מרכז לימודי-חברתי - גילאור

1 דצמבר 2019 ... בוגרת האקדמיה למוסיקה בתל אביב, נגנית פסנתר ובסון בתזמורת הסימפונית חיפה. נוגה ישורון - ... מורה ליוגה בשיטת שיבננדה 25 שנים. מלמדת במסגרות שונות ואת ...

מרכז לימודי-חברתי - גילאור - Related Documents

מרכז לימודי-חברתי - גילאור

http://www.gil-or.net/wp-content/uploads/2017/09/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA-2020-pdf.pdf

1 דצמבר 2019 ... בוגרת האקדמיה למוסיקה בתל אביב, נגנית פסנתר ובסון בתזמורת הסימפונית חיפה. נוגה ישורון - ... מורה ליוגה בשיטת שיבננדה 25 שנים. מלמדת במסגרות שונות ואת ...

המשפחה כסוכן של שינוי חברתי: הון משפחתי במבט ... - מרכז מידע בין-מכללתי

http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d12644.pdf

טליה, ש. ) 2014. (. חצי חצי: על ישראלים ממוצא עדתי מעורב . תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד. יא. יר, ג. ) 2006. (. מחווית מפתח לנקודת מפנה: על עוצמתה של החוויה החינוכית.

פמיניזם משפטי ושינוי חברתי - שותפות אקדמיה- קהילה לשינוי חברתי

https://academycommunity.huji.ac.il/sites/default/files/academycommunity/files/ak_legalfeminism1.pdf

נויה רימלט. ;. ובמסמטר ב. ' בימי ב. ' במסגרת פעילות הקליניקה. ,. ובימי ד. ' במסגרת. הסמינר. " פמיניזם משפטי ושינוי חברתי. " עם דר. נויה'. רימלט . נפלה בחלקכן. /. ם ההזדמנות הנדירה ...

'מפת דרכים' – לימודי ליבה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית ... - מרכז ויניקוט בישראל

http://www.winnicottisrael.com/wp-content/uploads/2020/01/mapatDrachim-3.pdf

ד"ר יוסי טריאסט. רבקה יצחק . תמי לוינגר . אורנה לירון-בורנפלד . יעל מגל . ליאון נירנבלט . רחל נירנבלט-בניטה . ד"ר יניב ספינזי . חמוטל ענר-ברוק. ד"ר תמי פולק . גולי פורת . חוה פרומקין .

טאוב מרכז לימודי היקף החשיבות של ללימודים מתמטיקה ... - Taub Center

http://taubcenter.org.il/wp-content/files_mf/theimportanceofmath2015hebrew85.pdf

החשיבות של. היקף. לימודי. ה. מתמטיקה בתיכון. ללימודים. אקדמיים ו. לקריירה. העתידית. של. התלמידים. בישראל. איל קמחי. ואריק הורוביץ. נייר מדיניות מס'. 2015.01. ירושלים,. תמוז.

לימודי תעודה בפסיכומטריקה נוסח מורחב - מרכז ארצי לבחינות ולהערכה

https://www.nite.org.il/wp-content/uploads/2019/07/dip_psy.pdf

תאוריה. 1. הכרת מונחים חשובים בפסיכומטריקה והבנת ההקשר התאורטי שלהם;. 2. ... בוגרי תואר ראשון שממוצע ציוניהם הוא 85 ומעלה, או תואר שני שממוצע ציוניהם הוא 80 ומעלה, מכל ... טעות התקן של המדידה ורווח בר סמך לציון האמיתי. הדגש בשיעור זה הוא על הפן התאורטי. 3. מדדי מהימנות. הדגש בשיעור זה הוא מעשי - איך מחשבים מהימנות ואיך חוקרים מהימנות מבחן.

אזור קוד נושא קוד מוסד שם מוסד ספרדית באזור לימודי - Amigos מחוז מרכז ...

https://www.kereni.co.il/wp-content/uploads/2018/08/7491.pdf

מחוז חיפה. המחלקה להוראת. המדעים, מכון. ויצמן למדע, רחובות. 0202. 112. מחוז דרום ... מכון אבשלום לידיעת הארץ. 1602. 022. מחוז תל אביב. מכון אדלר. -. העמותה להדרכה,.

מדד חברתי - Gov

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/most_rfp20180426/he/%D7%9E%D7%93%D7%93%20%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99-%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%9C%D7%A9%D7%9B%D7%94%20%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7

26 אפריל 2018 ... דירוג למס. 2015 . xlsx. שם הרשות. מדד חברתי. -. כלכלי. 2013. -. אשכול. מ). -1. עד. 10. ,. 1. הנמוך ביותר. (. מדד חברתי. -. כלכלי. 2013. -. דירוג. מ). -1. עד. 255.

