הזמנה לטיול בעברית - האקדמיה ללשון העברית

27. הֶחְסֵן נַיָּד. יוֹמַן רֶשֶׁת. מִרְשֶׁתֶת. פַּרְצוּפוֹן. י. : " . Disk-On-Key ... המילה גזורה במשקל תַּשְׁבֵּץ. . לא, יש לי. רווחה גופנית נפשית וחברתית המושגת. על ידי מזון בריא, ...

הזמנה לטיול בעברית - האקדמיה ללשון העברית - Related Documents

הזמנה לטיול בעברית - האקדמיה ללשון העברית

https://hebrew-academy.org.il/wp-content/uploads/60-milim.pdf

27. הֶחְסֵן נַיָּד. יוֹמַן רֶשֶׁת. מִרְשֶׁתֶת. פַּרְצוּפוֹן. י. : " . Disk-On-Key ... המילה גזורה במשקל תַּשְׁבֵּץ. . לא, יש לי. רווחה גופנית נפשית וחברתית המושגת. על ידי מזון בריא, ...

עוד על שקיעי דקדוק המקרא בעברית החיה - האקדמיה ללשון העברית

https://hebrew-academy.org.il/wp-content/uploads/Article-Vered-Saydon.pdf

הו בייבי בייבי / אם נזוזה תבוא המוזה / הו יה )"נזוזה מוזה", אמיר בן־דוד. ואייל שכטר, ינואר 2018(. ... עַ ד נָפֶ שׁ "(, שהדובר הממוצע, נעדר הזיקה לשפת הספרים הישנה, עיבר צורתה לכדי.

הזמנה לטיול בעברית - Morim

http://www.morim.com/tiyul-eivrit.pdf

... שמורות לאקדמיה ללשון העברית. תשס"ח. קריית האוניברסיטה, גבעת רם, ירושלים 91904. טלפון: 02-6493555 [email protected] דואר אלקטרוני: hebrew-academy.huji.il ...

במילה במליאת האקדמיה - האקדמיה ללשון העברית

https://hebrew-academy.org.il/wp-content/uploads/meeting294.pdf

4 דצמבר 2006 ... תפוסה לעניינים רבים, פֶּ רֶ קאבל אינני מבינה מדוע נזקקים לסופית ־ן. מאחר שהמילה .פִּ רְ קָ האני מציעה את בת זוגה —. בוועדה חשבנו שהסופית ־ן רומזת להיות ...

quot&אני רואה עצמי מחזֵ ר של הספרות העברית - האקדמיה ללשון העברית

https://hebrew-academy.org.il/wp-content/uploads/Article-Amos-Oz-Ani-Roe-Azmi.pdf

ביניהם ערבית, לפעמים תורכית, לפעמים לדינו )ספניולית( לפעמים פרסית — לבין. העולים המצטרפים אליהם, חלקם חלוצים ציוניים, רובם שומרי מצוות אדוקים. הסופר עמוס עוז הוא פרופסור ...

ע ה אקד מי ה 77 שוו העברית -מוגו בזכויות יוצרים - האקדמיה ללשון העברית

http://hebrew-academy.org.il/wp-content/uploads/meeting213.pdf

באה. שורה. ארוכה. ומרשימה. של. מילונים. ורשימות. מונחים. בכל ספור אין. מקצועות. העיון ... אליכם,. היה. המשחק. בגדר. חוויה. חדשה. לא. משחק. בעברית. מתוך. הכרה. אידאית,. אלא ... את. הצירוף. צורת ממנו לגזור או. נקבה. לתיבת. מילים. לועזיות .21. סואס/סואץ. )ישיבה. (5.

בתהליך( ד- ג ,ג"ס האקדמיה ללשון העברית( ( העברית ... - ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Elda_Weizman/publication/318942389_Translating_disability_dependent_pragmatic_patterns_The_Curious_Incident_of_the_Dog_in_the_Night-Time_by_Mark_Haddon_and_its_Hebrew_translation_by_E

פעלי ביצוע המעידים על פעולות הדיבור, ועיבוי אפיוני הלקות באמצעות ... בתרגום, שהרי נותרת החזרה על שני פעלי אמירה ועל המבנה התחבירי האחיד כינוי גוף פועל בעבר, אולם הוא.

מאגר העברית המדוברת בישראל - האקדמיה ללשון העברית

https://hebrew-academy.org.il/wp-content/uploads/lecture.pdf

לשון. מאגר. של אוסף הוא לשון. טקסטים,. של אוסף כל. טקסטים. ההתפתחויות. האחרונות ... משלבים. איננו. מתייחסים. לאוצר. המילים,. לתחביר,. לצורות,. לאינטונציה. וכדומה. תפיסת.

