אורות האמונה - דעת

בטוהר ועילוי. ,. בזיו חכמה ובמרץ קודש. ק. דשים מצא מקומו בסגולת עמים של כנסת. ישראל. ,. בגוי קדוש. ש. ומר אמונים . ל. פעמים יש אשר ריח הזוהמא הקדמוניה לא פג לגמרי. ,. ויתחולל.

אורות האמונה - דעת - Related Documents

אורות האמונה - דעת

http://www.daat.ac.il/daat/vl/orothaemuna/orothaemuna01.pdf

בטוהר ועילוי. ,. בזיו חכמה ובמרץ קודש. ק. דשים מצא מקומו בסגולת עמים של כנסת. ישראל. ,. בגוי קדוש. ש. ומר אמונים . ל. פעמים יש אשר ריח הזוהמא הקדמוניה לא פג לגמרי. ,. ויתחולל.

חשיבות האמונה מבוא

http://meyda.education.gov.il/files/noar/uzielemamar1.pdf

בריאת האדם ע"י בורא עולם יוצרת זיקה בין נפש האדם ובורא. עולם. עובדה זו מחייבת לכאורה מציאות ... ההבדל אינו חיצוני בלבד, אלא מעצב את אישיות האדם. ובונה את השקפתו על העולם. ... הסבירו את דברי הרב עוזיאל: "כל אלה שעושים את האמונה לנשמה. ערטילאית שאין לה אלא ...

ושג האמונה במשנת הרב קוק מ תפתחות ה ' עין איה 'ו' רפילי טוהר ע' עיון ... - דעת

http://www.daat.ac.il/daat/ktav_et/maamarim/yuvalhen-kuk.pdf

שער א. : '. ח י י הרב ק ו ק ו כת יבת. ' ע י ן א יה. 'ו '. ער פ י ל י ט ו הר. ' ............................. 30 ... רפילי טוהר. ' הרב קוק מתמודד עם א תגר הספקנות באופן מפורט יותר מב. ע'. ין איה. : ' .א ... בנימין. איש שלום. ,. שלום רוזנברג. עו(. רכים. ,). ס. פרית אלינר. ,. ירושלים תשמ. ה". ,. עמ.

אמצעי תקשורת להפצת האמונה כסמני רצף ותמורה בחברה החרדית

https://dacenter.tau.ac.il/sites/abraham.tau.ac.il/files/media_server/daniel%20abraham/kesher/47/Kesher%2047_Amran.pdf

ולאופן שבו טכנולוגיות משפיעות על חברה סגורה )הורוביץ, 2000,. עמ' 26(. לכן, גם כאשר ... 6.6.2011(; שי הורוביץ, בעל חברה לפרסום ויחסי ציבור בשם נטו, למגזר. החרדי )2.8.2012 ...

י;quot&ג עיקרי האמונה וי;quot&ג מידות הרחמים - jstor

https://www.jstor.org/stable/26273322

66 העיקר הראשון מקביל ל'אין סוף' שלמעלה מן הספירות, העיקר השני ל'מחשבה' )אחד מכינויי ה'כתר'(, ... המשיח נסמך על הטענה שהאל ימחה את חטאי העם, כלומר המשיח יבוא בשלב.

מבחן האמונה הנלמד מפרשת ;quot&וארא;quot&

http://www.biu.ac.il/JH/Parasha/vaera/kave.pdf

לשכת רב הקמפוס. מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות. פרשת וארא ... פרשתנו מביאה לפנינו את מבחן האמונה. שהתלבטו בו בני אנוש מימי קדם ... הן מושגי יסוד. ביציאת מצרים. יתרה מזו: ...

אורות הקודש

http://www.daat.ac.il/daat/vl/orothakodash/orothakodash01.pdf

שגוב דבורי קדש ................................ ................................ ................................ . ... מוצב כולו בעתיד המ אושר הרחוק. ,. חיי העולם. הבא. במילואם. ,. ושם באמת הט וב והרע משתוים.

