דוח שנתי 2016 - נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה - זרוע העבודה – משרד ...

6 אפריל 2016 ... סע"ש 40543-03-14 איהב נופל נ' אלבר ציי רכב. בע"מ ... עיריית קריית גת בנושא "שוויון הזדמנויות, גיוון ... ב-2015 ל-25 פניות ב-2016, פי שמונה יותר ממספר.

דוח שנתי 2016 - נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה - זרוע העבודה – משרד ... - Related Documents

דוח שנתי 2016 - נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה - זרוע העבודה – משרד ...

https://employment.molsa.gov.il/Publications/Publications/DocLib/WorkEqulityReport_2016.pdf

6 אפריל 2016 ... סע"ש 40543-03-14 איהב נופל נ' אלבר ציי רכב. בע"מ ... עיריית קריית גת בנושא "שוויון הזדמנויות, גיוון ... ב-2015 ל-25 פניות ב-2016, פי שמונה יותר ממספר.

נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה - זרוע העבודה – משרד העבודה, הרווחה ...

https://employment.molsa.gov.il/publications/publications/doclib/workequlityreport_2017.pdf

הוגשה על ידי נציבות השוויון3בחברת 'אורבן קיטשן'. עמדה בעניין ... התובע לא התקבל לעבודה במסעדת 'אורבן קיטשן'. בגלל היותו גבר ... בעניין אורלי חביב נ' שטראוס גרופ בע"מ, סע"ש.

הודעת הבהרה מטעם נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה

https://employment.molsa.gov.il/Employment/Shivyon/DocLib/havatdaat34.pdf

החברה לבצע צמצומים בסניפי החברה, לרבות סניף החברה בנתבייגי [ נספח 7 לתצהיר. הנתבעת]. ... בכל הנוגע לבחינה הראויה של אפליה בקרב מעסיק מרובה סניפים כמו חברת אלבר אשר.

שוויון הזדמנויות בעבודה

https://employment.molsa.gov.il/publications/publications/doclib/equal-employmeny-opportunity-guide-for-workers.pdf

מדריך לעובדים ולעובדות. שוויון. הזדמנויות. בעבודה. טל תמיר כתיבה∫. Page 2. נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה משרד התעשייה המסחר והתעסוקה ˇ. ≥. Page 3. שוויון הזדמנויות ...

שינוי חוקי המשחק בעולם העבודה ספרות סקירת - זרוע העבודה – משרד העבודה ...

https://employment.molsa.gov.il/Research/Documents/X9010.pdf

גלובליזציה. ,. והתפתחות הטכנולוגיה . 14. על מהות הגלובליזציה. 15. גלובליזציה בשוק העבודה. 16 ... Absorption, a presentation prepared for the Metropolis Interconference ...

שילוב אנשים עם מוגבלות במקום העבודה - זרוע העבודה – משרד העבודה ...

https://employment.molsa.gov.il/Publications/Publications/DocLib/disabilityemploymentguide2017.pdf

אחוזי נכות או. עצם. קבלת קצבת נכות ... 100. עובדים? מתוקף צו ההרחבה לתעסוקת אנשים עם מוגבלות, עליכם להעסיק. עובדים. עם מוגבלות. בשיעור של ... מחשבון עם ספרות מוגדלות.

השתתפות המדינה בעלות שכר לימוד בצהרון - זרוע העבודה – משרד העבודה ...

https://employment.molsa.gov.il/Publications/Subsidies/Documents/TmichaTzhaoronim2017.pdf

30 יוני 2018 ... דרגת זכאות" או "דרגה. " –. רמת הזכאות שנקבעה למבקש התמיכה, לרבות דרגות. 11. -ו. 12. ,. שאינן מקנות סבסוד. תוספת דרגה אחת או יותר. –. מעבר לדרגת הס.

