דבר העורך - אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל

הדברים החשובים, שם בונים ונלחמים ומקימים עולם חדש. מעבר לאופק, ... כשאמרו תל אביב, אתה תכף ראית איזה בחור כזה, פועל, עם קסקט,. עשוי ללא חת ... עמוס עוז נולד בארץ וגדל בה, אבל הוא לא בא מן הים ולא הלך בשדות. ילדותו חלפה ... כמו שיר ילדים עם שלושה אקורדים. כמו מבט על ... הציוניות ההרואית והבריאה, כניגוד המושלם לשכונה הזעיר בורגנית שגדל. בה, על ...

דבר העורך - אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל - Related Documents

דבר העורך - אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל

https://www.hebrew-writers.org/images/07-moznaim/moznaim_Mars19_in.pdf

הדברים החשובים, שם בונים ונלחמים ומקימים עולם חדש. מעבר לאופק, ... כשאמרו תל אביב, אתה תכף ראית איזה בחור כזה, פועל, עם קסקט,. עשוי ללא חת ... עמוס עוז נולד בארץ וגדל בה, אבל הוא לא בא מן הים ולא הלך בשדות. ילדותו חלפה ... כמו שיר ילדים עם שלושה אקורדים. כמו מבט על ... הציוניות ההרואית והבריאה, כניגוד המושלם לשכונה הזעיר בורגנית שגדל. בה, על ...

דבר העורך היוצא - אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל

https://www.hebrew-writers.org/images/07-moznaim/moznaim%20August19%20in.pdf

פלחי עגבניה מטבעות מלפפון זרועות עבות של בצל ירוק וטבעות של פלפל. ירוק חריף ובצד צלחת ... עורכת: סיגל אשל. דרורים, 70 .2019ספר סבא – אם היה כותב א ירית קדם: עמודים.

שאול עימָנו״ - דבר העורך האורח - אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל

https://www.hebrew-writers.org/images/07-moznaim/moznaim10_2018.pdf

הסיס, כשהוא יוצא מן הקן, אינו חוזר אליו עוד והוא מעופף כל חייו בלי לנוח!( ... התעקש סוס – ועמדנו כולנו; ... מתגלמת כידוע במיתולוגיה היוונית והמזרחית בסיפורי אדוניס והתמוז, אך כאן.

דבר העורכת - אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל

https://www.hebrew-writers.org/images/07-moznaim/moznaim_Dec19_in.pdf

1 דצמבר 2019 ... של מיה טבת דיין; שירים חדשים מאת הדס גלעד, תום הדני־נוה, עומר. ולדמן, תהילה ... עננה על ראשה. והיו יעקב, ששפתו ... "תקשיבי גברת נועה, תשיגו את הכסף ותשלמו לאח בתשלום אחד. תוך 21 יום." ... פתוחים וריקים, שמיים בלי ענן, בלי ציפור. חשבתי לטייל ...

פנחס גינוסר - קהילת הסופרים העברים בארץ־ישראל של ... - אוניברסיטת בן גוריון

https://in.bgu.ac.il/bgi/iyunim/6/18.pdf

בתחום הספרות והעיתונות בעבר או בהווה (כגון: אליעזר בן־יהודה, ד ו ד ילין, יוסף. קלוזנר ... בימי העליה השלישית, בפולין, חזר והעלה אליעזר שטיינמן על נס את ההירואיות. של הסופר העברי ...

ישראל - קהילת הסופרים העברים בארץ 1939–1945( ותגובתה לנוכח השואה (

https://humanities.tau.ac.il/sites/humanities.tau.ac.il/files/media_server/all-units/%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%20%D7%94%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%9

השואה, שעצם שמותיהן מעידים על מהותן: 'עלי טרף',. 'בסער', 'אבן מקיר ... על ערי ההריגה, על עדרי הטיבחה. ש ם ... יוזף גבלס, שר התעמולה הנאצי, יזם הפקה של סרט באותו שם (. 1940. ) ...

