יחידה 35. צאצאי אדם וחוה )פרק ה, פסוקים א-ד( 76

מעניין לראות שעפ"י חז"ל אשתו של נח בן למך משושלת שת הייתה נעמה בת למך משושלת קין. 17. כאן שינה הכתוב מסגנונו עד ... שגנבו ועשו כרצונם. ענקים היו גם מבני האלוהים, 23. חוץ ...

יחידה 35. צאצאי אדם וחוה )פרק ה, פסוקים א-ד( 76 - Related Documents

יחידה 35. צאצאי אדם וחוה )פרק ה, פסוקים א-ד( 76

https://lilmod.cet.ac.il/CETHandler.ashx?n=CetEntities.FileViewer&i=7b6c26a9-ffd0-426d-b508-19d6c9d151f1&id=421052

מעניין לראות שעפ"י חז"ל אשתו של נח בן למך משושלת שת הייתה נעמה בת למך משושלת קין. 17. כאן שינה הכתוב מסגנונו עד ... שגנבו ועשו כרצונם. ענקים היו גם מבני האלוהים, 23. חוץ ...

אדם וחוה בגן עדן במסורות דתיות שונות

https://www.biu.ac.il/JH/Parasha/bereshit/pqav3.pdf

קין. והבל . עיקריו של הסיפור על ריב האח. ים התקדימי מוכרים לכל. : שני הבנים מייצגים את הדור ... אדם וחוה הביאו לעולם בן נוסף. ,. ואמו. נתנה לו את ... קין את אשתו ותהר ותלד את חנוך.

הקוראן המפואר: פסוקים נבחרים

http://www.alislam.org.il/Userfiles/File/quran_selected_verses.pdf

למרות שאין בעברית מלה מקבילה לשם. " אל. לה. " כאמור לעיל. ,. נשתמש בקטעי התרגום. האלה בשם. " אלוהים. ,". המקובל בעברית. ,. כאשר הכוונה היא תמיד ל. " אללה. ". .1. بِسْمِ. الّلَهِ.

טיפחא או מאיילא – עיון בשני פסוקים

http://www.herzog.ac.il/vtc/tvunot/mega49_halivni.pdf

גת קיסר, אתנחתא או סילוק; ואם המילה שיש בה. מאיילא מוקפת לזו ... בְּשָׁבֻעֹ֖ תֵיכֶ֑ם. " (במדבר כ"ח, כו) ו" ... נמצא טעם הקיסר אתנחתא, וזה מלמד שיש כאן מאיילא. לעומת זאת ...

המטפלת בטראומות הצליחו אליעזר וחוה לרפא בשיטה ייחודית מחלות , החל מדיכ

http://www.eli-ezer.com/images/stories/pdf_file_article_in_peninah.pdf

השיטה . נשלחו אל. י. י אנשים. מרבנים י. דועי שם. [. ניתן לקבל. את השמות אצל אליעזר . ] הרב שמואל מונק. הוא רב. שהקים לפני שלושים שנה. בית חם לחולי נפש. א הובו ש. מנסה ...

פסוקים : הרצאה על מלאה הריק , ספר השירה של זלי גורביץ - יהודה ליבס

https://liebes.huji.ac.il/files/psukim.pdf

ספר השירה של זלי גורביץ'. מאת יהודה ליבס. הופעת הספר פסוקים היתה הפתעה גדולה ויפה בשירה העברית. באמצע. התהליך המתמשך בדור האחרון של התנתקות השירה משורשי השפה.

יז- פרק לג, פסוקים ז גבולות היחידה: אוהל מועד מחוץ למחנה ותפילתו השנייה

https://lilmod.cet.ac.il/CETHandler.ashx?n=CetEntities.FileViewer&i=7b6c26a9-ffd0-426d-b508-19d6c9d151f1&id=727455

יצירת ענן. –. אחרי הלימוד שהענן ירד אל אוהל מועד וה' דיבר עם משה. : נביא לכיתה מקלות ארטיק כמספר התלמידים. נחלק לכל תלמיד בריסטול ועליו מצויר ענן. )מצורפת דוגמא בנספח. 2.

"כולנו צאצאי קין"?

https://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/01597-files/01597634.pdf

כולנו צאצאי קין" – נזכרתי בכותרת זו, שהופיעה בראש מאמר משמעויותיו, סמליו המסר הגלום בו. המספר פותח ... פורו של חנוך ברטוב דוברין האדם". ... השפעתו של עגנון בפגישה המאוחרת עם המות בן הילדות" מצויים סומים בכביש חברון והשארנו אחרינו את השניים, על גדר האבנים".

