ה א ק ד מ י ה ל ל ש ו ן ה ע ב ר י ת

מוגדר על ידי צירופו לשם עצם אחר. בלשון המשנה שלושה צירופי סמיכות עיקריים: )א( הסמיכות החבורה, המוגדרת כצירוף שמני בצורת שם נסמך צירוף שמני בצורת. שם סומך, לדוגמה: ...

ה א ק ד מ י ה ל ל ש ו ן ה ע ב ר י ת - Related Documents

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.