2011 ח לשנת " דו - משרד החקלאות

מחלת הפה. והטלפיים הופיעה ב. 21 -. מוקדים וגרמה לנזקים בעקבות הסגרים והגבלות תנועה על ... דבר המונע התארגנות מבעוד מועד בבלימת מחלה חדשה העלולה לחדור . כמו כן.

2011 ח לשנת " דו - משרד החקלאות - Related Documents

2011 ח לשנת " דו - משרד החקלאות

http://www.moag.gov.il/DocLib/doch_vet_2011.pdf

מחלת הפה. והטלפיים הופיעה ב. 21 -. מוקדים וגרמה לנזקים בעקבות הסגרים והגבלות תנועה על ... דבר המונע התארגנות מבעוד מועד בבלימת מחלה חדשה העלולה לחדור . כמו כן.

סיכום ישיבת ועדת הפרוגרמות מס' 5/2011 22/06/2011 ' יום ד - משרד החקלאות

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/2011_agenda/documents/protocol_5_2011%20.pdf

22 יוני 2011 ... מקור שמו של הקיבוץ הינו שם כפר הערבי ששכן במקום. , "פיק "-. וכן מאזכור העיר את ... כמו כן הועדה מבקשת לקבל סיכומי פגישות. של המועצה ... י יהושע חנקין. "קק,.

2005 ח לשנת " דו - משרד החקלאות

https://www.moag.gov.il/vet/dochot-shnatiim/Documents/doch2006.pdf

בידוד והגדרת סוג המיקופלסמה בבעלי כנף מתבצע מ. חומר קליני שנמסר למעבדתנו . זיהוי סוג המיקופלסמה מתבסס בעיקר על תגובות כנגד נוגדנים ספציפיים בשיטות. אימונופלורסנציה.

2010 ח לשנת " דו - משרד החקלאות

http://www.moag.gov.il/DocLib/doch_shnati_%202010_vet.pdf

בחינת הקשר בין תגובות סרולוגיות למספר גורמי הפלה זיהומיים לבין הפלות בבקר לחלב. בעדר הישראלי ... נתנו תגובה חיובית ... תגובה. הומורלית משמעותית לאחר חיסון בנגיף המומת.

2012 ח לשנת " דו - משרד החקלאות

https://www.moag.gov.il/DocLib/doh_shnati_2012.pdf

הסניטציה ברמה נמוכה. ו. המודעות. לוקה בחסר ... הדמיון לתגובות עור. אלרגיות ... מצפה חגית וכפר קאסם. , ) ... תמונה דומה רואים בניתוח גנטי של זני. הכלבת ... בבדיקות של בקר למכירה ומבדיקות של רופאים פרטיים קיימות הגבות למחלה ... אחד של נגיף יונים בתרנגולות לא. ה.

2009 ח לשנת " דו - משרד החקלאות

http://www.moag.gov.il/vet/dochot-shnatiim/Documents/doch_vet_shnati_2009.pdf

פטכיות ואכימוזות על העור. ,. קשרי לימפה. ,. לוע. ,. כליות. (. תמונה ... שינויים המוראגיים ודלקתיים לעתים אינם מופיעים . תמונות. –. דבר חזירים קלאסי. תמונה. – 1. ש. טפי דם והיפרמיה ...

2007 דו;quot&ח לשנת - משרד החקלאות ופיתוח הכפר

http://www.moag.gov.il/DocLib/doch_vet_2007.pdf

ידאג לתקשורת מול המגדלים, יקבע מועדי חיסון לגידול וידאג להיתרי מכירה ותנועה. בצורה מרוכזת. הוחלט כי ... לתצפית כלבת. המתת בע"ח. כלבים. חתולים. אחרים. כלבים. חתולים. אחר. כלבים. חתולים. אחר. מ.א. ג. ליל. תחתון ... נמצא חיובי בבדיקת וורוד בנגל. המעבדה לברוצלוזיס ...

ענף החקלאות בישראל תמונת מצב כלכלית לשנת 2016 - משרד החקלאות

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Documents/calcala_chaklaut_2016.pdf

מערך התפוקה, וגידולי בעלי החיים היוו כ. -. 41% ... נתוני האספקה של פירות וירקות טריים לשוק המקומי עומדים ב ... המרת משקל תיבה של זני פרי הדר לק"ג ... שיעור הייצוא מסך התוצרת.

דו"ח שנתי לשנת 2016 של החטיבה לבקטריולוגיה - משרד החקלאות

https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/bakteryologia_vemikologia/pirsumim/Documents/Bact_Division_2016.pdf

תרבית תאי עטין בהתאם לתוכניות. המחקר. ו. פעילות in vivo. של חיידקים, הפרשות חיידקים ואנזים. PLA. נבחנו בעטין בעכברות ובפרות בהתאם. לתוכניות המחקר ובאישור הוועדה לניסוים ...

