בימת החוקר של יום ג' וכל האחרים: משחק מראות ם ... - הפקולטה למדעי הרוח

12 נובמבר 2019 ... אדם אפטרמן. –. אוניברסיטת תל אביב. 2.6.20. אלאקצא / הר הבית כמפתח להבנת יחסי יהודים. -. מוסלמים. פרופ'. הלל כהן. –. האוניברסיטה העברית. בירושלים.

בימת החוקר של יום ג' וכל האחרים: משחק מראות ם ... - הפקולטה למדעי הרוח - Related Documents

בימת החוקר של יום ג' וכל האחרים: משחק מראות ם ... - הפקולטה למדעי הרוח

https://humanities.tau.ac.il/sites/humanities.tau.ac.il/files/media_server/humanities/%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%9E%D7%9F/sidra%20-%20madaey%20hayehadot.pdf

12 נובמבר 2019 ... אדם אפטרמן. –. אוניברסיטת תל אביב. 2.6.20. אלאקצא / הר הבית כמפתח להבנת יחסי יהודים. -. מוסלמים. פרופ'. הלל כהן. –. האוניברסיטה העברית. בירושלים.

14:00-9:45 תועשב 22.10.18 ,ינש םוי - הפקולטה למדעי הרוח

https://humanities.tau.ac.il/sites/humanities.tau.ac.il/files/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2%20%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%97%D7%AA%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%98%20-%20%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%94%20%D7%91%D7%94%D7%

סדנת אימפרוביזציה ברוח. חוגי בית הספר להיסטוריה. בהנחיית מר ... סדנת יצירה: קליגרפיה סינית/יפנית. בהנחיית גב' אוריין עינת-צפניוק. * הרשמה מראש. 12:35. רפואה בסין המסורתית.

תעודה כו - הפקולטה למדעי הרוח

https://humanities.tau.ac.il/sites/humanities.tau.ac.il/files/media_server/all-units/%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%20%D7%94%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%9

אדם אפטרמן. "קשר תפילין הראה לעניו תמונת ה' לנגד עיניו": גלגולה של תמונה מדרשית בראשית הקבלה. 481. שמואל לואיס. מיתוס וחשיבה מדרשית: גסות הרוח וענווה. 521. שרגא בר און.

פרק ראשון - הפקולטה למדעי הרוח

https://humanities.tau.ac.il/sites/humanities.tau.ac.il/files/media_server/all-units/%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%20%D7%94%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%9

4. יצחק ארד. 244 – 248 .ג. השתקפות השפעת השואה במקורות התקופה הדנים במלחמת. 1948. ביטוי. ה של ... המקדש. ,. המנורה. שעשה זרובבל בבית המקדש השני. ,. מנורת החזון של זכריה . )12(. כן מתוארות אופן ... עמודי התווך בפעולות ההכוונה שלה. ,. שמירת ערכיה ... יישובים בצבעים שונים ועליהם צוירו אתרים שונים של ישובים ושמותיהם כאשר אותיות הא. -. ב לפי סדרן ...

קורות חיים - הפקולטה למדעי הרוח

https://humanities.tau.ac.il/sites/personal.tau.ac.il/files/media_server/1405/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D%20-%20%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%9F%20%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%9C%20-%202019.pdf

מיניות ביצירתו של דוד גרוסמן. 2000. B.A. )בהצטיינות יתירה(. בספרות עברית ובסוציולוגיה ואנתרופולוגיה. האוניברסיטה העברית. 1993. תעודת בגרות מלאה. )הרחבה בספרות ואמנות(.

מגילת פירנצה - הפקולטה למדעי הרוח

https://humanities.tau.ac.il/sites/humanities.tau.ac.il/files/media_server/all-units/%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%20%D7%94%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%9

ציט. טו. ים. מן הקוראן ברצועות של. שתיים. –. שלוש שורות. בין מקבצי האיורים. ה ... םישודקה תומוקמה תרוסמ םושיר לש תיתורפסה הגוסה ת. תורוקמב. מ וללה. תועיפו. םיתעל. תורוסמ.

