מ"עב אייסקיור מדיקל - הבורסה לניירות ערך

20 פברואר 2019 ... אמנון זיסמן. ,. מנהל. מחל. ק. ת אורולוגיה. מהמרכז הרפואי אסף הרופא בבאר יעקב,. למיטב ידיעת החברה,. נכון. ליום. 31. בדצמבר. 2018. ,. בוצעו באמצעות מערכת ה.

מ"עב אייסקיור מדיקל - הבורסה לניירות ערך - Related Documents

מ"עב אייסקיור מדיקל - הבורסה לניירות ערך

https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1214001-1215000/P1214442-00.pdf

20 פברואר 2019 ... אמנון זיסמן. ,. מנהל. מחל. ק. ת אורולוגיה. מהמרכז הרפואי אסף הרופא בבאר יעקב,. למיטב ידיעת החברה,. נכון. ליום. 31. בדצמבר. 2018. ,. בוצעו באמצעות מערכת ה.

מ"עב אייסקיור מדיקל )"הרבחה"( 2017 דו;quot&ח ... - הבורסה לניירות ערך

https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1154001-1155000/P1154342-00.pdf

28 מרס 2018 ... נכון. למועד פרסום הדו"ח התקופי, החברה קיבלה הזמנת רכש לשלוש. מערכות למקסיקו. אשר טרם סופקו . 12.2.4 . חברת. SciMed(Asia) Pte Ltd. ביום. 28. באוגוסט.

מ"עב אייסקיור מדיקל )"הרבחה"( 2018 דו;quot&ח תקופתי לשנת ... - הבורסה

https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1220001-1221000/P1220974-00.pdf

IceCure Medical HK Limited ... לשמה הנוכחי, "אייסקיור מדיקל בע"מ" )להלן: ". החברה ... אסיה,. באירופה ובמדינות נוספות על ידי הרחבת מ. ערך ההפצה באמצעות מפיצים ישירים.

קבוצת דלק בע;quot&מ - הבורסה לניירות ערך

https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1283001-1284000/P1283272-00.pdf

15 מרס 2020 ... עליון. ". לטענת דלק אנרגיה. ,. הדרישה למימוש היחידות בעת הזו אינה. סביר. ה. ואינ. ה. עומד. ת. בדרישות תום הלב, להם כפוף. הבנק. הזר . בית. המשפט. המחוזי. בתל.

מ"עב ) 1988 מ. יוחננוף ובניו - הבורסה לניירות ערך

https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1259001-1260000/P1259157-00.pdf

ומחיר כל יחידה. ה. ינם כדל. קמן. : הרכב היחיד. ה. מחיר. ] ___. [. מניות רגילות במחיר של. _]. ___. [_. ש"ח. למניה. ] ... מנה על שם החברה לרישומים. במרשם בעלי המניות ... השנתיים. שלאחר מכן נפתחו חנויות. המכר הללו בהדרגה )בערים. נס ציונה. ,. אור יהודה. ,. טבריה ... כה בצמה לע חודב. סיסבה יסכנ םיגצומ ויה ובש ףיעסב וגצוי ,דרפנב םיגצומ םניא םא ,שומיש תוכז יסכנ יפס.

2017 הבורסה בשנת - הבורסה לניירות ערך

https://info.tase.co.il/Heb/Lists/gen_res/0133_annual_review/2017_annualreview_heb_accessible.pdf

7 דצמבר 2017 ... הולמס פלייס. שהזרימו. -כ. 0.8. מיליארד שקל. לבעלי. עניין . להלן רשימת החברות החדשות. –. עיסוקן, הסכום שגויס, ושווין לאחר ההנפקה: החברה. תחום עיסוק. סכום.

הבורסה למתחילים - הבורסה לניירות ערך בתל אביב

https://info.tase.co.il/NRes/Publications/TASE4Begginers/TASE4Beginners_Presentation.pdf

מגמות בשוק ובקבלת החלטות השקעה . הבורסה מחשבת את המדדים ... מדדי שווי שוק. מדדים ענפיים. מדדים נוספים. מדדי. אג ... הפיקוח על שוק ההון · בחזרה לאזור הבורסה למתחילים · >.

2015 הבורסה בשנת - הבורסה לניירות ערך

https://info.tase.co.il/Heb/Lists/gen_res/0133_annual_review/2015_annualreview_heb.pdf

15 דצמבר 2015 ... -כ. 54. מיליארד שקל גו. סי. בהנפקות והקצאות. של אג"ח חברות. לציבור. ;. גיוס. י. ענק ... מרץ. 2015. , לצד התחזקות הדולר. ועלייתו לשער של. 4.049. במרץ . הורדת.

