דעת - המחלקה למחשבת ישראל - אוניברסיטת בר-אילן

אדם אפטרמן. בריאת העולם במשנתו המוקדמת של ר' יוסף ג'יקטיליה: בין. פילוסופיה לקבלה 125. אבישי בר־אשר. לר' דוד הכהן תלמיד הרשב“א 151 פירוש עשר ספירות 'בקדמות אין סוף':.

דעת - המחלקה למחשבת ישראל - אוניברסיטת בר-אילן - Related Documents

דעת - המחלקה למחשבת ישראל - אוניברסיטת בר-אילן

http://jphilosophy.biu.ac.il/files/jphilosophy/shared/dt_82_tvkn_nyynym.pdf

אדם אפטרמן. בריאת העולם במשנתו המוקדמת של ר' יוסף ג'יקטיליה: בין. פילוסופיה לקבלה 125. אבישי בר־אשר. לר' דוד הכהן תלמיד הרשב“א 151 פירוש עשר ספירות 'בקדמות אין סוף':.

ללא שם - המחלקה ללימודי ארץ ישראל - אוניברסיטת בר-אילן

http://lisa.biu.ac.il/files/lisa/shared/Binder1.pdf

בשני אתרים סמוכים מן התקופות הנדונות, חורבת עתרי וחורבת בורגין, ערכו. המחברים בעבר ... לכל חוליה צורה של משושה, ששתיים מצלעותיו קעורות וקצרות משאר הצלעות. המשושים ...

ם ָת ָפׂ ְש םׁ ָש הָל ְבָנְו - המחלקה לספרות עם ישראל - אוניברסיטת בר-אילן

http://hebrew-literature.biu.ac.il/files/hebrew-literature/shared/kns_bynlvmy_1.pdf

24 נובמבר 2015 ... אוניברסיטת ורשה: "ליאו ליפסקי: סופר פולני בתל אביב" פרופ' שושנה רונן. אוניברסיטת בר-אילן: "על זהויות מפוצלות בשירתו של נעים עריידי" ד"ר בסיליוס בוארדי.

מידעת - המחלקה למדעי המידע - אוניברסיטת בר-אילן

http://is.biu.ac.il/files/is/shared/meidaat-05.pdf

ההשערה, כפי שאפשר לצפות, הייתה שיימצא קשר חיובי בין מידת קריאת ספרים להבנת טקסטים כתובים ... שכללו רשימות של שמות סופרים ושל כותרי כתבי עת ועיתונים. ... דורשת מן ההורה לאהוב את ילדו אף שאינו מסוגל ... לגרום להורדת המיצוי, ואילו שימוש ביחסים נוספים כמו.

ליין און קרימינולוגיה - המחלקה לקרימינולוגיה - אוניברסיטת בר-אילן

https://criminology.biu.ac.il/files/criminology/shared/staff/u19/criminology-on-line5-compressed.pdf

1 מאי 2019 ... אותו כתב העת שהוזכר לעיל. ,. International Journal of Offender Therapy and Comparative. Criminology. ,. שבו פורסמו ארבעה מאמרים השנה של חוקרים ...

1 - אוניברסיטת בר אילן המחלקה למדעי המדינה ( 72-106-01 ) משפט השלטון ...

https://www.biu.ac.il/SOC/soclib/2008/socialStudies/72-106-01.pdf

/32 – 3). בית הדין הארצי לעבודה. ) דוד יכין נ. ' מדינת ישראל . .24. ער. מ ". 4/81. עירית ת. א ". –. יפו נ. ' יצחק פלד . .25. 'מו. 18/83. (. בית הדין למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות. ).

