בספרות עברית

כצפוי יש דמיון מבני־צורני רב בין הפרשה שבתנחומא לבין הפסקה בפסיקתא רבתי,. דמיון שיסודו ... 10היא מעשה תשבץ אמנותי, 'שהקורא בהן לא ירגיש כמעט ב"תפרים" המאחים אותן'. כך למשל ... נֹח טוען המדרש כי בשלשלת הגנאולוגית שמאדם עד לֶמך לא הסכים איש להאכיל.

בספרות עברית - Related Documents

בספרות עברית

https://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/99995-files/99995009/99995009-29/99995009-29.pdf

כצפוי יש דמיון מבני־צורני רב בין הפרשה שבתנחומא לבין הפסקה בפסיקתא רבתי,. דמיון שיסודו ... 10היא מעשה תשבץ אמנותי, 'שהקורא בהן לא ירגיש כמעט ב"תפרים" המאחים אותן'. כך למשל ... נֹח טוען המדרש כי בשלשלת הגנאולוגית שמאדם עד לֶמך לא הסכים איש להאכיל.

בספרות עברית - האוניברסיטה העברית

http://pluto.huji.ac.il/~msheyd/files/Agnon-Theatre.pdf

לחנוך )החניך(, דמות של איש תמים שאינו 'מהרהר בדברים', מהו דמיון: אומר אני לחנוך, יודע אתה ... חולה המדומה(. מעדיף הוא בניה מיזנטרופ,ה קמצן,האו פרוטוטיפיות מן הסוג של מולייר ).

בספרות עברית כללית בחינת הבגרות – פתרון הצעת - לחמן

http://www.lachman.co.il/public/uploads/ckfinder/files/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA.pdf

)לכל שאלה. –. 14. נקודות(. שאלה מספר. 0. סיפורים מאת עגנון / האדונית והרוכל. היצירה שלפנינו מספרת על רוכל יהודי נודד ואדונית נוכריה, אשר נוהגת לאכול את בעליה. לאורך היצירה.

תוכנית הלימודים בספרות עברית לערבים: מ;quot&שער להכרת תרבות ישראל ...

https://www.smkb.ac.il/Data/Uploads/amar.pdf

נגזרו ממטרות־העל המעוגנות בחוק חינוך ממלכתי תשי"ג )צרצור, 1985(. החינוך הלשוני ... )לרבות תנ"ך(, ושתי יחידות בחירה, אחת בספרות ואחת בלשון למי שמבקשים ... חוזר מפמ"ר.

גריסי חיטה בספרות התלמודית, בספרות הקלסית והיום - יד בן צבי

https://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Rafael_Frankel_7-14_LR.pdf

D. Zohary & M. Hopf, Domestication of Plants in the להגדיר את שניהם כוסמת, spelt. לדיון בזני ... ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ Agricultural Pursuits, trans. ; תרגום אנגליGeoponica, ed.

עברית בבית? הקניית עברית כשפה נוספת לילדים בתפוצות

http://meyda.education.gov.il/files/AdultEducation/hed_haulpan/hed_10_100_rachel_halebe.pdf

בשבת הם נוהגים לדבר ביניהם ולקרוא יחד רק בעברית )הסדרה המועדפת עליהם. כבר כמה שנים היא 'הארי פוטר' בתרגום לעברית, שכבר צלחו לפחות ארבעה כרכים מתוכה. הסיפורים.

מיקודית בספרות

https://www.rachelbd.co.il/wp-content/uploads/2018/10/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%95%D7%92%D7%9E%D7%94-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A6%D7%A8-%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8.pdf

איך עונים על שאלה בספרות? ................................ . ... הֲיָם בֵׁינִי ּובֵׁינֶָך / שמואל הנגיד ... להתפנות לכתיבת תשובות על סיפורים קצרים שירים ואנסין. •. וודאו שמספר השאלות אליהן ...

בספרות - יואל גבע

http://files.geva.co.il/bagrut/2015/safrut2_a_summer2015.pdf

18-7(. שירת ימי הביניים. שאלה מספר. 1. "כותנות פסים" /משה אבן עזרא. •. השיר מתאר את פריחת הגן עם בוא האביב. •. בעזרת מערכת ציורי לשון, מתוארת תהלוכה חגיגית של צמחי הגן, ...