האגף להכשרה מקצועית - זרוע העבודה – משרד העבודה, הרווחה והשירותים ...

https://employment.molsa.gov.il/Publications/Publications/DocLib/ProfessionalTrainingNewsletter065.pdf

בשוק העבודה, ואילו בעתיד, בעקבות מודל התקצוב. החדש, יימנעו ... בעיר ולהכין מודל וכרזה המציגים את הרעיון. "הקבוצה שלי בחרה ... שהעלה P.E.S.Tבחנו את הפרויקט על-פי מודל ה-.

quot&ט התאמות בבחינות גמר ממלכתיות נושא - זרוע העבודה – משרד העבודה ...

https://employment.molsa.gov.il/Employment/ManpowerTraining/TechnologicalTrainingInstitute/MahatManagerGuidlines/documents/10-4-52.pdf

ט. 10/2018. תשע. "ח. 10/2017. 1. מתוך. 21. נושא: התאמות בבחינות גמר ממלכתיות .1 ... ממלכתיות. בחינות הנערכות על. -. ידי מה"ט, כ. הגדרתן. בחוזר מנהל מה"ט מס'. 10-4-50.

מנהלי עבודה - זרוע העבודה – משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

https://employment.molsa.gov.il/Employment/ManpowerTraining/SchoolsAndTeachers/Curriculum/Tashkifim/a245.pdf

תורת הבנייה ויציבות מבנים. 1 .6. קריאת תוכניות .7 ... מלאכת הבנייה. 11 . ניהול עובדים ... תורת הבניה, חומרי בניין ויציבות מבנים )תכלול גם עמידות מבנים ורעידות. אדמה( . .ג. בטיחות.

חדשות האגף להכשרה מקצועית - גיליון 80 - זרוע העבודה – משרד העבודה ...

https://employment.molsa.gov.il/Publications/Publications/DocLib/ProfessionalTrainingNewsletter080.pdf

2 ספטמבר 2017 ... עליזה הדס, שמעון טל, עדיאל רייך. "אורט כפר זיתים" היא ישיבה ... הספר, עדיאל רייך, והצוות המוביל בבית הספר. ... אצל הלומדים. בכנס הרצה וויליאם פרג'ון, יועץ.

מאגר שאלות 5 - זרוע העבודה – משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

https://employment.molsa.gov.il/Employment/ProfessionalLicensure/Electricians/Documents/Electricians-sample-exam-questions.pdf

מותר רק אם המבטח הוא להגנה מפני זרם העמסת יתר . .4. מותר רק אם מוליך האפס הוא חלק ממעגל חד. -. מופעי. שאלה. 73. 08020. חשמלאי ביצע עבודת חשמל בחנות חדשה.

נצרת עילית - זרוע העבודה – משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

https://employment.molsa.gov.il/Research/Documents/X13362.pdf

תאוריה. זו, ככל שמספרם של "המיעוטים" בתוך העיר יגדל, מספר התושבים שמשתייכים לקבוצת ... יעדי עזיבה עיקריים של תושבי נצרת עילית בין השנים. 1997-2014. עפולה. חיפה. נצרת. 0.

במסגרות מבנים שלב ב' תורת המקצוע - זרוע העבודה – משרד העבודה, הרווחה ...

https://employment.molsa.gov.il/Employment/ManpowerTraining/Examinations/ExamPapers/21804h-2018.pdf

ענה על השאלות במחברת הבחינה. ציין את מספר השאלה. .1. כיצ. ד נקבעות התכונות של פלדות הפחמן ? .א. לפי אחוז החומר המשגשג. .ב. לפי תהליך ההפקה שלהן. .ג. לפי אחוז הפחמן.

שחיקת עובדים בישראל - זרוע העבודה – משרד העבודה, הרווחה והשירותים ...

https://employment.molsa.gov.il/Research/Documents/X13285.pdf

וברוח. הסולם. של פרופ' איילה מלאך פיינס, כפי שמופיע בספרה "שחיקה בעבודה ... ונפשיות, לרבות סטרס, דיכאון, עצבנות, חוסר אונים, ירידה בהערכה העצמית, חרדות, נדודי שינה, לחץ. דם גבוה ... נמצא קשר בין השכלה, עומס בעבודה ושחיקה, כך שככל שהעובד משכיל יותר. ובעל עומס ...