IFLA ;quot&מפת הספריות - המחלקה למדעי המידע - אוניברסיטת בר-אילן

https://is.biu.ac.il/files/is/shared/yshrl_l_hmph-_prvyqt_mpt_hspryvt_bvlm_shl_ifla_0.pdf

ספר. י. יה לאומית. אחת, שמונה ספריות אוניברסיטאיות, קרוב ל. -. 50. ספריות של מכללות, ספריות מיוחדות רבות ... שהוציא. לאור. פרסום. כלשהו. בישראל. למסור. חינם. לספרייה. הלאומית. שני. עותקים. ממנו ... http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/library/aboutus/past/law/Pages/NLI ... מספר ההשאלות של ספרים מוקלטים. (audio books). שזמינים להורדה מהאוסף.

נשים ולאומיות /332/ נחמני אילן - אוניברסיטת בר המחלקה למדעי המדינה ) 01 ...

https://www.biu.ac.il/SOC/soclib/2006/socilStudies/nahmani332.pdf

15 ינואר 2006 ... שלאפשטונדה. , ". ראה. : סוגרים את הים. בספריה לספרות. 2C. ק. צי. סו . (. 117856. ) טוני מוריסון. ,. חמדת. אין. ולדימיר נבוקוב. ,. לוליטה. בספריה לספרות. 818.5.

/521 הפתעת מלחמת יום כיפור / נורי - גבריאלי אילן - אוניברסיטת בר המחלקה למ

https://www.biu.ac.il/SOC/soclib/2007/socialStudies/gavrielinuri521.pdf

הפתעת מלחמת יום כיפור נחשבת לאחת משלוש. ההפתעות ... הנחת המוצא של הקורס היא שהפתעת מלחמת יום הכיפורים נבעה מכשל. רב. -. מערכתי. : צבאי ... פירוט הנחיות להכנת מצגת.

מדע הלכה וחינוך, תואר שני - המחלקה להיסטוריה כללית - אוניברסיטת בר-אילן

http://history.biu.ac.il/files/history/shared/tknyt_md_vhlkh_tshz.pdf

שם המרצה. : הרב פרופ' שפרן ומרצים: פרופ'. שלמה גר. וסמן והרב יהודה עמיחי. שיעור. : 2. שעות ... פרופ' הנרי. טראו, ד"ר ארי. זיבוטפסקי. רפואה. קרם בשבת: הסתכלות חדשה על מריחת.

quot&ר אהרן עמית השכלה - המחלקה לתלמוד - אוניברסיטת בר-אילן

https://talmud.biu.ac.il/files/talmud/shared/cv_amit.pdf

"'טעה בדבר משנה': עיון במשנה ברכות ב:ד", סידרא, יט. (. תשנ"ד. ),. 117-135 . “The Death of Rabbi Akiva's Disciples: A Literary History”, Journal of Jewish. Studies, 56,2 ...

קורסי החוג למחשבת ישראל

http://bible.haifa.ac.il/images/BA_machshevet2019.pdf

ר מיכה פרי. מרצה. : "ד. ר יונתן שגיב. מרצה. : הרב ד. " ר יוסף שטמלר. מרצה. : "ד. ר מיכה פרי. מרצה. : "ד. ר יונתן שגיב. מספר קורס. 116.2233. מספר קורס. 116.3504. מספר קורס.

כנס החוגים למחשבת ישראל תשע;quot&ב - האוניברסיטה העברית

http://old.hum.huji.ac.il/upload/_FILE_1338291921.pdf

5 יוני 2012 ... ערכים מעתזליים כגורם. להתרחקות הקראים מפשט סיפורי. המקרא. אדם אפטרמן. הדְ בֵקוּת בשכל הפועל: חוויה. דתית? דניאל רייזר. תפיסת הדמיון בהגותם של ריה"ל.

סילבוס הקורס מבוא למחשבת החינוך - אוניברסיטת בן גוריון

https://in.bgu.ac.il/humsos/edu/DocLib/Pages/sylabus20/%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A1%20%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%90%20%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%AA%20%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A%20%D7%AA%D7%A9%D7%A3%20

דקארט. –. הגיונות ב, ג. 12 . רוסו. –. מתוך אמיל. 13 . רוסו. –. מתוך אמיל. סמסטר ב' .1. קאנט. –. הנחת יסוד למטאפיזיקה של המידות א, ב. .2. קאנט. –. הנחת יסוד למטאפיזיקה של ...

