השלושמאותועשריםושלוש של הכנסת השתיםעשרה

בייגה הכנסת אברהם חבר הכנסת פרופסור אמנון רובינשטיין,. וחבר הכנסת גרשון ... זיסמן. עמנואל הכנסת של חבר 1990, ההתדמות, התש''ן. ועדת הכלכלה תדון: 1. בהצעת חוק הבנקאות ( ...

השלושמאותועשריםושלוש של הכנסת השתיםעשרה - Related Documents

השלושמאותועשריםושלוש של הכנסת השתיםעשרה

http://fs.knesset.gov.il/12/Plenum/12_ptm_531822.PDF

בייגה הכנסת אברהם חבר הכנסת פרופסור אמנון רובינשטיין,. וחבר הכנסת גרשון ... זיסמן. עמנואל הכנסת של חבר 1990, ההתדמות, התש''ן. ועדת הכלכלה תדון: 1. בהצעת חוק הבנקאות ( ...

הישיבה השלושמאותותשעיםותשע של הכנסת השתיםעשרה - אתר הכנסת

http://fs.knesset.gov.il/12/Plenum/12_ptm_531974.PDF

הכאות נוספו הוראות בו חדש ונפרד כמוכן, פרק. עתה, עד מוסדר כדבעי ... לא מדברים הכנסת חבר. 38. הצבעה מס'. (הליכוד): תיכון דן. הוא יודע מה מאשרים? הצבעה. 11. החוק בעד. אין.

תרומות בבית הכנסת? - איגוד בתי הכנסת העולמי

https://www.hagabay.net/images/mikdashmeat/69.pdf

סיפורו של ביה"כ האשכנזי הוותיק ב'יד אליהו' מפעים ומרגש: אפילו נציגי מפא"י הצביעו ... סביב שולחנות וכסאות האולם המהודרים. וזאת בנוסף לשיעורים ... גמ"ח כספי, לפעמים סלי מזון.

הישיבה השלושמאותושלושיםושלוש של הכנסת התשיעית - אתר הכנסת

https://fs.knesset.gov.il/9/Plenum/9_ptm_253837.pdf

לשאלה נוספת לחברהכנסת יגורי. רשות. אסף יגורי (יעד):. לא המשפטים שמשרד השר בתשובת ההערה לגבי. מהות המסמך, הייתי מבקש מכבוד לברר את הצליח. מהותו... המסמך לכשתיוודע ...

חוק - הכנסת

https://fs.knesset.gov.il/15/law/15_lsr_300465.pdf

שירות הביטחון הוא זה של חוק תחילתו קיים ערב שהיה הביטחון הכללי בחוק; שירות. השירות). זה (בחוק ... סתר, בחוק האזנת שיחה כמשמעותו נתוני תקשורת ולמעט תוכן לרבות "מידע".

ספר החוקים - הכנסת

http://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_348528.pdf

11 אוגוסט 2016 ... 2016*-חוק שידורי טלוויזיה מהכנסת )תיקון מס' 6(, התשע"ו. תיקון שם החוק. 1. )להלן - החוק העיקרי(, בשם החוק, 1בחוק שידורי טלוויזיה מהכנסת, התשס"ד-2003.

השלושמאותוחמישיםואחת של - הכנסת

http://fs.knesset.gov.il/12/Plenum/12_ptm_531878.PDF

על כך ענה משובחים טילי "סקאר" של גדושה. השיב הוא הבעיה" "מה מצטט: ימים, ואני כמה ... במה שמכונה רק תיעשה רובה ככולה שהבנייה והתביעה,. חדרה לגדרה, עלולות שבין מרכזהארץ, ...

מתקופת - הכנסת

https://m.knesset.gov.il/About/Departments/Documents/ArchiveCollections1.pdf

21 ספטמבר 1973 ... תופז לע סו יה רתוומ סלט *ר כיחק ןיג0 ינ*1 ?^וד1 .ה ר*יי*£. ,רובידה. ,ינידסמ ןוירה ןיגעב העי תעבה לע רתוומ .3atttof.*?!.. ,3JK. ^1קלו ןאכ תגז7ל םילוכי ונגיאו <neg, ...

סדר הכנסת ספר תורה

http://ott.co.il/he/wp-content/uploads/2016/11/%D7%A1%D7%93%D7%A8-%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94.pdf

תֵּצֵא תוֹרָה, וּדְבַר-יְהוָה מִירוּשָׁלָם: בָּרוּךְ שֶׁנָּתַן תּוֹרָה לְעַמּו יִשרָאֵל בִּקְדֵשָׁתו: ספר התורה החדש מגיע מהבית לבית הכנסת. כל ספרי התורה יוצאים לקראת ...

