מסגרות מדיה - הרשות השנייה

כוכבי קולנוע ומוזיקה פיליפיניים ובין-לאומיים, שעשועונים )תשבצים, בדיחות(,. ייעוץ ו"טיפים" ... ובכללו התחדישים, כמו "סַחְִריר" )ספין תקשורתי(, "שִלְטּוט" )זאפינג(, "מְִרשֶתֶת". ) ...

מסגרות מדיה - הרשות השנייה - Related Documents

מסגרות מדיה - הרשות השנייה

http://www.rashut2.org.il/editor/uploadfiles/MediaFrames%20%202%20full%20ver%2014410.pdf

כוכבי קולנוע ומוזיקה פיליפיניים ובין-לאומיים, שעשועונים )תשבצים, בדיחות(,. ייעוץ ו"טיפים" ... ובכללו התחדישים, כמו "סַחְִריר" )ספין תקשורתי(, "שִלְטּוט" )זאפינג(, "מְִרשֶתֶת". ) ...

קטלוג הפקות הרשות בשנים 2010-2007 - הרשות השנייה

http://www.rashut2.org.il/downloads/Catalog_&_atifa_2010R.pdf

Between 2007 & 2010, 106 films by film school graduates were produced thanks to ... לשם השוואה, בשנת 2008 שודרו 16 סרטים, ובשנת 2007 שודרו 19 סרטים במסגרת זו.

מסגרות מדיה 13 - האגודה הישראלית לתקשורת

http://www.isracom.org.il/.upload/Media_Frames_13.pdf

עמית קמה, יובל קרניאל, ציפי ישראלי, דפנה רבן, מישל רוזנטל, רבקי. ריב"ק, צביקה רייך, ... מהרשת(, על רגולציה של תכני טלוויזיה, על השימוש שעושים תרמילאים ישראלים בטלפונים.

מסגרות מדיה, גיליון 15, חורף 2015 - האגודה הישראלית לתקשורת

http://isracom.org.il/.upload/Media_Frames_15.pdf

20 נובמבר 2015 ... DiCicco-Bloom, B. & Crabtree, B.F. (2006). ... So fun, muy kef: Lexical glocalization in Israeli girls' Blogs. ... )סקרי בזק על פי בקשת רשות השידור(,.

קשת - הרשות השנייה

http://www.rashut2.org.il/editor/UpLoadFiles/%D7%93%D7%95%D7%97.pdf

דבר מנכ”ל הרשות. טלוויזיה. ערוץ 2. 15 . ... בשנת 2011 סיים ערוץ 10, ששידר את שנת זיכיונו העשירית, לבצע את השלמת חוסרי העבר שנצברו. 2. לו בתחום התוכן במהלך השנים ...

ÚÏË ±∂±±∂± ÔÔ ÈÈ ÈÈ ÎÎ ÊÊ - הרשות השנייה

http://www.rashut2.org.il/editor/uploadfiles/Zach00.pdf

הסדרה לנוער בערבית, "כלאם עם בסאם", בהנחיית בסאם זועמוט ענתה על הצורך בדיון. בנושאים העומדים על סדר יומו של הנוער הערבי בארץ. כמו כן, שודרו בשני חלקים המחזמר "מסביב ...

דוח המחקר - הרשות השנייה

http://www.rashut2.org.il/editor/uploadfiles/final%20134.pdf

המזרחיי כבר אינ מייצגי את הערסי. אלה מוצגי על ידי צמד גרוזיני. ,. א ה מוצגי. כחסרי הבנה ... שיהיה פחות סקס בפרסומות. ". התייחסות. נוספת עלתה לתסכול הנובע מהתחושה שקיי תיאו ...

עמית קמה - הרשות השנייה

http://www.rashut2.org.il/editor/uploadfiles/3.pdf

כוכבי קולנוע ומוזיקה פיליפיניים ובין-לאומיים, שעשועונים )תשבצים, בדיחות(,. ייעוץ ו"טיפים" ... חייהן האישיים. באחד המפגשים פרצה סערה קולנית: הנוכחות הביעו את זעמן על ה"וולגריות".

פרק רדיו - הרשות השנייה

http://www.rashut2.org.il/editor/uploadfiles/chan2v3%20%20%20%20B.pdf

102 FN. 101.1 FM. רדיו דרום. נגב. 20.12.99. דוד יוסוב. קול הים האדום. אילת. 1.9.99 ... במסלול הפרות נרשמת כ"הפרה לכאורה", והתחנה מתבקשת להגיב עליה בתוך פרק זמן ... 38%. תלונות שנמצאו לא מוצדקות. 60%. תלונות שלא הוכרעו מחוסר מידע. 2°io. סה"כ. 50 ... תיאור בשידור חי של טרפת מדובר בתכנית שעניינה שיחות מאזינים ולא נושאי התחנה נקנסה בנטילת.

