פרוטוקול ועדת מכרזים - עיריית תל-אביב-יפו

12 אוגוסט 2019 ... מכרז מסגרת פומבי מספר 43/2019 לתפעול ציוד הגברה ותאורה במרכז ענב לתרבות ... פנייה מספר 3 של מינהל החינוך לגבי הכרזה על ספק יחיד, עמותת חינוך.

פרוטוקול ועדת מכרזים - עיריית תל-אביב-יפו - Related Documents

פרוטוקול ועדת מכרזים - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%2017.pdf

12 אוגוסט 2019 ... מכרז מסגרת פומבי מספר 43/2019 לתפעול ציוד הגברה ותאורה במרכז ענב לתרבות ... פנייה מספר 3 של מינהל החינוך לגבי הכרזה על ספק יחיד, עמותת חינוך.

פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 22 לתאריך 18.11.2019 - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%2022.pdf

18 נובמבר 2019 ... צפריר קסלר, אבי ויסמן, חיים נשיא, גלית אברהם, אילה נעים אייל, אלמוג לב ארי. : ליטל פחטר, רו"ח.מזכירת הוועדה. : לילך אברהם.מרכזת הוועדה. מס' פניה. 79 מתוך 1 ...

פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 15 לתאריך 14.07.2019 - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%2015.pdf

14 יולי 2019 ... קצו'לרו, עומרי טביב, יהורם אלקובי, ארז ניסים, שלמה בן ישי. ... ושינוע פסולת אינרטית )פסולת בנין(. 103. 7. הכרזה על ... פינוי פסולת מאושרים בכתובת יגאל. ידין 991 ...

פרוטוקול ועדת מכרזים - עיריית כפר סבא

https://www.kfar-saba.muni.il/_Uploads/Protocols/Protocol_Va_Micrazim_190219.pdf

19 פברואר 2019 ... אישור ניהול ספרים. 11 .שינוי. שם החברה. 4. ע. ר. ... רשימת סניפים יינות ביתן. 15 .רשימת סניפים מגה בעיר. 2. ע"מ ... ותאגיד תמיר. משלמת להם, הם סוג של. מונופול.

פרוטוקול ועדת מכרזים 76 מיום 4/9/18 - עיריית בני ברק

http://www.bnei-brak.muni.il/Service/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9B%D7%9C%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9D/%D7%91%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA%20%D7%96%D7%99%D7%99%D7%91%D7%A8%

הרב עזרא אברהם גרין, חבר מועצת העירייה. -. חבר הועדה. נכחו: הרב חנוך זיידמן, מנהל ... החלטה. המכרז נפתח בישיבתה מס'. 74. של הועדה ונמצאו ארבע הצעות: ספייר פלייס, אי, פי, אי.

פרוטוקול ועדת מכרזים 208-18 - עיריית ראשון לציון

https://www.rishonlezion.muni.il/Activities/CityCouncilCommittees/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9D/%D7%A4%D7%A8%D7%9

מר עקיבא מאיר - חבר ועדת המכרזים. נוכחים: גבי רויטל שרעבי - גזברית ... המכרזים והתברר, כי הוגשה למכרז הצעה אחת של הגב' יפית קוגמן, אשר. הצעתה הכספית עמדה על 140 ...

פרוטוקול ועדת מכרזים 23-19 - עיריית ראשון לציון

https://www.rishonlezion.muni.il/Activities/CityCouncilCommittees/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9D/%D7%A4%D7%A8%D7%9

ניקוד איכות: האחים וקסמן תעשיות בעיימ; ריהוטק חברה לריהוט בעיימ. אסף דעבול- מי השתתף בוועדת האיכות! מה בדקתם! שרון שפר- במכרז היו דרישות לעמוד בתקן הישראלי, כל אחד ...

פרוטוקול ועדת מכרזים 22-19 - עיריית ראשון לציון

https://www.rishonlezion.muni.il/Activities/CityCouncilCommittees/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9D/%D7%A4%D7%A8%D7%9

שהתקיימה ביום שני, כייח סיון תשע"ט, 1. /. 7. /. 19. שעה 18 ... 19- למאגר תכנית "גדר" בעיר ראשון לציון ... 8 נק'; והצעת ריהוטק חברה לריהוט בעיימ קיבלה ניקוד איכות משוקלל -. 24.

פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים מס' 6, 2018 - עיריית פתח תקווה

https://www.petah-tikva.muni.il/Transparency/Committees/Documents/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9D%202018/pro_micraz6_2018.pdf

24 יוני 2018 ... הסעות תלמידים בחי. נוך המיוחד. ................................ . ... הצעת המפתח וגם שטס, היו מספר מסלולים שהם נתנו מעל המחיר המירבי. שטס, ישראל טרבל סרו. ויס בע"מ ...

פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים מס' 11, 2017 - עיריית פתח תקווה

https://www.petah-tikva.muni.il/Transparency/Committees/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%99%

אריאל טיירי: אריאל טיירי, אגף הרכב. עו. " ד רון כץ: אז אחרי שכולנו חברים של כולם, ... משה משה: הם לא יישות אחת? עו. ד". מיכל מזרחי: לא אישיות אחת, זה שני אחים, שני שותפים. עו. ד".

פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים מס' 12, 2017 - עיריית פתח תקווה

https://www.petah-tikva.muni.il/Transparency/Bids/Documents/pro_micraz12.pdf

עו"ד רון כץ. –. יו"ר. *. עו"ד איתי שונשיין. *. עו"ד אורנה דוידאי. *. מר משה משה. *. מר אדי קואז. חסרים. : *. עו"ד. חנוך מילביצקי. *. מר גנאדי בורשבסקי. *. מר אליהו גינת. *. מר אליהו ברוכי.

פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים, מס' 3, 2017 - עיריית פתח תקווה

https://www.petah-tikva.muni.il/Transparency/Committees/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%99%

15 פברואר 2017 ... פרוטוקול ישיבת. ועדת מכרזים מס'. 3. , מיום. 2017 .2. 15. 2. משתתפים: עו"ד רון כץ,. מר אדי. קואז,. עו"ד איתי שונשיין . חסרים. : מר איציק ישראל,. עו"ד רמי גרינברג,.

פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים מס' 9, 2019 - עיריית פתח תקווה

https://www.petah-tikva.muni.il/Transparency/Committees/Documents/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9D%202019/promicraz_9_19.pdf

12 אוגוסט 2019 ... דניאל פרץ-מתמחה. רמי הופנברג חינוך. תמיר חדד ... מר כפיר פרץ, מנהל מחלקת הבוחן. עוייד נטע שוורצמן ... אבינועם פרץ, עורך-דין ונוקנן במשפטים. גיל זילנר, עורך-דין.

פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים מס' 7 , 2014 - עיריית פתח תקווה

https://www.petah-tikva.muni.il/Transparency/Committees/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9D%20%D7%

30 יולי 2014 ... בארץ שיכולה להסיע תלמידים בפתח תקווה בתחבורה ציבורית. עו"ד ר. גרינברג: יש לי שאלה, לדוגמא ... חני, זה לא המכרז של צביקה, אם צביקה דיבר. איתך. הנושא של ...

31.12.2018 מיום מכרזים ועדת פרוטוקול - עיריית קריית ביאליק

https://www.qbialik.org.il/upload/VM_311218.pdf

31 דצמבר 2018 ... ולדמן. דוד. זוחובצקי. פריידין. 3. ויינברגר. ברנטל. ושות. ' 4. גושן. טנצר. ושות ... סומך. משרד. עו. ד". ושות. ' 8. הררי. טויסטר. ושות. ' 9. רוזן. -. בסיס. חב. ' עו. ד". 10.

פרוטוקול המלצות ועדת מכרזים מיום 24 לפברואר 2020 - עיריית חולון

https://www.holon.muni.il/CityHall/Bids/Documents/%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%94/%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9D%202

24 פברואר 2020 ... בעניין מכרז זה, בה נקבע כי חברת דני-רן אספקה מכל הלב בעיימי היא הזוכה. במכרז בפרק א'. סיכום מכרז 8. /. 2019 { ועדת המכרזים, לאחר שעיינה במסמכים שהוגשו ...

פרוטוקול המלצות ועדת מכרזים 2/2020 מיום 30 לינואר 2020 - עיריית חולון

https://www.holon.muni.il/CityHall/Bids/Documents/%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%94/%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9D%202

30 ינואר 2020 ... 2019 ציוד | ועדת המכרזים, לאחר קיום שימוע למציע ידני-רן אספקה מכל הלב בע"מ",. משרדי שימוע ולאחר שעיינה במסמכים שהוגשו ע"י שאול מזרחי מנהל מחלקת רכש. לחברת דני-רן ... "חברת דני רן אספקה מכל הלב בעיימי היות והינה החברה שנתנה את ההצעה.