ניצבים - אורות חסד

http://torot.org.il/wp-content/uploads/2014/05/%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%92-%D7%9B%D7%96-%D7%91%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%9

אם נתחיל מן הסוף, הרי לפנינו פירוש מהפכני ... כבני מרון, שנאמר: 'היוצר יחד לבם פירוש זה ודאי עמד לפני מחבר הפיוט יחסו של הפרט אל הכלל, מנקודת ... או שהוא 'סוציומט', שגם אם מדיו.

מידעון תשף.pdf - מכללת אורות

https://orot.ac.il/sites/default/files/PDF/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%9F%20%D7%AA%D7%A9%D7%A3_0.pdf

שת יעקב, החל משנת הלימודים תשס"ט, לא רק שהכפיל את גודלה של המכללה, אלא. אף העצים את יכולותיה. ... הסטודנטיות בתכנית תקבלנה תעודת השתתפות בתכנית אקדמיה כיתה, הנותנת להן. עדיפות בקבלת עבודה ... סמנטיקה )משמעות(, מילונאות ועוד;. ג. במישור משלבי הלשון ) ...

תשע"ט - מכללת אורות

https://orot.ac.il/sites/default/files/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%94%20%D7%A0%D7%92%D7%94-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%98_0_0.pdf

משלמת על שנה. מחיר של סמסטר. סמסטר בי. שנתי. סמסטר א'. • נא סמני את השיעורים בהם את מעוניינת להשתתף: 08. : 30 - 09. : 45 יעל כורסיה. ממך אלייך - סדנת מודעות. 09.

אורות הכרך - Itai bar On

http://www.itaibaron.com/wp-content/uploads/2018/01/hafaka.pdf

קרני תכלת • מנורת כדור עם גב זהב, 2,749 שקלים; מנורה עומדת, 6,940 שקלים. Edition ... ביתילי תלויה משולשת, 599 שקלים; מנורת שולחן עם בסיס עץ וכיפת זכוכית, 399 שקלים.

משפטים תשס"ט כו' בשבט - אורות חסד

http://torot.org.il/wp-content/uploads/2014/06/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%9B%D7%95-%D7%A9%D7%91%D7%98-%D7%AA%D7%A9%D7%A1%D7%98.pdf

אור גנוז מתורת החסידות | הרב שלום קליין, ראש המכון התורני אור עציון . @ "וְאֵלֶּה ... פשר ופרוש בהגדה - פרופ' משה בר-אשר | יציאת מצרים במחשבת המקרא - פרופ' אלכסנדר רופא | "אתי מלבנון כלה" - ... הרב יובל הכהן אשרוב - ישיבת "האור הגנוז" | מר אלי רייפמן | פרופ' אבי אלקיים | פרופ' בעז הוס | ד"ר עמוס גולדרייך. דרוש שף / טבח ... מלונית באווירה ביתית בשכונת.

ספר אורות - דעת לימודי יהדות ורוח

http://www.daat.ac.il/daat/vl/orot/orot01.pdf

ערך כללי לטובה ולברכה אל כלל בנין העולם בכל ערכיו ומובניו . ואח ... איכות ההשתמרות ועמקי הא בדון שבהם ... הושרשה ביחידים הדרכה לפרישות מחיי שעה בשביל חיי עולם ... טיול בפרדס. , ". ומילוי. כרס זה במו בנו המלא כולל. בקרבו ג. " כ א ת מדע העולם והחיים ואת ההסתגלות ... לעד לא ישכח מזכרונה אותו תור הזהב שבפריחת ימי ... שאחרי שודדה תפארת ארזיו חובקי.

גימטריא - מכללת אורות ישראל

https://orot.ac.il/sites/default/files/shmaatin/129-130-11.pdf

עוד יצויין כאן פירושו של יעקב אורבך, השולל בחריפות את הפירוש המוטעה, לדעתו,. כאילו המילה ייגימטריא במשנתנו עניינה ייערך מספרי של מיליסי, וכאילו המילה. "פרפרתי לקוחה מהביטוי ...