כתב עת ישראלי לתקשורת - הרשות השנייה

http://www.rashut2.org.il/editor/uploadfiles/Media%20Frames%205.pdf

10 דצמבר 2009 ... מתחכם אחד הוסיף באתר "ויקיפדיה" את השם "וילהלם" לשמו )הארוך ממילא( של 12. שר ההגנה הגרמני: קרל תיאודור ... בן שחר ראובן, ארגמן טלי טליה, פומרנץ יורם. גבעתיים. 26. גמליאל יואל, בן ... אילן, סלנט עוזי, ווינברגר חנניה ליפא,. קהלני שמעון. רחובות. 92.

דוח הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

http://www.rashut2.org.il/editor/uploadfiles/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94%202015.pdf

10 אוקטובר 2016 ... מדריך מורים ומנהלים, מורה נהיגה ומנהל ... או לרוסית רהוטה באמצעות כתוביות תרגום או דיבוב, בשיעור שלא יפחת מחמישה אחוזים מכלל זמן ... נעורים בהפרעה. 1.

הרשות השנייה לטלויזיה ולרדיו

https://cdn.the7eye.org.il/uploads/2014/03/309-radio-control.pdf

שנקבע בכללי הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו. (שידורי תכניות רדיו בידי בעל זיכיון), התשנ"ט. -. 1999 . בכך לא מילאה הרשות. תפקיד פיקוח בסיסי שהיא מחויבת לקיים, ותחנות. הרדיו.

רשימת הספקים של הרשות השנייה ב-2014

https://www.meida.org.il/wp-content/uploads/2015/04/Contracts-rashut2.pdf

שלוח -מפעלי הנצחה. משרדיות. 370. 9172. יוחנ ליפשי ושות` בע"מ. מוצרי חשמל. 28,757. 9174. פאול בריגדה בע"מ. אחזקה. 210. 9178. פישר פיצ'רס בע"מ. הפקות. 234,537. 9180.

Doch 2009.indd - הרשות השנייה

http://www.rashut2.org.il/editor/uploadfiles/Doch%202009.pdf

19 דצמבר 2009 ... להשפיע השפעה ישירה ומשמעותית על עולם השידורים במדינת ישראל בעשורים ... בעייתיים, יסווג את התכנים לצפייה בשעות המתאימות לגילאים השונים וידרוש תוכני איכות בטלוויזיה. ... ותרבות (”גולה סנגם“, ”החיפושית“, ”טרטקובר“ ו“סייד קשוע פחדן מילדות“).

גיליון מס' 4 - גרסה מלאה - הרשות השנייה

http://www.rashut2.org.il/editor/uploadfiles/Media%20Frames%204.pdf

גיליונות. העירום אמורים "לספק את הסחורה", דהיינו להציג לראווה גופים יפים מעורטלים, ... אשכנזי(, כאילו הוא מקבל באדישות את יוזמתו של הכוכב יפה התואר. א-סימטרייה זו, המתבססת ...

דו;quot&ח פניות הציבור - הרשות השנייה

http://www.rashut2.org.il/editor/UpLoadFiles/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%A0%D7%A6%D7%99%D7%91-2014.pdf

דוגמה נוספת היא .פרסומת למותג HOODIES בהשתתפותה של בר רפאלי ... לב המדינה. 5. 13. גלי ישראל. 4. 10. חיפה. 3. 10. אזורי. 174. 13. ירושלים. 4. 6. א שמס. 1. 4. דרום. 1. 4.

הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו - הכנסת

http://fs.knesset.gov.il/20/law/20_ls1_318423.pdf

23 דצמבר 2015 ... )להלן – החוק העיקרי(, בסעיף 72, 1בחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן–1990. אחרי סעיף קטן )ה( יבוא: ")ו(. בעל זיכיון לשידורי רדיו רשאי לשדר, נוסף על ...

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו - מבקר המדינה

http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_149/b8cd7bef-4950-4b47-bdc6-1a0289b680e9/6991.pdf

27 ינואר 2014 ... פעולות הביקורת. ברשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו נבדקו הנושאי האלה. : הליכי האיתור. והמינוי של חברי המועצה ויושב ראשה ושל דירקטורי מטע הרשות בחברות.

CATALOG 2010 Patiah.indd - הרשות השנייה

http://www.rashut2.org.il/downloads/Catalog_&_atifa_2010R.pdf

ארץ ישראל וציונות. יחסי ערבים-יהודים ... זוהי הזדמנות מצוינת לסכם בקצרה מעט נתונים על עשיית הרשות בתחום זה. בנתונים אלה יש כדי ... ליוצרי הסרטים. חלק מן ההפקות מופקות בשיתוף פעולה עם הקרנות המרכזיות הפועלות בישראל, ... בקשיים גדולים. שמועות סיפרו כי אמונת המשפחה לא תמימה ושהם לא מקיימים את ”התורה שבעל פה“. פלור, ... סאלח, שאינו. בוטח בחייל ...

