ילקוט הפרסומים - Nevo

2 יולי 2018 ... 11/02/2018 מלר ישראל אהרון. 1166190/1 מלר ירחמיאל. שם המבקש. תאריך ... 21/04/2018. פטיט חדד. שלמה אדוארד. 1176233/1. 06/02/2018 בולי אלכסנדר.

ילקוט הפרסומים - Nevo - Related Documents

ילקוט הפרסומים - Nevo

https://www.nevo.co.il/law_word/law10/yalkut-7863.pdf

2 יולי 2018 ... 11/02/2018 מלר ישראל אהרון. 1166190/1 מלר ירחמיאל. שם המבקש. תאריך ... 21/04/2018. פטיט חדד. שלמה אדוארד. 1176233/1. 06/02/2018 בולי אלכסנדר.

ילקמו הפרסומים - Nevo

https://www.nevo.co.il/law_word/law10/yalkut-0326.pdf

ליפשיץ ויירפפ בבית דפוס ״מוזפ׳, הנמצא ברחוב פין 7, תל אביב־יפו•. ד• ב• ישעיה ... ויירפם בבית דפוס -אות־ הנמצא ברחוב הרצל 61, היפה•. ש• ב• ישעיה ... 2- יי; ב־שון תשייר (22 באוקטובר 1953)•. 3• תעשיה ... דניאל טרכוסזון, בעל חנות רהיטים, רחוב רטכ-ם 6 ודריף),. היםח•.

ילקוס הפרסומים - Nevo

https://www.nevo.co.il/law_word/law10/yalkut-1042.pdf

שפירא ש׳ יעקב. שפס זאב. דיר שפילמן(אוגן) יעקב. שפאר ארנולד. דיר שרויאר אולגה. דיר שרון(שוירמן) עמנואל. שרביט אליהו. שרש אליהו י ־ . . ששון סיליס ב׳. דיר קפקה חנוך. דיר קרן מקם.

ילקוט הפרסוכוי - Nevo

https://www.nevo.co.il/law_word/law10/yalkut-3010.pdf

5 ינואר 1984 ... מושב אודים. שם המטפח: ד״ר יוסף שוב. שם הגידול: ... ברגנר, מושב אודים. שם המטפח: י. י. הילוורדה, הולנד ... המבקשת: ויולט שאבי. תיק 5353/התשמ,י׳ד. בענין ירושת ...

i ילקוט הפרסומים - נבו

https://www.nevo.co.il/law_html/law10/yalkut-4869.pdf

איפראימוב פולי נה. 055085153. איצקוביץ שמואל ... 028527042. ישראלי שי. 304078991. י וסיפוב אלברט ... מלול אבי )אלברט(. 054056296. מתנה עמוס. 058904285. מלול רות.

ילקוט הפרסומים - נבו

https://www.nevo.co.il/law_html/law10/yalkut-6135.pdf

16 ספטמבר 2010 ... (חמ 3-4043). ניר ברקת. ראש עיריית ירושלים. ס׳ח התשל׳ו, עמי 14. 1. ילקוט הפרסומים 6135, ח׳ בתשרי התשע״א, 16.9.2010 ... ס גייניוס סאונד סיסטמס בע״מ, ח״פ .51-252901-7 ... חדרה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל. הפירוק ומה ...

ילקוט הפרסומים - gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/authorised_operators_2018/he/authorised_operators_2018.pdf

6 פברואר 2019 ... גן חמניות. עכו. 1. 620. גן שושנת הים. עכו. 1. 621. הנוער העובד והלומד עכו. עכו. 5. 622 ... קופת חולים כללית בית חולים השרון ... שירותי בריאות כללית עכו קוטב. עכו.

ילקוט הפרסומים

https://www.nevo.co.il/law_word/law10/yalkut-4542.pdf

19814. מינהל מקרקעי ישראל,. תל־אביב. 16. 25 ,10-8 ,6-4. ז. קדלוס דרינברג. יושב ראש ועדת התיאום. 19810 ... 58 -002-141 -8. מרכז שיבננדה ליוגה וודנטה. 58 -002-148-3.

ילקוט הפרסומים - נת"ע

https://www.nta.co.il/sites/default/files/ylqvt_hprsvmym-7634.pdf

6 דצמבר 2017 ... מועסק בידי מצפה הכוכבים או שנתן את שירותיו למצפה הכוכבים כמדריך בעשרה אירועים ... שכתובתה בית מס' 88, מעלה אפרים 9063800 ... מטיילי אדומים בע"מ.

