דוח קיימות תאגידית לשנת 2012 - חברת החשמל

מערכת ההולכה והחלוקה של החברה, מרשתת את שטחי מדינת ישראל והשטחים הנתונים תחת שלטונה ... אנרגטית, משחק זיכרון בנושאי אנרגיות מתחדשות, תשבצים, חידונים,. משחק בינגו ...

דוח קיימות תאגידית לשנת 2012 - חברת החשמל - Related Documents

דוח קיימות תאגידית לשנת 2012 - חברת החשמל

https://www.iec.co.il/Sustainability/Documents/annualReport2012HEB.pdf

מערכת ההולכה והחלוקה של החברה, מרשתת את שטחי מדינת ישראל והשטחים הנתונים תחת שלטונה ... אנרגטית, משחק זיכרון בנושאי אנרגיות מתחדשות, תשבצים, חידונים,. משחק בינגו ...

דוח קיימות תאגידית חברת החשמל

https://www.iec.co.il/Sustainability/Documents/annualReport2013heb.pdf

1 ינואר 2015 ... בבה"ד. 16. ,. שהקנה. להם. ידע. בשיטות. חילוץ. והצלה. כולל. הפעלת. כלים ... רקסה. יגולוקאה. ורזגנ. תוצלמה. ועמטוהש. םיאנתב. ןתמל. האשרהה. תמקהל .וקה.

דוח תקופתי לשנת 2018 - חברת החשמל

https://www.iec.co.il/investors/DocLib1/meshulav1218_nagish.pdf

31 דצמבר 2018 ... אילת אשקלון בע"מ עד לשנת 2017 )- תום הזיכיון של ... "עתיד נאור" הינו פרויקט אשר במסגרתו מוענקות מלגות לסטודנטים מצטיינים ... חוזה כאמור, ייתן דעתו לצורך לכלול בחוזה ההתקשרות תנאים להבטחת היערכותו למצב חירום של הגוף עמו הוא מתקשר.

חיבור מנועים לרשת החשמל לאור אמות-המידה בנושא - חברת החשמל

https://www.iec.co.il/ElectricityProfessionals/DocLib7/engineconnection.pdf

זרם ההתנעה של מנועי השראה¨ שהם הנפוצים ביותר בכל מיגזרי. המשק¨ גדול ... ביקש צרכן לחבר לרשת החשמל מנוע בעל הספק נומינלי. העולה על ... העולה על µ כ¢ס אשר איננו מצויד במתנע מקטין זרם התנעה ... בהתנעה ישירה ©ישר לקו®¨ המנוע מוזן מרשת אספקת החשמל באופן.

החשמל לחברת זיכיון להשגת ומתן - חברת החשמל

https://www.iec.co.il/Archive/Documents/%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%90%20%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%9F%20%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%92%D7%AA%20%D7%96%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%9C%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%20%D7%94%D7%97%D7%A9%D7

מפעל. ההתיישבות . ארץ. -. ישראל. היתה. עניה. במחצבים. ואוצרות. -. טבע. וכמעט. לא. עוררה ... שוממות. ומתן. זכיונות. שונים. ,. כמו. להפעלת. טלפון. וטלגרף. וזיכיון. להפקת. חשמל. ממי.

לישראל חברת חשמל הקמת מתחם חברת חשמל בגן שורק - חברת החשמל

https://www.iec.co.il/Suppliers/ganefr/%D7%92%D7%9F%20%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%A7%20-%20%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%20%D7%94%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C%20-%20%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%AA%20%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D%20%D7%9C%D7%A

3 אוקטובר 2019 ... 052-2562668. 04-8344533. שינוע ושערים. )יועץ שינוע(. מיכה נתן. מ. נתן מהנדסים. בע"מ. ת.ד. 3540. א.ת. קיסריה. 38900. 04-6271414. 052-2478122.

דוח תרמי 5282 1045 סורק חברת חשמל - חברת החשמל

https://www.iec.co.il/Suppliers/oxp3/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%AA%D7%A8%D7%9E%D7%99%205282%201045%20%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%A7%20%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%20%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C%20-%20%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F%202.p

7700. ואט למ. " ר צ. °. התנגדות תרמית. אופיינית. חישובית. 1721. ואט למ. " ר צ. °. עומד בדרישות ת. י". 1725. למבני מגורים. כן .ב. קיר חוץ. –. חלופה ב. ' חומר. מוליכות. ) וואט. מ*. צ°.