חגיגת יום העברית ט"עשת - האקדמיה ללשון העברית

https://hebrew-academy.org.il/wp-content/uploads/Hebrew-Day-Schedule-2.pdf

27 דצמבר 2018 ... הרצאות מעשירות, סיורים בחדר בן–יהודה לכל. המשפחה וטעימה מאוצרות ... יהודה הלוי פינת בןֿ–יהודה: מהפיוט לעברית החדשה ... בהנחיית לבנת בן–חמו. דברי ברכה.

בעיר העברית הראשונה - האקדמיה ללשון העברית

https://hebrew-academy.org.il/wp-content/uploads/Info-Hebrew-Day-2020.pdf

16 ינואר 2020 ... איך אומרים קווידיץ'. בעברית? על תרגומן של מילים מומצאות. , מתרגמת סדרת הספריםגילי בר־הלל. “הארי פוטר“ ומו“לית הוצאת 'עוץ'. החלל המרכזי, בית העיר.

רטז - האקדמיה ללשון העברית

https://hebrew-academy.org.il/wp-content/uploads/meeting216.pdf

בתדירות. נחץ. היא רבה. בניגוד. למילה. פנאי,. מילה שהיא. תלמודית. שאינה. באה. במקרא, ... תומם. 138. ישיבות. המליאה. א׳. טריינין: אני כך, אם. אשלח. אליכם. בכתב. את. הערותיי. ה. מי.

תשל״ו שנת - האקדמיה ללשון העברית

https://hebrew-academy.org.il/wp-content/uploads/meeting125.pdf

רברבן״. נמצא. כבר. בכתובת. ארמית. שמן. המחצית. השנייה. של. המאה. השמינית. לפני. 0. ה׳׳נ.[. אנו אם. שומעים,. שהציבור. הנזקק. לשימוש. זה. משתמש. ב״תוך״,. איני. רואה. רע מה. בכך.

ק - האקדמיה ללשון העברית

https://hebrew-academy.org.il/wp-content/uploads/KenLaIvrit.pdf

תמצאו בה מידע בסיסי על אליעזר בן-יהודה ומשפחתו, על תחיית. הלשון העברית, תעודות על מלחמת השפות, חומר על חידושי מילים בעברית, דוגמאות לקטעי. עיתונות ולמודעות ... המילה הראשונה שחידש הייתה מילון, והיא החליפה את הצירוף ספר מילים שהיה נהוג עד אז. (והוא עצמו ...

ברבורים ותוכיים: שמות מוטעים שהתקבעו בעברית בת ימינו - האקדמיה ללשון ...

https://hebrew-academy.org.il/wp-content/uploads/Psittacidae-and-Cygnini-by-Zohar-Amar-and-Tamar-Rozmarin-Zeev.pdf

במאמר זה נבקש להציג שני שמות של עופות הנזכרים במקרא שהיה להם פירוש. מוסכם פחות ... אברבנאל, פירוש, עמ' 130. ר' מאיר ... מרשן, מליץ = א' מרשן, מליץ שפת עברית, מץ 1827.

לחצו כאן - האקדמיה ללשון העברית

https://hebrew-academy.org.il/wp-content/uploads/written-media-terms.pdf

סוגי כותרות. ,. סוגי כתבות. ס,. וגי עורכים. ועוד. ). במקרים. מסוימים. החליטה הוועדה להשא ... כותרת. המופיעה בראש כמה עמודים או כמה. ידיעות בעיתון ומציינת את הנושא המשותף להם.

העברית ללשון האקדמיה זיכרונות

https://hebrew-academy.org.il/wp-content/uploads/Intro-zihronot-12.pdf

ברגגרין,. ג׳. ש׳ הנמן,. מלצר,. י׳. סמילנסקי,. את שלי. מ׳. תרגום. המונחים. לצרפתית. הוסיף ... blockieren stance. Stellung ready (stance). עמדת(. הכן. (. Bereitschaft(stellung).

100 מילים - האקדמיה ללשון העברית

https://hebrew-academy.org.il/wp-content/uploads/100milim.pdf

דמי שירות למלצר וכדומה. טיפ;. מילה מלשון הפיוט המקבילה למילה. תְּ שּׁורָ ה )מתנה(. היו שהציעו להסביר. אותה כמעין נוטריקון של 'תשלום. שירות'. היום רווח גם 'דמי שירות'. תשמ"א.