סקר עצים - הערכת סיכויי העתקה טבלה 2010-2011 3. - משרד החקלאות

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2012/documents/table_4.pdf

אגון גמיש. 3.00. מרץ אפריל. אגס סורי. 5.00. מרץ אפריל. אגס קלרי. 5.00. מרץ אפריל. -. צימוח איטי. אגס תרבותי. 5.50. פברואר מרץ. אדנסוניה מאוצבעת. 6.00. קיץ. אדר מילני. 6.57.

2011 דוח תקופתי לשנת - משרד האוצר

https://mof.gov.il/GCA/Reports/DocLib3/Iai_FinancialReport_2011.pdf

הינו שיווק הסבות מטוסי בואינג מדגם. 747-400. ללקוחות פוטנציאליים בעולם . Mardan ... שלוש מתחרות עיקריות ומשמעותיות המפתחות מערכות. תצפית באוויר וביבשה. : אל. אופ.

סיכום הפעילות בתחנת דור לשנת 2019 - משרד החקלאות

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/Research_Reports/Documents/sikum_tahant_dor.pdf

26 דצמבר 2019 ... ים, דור. אגף הדיג, משרד החקלאות. רקע: בריכות דגים וסוללות העפר שסביבן מהוות שטח זמין להפקת חשמל ... תקופת התצפית חולקה לשתי עונות גידול: מחזור ראשון.

מפורט לפי נתרם דוח תרומות לשנת 2011 - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/Subjects/Finance/Documents/T3_2011.pdf

31 מאי 2012 ... צמל יעקובסון בע. מ". 4,650 .כ .צ. ט בע. מ". 4,377. גטר ביו. -. מד בע. מ". 4,275. מדיספק. 4,155. שטיינר הרמניה מכשירי שמיעה בע. מ". 3,916. פרמהבסט נטי גולן.

רשימת חוות הריבוי וזני גפן המאושרים לשנת 2020 - משרד החקלאות

https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Documents/zaney_gefen_meusharim_2020.pdf

זני הגפן. המאושרים: שם החלקה. שם הזן/כנה. השם בעברית. ממצא חריג. חלקת יסוד ואם. -. כנות ... זנים. SB11. סוביניון בלאן. ללא. חלקת יסוד ואם. -. זנים. CS37. קברנה סוביניון. ללא.

השתתפות משרד החינוך בתקציב הרשויות המקומיות לשנת 2011

http://meyda.education.gov.il/files/MinhalCalcala/rashuyotmekomiyot2011.pdf

אלונה, אליכין, אפרתה, אריאל, אשכול, באר טוביה, בית דגן, בני שמעון, בת ים, גבעת זאב, אשכול 6: ... אילת, אשדוד, אשקלון, באר שבע, בית שמש, בת ים, חדרה, חיפה, טבריה, טירת הכרמל, ... הקמת סביבות להתנסות במעורבות חברתית-ערכית )סביבה אקולוגית, פינת חי, מתקני מיחזור( ... הקצאה אוטומטית של סייעות כיתתיות למסגרות החינוך המיוחד בכיתות שבהן הוארך יום ...

עא" לשנת הלימודים תש 2010-2011 - אוניברסיטת בן גוריון

https://in.bgu.ac.il/humsos/DocLib/Pages/yedion-aspx/%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%9F%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%90.pdf

10 אוקטובר 2010 ... יש שהשיעור למתחילים ולמתקדמים ניתן במרוכז בשנה אחת (יילמד בשנה ב' או בשנה ג') ... הבוח יסרוק. יביטינגוק רקחמב בשחמ ימושיי. שמל). ל. E-Prime. ,. MATLAB.

דו"ח מבקרת העירייה לשנת 2011 - עיריית פתח תקווה

https://www.petah-tikva.muni.il/Transparency/FreeInfo/Documents/mevakeret11.pdf

ח הביקורת ציין מנהל אגף מיחשוב ומערכות מידע כי כאשר העירייה תחליט כיצד ... סיימו את שלב הזהב והוענקה להם סיכת בוגר התו. כנית ... והיה צורך לפרוץ אותם ... בוצעה פריצת מנעול.

לשנת 2011 - תכניות העבודה לשנת 2019

http://plans.gov.il/PlanningsHistory/documents/2011plans.pdf

1 מרס 2012 ... הדו”ח עוסק בשינוי שיטת הדיווח הכספי ברשויות המקומיות. מטרה 2: ... בניית אוגדן מקצועי לנותני שירותמשימה 1 // ... קיום פעילות ממוקדת לחשיפת חדשנות טכנולוגית ישראלית בפני חברותמשימה 3 // ... תכנית ממוקדת לתלמידים שנכשלו במספר מבחני בגרות )עד ארבע(. 4. ... תוכנית עתודה מדעית טכנולוגית - חיזוק המצוינות המדעית-טכנולוגית,משימה 1 //.