נמרוד צדיק או רשע - מכללת אורות ישראל

https://orot.ac.il/sites/default/files/tallelei-orot/8-1_0.pdf

התרסה זו מתקבלת בהתפעלות על בני דורו - ועל כן לאמר כנמרוד גבור. ציד לפני ה'? - על אפו של ה' ועל חמתו. בהמשך לכוונתו לאחד את האנושות ולמנוע גירוש והגלייה הוא ממנה עצמו.

שְׂפַת הַבְּאֵר - ישיבת אורות שאול

http://ypt.co.il/uploads/filebank/Sharim_lTalmud_maschat_Baba-kama.pdf

הסיווג משמעותי משתי בחינות ... ע"ג איצטבא שברה"ר דכיון דאורחיה למיכל שעורים או כרשינין שבקופה אף ... אלא שנזק משונה גורם לשינוי חובת התשלום משתי בחינות, שרבא הבין.

אורות גבוהים - Rabbi Alon Anava

https://www.alonanava.com/wp-content/uploads/2015/06/Hidabroot-Magazine.pdf

איכות חיים. יוגש כיבוד כיד המלך. עזרת נשים פתוחה. ליל שבת. שבת פרשת תולדות כח' ... כתב הרב דוד איפרגן, רב בית הכנסת, “על שבת ... הימים מספרים חז"ל )סנהדרין צז:(: "הקדוש ... כמה קשה כשצועקים עלייך, משפילים אותך, צוחקים על חשבונך או הכי גרוע, פשוט לא מתייחסים.

התהוות המחול - מכללת אורות ישראל

https://orot.ac.il/sites/default/files/tallelei-orot/9-19.pdf

ליצור משפטי תנועה מובנים, כיצד לפתח נושא תנועתי ויוצרות קומפוזיציות של. גופים הנעים בשטח ... התנועות המתאימות ביותר לנושא וגם למקם את רקדניו באופן אינטואיטיבי ... הוחלט שהדינמיקה של שאר הרקדניות תקבע סביב ריקוד הסולו, באופן טבעי, ... את החזרה הראשונה, שקלנו יחד, האם להגדיל את קבוצת הנשים ולצרפן ... החזה נע קדימה והגג במצב של קשת קדמית.

סמנטיקה ומילונאות - מכללת אורות ישראל

https://orot.ac.il/sites/default/files/%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%9D%20-%20%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA/%D7%A1%D7%9E%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94%20%D7%95%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%95%D

רב-משמעות במובן של מילים - פוליסמיות והומונימיות 3. מקור 12 (חייב) עמי 104. -. 91. תסרוקו; מקור 29 (סרוק}. (סרוקו; מקור 27 עמי 61. -. 58 , 110. -. 106 (סרוק); מקור 3 עמי 188.

על המילים הנרדפות במקרא - מכללת אורות ישראל

https://orot.ac.il/sites/default/files/tallelei-orot/10-1_0.pdf

ג. דברי סיום נרדפים שסופם להועיל. ז. מפרצה ביבליוגרפי. אוצר המילים המקראי, כידוע, מצומצם ביותר, והוא ... דרך אחרת שבה נוצרה קבוצה קטנה של מילים נרדפות קשורה לתופעה של.

בזים על חלון ביתי - מכללת אורות ישראל

https://orot.ac.il/sites/default/files/tallelei-orot/8-27.pdf

מכיוון שלא מדובר בעוד סיכום מדעי על חיי הבז, אלא בסיפור אישי שכתבתי. לעצמי ולמשפחתי, ולכל מי שמתעניין בעולמם הנפלא של הבזים ושל שאר. בעלי-החיים בטבע. בעמודים הבאים ...