מדיניות שילוב עבודה משפחה - זרוע העבודה – משרד העבודה, הרווחה ...

https://employment.molsa.gov.il/Research/Documents/X11501.pdf

להגדרת הקושי לשלב בין עבודה. ומשפחה כבעיה חברתית ראשונה במעלה עימה נדרשים להתמודד יחידים ומוסדות ברחבי העולם. הבעיה. ,. המוגדרת לעתים כ"קונפליקט עבודה משפחה".

מענקי שכר לימוד לעובדי הוראה - זרוע העבודה – משרד העבודה, הרווחה ...

https://employment.molsa.gov.il/Legislation/Procedures/procedures/professionaltraining_02_03_017.pdf

את הבקשות יש לשלוח למחוזות משרד. ה ... במסגרת זו, האגף להכשרה יעודד במיוחד השלמת תארים ו. -. או לימודים. לתואר מתקדם ... בהתאם לכך רשאים להגיש בקשה למענק שכר לימוד עובדי הוראה בפועל ... עובד המועסק בחלק ממשרתו במשרד החינוך , יוכל לקבל החזר שכ"ל. רק.

מחלקת בטיחות וגיהות - זרוע העבודה – משרד העבודה, הרווחה והשירותים ...

https://employment.molsa.gov.il/Employment/SafetyAndHealth/SafetyManagement/SafetyManagementProgram/Documents/RMPExample.pdf

העירייה תשתף עובדים ומנהלים בכל הרמות בתהליכים הקשורים לבטיחות ... בטיחות וגיהות. ועדת בטיחות. גורמי חוץ. אגף הפיקוח על. העבודה. המוסד לבטיחות. וגיהות ... קורסים. ,. תרגילים וכנסים בנושא. בטיחות וגיהות או בנושא חירום שהן ביוזמת המעביד או בא כוחו לצורך העניין.

בחינת גמר – נוער - זרוע העבודה – משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

https://employment.molsa.gov.il/Employment/ManpowerTraining/Examinations/ExamPapers/80452.8925.1h-2018.pdf

26 יולי 2018 ... צור על שולחן העבודה תיקייה בשם "טבלאות". פתח את תוכנת. וורד. (Word). ,. ושמור מסמך חדש ... מרווח בין שורות בתוך הטבלה: רווח כפול. 14 . השתמש במספור ...

מבנים - זרוע העבודה – משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

https://employment.molsa.gov.il/Employment/ProfessionalLicensure/EngineersAndArchitects/Exams1/Mivnim_Practical_Exam_78004_3.2018.pdf

בנוסף, לצורך חישוב מומנטי התכן וכמויות הזיון אין צורך להתחשב בשילובי של מצבי עמיסה מסוכנים, אלא. לחשב את התקרה למצב עמיסה אחד בלבד. דרוש: 7(. נק') .א. קבע את עובי ה.

לוח חופשות במעונות יום תש"פ - זרוע העבודה – משרד העבודה, הרווחה ...

https://employment.molsa.gov.il/Employment/DayCareCenters/VacationsDocuments/HofshotMeonotKlali2019-2020.pdf

7 אפריל 2019 ... פקס. 02-6662801. לוח חופשות במעונות יום. -. שנה"ל תש". פ. 2020. -. 2019 ... ראשון. 29.12.19. א' טבת. פורים. שושן פורים. שלישי. רביעי. 10.3.20. 11.3.20.

הנחיות לבחינות מעשיות בחשמל לנוער ומבוגרים - זרוע העבודה – משרד העבודה ...

https://employment.molsa.gov.il/Legislation/Procedures/procedures/professionaltraining03_03_041.pdf

מיתוג פעולת מנוע תלת. -. פאזי בהתנעת כוכב משולש לשני כיווני סיבוב. 10 . מיתוג פעול. ת מנוע מסוג דלנדר לשתי מהירויות ועוד ממסר לחוסר פאזה. 11 . מיתוג פעולת מנוע תלת.