ילקוט הפרסומים 8353

https://www.nta.co.il/sites/default/files/ylqvt_hprsvmym-8353.pdf

22 יולי 2019 ... חדרה. טל תדמור-זמיר, סגנית נשיא של בית משפט שלום מחוז חיפה. השרון )נתניה( ... טמפו משקאות בע"מ. סומיץ אחזקות בע"מ. ייצור, ייבוא, שיווק והפצה של משקאות.

ילקוט הפרסומים 8082 - gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/sanctionsfee/he/legalinformation_%D7%99%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%98%20%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D%208082-%20%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%9D%20%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%

16 ינואר 2019 ... מינוי עובדת סוציאלית לעניין סדרי דין. לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים). התשט"ו-1955. בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הסעד (סדרי דין בענייני.

ילקוט הפרסומים - הכנסת

http://m.knesset.gov.il/About/Departments/Documents/DanHighSchool.pdf

29 אוגוסט 1996 ... מטיל. אני. המדינה,. התעשיה והמסחר, את מילוי תפקיר המנהל הכללי. במשרד. ב א ב ה ת ש נ ... 12235, חלקות 23 ,20 ,19 ,18 ,15 ,5: גוש 8800, חלקה ו: גוש 12233 ... התכנית: מטרות. עיקרי. שירות: 2). ומבני. דרך. מיתקני. ברזל,. מסילות. מחלפים,. ל ס ג ו ר.

ילקוט הפרסומים 7433

https://www.nevo.co.il/law_word/law10/yalkut-7433.pdf

26 ינואר 2017 ... לתכנון ולבנייה בת ים, סטרומה 1 בת ים טלפון: 03-5556030 ... מחוז הצפון, מעלה יצחק 29 נצרת עילית 1753005 טלפון: -04 ... טי גי אל קולמקס ניהול תיקים בע"מ.

ילקוט הפרסומים 6855

http://www.glima.info/publications/6855.pdf

12 אוגוסט 2014 ... מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: בקעת בית הכרם. הודעה בדבר הפקדת תכנית ... מפרקת נהאיה נפעא שנטי,. פרוזקט פרוסס בע"מ ... פיצה בדרכים. )ח"פ 51-393826-6(. ) ...

ילקוט הפרסומים - משרד המשפטים

http://www.justice.gov.il/SitePages/OpenDocument.aspx?d=btfoGU%2FzRz98U4QZbe1n0qDls4At0zTF1Uy7Q6RTgPA%3D

22 ינואר 2009 ... 59270603. עוזרי עופר. 52771680. עזר אפרים. 27197961. עטיה עמוס. 59150748. עמיאל נעמי. 52405677. עמיאל רפי. 22771026. עמר שמואל. 55597710.

ילקוט הפרסומים - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/YeledNoarBesikun/yalkutnew.pdf

14 אוגוסט 2014 ... אמין מונהאל. מנסור. 28/09/2013. מנהל מנסור. 674/14. פואד מנסור ... חמוד מחמוד דגש. 02/09/2013. פריאל חמוד דגש. 753/14. גזאלה סלים דגש. 06/06/2013.

ילקוט הפרסומים - ועדת הבחירות לכנסת

https://bechirot23.bechirot.gov.il/election/about/Documents/yalkut_6524.pdf

2 ינואר 2013 ... דלמן. לואיס. 98. זילברברג. מיכל. 99. בוקאעי. מחמוד. 100. דהמן. מרדכי. 101. כהן ... נועה. 95. מנסור. מוחמד. 96. זיאד. נאילה. 97. דוידי. אפרים. 98. תומא. -. סלימאן. עאידה ... אלה. 56. שמיר. גדעון. 57. ליטבק. מאשה. 58. איזנר. יעל. 59. חאג' יחיא. ג'מיל. 60.

ילקוט הפרסומים 2114 - משרד המשפטים

https://www.justice.gov.il/SitePages/OpenDocument.aspx?d=btfoGU%2FzRz98U4QZbe1n0trUZkMG1GMI1pqEZ91Etbk%3D

29 מאי 1975 ... צו הרחבה בענף מתכת ומוצרי חשמל (נוער), לפי חוק .. הסכמים קיבוציים . ... תשי"ט-11959, אני מטיל בזה על צבי טרלו, המנהל הכללי של משרד ... מזרח - גוש 10742.

