טראנסאיירו ישראל

ארץ ישראל, מדינת ישראל, עם ישראל - Kedem Auction House

https://www.kedem-auctions.com/wp-content/uploads/2018/08/catalog1.pdf

( נשלחה, עם חותמת 65 צייר יוסף בודקו )רימר. הקונגרס. ... של 80פיורילו, צלם איטלקי בעל סטודיו באסואן, שצילם בארץ בשנות ה- ... במשך כל שנות 1978 "כד ופסל" שהיה פעיל עד.

מארץ ישראל לעם ישראל? - מכללת אורות ישראל

https://orot.ac.il/sites/default/files/amadot/7-3.pdf

29 נובמבר 2005 ... הארץ. יש הרואים בגרעינים התורניים חזרה לציונות הדתית ה"ישנה", זו של טרום. תקופת שלמות הארץ, אשר ראתה. את. עצמה כחלק בלתי נפרד מהתנועה הלאומית. 1.

הקניה או העברה של זכויות במקרקעי ישראל לזרים - רשות מקרקעי ישראל

https://land.gov.il/doclib2/05.02m/05.02m.pdf

11 אפריל 2019 ... תדפיס מקורי ממרשם משרד הפנים של "תעודת בירור פרטים על נוסע" המעיד. על שייכות שני הדרכונים לא. ותו אדם. )להלן: תדפיס( . 11.3.2.1. אם אין תדפיס כנ"ל או ...

מוטי סבז ברקת שערי תקוה ישראל ,ישראל 1988 ... - JAR2 Biz

http://www.jar2.biz/Files/MOSSAD/MOSSAD_PAGES_20-100.pdf

אירית. בורד [email protected] ראובן. ק.ביאליק. ישראל ,ישראל. 5.42E 08. 2392 ... גלמור [email protected] ההדרים 1. ראשון לציון. 75205. ישראל ,ישראל. 03-9667170.

בנק ישראל ת בנק ישראל עמד – בישראל ATM -ה שירותי ועלות זמינות הנדון:

https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Documents/%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%AA%20ATM.pdf

לקוח(. 1. 26.11.2017. הנדון: זמינות. ועלות. שירותי. -ה. ATM. בישראל. –. עמד. ת בנק ישראל ... הצבת. המכשיר. ,. תחזוקה. שוטפת. של. המכשיר. ) פיזית. וטכנולוגית. (. לרבות. חידוש.

פרקימ בתולדות דואר האוויר של ארצ-ישראל - מוזיאון ארץ ישראל

https://www.eretzmuseum.org.il/h/1/&mod=download&me_id=1186

עשר שנים לאחר טיסתם הראשונה של האחים רייט,. בקיטי הוק ... 1913 המטוס הראשון בירושלים. המטוס הוטס בידי ... מטוס ימי של חברת התעופה אימפריאל איירווייז במעגן. על הכנרת ...

רוזנסון ישראל - משואות - מכללת אורות ישראל

https://orot.ac.il/sites/default/files/tallelei-orot/15-07.pdf

זו המספרת על העבר צד עמוק של אגדה. ו,. לכן הניתוח ... וארים בפרק הראשון של ספר מלכים א לגבי אדוניה ושלמה . הם התרחשו ... הזית לשמנו ועץ שמן שמכונה כך בגין. ה. שרף דמוי ... והביאו עלי עץ זית ועלי עץ שמן ועלי הדס ועלי תמרים ועלי עץ עבת. , )טו, ח" ( ... משאת המלך. " (.

9. ישראל - עם ישראל, לארשי תודע - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/62E26EBA-821B-4298-A00E-20BA55B69F4B/13937/KATALOG99999999994.pdf

סרט המבוסס על תצלומים היסטוריים ומתאר מנקודת מבטו של ילד את הקהילה היהודית בסלוניקי. יוון, בתקופה ... יד-ושם: סבא רוצה שייתנו לתינוק שם של נכדו שנהרג בשואה. הורי התינוק ...