2018 הבורסה בשנת - הבורסה לניירות ערך

https://info.tase.co.il/Heb/Lists/gen_res/0133_annual_review/2018_annualreview_heb_accessible.pdf

31 דצמבר 2018 ... אביב היו: •. ריבית בנק ישראל שנמצאת ברמת. שפל. היסטורי. של. 0.1%. החל. ממרץ ... רמת שפל היסטורי; o ... "קבוצת הודיס", בתמורה למלוא החזקותיהם בקבוצה.

מ"עב עמוס לוזון יזמות ואנרגיה קבוצת - הבורסה לניירות ערך

https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1133001-1134000/P1133482-00.pdf

27 נובמבר 2017 ... היו הדעות שקולות, תחשב הצעת החלטה שעליה הצביעו חברי הדירקטוריון כנדחית ... ITR 2012. B.V.. , תאגיד הולנדי בשליטת קבוצת תיאטראות ישראל לרונסון עצמה, ...

תשקיף - הבורסה לניירות ערך

https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1213001-1214000/P1213137-00.pdf

12 פברואר 2019 ... )חלקם כמוצרים מוגמרים וחלקם כחומר גלם אשר מעובד. על ידם(. מתחריה העיקריים של. הקבוצה. בתחום הפעילות כוללים את פוליקרט, תלתון, גלובוס,. TGM.

מתאר נגזרים - הבורסה לניירות ערך

https://info.tase.co.il/Heb/TASERulesandRegulations/Lists/RegulationRes/830_MAOF_Clearing/274766.pdf

26 ספטמבר 2017 ... על פי החלטות דירקטוריון הבורסה ודירקטוריון מסלקת מעו"ף, לפי הענין. שינויים כאמור ... סדרת אופציות תכלול אופציות רכישה ואופציות מכירה במחירי מימוש. כמפורט בסעיף. 3.5. להלן. ... כמות מניות השווה למכפיל נכס הבסיס של האופציה על המניה ובלבד שכמות.

מדדי מניות - הבורסה לניירות ערך

https://info.tase.co.il/Heb/TASERulesandRegulations/Lists/RegulationRes/830_MAOF_Clearing/274768.pdf

19 דצמבר 2019 ... נדל"ן. -ו. 12. מדד ת"א. -. נפט וגז. -ו. 13. מדד ת"א. -. תקשורת וטכנולוגיות מידע. -ו. 15. מדד ת. -ל. דיב. -ו. 16. מדד ת"א. -. מעלה. -ו. 17. מדד ת"א. -. 35. נטו דולר. -ו.

סקירה שנתית 2010 - הבורסה לניירות ערך

https://info.tase.co.il/Heb/Lists/gen_res/0133_annual_review/2010_annualreview_heb.pdf

בשנת 2010 החלה הבורסה לפרסם מדד מניות ביוטכנולוגיה ושני מדדי. טכנולוגיה חדשים ... מדד ת"א-100 עלה. ב-15% והגיע בסוף השנה לרמת השיא של אוקטובר 2010, מדד נדל"ן-15.

סקירה שנתית 2018 - הבורסה לניירות ערך

https://info.tase.co.il/Heb/Lists/gen_res/0133_annual_review/2018_annualreview_heb.pdf

1 ינואר 2019 ... בתל-אביב היו: • ריבית בנק ישראל שנמצאת ברמת שפל היסטורי של 0.1% החל ... משפחתיים בפקולטה לניהול ע"ש קולר באוניברסיטת תל אביב, בשיתוף. הבורסה לניירות ערך. כיום 27 ... מיליון שקל, למייסדי "קבוצת הודיס", בתמורה למלוא. החזקותיהם בקבוצה.

סקירה שנתית 2008 - הבורסה לניירות ערך

https://info.tase.co.il/Heb/Lists/gen_res/0133_annual_review/2008_annualreview_heb.pdf

15 דצמבר 2008 ... אין בידינו פתרונות קסם שיחזירו בן לילה ... במניות הכלולות בענפים שנפגעו בשל ההתפתחויות בחו”ל - נדל”ן, בנקאות ... מדד נדל”ן-15 ירד בשנת 2008 בשיעור.

תשקיף - ברוכים הבאים לאתר MayaFiles - הבורסה לניירות ערך

https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1157001-1158000/P1157077-00.pdf

15 אפריל 2018 ... )ארונות. אמבטיה, מושבי אסלה, מקלחונים(, אביזרי אמבטיה, ראשי מקלחת. ריהוט "ספץ". ארונות הזזה, ארונות פתיחה, חדרי ארונות, עמדות עבודה, מיטות,. כונניות ...

Untitled - ברוכים הבאים לאתר MayaFiles - הבורסה לניירות ערך

https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1220001-1221000/P1220161-00.pdf

25 מרס 2019 ... השתן. הפועל. ות. באמצעות. השמדה. ממוקדת. של תאי. הסרטן. ללא פגיעה ... פולשני של שלפוחית השתן, עם גידול פפילרי מדרגת התמיינות גבוהה בשלב ההתפשטות.