ילקוט הפרסומים - מועצה מקומית קדימה צורן

http://www.kadima-zoran.muni.il/SystemFiles/activita1212.pdf

15 יוני 2017 ... אשדוד. משרד לחקירות פרטיות. בתוך 15 ימים מיום פרסום הודעה זו רשאי כל אדם להגיש התנגדות מנומקת בכתב למתן רישיון למבקש מסוים, ... הודיס בע"מ.

ילקוט הפרסומים - ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

https://bechirot22.bechirot.gov.il/election/about/Documents/yalkut_7010.pdf

25 מרס 2015 ... להטיל על עו"ד גילה נפתלין, רישיון מס' 42752, עונש של. השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של ארבעים. וחמישה ימים. תוקף ההשעיה מיום י' באדר התשע"ה )1 ...

Page 1 388 נקי.י' * avi * . * אי עיני יל רשומות ילקוט הפרסומים כ"ג באלול ...

https://www.nevo.co.il/law_word/law10/yalkut-1396.pdf

רוזב מאיר 15; בלשכת קצין המחוז עכו, ובמועצה המקומית עראבה. ב' באלול תשכ"ז (7 ... המבקשות: מזל סופר ופרחה קור. ... לרכוש מניות, סטוק, אגרות חוב, התחייבויות, בטחונות. 4. 00.

קווקז - Nevo

https://www.nevo.co.il/law_word/law06/tak-3964.pdf

-1979השל"ט. בתוקף. סמכותי. לפי. סעיף. ב10. לחוק. מס. עזבון,. =11949תש"ט. להלן). -,. (,הקוק. ובאישור. ועדת. הכספים. של. הכנסת,. אני. מתקין. תקנות. אלה! ' שינוי. סכום. בסעיף. ג2.

רשומות - Nevo

https://www.nevo.co.il/law_word/law10/yalkut-1021.pdf

1 כריכה: 5 שטיחים עבודת .J.F.A.J. 1 ויפקופף את מאיר הודעה מב 329 מיום 4.3.63. 27.4.62 ... איתמר בן־אבי מסי. 4׳ תליאביב. אברהם פרקם רחוב. לילינבלום מסי 18׳. תל־אביב.

ספר החוקים - Nevo

https://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-0694.pdf

19 אפריל 1973 ... חוזה נכרת בדרך של הצעה וקיבול לפי הוראות פרק זה. .1. הצעה, אם היא מעידה על ... (א) אין לקבל הצעה אלא תוך התקופה שנקבעה לכך בהצעה, ובאין תקופה כזאת -.

Palestine #a? - Nevo

https://www.nevo.co.il/law_html/law21/PG-e-1663.pdf

Appointment of Consul General and Consul of Spain at Jerusalem -. - 307 ... Moshe Pomeranz. Jerusalem ... any bookshop where Government publications are.

הצעות חוק - Nevo

https://www.nevo.co.il/law_word/law15/memshala-943.pdf

21 יולי 2015 ... המחוברים, עצם החיבור אינו גורר תוצאות קנייניות, לא. לגבי זכות הבעלות וכך לא לגבי ... משכון מסוג זה, יש לרשמו ברשם המשכונות גם על פי. החוק המוצע, עדיין יהיה ... שהם מלאי, ובלבד שמממן הנכס רשם הודעת מישכון הכוללת את תיאור. המיטלטלין המחוברים ומסר ... בביטול משכונות ובמימושם ובהמחאת זכות לקבלת תשלום וכן לעניין סדרי עיון. במרשמים.

קובץ התקנות - Nevo

https://www.nevo.co.il/law_word/law06/tak-1719.pdf

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הגנת השכר (קביעת מקסימום דמי טיפול מקצועי־־. 2. ה׳טם ... 1 פינצטה אנטומית ... ביצע ראש העיריה עבודה כאמור, רשאית העיריה לגבות מאת בעל הבנין.