גבולות ארץ ישראל ומדינת ישראל - אוניברסיטת תל אביב

https://exact-sciences.tau.ac.il/sites/exactsci.tau.ac.il/files/media_server/mathematics/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98%20%D7%9B%D7%93%D7%90%D7%99%20%D7%9C%D7%93%D7%A2%D7%AA/%D7%92%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%

6.4 סיכום ביניים: קביעת גבולותיה של ארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי. 41. 7. ... תשובות לשאלות. 56. 10. ... שני מושגים, קשורים אך לא חופפים, הם "ארץ ישראל" ו"מדינת ישראל".

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/Services/Tenders/Documents/m53_2019.pdf

21 נובמבר 2019 ... ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל ... תקינה, הכל בהתאם להוראות מכרז זה להלן. ... תעשה. בארבעה. שלבים. בשלב ראשון תיבדק עמידת המציעים בתנאי הסף, מציעים.

מדינת ישראל - המרכז למיפוי ישראל

https://www.mapi.gov.il/gisforum/tzevet_misne/5%282%29.pdf

עיריית בת ים. אלכס רבין. –. ע. יריית. גבעתיים ... בית שמש. -. סקירת פעילות אגף ההנדסה ומערכות. המחשוב וה. -. GIS. בעיריית בית שמש . יעל בירכה ... אגף הנדסה, עיריית בית שמש.

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל - עיריית בת ים

http://www.bat-yam.muni.il/prdFiles/auctions/6756_132043_auc_files_1.pdf

10 פברואר 2020 ... בת. -. ים מבקשת בזאת קבלת הצעות לקבלת שירותי. ניהול. צוות. חדשנות. במסגרת. מיזם. "הזירה ... שעות שבועיות. לטובת. עבודת צוות החדשנות. בנוסף לתחום אחריות. ם ברשות. ;. בתחום. אחריותו של ... יכולת הצגה, התבטאות ועמידה מול קהל. 12 . ניסיון מחקרי ... דרישה מדרישות מכרז זה וכן כל מס או היטל נוסף לפי חוק לרבות מע״מ. 9.5. מובהר בזאת.

רכבת ישראל מפרט כללי בנייה ותשתיות עבודות ביצוע ל של רכבת ישראל ריצוף

https://www.rail.co.il/Development/technical2/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%2010-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%A8%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A3%20%D7%95%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%99.pdf

לפרסם את המידע, כולו או חלקו, להשכירו או לסחור בו בכל דרך ללא הסכמה, מראש ובכתב, מאת ... הדבקה. לקירות. חוץ. -. תערובת. מוגמרת . מפמ"כ. 6. –. אריחי רצפה מטראצו. מפמ"כ ... ריצוף. PVC. יבוצע רק בחדרי תקשורת . 10. 1. .0. 10.04. הכנה. לריצוף. בפי. -. -וי. סי. על.

אשריכם ישראל - ברסלב ישראל

https://www.breslev.co.il/parshas_week/Sukkot5775.pdf

שבדרך כלל מהמרים בהם כגון קלפים, שש-בש וכד'(. )שזהו איסור מוחלט כשאינו מהמר על כסף ... שה"ה שאמירת תהילים חייבת )עמוד רמ"ז([. להיות בסוכה דווקא מכיון שאינו לימוד. ] ...

ספר אור ישראל לר' ישראל יפה משקלוב - jstor

https://www.jstor.org/stable/90006109

וראו שם: 'להסיר לזות שפתיים ועקשות פה מספרו אור ישראל... וכבר. נתנו עדיהן ויצדקו ... 9 ]תשס"ג[, עמ' 238-237 ]להלן ליבס, 'צדקת הצדיק[( מציע פירוש ציני קבלהוחוגו כלפי השבתאות',.

עציר( מדינת ישראל נ' פקיה 22413-06-13 פ"ת מדינת ישראל ... - קובי סודרי

https://sudri.co.il/wp-content/uploads/2016/07/%D7%96%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%99-%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%94.pdf

ככל שמדובר בטביעת כף היד, יש לקבוע, כי דין טביעת כף יד כדין טביעת אצבע. כמו כן, יש להוסיף ... שהעתיק את הטביעות על נייר מן השיש שבצד דלת הכניסה לדירה(,. ועד לכותבת חוות ...