מבחן לשון עברית לדוברי ערבית - זרוע העבודה – משרד העבודה, הרווחה ...

https://employment.molsa.gov.il/Employment/ManpowerTraining/Examinations/ExamPapers/22025a-2018.pdf

קטע. שלפניך, וענה על השאלות שאחריו על. פי ההנחיות . טלפון נייד לילד. –. ברכה או קללה ? ההורים בעידן המודרני. ,. המצויים. שעות רבות מחוץ לבית. , נהנים מיתרונותיו הרבים של הטלפון ...

טכנאות שיניים תורת המקצוע - זרוע העבודה – משרד העבודה, הרווחה והשירותים ...

https://employment.molsa.gov.il/Employment/ManpowerTraining/Examinations/ExamPapers/17031h-2018.pdf

באיזה מצב צריך לתקן תותבת? .א. כאשר התותבת נשברת. .ב. כאשר יש שינויים ברקמות שמתחת לתותבת. .ג. כאשר יש עייפות החומר / לאחר ריפוד. .ד. כאשר בונים בתותבת בצורה לקויה.

מרכזי הכוון ריאן - דוח ביניים - זרוע העבודה – משרד העבודה, הרווחה והשירותים ...

https://employment.molsa.gov.il/Research/Documents/X13489.pdf

נתפרת חליפה. " המותאמת לצרכיו. הדבר נעשה בשיתוף מספר אנשי ... לובנא נאטור, רכזת פרט בקלאנסווה, תכנית ריאן "חברה ערבי. ת",. 11.3.2015. ליאור מדאג'י, מנהל אשכול, תכנית ...

נוהל רישום ורישוי מהנדסים ואדריכלים - זרוע העבודה – משרד העבודה, הרווחה ...

https://employment.molsa.gov.il/legislation/procedures/procedures/engineersarchitectsprocedure.pdf

27 פברואר 2019 ... רישום. מהנדסים ואדריכלים. תנאי. הזכאות. לרישום. לפי. חוק. המהנדסים. והאדריכלים. ,. התשי. ח". -. 1958. ,. תקנות. המהנדסים. והאדריכלים. ) רישוי. וייחוד. פעולות. (,.

קירור ומיזוג אויר - זרוע העבודה – משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

https://employment.molsa.gov.il/Employment/ManpowerTraining/Examinations/ExamPapers/14044h-2018.pdf

.1. סדר זרימת חומר. הקירור. הוא כדלקמן: .א. מדחס. –. אביזר הצרה. –. מעבה. –. מאייד . .ב. מדחס. – ... רגש התרמוסטט. ממוקם ... לסלק את המים המתעבים על גבי סוללת המאייד . 27.

בחינת גמר הבעה ולשון עברית בהבנה, מבחן - זרוע העבודה – משרד העבודה ...

https://employment.molsa.gov.il/Employment/ManpowerTraining/Examinations/ExamPapers/22024h-2018.pdf

מים . הסבר כל אחת מהדרכים, נמק והדגם. 12 . סכם את המאמר הראשון. ': אוש. ר הוא עסק רציני. –. תפיסת האושר בראי ... מילא פיו מים. .ד. יצא שכרו בהפסדו. 20 . כתוב במילים שלך את ...

נוהל וועדת בוחנים למנהלי עבודה בבניין - זרוע העבודה – משרד העבודה, הרווחה ...

https://employment.molsa.gov.il/legislation/procedures/procedures/nohalveadatbochanim2018.pdf

קונסטרוקציה,. תכנית ארגון אתר,. תכנית חשמל,. תכנית אינסטלציה, תכנית מיזוג, פרטי בנין,. מדרגות,. גגות ... בדיקת יכולת ביצוע חישובי ברזל. ובטון ... ניהול מוכנות ליציקת בטון כולל כלי.

sar IN PAGE = 13.2.indd - זרוע העבודה – משרד העבודה, הרווחה ...

https://employment.molsa.gov.il/About/Units/EqualEmployment/Reports/ShivionReport2012.pdf

... גב' טלילה יודפת, מנהלת. משאבי אנוש במקדונלד'ס ישראל, גב' ורד סויד,. מנכ“לית הרשות לקידום מעמד האישה במשרד. רוה“מ, מר ליאור רייטבלט, מנכ“ל סופרפארם, ורבים. נוספים.