משרד החינוך . מינהל חברה ונוער מחוז מרכז – מרכז הדרכה

http://www1.amalnet.k12.il/mzgalil/DocLib15/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5%20%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%90%D7%97%D7%A8%20%D7%94%D7%95%D7%90%20%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9

מאחד ומגבש את בני החברה הישראלית על כל גֹוניהם, לבני חברה אחת, אשר. על דגלה חרוט. כבוד האדם". ... יכלול קטעי קריאה בהגשה של חברי מועצת התלמידים, הסבר קצר על האמנה.

תכנית הרצאות למתמחים במערך הקרדיולוגי מרכז: ד ... - מרכז הלב - תל השומר

https://heart.sheba.co.il/73251.pdf

31 ינואר 2017 ... מרכז רפואי המשולב ע"ש חיים שיבא. מסונף לבית הספר ... מרכז הלב ע"ש אולגה ולב לבייב, המרכז. הרפואי שיבא, תל ... 18/12/2018. אנומליה על שם אבשטיין. בובר.

אורבניזם חברתי

http://www.gandyr.com/wp-content/uploads/2016/12/%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%95%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D.pdf

פרויקטי תכנון אינטגרלי | 9. חברה עירונית לפיתוח | 13. תכנון ועיצוב המרחב הציבורי| 15. ערים מחוללות שינוי - מדאין ועתיד העירוניות | 4. תקצוב השתתפותי | 17. פורמלייםהערכת צרכים ...

בין צדקה ל'צדק חברתי'

https://asif.co.il/download/kitvey-et/zor/zhr%2019/zhr%2019%203.pdf

בכל הדורות ובכל הקהילות היו מפעלי צדקה וקופת גמייח,. בתי תמחוי ומערכת סיוע רחבה, כלשון הרמביים בהלי צדקה: "מעולם לא ראינו ולא שמענו קהל. מישראל שאין לו קופה של צדקהיי.

לשוויון חברתי המשרד - gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/civil_strength/he/%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%94%20%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%99%D7%A9%20%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%AA%20%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%94%20%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%20215

26 מרס 2018 ... ושימור מת דבים צעירים, קורסים וסד אות להכש. רת צעירים בעולם התעסוקה,. פעילות של צעירים לקידום תרבות ופ אי למען הקהילה,. העצמת. צעירים עם. מוגבלות.

דוח חברתי 2018 - בנק דיסקונט

https://www.discountbank.co.il/DB/sites/marketing.discountbank.co.il/files/CMS%20media/Personal_Banking/Documents/accessible_forms/social_report_2018c-he.pdf

31 אוקטובר 2019 ... עמודות נפרדות לבנק מרכנתיל דיסקונט, לכאל ולאי די בי ניו יורק. יצוין כי בסעיפים ... קשר משפחתי, ובכך מעניק לתא המשפחתי כוח פיננסי. חדשה במסגרת אגף אשראים ...

חינוך חברתי-ערכי - יסודי

http://meyda.education.gov.il/files/hemed/yi2.pdf

להביא למודעות המשתתפים מהי “תורת ארץ ישראל” לאור משנתו של הרב. ישראלי. ... אגרונומים המומחים לתורת החקלאות, ועד מהרה נעשה מומחה ובקי ועמד. בעניין זה לטובת ההתיישבות ...

שותפים לשינוי חברתי - סמינר הקיבוצים

https://www.smkb.ac.il/Data/Uploads/sviva12.pdf

ביה"ס למוסמכים - חינוך סביבתי לתואר שני. המועצה הירוקה. משרד החינוך. המזכירות ... מנכ"ל עמותת אדם טבע ודין ,עו"ד עמית ברכה. מנכ"ל הקואליציה לבריאות הציבור גב' רונית פיסו,.

חברתי לשוויון המשרד - מינהל הרכש

https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/221057.pdf

VIP . -. על כל כרטיס. של סרט ישראלי. -. המשרד יעביר לסטייל עד. 4. ₪. כולל מע"מ. ,. על. כל כרטיס ... גלובוס מקס. סינמטק שדרות. קולנוע אילת. בית גבריאל. אורלנדו סינמה. סינמה סיטי.

חוסן חברתי בעוטף עזה במבצע - דין ומידע

http://din-online.info/pdf/zva7-2.pdf

עם נעמי כמין, מרכז החוסן, המועצה האזורית אשכול, 29 באפריל 2015. 49 יזהר שער, ראש ... )ירושלים: כרמל, 2003(, עמ' בין גיוס לפיוס: החברה האזרחית בישראל יעל ישי, 7 .49-22. )תל אביב: ... הכנסת איילת שקד לשר הביטחון משה יעלון בבקשה להוציא את "המדינה. ב־3 בספטמבר ... עמ' 194 ,188; ציונית פתאל־קופרווסר, "מפלגתהמוסלמים: חזון דתי במציאות משתנה.