רכבת ישראל מפרט כללי תו ותשתי יה י לביצוע עבודות בנ רכבת ישראל של מוקדמ

https://www.rail.co.il/Development/technical2/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%200-%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%AA.pdf

המפרט הכללי ר"י מהווה מפרט טכני החל על כלל פעילות הרכבת ואינו ייחודי למיזם או פרויקט. זה או אחר של רכבת ישראל. השימוש במפרט הכללי ר"י ייעשה על אחריותו הבלעדית. של.

רכבת ישראל מפרט כללי ותשתיות בנייה עבודות ביצוע ל רכבת ישראל לש הי עבו

https://www.rail.co.il/Development/technical2/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%204-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94.pdf

ותכולת. המחירים . פרק זה אינו מת. י. יחס לעבודות הבאות: -. עבודות בנייה באבן. -. מתוארות ב. מפרט הכללי ל. ביצוע עבודות בנייה ותשתיות. של רכבת ישראל. )להלן: ה. מפרט הכללי ר"י.

הצומח בירושלים וחומותיה - צמחית ישראל ברשת - צמחיית ישראל ברשת

http://flora.org.il/wp-content/themes/flora/includes/dl.php?id=1918294&type=article

נדון להלן בכל אחת מיחידות הצומח הללו. כפי שהן באות על ייחודן בירושלים ובסביבותיה. עוזרר קוצני מעצי החורש של הרי יהודה. חורש האלון המצוי והאלה הא"י. זהו צומח, הקלימקס של ...

דין וחשבון על פעולות מינהל מקרקעי ישראל - רשות מקרקעי ישראל

https://land.gov.il/doclib5/dochshnati_2007.pdf

30 דצמבר 2007 ... עיכובים בפיתוח מערך התחבורה הציבורית והרכבת הקלה, בריחה של תעסוקה ומסחר. אל אזורי התעשייה תלפיות וגבעת שאול, פיתוח עסקי מתחרה במלחה וכן מחסור ... הקיבולת שתוכננה למתחם הייתה כ-4,600 יחידות דיור, 2,200 חדרי מלון. ו-32,000 מ"ר ...

נ' מדינת ישראל פלונית ואח' 0953-30-11 א"ת 1. התובעים 0. נגד מדינת ישראל ...

https://www.aradlaw.co.il/wp-content/themes/atlanta-child/pdf/baby.pdf

ICP. מציבה את העובר בסיכון יתר למצוקה. עוברית ולמוות תוך רחמי, הטיפול המומלץ מרגע אבחון ... כמו כן, הנתבעת לא סתרה את טענות התובעים בדבר גורמי הסיכון הספציפיים בהריון.

משטרת-ישראל דין וחשבון שנתי 2008 - בית מורשת משטרת ישראל

https://www.policemuseum.org.il/wp-content/uploads/2019/10/%D7%93%D7%99%D7%9F-%D7%95%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99-2008.pdf

אפיון מדים לסייר. • עבודת מטה - "הסיור לאן"? ... שודרגו 16 בתי-כנסת, הוקמו 10 פינות קודש, ונופקו 19. ספרי תורה חדשים. ניתנו 8,869 ... )H&O( הזכיין. פותחו פריטי מדים חדשים:.

משטרת ישראל ;lt& דין וחשבון שנתי 2005 - בית מורשת משטרת ישראל

https://www.policemuseum.org.il/wp-content/uploads/2019/10/%D7%93%D7%99%D7%9F-%D7%95%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99-2005.pdf

פינות קודש. ניתנו 2,362 שירותים פרטניים לשוטרים, ביניהם •. עריכת חופות, בריתות ... מצלמות,(H&O) מדים וציוד, ביגוד אישי וציוד ספורט ... אחסנה מכרז מדים, צמצום מחסנים, חלופות.

ביצוע עבודות גישור של כביש חוצה ישראל /212 בקטע - חברת כביש חוצה ישראל

http://www.hozeisrael.co.il/download/files/%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%9D_%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%9C_%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98.pdf

30 אוגוסט 2011 ... המועצה הארצית לתכנון ולבניה. המבקר את עבודות הביצוע . " קו כחול. - ". תחום השטח הנכלל ... ת החשבון החלקי ידאג הקבלן להגיש לוח זמנים מעודכן ל. אותו. החודש.

