יבין שמועה

ז״ל ועשה והצליח יפי המרנר ״ץהרשב נמשל א״ ז הרשכ״ש יש"] להדפיס ספר שאלות וחשובות לא״ז מילרולה ... מקים העצה אשר בה נכשל החוטא וכריך שישר-פם שהם. הכשילוהו ובמה ... ה' לפים. תי״ו. רנ״נ. תקח״ט. נ״א. ם. ה׳ לפיס. תק״ל. . רח״נ. תחע״ט. ס. נ. ה׳ לפיס. תרמ״ד. ש ר.

יבין שמועה - Related Documents

יבין שמועה

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Yavin-Shemua-HB22538.pdf

ז״ל ועשה והצליח יפי המרנר ״ץהרשב נמשל א״ ז הרשכ״ש יש"] להדפיס ספר שאלות וחשובות לא״ז מילרולה ... מקים העצה אשר בה נכשל החוטא וכריך שישר-פם שהם. הכשילוהו ובמה ... ה' לפים. תי״ו. רנ״נ. תקח״ט. נ״א. ם. ה׳ לפיס. תק״ל. . רח״נ. תחע״ט. ס. נ. ה׳ לפיס. תרמ״ד. ש ר.

ספר יבין שמועה - מכון שלמה אומן

https://www.machonso.org/uploads/images/%D7%99%D7%91%D7%99%D7%9F%20%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%94%20%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%90%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%97%D7%94%20%D7%9C%D7%A1%D7%A4%D7%A8.pdf

הוריק הכבד . ד. ... הוא מיד ולדורות, בכל מקום אשר דבר המלך הגיע בעיירות הללו בכל מקומות. ואלה שמות ... המלך להבין דבר מתוך דבר, ויתלי רעייא קולתיה באתר דמרי ביתא זייניה תלי.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.