המחלקה לכימיה גונן אשכנזי פרופ' - המחלקה - ראש חברי ... - אוניברסיטת בן גוריון

https://in.bgu.ac.il/teva/DocLib/Shnaton/2017/Page11.pdf

מסלול מהיר לתואר שני עם תזה. במחלקה לכימיה לתלמידי המסלול ארבע. -. שנתי. -. כימי ... ר ראשון בכימיה ותואר מוסמך למדעי ההנדסה בהנדסה כימית )מהנדס(. על ... עיבוד שפה טבעית.

המחלקה לכימיה גבריאל למקוף פרופ' - המחלקה - ראש ... - אוניברסיטת בן גוריון

http://in.bgu.ac.il/teva/Documents/Shnaton/2013/Page11.pdf

כימיה. פיסיקלית. וננומטרית. -. המגמה לכימיה. פיסיקלית. -. ננומטרית מקנה את הכלים. הנדרשים לבצוע מחקר מתקדם. בקו התפר בין הכימיה ל. פיסיקה . תחום מאתגר זה משלב כלים.

אילן - אפיק מעבר למחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר - המחלקה לפסיכולוגיה

https://psychology.biu.ac.il/files/psychology/shared/pyq_mbr_mhvn_hptvkhh_lmkhlqh_lpsykvlvgyh_2.pdf

1 נובמבר 2019 ... אפיק מעבר למחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר. -. אילן. מבוא. המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר. -. אילן מקיימת לימודים לתואר ראשון. במסלול. פסיכולוגיה.

המחלקה לסיעוד - אוניברסיטת בן גוריון

https://in.bgu.ac.il/fohs/Documents/shnaton/2015-2016/%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%94%20%D7%9C%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%93%203.pdf

יערך מבחן מסכם אינטגרטיבי בוא ... בתום הלימודים הסטודנטים ניגשים למבחן רישוי ממשלתי לקבלת תעודת הסמכה של אחות מוסמכת. ... תנאי הרשמה לתואר מוסמך סיעוד בביה"ס רקנאטי.

המחלקה לפילוסופיה – אוניברסיטת בן גוריון

http://in.bgu.ac.il/humsos/philo/DocLib/pages/syllabus/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%94.pdf

ם: ביקור. ת המודרנה בהגותו של ליאו שטראוס. Jerusalem and Athens, Ancients and Moderns: The Critique of Modernity in the. Thought of Leo Strauss. סמסטר אביב,.

ד ף ש ב ו ע י - אוניברסיטת בר-אילן

http://www.biu.ac.il/JH/Parasha/kitisa/pgru.pdf

תשע וארבעים שנה, ולאחר מכן תחול שנת החמישים שתקודש כשנת היובל. מכאן, שנת היובל. חלה תמיד לאחר שנת השמיטה של המחזור השביעי, היא השנה הארבעים ותשע. לאחר שנת.

י ד ף ב ו ע ש ד ף ש ב ו ע י ד ף ש ב ו ע - אוניברסיטת בר-אילן

http://www.biu.ac.il/JH/Parasha/shmini/preg.pdf

אטימות נפשי .ת. על טיבו של האיסור ועל. ההשפעה הנפשית שבאכילת המאכלות האסורות אנו ... זיכוך הנשמה . בהיות שהנפש היא כח בגוף הניזונה ממאכלי הגוף לכן מאכלים גסים יצרו גסות.