2017 דוח תקופתי לשנת - ברוכים הבאים לאתר MayaFiles - הבורסה לניירות ...

https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1153001-1154000/P1153476-00.pdf

12 מרס 2018 ... פלוס. , מדד. ת"א. מעלה. לאחריות חברתית. ומדד תל אביב. All-Shares . אג"ח של ... תל אביב )מיסוי וכלכלה( כנגד שני סוכני ביטוח, אשר היו בעלי קשרים עסקיים עם הפניקס ביטוח וכן כנגד ... שש קומות משרדים בבניין הידוע כ"אמות פלטינום" בקרית אריה בפתח.

מתודולוגיית מדדי סוף יום - מדדי מניות - הבורסה לניירות ערך

https://info.tase.co.il/Heb/TASERulesandRegulations/Lists/RegulationRes/831_EOD_Ind_methodology/342313.pdf

18 מרס 2018 ... מדד. מספר. מדד. סוגי ניירות ערך הנכללים. במדד. הערה. מניות והמירים כללי. 001. מניה, אופציה, אג"ח. להמרה ... נדל"ן ובינוי מניות והמירים. 061. נדל"ן ובינוי ). 95/1.

קולונוסקופיה עם פיקוסלקס-אחה"צ – ד" - הרצליה מדיקל סנטר

https://hmc.co.il/wp-content/uploads/2018/02/%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%AA-%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%94-%D7

הוראות הכנה לבדיקת קולונוסקופיה עם פיקוסלקס. )בדיקה ... מותר. לאכול: מוצרי חלב, ביצים, מרק צח ללא ירקות, ג'לי, עוף, דגים, אטריות לחם לבן, תפו'א קלוף. חשוב להקפיד על שתיה ...

אלבר שירותי מימונית בע;quot&מ (;quot&החברה;quot&) 28 ... - הבורסה

https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1118001-1119000/P1118241-00.pdf

28 אוגוסט 2017 ... בע"מ, חברה בת (%100) של החברה (להלן:( מתכבדת החברה לעדכן כי אלבר ציי רכב ... התחייבה בין Europcar בהתאמת סניפי השכרה קיימים בעלות שלהערכת ...

כלכלית ירושלים בע;quot&מ - הבורסה

https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1232001-1233000/P1232600-00.pdf

3 אפריל 2019 ... תומר טפר. 2019-01-035758. 11.4.2019. דוח. מיידי על מצבת נושאי משרה ... חדל מר זוהר לוי מלכהן כדירקטור בחברה וכן חדל מר תומר טפר מלכהן כדירקטור חליף ...

מ"עב מסופי מטען וניטול - ממן - הבורסה

http://mayafiles.tase.co.il/RPdf/929001-930000/P929772-00.pdf

10 נובמבר 2014 ... 30.6.14. Transport S.A. TPL. ברומניה. ובמדינות מזרח. אירופה. ומרכז. למספר לקוחות. חברות המוחזקות על. ידי ממן לוגיסטיקה והשקעות בע"מ. גב ים ממן נכסים.

החשיפה לחו"ל של החברות הציבוריות הנסחרות בבורסה לניירות ... - בנק ישראל

https://www.boi.org.il/he/Research/DocLib/dp201610h.pdf

explain equities' return through (1) a domestic factor representing the Tel Aviv ... ההשערה בדבר. של קיומו. שורש. היחידה. בנתוני. התשואות. רמת בכל. מובהקות. מקובלת.

קנביט פארמסוטיקלס בע;quot&מ - ברוכים הבאים לאתר MayaFiles - הבורסה ...

https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1266001-1267000/P1266221-00.pdf

1 דצמבר 2019 ... ישירה ללקוחות בנקודות הפצה )ללקוחות המחזיקים רישיונות מכוח האסדרה הישנה(. או. באמצעות ח. ברות ייצור והפצה ... 3,096. (. 3,808. 2,958. רווח. )הפסד(. כולל. -. פריט. אחר. אשר. לא. יסווג. בעתיד ... נתונים שאינם ניתנים לצפייה עבור הנכס או ההתחייבות.

מ"עב החזקות אפקון - ברוכים הבאים לאתר MayaFiles - הבורסה

https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1024001-1025000/P1024704-00.pdf

17 מרס 2016 ... ו(. ביצוע פרויקטים בתחומי האנרגיה המתחדשת כקבלן ראשי ). EPC. ( )ראו סעיף. ‎5. ל. חלק. ב' של. פרק. 'א ... נורות. ,. כבלים. וחוטי. חשמל. ,. גנראטורים. ,. מובילי. חשמל. מתכתיים. ופלסטיים ... למועד הדוח לא מתקיימים סימני אזהרה כהגדרתם בתקנה. 10. )ב(.

