פרשת חיי שרה תשע;quot&ט - לדעת

23 נובמבר 2019 ... את גב היד, היתה שם עקיצת יתוש!״ ״אה, זה״, הפטיר בביטול, ... תשכון עליו עננה, וידוע אשר קילקול יום זה אין לו תמורה. ביום אחר כי הלא כל ... השבת מיום הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות תמימות. רש"י )ויקרא כג ... ענן קשור באהלה? שהיתה ברכה בעיסה ...

פרשת חיי שרה תשע;quot&ט - לדעת - Related Documents

פרשת חיי שרה תשע;quot&ט - לדעת

http://www.ladaat.info/Gilionot/20191123/%5B1241%5D%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%98%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D_%D7%97%D7%99%D7%99_%D7%A9%D7%A8%D7%94.pdf

23 נובמבר 2019 ... את גב היד, היתה שם עקיצת יתוש!״ ״אה, זה״, הפטיר בביטול, ... תשכון עליו עננה, וידוע אשר קילקול יום זה אין לו תמורה. ביום אחר כי הלא כל ... השבת מיום הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות תמימות. רש"י )ויקרא כג ... ענן קשור באהלה? שהיתה ברכה בעיסה ...

quot& הערכת הישגים - לב לדעת

http://www.levladaat.org/data/upl/haarara/drshlomo.pdf

מזומנת לתלמיד אפשרות להעמיק ברכישתם של כישורי חשיבה והפנמה מוגדרים. תלקיט. משולב ... גם בממצאי מחקר ההערכה של התכנית "עוז לתמורה" )פרידמן וחוב',. 2443. (, שא.

פ"שת 'א סמסטר רביעי, , ימי ארץ לדעת המגמה - מכון אבשלום

https://avshalom-inst.co.il/wp-content/uploads/2019/07/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%93%D7%A2%D7%AA-%D7%90%D7%A8%D7%A5-%D7%A1%D7%9E%D7%A1%D7%98%D7%A8-%D7%90.pdf

22 יולי 2019 ... זאב רילסקי. 12. 780. ₪. 740. ₪. העתיד. כבר כאן. -. חידושים. בחקר. ברפואה. -. ד"ר. רביד דורון,. ד"ר. ליאת יקיר. ,. ד"ר. טל סינס. , ד"ר בן ציון רובינפלד. 8. 520. ₪.

חברים יקרים, פרשת ;quot&שלח לך;quot& היא אחת הפרשות האנושיות ביותר ...

https://www.masorti.org.il/kehilot/uploads/veahavta/editor_uploads/files/1561628254.pdf

בספרו, "הגיבור בעל אלף הפנים", כותב ג'וזף קמפבל כך: "הגיבור הוא מי שפורץ את האופקים המגבילים של. חייו ומצליח להתעלות מעל הווייתו הפרטית ומעל נסיבותיו האישיות. בוותרו על ...

פרשת "אלטלנה" - ההסתדרות הציונית העולמית

https://www.wzo.org.il/files/kivunim/kivunim14_.pdf

אלי אייל. מדינת לאום ואילו ישראל היא מדינת לאום, מדינת לאום דמוקרטית. המהפכה ... "At the very beginning of my pontificate, I wish to assure you that the Church remains ... סיכום טענותיו של המן כנגד היהודים מצוי בדבריו אל המלך אחשוֵרוש: ... חוואג'ה מוסא, וחיים הזז, שכתבו על הערבים מנקודת מבט רומנטית, כפי ... גשרים, בין שואה לתקומה גולן, ס' (1993).

אלימינציה וסיפוח - ;quot&מולקולות על פרשת דרכים;quot&

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Chimya/PerekC.pdf

הכוהל שעבר פרוטונציה, מכיל כעת מטען חיובי. חלקי על אטום החמצן. לפיכך נחלש הקשר בין החמצן לפחמן. כעת הפחמן קשור. H שהיא קבוצה עוזבת טובה )במקום ל- OH , שהיא קבוצה ...

בנושא מושבים חומרי רקע ל ?" מה צריכים לדעת ... - היזמה למחקר יישומי בחינוך

http://education.academy.ac.il/SystemFiles/background-mathematic.pdf

בנושא. " מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה. "? 1. מתמטיקה למורים. : במה שונה קורס מתמטיקה. למורים. מ. קורס אקדמי אחר במתמטיקה ? ' פרופ. רון אהרוני. ,. הטכניון. 7.