לקסיקון מגדר - הפקולטה למדעי הרוח

https://humanities.tau.ac.il/sites/humanities.tau.ac.il/files/media_server/Gender%20Studies/%D7%9C%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F%20%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%A8.pdf

סימון דה. בובואר. ) Simone de. Beauvoir. ,(. הייתה הראשונה לצקת את שני המושגים הללו לתוך ... הגישה הפמיניסטית הדתית אסלאמית מנתחת את מעמד האישה בהתבסס על ציטוטים ...

אורי צבי גרינברג - הפקולטה למדעי הרוח

https://humanities.tau.ac.il/sites/humanities.tau.ac.il/files/media_server/all-units/%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%20%D7%94%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%9

4. 2.3. סמנטיקה. 79. 2.3.1. פואטיקה. של. גוף. 81. 2.3.2. בעלי. חיים. 87. 2.3.3. פעלים ... התחבירית של המילים, מופעל ה"מסנן" המושגי, ומה שנאמר נבחן לאור מקומ ... תמי )שם,. 88. ,. 91. (. כמו כן טענו החוקרות. ש. באמצעות מיקוף כמה מילים "הגדיל אצ"ג את ... מצח, אוזן, עיניים, אישונים, פה, שפתיים, לשון, סנטר, זקן, צוואר, גוף, גב, ... "צְּ רִ ים" ,"זְּנִיק" ו"מְּ הּום".

המקראית תפילת הדרך - הפקולטה למדעי הרוח

https://humanities.tau.ac.il/sites/humanities.tau.ac.il/files/media_server/all-units/%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%20%D7%94%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%9

חטיבת סיפורי בריחת דוד מפני שאול )שמ"א יט, ח. -. כז, ד( ... ביטוי, אולי מעט מוקצן, לדמותו השלילית של קין ניתן למצוא בתיאוריו של יוסף בן מתתיהו ). קדמוניות,. א,. עמ'. 52. –. 55. (.

כאפיה - שרח אל - הפקולטה למדעי הרוח - אוניברסיטת תל אביב

https://humanities.tau.ac.il/sites/humanities.tau.ac.il/files/media_server/humanities/culture-school-en/%D7%91%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%99%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%97%20%D7%95%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96/%D7%91%D7%99%D7%90%D7%98%

טבעי בין המסמן למסומן (בעיקר ב. אונומטופיאה). ו"באופן שכלי" (. ﻋَﻘْﻼً. – ). במקרים. ש. בהם הנמען מסיק את המשמעות באמצעות השכל, בלי קשר להטבעה. הפרק השלישי עוסק במונחים.

סטיבן בסט ושרון מרקוס - הפקולטה למדעי הרוח

https://humanities.tau.ac.il/sites/humanities.tau.ac.il/files/media_server/all-units/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%20%D7%A7%D7%99%D7%A4%20-%D7%97%D7%93%D7%A9-/%D7%90%D7%95%D7%AA9/OT9_Best_Marcus.pdf

מיכאל גלוזמן, מיכל ארבל, אורי ש. כהן עורכים. חן אדלסבורג ואיל בסן עורכי הגיליון. אבנר הולצמן, חנה נוה, מנחם פרי, חנה קרונפלד, עוזי שביט מערכת מייעצת. חן אדלסבורג, גיא ארליך, איל ...

ר' אהרן רוקח מבלז - הפקולטה למדעי הרוח

https://humanities.tau.ac.il/sites/humanities.tau.ac.il/files/media_server/all-units/%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%20%D7%94%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%9

)'אדמו"רי בעלזא, בני ברק, תשל"ב. -. תשמ"א. – ... רי בית בעלזא לדורותיהם הקפידו שלא יכתבו ... למנהגיה. המיוחדים. של. חסידות. בלז. בתפילות. ,. חגים. ומאכליהם. ,. מנהגי. חתונה.