נספח 4 - הכנסת

https://m.knesset.gov.il/Activity/committees/documents/shoa-app_4.pdf

לבנק היו סניפים בירושלים, ביפו וחיפה. ... בעיקר את. מוסדות. המנדט הבריטי. , מנה עתה הבנק. קרוב. -ל. 40. סניפים. העשור השלישי. : 1969 ... חמת העולם השניה החרימה ממשלת המנדט.

הכנסת ספר תורה

https://rgl.org.il/rgl.org.il/originals/1498985602%D7%90%D7%92%D7%93%D7%94%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94.pdf

יערות דבש, ח"א, ד': "חכמת אדם תאיר פניו, ולכך הראשונים שהיו למעלה מהמזל היו בעלי ... להשתמש בהם, וכיצד, שתחליש כחותיו תחלה, זהו ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים כל הזמן הזה ... פיליפינים,. רומנים. וסינים, נודדים מבתיהם ובאים אלינו לתקופות ארוכ. ות. "ולא תהא כהנת ...

המאהושמונים של - הכנסת

http://fs.knesset.gov.il/12/Plenum/12_ptm_531536.PDF

של הטבעי לרבות תפקידי הנבחרים, כפי שזה מתנהל בתהליך. ועדות קרואות וממנים ... למקומות תפור אוכלוסייה שמצד אחד המדינה יכול להיות,. ומצד מיני בעיות ... אקורדים לו גם יש צפצוף לפעמים כי לומר מצפצף, רוצה. להשתמש יודע ... תואם לנמשל יבוא המשל נגמר? כאשר יהיה ...

פלשתינה - הכנסת

https://m.knesset.gov.il/About/Departments/Documents/4-1.pdf

נמצאים למגירה אגל המפקח על דברי הדפוס וגרבי כתיבה. מגרש הרוסים, ירושלים ... פקודת ההוצאה המתוקנת של החוקים (מס' 1934 2). הזמנים של הפקודות לוח . שמות. שנויי לוח.

הצעות חוק - הכנסת

http://fs.knesset.gov.il/20/Committees/20_cs_bg_341273.pdf

2 מרס 2016 ... חידוש נוסף בחלק זה נוגע לסמכות העניינית של בית המשפט בהליכי חדלות פירעון של יחידים לפי הדין. הקיים מתנהלים כלל ... הפעלת התאגיד בתקופה זו יכולה להיות רווחית,. מאוזנת או ... מנוי בתוספת השלישית לחוק המוצע בתוספת זו מוצע. למנות את טיוואן ...

קלפיות - הכנסת

https://m.knesset.gov.il/Activity/Info/mmm/Documents/Elections_21_Spotlight.pdf

19 פברואר 2019 ... 2019. התשע"ט. 21הבחירות. לכנסת ה-. ייערכו. ב-. מספר בעלי זכות הבחירה. 6,339,279 ... כשבוע לאחר פרסום תוצאות הבחירות, יטיל. הנשיא את תפקיד הקמת ...

ין' בטיקוצ בית הכנסת

https://zachor.michlala.edu/khila/images/ticktin.pdf

האזינה. ואל. דמעתי. אל. תחרש. שמע. 'ה. וחנני. 'ה. היה. עוזר .לי. שיר. המעלות. לדוד. שמחתי ... אלוהים. סולו. לרוכב. בערבות. ביה. שמו. ועלזו. לפניו. ושמו. מרומם. על. כל. ברכה. ותהילה. יהי ... תפילתי. ,". " מה. טובו. " ואחרים. מופיעים. בנוסח. אשכנז. המקורי. לאומרם. לפני. התפילה.

הצעות חוק הכנסת – רשומות

https://www.nevo.co.il/law_word/law16/knesset-753.pdf

17 ינואר 2018 ... )להלן – החוק העיקרי(, בשם החוק, 1בחוק לימוד עזרה ראשונה בבתי ספר, התשס"א–2001. אחרי "עזרה ראשונה" יבוא "והחזקת מכשירי החייאה". תיקון סעיף 1. 2.

חופש ההתאגדות - הכנסת

https://m.knesset.gov.il/Activity/Constitution/Documents/H29-05-2005_10-17-05_short.pdf

12. הצעת בנימין הלוי. ;. הצעת שולמית אלוני. ;. ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם. ;. האמנה הבינלאומית בדבר זכויות. אזרחיות ומדיניות. ;. האמנה האירופית לזכויות אדם. ;. הצ.