אוניברסיטת בר אילן - קרן שלם

http://www.kshalem.org.il/uploads/pdf/article_4221_1551117038.pdf

מוגבלות שכלית התפתחותית( ועבור כל סמל בנפרד, באמצעות מבחן חי בריבוע לאי. -. תלות וכן במתאם קרמר. ... תמי חגורת. בטיחות וזהו. 9 . סמל של גוף האדם ערום. וסטטוסקופ. 10 . אדם מחפש על אדם נוסף. 11 . גוף אדם עם זכוכי ... כדורגל. 3 .לכתוב על שלט. "פעילות גו. פנית". 4 . לצייר לשלט עם. אדם שעושה ספורט. החלטה: לצייר מלבן ... אוהבת לעשות. 1 . לא יודעת. 2.

ø¯ÂÁ˘‰ ÌÈ· ≠ Ï·Ӊ Ô¯ÎÈʉ ÛÂÒ Â ... - אוניברסיטת בר-אילן

https://www1.biu.ac.il/File/Magazines/Galileo/GalileoJuly2008He.pdf

6 יוני 2006 ... מסיס (15-10% מכלל מולקולות Aβ באופן תקין, ... על מולקולות ארומטיות, אך למרות היעילות הרבה בקישור ... היה אמפיפטי (תכונה AChEואולם, המקטע שנלקח מ-.

mm ן - אוניברסיטת בר-אילן

https://www1.biu.ac.il/File/%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%9F%20-%20%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D%20-%205_17.pdf

12 מאי 2017 ... שד דרך פורץ. פ׳1פר. רחלה. פופובצר. ישנה. מן. היסוד. את. הטיפול. בחולי. סרטו lj נ. ... ולזיהוי. המחלה. בשלבים. המוקדמים. שלה. החלקיקים. האלמנטריים. צילום: רמ.

אוניברסיטת בר אילן

http://mb-tc.info/havana/academic-contest/2012/eyal16.pdf

9 יולי 2000 ... החסידי של התורה ולמוסריות החסידית של עבודת הקודש. תפיסה זו של ... המשגת העירום הגברי בשיח החסידי,. שם. מוצג ... כריזמטיות בעלות מאפיינים ייחודיים שהשפעתם. על החברה ... הסיפור אינו מפרט מה עלולים הבחורים לעשות כשיצרם יתגבר. עליהם. –.

גבולות ארץ ישראל ומדינת ישראל - אוניברסיטת תל אביב

https://exact-sciences.tau.ac.il/sites/exactsci.tau.ac.il/files/media_server/mathematics/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98%20%D7%9B%D7%93%D7%90%D7%99%20%D7%9C%D7%93%D7%A2%D7%AA/%D7%92%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%

6.4 סיכום ביניים: קביעת גבולותיה של ארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי. 41. 7. ... תשובות לשאלות. 56. 10. ... שני מושגים, קשורים אך לא חופפים, הם "ארץ ישראל" ו"מדינת ישראל".

בתקופת בית שני המשנה והתלמוד - המחלקה ללימודי ארץ ישראל

http://lisa.biu.ac.il/files/lisa/shared/_______.pdf

ימי אלכסנדר מוקדון ועד חורבן בית שני, אגב הדגשת ימי בית חשמונאי ותקופת בית. הורדוס. ... חלק ראשון - תולדות ארץ־ישראל. ארץ ישראל עד ... הרהורי סיכום — המאבק הבין כיתתי.

פרק 9 – המחלקה מחרוזת (String) - אוניברסיטת תל אביב

https://www.tau.ac.il/~csedu/yesodotoop/csh_files/chapter9_csh.pdf

string. שבאמצעותה אפשר ליצור מחרוזות . משתנה. מטיפוס. מחרוזת. אינו משתנה פשוט כמו int. או. כמו ... פנייה לתו שאינו בתחום המחרוזת יגרום לחריגה במהלך ריצת התכנית . התוכנית.