הליכות עם ישראל - נצח ישראל

https://net-sah.org/sites/default/files/pdf/orhalichot_135.pdf

פירושו של דבר שלא שינו את שמם, שלא שינו את. לשונם, שלא ... עבודה זרה פרק ראשון, שהביא את דבר השתלשלות. ההתנתקות ... ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל. מערכת אור ...

מדינת ישראל היא מדינה שוחרת שלום מדינת ישראל היא מדינת טק - קק"ל

https://www.kkl.org.il/files/HEBREW_FILES/hinuch_vanoar/hafalot/The-power-of-society/appendix-1-2.pdf

ותרבותו, שוחר שלום. ומגן על עצמו, מביא. ברכת הקידמה לכל. תושבי הארץ ונושא נפשו. לעצמאות ממלכתית... ... אנו מושיטים יד שלום. ושכנות טובה לכל. המדינות השכנות ועמיהן,.

מדינת ישראל משרד הבריאות מדינת ישראל

https://www.health.gov.il/hozer/MHB06_2002.pdf

לפי השיטה המתוארת להלן. הקביעות. מסתמכות על המלצות ועדת מומחים בכירים בפתולוגיה, בהם דר' ליפשיץ מרסר,. פרופ' קופולוביץ, דר' גולדברג, דר קוזניצ'בסקי, דר' אייזנטל, דר' סולר ...

"תרבות ישראל" ל"מחשבת ישראל"

https://www.smkb.ac.il/filehandler.ashx?fileid=150955

להוראת מקצוע "מורשת תרבות ישראל" (שהוא הכלאה של "מורשת" ו"תרבות ישראל") באופן. מובנה לכיתות ו' עד ח', כבסיס לתוכנית עתידית שתכלול גם את כיתות ד', ה' ו-ט'. בחטיבה.

מדינת ישראל מדינת ישראל משרד החינוך משרד החינוך הפיקוח על החינוך הגופ

http://meyda.education.gov.il/files/Merkaz/Unituniqueness/sportsecurity2019.pdf

14 ינואר 2019 ... מחוז מרכז. הפיקוח על החינוך הגופני. תחום ביטחון, בטיחות ושע"ח. מחוז מרכז ... מפקח. ים. על החינוך הגופני. העתקי. ם: גב' עמליה חיימוביץ. -. מנהלת המחוז. מר.

ישראל

https://faculty.biu.ac.il/~ofery/papers/The%20Aleppo%20Codex.pdf

קאסוטו. עוסקות,. רובן. ככולן,. דווקא. בחלקים. החסרים. מן. כתר. קאסוטו. בדק. את. התורה, ... קאסוטו. 281. החסר. בכתר. עמודים. בתנ"ך. קורן. דפי. הכתר. דה"ב. לה. ז-לו. יט. [. הדף).

ראל יש ק בנ - בנק ישראל

https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Documents/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8%20%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7

9 יולי 2019 ... נייר עמדה בנושא פעילות אפליקציות התשלומים של הבנקים. רקע ... אמצעי תשלום דיגיטליים באמצעות אפליקציות. המותקנות על ... שהביא את הבנקים לפתח את.

דגל ישראל

http://yozmatorot.org.il/morim/degel.pdf

ציור או חפץ המייצגים רעיון . ) מילון ספיר. (. שאלו. : איזה סמל יכול לייצג את מדינת ישראל ? חלק ב. : בוחרים דגל. חלקו את הכיתה לשלוש קבוצות . על כל קבוצה לדון. בדגל המדינה.

דת ישראל ב

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Dov_Ber_Abramowitz._Dat_Yisrael_Vol_2,_Seder_Kedushah_%28New_York1900%29.pdf

בו כתוב באר היטב בשתי שפות, עברית ואנגלית, דתי ישראלי. הנחוצים למעשה ... tested with worms) should be opened up one by one and the seeds removed, in order ... sesses a stem as hard as the stalk of flax, and is perennial, and v produces leaves, it ...