דת ומדינה - על משמר הכנסת

http://www.mishmar.org.il/wp-content/uploads/2019/05/%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D-%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%A6%D7%94.pdf

הצעות 11 וחברי הכנסת מיכל רוזין )מרצ( ומשה גפני )יהדות התורה( עם. כל אחד/ת. ... סיעת הליכוד לא פרסמה מצע בנושאי דת ומדינה לפני הבחירות לכנסת. העשרים. שקלול ציון ...

הסדרים מותנים - הכנסת

https://knesset.gov.il/committees/heb/material/data/H10-11-2019_11-46-07_2017.pdf

12 פברואר 2018 ... בהמשך לפניית ערד אפרת ליפשיץ• פרקש מהמשרד לבטחון פנים שבספן מציב מענה. *. *. זאן. 1. בתאריך 03. /. 16 ס הוקמה בחטיבת התביעות יחידת הסדר תיק מותנה, ...

תשתיות אינטרנט - הכנסת

https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/b2b9b84c-3edb-e611-80cc-00155d0206a2/2_b2b9b84c-3edb-e611-80cc-00155d0206a2_11_10585.pdf

לסיבים. אופטיים. המיזם הוא בבעלות חברת. IBC. וחברת החשמל. מכירת השירותים ללקוחות קצה מבוצעת באמצעות. חברת אנלימיטד. 12 . מיזם הסיבים מחויב בפריסה. אוניברסאלית.

פעילות הוועדה - הכנסת

https://www.knesset.gov.il/committees/heb/docs/alia_20_1.pdf

28 מרס 2016 ... משתייכים לקהילה יהודית בארצותיהם, ומירב מאמצי המשרד מושקעים ב. 90% ... סניפים. קולטי. -. עלייה. בכל. הארץ . במהלך. הסיור. השתתפו. ראש. מועצת. תנועות ... ראש העיר עו"ד ליאת שוחט הציגה את בעיית שכונת המגורים בדרום העיר שאינה ראויה למגורי.

מכשיר MRI פתוח - הכנסת

https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/32ef6d8d-f1f7-e411-80c8-00155d01107c/2_32ef6d8d-f1f7-e411-80c8-00155d01107c_11_7411.pdf

מרכז. ה. רפואי אסף הרופא בצריפין רכש מכשיר. בעקבות. תוספת זו .5. כל. 55. מכשירי. -ה. MRI ... מכשיר. MRI. ש. נמצא במרכז הרפואי אסותא בתל. -. אביב, בית. -. חולים בבעלות פרטית,. נכתב. ב ... רמת הח. רדה שלו. במהלך. הבדיקה. 21. הצוותים הרפואיים. מנסים. לסייע. בדרכים שונות ... CT. כרוכה בחשיפה לרמות קרינה גבוהות יחסית. ו. מהווה ג. ורם סיכון מוכר לגידולים.

הזכות לפרטיות - הכנסת

https://m.knesset.gov.il/Activity/Constitution/Documents/H06-02-2005_9-19-57_herutfull.pdf

כנסת בראשות שולמ י ת אלוני. ) הצעה זו קובעת את הזכות לחירות אישית. ,. וכי אין מגבילים א. ת החירות אלא על פי חוק . . 3. ביטחון אישי וחירות. כל אדם זכאי לחיים לביטחון אישי ולחירות.

הישיבה התשעיםואחת - הכנסת

http://fs.knesset.gov.il/12/Plenum/12_ptm_531359.PDF

תשובות. לקבל עליהן אלה שאלות שחייבים נופל? מי הוא. מדינת ישראל היתה לפזר את של המטרה המרכזית. בדיוק הנטל? איפה אבל ... ערי אין להם לאן ללכת. ותעסוקה. ... שכל וראיתי, הערב עיתוני את פתחתי כאשר אבל,. הוזכרו נושאים ... זאת על שקיות הנייר שלה. מדפיסה אכן ...

חוק-יסוד: השפיטה - הכנסת

https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Documents/yesod10.pdf

פרק ב': השופטים. מינוי שופטים 4. (א). שופט יתמנה בידי ... בית המשפט העליון, שני שופטים אחרים. של בית המשפט העליון שיבחר חבר ... תקופת כהונה. (תיקון מס' 2). כהונת שופט תתחיל ...

אורי אבנרי נ' הכנסת

http://cjdl.org.il/files/AVNERI.pdf

הכוללים בגדר כפיה: "גם. איומים ב'חרם' או ב'רשימה שחורה',. שמשמעותם ... האוניברסיטה העברית בירושלים נ' בית שוקן להוצאת ספרים בע"מ. [. פורסם. בנבו. ] ... החוק זימן לנו "נשף מסכות" הן מצד המחוקק והן מצד העותרים. אסביר. ... הנוהגת בהפליה נגד שחורים נועדה לגרום. לאותה.