אזרחות במדינת ישראל

http://sfile-pull.f-static.com/image/users/195440/ftp/my_files/ezrachut-mada%20hativa%20.pdf?id=13888810

ד"ר דוד שחר ... המטרה היא לחנך לאזרחות במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. אופייה היהודי ... ישנם פירושים שונים להגדרת תוכני זהותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

העקרונות לקביעת האזרחות במדינת ישראל עמ' 39-48

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/ezrachut/citizen2018.pdf

ת ארצה. אשרת עולה. )ויזה(. -. כל יהודי בעולם שירצה לעלות לארץ ישראל יקבל אשרת עולה. יש. 3. מקרים בהם ... חוק האזרחות קובע מי יכול לקבל אזרחות במדינת ישראל. מדינת ישראל ...

החברה הערבית־הפלסטינית במדינת ישראל - INSS

https://www.inss.org.il/he/wp-content/uploads/sites/2/systemfiles/IsraelandArabSociety072794085.pdf

)2020-2016( שעל פיה 15 מיליארד ש"ח יוקצבו לתוכניות פיתוח ביישובים הערביים. זו הייתה החלטה ללא ... גיוס על בני העדה הדרוזית והצ'רקסית, אבל לא על נוצרים או ערבים מוסלמים. יש. גם תת־קבוצה ... לוח 1: מאפיינים עיקריים של שוק העבודה — יהודים וערבים. סה"כ. יהודים ... החינוך, שבכל שנות הלימוד מדגישה הן בתכנים הנלמדים והן בטקסים ובציון חגים. וימי מועד את ...

הרשות השופטת במדינת ישראל דין וחשבון לשנת 2013 - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/freedom_of_information_report2013/he/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%20%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%202013.pdf

בית המשפט העליון. עבודת בית המשפט העליון. פעילות המדורים בבית המשפט העליון. בתי המשפט המחוזיים. פעילות בתי המשפט המחוזיים 2013-2006. בתי משפט השלום. פעילות בתי ...

הרשות השופטת במדינת ישראל דין וחשבון לשנת 2010 - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/freedom_of_information_report2010/he/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%20%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%202010.pdf

נשיאת בית המשפט העליון, או שופט שמונה לשם כך, להורות על קיומו של ... 04-8698093, פקס 04-8698095 )עו"ד רותם אלבר: 054-7740255( ... מרכז מסחרי, קריית שמונה 10200.

תמונת מצב – הגיור הרפורמי במדינת ישראל - התנועה הרפורמית

http://www.reform.org.il/Assets/reformdatumedinah-gyur.pdf

האומר בארץ ישראל גר אני, מקבלין אותו מיד, ובחוצה לארץ אין. מקבלין אותו ... מסלול "זרע ישראל", המיועד לאזרחים ותושבים שאביהם או אחד מן הסבים והסבתות הנו יהודי o. מסלול גיור ...

זהר שגב - ציוני ארצות–הברית במדינת ישראל בשנות ... - אוניברסיטת בן גוריון

http://in.bgu.ac.il/bgi/iyunim/12/19.pdf

מדינת ישראל מלמדת על מרכזיותו של המאבק בין הנהגת ציוני ארה"ב ובין רובו של. הממסד הציוני בארץ ... ניסים לסילבר, 30.5.1956, ארכיון אבא הלל סילבר 3/270. 41. הרצאה של אבא ...

השפעת מסמך ההנמקה על השוק הפנסיוני במדינת ישראל - פרופ' זיו רייך

http://xn----9hccmcah3i.com/images/%D7%96%D7%99%D7%95%20%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%9A-%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A6%D7%98%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.pdf

1 ינואר 2011 ... דר' זיו רייך, רו"ח, דיקן בית הספר לביטוח, המכללה האקדמית נתניה. מגישים: גיא טוביה ת.ז. 305570657. אביתר לביא ת.ז. 300489408. מירי חן ת.ז. 301471629.