פרוטוקול ועדת שימור - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A8%20-%20%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94%20%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A

11 יוני 2017 ... יואב דוד, אדר' – אדריכל העיר ... שמואל גילר, אדר' – בית החלוץ, יפת 34. עדי רוז ... מבנה בית החלוץ ברחוב יפת 34 הינו מבנה ביעוד "מגרש מיוחד" בתב"ע 606א'.

ועדת שימור פרוטוקול - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A8%20-%20%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94%20%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A

7 יולי 2014 ... שטרן. ,1. פרנקל. , 29, 30 ,33 ,. פרנקל. 34. /הקישון. ,49. פרנקל. 40. /הרצל. 82 ,38 ,55 ... שטרן. 6. רענן: / יפו 7. 18-20. / מזרחי. 2-4. 25 רענן. / מטלון. ,7. 28 רענן.

פרוטוקול מס' )כ;quot&א( 1/18 מישיבת ועדת הכספים ... - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%9D%2019-1.pdf

30 דצמבר 2018 ... ח' גורן, ס' ויצמן, א' זמיר, ש' מסלאוי,. א' פורז. ... אוני' ת"א. חברתיים. 36. 2500. טיפול רגשי. מינהל שירותים 100. קרין עירוני. עצמאית ... מירי צדוק. "עוגה לשבת".

פרוטוקול ועדת התקשרויות פטורי מכרז לפי תקנה 8(3 ... - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%94

10 פברואר 2020 ... אלון יוסף, טקטיק ויז'ן בע"מ , קומנדו טק בע״מ, אלי גדולין בע"מ, טקטרנדס יעוץ וניהול בע''מ, קיו. מאסטרס שירותי אבטחה, אלי כהן שירותי תקשורת בע"מ, טקמיינד, ...

תרבות ואמנות פרוטוקול ועדת תמיכות 1-2017 - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/About/DocLib3/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA%202017%20%D7%90.pdf

2016 . 71,138. 35. הבלט הישראלי. 580049955. 254,000. 192,877. 50%. 50,000. תמיכה ח. פ. . עבור שיפוץ. בטיחות ... פסטיבל. טארבוש. " והצטיידות לא. אושרו מהסיבה שלא. נמצאים בסדרי עדיפויות של. אגף התרבות בשנה זו . 472,870 ... אושו האבקות. 16,000. ₪. ,. טנ.

פרוטוקול ועדת מכרזים 219-18

https://www.rishonlezion.muni.il/Activities/CityCouncilCommittees/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9D/%D7%A4%D7%A8%D7%9

אין אריות כאלה - מונית 68 ₪. השפן הלבן מונית- 68 ₪. חבר חדש בא לגן- מונית 68 ₪. ילד ילדה וקשת- מונית 68 ₪. נאות אשלים אתרים- מונית 68. 2. יפה נוף- מונית 68 ₪.

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ובנייה-רישוי ופיקוח-2-10 ... - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94%20%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99%D7

5 ספטמבר 2019 ... בויאר‏אברהם‏. 12. תוספות‏בניה/תוספות‏בניה‏שונות‏)כולל‏קומת‏. קרקע(. 1. 2 ... אטימת דלת יציאה ממרפסת פרטית לחדר מדרגות משותף ו ... שיקום פרטי מעקות, מאחזי יד ומדרגות בהתאם לקיים ולפרטים מקורים במבנה בהתאם לתיעוד המבנה. ... לתוספת הבנייה המבוקשת ולא לדירה עצמה אליה הגישה נשארת רק באמצעות מדרגות לולייניות, דבר שאינו.

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ובנייה-רישוי ופיקוח-2-19 ... - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94%20%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99%D7

19 יוני 2019 ... דאובר עידו. ביירון. 12. , תל אביב. -. יפו *. תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה( ... פרוטוקול דיון. ועדת משנה לתכנון ובניה. נחמני. 13. בקשה מספר: 18-1772. גוש: 7451.

פרוטוקול ועדת בעלי חיים וטבע עירוני 28.4.2019 - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99%20%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%98%D7%91%D7%A2%20%D7%A2%D7%99

28 אפריל 2019 ... יהיה לי מה לתרום. ד"ר משה לב. -. ארי: משה בן ארי, וטרינר. מר ראובן לדיאנסקי ... אני אידה וייסר, אני תושבת העיר, גרה רחוב שולמית ואני מאכילה חתולים באזור שלי.

פרוטוקול החלטת ועדת מכרזים - ביטוח לאומי

https://www.btl.gov.il/About/tenders/PetorMicraz/Documents/B%281015%292012-23.05.19.pdf

23 מאי 2019 ... 22.5.2019. מיום. 12.5.2019. פרוטוקול ועדת משנה בנינים מיום. 15.4.2019 . מייל אירית כהן מיום. 23.5.2019 . מכתב ". אשד" נתונים וצרכים סניף באר שבע מסומן.