רז. אלי ישראל

https://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/99995-files/99995019/99995019-1981/99995019-025.pdf

ט~רניחובסקי. לתרגום,. מטעם. עירית. תל-אביב,. זכו l"{. ר;געה. )!( מתרגמים. ;. וסכומו' ... פתאום). -. דווקא. -. אצ. ל-. העדינים. האלה. אי-אפשר. -ל. דעת. '- (וכל. ישיבות. _. הנוקד. · .ש. זו.

ישראל - יד בן צבי

https://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Article_41.6.pdf

דוריה. (. Durieux. ). איש. הקונסוליה. הצרפתית. בירושלים. ,. את. הגיוון. המשקי. שננקט. אף. במושבות ... מנה. כ. -. 300. נפש. ,. אך. לאחר. שכשליש. מהם. גויסו. ורבים. מהנותרים. חלו. ,. היגרו ... מחיר. חומר. הגלם. והתוצר. המוגמר. היה. מינימאלי. ,. מה. שאיפשר. להם. למכור. אותו.

192 - בנק ישראל

https://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/BankingLegislation/DocLib/192.pdf

ק הבינלאומי הראשון לישראל בע. מ". 31. יובנק בע. מ". 26. ב . בנק חוץ. סימול. BNP PARIBAS SA. 25. Citibank N.A.. 22. HSBC BANK PLC. 23. STATE BANK OF INDIA. 39.

ארץ ישראל שלי

https://www.tnuatoz.co.il/wp-content/uploads/2018/01/%D7%A9%D7%91%D7%98-%D7%90%D7%99.pdf

איך זה להיות עץ/ דתיה בן דור. -. פעם שאלתי עץ, "עץ, איך זה להיות עץ?". -. "אתה וודאי מתלוצץ" אמר העץ. -. "לא ול. א" אמרתי, "ברצינות גמורה, זה. טוב. או רע?" -. "רע?" תמה העץ ...

נצח ישראל - דעת

http://www.daat.ac.il/daat/vl/maharal-netzach/maharal-netzach01.pdf

אות, ואם היה המשקל אחד, היה משתתפים לגמרי, שהרי. הם חולקים דבר אחד. אמנם יש בזה עוד דבר עמוק מאוד, ואין להאריך. ומה שאמר תרי מתקלי פיזא ולא יותר, כי הדבר שהוא חשוב ...

ישראל נצח

https://asif.co.il/download/kitvey-et/orot%20a/or%20a33/03.pdf

טווין: מרק כתב שנה. אם. להאמין. לסטטיסטיקה. מהווים. היהודים. בלבד אחד אחוז. ממספר. אוכלוסי. העולם. (מבחינת. היוו לא האמת. היהודים. מעין דעתנו על מעלה זה מזה) פחות הרבה ...

פרק 300 - בנק ישראל

https://www.boi.org.il/he/PaymentSystem/ActiveClearingHousesInIsrael/Documents/%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%97%D7%99%D7%9D/304.pdf

20 נובמבר 2012 ... אום אל פחם. חמישי. שישי. מרכנתיל 697. בנק. אום אל פחם. 10.04.2016. חמישי. שישי. בנק לאומי לישראל 820. בע"מ. אום אל פחם. 9.4.2014. חמישי. שישי. 097.

דואר ישראל

https://mof.gov.il/GCA/GovernmentCompaniesReform/Privatizations/DocLib8/IsraelPost_Presentation-heb.pdf

1 אפריל 2019 ... של חברת דואר ישראל בע. מ". ) להלן. ",. החברה. " או. " הדואר. "(. ומטרתה להציג סקירה כללית. בלבד של הפעילות העסקית של החברה ושל תהליך ההפרטה שלה.

ישראל ייבין

https://www.academy.ac.il/SystemFiles/21152.pdf

זוכה להם, אולי כדי לשכנע (גם בעזרת כמה וכמה גוזמאות). שעיסוק זה גם כדאי, וכי התורה "נותנת לא רק לנשמה" (כלשון. המודעות שברחובותינו). יש תלמיד חכם שאינו צריך לשכנועים.