ניצני עיצוב רשויות, ומדיניות הקרקע הממלכתית במדינת ישראל(הלק א ,) - קק"ל

http://www.kkl.org.il/files/HEBREW_FILES/machon-mediniut-karkait/karka-36/karka-36-1993-6.pdf

הממלכתית במדינת ישראל(הלק א. רות קרק. מ ב ו א. מאמר זה יציג ממצאים ראשונים של מחקר על ניצני עיצוב רשויות ומדיניות הקרקע הממלכתית. במדינת ישראל בשנים הראשונות לייסודה.

בהמות הבית כמייצגות האדם במקרא - ארץ העברים

http://ivri.org.il/wp-content/uploads/2017/08/Adam_Uvehema_Avi_Dentelski_Doctorat.pdf

לוץ משמעות מהטקסט. –. המידע הקונספטואלי אודות המטאפורה ... לונג,. 1968. ,. 11 . וראו שם בהע'. 21. הפנייה לחוקרים נוספים. כגון נות' ופון. -. ראד, הסוברים כך גם הם. 184. המילטון ...

פסטיבל הסופרים הבינלאומי - משכנות שאננים

http://mishkenot.org.il/writersfestival2019/wp-content/uploads/2019/05/tavla_he_FINAL4.pdf

פתיחת פורום הספר הבינלאומי ופסטיבל הסופרים 2019. טקס הענקת פרס ירושלים 2019. בתום הטקס תתקיים השיחה “בין חברים”: מחווה לעמוס עוז. לאחר הענקת פרס ירושלים לסופרת ...

דבר העורך - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/Services/Committee/NationalCouncils/Logistic/Documents/summery2013.pdf

24 אפריל 2013 ... מרלו”ג צפון תוכנן והוקם כדי להתאים את רמת השירות לכלל לקוחות המרלו”ג, נוכח הגידול ... cases a short “shelf-life” and possibly the item will have an ... B. Steroid and prescription medicine abuse in the health and fitness community:.

דבר העורך - ברנקו וייס

http://brancoweiss.org.il/wp-content/uploads/2015/10/ALON18-1-%D7%93%D7%91%D7%A8-%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%9A.pdf

תיכון ניסויי צומח. ) בבית שמש . בית ספר זה אמור. להתנהל לפי התכנית המנוסחת בחוברת שלהלן. – ... בית ספר. הגדרה. מקום. מנהל. ת/. טלפון. ברנקו וייס. ת. יכון. בית שמש. מאיר שמעוני. 02-9992420 ... הלב הפדגוגי של בית הספר. ": ... שריון מגן חלקי מפני לחצי. המערכת. ".

אל הפוסעים בשביל... דבר העורך... משולחנה של ראש המסלול...

http://www.kaye.ac.il/wp-content/uploads/2018/08/Shvilim-5.pdf

מקום במקרא: ירמיהו יח 16, שם מוזכר הביטוי. 'שבילי עולם', כלומר גדולים ורבים מכם סללו. שבילי עולם במובן ... האדם שעומד לצידך. לסיים את התואר בהצלחה ולראות את הגאווה חלום:.

מאמר העורך פרופ' נמרוד אלוני

https://www.smkb.ac.il/filehandler.ashx?fileid=537682

בין דעת אסתטית, דעת מוסרית ותבונה מעשית, המשתה אצל אפלטון, שקושר בדיאלוג. בקביעתו שאם יש מקום שבו "כדאיים לאדם חייו, הריהו ]...[ בהתבוננות ביפה עצמו". הוא מוסיף שאת ...

תקנון אגודת האקטוארים - אגודת האקטוארים בישראל

http://www.actuaries.org.il/wp-content/uploads/2019/07/%D7%AA%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%A0%D7%99-%D7%90%D7%92%D7%95%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%A

4 יולי 2019 ... תומר אברהם. -. יעקב גזית. -. יצחק אורזיצר .5. מבחן. SP1 ... תומר אברהם. -. דבורה פרקש. -. אסף הולצמן ... תומר פורת. -. יניב צפריר. -. אורי פרייליכמן.