ייצוגי התאבדות בספרות - הפקולטה למדעי הרוח

https://humanities.tau.ac.il/sites/humanities.tau.ac.il/files/media_server/all-units/%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%20%D7%94%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%9

מובי דיק. )מלוויל,. 2009. ] 1851. [(. 2. דוגמה אחת מיני רבות לגישה זו ניתן למצוא אצל חוקר הספרות אל ... הופך המוות מעין מדריך לחיים ולא רק שאינו מחליש את כוחנו לחיות אלא מגביר אותו. ... התנדנדות בין שאיפה ליצור ספרות תחייה לאומית לבין המשכות בלתי נמנעת לאווירה ...

לכל הרוחות - הפקולטה למדעי הרוח - אוניברסיטת תל אביב

https://humanities.tau.ac.il/sites/humanities.tau.ac.il/files/media_server/all-units/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%20%D7%A7%D7%99%D7%A4%20-%D7%97%D7%93%D7%A9-/%D7%9C%D7%9B%D7%9C%20%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA/Lekhol_V

כאן / סיון גל. 81. שֶׁ הַ כּ ֹל נִהְ יָה בְּ חֶ דְ לוֹנוֹ )שיר ותרגומים( / רות קינן. 85. חדר 101 / איתמר בן יאיר ... בן־גוריון, בית בשכונת נווה עוז בפתח תקווה ודירה בטבריה. ... שאני מינימום יאנוש קורצ׳אק. שי היה הילד ... השרירים מתנפחים מתחת לג'ינס, תאומים מפעפעים, מבעבעים.

על פי הדיבור - הפקולטה למדעי הרוח - אוניברסיטת תל אביב

https://humanities.tau.ac.il/sites/humanities.tau.ac.il/files/media_server/all-units/%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%20%D7%94%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%9

בין ספרי מאגיה לקמעות. הוא מפקפק באמתות ספרי המאגיה. כ"חרבא דמשה" ו"רזא רבא",. אך. מעיד שקמעות. ל. רפואה. ,. לחכמה ולשמ. ירה יש בהם אמת ו. הם. מועילים. לעתים . אף על פי.

ילידות בלא נחת - הפקולטה למדעי הרוח - אוניברסיטת תל אביב

https://humanities.tau.ac.il/sites/humanities.tau.ac.il/files/media_server/all-units/%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%20%D7%94%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%9

בניתוח המבנה הסמאנטי של השיר עמדה נורית גו. (ברי. 1989. ) ... נוקטי עמדה פרו. -. כנענית בפולמוס הזה. 99 ... טסיהה מו. לת היגולותימ לא תירוטאדנמה ביבא לת לש היגולותימהו הירו.

( 21-9 כא , טז ' בר ) הגר וישמעאל ביקורתי - יתוח ... - הפקולטה למדעי הרוח

https://humanities.tau.ac.il/sites/humanities.tau.ac.il/files/media_server/all-units/%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%20%D7%94%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%9

עוסקים במשברים משפחתיים שבמרכזם שרה. ,. אברהם והגר. ,. בזיקה ללידת בן. לאברהם . הקורא למד על שני סכסוכים. : תסכול העקרות של ש. רה. (. טז. ) וירושת אברהם. (. כא. 21-9. ו,).

עיון תחבירי סמנטי ופרגמטי - הפקולטה למדעי הרוח

https://humanities.tau.ac.il/sites/humanities.tau.ac.il/files/media_server/all-units/%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%20%D7%94%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%9

היינו שיח שבמסגרתו אין הדובר פועל לכוון את צורת דיבורו או להתאימה. לתנאים שאינו רגיל בהם. (. למשל. ,. בדברו אל מול מצלמות הטלוויזיה או אל מול קהל או במעמד חשוב עבורו כגון.