ארץ ישראל מושכת

https://www.openu.ac.il/adcan/adcan43/page15-17.pdf

פתיחת המרכז לחקר תולדות ארץ ישראל באוני ... רביצקי על השניות הזאת של יהודי הגולה אל ארץ ישראל, שניות של משיכה אליה ... חמדת אבות", שבפועל היתה ארץ של עזובה ושיממון.

בר ומלחמת ישראל - יד בן צבי

https://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Article_49.2.pdf

רומיים. מובהקים. לאזורים. ,. אשר. בטרם. סיום. המלהמה. אוכלוסייתם. מנעה. חדירתם. של ... מקדש. זאוס. בעל. ארבעה. עמודים. וגמלון. משולש . 19 . מימי. קומודוס . תאריך. ההוצאה. : 170.

2218 - בנק ישראל

https://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/LettersAndCircularsSupervisorOfBanks/HozSup/H2218.pdf

באופי הסיכונים אליהם נחשפים תאגידים בנקאיים. ,. ולשיטות. מתקדמות של ניהול סיכונים . .2. המלצות באזל. II. מתייחסות לשלושה נושאים עיקריים. ,. ולפיכך מחולקות לשלושה נדבכים. (.

התבנית – ישראל - TNP

https://www.project-tnp.eu/wp-content/uploads/2018/07/template-Israel-Hebrew.pdf

)חמץ הוא בצק. שהוספו ל. ו שמרים ולכן תפח לאחר זמן מה(. , ואפילו ... המין או נישואין אחרים שלא ניתן לבצעם בישראל . שבירת הכוס ... רווחיות, המשתנות במידה ניכרת כיצד הן מארגנות. )בפרופיל זה, אנו ... יש צורך להשתמש באיברים כדי להציל חיים או לרפא אדם )במסגרת המ.

דין - גזר - משטרת ישראל

http://www.police.gov.il/Doc/TfasimDoc/217.pdf

1 יולי 2017 ... יפים בעינינו דברי הסנגור שאמר שאל מול הפגיעה באמון הציבור שנגרמה מכישלונו של ... יפה חמורה. ... והנאשם המשיך ושאל אותה: "אז למה לך יש ציצים קטנים?

עם ישראל וארצו

https://www.oranim.ac.il/sites/heb/SiteCollectionImages/documents/hamidrasha/betsefer/tarbut-israel/hei-dugma.pdf

תרבות ישראל ומורשתו. כיתה ה - עם וארצו. אומרים ישנה ארץ. עם ישראל וארצו. ארץ. חמדה. ציון. ארץ הקודש. ישראל. באישור המטה לתרבות ישראל - משרד החינוך. המכון למורשת בן-גוריון.

אור ההליכות - נצח ישראל

https://net-sah.org/sites/default/files/newsletter_pdf/orhalichot137.pdf

5 פברואר 2020 ... בצורה עקיפה באילן כמצוות הסוכה או. ד' מינים. זו היא כל תורת ההלכה ... הרב אלחנן שבח, הרבנית כרמלה נאור, ד״ר שחר צדוק, בהשתתפות: גב׳ עדנה נבון, גב׳ אילה ...

אוצר ישראל ג

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Judah_David_Eisenstein._Ozar_Yisrael._V.3._1906.pdf

חח מח שאמר רבח בר בר חגר. אמר די יוחנן: אץ ירדן אלא ״מביה יתהו״ צ״ל ביה ירח ... ובץבגיבבל סזסן תקץ תשבץ תעמד אצלגו, ואשר. סאיר קרה להיות בפעם בן בסקרה דק ביסי. ה ר א ש ...

2564 - בנק ישראל

https://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/LettersAndCircularsSupervisorOfBanks/HozSup/h2564.pdf

4 יולי 2018 ... מטרת יחס כיסוי הנזילות והשימוש בנכסים נזילים באיכות גבוהה ....................... 4. II. ... סדר הגודל, משך הזמן והתדירות של הירידה המדווחת בנכסים נזילים. באיכות גבוהה. ;. )v( ... משיכות בלתי מתוכננות של קווי אשראי ונזילות מחייבים שלא נוצלו. ( committed.

