המיסטיקה של השם המפורש ורוח הקודש בספר ראשית חכמה - jstor

אדם אפטרמן. המיסטיקה של השם המפורש ורוח הקודש. ראשית חכמה בספר. מתווה אליהו די וידאש דרך מיסטית של אהבת האל, אשר שיאה ראשית חכמה בספר. דרכו המיסטית כוללת ...

המיסטיקה של השם המפורש ורוח הקודש בספר ראשית חכמה - jstor - Related Documents

המיסטיקה של השם המפורש ורוח הקודש בספר ראשית חכמה - jstor

https://www.jstor.org/stable/26548077

אדם אפטרמן. המיסטיקה של השם המפורש ורוח הקודש. ראשית חכמה בספר. מתווה אליהו די וידאש דרך מיסטית של אהבת האל, אשר שיאה ראשית חכמה בספר. דרכו המיסטית כוללת ...

'כמים הפנים לפנים': לשונות של איחוד מיסטי בספר 'ראשית חכמה' - jstor

https://www.jstor.org/stable/26273325

אדם אפטרמן. 'כמים הפנים לפנים':. לשונות של איחוד מיסטי בספר 'ראשית חכמה'. 1חיי הרוח והמיסטיקה של מקובלי המאה הט"ז זכו לדיונים רבים ומשמעותיים. בדברים הבאים אבקש ...

ספר ראשית חכמה הקדמה - Israel 613

http://www.israel613.com/books/KK_TORAHLISHMA44.pdf

מרגלא בפומיה דרבא תכלית חכמה. תשובה ומעשים טובים שלא יהא אדם קורא ושונה ובועט באביו ובמו וברבו ובמי. שגדול ממנו בחכמה ובמנין שנאמר. (. תהלים קיא. ) ראשית חכמה יראת ה.

ספר ראשית חכמה שער הקדושה פרק שבעה עשר - Israel 613

http://www.israel613.com/books/KK_TORAHLISHMA46.pdf

ועדיה צריך שיהיה רחמן ועניו כנגד ועדיה הראשונה. ,. ויהיה חכם כנגד השניה. ,. וכן יטהר מחשבותיו. ,. ושיהיה נבון ובעל תשובה כנגד המדה השלישית. ,. גומל. חסדים כנגד המדה הרביעית.

ראשית חכמה הספר.indd - הוצאת שלם

http://shalempress.co.il/wp-content/uploads/2017/05/3_1_2010_26_49_Kass.pdf

הוא קריאה דקדקנית ומעמיקה בספר בראשית, המציע ראשית חכמה הספר. עיון מלא בטקסט מתוך ערנות תמידית למכלול ההקשרים מן המסורת המערבית. שבהם הוא מתפרש: ביולוגיה, ...

חוברת מכרז ראשית חכמה 2 ירושלים - מינהל הרכש

https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/246633.pdf

29 אוגוסט 2017 ... ברח' ראשית חכמה 2 ירושלים. מכרז מס' נ-16. 8. /. 17. -. תכולה: נוסח מודעת המכרז. נוהל מכרז עם הליך תחרותי נוסף. טופס הצעה לשכירת הנכס. טופס ערבות.

ה כיתה – תכנון כותר למורה פתקית למורה הפעילות/תבנית בספר עמוד בספר שער

https://mabat.tau.ac.il/wp-content/uploads/2016/12/%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%94-%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%AA.pdf

כיתה. ה. פתקית למורה. הפעילות/תבנית בספר. עמוד בספר. שער משאבי. טבע ... מתכות. עמוד. 55. עיבוד מתכות. אלומיניום. להתנסות נוספת בנושא. תכונת ההתמוססות של מלח במים.

הנדסה חכמה זה כאן הנדסה חכמה זה כאן - אורט בראודה

https://braude.ac.il/wp-content/uploads/2019/08/March_2018.pdf

3 מרס 2018 ... אני מאחלת לכם קריאה מהנה וחג אביב שמח. שני אילני ... כמו אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת חיפה,. הטכניון, מכון וולקני ... להיות כשתגדל. פרופ' צנזור הנחה אותי.

הזוהר וספר היהודית המיסטיקה גסטר, משה

https://humanities.tau.ac.il/sites/humanities.tau.ac.il/files/media_server/all-units/%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%20%D7%94%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%9

גורס הוא שם ,179׳־־. השפעה. מאניכאית. על. המאגיה. היהודית. חרבא הררי, ראו. דמשה: שלום,. גנוסטיקה, . 98—100 עמ׳. יש 15. להדגיש. חוזר גסטר כי. ומציין. במפורט. את גם. תפקידם.