דוח הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו - העין השביעית

https://cdn.the7eye.org.il/uploads/2014/03/rashut2-report2012.pdf

סודות.מתוקים.עם.קרין.גורן",.זכו.החברות."עלית".,"סנו. סושי".ו"SAMSUNG".לחשיפה.החורגת.מגבול.הסביר,.בניגוד.לכלל.9.לכללי. האתיקה.בפרסומת. נטילת 3:00 דקות של פרסומת.

שידורי תכניות טלוויזיה בידי בעל זיכיון - הרשות השנייה

http://www.rashut2.org.il/editor/UpLoadLow/b-116.pdf

1 אוקטובר 2009 ... כללי הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו (שידורי תכניות טלוויזיה בידי. 1בעל זיכיון), התש"ע-2009 ... "הפקה ישראלית" - תכנית שאינה שידורי חדשות, אשר 75 אחוזים לפחות מיוצריה, ממבצעיה ... (א) המועצה תשבץ את שידורי חברת החדשות ביחידת השידור של בעל זיכיון,. 4. ... (4) שימוש בעובד של גוף כאמור בפסקאות (1) ו–(2) שהוא מנחה, מגיש או. שחקן;.

דוח הוועדה לבחינת תחום שידורי הטלוויזיה בישראל - הרשות השנייה

http://www.rashut2.org.il/editor/UpLoadFiles/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%94%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%942212014.pdf

19 דצמבר 2013 ... יוניברסל מקאן בע"מ וגליקמן, נטלר, סמסונוב. מיום .2. בנובמבר. 2103 ... אחראית הפקה ב"אולפני הרצליה"; אסף גיל, מנכ"ל ובעלים של חברת ההפ. קה העצמאית "גיל.

ערוץ כלפי השנייה הרשות של האכיפה מודל : מסחרית טלוויזיה של רגולציה * עש

http://hazan.kibbutz.org.il/hafrata%20-2/shron_yadin_-_rgoltzia_tkshort_-_27_6_16.pdf

27 יוני 2016 ... 10. " לשדר. 100. שעות של תכניות. מועדפות בין השעות. 24:00-17:00 . 55. ראו דבריו של מנכ"ל הרשות השנייה, מנשה סמירה, ב. פרוטוקול הוועדה המשותפת של ...

רשות שניה לטלוויזיה ולרדיו (שידורי תכניות טלוויזיה בידי בעל ... - הרשות השנייה

http://www.rashut2.org.il/editor/UpLoadLow/b-116.pdf

1 אוקטובר 2009 ... כללי הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו (שידורי תכניות טלוויזיה בידי. 1בעל זיכיון), התש"ע-2009. בתוקף סמכותה לפי סעיפים 24(א), 58 ההגדרה "הפקה מקומית60 ,59 ...

אוריינות, מדיה והוראת התקשורת: הקניית מיומנויות של אוריינות מדיה באמצ

http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d11799.pdf

Hobbs, 2012( בדקו הטיות בהערכות צופים אשר נובעות מפענוח יחס לא מילולי )א-ורבלי(. של מראיינים אל ... אינטרנטיות דוגמת ויקיפדיה )Bruns, 2008; Jenkins, 2006a, 2006b(.

הרשות נתונה: הרשות המקומית כזירת זכויות אדם - דין ומידע

http://din-online.info/pdf/z18.pdf

קאנטרי קלאב עירוני בכוכב יאיר סירב למכור מנויים לתושבים ערבים מטירה הסמוכה,. בטענה כי הוא ... וכי זכויות אלו. גוברות על הפגיעה הנטענת ברגשותיהם של חוגים מקרב תושבי רעננה.

פרק ד' מסגרות מאושרות להתמחות

https://www.kaye.ac.il/wp-content/uploads/2019/09/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%A8%D7%9

תיכון. טכנולוגי האופק. אור עקיבא. 340273. ברנקו וייס תחכמוני חדרה. חדרה. שם מוסד. מחוז. שם י. י. שוב. 370486 ... 570580. ישיבת אור משה. תל אביב. -. יפו. 440206. תיכון דתי באר יעקב. באר יעקב. 270249. נחלת יעקב יד חרוצים ... תיכון תלמים. ירושלים. ירושלים )בנות(.