1 2011 הועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות לשנת ... - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/Services/Committee/vsal/HSB2011/DocLib/p01112010.pdf

מ"מ. מתחת ל. 40% -. שנמצאים בקצב סינוס או שאמורים לעבור היפוך . לתכשיר הורית נגד. לחולים עם אי ספיקת לב חמורה . התרופה כלולה היום בסל לטיפול בפרור עליות או רפרוף עליות.

עדכון סל שירותי הבריאות לשנת 2011 תרופות - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/Services/Committee/vsal/HSB2011/DocLib/trufotSal2011.pdf

תרופות. מס. " ד. שם מסחרי. שם גנרי. התוויות רשומות בפנקס התכשירים הממלכתי. ) התוויות מבוקשות מודגשות בגוף הטקסט ... Teva / Stator. Rosuvastatin. התרופה האמורה תינתן ...

משרד החקלאות - דו"ח לתוכניות מחקר - מו"פ צפון

http://mop-zafon.org.il/sites/default/files/uploads/pdf-files/articles/0141.pdf

בהיקפי הטריפה. ,. בפרט בענף הבקר לבשר במרעה. כ,. תוצאה מגידול באוכלו. סיות הטורפים. ,. כאשר. מרבית הנזקים התרכזו במרחב רמת הגולן . מרבית הטריפות נגרמו ע. " י זאבים ותנים.

ט;quot&ו בשבט - משרד החקלאות

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Documents/seder_tu_bishvat.pdf

עד היום אנו חוגגים חג זה עם האילנות, תוך שמירה על. הטבע והירוק המלבלב. בתי הספר ותנועות הנוער יוצאים אל המרחבים, נוטעים. עצים ושותלים פרחים חדשים. למה דווקא ט"ו בשבט?

2012 ב פברואר " שבט תשע - 2 ' עלון מס - משרד החקלאות

https://www.moag.gov.il/shaham/shaham_subject/alon_anaf_flowers/Documents/alon_prachim_glion_2.pdf

האיחוד האירופי העניק תקציב לחקר פרח השושן באוניברסיטת בן גוריון. "ד ... דגנית. ,. חרצית ועוד. (. בגידול. הנוריות. נחשבה מחלת הכשותית נדירה למדי אולם בשנים האחרונות. ).

דו"ח לשנים 2016-2018 - משרד החקלאות

https://www.moag.gov.il/vet/dochot-shnatiim/Documents/doch_shnati_2016-2018.pdf.pdf

פנים. -. ארגונית, הן כהכנה לעמידה במבדקים בינלאומיים והן כתגובה ולקחים לאירועים, לביקורות. ולחשיפה תקשורתית ... רידה בתגובה של רפלקסים, שיתוק חלקי, לפעמים ניתן לראות בנוסף קשיי ... בדיקות חודשיות במשך חצי שנה עד אשר הוחלט להמית את הרפת כולה. בת שחפת: ... virus Ab. 17. 17. לפטוספירוזיס. MAT. 3. 3. לשון כחולה. BTV - PCR realtime. 4. 4.

כנס לסיכום תוצאות בתפו;quot&א מחקרים - משרד החקלאות

https://www.moag.gov.il/shaham/publication/documents/hovert_sicum_mechkarim_tapuach_adama.pdf

26 פברואר 2020 ... ואלכסנדרה קרן. –. מנהל המחקר החקלאי, מכון וולקני; אורי זיג. – ... במיקרוסקופ אור להדגמת המורפולוגיה של הדגימה. אזו. ר הקליפה תחום ב. ק. ו מנוקד אדום. תמונה.

החקלאות והכפר בישראל - משרד החקלאות

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/tochnit_leumit/Documents/ogdan_mipuy_mediniut_tichnun_kerechb_dochot_2_3.pdf

המרחב הציבורי קיבל ביטוי ייחודי ומובהק בחלק מהיישובים הכפריים )חדר האוכל והמדשאה המרכזית. בקיבוץ או מתחם ... שער ליישוב - יש לתכנן את מרחב הכניסה והיציאה, המהווה 'חלון הראווה' של היישוב לאלו הנכנסים אליו, ... בדיקת הצרכים והרצונות של התושבים, בדיקת כושר הנשיאה התחבורתי והסביבתי ביישוב והכנת מסמך ... בנימין בזכרון יעקב, מוזיאון חניתה ועוד(.

ענף החקלאות בישראל 2018 - משרד החקלאות

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2019/Documents/Annual_Report_2018.pdf

במסגרת. התוכנית. האסטרטגית. 2030. ,. משרד. החקלאות. בוחן. עדכון. מדיניות. על. מנת. לגרום ... מזון. אחרים . כלומר. ,. מחירי. הפירות. והירקות. התייקרו. גם. ביחס. למוצרי. מזון. אחרים.