762 בהר - מסכת אבות פרק ד' דבר העורך דבר רב העיר שליט;quot&א שערי ...

http://mdb7.org.il/upload2/201805060931520.762.pdf

6 מאי 2018 ... יש את נפשך לדעת, מהו כוחה של דמעה מתוך צער, צא ולמד למעשה דרב רחומי המבואר בגמ' ואם. )היה רגיל לבוא לביתו בערב : 'רב רחומי הוה רגיל דהוה אתי לביתיה ...

ד”ר גדעון רון, העורך המדעי של הספר “מיתוס החלבון” )הוצאת “פוקוס”(, מפ

http://www.files.e-shop.co.il/focus/pdf/%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A1%20%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%9F%20%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%91%20%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%9F%20%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%9F.pdf

14 אוקטובר 2016 ... דעאל שלו, מפיץ את תורת תזונת. הפליאו בארץ, שיתעמת עם רון בכנס “אוכלים. בריא 8” בתיאטרון גבעתיים, חושב אחרת. כיצד אתה יכול להסביר את הירידה במשקל.

לזכור את השואה במדינת האפרטהייד: 1994-1948 ... - האוניברסיטה העברית

https://scholars.huji.ac.il/sites/default/files/ercapartheid/files/qvbts_svpy_dvqtvrt_28_bpbrvr_2019.pdf

ניתבו את התודעה לשכחה, להכחשה ולהדחקה, אף אם לא הייתה להם נגיעה ישירה לאירוע הנזכר. המחקר ... הוא העומד מאחורי שתיקת הניצולים. ,. שהחלה להתפורר רק בעקבות ... הארכיון ההיסטורי של דרום אפריקה ביוהנסבורג ). South ... לצפייה בהזמנה לפתיחת חדר ההנצחה ניתן.

אומדן ערך שירותי סביבה ונוף של שטחים פתוחים במדינת־כרד - קק"ל

http://www.kkl.org.il/files/HEBREW_FILES/machon-mediniut-karkait/karka-62/karka-62-2007-8.pdf

אומדן ערך שירותי סביבה ונוף של שטחים. פתוחים במדינת־כרד. עזרא סדן ונאוה חרובי*. קשה לאמוד במישרין את ערך שירותי הסביבה והנוף תנגזרים מפיסת שטח. פתוח בלתי מבונה.

אימהוּת במדינת הרווחה: השיח והמדיניות של פסילת האימהוּת של נשים מוחלשו

https://www.ariel.ac.il/wp/social-issues/wp-content/uploads/sites/141/2020/02/03_Herzog_SocialIssues29_01.pdf

3 פברואר 2020 ... אסתר הרצוג. תקציר. המאמר עוסק באימהוּת במדינת הרווחה הניאו־ליברלית הישראלית. התחזקותן. של התפיסות הניאו־ליברליות אפשרה לצמצם את מדיניות חלוקת ...

על בטלותו של חינוך פטריוטי-קוסמופוליטי במדינת היהודים - מרכז מידע בין-מכללתי

http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d12496.pdf

תחליף לחינוך הלאומי-פטריוטי-מקומי במדינת ישראל העכשווית, חינוך לאומי המנסה לחבר ... המשָׂ גה, והיא נוצרת בטרם ה'אחֵ ר' נתפס כמישהו מסוים – יהודי, ישראלי או פטריוט של מדינה.

לזכור את השואה במדינת האפרטהייד: 1994-1948 זיכרון השמדת ... - Zenodo

https://zenodo.org/record/2597347/files/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%20%D7%93%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%98%2028%20%D7%91%D7%A4%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%A8%202019.pdf?download=1

הודים בארגונים רדיקאליים מן הצד השמאלי של המפה הפוליטית במדינה. המפלגה ... פליטים שנפטרו במהלך תקופת כליאתם באי, ... Johannesburg Repertory Players program for.