סיכום שנת 2016 - קהילת אורות חיים ומשה אשדוד

http://sfile-pull.f-static.com/image/users/180409/ftp/my_files/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA%20%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D%20%D7%A9%D7%A0%D7%94%202016.pdf?id=30170379

הרחבת הפעילות במסגרת סל שיקום של משרד הבריאות בכל בתי הכלא במחוז. • תוספות כוח אדם במחוז: ... מ: בשנת 2016 יצאה לאור חוברת מחקר - שילובן מחדש של אסירות משוחררות.

ההלכה לימין שחרור האשה - מכללת אורות ישראל

https://orot.ac.il/sites/default/files/tallelei-orot/13-09.pdf

1. ב. לשון הבאי בתורה. האמוראים. הצביעו על כך שיש בתנ"ך "לשון הבאי,". 2. כלומר מליצות. המבוססות על גוזמה ועל הפרזה, הר. חוקה מן המציאות. אמר רבי אמי. : דברה תורה לשון הבאי.

אישור לצורך ניכוי מס במקור עד 31.3.20 - עמותת אורות של תקווה

https://ost.org.il/wp-content/uploads/2019/10/%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8-%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9A-%D7%A0%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%99-%D7%9E%D7%A1-%D7%91%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8-%D7%A2%D7%93-31.3.20.pdf

המסים. בישראל. המחלקה למוסדות ציבור ומלכ"רים. אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עיסקאות. גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו-1976.

הצעה לתוכנית לימודים בנושא השמיטה - מכללת אורות

https://orot.ac.il/sites/default/files/shmaatin/168-9-10.pdf

משנה ערוכה עם ביאור מלים, מושגים, טבלאות, סיכומים, ציורים, הרב יימ. ארלנגר, הוצאת ... סוגיות בשביעית בתוך הספר: במעגלי השביעית, הרב יגאל אריאל, מדרשת. הגולן, תשניג.

עיון משווה בתרגומי המקרא - מכללת אורות ישראל

https://orot.ac.il/sites/default/files/%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%9D%20-%20%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%94%20%D7%91%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%9

עריכתם וסמכותם של תרגום אונקלוס לתורה ותרגום יונתן בן עוזיאל לנביאים. 7. לשונות זרות בתרגום אונקלוס (מילים יוונינת ומילה פרסית). 8. הרחקת דעות זרות או דעות שונות. 9.

אוגדן נפטרים - קהילת אורות חיים ומשה אשדוד

http://sfile-pull.f-static.com/image/users/548763/ftp/my_files/%D7%90%D7%92%D7%93%D7%9F%20%D7%A0%D7%A4%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%A4-%D7%AA.pdf?id=28950644

קוקס משה. 40. קורן דב )קרסיק(. 41. קידר גורן תמי. 42. קיל יחיאל. 44. קיל ניומה. 46 ... הטיפול בהכשרות היה הרקע להכרות עם שמואל, חייל בבריגדה היהודית, שלאחר המלחמה עסק ...

הקשר שבין סגנונות התקשרות וניהול - מכללת אורות

https://orot.ac.il/sites/default/files/tallelei-orot/10-15_0.pdf

גישת אדיג'ס לניהול רואה בניהול צוות סינרגטי עיקרון מרכזי לניהול. אפקטיבי של ארגונים בימינו - ההשפעה המשולבת של אנשים מטיפוס שונה. יוצרת תוצרים טובים ומגוונים יותר מאשר אוסף ...

חובת האישה ללכת אחרי בעלה - מכללת אורות ישראל

https://orot.ac.il/sites/default/files/tallelei-orot/9-9.pdf

העברי, חייא, ירושלים, תשל"ה, עמ' 368. די בייץ, מי חיגר ... לתולדות חייו, ראה א' שוחטמן (מהדיר, שרית מהריים גאויזון, חייא, ירושלים, תשמייה, עמי. 81 ... ראה: ערן דיכאון באנציקלופדיה.

