4233-קהילת קנדה - עיריית תל-אביב-יפו

צפור גרשון. -. צפור ברק אדריכלים ומתכנני ע. רים בע"מ. יזם: אלמוג פינוי בינוי בע". מ ... משתתפים: דורון ספיר, ראובן לדיאנסקי, אסף הראל, רועי אלקבץ, אופירה יוחנן וולק, זבולון אלחנן,.

4233-קהילת קנדה - עיריית תל-אביב-יפו - Related Documents

4233-קהילת קנדה - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib/4233-%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%AA%20%D7%A7%D7%A0%D7%93%D7%94.pdf

צפור גרשון. -. צפור ברק אדריכלים ומתכנני ע. רים בע"מ. יזם: אלמוג פינוי בינוי בע". מ ... משתתפים: דורון ספיר, ראובן לדיאנסקי, אסף הראל, רועי אלקבץ, אופירה יוחנן וולק, זבולון אלחנן,.

התוכנית האסטרטגית לתל אביב יפו חוסן עירוני יוני 2019 - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib1/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%98%D7%92%D7%99%D7%AA-%20%D7%97%D7%95%D7%A1%D7%9F%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8.pdf

מתוך 93 רחובות בתל–אביב-יפו שנקראו בשמות, תחת. מספרים, נקראו ביפו עצמה 21 ... חסומים לגישה, אם על ידי קירות הגנה מבטון/סלעים ואם. על ידי מגרשי חניה וציר ... פיתוח אירוע ספורט עממי שנתי ברצועת החוף של יפו: צעדת חוף, מרתון שחייה, משט. קייקים. מרכז טבע ימי ...

תוכנית העיר המארחת - תחרות האירוויזיון 2019 תל אביב ... - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/en/Documents/Pre%20Eurovision%20Mungash.pdf

Host City Info Center and pop-up store. 8 Tel Aviv Beachfront. 2 Host City Info Centers. Eurovision ... The City of Eilat. The City of Herzliya. The City of Ramat Gan.

עדכון תכנית אסטרטגית תל אביב - יפו תחום תיירות - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib1/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%A6%D7%91%20%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9D%20-%20%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA.pdf

מר אלי זיו, מנכ"ל התאחדות המלונות בתל אביב. ז. מר יואב בכר, התאחדות בתי המלון בישראל. ח. מר תמיר דיין ... מדד מחירי הדיור - קרן הנדל"ן העולמית 'נייט פרנק' (Knight Frank). 9.

הליכתיות בתל אביב-יפו סל כלים לעידוד הליכה ברגל ... - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/Documents/%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%AA%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95.pdf

בשנקין לעומת האיפשור ברחוב קינג ג'ורג.('. שולחנות ישיבה ברמדרכה, ארומה סניף קינג ג'ורג'. מקור: aromatlv.com. יצירת קוד המאפשר לפקחים שיקול דעת. דוכני פרחים 2220.

מדיניות היתרי לילה לבתי אוכל ועינוג ציבורי בתל אביב - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Business/BusinessLicense/DocLib/%D7%9E%D7%A4%D7%AA%20%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%99%D7%AA%D7%A8%20%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%94.pdf

זלוציסטי. הפטמן. הנופש. ריב"ל. 2401. גייגר. בלפור. שיינקין. טוסקניני. ת. רו. דוחן. 4884. חלץ. דגניה. 41. 5. 5. בירנבוים. ש. כור. בזל. 3817. שר. מב. 1244. ביתוס. הרצוג. פלוגות. 3338.

עדכון התכנית האסטרטגית לעיר תל-אביב יפו - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib1/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%A6%D7%91%20%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9D%20-%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94%20%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA.pdf

BMC Software. 12. מרכז העיר/רוטשילד. 350 ... לאורך השנים עברה אמסטרדם ממדיניות משכנתאות מתירנית לקשיחה - משבר הסאב פריים הביא. לסיום המדיניות המתירנית וכיום מצוי ...

מסלול היתר מזורז לעסקים בתל אביב יפו - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Business/BusinessLicense/DocLib/%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C%20%D7%94%D7%99%D7%AA%D7%A8%20%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%96%20%D7%91%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%

[email protected] WWW.TEL-AVIV.GOV.IL. אגף רישוי עסקים. מנהל ההנדסה. תאריך עדכון: 26.2.2017. מסלול היתר מזורז לעסקים בתל אביב יפו. לפי סעיף 4 לחוק רישוי ...