יחידה 8: יחס

https://stwww1.weizmann.ac.il/math-rehovot/wp-content/uploads/sites/6/2016/09/H8A8.pdf

אמר: לכל חרוז שחור במחרוזת, יש שני חרוזים לבנים. ... חרוז אחד שחור, ושני חרוזים לבנים. ... מחרוזת מתאימה ליחס האחר. 4:8 , רושמים 8:4 ≠4:8 שונה מהיחס 8:4 היחס. דוגמאות:.

יחידה

http://meyda.education.gov.il/files/shefi/pirsomim/yehida7.pdf

הלב הוא מחבוא/שלומית כהן. לכל הדברים שלא יכולים להגיד בקול. כשאני רוצה לספר על הילדה שאני ... הלב הוא מחבואי - מחבוא מפני מה!.. מדוע לעיתים קשה לנו לספר דברים שבלביין.

פירמידות 11 – יחידה

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/moreymorim/hitmakzeut/materials/geo_adv/unit11-1.pdf

פירמידה ישרה . )ב. שרטטו משולש על קלקר ובנו פירמידה משולשת . השלימו את השרטוט לפירמידה שקודקודה. M . )ג. השלימו את השרטוטים לפירמידות שקודקודיהן ובסיסיהן משורטטים.

יחידה 30: מעוין

https://stwww1.weizmann.ac.il/math-rehovot/wp-content/uploads/sites/6/2018/02/H_9B_Green30-1.pdf

תכונות של צלעות וזוויות במעוין. כל הצלעות שוות באורכן. ○ ... CD גובה לצלע BP שַרטטו ?BP = BM ב. לפי איזה ... במעוין האלכסונים מאונכים זה לזה וחוצים זה את זה. ו. אם במרובע ...

יחידה ראשונה

http://www.landvalue.org.il/loadedFiles/__heb__sbfdt-nhxy-sfd-yfq-yfcjq.pdf

למגורים, בתשלום ריאלי עבור שורת ההטבות שהתקבלו בידיו, החל ממחצית שנות ה-90 עד צאת מבצעי ההיוון במגזר. העירוני. ... והנה, ישועת מינהל מקרקעי ישראל באה כהרף עין. 137.

יחידה 18: טרפז

https://stwww1.weizmann.ac.il/math-rehovot/wp-content/uploads/sites/6/2016/09/RelTb_unit18.pdf

4. ּבְנו בעזרת סרגל ומחוגה טרפז שאורך הבסיסים האחד הוא a ואורך הבסיס האחר כאורך b. ּתַארו את הבנייה. כמה טרפזים כאלה קיימים? האם הטרפז יכול להיות טרפז שווה-שוקיים?

14. יחידה שחרי האל

http://www.bagrutbesafrut.co.il/153.pdf

תקדמי את האל נהרי אחריו. ועד ספיו תגיעי . ספיו מלשון סף. ,. מפתן דלתותיו להיכלו של האל ... את יומך ולילך והם ייזלו כמו מים אחרי הטובה. המוחשית שהוא. " מספק. ". טובה זו של. הזמן".

• ר ו ״ ק ם ניסויי־ יחידה 3

https://employment.molsa.gov.il/Employment/ManpowerTraining/MeaCatalogue/bookspdf/853226.pdf

זו הסיבה שבתבריגי הנעה משתמשים בצורה מרובעת או טרפזית a2 = )29°). ... אחרי הוק פיתח יאנג את הנוסחה הקודמת לגבי מוטות באורך п и т 1 חתך A, הנתונים למתיחה או לחיצה.

יחידה 1 / עמ' 1 - Zochrot

https://zochrot.org/ckfinder/userfiles/files/Zoc_EK_Ezer2013_F.pdf

רעננה: האוניברסיטה הפתוחה.להמציא אומה ווסרמן ה. (עורכים),. עמ׳ 187. עמ' 9 יחידה 2 / ... הארכיבישוף דזמונד טוטו. יו"ר ועדות האמת והפיוס,. גלנדה וילדסצ׳אט - חברת אחת. הוועדות:.

מרובעים 2 – יחידה

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/moreymorim/hitmakzeut/materials/geo_adv/unit2-1.pdf

לשנות את הריבוע שנבחר על ידי. גרירת קודקודים . האם תכונות המעוין. מתקיימות ב. ריבוע ? הסבירו . הא. ם תכונות המלבן. מתקיימות בריבוע ? הסבירו . האם יש לריבוע תכונות נוספות.