חוק להסדרת תוצרת אורגנית, התשס"ה-2005 - משרד החקלאות

https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/Documents/organicplantanimallawandregulations_reg2final18620.pdf

Wording of an operator's certificate (in Hebrew and in. English). נוסח היתר לעוסק )בעברית ואנגלית(. 10. A proposed service price list ... Horseradish seeds. זרעי. חזרת.

דו"ח שנתי של המחלקה לבקטריולוגיה ומיקולוגיה קלינית - משרד החקלאות

http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/bakteryologia_vemikologia/pirsumim/Documents/Bact_Division_2016.pdf

תרבית תאי עטין בהתאם לתוכניות. המחקר. ו. פעילות in vivo. של חיידקים, הפרשות חיידקים ואנזים. PLA. נבחנו בעטין בעכברות ובפרות בהתאם. לתוכניות המחקר ובאישור הוועדה לניסוים ...

ישראל מדינת 2016 ספטמבר ו, "עשת אלול - משרד החקלאות

https://www.moag.gov.il/shaham/shaham_subject/alon_anaf_flowers/Documents/alon19.pdf

בני המשפחה. להרי האברוצ'י והוסתרו ע"י איכרים קתולים אדוקים. ,. שראו. כ. מצווה. את ה. עזר. ה ... התגייס לסיירת הצנחנים )בחור. דתי יחידי בין חיילים קיבוצניקים ומושבניקים חילוני. ם(. בת. ום שירות ... ולכופפם. "שמלת" הענפים הטרייה תחזק את הצמחים, והלחות בחממה תעלה. ... שוש. ויצמן. -. רפרנטית. לגידול. קאלות. בימים אלה אנו בעיצומה של תקופת. איסוף. הפקעות.

כ"ג אב תשס"ה - משרד החקלאות

https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2018/Documents/protocol_vaada_3.10.17.pdf

6 אוגוסט 2018 ... לפני כן בשנת. 2014 . תכשירי הדברה רשומים המכילים חומר פעיל. Paraquat. הם: .1. ברן תנ, מספר הג"צ: 1778. -. אגרימור ישראל בע"מ .2. דוקטלון תנ , מספר הג"צ:.

3102 נובמבר מ"הש , המחלקה לצאן , ביה ב ודורית כ סמיר ... - משרד החקלאות

https://www.moag.gov.il/shaham/professionalinformation/documents/amlasot_lmegadli_zon_2014.pdf

כבשים. שגר. הצאן. ,. בפרט. בשבועות הראשונים. לחייו. ,. רגיש לקור הרבה יותר מהצאן הבוגר . בחו ... וא. ויר. ר. ענן. ל,. הוצאת גזים רעילים כמו אמוניה ופחמן דו. -. חמצני. ליו. יבוש המרבץ.

גלבוע אניאלה ר"ד : עורכת , גב' רוני ניב ת משנה: ו עורכ גב ... - משרד החקלאות

https://www.moag.gov.il/DocLib/shnaton_vet_2014-2015.pdf

Trichophyton mentagrophytes. )מיחמורים. ב"חי. -. בר" בכרמל(. בבדיקות מיקולוגיות כלליות היה השנה מקרה אחד בלבד של. Aspergillus terreus. בחתול. המעבדה לאבחון גורמי ...

ב ומפורט לפי נתרם - ממוין לפי א , "ח בש ח תרומות לשנת " וד ... - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/Subjects/Finance/Documents/D5_2015.pdf

מאי מרקט מ . י בעמ. 5,000. נימרוד בעמ. 5,000. בסטק בע. מ". 5,000. פיליפס אלקטרוניקס בע. מ". 5,000. מיכל נגרין. ) ישראל. (. בעמ. 5,000. פישר רווה מיכל. 5,000. אלוניאל בעמ.

דיווחי תורמים , ב- ממוין לפי א ,ח " בש ח תרומות לשנת " דו 2017 - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/Subjects/Finance/Documents/D4_2017.pdf

העמותה לחקר בריאות העין ומניעת עיוורון בישראל. כסף. 51,850 ... רכישת סטטוסקופ מסוג. " ליטמן. " לשימוש המרפאה. ,. ישמש כחלק. מהר. " ק של המרפאה. בורינגר אינגלהיים ישראל בע.

ח מפורט לפי מקבלי התרומות " בש ח תרומות לשנת " וד 2017 - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/Subjects/Finance/Documents/D5_2017.pdf

יפו. 10,921. בנק הפועלים. 10,000. רוש פרמצבטיקה ישראל. 5,000. פייזר פי אף אי ... קסיופאה. 10,080. מדי פישר הנדסה ומדע בע. מ". 10,000. דלק מוטורס בעמ. 10,000. אזו.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.