תחנת הכוח אורות רבין - איגוד ערים שרון כרמל

https://www.sviva-sc.org.il/wp-content/themes/theme51349/docs/2015_doc.pdf

עמק חפר. 40,000. ג'ת. 11,000. פורדיס. 13,000. זכרון. יעקב. 21,000. פרדס חנה. -. כרכור. 33,000. חדרה. 92,081. פרדסיה ... הוא מתקן השוטף את גופרית דו החמצנית בגזי הפליטה בתרחיף אלקלי )אבן גיר( ליצירת גבס. בשנת. 2016 ... פרביטל גרניט. תעשיות. שונות. 4. 4. 4.

עיתונים וחדשות - מצוה או איסור בהלכות לשון הרע-טללי אורות תשנה

https://asif.co.il/download/2%20%2816%29.pdf

הקשבה לחדשות ברדיו לעומת קריאת עיתונים . 1. אפשרות להפסיק ... פשוט שמטרתו של עיתון היא דוקא לגלות ולפרסם לכמה שיותר קוראים. ,. ובודאי שאינו ... לק מסוים של הצבור . . 2.

בין מסורת דתית למודרנה חינוך לאזרחות בחמ"ד - מכללת אורות ישראל

https://orot.ac.il/sites/default/files/9-3.pdf

מבטא את גישת ההאחדה של תכנית הלימודים באזרחות תחת האחריות של מפמ"ר אחד. בלבד. נציין, שגם ב ... תלמידיו במקצוע האזרחות יכול להינתן במסגרת מקצועות הקודש )תנ"ך, תורה. שבעל פה ... Traditional Judaism and Political Culture in Jewish State. Berkeley: ...

שימוש פוסקים בספרות השו"ת כמנהיגות חינוכית - מכללת אורות ישראל

https://orot.ac.il/sites/default/files/5-2.pdf

שימוש פוסקים בספרות השו"ת כמנהיגות חינוכית. נריה גוטל. שיקולים מגוונים ... בין כך ובין כך מתברר שלא פעם נוצלה ספרות השו"ת על ידי מחבריה ככלי. מנהיגותי. -. חינוכי רב עצמה. 41.

משמעיות פסיכולוגיות-חינוכיות למאבק יעקב במלאך - מכללת אורות ישראל

https://orot.ac.il/sites/default/files/tallelei-orot/9-3.pdf

יעקב שם המקום פניאל, כי ראיתי אלהים פנים אל פנים ותנצל נפשי : ... זיכוך וטוהר, וזה לשון תפילתו של ר' נחמן : ... ואותה אני לבדי ויבקשו את נפשי לקחתה" במילים אחרות: "אני מרוחק.

היחס לכוח פיזי ולגבורה צבאית בתנועת הנוער "בני עקיבא" - מכללת אורות ישראל

https://orot.ac.il/sites/default/files/amadot/3-10.pdf

הייתה, ועודנה קיימת, גישה שונה שגם היא בעלת זיקה ישירה למקורות וגם הי. א מחויבת ... בחלק ממוסכמותיו של העולם הדתי, ובהיות חלקה ארוטית או למצער נועזת. 30. היא נתפסה כחופשית ... החיים על פי אגפא )אסי דיין,. 0665. (, ערב בלי ... ללמוד על הציבור הדתי מתוך צפייה. ב.

רוזנסון ישראל - משואות - מכללת אורות ישראל

https://orot.ac.il/sites/default/files/tallelei-orot/15-07.pdf

זו המספרת על העבר צד עמוק של אגדה. ו,. לכן הניתוח ... וארים בפרק הראשון של ספר מלכים א לגבי אדוניה ושלמה . הם התרחשו ... הזית לשמנו ועץ שמן שמכונה כך בגין. ה. שרף דמוי ... והביאו עלי עץ זית ועלי עץ שמן ועלי הדס ועלי תמרים ועלי עץ עבת. , )טו, ח" ( ... משאת המלך. " (.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.