אוסישקין ו"פרשת אוגנדה"

https://humanities.tau.ac.il/sites/humanities.tau.ac.il/files/media_server/humanities/zionism/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA/%D7%9B/4.pdf

הסיבות הללו המריצו אותו להעלות אותה תוכנית במהלך הקונגרס הציוני. השישי. ... את הידיעה הראשונה על תוצאות הקונגרס קיבל אוסישקין במברק ששלח לו ... מהשפעתה של וינה. כן ביקש ...

81 מס' גיליון 19, 8. .201 7ז "עשת ה אב ב "ז כ, ראה שבת פרשת ... - ראש צורים

https://www.r-tzurim.co.il/GetFile.ashx?filetoken=KzfUAyQKC44%3D&portalid=12

וכמובן תמונות מרגשות מהאירוע. במדור הנוסטלגיה נזכרת. שרה יעיר ... תמונה שציירה ילדה מהמחלקה לצוות, ציור שאני מאוד התרגשתי ממנו. שימו לב. מה כולל מדף התרופות שהיא ציירה.

ז "עשת כי תשא פרשת - atid.org

http://atid.s467.sureserver.com/parshah/kitisa5777.pdf

במראות הצובאות. -. בנות ישראל היו בידן מראות. שרואות בהן כשהן מתקשטות ואף אותן לא עכבו, והיה. משה מואס בהן מפני שעשויין ליצר הרע, א. מר לו הקדוש. ברוך הוא אלו חביבין מן ...

ב"עשת ויצא פרשת

http://beinenu.com/system/files/alonim/04_07_72.pdf?download=1

במדרש תנחומא: "זה שאמר הכתוב כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל. דרכיך". ביאר בספר ... השירה הוא: "קול דממה דקה", כמו שנאמר "לך דומיה תהילה". –. השבח. הגד. ול ביותר הוא הדומיה.

פרשת כי תשא, התשע"ו - הגאולה

http://hageula.com/uploads/source/sicha_geula/sg1085h-cl.pdf

אתר הגאולה. סוכנות הביטוח שלנו. - כל ענפי הביטוח. בהנהלת ר' קדמי. ביטוח רכב הכי משתלם בישראל. • ביטוח רכב ביטוח דירה. • ביטוח עסק ביטוח חיים. • ביטוח פנסיה ביטוח בריאות.

פרשת השבוע אצלנו במשפחה - קרן תל"י

http://www.tali.org.il/pirsoum_images/citab/more_paracha_2962016.pdf

בשלב מסוים של חייו עסק האמן הגרמני מוריץ אופנהיים בסדרה של תמונות. מחייהם של ... מתוארות המכות דם, צפרדע, כינים, ערוב )מגוון חיות טורפות(, דבר, שחין. וברד. בין כל מכה ומכה ... לפני מכת הבכורות מצּווים בני ישראל לשחוט שה אחד לכל משפחה ומשפחה. )משפחות קטנות ...

בחוקותי;quot& " פרשת

http://rammod.djmetals.com/pninim/bechukotai.pdf

17 מאי 2014 ... ה אומרת שיורי גאגרין. -. הקוסמונאוט הרוסי הראשון שהגיע לחלל. כבר בשנת. 1961. 1 אמר: הייתי בחלל1 ולא ראיתי את אלוקים... ומאידך1 כתב בזמנו העיתון "ידיעות ...

( ץ כחובש אסורים " בג : או ) בעקבות פרשת שנסי

https://clb.ac.il/wp-content/uploads/2017/10/3-1.pdf

גוזמאות או סטיות. -. מה מן האמת. ,. אך לא נקפיד. עם מי שנשלחו אל הכלא ומבקשים את החופש. "18 . אך בית. -. המשפט הקפיד גם הקפיד . אם הפרזה מסוימת בתיאור חומרת מחלתו של ...

פרשת הקישון: צלול ועכור - מכון מופ"ת

http://www.mofet.macam.ac.il/mylibrary/books/Documents/3187.pdf

ההר, מסיר מעליו את התרמיל ונושם את האוויר הצלול סביבו. רגע של. שחרור, שבו הגוף ... שהאדם שפניו צופות אל עבר הדרך שהלך בה אינו רואה: מאחורי ההר. יורד המצוק לתהום שלא ...

ב ע" ויגש תש פרשת ל– ? מדוע התנכר יוסף לאחיו

http://www.meirtv.co.il/upload/images/Idx%2004957.pdf

הוריד איתם את בנימין. למצרים . ואז. כשכלים הקיצים ויוסף עומד על תביעתו. ,. מגיע הנ. אום הגדול של יהודה על. חשיבותו של בנימין לאחים וליעקב ושיא דברי. יהודה. " ונפשו קשורה בנפשו.