מורה כיזם חברתי - סמינר הקיבוצים

https://www.smkb.ac.il/filehandler.ashx?fileid=213130

אשוקה', ארגון פילנטרופי בינלאומי, מתוך אמונה שליזמים חברתיים יש את הפוטנציאל. הגדול ביותר לפתור בעיות חברתיות (2004 , Barendsen. &. Gardner. ). עם זאת, תחום היזמות.

נגישות לצדק חברתי בישראל - Taub Center

http://taubcenter.org.il/wp-content/files_mf/accesstosocialjustice27.pdf

דב צ. ' רניחובסקי. ,. יוסף קטן. ,. דוד קליין. ,. שמשון שושני. ,. אריה שירום. ,. יצחק שנל ... רוטר. ,. ר. ('. 1976. ). עובדים בשכר נמוך וסובסידיות לשכרם . ירושלים. : המוסד לביטוח לא. ו. מי. מ,.

ניהול חברתי זה מקצוע! - פורטל הידע - שיתופים

http://wiki.sheatufim.org.il/w/upload/sheatufim/d/de/%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C_%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99_%D7%96%D7%94_%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2_%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA.pdf

לידע בחוברת זו שותפים רבים ועל כך תודתנו הגדולה. קרן אלדר-חלק, דובי ארבל, יהודית אינטראקט, דרור איתן, מאיה אלוף-בנישו, צביקה ארן, יעל. בורג, הדס גבאי, דינה גדרון, לילך דורה, ...

זהירות רעל חברתי! | פוסט אורח מאת גילה דנינויונה

https://www.wizodzn.ac.il/files/f01f689db9c5b78132ada4ecd18e8ec2/adaptivetheme/%D7%96%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A8%D7%A2%D7%9C%20%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%21%20_%20%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%98%20%D7%90%D7%95%D

... עוזבת את המסעדה בכעס, נועה מציעה לעמוס להתלוות עליה להמשך. הערב. ראומה; בלוג עם תודעה ... והאם אתן חושבות שזה היה יוצר אולי אינטראקציה שונה? להגיב · בלוג בוורדפרס.קום.

מבוא למחקר חברתי - מתודולוגיה - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/679B00AE-3877-453D-9587-8A3168B48BC3/7135/METOD1.pdf

למחקר הכמותי שני מערכי מחקר עיקריים. : מערך מתאמי ומערך ניסויי . .3. מער. ך המחקר מארגן את הרעיונות התאורטיים למסגרת פעולות מעשיות . . 4. במערך המחקר נעשות החלטות לגבי.

ניהול ארגון חברתי והקשר עם המגזר העסקי

http://wiki.sheatufim.org.il/w/upload/sheatufim/5/5d/%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%99%D7%9F_%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99_%D7%9E%D7%92%D7%96%D7%A8_%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99_%D7%9C%D7%A2%D7%A1

8-10. מספר נערים. בפרויקט. כל חודש. לעיתים רחוקות. ישיבות. דירקטוריון. מהפעילות העסקית. 400,000. ₪. לשנה. עלות. הפרויקט החברתי. ליליות בייקרי. כניסה. לפרויקטים חדשים. רווח.

דו;quot&ח הוועדה לשינוי כלכלי חברתי - משרד ראש הממשלה

http://www.pmo.gov.il/MediaCenter/SecretaryAnnouncements/Documents/shinuy011211.pdf

26 ספטמבר 2011 ... ד"ר בינת שוורץ – ראש מינהל תכנון, משרד הפנים. •. ראובן קוגן ... צדק שיונק מנביאי ישראל, צדק שיהודים הניפו בראש החנית של מהפכות ... ההוצאה הפרטית הגדולה ביותר של משקי הבית בתחום הבריאות היא על בריאות השן. בשנת ... ראש העין – מתחמים נוספים.

הפרטה במערכת החינוך - המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה

http://hazan.kibbutz.org.il/hafrata/nir_micali_-_3_5_12.pdf

9 אוגוסט 2011 ... מספקת המדינה לאזרחיה שירותי חינוך ללא תשלום במסגרת חוק חינוך חובה, שב. -. 1111. אף. הורחב עד לסוף ... בכינונו של חינוך שוויוני ונגי. ש לכל )פס"ד בראון נגד מועצת החינוך של טופיקה ] משנת ... ח'( הוקם מסלול אנתרופוסופי נפרד. כלומר בתוך ביה"ס פעלו ...