ישראל - שונים

http://www.munkatcherseforim.org/pdf/shonem/chodeshbechadsho5.pdf

באר. היטב. סימן. שכו. סק"הג. מבל-מקום. בדורות. שלפנינו. שפיר. חששו,. ואשר-לכן. לא. נשאו. כפים ... שבע. עשרה. לאלף. הששי,. ושיקריב. קרבנות. בזמן. ".הזה. ועד. לפנ'. דורותעו. -. דגה"ק ... פטפוט. לשון. הרע. שהורסת. רק. בשעת. הדיבור,. וכנגדה. מביא. צפור. שחוטה. אבל. יש.

אור ישראל 39 - Israel 613

http://www.israel613.com/books/or_isroel_39_153.pdf

יהמהו. אוה. הגאש. טשיק. וניאש. הצור .תוה,ךמב. הבישחה,. א1ה. "יהקהי. חא. ,1,נ,ש. ,ק. "דףד". עה. הורמה. אוהש. הנז. דובעשה. 1ך11עב. ,אוה. יכ. ודצמ. אל. התיה. הנואנה. ;יי3. ,תל",הי4, ...

כרך א - אריאל ישראל

http://ariel-israel.org.il/wp-content/uploads/2019/04/Book_FootstepsOfMessiah-A.pdf

סידור, הדפסה וכריכה. דפוס ינץ בע"מ, ירושלים ... 2. ניתן לקבל מ-'אריאל, Ariel Ministries'. ... ֹראׁשֹו ּכְמְַראֵה הַּקֶׁשֶת אֲׁשֶר ּבֶעָנָן ּופָנָיו ּכַּׁשֶמֶׁש וְַרגְלָיו ּכְעַּמּודֵי.

2098 - בנק ישראל

https://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/LettersAndCircularsSupervisorOfBanks/HozSup/H2098.pdf

דרך הדיווח. ) יימחקו המילים. ": החל מיום. 31.3.2002. ". .3. בסעיף. ( 5. הרכ. ב הדוח. ) ... ה. משפט האחרון. בפסקה השניה יימחק. ,. ובמקומו יבוא. : ". במקרה זה יש. לדווח על מספרי ...

אמנות ישראל - רשת עמל

http://www.amalnet.k12.il/meida/art_megama/20050005.pdf

בספר בראשית הוא. הצייד הראשון. הקורא. תגר על אלוהיו ומשפיע על אנשים להמרות את פי ה ... הגיבור עומד ערום. ,. כשלגופו קשתו בלבד ... והלב הם דימוי לעולם אמוציו. נלי ואינטלקטואלי.

מחשבת ישראל

https://tarbut.cet.ac.il/CETHandler.ashx?n=CetEntities.FileViewer&i=7b6c26a9-ffd0-426d-b508-19d6c9d151f1&id=72061

)1( הסבר את הביטוי "אהבה מקלקלת את השורה" המובא בדברי השופט זילברג . )4 נקודות()שורות 9-8(. , הסבר מהו הֶַקשר בין ביטוי זה ובין המקרה)שורות 14-2( )2( לפי דברי השופט ...

שמי הלילה של ישראל,

http://astroclub.tau.ac.il/publications/galileo/200607.pdf

3 יולי 2006 ... מאיר בגאווה כוכב–הלכת צדק )על. כתמיו אשר בכותרות(, אשר ילווה. אותנו נאמנה בשמי הדרום והמערב. עד תחילת הסתיו. אגב, עד אמצע יולי. לערך, הזדמנות אחרונה ...

ישראל היום

http://mishkenot.org.il/wp-content/uploads/2017/05/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%94%D7%99%D7%95%D7%9D.pdf

כשברנע-גולדברג נשאלת על הבר. חירה שלא למקם את עלילות "כראמל". בהווה עתיר הסמארטפונים והמחשבים,. היא משיבה: "בכראמל נתתי דרור לנפש. הילדית שלי ולרוח השטות שטבועה.אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.