ילקוע הפרסוכויס - Nevo

https://www.nevo.co.il/law_html/law10/yalkut-3717.pdf

19 נובמבר 1989 ... הי בתשרי תשץ אליח קשביץ. קשביץ פחמה. 1483. י׳׳א בתשרי מ׳׳ט יעיש רביבו ... אסתר כוטרםפלד כיז באב מ״ס. 1433. נתן הדר. י־ח באלול מ״ח. הילדה הדר. 1432.

nevo.indd - אתר נתן אלתרמן

http://www.alterman.org.il/LinkClick.aspx?fileticket=JUAOEaqx6EM%3D&tabid=65&mid=455

מראי המקום לשיריו העיתונאיים של אלתרמן המופיעים במאמר זה מפנים כולם אל המהדורה. של כל שירתו ... של מילה או משפט, ובין ההוראה – האובייקט החיצוני שעליו הם מצביעים (מקור האבחנה. בפילוסופיית הלשון ... וְאֵין פֶּלֶא אַחַי, אִם גַם גֶרִינְג הָעָב בַּלַיְלָה מֵקִיץ וּמַרְגִישׁ, הַגִּלְבָּב,/ כְּאִלוּ. תוֹלִים אוֹתוֹ ... 1941 ) ומלגלג על חלום המזרח של הגרמנים.

www.nevo.co.il - protect jewish kids

http://protectjewishkids.com/wp-content/uploads/2019/09/Asa-Merash-court-documents.pdf

העיניים שלי, זה היה מחריד, זה היה חורף, היה מחסן מאחורי הבית, בקור של ירושלים הוא אומר תצאו תהיו במחסן עם א.מ.,. אתן רוצות אותו ... לו רשימה של גברים ולו"ז מדויק בו תשבץ במשבצות מהלך חייה, מתי היה כל דבר ומה היה (705). ... חזקות, במקרה הכי מזעזע זה היה שד.א.

צו המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות - Nevo

https://www.nevo.co.il/law_word/law06/tak-5966.pdf

בית הנוער העברי. 33. 15009. בריכת בית מלון החוף. השקט. 3. 19959. בריבת.לוחמי הגטאות. 16,15. 4458. בריכת מושב חרות. מוע^:ה אזורית משגב •. מועצה אזורית גליל תחתון.

(עידוד חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה) (הוראת שעה) - Nevo

https://www.nevo.co.il/law_html/law14/law-2120.pdf

13 דצמבר 2007 ... הטררתי ה של הספריה הלאומיות הן איסוף, שימור, טיפוח והנחלה של אוצרות יחע,. מורשת ותרבות בכלל, ובזיקה לאתץ ישלאל, למד ילת ישראל ולעם היהודי בפרט.

הפרסומים

https://www.nevo.co.il/law_word/law10/yalkut-2313.pdf

24 אפריל 1977 ... צבי הרר. ט״ז באדר תשל״ז(6 במרס 1977). ראש עירית קדית־אתא. (חמ 76520). 1 ע״ד 1945, תום׳ 1, עמ׳ 115. ... רהפלד היינריך. 1469/77. פופר ריכרד. 17.2.77.

ילקוט

https://www.nevo.co.il/law_html/law10/yalkut-3983.pdf

1 מרס 1992 ... המלך. - 22. גוש. 30106,. תו. 32,. 35,. 36,. הכל. על-פ". הגבולות. המסומג"ם ... הוריק. שם. המנוה. הפשרה. שם. המכתש. ___4___..4___. ___. צוואות. 1!89/92.

ילקוע הפרסומים

https://www.nevo.co.il/law_word/law10/yalkut-4010.pdf

4 יוני 1992 ... באייר התשנ״ב, 18-14 במאי 1992, עד שובו של יושב ראש. הכנסת לארץ. י׳ באייר התשנ׳׳ב ... אנט צפוני. זולמן פאול. בליכפלד חיים. מ׳ זסלנסקי. מ׳ זסלנסקי. תדמור אוריאל. גנץ אליהו ... אסתר קפה. 9.1.92 ... 6} ברטה שוצמן, רח׳ ביח אל 4, חיפה - בת יחיאל בן.

ללהוט הפרסומים

https://www.nevo.co.il/law_word/law10/yalkut-5098.pdf

1 יולי 2002 ... הגורמים התיירותיים באזור, ובכלל זה בתי מלון,. יחידות אירוח כפרי ... דויטשה סאאט ברלין, גרמניה). שם המטפח: אלסנר ... שם המטפה: ג׳ פולמן, הולנד. הגידול והזן: ...

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.