מציאות או משאלה? - הפקולטה למדעי הרוח - אוניברסיטת תל אביב

https://humanities.tau.ac.il/sites/humanities.tau.ac.il/files/media_server/all-units/%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%20%D7%94%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%9

השיב לחזקתה. , וכלה באינטרסים כלכליים ... פוליטית של הארץ באותם הימים: החל במפלגה הקומוניסטית משמאל וכלה בתנועה הרביזיוניסטית. מימין. ... הובילו לתחושה של אסון מתקרב. ברית ... לימים חתן פרס ישראל במדעים מדו. יקים ... ורסאי אמש ,תוששח םג ויה הארנה לככ .םש .

גיליון מס' 3 | נאמנות • תשע;quot&ט, 2019 - הפקולטה למדעי הרוח

https://humanities.tau.ac.il/sites/humanities.tau.ac.il/files/media_server/all-units/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%20%D7%A7%D7%99%D7%A4%20-%D7%97%D7%93%D7%A9-/%D7%9C%D7%9B%D7%9C%20%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA/Lekhol_V

בבוקר אפרפר וחם מדי לחודש ינואר היא צעדה ברחוב, והקול של. המזכירה מהקליניקה התעוות ... צה”ל והמדינה, ודיוקנאות של הרצל וז'בוטינסקי. כששושקה מחליפה את ... מבוגרת להוביל רהיטים אל ביתה החדש, אבל המשימה הייתה. מורכבת משחשבו ... )שון מונגוזה(, .עיר מקלט.

גיליון מס' 1, קיץ 2017, תשע״ז - הפקולטה למדעי הרוח - אוניברסיטת תל אביב

https://humanities.tau.ac.il/sites/humanities.tau.ac.il/files/media_server/all-units/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%20%D7%A7%D7%99%D7%A4%20-%D7%97%D7%93%D7%A9-/%D7%9C%D7%9B%D7%9C%20%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA/Lekhol_V

שׁ ֶ שְּ בִ ילִ ים יְמֻ לְּ אוּ בֶּ חָ צָ ץ שׁ ָ קוּף. וַ אֲ נִי מְ פַ חֵ ד. ... מתרגם לאמהרית במשך יותרתרגום: מספן גדאי. מעשר שנים. ... אומרת לו, אני בן אדם של בית. סיאטל מתגלה ...

הרב אברהם חמוי - הפקולטה למדעי הרוח - אוניברסיטת תל אביב

https://humanities.tau.ac.il/sites/humanities.tau.ac.il/files/media_server/all-units/%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%20%D7%94%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%9

ח: "גם לרבות חתני. י. לוקחי אחיותיי." ראו: ... לא היה מיושבי הקרנות. 118. מכלל העדויות ... חסו בצל כנפיהם. ומצאו רווח והצלה וקיימו מקרא שכתוב ישמח ישראל באמב"שדורים ]שגרירים[.

לגיטימציה של ישראל - הפקולטה למדעי הרוח - אוניברסיטת תל אביב

https://humanities.tau.ac.il/sites/humanities.tau.ac.il/files/media_server/humanities/culture-school-en/%D7%91%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%99%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%97%20%D7%95%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96/%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%94%

חקר הארגומנטציה. ) חקר. השכנוע. באמצעות. טיעונים(. ו. ניתוח. ה. שיח. ממממממ. ב ... מממממממ. מממ. ממממממממממממממממממממממ. ישראלים ויהודים רבים. היו. משוכנעים ש. מדינת.

א" – על שימושים מנטיים בתורה - הפקולטה למדעי הרוח

https://humanities.tau.ac.il/sites/humanities.tau.ac.il/files/media_server/all-units/%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%20%D7%94%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%9

אביעה חידות" ;"סגולות ישראל" ;"ספר מגדנים" ;"ספר נחש הנחשת" ;"תשעה ספרי. סגולות" ;"ספר תולדות הרב שלום שבזי" ;"גורלות הראב"ע השלם" ;"גורלות אורים. ותומים" ;"גורל קודש ...