הישיבה המאתייםושמוניםושתיים - הכנסת

http://fs.knesset.gov.il/12/Plenum/12_ptm_531740.PDF

עכו, נהרייה, טבריה, רחובות, עצמן: מותנה הנ"ל התוכניות של בפועל ביצוע כי יודגש ג. ... ןוידל םהלש סחיה הזש ךכ לע יוניגל םייואר השארב דמועש .הבר הדות .1991 תנשל תימואלה הדובעה ...

ילקוט הפרסומים - הכנסת

http://m.knesset.gov.il/About/Departments/Documents/DanHighSchool.pdf

29 אוגוסט 1996 ... מטיל. אני. המדינה,. התעשיה והמסחר, את מילוי תפקיר המנהל הכללי. במשרד. ב א ב ה ת ש נ ... 12235, חלקות 23 ,20 ,19 ,18 ,15 ,5: גוש 8800, חלקה ו: גוש 12233 ... התכנית: מטרות. עיקרי. שירות: 2). ומבני. דרך. מיתקני. ברזל,. מסילות. מחלפים,. ל ס ג ו ר.

יסוד ה חוקי - הכנסת

https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/documents/knesset_laws.pdf

28 יולי 2014 ... תובוגתה ןכו ,ןובשחו ןידה וחנוי. תסנכה ןחלוש לע תורעההו. םלואו. תרגפ ימיב רומאה דעומה היה. תסנכה ןחלוש לע חודה חנוי ,תסנכה. שארה עובשה םותמ רחואי אל. לש ןו.

חופש הדת וחופש מדת - הכנסת

http://m.knesset.gov.il/Activity/Constitution/Documents/H19-07-2005_9-13-11_dat.pdf

לא יוטלו מסים על מקומות קדושים ... העיקרון הכללי של החוק והאפקט המרכזי שלו מנועים מקידום או פגיעה בדת . .ג. איסור על ... חופש הדת כולל גם החזקת מקומות קדושים ומקומות פולחן.

רכבים אוטונומיים - הכנסת

https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/71a3e69a-8180-e911-80fa-00155d0a754a/2_71a3e69a-8180-e911-80fa-00155d0a754a_11_13666.pdf

2 דצמבר 2019 ... -3. ( חיבוריות של כלי רכב. בעוד השינוי בדפוס הנהיגה והמעבר לנהיגה אוטונומית ברכב הוא שינוי טכנ. ולוגי הדורש התקבלות ... הקימה את מאגד "אווטאר" המשלב.

העיר אילת - הכנסת

https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/951bd891-3386-e511-80d6-00155d0204d4/2_951bd891-3386-e511-80d6-00155d0204d4_11_8782.pdf

אילת. : תיאור כלכלת העיר, אתגרים. וכלי מדיניות אפשריים. מוגש. לוועדת. הכלכלה. הכנסת. מרכז. המחקר והמידע. המחלקה לפיקוח תקציבי. הכנסת, מרכז המחקר והמידע,. תקציבי. לפיקוח. המחלקה ... ויקטור פתאל. , כלכלן ... עלויות גיוס מורים והצורך לממן להם טיסות. בחלק.

תמונת מצב – ספריות בתי ספר - אתר הכנסת

https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/2c0ef347-7314-e711-80ca-00155d020699/2_2c0ef347-7314-e711-80ca-00155d020699_11_10555.pdf

חוזרים אלה לא מגדירים סטנדרטים ברורים לפעילות ספריית בית הספר בשלבי החינוך השונים ... דוגמת: מודיעין, חולון, הרצליה, רעננה, הוד השרון, גבעת שמואל, כפר יונה, זיכרון יעקב, ...

הישיבה השלושמאותושתיים - הכנסת

http://fs.knesset.gov.il/12/Plenum/12_ptm_531780.PDF

בשבת טלוויזיה מניח שאתה לא רואה אני טבריה. האיש של קולו ובמקרה הזה שעבר, שישי ... לע רומשל שי ךא ,תישנוע היצקנסלו יוניגל היואר וזכ הכימת. איבהל המגמב השיגפ ןיבל וזכ הכימת ...

המוות עונש - הכנסת

http://www.knesset.gov.il/LegalDept/heb/docs/Survey251113.pdf

רצח א. -. פרסונלי,. נעדר. זיקה של ממש בין הרוצח לקרבן, דבר המגביר את. השפעתו הקשה של הרצח, ב. א. שר כל אזרח ... כדי להבין היטב את ההבדל המהותי שבין רצח טרוריסטי ... מנגד, התיקון צמצם את הנסיבה המחמירה הקשורה בהריגת עד, להריגה של עד תביעה בפועל )במובחן.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.