נציבות תלונות הציבור על שופטים - דוח שנתי 2018 - משרד המשפטים

https://www.justice.gov.il/Units/NezivutShoftim/MainDocs/Report2018.pdf

בתלונה אחרת הלין מתלונן על כך שבמהלך דיון הפציר השופט בתובעים "תגישו,. תגישו את ... את המתלונן. לדברי השופט, מדובר בביטוי שאינו אלא מילה נרדפת לחוסר רלוונטיות ואם.

דרכי הוראה מותאמות לתלמידים עם ליקויי למידה - זרוע העבודה – משרד ...

https://employment.molsa.gov.il/Employment/ManpowerTraining/Mea/LearningDisabilities/Documents/Maftechot_9_TeachingStrategiesAdults.pdf

בהתאמות בדרכי הוראה. , מקום המורה והסטודנט הבוגר בתהליך הלמידה ו. ב. מרכיבי. הלמידה היעילה. ,. היא חלק ממכלול העיסוק והטיפול. בהכשרת. תלמידים בוגרים. עם. ליקויי למידה.

חוזר מנהל מה;quot&ט הגנה על פרויקט גמר נושא - זרוע העבודה – משרד ...

https://employment.molsa.gov.il/employment/manpowertraining/technologicaltraininginstitute/mahatmanagerguidlines/documents/11-4-52.pdf

ועדה בוחנת. ועדה המוסמכת לבדוק את ידיעותיו של הסטודנט בהגנה על פרויקט הגמר. בהרכב ... הבוחנים החיצוניים. לראש המגמה שנכח בה או. לנציגו,. את. ספרי. הפרויקטים שק. י. בלו. 14.

ז תיק מנהל תשע;quot& ופדגוגיה נהלים , קובץ הנחיות - זרוע העבודה – משרד ...

https://employment.molsa.gov.il/Legislation/Procedures/procedures/youthtrainingsupervisionprocedures.pdf

13 ספטמבר 2016 ... אנו שמחים לשלוח אליך, כבכל שנה, תיק מנהל מעודכן לשנת הלימודים החדשה. ... זימון התלמיד לשיחה למנהל ביה"ס ובהשתתפות: רכז/ת פדגוגי/ת, יועצת ומחנך הכיתה. כל ... סעיף זה מחליף את סעיפי התיגבור שהיו קיימים עד כה בנפרד )אנגלית, מתמטיקה, עברית, ...

יש סיכוי לשינוי? תאוריה ומחקר עדכני על שוויון הזדמנויות בחינוך

http://www.israel-sociology.org.il/uploadimages/23112017_4.pdf

ד״ר יריב פניגר, אוניברסיטת בן-גוריון. פרופ׳ יוסי ... עם פרופ׳ חנה איילון | רינת ארביב-אלישיב, יריב פניגר, יוסי שביט........... ... דיון מחודש בשאלות ישנות | רינת ארביב-אלישיב, אברהם יוגב .

שוק העבודה בישראל - תמונת מצב ופעילות זרוע העבודה - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/news/news310719/he/employment_report_0719.pdf

ף אסט. רט. גיה בז. רוע הע. ב. ודה ל. תונ. ני סק. ר כוח א. ד. ם 2016,. מוצל. ם עבי. תום נ ... ף אסט. רט. גיה ו. וכנת. ן מדי. ניו. ת בז. רוע הע. ב. ודה, .2019. שיעורי תעסוקה של נשים ערביות, ...

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.