הסדור המפורש כונת הלב השלם - Beurei Hatefila

https://www.beureihatefila.com/files/Siddur_Ha_Miphorush_Kavanas_Ha_Leiv.pdf

מה שמסיים כאן רזא דיחודא, כיון שכל המאמר הזה של פתח אליהו הוא בסוד 28. וזא דיחודא ... את התרגום, ואומרים אם כן שנים מקרא ואחד תרגום, כדי להבדיל בין השירה לפסוקים הנוספים.

זרמים מקבילים: המיסטיקה היהודית וחיי גדול חוקריה

https://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/03249-files/03249204.pdf

לא גלות ממדינה בשליטה יהודית )כל אלה מושגים רווחים בתקופה זו(; בעיני שלום. הצעיר ... לצאת ממנה, כתב שלום כי ״אני מחברה של ספרות סימבולים ]כלומר מיתולוגיה[,. המובנת אך ורק ...

הסדור המפורש כונת הלב השלם - Beurei Hatefila Institute

https://www.beureihatefila.com/files/Siddur_Ha_Miphorush_Kavanas_Ha_Leiv.pdf

דון ודדםד, [צדכ־ןה] ורדנמים, ןןלינו. ובר כנו אבינו , מ ק ו ם ש ה 3. ו ןןל־ כל־ יעראל ןן כןנך »ן ש כ. , כי באור85פניך ית **ב. באור ב ש ו ו ה 8 4. כלנו כאתד. רורה אליהינו, יאהדונהי יהיומ נ ת רר ...

אגרת הקודש - דעת

http://www.daat.ac.il/daat/mishpach/mini/ramban-igeret.pdf

הקודש. פתיחה. אגרת. הקודש. ששלח. ה. רב הגאון המקובל הקדוש הגאון רב. נו משה בר נחמן. צז ... זרע. מקולקל. ו. טיפה. שלא. נזרקה. בה. נשמה. רק. סלון. ממאיר. שאין ל. שם ית. ' חלק.

אורות הקודש

http://www.daat.ac.il/daat/vl/orothakodash/orothakodash01.pdf

שגוב דבורי קדש ................................ ................................ ................................ . ... מוצב כולו בעתיד המ אושר הרחוק. ,. חיי העולם. הבא. במילואם. ,. ושם באמת הט וב והרע משתוים.

לא היה ולא נברא – זרע הקודש

http://www.katharsis.co.il/images/magazine/5ZERA.pdf

זרע הקודש. –. לא היה ולא נברא. יונינה דור,. האומנם גורשו הנשים הנכריות? שאלת. ההיבדלות בימי שיבת ציון. , מאגנס, ירושלים. תשס"ו,. 903. עמודים. בפתח דְּ בָרָ ּה ׂשמה המחברת ...

מוספין מחול על הקודש

https://orot.ac.il/sites/default/files/shmaatin/159-160-9.pdf

להוסיף מקול על מקום, לכל סקנ"ס פיולע עתין ולגנין נכגס כן כמוט. הפעלה, וכללה כלילן כל צו גיוס" ... שייכת ההלכה של מוסיפין מחול על הקודש, ואינה שייכת לגבי שבת, ימים. טובים, ויום הכפורים. ... ועדיין יש לברר בשיטת התנא דייעצם עצם", האם הוא למד שיש להוסיף. מחול על הקודש רק ... וכן יתפלל ערבית של מוצאי שבת בשבת, לפי שתפילת ערבית רשות אין. מדקדקין בזמנה".

קרל הגדול וארץ הקודש

https://www.openu.ac.il/personal_sites/download/Ora-limor/3OraLimor.pdf

(; הירשפלד, עמ' 103–101 וכן על פי המפתח, הערךSuca51 על מנזר חריטון הקדוש ראו: צפריר, די סגני וגרין, עמ' 236 ). 'הלאורה הישנה'; וילקינסון, עמ' 293. 52 הטקסט ברובו חסר, אך על ...

עופות במיתולוגיות ובכתבי הקודש

https://www.yardbirds.org.il/userfiles/files/new/more/%D7%A2%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99%20%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%A9%20%D7%

בחיים היה אל המגולם בדמות מסוימת - עיט, נחש, פר. וכדומה ... הוא אל השמש הבבלי. ... הנשר של היום היה מקודש בתרבות המצרית והמסופוטמית וגם במיתולוגיה היוונית, שבה היה מקודש ...