דוחות כספיים של מוזיאון תל אביב לאמנות - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/About/DocLib2/%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9F%20%D7%AA%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91%20%D7%9C%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA%20-%20%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99.pdf

31 דצמבר 2018 ... מוזיאון תל-אביב לאמנות (חל"צ) ביקרנו את הדוחות על המצב הכספי המצורפים של ... במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית.

הכתרת יקירי תל–אביב-יפו 2012 | ב”עשת - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Forms/%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%99%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA%202012.pdf

פרופ׳ ארוין רבאו * שושנה רסקין. תשמ״ד- 1. * הרב י.מ. אברמוביץ * השופט יצחק אורן * עו״ד ... נעמי שדמי * מיכה שמבן * בני שמר. תשס”ג- 00. * יהודה בילו * יצחק בן-בשט * פרופ' יחזקאל ...

חוק עזר לתל-אביב-יפו )העמדת רכב וחנייתו(, התשמ ... - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Bylaws/%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%A2%D7%96%D7%A8%20%D7%9C%D7%AA%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95%20%28%D7%94%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%AA%20%D7%A8%D7%9B%D7%91%20%D7%95%D7%97%D7%A0%D7

עיריית תל-אביב-יפו חוק עזר זה: בחוק עזר זה-. 1. הגדרות. 1961; – כמשמעותו בתקנות התעבורה, התשכ"א. "אוטובוס"-. אזור חניה שקבע ראש העירייה ושפורסם במפת. "אזור חניה"-.

הכתרת יקירי תל-אביב-יפו 2011 א”עשת - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Forms/%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%99%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA%202011.pdf

על פעילויות אלה זכתה בתואר ״יקירת קופת חולים כללית״. ... בהתנדבות כמדריכת מורות למתמטיקה בבית-הספר לטעוני טיפוח “גבעת התמרים״ ביפו, וכן הרצתה בהשתלמויות מורים על.

דו”ח סביבה וקיימות בעיר תל–אביב-יפו - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Environment/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94%20%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%A8%20%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%

בני ברק. אלנבי*. רכבת ההגנה רכבת השלום. תחנות ניטור אוויר. תוצאות ניטור איכות האוויר בתל–אביב-יפו, בין אם ... מטבחי מחנות הקיץ של תנועת הצופים, מאמצים מזון בריא ומקיים.

מוזיאון תל אביב לאומנות - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/mevaker/DocLib14/2008/%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9F%20%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91%20%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA.pdf

תל. אביב. לאמנות. גל. * .1. מוזיאון. תל. אביב. לאמנות. ) להלן. "-. החברה. " או. " המוזיאון. (" ... ותערוכותי. אירועים. בתחומי. מוזיקה. קלאסית7. 'ג. אז7. קולנועי. סדרות. הרצאותי. הצגות.

הנהגת תל אביב-יפו של הצופים - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/mevaker/DocLib14/2015/%D7%94%D7%A0%D7%94%D7%92%D7%AA%20%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%A6%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D.pdf

22 מרס 2015 ... קהילת. ולצעיר. הביקור. של וע. והעתק. כנדרש. מנהל ה. כניסתי. עובדי. בקהילה. מכתיבת. שבט ל. האם ה .ג. כמו כן. הקהילת. רק בח. בשיתוף. דרישות .ד. גם הדר. בנושא.

יקירי העיר תל אביב-יפו - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Forms/%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%99%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA%202018.pdf

יצחק פונדק, ידידיה פילובסקי, ד“ר מרדכי צ'צ'יק,. יוסף עודד, דוד עזרא, שרה עזרוני, גבריאל ... (שריקה) הרמלין, מרים זהר גלבלום, ורדה זקהיים, הרב. יצחק יעקב טוויל, דב לאוטמן, לוי יצחק ...

הנהגת תל אביב יפו של הצופים - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/mevaker/DocLib14/2015/%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A8%D7%90%D7%A9%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94%20%D7%94%D7%A0%D7%94%D7%92%D7%AA%20%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%9

3 מאי 2016 ... תנועת הצופים מרכזת פעילות נוער ענפה בעיר. ... תשלומי הורים משולמים ישירות לתנועת הצופים הארצית, אשר מממנת פעילות משלימה על ... אישור תשלום מגורם.