מפגשים עם עולם החשמל - חברת החשמל

https://www.iec.co.il/Community/lightpath/Documents/Student3.pdf

שרף מאובןענבר ) מן העיר מילטוס שבאסיה הקטנה בתופעה מיוחדת: כאשר שפשף חתיכת תאלס כבר לפני אלפי שנים הבחין ... הגז הטבעי נמצא בטבע במעמקי האדמה, והוא בוער בקלות. ... תחנות הכוח מופעלות באמצעות חומרים דליקים )גז טבעי, פחם, מזוט, סולר(, באמצעות מים.

עוברים דירה? משכירים דירה? חשבון החשמל לא רשום על ... - חברת החשמל

https://www.iec.co.il/HomeClients/DocLib5/Rent.pdf

העברת חשבון החשמל על שם מי שמתגורר בפועל בדירה מונעת תביעות בגין חובות. של דיירים קודמים ... לידיעתכם: החלפת שם לקוח כרוכה בתשלום חד-פעמי של 8.48 ש”ח * אשר יופיע.

חברת החשמל

https://mof.gov.il/GCA/Reports/DocLib2/SustainableDevelopmentReport_IsraelElectric.pdf

דוברת. קיבוץ דברת, ליד תחנת הדלק. 101.1/011.1. 012. מ'. SO2 NO2 NOX. גבעת. המורה ... וטיהור שפכים באתר "דברת" הסמוך. בהמשך ... ידי עיריית רעננה, שהחלה תהליך מיחזור.

זיהום אור - חברת החשמל

https://www.iec.co.il/ElectricityProfessionals/DocLib4/Zihum.pdf

בתוכו שלוש תופעות עיקריות: שמיים זוהרים (sky glow), אור מסיג. גבול (light trespass) ... 2 ממחישות את תופעת השמיים. הזוהרים בכדור הארץ ... תחום שנדרש להאיר. תחום סינוור.

ncd-3677-2 - חברת החשמל

https://www.iec.co.il/Suppliers/DocLib6/ncd-3677-2.pdf

טבלת משקל עמוד נמוך מותאם. רשימת ברגים בעלי חוזק גבוה לעמוד נמוך מותאם מס'. 1156 ... ברגים 19. טבעות קפיץ. עמוד 1156. /. 2. עמוד תמק 12 מקוצר מותאם לטרמינל אווירי.

חברת החשמל לישראל

https://www.iec.co.il/FreedomOfInformationAct/Documents/freedomOfInformation13.pdf

29 דצמבר 2013 ... החלפת לקוחות ונושאי צרכנות אחרים . פקס: ... עלון הסבר בדבר הצטרפות לתשלום חשבון חשמל בהוראת קבע. 28. עלון הסבר בדבר ... שינוי שם לקוח מעבר דירה ...

ÏÓ˘Á‰ ˙¯·Á Ï˘ ÈÓÈ Ù ÔÂ˙ÈÚ ≤∞±∞ ÈÏÂÈ - חברת החשמל

https://www.iec.co.il/Archive/Documents/%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9F%20%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C%20212%20%207.1010.pdf

בתי מלאכה דרום, ה"צנחנים" במטס הצדעה לילדים, עובדי החברה. המתנדבים ... גמלאי ייצור.הולכה דרוםהייזיקוביץ משה. , גמלאי מחוז הצפוןוינטרפלד יצחק. , גמלאי אגפית דרוםזלטין אורי.

מרץ 2004 - חברת החשמל

https://www.iec.co.il/ElectricityProfessionals/DocLib9/mar%202004.pdf

במעגל חשמלי אחד במתח נמוך שמתחם ... יש לוודא איזה ציוד ואילו מעגלים חשמליים נכללים במעגל הבדיקה. ... הסימון, היא תווית צבעונית מיוחדת, בה מופיעים סימנים וצבעים מוסכמים.

גיליון קיץ וסביבה - חברת החשמל

https://www.iec.co.il/Archive/Documents/%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9F%20%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C%20218%20%209.2199.pdf

לכבוד ראש השנה: אלי גליקמן, מנכ"ל החברה, בריאיון ראשון לעיתון חשמל ... יאיר כהן, מנהל בתי מלאכה דרום, שנסע יחד עם עובדי בית ... גמלאי המשרד הראשיגוטפריד ישראל. , גמלאי מחוז ...

מדדים מקומיים - חברת החשמל

https://www.iec.co.il/Suppliers/Documents/IndexbankHe.pdf

מחירון דלק לתחבורה - בנזין נטול עופרת 95 אוקטן - קילו ליטר - תחנות פנימיות. החשב הכללי ... 120430. ארוחות במסעדות ובתי קפה ... 181030. ייצור מכונות וציוד - תפוקת התעשיה.