המחלקה למדעי המחשב - אוניברסיטת בן גוריון

https://in.bgu.ac.il/en/natural_science/cs/Documents/computers_2015-4.pdf

ד”ר חן קיסר, פרופ' מיכל זיו-יוקלסון, פרופ' קלרה קדם. בינה מלאכותית. פרופ' אייל שמעוני, פרופ' אמנון מייזלס,. פרופ' מיכאל אלחדד, פרופ' מיכאל קודיש,. פרופ' מירה בלבן, פרופ' משה ...

המחלקה להנדסת בניין - אוניברסיטת בן גוריון

https://in.bgu.ac.il/engn/Documents/YearBooks/2013/374-2013.pdf

המבנים יכללו מבני מגורים ומשרדים גבוהים, מבני תעשייה, מבני מסחר, אולמות בעלי מפתח גדול, ... רעידות אדמה ופיצוצים על התנהגותם הדינמית של המבנים. ... תורת הזרימה והידרולוגיה.

המחלקה להנדסת מכונות - אוניברסיטת בן גוריון

https://in.bgu.ac.il/engn/Documents/YearBooks/2017/362-2017.pdf

ההנדסה המיושמים בהנדסת מכונות כוללים את מכניקת המוצק, מכניקת הזורמים,. תרמודינמיקה ... הפיסיקליים הבסיסיים מהיבט של מכניקת הרצף ... ניתוח תכונות של מוצקים גרגריים. 3.0.

המחלקה למדעי החיים - אוניברסיטת בן גוריון

https://in.bgu.ac.il/teva/LifeSciences/DocLib/ba_plan.pdf

ד"ר חליל קשקוש. * ד"ר אייל גור. פרופ' בעז שאנן. ד"ר הדס הבלנה. ד"ר ברק רוטבלט. פרופ' ... ברמץ. –. מנהלת המכון הלאומי לביוטכנולוגיה. * ד"ר רז זריבץ. ד"ר טל שי. ד"ר דבורה טויבר.

של ההימורים - אוניברסיטת בר-אילן

https://www.biu.ac.il/SOC/soclib/2008/socialStudies/64-555-01.pdf

1986(. ). גן השבילים המתפצלים . תל אביב. : הקיבוץ המאוחד . 868.6 . בור. (גן. 112087. ) בספריה לספרות ובמדף פתוח. דוסטוייבסקי. ,. פיודור. 2002(. ). המהמר . תל אביב. : עם עובד.

וידבר - אוניברסיטת בר-אילן

https://www.biu.ac.il/JS/tannaim/sifrei/Sifrei%20Bam%20Dev%20EdPrincep.pdf

יושבי יעבץ שהניחו את יריחו המה הקנים הבאים שהיו. ב. ארץ ישראל ... רכב הן הן בניו של יתרו שנ' המה הקינים הבאים מחמת מה ... האמור כאן צלפחד והוא לא היה בתוך העדה זו עדת מליני'.

מפת עירוב - אוניברסיטת בר-אילן

http://www1.biu.ac.il/File/rav%20acampus/heiruv.pdf

"אשכול פיס. סמדר. למדעים" ש. 4. שד' הנרקיסים. "המרגנית". ד' אבא הלל סילבר. -. - שד העם הצו ... ביאליק. ר ם חיבת ציון. , B קוסקי. רבי יהודה הנשיא. סנהדרין. הרב כהנמן. שועלי שמשום ... קרית. דרך יצחק. ארנון. ב"הבילוייס"ם הגיל.. עוז הבילויים. מרכז רפואיך הגילויים. המאבק.

ערבית - אוניברסיטת בר-אילן

http://lib.biu.ac.il/files/libraries/shared/hanchayot_arabic.pdf

שמיר. מדריך. לכתיבה. -. , שמיר. שמעון . מדריך לכתיבה בנושא המזרח התיכון ואפריקה. : אביב-תל. דיונון תשס .ב". גם המקורות בערבית ובאנגלית יק. בלו קיצורים בעברית . לדוגמה.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.