דוחות - האקדמיה ללשון העברית

https://hebrew-academy.org.il/wp-content/uploads/Appendix-zihronot-58-61.pdf

אילן אסולין, ג'סי בודק, יאיר היידו, פיליפ ליכטנשטין, אסף פז, אוליביה פרתי, יותם. שרון; נציג האקדמיה: ... מחזור ויטרי המצויים בשלושת כרכי מהדורת גולדשמידט. המשך עיבודו של ... חברי הצוות מקרב. אנשי המקצוע: תמר מנור־פרידמן )מרכזת הצוות; אוצרת בכירה(, פרופ' חנן דה לנגה. ) ...

ע ה א קד מי ה 77 שוו העברי ת - האקדמיה ללשון העברית

https://hebrew-academy.org.il/wp-content/uploads/meeting214.pdf

של. ו־ נכרי, אם כי זר איננו alien alienation. הוא. ניכור. זאת. אומרת. המילה. נכרי, ,alien ... תשבץ,. משבצת,. ושבצת. לשון כולן -. רקמה. מציע אני. לקבוע. במקום. זה. רוחה,. מעין. הביטוי.

ישיבה קנה - האקדמיה ללשון העברית

https://hebrew-academy.org.il/wp-content/uploads/meeting155.pdf

ברוידא,. א׳ מדן, מ'. פורת,. גב״ע. צרפתי,. ,ח. רבץ,. י׳. רצהבי,. ,י. שבטיאל. החברים. היועצים ... ל. פישלזון;. לצורך. דיונים. מיוחדים: גל ,ב ,הגב. והאדונים. ,ע. ,י אלון,. בניהו,. ,א. ברנס,. ,ש.

לקובץ PDF - האקדמיה ללשון העברית

https://hebrew-academy.org.il/wp-content/uploads/acad-59.pdf

מרקאטי בספריית אמברוזיאנה שבמילנו פלימפססט )כתב יד מחוק( של. המשושה המכיל כעשרה פרקים מספר תהלים. מן הפלימפססט אנו למדים. על מבנה החיבור. כן נשתמרו בו תעתיקי ...

ישיבה רסב - האקדמיה ללשון העברית

https://hebrew-academy.org.il/wp-content/uploads/meeting262.pdf

בארץ. כדי. שתהיה. להם. הרשות. לומר. ׳קדושה׳. בשמים. מה אבל. קדושה. יכולה. לעלות ... בישראל. עוסקת. בתקינה. האגודה. הישראלית. לקידוד. מוצרים. אשר. לפועל)״לברקד. מוצר״.

פרת משה רבנו - האקדמיה ללשון העברית

https://hebrew-academy.org.il/wp-content/uploads/coccinella.pdf

אין ספק ששמותיה של פָּרַת משֶׁה רַבֵּנוּ ביידיש הם בבואה של שמותיה. העממיים בלשונות אירופה: божья коровка. רוסית. אוקראינית 6oKa KopiBka. בילורוסית. (=פרת אלוהים ...

גמל נמרי - האקדמיה ללשון העברית

https://hebrew-academy.org.il/wp-content/uploads/Castro.pdf

השמותגמל נמריו נמר גמל ,גמל ליש , ובהם תרגומי השאילהgiraffeהעברי ל־ . במאמר נידונים ... לצמרת העץ — כלום יכלו העלים המעטים של הענפים הנמוכים להציל את. 53החיה מרעב?

ישיבה קנו-קנז - האקדמיה ללשון העברית

http://hebrew-academy.org.il/wp-content/uploads/meeting156-157.pdf

אחד. החברים. הוותיקים. של. האקדמיה,. לפנים. עובד. האקדמיה. ואחר״כך. אחד. החברים ... ההצעה,. שאץ. משתמשים. בחספים,. נתקבלה. הא״. בלאו: לעניין. השוואים,. אליבא. דכולם. אין.

Untitled - האקדמיה ללשון העברית

http://hebrew-academy.org.il/wp-content/uploads/acad26-pages-6-8.pdf

מה הייתה הגיית העיצור $ שבימים קדמונים נכתב באות ש ונהגה. בפינו כאות ס? אם נניח שהגיית S ו־S ... השמית אין הצדקה לחפש הגה בין שׁ [0] לבין ס [s] שהרי בערבית. ובחבשית הקדומה דווקא ... של נוסחים קדומים של ספרי המקרא, והתייצב כתיבן של מילים. רבות (בעיקר המילים ...

הקדמה - האקדמיה ללשון העברית

https://hebrew-academy.org.il/wp-content/uploads/safa-kama-hakdama.pdf

תרמו למדור – יצחק אבינרי, יצחק אפשטיין, זאב בן־חיים, יעקב ברלינר )בניאל(, יהודה גרזובסקי. ) ... לנשיא האקדמיה פרופסור משה בר־אשר בהצעה לכנס את מדורי "לשוננו לעם" בארכיון ...