מוזיאון ארץ ישראל תל אביב - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/mevaker/DocLib14/2011/%D7%9E%D7%AA%D7%9F%20%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%20%D7%91%D7%9E%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D%2

הינה מכללה המלמדת אנימציות במחשב . הפעילות של המכללה משתנה ... נחתם חוזה לשימוש חד פעמי באולם ספורט לצורך יום הולדת כיתתי . בחוזה נקבע כי דמי. שימוש בסך של. 300. ₪.

סקר תשתיות טבע עירוני תל אביב - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Forms/%D7%A1%D7%A7%D7%A8%20%D7%AA%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%98%D7%91%D7%A2%20%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%9C%D7%90%202012.pdf

1 ינואר 2012 ... זנב השועל. המצוי. נשרן הדוחן. תלתן הפוך. חלבלוב השמש. סולנום שעיר. תלתן כוכבני. חלמית מצויה ... גבתון אדום. -. מקור. NT. מרומית. לבנת. -. כנף. ציפור. האהבה. פולש. גבתון גנים. LC. מרומית. לבנת. -. לחי ... צלבית ארוכת שיבולת. צלף קוצני. קוטב מצוי.

התוכנית האסטרטגית לתל–אביב-יפו - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/DocLib1/%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%A6%D7%91%20%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9D%20%E2%80%93%20%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9C%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%20201

תמיר קהילה - מחלקת תכנון צפון, אגף תכנון העיר ... בית ספר ביאליק רוגוזין מחנך ילדים זרים מגיל 6 עד 18 וממלא ... תת-ענף הבנקאות בתל–אביב-יפו כולל מטות, סניפים ויחידות.

העצים שלי בתל אביב יפו - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Environment/Documents/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%D7%99%20%D7%91%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95.pdf

לשיפור פני העיר, כ-50 אלף עצים, שהצטרפו ליותר מ-60 אלף העצים. הגדלים בשטחים ... אבישי, מ' 1999, מגדיר לצמחי התרבות בישראל, הוצאת הקיבוץ המאוחד. - פינס, נ' 2008 עצי נוי ...

תל אביב – סקר טבע עירוני - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Environment/DocLib/%D7%A8%D7%9E%D7%AA-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91%20%D7%90.pdf

ספסלי ישיבה, שבילים, מדשאות, פינת. משחק, מתקנים, מים. סביבה ... קייצת מסלסלת. חלמית מצויה. אספרג ארך עלים. פרג זיפני. שעורת העכבר. תלתן לביד. בוצין מפורץ. כוכבית מצויה.

תכנית האב לניקוז תל אביב נספח ניהול נגר / נספח מנחה ... - עיריית תל-אביב-יפו

https://tel-aviv.gov.il/Forms/%D7%AA%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%9C%20%D7%9E%D7%99%20%D7%A0%D7%92%D7%A8.pdf

סטודיו אורבנוף אדריכלות נוף. : אדר' נוף ליאור ... קולקר קולקר אפשטיין ואת תכנון הנוף משרד "סטודיו אורבנוף". ... סי. טה אותם החוצה מהפארק ומביאה לעומס נוסף על מערכת התיעול. העירונית. ... אבן גבירול שלד ניקוז פשוט יחסית: המובל הראשי עובר לאורך רחוב אבן גבירול ומנקז.

קהילת הדר חיפה - עיריית חיפה

https://www.haifa.muni.il/PublicInfo/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8%202013/%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%AA%20%D7%94%D7%93%D7%A8%20%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94.pdf

העירייה אינה משתתפת בהפעלת הפרוייקט. .יג. "נהדר בהדר". -. פרוייקט עירוני ובו. 03. אקדמאים, המקיימים חיי קהילה בשכונה. הפרוייקט ממומן במלואו על. -. ידי ה. עירייה, והרכז מועסק על.

קנדה - המטייל

https://hametayel.com/wp-content/uploads/2020/01/Hametayel-masoret-digital.pdf

נתחיל את ההכנות. לשבת בעצירה בסופרמקט כשר ונגיע. למלון בלב מנהטן לקראת שבת אותה. נבלה עם אחת הקהילות היהודיות. הגדולות והחשובות בעולם. נאכל ארוחת ערב בחב"ד מנהטן ...