פינת העורך - מהו צבעה של הטלית? דבר יו״ר האגודה - האגודה לטיפוח חברה ...

https://teman.org.il/sites/default/files/magazine/marheshwan16.pdf

הקהילה. כך או כך הבדלים אלו הביאו לוויכוחים מרים שהגיעו עד. לערכאות הגויים שלא הטיבו עם אף צד. בקריית אל קאבל ששם. הייתה קהילת פליטים צנענית גדולה החיכוכים היו כה גדולים.

לזכור את השואה במדינת האפרטהייד: 1994-1948 זיכרון השמדת יהודי אירופה ...

https://zenodo.org/record/2597347/files/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%20%D7%93%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%98%2028%20%D7%91%D7%A4%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%A8%202019.pdf?download=1

זיהוי מרכזי הכובד התרבותיים ביחס להשמדת יהודי אירופה בציבוריות הדרום אפריקאית, ... (NP). לשלטון בראשות ד"ר דניאל מלאן. (Malan). , תחת הסלוגן. "אפרטהייד", קטרדה ציין.

ארץ ישראל, מדינת ישראל, עם ישראל - Kedem Auction House

https://www.kedem-auctions.com/wp-content/uploads/2018/08/catalog1.pdf

( נשלחה, עם חותמת 65 צייר יוסף בודקו )רימר. הקונגרס. ... של 80פיורילו, צלם איטלקי בעל סטודיו באסואן, שצילם בארץ בשנות ה- ... במשך כל שנות 1978 "כד ופסל" שהיה פעיל עד.

" סופר אורח " ה שישתתפו במפעל " ל תשע " רשימת הסופרים המלאה לשנ

https://edu.gov.il/owlHeb/AboutUs/LawsAndPolicy/Documents/maagarSofrim.pdf

משה אוחיון. יעקב ברזילי. מואיז בן הראש. אילן שיינפלד. אשר קרביץ. אמיר אור. אורה מורג. אלי רווה. אלדד אילני. חנה ליבנה. אורית ברגמן. אורנה לנדאו. גלית דהן קרליבך. עמליה רוזנבלום.

מארץ ישראל לעם ישראל? - מכללת אורות ישראל

https://orot.ac.il/sites/default/files/amadot/7-3.pdf

29 נובמבר 2005 ... הארץ. יש הרואים בגרעינים התורניים חזרה לציונות הדתית ה"ישנה", זו של טרום. תקופת שלמות הארץ, אשר ראתה. את. עצמה כחלק בלתי נפרד מהתנועה הלאומית. 1.

פותחים שנה - אגודת הסטודנטים

https://cdn1.bgu4u.co.il/wp-content/uploads/2017/10/20141048/%D7%A6%D7%95%D7%A4%D7%A6%D7%99%D7%A7-570_-72.pdf

31 אוקטובר 2017 ... תרבות. צופן בן גוריון. הצד שלו הצד שלה. הצד של אף אחד. סיפורי אוכל. תשחצים. לוח אירועים. 6 ... Red and the Power Rangers, but we got sued again by ...

עתיקה - אגודת הסטודנטים

https://cdn1.bgu4u.co.il/wp-content/uploads/2017/06/20154855/%D7%A6%D7%95%D7%A4%D7%A6%D7%99%D7%A7-563.pdf

סטודנט חכם. צומת BIG על ... street view איך להגיע לדפיברילטור, כולל תמונה של. מסביר נועם. ... סרטן הערמונית, להשיג מימון למחקר ולמציאת תרופה ... קומיים בולטים, כמו הגשש. החיוור והפרלמנט. "בקורס ... ההערכה. שלנו מובעת במספיק דרכים אחרות, ותודה ישירה ומביכה.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.