פרוטוקול ועדת מכרזים 17-19 - הרשות לפיתוח ירושלים

http://www.jda.gov.il/wp-content/uploads/2020/01/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA-%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9D-17-19.pdf

גב' נהוראי. יצאנו לפנייה סגורה ל-6 {}: רות בגרמניה לשיווק תיירותי של ירושלים בגרמניה. התקבלו. 3 הצעות. בוועדה קודמת ניקן דנן את מרכיב האיכות ושתיים מהן עברו את ניקוד האיכות.

פרוטוקול ועדת מכרזים 3-19 - הרשות לפיתוח ירושלים

http://www.jda.gov.il/wp-content/uploads/2020/01/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA-%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9D-3-19.pdf

אנחנו מבקשים לקיים חלק מהכנס. בירושלים, ומבוקש להתקשר עם חברת השטיח המעופף בסכום של כ-80 אלשייח. מר אלון. כ-30 אלשיית מהסכום מורכב ממתנה של ייכר ים המלח"י.

פרוטקול והמלצות ועדת מכרזים מספר 2-2020 מתאריך 30-1-20 - עיריית חולון

https://www.holon.muni.il/CityHall/Bids/Documents/%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%94/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%95%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%A2%D7%

30 ינואר 2020 ... עשרות רשויות גדולות נוספות. 3. מכרז. 25/2019. ציוד. משרדי שימוע. לחברת דני. -. רן. אספקה מכל הלב. בע"מ. בהמשך. להחלטת ועדת. המכרזים מתאריך. 2/1/2020.

פרוטוקול ועדת הבחירות 24/10/13 - עיריית חיפה

http://www1.haifa.muni.il/NetProjects/elections2013/images/yeshiva_24102013.pdf

וסר אמון משווע לגבי תוצאות הבחירות על ידי אני חושב כלל חברי הוועדה. אדר. ' שמואל גלבהרט ... הבחירות, דבר שמבחינתי לא אפשר לי לחתום על תוצאות סופיות כי אז. מר אבי קפלן.

ת ועדת משנה ישיב פרוטוקול - עיריית בני ברק

http://www.bnei-brak.muni.il/Service/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9

7 אוגוסט 2016 ... אחים. גטניו בע"מ. ◇. י . זקסנברג בע"מ. ◇. מ .מ.מ. הבוחנים רכב ורישוי בע"מ ... טיירי. יחזקאל. 11. בני ברק. הערות. מחלקת רישוי: ראה הסרת התנגדות של טיירי עמרם ...

פרוטוקול ועדת מנהלת גמלאים - עיריית כפר סבא

https://www.kfar-saba.muni.il/_Uploads/Protocols/Pro_Va_Gimlaim_101919.pdf

10 ספטמבר 2019 ... עמירם מילר, דורית ברק, חבצלת וקנין, חזי כהן, רונית מור, אפרים. אריאלי, זיוה לוין, עדנה שטרן. שמות חברי. הוועדה. שלא. נכחו. : לירית שפיר שמש, יולי גת, יעקב חן, ...

ישיבת ועדת משנה פרוטוקול - עיריית בני ברק

http://www.bnei-brak.muni.il/Service/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9

19 ספטמבר 2016 ... 201600214. 6123. 108. זכריהו. יהונתן ושרה חיה. טבריה. 31. בני ברק. 44. 15. 31948. 6105. 200. 68. פרדי. איתי. הקישון. 17. בני ברק. 46. 16. 201501016.

פרוטוקול ועדת סמים מס 1-19 מיום 3.7.19 - עיריית אילת

http://www.eilat.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/3.7.pdf

3 יולי 2019 ... 086367891. /. 2. | ת.ד. 14, אילת 8810001. | anatm. @ eilat . muni . il ... נושא התרופות, מהמקום שלנו חשוב להגיד שהגיל יורד בעבר זה היה גילאי 50 ומעלה ...

החלטות ישיבת ועדת משנה פרוטוקול - עיריית בני ברק

http://www.bnei-brak.muni.il/Service/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9

8 ספטמבר 2016 ... מיכאל. שבתאי. ◇. בעלים: מיכאל. שבתאי. כתובת. התכנית: רחוב. שלש השעות ... החלק המעברי )מערבית לגשר הרלינג ולמעט הלולאה הצפונית( יממש את הזכויות של ...

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.