אי די בי חברה לפתוח בע מ" אומדן שווי כלכלי פנימי של החברה - הבורסה

https://mayafiles.tase.co.il/RPdf/815001-816000/P815081-00.pdf

הערכת שווי לפי גישת השווי הנכסי הנקי. NOI. Net Operating Income. רווח תפעולי נקי. P/B. Price/Book Ratio. מכפילי הון עצמי. VIF. Value of in-force covered business.

טכנולוגיות ומדיה בע;quot&מ סלטיק - ברוכים הבאים לאתר MayaFiles - הבורסה

https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1159001-1160000/P1159980-00.pdf

6 מאי 2018 ... ג'רוזלם וונצ'ר פרטנרס )ג'יי וי פי(, הינה קרן הון סיכון המחזיקה במניות באמצעות ... משלוח ההתראות מבוסס על תשתית מרכזית של גוגל השולטת על התכיפות והזמינות.

ספר הדרכה למשתמש - גפן מדיקל

https://geffenmedical.co.il/uploads/resources/geffen/product/0161f16317f3f5d4102829bdd295d846.pdf

ואיך הוא פועל FreeStyle Lite מד סוכר. פתח כניסת מקלון הבדיקה. העליון הכנס כאן את החלק. של מקלון הבדיקה FreeStyle. Lite. המכשיר נדלק עם הכנסת. מקלון הבדיקה. מסך בדיקת ...

מ יס בע ' אלביט מדיקל טכנולוג - Elbit Imaging Ltd.

http://www.elbitimaging.com/contentManagment/uploadedFiles/Medical%20sep%202017.pptx.pdf

1 ספטמבר 2017 ... גאמידה. סל. בע. מ". )" גמידה ."(. •. העובדות. והנתונים. העיקריים. ששימשו. בסיס. למידע. זה. ,. הינם. עובדות. ונתונים. בנוגע. למצב. הנוכחי. של. החברה. /ו. או. של.

האבולוציה של הרפואה הסינית - מדיקל צ'י קונג ישראל

https://www.mqgisrael.com/wp-content/uploads/2017/12/evolution-in-chinese-medicine.pdf

דרכי הטיפול והשיטות הרפואיות כללו ארבע מחלקות: רפואה (הרבולוגיה ותזונה) דיקור, מוקסה, עיסוי,. מניפולציה של רקמות, קמעות ולחשות. ​Song Dynasty9601279 .4 אחרי הספירה.

מניעת טרומבואמבוליזם ורידי )VTE( לאחר ניתוח בריאטרי - אסיא מדיקל

https://www.assia.co.il/wp-content/uploads/2017/11/meniatTrom.pdf

)8(pulmonary embolism ,PE). שיעור התמותה ב-30 ימים לאחר ... מסמך זה נועד לספק הנחיות טיפול במסגרת המידע הקיים ובהתאם לחוות דעתם המקצועית של. כותבי מסמך זה.

מדי ניוז - חוגגים עצמאות - 70 שנה למדינת ישראל - הרצליה מדיקל סנטר

https://hmc.co.il/magazin/files/assets/common/downloads/medi-news-04-2018.pdf?uni=4789a72521dc3980e7e3c0cdec6d10de

)כמו במחלת הנוירופיברומטוזיס או מיוטוניק דיסטרופי(. ניתן. גם לבדוק זוגות אשר לאחד מבני הזוג ישנה בעיה כרומוזומלית. כגון טרנסלוקציות, שקיים סיכון שתגרום להפלות לעוברים עם.

שרות אישי יוקרתי בהרצליה מדיקל סנטר - הארגון הארצי של גמלאי התעשיה ...

https://www.iai-gimlaim.org/wp-content/uploads/medical-1-1.pdf

כחברי הארגון, תוכלו ליהנות עכשיו מליווי וסיוע אישי. בכל התהליך הנדרש: כ-120 מרפאות בתחומי בחירת רופא מומחה לייעוץ –. הרפואה השונים, מאפשרות לכם להזמין תור לייעוץ.

מטרת מיזוג חברות נ' אולטרה שייפ מדיקל – יולי 2012 - אוניברסיטת תל אביב

http://www7.tau.ac.il/blogs/law/wp-content/uploads/2011/09/%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%96%D7%95%D7%92-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A0-%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%98%D7%A8%D7%94-%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%A4-%D7%9

10 יולי 2012 ... שלד בורסאי. "). בחברה מתרחש מאבק ... שלד בורסאי. " כשבקופתה הייתה התמורה למכירה . גורביץ זיהה את ... שכן מחיר העסקה לא משק. ף את שווי השוק ואינו ...

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.