יחידה 11: קנה-מידה

https://stwww1.weizmann.ac.il/math-rehovot/wp-content/uploads/sites/6/2016/09/HUnit11.pdf

קנה-מידה היחס בין כל מידת אורך בתמונה ובין כל מידת אורך מתאימה במציאות נקרא. כדי להציג ... יצא מירושלים ונסע לעיר אחרת שמרחקה מירושלים בקו אווירי הוא כ- 125 ק"מ. יוסי ג.

יחידה 21: משולשים

https://stwww1.weizmann.ac.il/math-rehovot/wp-content/uploads/sites/6/2016/09/unit21-Haredim.pdf

כל המשולשים שנבנים לפי אורך נתון של צלע, וגדלים נתונים של שתי זוויות הנמצאות ליד הצלע הזו,. חופפים זה ... ּבְנו, באמצעות סרגל ומחוגה, משולש שאורכי צלעותיו 5 ס"מ, 7 ס"מ ו- 3 ס"מ, לפי השלבים הבאים: — שַרטטו ... פי כמה גדול שטח המשולש הגדול משטח המשולש הקטן?

יחידה 5: קנה מידה

https://stwww1.weizmann.ac.il/math-rehovot/wp-content/uploads/sites/6/2016/09/u5.pdf

קנה מידה בתרשים לבין האורך במציאות נקרא האורך היחס בין. של החתול (גובה החתול, ... יוסי יצא מירושלים ונסע לעיר אחרת שמרחקה (בקו אווירי) הוא כ- 125 ק"מ. לאן נסע יוסי? הסבירו.

יחידה 1 – על זוויות

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/moreymorim/hitmakzeut/materials/geo_adv/unit12-3.pdf

נפח חרוט. בדו. מה לחישוב נפח של פירמידה על. -. פי מנסרה בעלת אותו בסיס וגובה. ,. מחשבים נפח של חרוט על. -. פי גליל. בעל אותו בסיס ואותו גובה. : כפי שראיתם קודם. ,. נפח של ...

יחידה 8: מקבילית

https://stwww1.weizmann.ac.il/math-rehovot/wp-content/uploads/sites/6/2016/09/u8-3.pdf

מקבילית יחידה 8 -. במקבילית הצלעות הנגדיות שוות זו לזו. משפט: בעקבות... CD || AB נתון: 3. AD || CB. = א. הַשלימו מה צריך להוכיח לפי המשפט: = נימוקים. הוכחה. ⦠= 1 ⦠3 ב.

יחידה 15: דלתון

https://stwww1.weizmann.ac.il/math-rehovot/wp-content/uploads/sites/6/2016/09/RelTb_unit15.pdf

כדי להוכיח שהמרובע הוא דלתון, יש להוכיח שהוא מקיים את תנאי ההגדרה - כלומר, שיש בו שימו לב! שתי צלעות סמוכות שוות באורכן וגם שתי הצלעות האחרות שוות באורכן. משפט ...

משוואות ובעיות 3: יחידה

https://stwww1.weizmann.ac.il/math-rehovot/wp-content/uploads/sites/6/2016/08/7.3.1-T.pdf

אם התלמידים מתקשים במציאת פתרונות,. כדאי להתייחס לכך. .1. א. x. מייצג את ספרת העשרות ו y. את ספרת היחידות. ביטוי. למספר. ה. דו. ספרתי: 10x y. , x. מספר טבעי בין. 1. ל. 9.

פאונים משוכללים 4 : יחידה

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/moreymorim/hitmakzeut/materials/geo_staff/unit4-1.pdf

גיאומטריה. ,. קורס לצוותי מורים. ,. יחידה. : 4. פאונים משוכללים. יחידה. : 4 ... דפי עבודה. : סדנא ללימוד הנושא. פאונים. משוכללים. (. נספח .)1. המורים יושבים בקבוצות סביב שולחנות. -4(. 6 ... גופים. שכל פאותיהם מצולעים . כאן השתמש. נו בשם. ,"פאון". אך ניתן להשתמש בשם הכללי ... אך לא כולם מאותו סוג . הכדורגל מורכב. ממחומשים. מ ו. משושים . אפשר גם לחפש. פאונים.

יחידה 10: הסתברות - דיאגרמת עץ

https://stwww1.weizmann.ac.il/math-rehovot/wp-content/uploads/sites/6/2016/09/RelTb_unit10.pdf

יחידה 10: הסתברות - דיאגרמת עץ. שיעור 1. חישוב הסתברויות בעזרת דיאגרמת עץ. לפניכם שרטוט של מבוך. בערב היתולי לקראת פורים שיחקו הבנות ואימותיהן במבוך. כל אימא בוחרת ...