בלימודים הישגים ובין חברתי רגשי מצב בין הקשר ספר בית תלמידי של -

http://yozma.mpage.co.il/SystemFiles/23051.pdf

הדברים. מתפרסמים. על. דעת. המחבר. ת. ובניסוחה . •. בכל. שימוש. בסקירה. או. ציטוט. ממנה. ,. יש. לאזכר. את ... מאחר והצלחה לימודית דורשת יותר ממיומנות בכישורים לימודיים. (DiPerna ... בביצוע האקדמי שלהם, יש סבירות גבוהה יותר לביצוע לימודי טוב יותר בהשוואה לאחרים.

צדקה וצדק חברתי דרכי נתינה - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Tarbutisraelmoreshet/Teit_Yehasim_Netina.pdf

על פי פירוש רבי משה אלשיך, ויקרא יט, ט. בסבר פנים יפות. “והוי מקבל את כל האדם בסבר פנים. יפות” )משנה, מסכת אבות, פרק א, משנה טו(. כיצד? מלמד שאם נתן אדם לחברו כל מתנות.

חינוך חברתי ערכי - פרסום ציונים מועד קיץ תש"ע

http://meyda.education.gov.il/files/hemed/amh/gez1.pdf

)מתוך יומנו של הרב גץ, מוצאי יום כיפור תשל"א(. מאיזו עדה הרב גץ? ... ראיון עם הרב יצחק פרץ )אחת הדמויות בכרטיסי דמויות(, כרם בן זמרה ועוד ועוד. בכל פעם שהסרט ... חנון ורחום הגן,.

הפרטה במערכת החינוך ניר מיכאלי - המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה

http://hazan.kibbutz.org.il/hafrata/nir_micali_-_3_5_12.pdf

9 אוגוסט 2011 ... הפרטה במערכת החינוך. ניר מיכאלי. ראש החוג לחינוך במכללת סמינר הקיבוצים;. חוקר במרכז לצדק חברתי ... כפכפי, אייל,. 9119 . מדינה מחפשת עם: ביטול זרם ...

זנות לקראת המשגה משפטית של קלון חברתי - הפקולטה למשפטים

http://law.haifa.ac.il/images/documents/96.pdf

6 פברואר 2013 ... שולמית. אלמוג. ,. שהתקיימ. ה. בשנת הלימודים תשס. ט". ) 4008-4009. (. מטרת. ה ... 17. ראו דיון נרחב בשאלת ההסכמה. בספרה של. שולמית. אלמוג. נשים מופקרות.

השפעת מצבי רגש על תהליכי עיבוד מידע חברתי בקרב מתבגרים עם ... - קרן שלם

http://www.kshalem.org.il/uploads/pdf/article_5897_1383080742.pdf

מבחן לזיהוי רגשות על פי רמזים לא מילוליים חזותיים . •. מבחן פיבודי. (. PPVT-R. ) ... תאוריה זו מתייחסת. להערכה של אובייקטים או ... לפתרון בעיות לימוד. יות וקונפליקטים חברתיים.

זילנד - ניו ב צרפת ו ב הפרטה ה יעל טוביאס חוקרת במרכז לצדק חברתי ע ...

http://hazan.kibbutz.org.il/hafrata/yael_tovias_-_july_2011.PDF

יעל טוביאס. חוקרת במרכז לצדק חברתי ע"ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים. מבוא ... דיה( ולהגביל את השימוש במערכת הבריאות על ידי הקצבת סל תרופות,. הגבלת מספר הביקורים ...

אחריות מקצועית | שינוי חברתי | צדק מרחבי - החממה החברתית - הטכניון

https://socialhub.technion.ac.il/wp-content/uploads/2018/11/mixed_city_2017_book-for-web.pdf

שמרית בר-אור שניהלה את הפקת הספר ביד רמה ותרמה רבות לעיצובו הסופי ... ספר זה בוחן את התפקיד והמשמעות של עבודת תכנון עם קהילות בעיר מעורבת. ... יודפת על בסיס שבועי.

הפרטה מלמטה - המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה - התנועה הקיבוצית

http://hazan.kibbutz.org.il/hafrata%20-2/rami_hod_-MA.PDF

מהלך לימודיי במחלקה היא תמיד תמיד. הייתה שם. תודה לפרופ' דני ... ת מבלי לבטל את התכניות הציבוריות, מהלך שהובל. על ידי תומכי ההפרטה ... כל התופעה הייתה בתוך כאוס. ..כל.

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. חוסן חברתי לישראל.

https://employment.molsa.gov.il/Publications/News/Documents/%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%91%20%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%A7%D7%99%20%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%A4%D7%9F.pdf

הקובע, בין היתר, חובה להחזיק מזרק אפינפרין(. במוסדות חינוך, ובכלל זה מעונות יום, כהגדרתם בחוק. .2. מתוך הכרה בחשיבות הנושא, ובכדי לסייע למעונות היום לעמוד בדרישות החוק,.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.