במה להגות תורה, מדע והתיישבות פרשת וארא - מועצת יש"ע

http://myesha.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/16%281%29.pdf

25 ינואר 2020 ... אנרכיסטים נגד הגדר' מאוחר יותר אימצו האנרכיסטים את השם. בשנים האחרונות פועלים האנרכיסטים בארבעה. מוקדים קבועים, כשלכל מוקד ישנו פעיל אחראי, המרכז.

העימות הגורלי בין שלוש נשות אברהם – פרשת וירא תש;quot&פ

https://he.chabad.org/media/pdf/1108/CQpm11081636.pdf

פרא. אדם לענות זרע אברהם ושרה בכל מיני העינוי . .2. בראשית טז. : ושרי אשת אברם לא ילדה לו ולה. שפחה מצרית ושמה הגר: ... שרה אשתך ילדת לך בן וקראת א. ת שמו יצחק והקמתי ...

פרשת חקירתה ומסקנותיה של ועדת אונסקו"פ בארץ-ישראל, 1947

https://humanities.tau.ac.il/sites/humanities.tau.ac.il/files/media_server/humanities/zionism/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA/%D7%99%D7%92/4.pdf

היו מדינות ערב ובנות בריתן, אשר דרשו לנהל באו"ם דיון ענייני ולקבל ללא. 1. על הלך הרוחות בקרב הבריטים, הציונים והאמריקנים לאחר ההודעה על העברת עניין. ארץ ישראל לאו"ם ראה י.

העימות הגורלי בין שלוש נשות אברהם – פרשת וירא תש;quot&פ מקורות ל - COL

https://col.org.il/files/uploads/original/2019/11/5dca4eab6eb9c_1573539499.pdf

פרא. אדם לענות זרע אברהם ושרה בכל מיני העינוי . .2. בראשית טז. : ושרי אשת אברם לא ילדה לו ולה. שפחה מצרית ושמה הגר: ... שרה אשתך ילדת לך בן וקראת א. ת שמו יצחק והקמתי ...

שקלים ל - שבת קודש פרשת משפטים – עשת"ה מברכים חודש אדר לכהנים יהיו –

http://beinenu.com/system/files/alonim/27_68_75.pdf?download=1

בגימטריא. " ארור המן אשר בקש לאבדי" "רב את ריבנו ודן את דיננו". [שארית יעקב]. "משנכנס אדר מרבין בשמחה". בגמטריא. "ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל". [שארית יעקב].

חמ”ד של חופש - לב לדעת

http://www.levladaat.org/data/upl/tihon/tamuz.pdf

על-פי האפשרות הראשונה – של עמידה מהצד לראות אם הצליחה תפילתנו והשתדלותנו ... אנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שיש ... תורה, וההתעסקות ב”כוחות של חיים” ממילא תרחיק אותנו מהכניסה למקומות לא ראויים ... אם מגיעים למצב שבו כל חבריו נמצאיםהדבר עדיף לפיכך, אם אפשר לשכנע את הילד לוותר על התוכנה, ... נוער נפלאים רבים המייסדים "ישיבות בין-הזמנים",.

אביב הגיע פסח בא - לב לדעת

http://www.levladaat.org/data/upl/hadarmorim/pesah.pdf

הפורים הוא חג של גלות, חושך, שעבוד וחורף פסח כולו אור, גאולה, ניסים גלויים, חירות. וקשר ישיר ובלתי אמצעי, שיר השירים. בסדנא זו אנו מבקשים להאיר נקודות הקשורות בחג הפסח, ...

סליחה ותיקון - לב לדעת

http://www.levladaat.org/data/upl/yesodi/moznaiim.PDF

למה להניח כי כל אחד צריך לבקש סליחה ? אולי יש אנשים שלא עשו שום. דבר רע ? ... דף עבודה לתלמיד. : בין האדם לחברו. : ? האם יום הכיפורים ... סליחה שבלב. /. דבורה עומר. למורה.

להרגיש בבית - לב לדעת

http://www.levladaat.org/data/upl/maamarim/shamaim.pdf

איך עושים שיהודי 'ירגיש בבית' עם היהדות? הדבר הראשון הוא: ... כששאל אותם מה הם עושים הם ענו: 'הלילה מגיע לכאן הרבי ... מה ילדים עושים כשמשעמם להם עד. מוות? הם לא כמו ...