מסעם של טקסטים באנתרופולוגיה לארץ הקודש:

http://www.katharsis.co.il/images/magazine/5_masaam.pdf

מבוא. מאמרי יעסוק במסעם של רעיונות אנתרופולוגיים בין הקשרים. גיאוגרפיים ותרבותיים שונים. אידיאות, דגמים ... נולד כצורך להציע ספר מבוא לאנתרופולוגיה בעברית עבור אחיות ... אנתרופולוגיה תרבותית. , תל אביב: האוניברסיטה. הפתוחה. תרגום יורם שדה. הריס, מרוין,. 2956.

סידני ה' גריפית / פרק בתולדות ארץ הקודש על-פי הטקסטים בערבית ... - יד בן צבי

https://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Article_69.11.pdf

פלימפססט. וונ. על. בסיס. ההחלטות. של. ועידות. הכנסייה. העיקריות . הקטגוריה. השנייה. כוללת. כתבים. שאפשר. לכנותם. ,. ברישול. כלשהו. ',. חיבורי. פולמוס. בצורת. דיאלוגים. ,'. דהיינו.

לימודי הקודש והפעילות התורנית בקמפוס טל שנת ... - המרכז האקדמי לב

https://www.jct.ac.il/media/3932/%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9%D7%94-%D7%91%D7%A7%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A1-%D7%98%D7%9C-%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%97%D7%AA-%D7%A9%D7%A0%D7%94%D7%9C-%D7%AA%D7%A9%

ספר מלכים. הרב אורן. תורה ומדע. הרב אורן. ואני תפילתי. הרבנית אליאסף. מסילת ישרים הקדמה. וזהירות. הרבנית אליאסף. מסילת ישרים מידת. הזריזות כמנוף לעבודת. ה'. הרב קרוטהמר.

חורבות עזה, 1917: המלחמה הגדולה בשערי ארץ הקודש - תיאוריה וביקורת

https://theory-and-criticism.vanleer.org.il/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2018/01/%D7%93%D7%95%D7%AA%D7%9F-%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%99.pdf

אוסטרליץ לפניהם את צל הריסתם הצפויה )וינפריד ג' זבאלד, ... לשדה קרב של מלחמת העולם הראשונה, ההרס היה גם תוצאת ההתקפה וגם תוצאת הניסיון. להתמגן מפניה.אם כן, ימי ...

חכמה ומוסר

http://www.pizmonim.org/library/Hohmah%20Umusar.pdf

מקשה בכח, מכל מקום זכו ב״ה לקבוע הלכה כמותם אדרבה מן הראוי לקבוע הלכה. כב״ש דיותר הם ... לפרנסם והמה עגומים, אנא ה׳ תגלה חרפתו בקהל לעיני העמים, באותה שעה רמז. הקב״ה לאליהו ... גדולת הבורא יתברך ויתעלה ולהכיר בכל מעשיו הנוראים, ותשפיל עצמך מאד בעמדך. לפניו ית׳ ... על ימינך כביכול ה׳ על ימינך הוי וענותך תרבני, וכן כתיב אני את דכא שהניח השמים.

תחבורה חכמה - gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/smart_transportation/he/smart_transportation_2019.pdf

... ישתפו מפעילי התחבורה, פרטיים 1גיבוש סטנדרט אחיד לשיתוף מידע תחבורתי ב-API ... 32 Demand-responsive bus service set for expansion in Oxford after success, ...

לקריאה בספר הדיגיטלי

https://books.lehi.org.il/wp-content/uploads/2018/03/%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%942.pdf

נלקחו יותר מ־1500 מעפילים ממחנה עתלית בו היו עצורים, וגורשו. למאוריציוס שבאוקינוס ... שהיה לילית... בגלל הלחץ בבית, לא ... הייתי כולי מלאה תכניות של בריחה. ורעיון זה רדף אחרי ...

הבית שלך לרכישה חכמה - מדי מרקט

http://www.medi-market.co.il/sites/medimarket/UserContent/files/medi-market_catalog_2018_small.pdf

זריקות. ADRENALINE IV INJ. AMIKACIN VIAL. AMINOPHYLLINE INJ. AMPHOTERICINE B INJ ... Easy operation, cost-efficiency and high quality·. Rs232 serial ...

חיי המצווה - ראשית

https://reshit.hartman.org.il/uploads/Articles/5_Reshit2-30082010_0957_05.pdf

5בין ההצדקה )הבלתי אפשרית( על דרך החוק, לבין ההצדקה על דרך האמונה. אולם נדמה ... הפתיחה ל׳אנה קרנינה׳ של טולסטוי — 'כל המשפחות המאושרות — מאושרות. באותה הדרך.