יחידה 6: מתיחות וכיווצים

https://stwww1.weizmann.ac.il/math-rehovot/wp-content/uploads/sites/6/2016/09/u6-2.pdf

בכל סעיף, תנו דוגמה לשני חוקים של פרבולות שיוצרים: 1. ... רִשמו לכל פרבולה: ... חקירת הפונקציה הריבועית (נקודות קיצון, עלייה, ירידה, נקודות אפס וכדומה( יכולה לעזור להבנת תופעות ...

יחידה 4: הפונקציה הריבועית

https://stwww1.weizmann.ac.il/math-rehovot/wp-content/uploads/sites/6/2016/09/u4-3.pdf

הפונקציה .פרבולה גרף של פונקציה ריבועית נקרא. ד. מִצאו בפרבולה זוגות של נקודות סימטריות. מִצאו בטבלה זוגות סימטריים. מהו ציר הסימטריה של גרף הפונקציה? מה המשוואה שלו?

יחידה 4: זוגות של פונקציות

https://stwww1.weizmann.ac.il/math-rehovot/wp-content/uploads/sites/6/2016/09/HUnit4.pdf

זוגות של פונקציות יחידה 4 -. 78. שילובים במתמטיקה. יחידה 4: זוגות של פונקציות. שיעור 1. נקודות חיתוך בין ישרים. שרטטה את הגרפים של שתי פונקציות קוויות. דבורה g(x) = –x 4.

יחידה 19: פתרון משוואות

https://stwww1.weizmann.ac.il/math-rehovot/wp-content/uploads/sites/6/2016/09/u19-3.pdf

כדי לפתור את המשוואה מבצעים, על האגפים פעולות בדומה לאלה שביצע דני על כפות המאזניים. השלימו את הפעולות ... כִּתבו ביטוי אלגברי מתאים למספר הפרחים באגרטל האדום.

יחידה 29: גליל וחרוט

https://stwww1.weizmann.ac.il/math-rehovot/wp-content/uploads/sites/6/2016/09/u29-1.pdf

נלמד לחשב נפח , שטח פנים ושטח מעטפת של גליל. r אורך רדיוס הבסיס, ... נפח חרוט. מנפח גליל בעל אותו בסיס )אותו רדיוס( ואותו גובה. 3. 1. שווה ל- נפח חרוט. (.אורך גובה החרוט - h ...

יחידה 11: דלתון וטרפז

https://stwww1.weizmann.ac.il/math-rehovot/wp-content/uploads/sites/6/2016/09/u11-2.pdf

דלתון של צלעות סמוכות שוות, נקרא שני זוגות נפרדים מרובע בעל הגדרה: במצולעים ... דלתון אם במרובע האלכסונים מאונכים זה לזה, ואלכסון אחד חוצה את האחר, אז המרובע הוא משפט: ... הוכחה: האלכסון המשני מחלק את הדלתון לשני משולשים שווי שוקיים בעלי בסיס משותף.

יחידה 21: שאלות מילוליות

https://stwww1.weizmann.ac.il/math-rehovot/wp-content/uploads/sites/6/2016/09/unit21.pdf

שקלים לסינמטק. בכמה סרטים צפה רונן בשנת תש“ע? 440 - בשנת תש“ע, רונן שילם. - כמה ישלם רונן אם יצפה במהלך השנה ב- n סרטים? . יואב אינו מנוי.2. סרטים. כמה הוא שילם בשנה ...

יחידה 8: תכנון לינארי

https://stwww1.weizmann.ac.il/math-rehovot/wp-content/uploads/sites/6/2016/08/9.8.1-S.pdf

a תכנון לינארי 8.1 במאפייה. 108. מצוינות רחובות. יחידה 8: תכנון לינארי. 8.1 במאפייה. מאפיית טעים לי מייצרת עוגות שמרים ועוגות קרם. ,100 סך כל העוגות שהמאפייה מייצרת ביום אינו ...

יחידה 30: מעוין וריבוע

https://stwww1.weizmann.ac.il/math-rehovot/wp-content/uploads/sites/6/2018/02/H20169B_Blue30.pdf

אם מרובע הוא מעוין, אז הוא מקבילית בעלת זוג צלעות סמוכות שוות באורכן. משפט 1. א. רִשמו מה נתון ומה ... האם יש לכם מספיק מידע כדי להוכיח שמרובע ABCD הוא מעוין? הַסבירו.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.