נגן מדיה Windows Media Player

https://www.bezeqint.net/documents/10157/1da12485-33bd-44db-8474-c44f173a2c70

Windows Media Player. Windows ... הנגן. מספק. ממשק. אינטואיטיבי. וקל. לשימוש. ומאפשר: •. הפעלת. קבצי. מדיה. דיגיטלית. •. ארגון. אוסף ... להורדת התוכנה מאתר. Microsoft.

מסגרות חשיבה - ברנקו וייס

http://brancoweiss.org.il/wp-content/uploads/2016/07/%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%9F-7-%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94.pdf

האמת, אין הבחנה חדה בין השניים. שניהם נלמדים;. שניהם מוגדרים כידע. טוב נעשה אם נתאר אותם. לעצמנו כרצף. בקצה האחד, זה של הטקטיקה,. מצויים העקרונות הכלליים ביותר החלים ...

מסגרות חינוך חיים ב - הטמעת זכויות בעלי

https://arieltsovel.com/wp-content/uploads/%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-56-%D7%A9%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A6%D7%A8-%D7%9C%D7%90%

25 אוקטובר 2018 ... הזיקה בין זכויות בעלי. -. חיים ובין תחומי לימוד ומסגרות פעילות אחרות ב. מוסד ... משפחתי. ת. וקהילתי. ת. תרגיל מסכם. : חלוקה לזוגות/שלשות. )עדיפות למורות/ים. מבתי"ס. שונים(. לשם תכנון ... אדם וחיות אחרות באספקלריה היסטורית. , בעריכת. בנימין. ארבל.

הענקת רישיונות שידור במסגרת מיזוג רשת מדיה - ערוץ עשר - gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/unit/centralization_decrease_committee/he/Vaadot_ahchud_CentralizationDecreaseCommittee_Opinion2019_reshet_10-explanations.PDF

9 ינואר 2019 ... ערוץ. 2. הופעל. בידי. רשת. וקשת . שידורי. הערוץ. הופסקו. בעקבות. חקיקה. שפיצלה ... גלעדי. 6%(. ) וויליאם. נגל. 8%( .) 21. מהדורה. ראשונה. ,. המהדורה. המרכזית.

הענקת רישיונות שידור במסגרת מיזוג רשת מדיה-ערוץ עשר - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/unit/centralization_decrease_committee/he/Vaadot_ahchud_CentralizationDecreaseCommittee_Opinion2019_reshet_10.pdf

6 ינואר 2019 ... ת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מיום. 31. באוקטובר. 2018. ,. מיום. 7 ... קשת. בע"מ שבשליטת דוד ודרורית ורטהיים. פניית. הרשות. השנייה. לוועדה נעש. תה. בהתאם.

מסגרות מאושרות להתמחות בהוראה סטאז - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/noar/approved_frames_internship.pdf

פסגות רבות,. גבוהו. ת ו ... בית"ר. •. עזרא. •. צופים ערבים ודרוזים .2. ארגוני נוער. : •. "אחריי". נוער מוביל שינוי. •. איגי. •. בנות בתיה ... )בתוך בית ספר איבן עאמר ביר. אבו. -. אלג'יש(.

ייצור רפרטואר והבניה – מסגרות סמנטיות בפדגוגיה של שפה זרה סימטרי - TAU

https://www.tau.ac.il/tarbut/tezot/Manoff/Manoff_2016-MA--Semantic%20Frames%20in%20Second%20Language%20Pedagogy-Vol%202%20%5Bnispaxim%5D.pdf

קולד, ממרח. שו: קולד <כותבת על הלוח>. ב. : זה רוטב. 1מ. : זה כמו רוטב... לפעמים יש דברים ... <לא ברו. ר> איך את מבינה 'יפה'? מה. את חושבת על המילה 'יפה'?. מ. : בקשר לשפה? 4מ.

פוליטיקה תקשורתית בת זמננו: אזרחות מקוונת בעידן של מדיה On‑Line, חלק ...

http://www.rashut2.org.il/editor/uploadfiles/Media%20Frames%204_Part7.pdf

אורית גלילי-צוקר, תל אביב: רמות )אוניברסיטת תל-אביב(, 268 ,2008 עמודים. *יריב צפתי. תחום התקשורת הפוליטית התרחב מאוד בשנים האחרונות בישראל כתחום מחקר,. הוראה ועיסוק ...

צעירים בוגרים של מסגרות השמה חוץ ביתיות - המינהל לחינוך התיישבותי ...

http://www.mchp.gov.il/mate_minhal/agaf_taqtsivim_uvogrim/bogrim/Documents/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%AA/%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%94%20%D7%91%D7%A0%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%A9

פורום למחקר על ילדים בני נוער וצעירים במצבי סיכון ומצוקה, אוניברסיטת בר אילן ... וינר ושותפים ) וינר ווינר,. 1990 ... מוצעות המלצות והנחיות בתחומים של דיור, תעסוקה והשכלה.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.