ראשית קריאה

https://www.tel-aviv.gov.il/Visitors/ArtCulture/Documents/%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%20%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA%20%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%94.pdf

(קיים גם כספר דיגיטלי)סדרת הספור המשלם אילני, אלדד,. , אור יהודה: כנרת, תשע"ג, 2013.האגדה על הילד הכי רע בעולם קולפר, אואן,. , מושב בן שמן: כתר, 2012.סדרת אייבי ובין בארוז, ...

מן המקורות: שמות החרקים בספר הספרים

http://www.perot.org.il/Alon/201206/2.pdf

לכאורה צודק אבן עזרא בגוזרו את השם ארבה מן רבה, היה רב, היה. הרבה" ... "אמר ר' יהודה מקק שלא נחקרו. בבבלי ... ואילא דעינבי )עש של משי(, תכך דשיראי )תולעת ספרים(, דסיפרי. ) ...

לעיון בספר - מכון שלמה אומן

https://www.machonso.org/uploads/images/%D7%97%D7%A9%D7%A7%20%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94%20%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8%20-compressed.pdf

הכל מודים שטעמו ערב, כי הטבּע וּ אלה הדברים והדומה להם מן הדברים המושלמים. ְְָ. והערבים על ... שמלת ". אוי. " מן אוה, ומלת ". אבוי. " מן אבה לשון רצון. ופירושו, המקרה הרע שקרה. לו כאילו עשה ... דחוימ םדא לא עיגהל יאנגה רפסמ ןווכתישכ ,הנווכה יפכ אוה ". " ארקי וב עגונ ...

“עיר חכמה” מהי? - איגוד התאגידים העירוניים ברשויות המקומיות

http://www.calcalit.org.il/html5/web/10159/14925ImageFile3.pdf

ביניהם מסלולי “פאמפטרק”, סקייט פארקים, משטחי החלקה ... מסלול “פאמפטרק” אתגרי באזור התעשייה קרית גת על שטח 1,000 מ”ר ... ספסלי ליברה מדרחוב ההגנה פתח תקווה.

שיעורים בספר שמואל ב - האתר של ברוריה בן דוד וייס

http://www.mycreation.co.il/files/book_shmuel_b_1.pdf

ברוריה בן. -. דוד. (. וייס. ) בפרק א פסוקים א. -. טז נקרא כיצד יגיב דוד על המפלה בגלבוע ונ ... כלי נשקם של שאול ויהונתן רוו תמיד מדם חללי האויב ומחלב ג ... הנאהבים והנעימים. (. פס.

עורים בספר שופטים יש - האתר של ברוריה בן דוד וייס

http://www.mycreation.co.il/files/book_shoftim_intro.pdf

ברוריה בן. -. דוד. (. וייס. ) המנהיגים בתקופה שבין הנהגת יהושע. לבין תקופת המלוכה בישראל נקראו. " שופטים. ". על שמם נקרא. הספר השני בספרי נביאים ראשונים . התואר שופטים שניתן ...

מסלולי סיור בוטניים בספר מדבר יהודה. רתם 26

http://www.kalanit.org.il/wp-content/uploads/2017/07/ROTEM-26-73-85-%D7%9B%D7%94%D7%9F-%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94.pdf

לחרבת חריטון, משם אל היישוב החדש תקוע. להתמצאות כללית - עיין באלון 1,. שדות מעל המצוק הצפוני של נחל תקוע (נ,צ, 17281185, 630 מ'). בשדות מרובים מינים ים-תיכוניים אופייניים ...

צורכי קיום של יצורים חיים )לעמ' 64- 55 בספר לתלמיד(

http://www.masamada.co.il/image/users/195440/ftp/my_files/madal%20v/%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%20%D7%AA%20%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94%20%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94%20105-114.pdf?id=12

)למתקשים( שאלה 1. לפניכם היגדים העוסקים בצורכי הקיום של יצורים חיים. סמנו ליד כל היגד אם הוא נכון או לא נכון. תקנו את ההיגדים הלא נכונים. נכון / לא נכון. א. לכל היצורים החיים יש ...

מפרט טכני - תקשורת חכמה - עיריית ראשון לציון

https://www.rishonlezion.muni.il/Activities/Tenders/Documents/%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9D%20%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98%20%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99%20-%20%D7%AA%D7%A7%D7%A9

1 אפריל 2019 ... 4. דרישות. תקשורת מעמודי התאורה. 5. 5. מחשוב ומערכת השו"ב. 5. 6. הגנה ואבטחת מידע. 11 ... מצלמות. 1.3.3.2. בכל צומת ללא רמזור, יש ככל האפשר לתת עדיפות להתקנת תקשורת למצלמות. 1.3.3.3 ... מקוטעת וללא תופעות של תמונות שבורות) . 6.3.2.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.