מורה לחיים - לב לדעת

http://www.levladaat.org/data/upl/SitePages/825-sRedirTo.pdf

עפ"י הדי שלייפר ) מבכירות מטפלי האימגו, שפיתחה והרחיבה את הגישה למקומות ומושגים חדשים(,. זהו ממש טקס, בו האחד עוזב את עולמו, עובר את הגשר הדמיוני שיש במרחב היחסים ...

קובץ מקורות - לב לדעת

http://www.levladaat.org/data/upl/Discipline_Lesson/mekorot1.pdf

אלוהי ואלוהי אבותי, שמע תפילתי מלאו ימי בני להצטרף לשורות הלוחמים למען ארצנו, לשמור. על בטחונה ולהסיר ... רבונו של עולם! האזינה לקול בכיינו ולאנקת לבנו. – ... והנה ענין שם אלהים אפשר להשיגו בהקש הגיוני כי על היות לעולם מושל ומסדר מראה השכל. אמנם בדבר מהות האל.

כל מה שרציתם לדעת על צנתור לב

https://hospitals.clalit.co.il/carmel/he/Documents/%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%A8-%D7%A2%D7%9C-%D7%A6%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A8.pdf

עורקים כליליים. טרשת עורקים. כמו כל איבר אחר, הלב זקוק לחמצן על מנת לפעול. העורקים הכליליים הם כלי הדם )צינורות(. המזרימים דם לשריר הלב עצמו והם העורקים הראשונים ...

במעגלי ההלכה - לב לדעת

http://www.levladaat.org/data/upl/tihon/lamore.pdf

החינוך. הדתי. הפיקוח. על. הוראת. תלמוד. ותושבע. פ". מדריך. למורה. -. במעגלי. ההלכה. יחידת בגרות על פי תוכנית הלימודים החדשה של משרד החינוך. משנה"ל תשע"ג. במעגלי. ההלכה.

סיפורים בעלי ערך - לב לדעת

http://www.levladaat.org/data/upl/yesodi/sipureymikra.pdf

“להתאמן” בערכים כמו שיתוף פעולה, הגינות, יחס לשונה והתמודדות עם תוקפנות. זאת בשונה ... חברתיים שונים, ובה בעת, להעביר מסר ברור שיש להגביל מאוד את השימוש בכוח בהתנהגות.

יחידת משפחה - לב לדעת

http://www.levladaat.org/data/upl/tihon/family.pdf

רְ שָ פֶיהָ רִ שְ פֵי אֵש שַלְהֶבֶתְ יָה: מַיִם רַ בִ ים לֹּא יּוכְלּו לְכַבֹות אֶת ... ליה אלא אומר לו אבא מקרא כתוב בתורה כך אלעזר בן מתיא אומר אבא. אומר השקיני מים ומצוה.

שילוב משחק בלמידה - לב לדעת

http://www.levladaat.org/data/upl/SitePages/843-sRedirTo.pdf

משחקים דידקטיים יהיו סכנ. ת נפשות. ,. כשמצפים מהילד שיפעל וילמד לפיהם מה שהמִ. שְׂ. חק אמור ללמד. ,. צריך לתת לילד. להשתמש בכל משחק בדרך שהוא רוצה ולא איך שההורה.

מערך של שאלות באזרחות - לב לדעת

http://www.levladaat.org/data/upl/tihon/%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%97%D7%93%D7%A92.pdf

'לב לדעת' נענו לאתגר ופיתחו מערכי שיעור והנחיות פדגוגיות ... ששת כובעי החשיבה של אדוארד דה בונו – שיטת חשיבה שמטרתה שיפור תהליך קבלת כובעי חשיבה: ההחלטות בקבוצות.

לקראת למידה משמעותית - לב לדעת

http://www.levladaat.org/data/upl/mianahnu/levladaatbook.pdf

ששיעור בביולוגיה לא ייגמר רק בציון מצוין או רק בידע בגנטיקה, אלא. שעל גבי הידע הנרכש (החשוב כל כך ... בתוך מרוץ החיים המורכב והלוחץ של זמן, מרחב ושקט להקשבה ולהתבוננות פנימית. 2. ) והפצצת הגירויים ... מבחינה זו תכנית "לב לדעת" היא נחשון. למהלך שבאמצעותו ניתן ...

סיפורי מקרא בראי הערכים - לב לדעת

http://www.levladaat.org/data/upl/yesodi/sipureymikra.pdf

אפשר להשתמש ב"עולם הקטן" )שולחן חול( או בתאטרון בובות, כדי לעצב סביבה «. דומה לזו שבה ... לאייר את שיריו של גדול המשוררים הרומנטיים האנגליים — הלורד. ביירון ובעקבות ...

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.