פארק איילון ) קנדה

http://meyda.education.gov.il/files/noar/canada_mercaz.pdf

יש. " מ של. ח". פארק איילון. ) קנדה. (. במסגרת סדנת. ההר כערש האומה. 1. מטרות הסיור. : .1. התלמיד ידווח על ... ועליו לתכנן לעצמו מסלול בו יש מים חופשיים או מעין גדול. שספיקתו רבה ...

מדריך קנדה - העולם

https://www.haolam.co.il/db_images/products/samples/ew_canada.pdf

אוֹטֶל דֶה ויל מונטריאול Hôtel de. 111 Ville. אוֹטֶל דֶה ויל ... בּיצֶ ז דֶה טורונטו The Beaches. 188. בּיצֶ ז תהלוכת ... סֶרוויס רוברט Service Robert. 35. ווייטהוֹרס 331 330.

עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Environment/Documents/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA%20%D7%9E%D7%AA%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%97%D7%95%D7%93%D7%A9%

עשירות בהם יש ערוגות ירק, תבלין, פרחי בר ועצי פרי. ... [email protected] רות שטסל ויינר רכזת תכנית ברשות לאיכות הסביבה, עיריית תל אביביפו: 050-2489510 | ...

על הבר - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Business/BusinessLicense/DocLib/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99%20%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D.pdf

עיריית תל–אביב-יפו, אגף רישוי עסקים ... עסקים מסוג זה משמשים בימינו סוג של בילוי נפוץ בתל–אביב-יפו, והניסיון שנצבר ... החלטתם, לכן בתקופת תהליך הרישוי היה עירני ודרוך לעדכן.

מים - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Forms/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%9E%D7%99%D7%9D.pdf

בדקו אם ניתן להתקין וסת קו המותקן בין הקיר לברז. יש לכם ברז שאי אפשר להתקין בו חסכמים? חסכתם כ-500 ש''ח בשנה! בהפחתת ספיקת המים ב-6 ליטר לדקה בברז בודד במסעדה ...

כיד - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/mevaker/DocLib14/2005/%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%97-%D7%90%D7%92%D7%A3%20%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%97%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99.pdf

זה. כעיף. 6 . בניגוד. למצוין. בסעיף. זה. הביקורת. התמקדה. בכל. נושא. בו. היה. ניתן. לנגח. את. הח'ימ,. תוך. פגיעה. בזכויות. בסיסיות. וכצנעת. הפרט. מסמכי. הב.קורת. סעיף. ד. סע.ף. 7.

מ - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/mevaker/DocLib14/2009/%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C%20%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95%20%D7%91%D7%A2%D7%9E.pdf

םינונזמה. ןוידמצאב. דליפמולב. עקפ. ךלהמב. תרגפ. לגרודכה. ,. שדוחו. ב. -. 06/8/1,. םרמב. השודיח. לש. תנוע. םיקחשמה . ךכשמ. ,. אל. התייה. לכ. תועמשמ. תישעמ. רעפל. ןב. םייעובשה.

צדק נוו ה - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Forms/%D7%A0%D7%95%D7%95%D7%94%20%D7%A6%D7%93%D7%A7.pdf

שני השדות כללו תריסי רפפה קבועים. בכנף התריס חלוקה אחת אופיינית, במקור. בפרופורציה אנכית במידות 90/180 ס"מ. מחולק ל-2 הכולל הלבשת עץ. החלונות. חלון עץ דו כנפי מלבני עם ...

lו - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%97%D7%99%D7%9D/%D7%A4-%D7%95-%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%9D%2014-19.pdf

18 נובמבר 2019 ... פע•לךח. למשחק••ה. בנ•ח .'( 1. הפרו•קס. •בוצע. כאמצעות n. נ. ·. מו n·o . התקצ•ב. מהווה. תוספת. לחב·,. נסך. כ. -430. מלש"ח. שא. ושר. לפרו•קס. הנ'. lJ ' . ה. ת.

ר יה מ ה ל ול ס מ ה - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Construction/Documents/124.pdf

בבקשה להקמת מצללה במרפסת של בניין קיים, יש להזכיר מצללות אחרות הקיימות בבניין ולהציג ... )1( ניתן להגיע לארכיב בהקלדת "ארכיון תיקי בניין" במנוע החיפוש באתר העירייה ...

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.