חברת החשמל מ"עב לישראל

https://www.iec.co.il/investors/DocLib1/Binder032017.pdf

23 מאי 2017 ... פרק זה של הדוח הרבעוני נערך מתוך הנחה כי בידי המעיין בו מצוי פרק תיאור עסקי ... hermetic.co.il ... הינם כדלקמן: שכר רגיל, תוספת אחוזי משמרת )לזכאים(,. 1/12.

הספקים תלת-פאזיים - חברת החשמל

https://www.iec.co.il/ElectricityProfessionals/DocLib22/osim%20heshbon.pdf

מתח-זרם כדי לקבל את ההספק התלת-פאזי הנדרש? דוגמא 1: נניח עומס תלת-פאזי לא סימטרי כמתואר באיור 1. בפאזה אחת מותקנות 10 נורות ליבון בעלות הספק של 100. ואט.

מחויבות לכל לקוח - חברת החשמל

https://www.iec.co.il/Community/PublishingImages/%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%9B%D7%9C%20%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97.pdf

אפשרויות של הסדרי השלה, כשהתמורה בגינם הינה 3% הנחה בתעריף החשמל, כל השנה. במהלך שנת 2012 ... החברתי שתכליתו מתן הוזלה בחשבון החשמל לזכאים. ... www.iec.co.

מזגני אינוורטר - חברת החשמל

https://www.iec.co.il/ElectricityProfessionals/DocLib7/Inverter.pdf

"כוח סוס" כמדד לתיאור עוצמת המזגן ותפוקתו, אך זהו מונח. עממי ולא מדויק לתיאור תפוקת המזגן: בדרך כלל מתכוונים לכך. שכל כוח סוס 1 שווה לתפוקה של BTU/h 9,000 בערך.

כמה זה עולה לנוø - חברת החשמל

https://www.iec.co.il/HomeClients/DocLib2/howmuch.pdf

≥Æ≥ קוט¢ש לערך. Æ∑µ∞ קוט¢ש. ≤∞Æ∞µ≠∞Æ∞ קוט¢ש. ≥±Æ¥µ≠∞Æ∞ קוט¢ש. ∂Æ¥≠∏Æ∞± קוט¢ש. לאפיית עוגיות. לאפיית עוגה. להכנת מאפה. לצליית בשר.

מתחי יתר חולפים - חברת החשמל

https://www.iec.co.il/ElectricityProfessionals/DocLib5/mithey%20yeter.pdf

מתחי יתר חולפים )transients(. מתחי יתר חולפים הם נחשולי. מתח שערכם עשרות ואף מאות. קילו-וולט, משכם מיקרו-שניות,. והם נגרמים לרוב עקב פעילות. ברקים או מיתוג במערכת חשמל ...

חברת החשמל "מ בע לישראל

https://www.iec.co.il/investors/DocLib1/isa_2010.pdf

24 מרס 2011 ... www.pua.gov.il . בדבר השינוי ... דרכי ההודעה לזכאים ואופן העברת המידע בדבר הזכאות אל ספק השירות החיוני ... בגין הנחות חשמל לנזקקים אשר טרם התקבלו בתעריף החשמל . 1.8.4 ... ןקתל הכמסה תולעב ןניה הרבחה תודבעממ קלח. 17025. IEC /. ISO.

לחצו להורדה ולצפיה בדו"ח אחריות תאגידית לשנת 2017 - נמל אשדוד

https://www.ashdodport.co.il/about/csr/Documents/apc-csr-report-2017.PDF

בדירוג השנתי של מגזין Lloyd's העולמי היוקרתי בעולם הספנות ונמלי. הים דורג נמל ... חברת הנמל רושמת עלייה מרשימה בדירוגים הבינלאומיים של נמלי ... קופה לחסכון ולעזרה הדדית.

מידעון מקצועי לחשמל - חברת החשמל

https://www.iec.co.il/ElectricityProfessionals/DocLib9/Sep_14.pdf

www.iec.co.il פאזה אחרת באינטרנט: באתר חברת החשמל ... ספטמבר 2014 של "פאזה אחרת", ובו מיגוון כתבות ... למעשה, ככל שהמרחק בין שני המוליכים הולך וקטן, כך קטנה.

מ בע לישראל החשמל חברת - מבקר המדינה

http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_587/b247e2f4-52a7-4b09-a203-fb1c3618774d/N303-iec.pdf

על. מחיר. חח"י. ( ומ. מנה. לצרכני החשמל. בתשובתה טענה שותפות הגז כי. המעבר למחיר הצמוד למדד המחירים לצרכן. בארה"ב. ולא לסל. דלקים. נכפה עליה על ידי הגורמים הממשלתיים.