מבואות - האקדמיה ללשון העברית

https://hebrew-academy.org.il/wp-content/uploads/Intro-zihronot-10-11.pdf

חוחית. חרפית. תפוחית. בזבוז. קנרי. Coccothraustes coccothraustes hawfinch gros-bec ... contre le soleil; contre le vent gegen die Sonne; gegen den Wind. שריקה.

האקדמיה ללשון העברית - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/ivrit_hinuch_leshoni/Chativat-Beynayim/tk5.pdf

תורתם בידם, בני גליל שלא הקפידו על לשונם ... )למדתי כבר את המילה אדוק( ואינני רוצה. ללכת למוסד חילוני" )אז ... האם אצלך,. ולא רק אצלך, היתה הטמעה של העברית, ... מאיר: אתה רואה בעבודה הזאת שאתה עומד. בראשה ... הוא יגיד שהוא התיר את "ראשה" לשפה. ה"עברית" ...

ש ושש השישים הישיבה - האקדמיה ללשון העברית

http://hebrew-academy.org.il/wp-content/uploads/meeting66.pdf

״נחש. המים״,. כמו. ״הכלב״. ״העורב״. נראה אבל ספק. בו אין זה כלל —. לי,. שבשמות. מורכבים ... ולא — ש ב ד. ״גירית. הדבש״. לפי —. ההחלטה. הא׳. בן־חיים. הרי : הוחלט. ״דבש״. ה״א. בלי ... נגד אני : הצורה. בנקבה. ובעד. הצורה. בזכר,. ושני. נימוקים. :לכך לי יש. — האחד. הנגינה!

שאלות ותשובות - האקדמיה ללשון העברית

https://hebrew-academy.org.il/wp-content/uploads/acad-6.pdf

נשאלנו כיצד התגלגל הצירוף המקראי חוט השני )יהושע ב,. יח(, שהוראתו כפשוטה 'חוט אדום', אל הביטוי כחוט השני. בהוראת 'קו יסודי, רעיון מנחה'. נראה שהסופר הגרמני הנודע גתה הוא ...

ע הא חד מיה דד שוו ה ע ב רי ת־ מוגו בז כויו ת יו צרי ם - האקדמיה ללשון העברית

https://hebrew-academy.org.il/wp-content/uploads/meeting144.pdf

זה. לשונו;. ״אין. בלשון. הקודש. סימן. על. הזמן,. והנה. משפט. העברית. לערב. 196. מיה. חד. הא ... משמעות. ממש. מתחרה. בעברית. ואפילו. המונח. ״מקור״. המגלם. תיאוריה. ערבית. חסרת ... השם. הפרטי. אפשר. להסביר. דרך בכל. שרוצים. ,הא. ברוידא: נדמה. לי. שאפשר. להשיג. על.

ושש עשרים מאה ישיבת - האקדמיה ללשון העברית

https://hebrew-academy.org.il/wp-content/uploads/meeting126.pdf

אושר. המילון. למונחי. הפיסיקה,. ב׳, חלק. חשמל. ומאגנטיות. -. אושר. ישיבת. מאה. עשרים. ושש ... בעזרתו. המיוחדת. לאקדמיה. ובפעילותו. הנמרצת. אנו. מאחלים. לו,. שיאריך. ימים. הרבה.

עברי אנגלי - האקדמיה ללשון העברית

https://hebrew-academy.org.il/wp-content/uploads/Dictionary-of-Construction-Terms-Hebrew.pdf

חשוף או מצופה; ב( ריתוך בקשת פחם. – ... פעיל, במיוחד שאינו בוער או מתלקח, כגון חנקן )סימן כימי ... כך גריס רבינו האיי גאון ז"ל, ופירש דטריז בלשון פרסי חתיכת בגד שתופרין בשפת.

המליאה ישיבות - האקדמיה ללשון העברית

https://hebrew-academy.org.il/wp-content/uploads/meeting268.pdf

שמות. במשקלי. הבינוני. הוועד. המשותף. מציע. לקבוע. את. השמות. האלה. : מקפיא. )במקום. מקפא. ]כימיה,. תשמ״ה ... desalinated water, desalted water. )מונחי. שיתוך,. תשמ״ה(. .5.

לקריאת המאמר - האקדמיה ללשון העברית

https://hebrew-academy.org.il/wp-content/uploads/Mirkin1.pdf

חיזר על הפתחים, ייפה את כוחו, מילא פיו מים, מצא חן בעיניו, פסח על. שתי הסעיפים, הקדיח תבשילו, הקדים קנה לוושט, שומו שמים: - אלה,. אף-על-פי שמספרם אלפים רבים, נחשבים ...

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.