חוברת תש"ף - הפקולטה למדעי הרוח - אוניברסיטת תל אביב

https://humanities.tau.ac.il/sites/humanities.tau.ac.il/files/media_server/all-units/lomdim_begilman/booklet19_20.pdf

1 אוגוסט 2019 ... דפוס: בית הדפוס של אוניברסיטת תל-אביב ... www.shallem.org.il :אתר תנועת של"מ ... שיח אודות השלום במלחמת העולם הר... ד"ר ס. ... התאולוגיה המוסלמית, המיסטיקה המוסלמית, האסלאם השיעי, כיתות ... השפעת מורשתה התרבותית וההיסטורית על יחסיה עם שכניה ועל המדיניות ... לפני תחילת הלימודים את ספר הלימוד: יוונית למתחילים, מאת רעננה.

מברכת הפקולטה למדעי הרוח קאן לתואר ראשון ד מצטייני את ח על הישגיהם בשנ

https://humanities.tau.ac.il/sites/humanities.tau.ac.il/files/media_server/all-units/%D7%A9%D7%9C%D7%98%20%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%94%20%D7%9E%D7%A6%D7%98%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%20%D7%93%D7%A7%D7%90%D7%9F%20%D7%AA%D7%A9%D7

יערה. מהתכנית הרב. -. תחומית במדעי הרוח. אטר. שי. מהחוג לפילוסופיה ומהחוג לספרות ... תחומית באנגלית של מדעי הרוח. נדלר. ענבר. מהחוג לאנגלית ולימודים אמריקניים. נוי פיינר. אור.

כלי החרס ביהודה הברזל לתקופה הפרסית בין סוף ת - הפקולטה למדעי הרוח

https://humanities.tau.ac.il/sites/humanities.tau.ac.il/files/media_server/all-units/%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%20%D7%94%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%9

5 ינואר 2011 ... ולהציגו במחקר זה. תודה מיוחדת לדבי בן-עמי, פרחייה אייל ולרבקה כהן-אמין על היענות מיידית ועזרה באיתור חומר ... עם פך דומה לו אך נפוץ יותר בהמשך התקופה הפרסית. הלגינים וחלק ... בהרי האנדים שבפרו יש מקומות בהם נאסר על קדר שעבר. למקום אחר ...

אנתרופולוגיה בעידן הדיגיטלי: המקרה של גאנה - הפקולטה למדעי הרוח

https://humanities.tau.ac.il/sites/humanities.tau.ac.il/files/media_server/humanities/Cohn%20Institute/%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%94%20%D7%9E%D7%93%D7%A2%20%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA%20

3 פברואר 2020 ... איך עושים. אנתרופולוגיה בעידן. הדיגיטלי? אלעד בן אלול מאוניברסיטת תל. אביב. חותר תחת הגדרתה של אפריקה כפריפריה בעידן הגלובלי והדיגיטלי. במפגש.

קידוש השם בארץ ישראל בעת העתיקה - הפקולטה למדעי הרוח - אוניברסיטת ...

https://humanities.tau.ac.il/sites/humanities.tau.ac.il/files/media_server/all-units/%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%20%D7%94%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%9

חמישה בנים. 40 . למוצאו הכהני של מתתיהו משמעות כפולה. : ככהן. שאינו יושב דרך קבע בירושלים ... הדיאלוג שמנהלים הבנים והאם עם המלך הוא בעצם דו ... לפי תיאורו של יוספוס חמשת.