אחריות כלפי הקהילה - חברת החשמל

https://www.iec.co.il/Community/PublishingImages/%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA/%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9B%D7%9C%D7%A4%D7%99%20%D7%94%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94.pdf

לוח קיר פעיל מוקם בכל בית ספר על-ידי “ילדי נתיב האור” באמצעותו מועברים המסרים לאוכלוסייה. רחבה יותר. ... אשדוד, חצור הגלילית, הרצליה, כפר סבא, אילת, סכנין, רעננה ועוד. 184 ...

מוליכי הרשת העילית - חברת החשמל

https://www.iec.co.il/ElectricityProfessionals/DocLib7/Molihey.pdf

מוליך 210/35 ממ"ר; מוליך. 300/50; מוליך 560/50;. מוליך 680/85. במרבית. מוליכי האלומיניום/פלדה. נשמר יחס של 6 בין. האלומיניום לפלדה. מוליך אלומיניום/ פלדה סובל מהפסדי חשמל.

המרכז להדרכה חפציבה - חברת החשמל

https://www.iec.co.il/BusinessClients/Documents/low_rez_adracha.pdf

מקורות, בז”ן, יצרני חשמל פרטיים ואחרים. בשנים האחרונות ... הקשורות לייצור חשמל וקיטור לתעשייה )מערכות. המוסקות בגז טבעי ... מחסנים, ניהול שיפוצים ומערכות מידע. תפעוליות(.

Customer Name Address City - חברת החשמל

https://www.iec.co.il/Documents/EmdotTashlum.pdf

צילום שי. ירמיהו. 45. תל אביב. יגאל גרצנשטיין. יטבתה. 3/21. אשקלון. יו אס בי פרו. קניו הבאר ... צומת בילו. רחובות .מ .ש. תקשורת. העצמאות. 55. קרית אתא .מ. ת דיגיטל. כביש ראשי ... רמי תקשורת. רח. ' אבו חוסיין. 301100. באקה אל גרביה. רן גרינשטיין. זאליק בס. 18. "פ. ת.

דוח תקופתי ינואר-מרץ 2019 - חברת החשמל

https://www.iec.co.il/investors/DocLib1/meshulav0319.pdf

22 מאי 2019 ... פרק זה של הדוח הרבעוני נערך מתוך הנחה כי בידי המעיין בו מצוי פרק תיאור עסקי ... הנחות אקטואריות נוספות - ראה חוות דעת אקטואר בנספח א'. ... ושל ה-F.IL. ... שכר רגיל, תוספת אחוזי משמרת )לזכאים(, 1/12 שכר י"ג, תורנות בית )לזכאים(, 1/12 שכר י"ד ) ...

אגירת אנרגיה תרמית - חברת החשמל

https://www.iec.co.il/electricityprofessionals/doclib4/energy.pdf

אגירת אנרגיה תרמית ©Thermal Energy Storage® ≠ קור או חום¨ היא. אחת הדרכים לניהול עומס ... כמות אנרגיית הקור שניתן לאגור במיכל אגירה המכיל מים שהמסה. שלהם היא m¨ ...

חישובי העמסת כבלים - חברת החשמל

https://www.iec.co.il/ElectricityProfessionals/DocLib22/heshbon.pdf

חישובי העמסת כבלים ... הלוח הראשי מוזן באמצעות 4 כבלים רב-גידיים העשויים. אלומיניום עם בידוד 90 ... K לפי טבלה 3 שבתוספת הראשונה של התקנות.3לכן, המקדם 1= טבלאות 5 ,4 ...

faza internet_09.indd - חברת החשמל

https://www.iec.co.il/electricityprofessionals/doclib13/israeliregulation1.pdf

לייצר צינור בצבעים צהוב¨ כתום או אדוםÆ מחומר כבה מאליו אם. מוסיפים רישום על הצינור∫ ¢כבה מאליו¢Æ. בנוסף לסימון המובל יתעד היצרן את הקוטר הפנימי המינימלי ואת.

אנשי קשר מטעם חברת החשמל – רישוי זמין

https://www.iec.co.il/ElectricityProfessionals/DocLib24/Contacts.pdf

15 יולי 2019 ... 076-8632731. דורון נחום. חדרה, עפולה, נהריה, טבריה,. צפת כרמיאל [email protected] 076-8632919. נתן קאופמן. ירושלים [email protected]

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.