1884-1803 ( הרב שמואל הלר צפת ב קהילה היהודית ... - הפקולטה למדעי הרוח

https://humanities.tau.ac.il/sites/humanities.tau.ac.il/files/media_server/all-units/%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%20%D7%94%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%9

6. הקדמה. תקציר. נושא המחקר הוא ביוגרפיה של הרב שמואל הלר ). 3552-3501. (, ממנהיגי הקהילה האשכנזית בצפת למן. שלהי שנות העשרים של המאה ה. -39. ,. ומי שעמד בראשה ...

מרכיבי הלשון כפי שהם משתקפים בשמות ישראליים - הפקולטה למדעי הרוח

https://humanities.tau.ac.il/sites/humanities.tau.ac.il/files/media_server/all-units/%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%20%D7%94%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%9

המושגים 'לאום' ו'זהות לאומית' הם זירות מאבק מושגיות וערכיות. של קבוצות שונות ... המיועדות לכיתות ו. המקר. אות נלמדות ... ו, במהדורת "צועדים בדרך המילים" המשימות. שולבו בתוך ...

ייצוגי התאבדות בספרות - הפקולטה למדעי הרוח - אוניברסיטת תל אביב

https://humanities.tau.ac.il/sites/humanities.tau.ac.il/files/media_server/all-units/%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%20%D7%94%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%9

מספר צידוקים להתאבדות, בין היתר כאב ופחד ממוות מלא ייסורים. פילוסופים ... יסטנציאליזם רואה דווקא בדבקות בקיום ובערך החיים, על כל האבסורדיות שבהם, את המרד. של האדם ... אשר נאבק כל חייו בדילמה האם להתאבד, ולבסוף שם קץ לחייו בירייה בראשו, ממש כמו. אביו לפניו. ... הספר. המקיף. היחיד. המתייחס. לייצוגי. ההתאבדות. בספרות. העברית. המודרנית . מטרת.

היד כף ושרטוטי הפרצוף חכמת האדם ותיקון לריפוי ... - הפקולטה למדעי הרוח

https://humanities.tau.ac.il/sites/humanities.tau.ac.il/files/media_server/all-units/%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%20%D7%94%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%9

הפרצוף. ושרטוטי. היד כף. מניבוי. ואבחון. לריפוי. ותיקון. האדם. ע ח״ב, זוהר. ע״א-עח. ע תיקון זוהר, תיקוני ע״א;. רון. מרגולין. מבוא דברי א. חכמת. הפרצוף. )פיזיוגנומיה(. כולל שם הוא.

גוריון בנגב - אוניברסיטת בן הפקולטה למדעי הרוח והחברה בהסתמך ) ביקורת מ

https://in.bgu.ac.il/humsos/econ/syllabidoclist/14212131_2016.pdf

5,6. בספר מערכות מידע חשבונאיות ממוחשבות. חוק הגנת הפרטיות התשמ"א. –. 1981 . תקן ביקורת. 93. הבנה של הגוף המבוקר וסביבתו והערכת הסיכונים להצגה. מוטעית מהותית. תקן.

בת־זמננו בעברית לשון גוני - הפקולטה למדעי הרוח - אוניברסיטת תל אביב

https://humanities.tau.ac.il/sites/humanities.tau.ac.il/files/media_server/all-units/%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%20%D7%94%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%9

האוכל. ובעלה. נהג. בה. בעדינות. היא. מבינה. מכך. שרחל׳ה. בהיריון. התחלת. הדיאלוג. רצופה ... תשל״א. מילון. הסלנג. הישראלי. ירושלים: קרית־ספר. סרי,. בניה. תשס״א. בין. לשון. הסב.

חטיבת האדרות בספרות הזוהר - הפקולטה למדעי הרוח - אוניברסיטת תל אביב

https://humanities.tau.ac.il/sites/humanities.tau.ac.il/files/media_server/all-units/%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%20%D7%94%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%9

בית הספר למדעי היהדות ע. " ש חיים רוזנברג. החוג ללימודי התרבות העברית. חטיבת האדרות בספרות הזוהר. חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה. מאת. : נטע סובול. מנחה. ד:.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.