30% מיקודית בספרות

https://www.rachelbd.co.il/wp-content/uploads/2019/05/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA-30-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A6%D7%A8-%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8.pdf

ביקור הגברת הזקנה ... בשורה הראשונה הדובר שואל שאלה רטורית. מלאת זעם "מָ ה ... הליך ההת. בגרות שה. וא עובר כאשר. הוא יוצא. מאזור השכונות המזרחיות. ב. חריזה חופשי. ת. –.

קובץ PDF של כל הסיכומים בספרות

http://www.sikumuna.co.il/sikumim/safrut.pdf

את הכבוד שהוא רוחש לו ואת הרגשת הקטנות. והאפסות של האדם מולו ... כך הדובר נשאר חסר כל ונתון לחסדי הלילה ממש כמו הארץ עליה ירד. השחור ... הוא גם עוזר לאבא. גוריו כשהוא ...

הפוליטיקה של פרס נובל בספרות

https://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/01031-files/01031501.pdf

טולסטוי, מארק טווין, הנרי ג'יימס, סטרינדברג, קפקא,. תומס הארדי, ג'וזף קונרד, פרוסט, רילקה, ג'יימס ג'וייס,. וירג'יניה וולף, ברכט, בורחס, יונסקו, נבוקוב, גראהם גרין,. אודן, ארתור מילר ...

פתרון בגרות בספרות

https://www.kidum.com/bagrut/public/uploads/ckfinder/files/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F%20904441.pdf

31 מאי 2018 ... כידוע, בספרות (ובחיים) הדרך היא החשובה, לכן יתקבלו גם תשובות נוספות מעבר ... שתיים. מהשאלות. משקל. כל שאלה. 17. נקודות. . 1. הים ביני ובינך/ שמואל הנגיד.

אלי פררה - בגרות בספרות

http://www.bagrutbesafrut.co.il/260.pdf

ראי אדמה. ;. או. הוי ארצי מולדתי. ;. סונטה י. מ('. שירים לאילאיל. " את אינך יודעת. ") לאה גולדברג. – ... יצחק בן .נר-. מ". סע הערב של יתיר. " / . ב.א. יהושע . " יד ושם. " /. אהרון .מגד. " השבוי. /". יזהר ... ניסים אלוני. " פונדק הרוחות. /". נתן. אלתרמן . " מלך מרוקאי. " /. גבריאל בן שמחון.

שאלון בגרות בספרות

https://www.kidum.com/bagrut/public/uploads/ckfinder/files/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA%202%20%D7%99%D7%97%D7%9C%20%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%20%D7%

שירת ימי הביניים. ד. קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו. כָּתְנוֹת פסִים / משה אבן עזרא. כָּתְנוֹת פָּטִים וּלָבַשׁ הַבֵּן וּכְסוּת רִקְמָה וּ מַדִי דִשְׁאוֹ,.

שאלון בגרות בספרות 441

https://www.kidum.com/bagrut/public/uploads/ckfinder/files/%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA/%D7%A7%D7%99%D7%A5%202017/_%D7%A0_____%D7%A8_%C2%BF___%D7%A9_%D7%A9_%C2%A5-min.pdf

נספח: תכנית הלימודים ולשאלון 05 בלבד). קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו. 8. שִׁיר אִמִּי וְהַנַּחַל / אורי צבי גרינברג. וְאוּלַי אֶל הַנַּחַל הַהוּא מִימֵי הַנַּעֲרוּת.

מתמטיקה בספרות הילדים

http://www.orianit.edu-negev.gov.il/matiarh/cp/homepage/regFiles/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA%20-%20%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94%20%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D.pdf

קיי. ✓. ✓. ✓. ✓. ✓. ✓. ✓. המטריה הגדולה · של אבא. לוין קיפניס. ✓. ✓. ✓. ✓. ✓. ✓. ✓. ✓. העכבר והתפוח. סטיבן בטלר. ✓. ✓. ✓. ✓. ✓. חמש מכשפות הלכו · לטייל. רונית חכם. ✓. ✓. ✓.

בספרות פתרון בחינת הבגרות

http://www1.amalnet.k12.il/berseva/bible/DocLib6/%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%A7%D7%99%D7%A5%202014/safrut2_a_summer_2014.pdf

המפתח. " /. יצחק בשביס זינגר. •. "המפתח" הוא סיפור התפכחות. •. בסיפור "המפתח" לבשביס זינגר תפיסת המציאות של בסי, הדמות הראשי. ת, שונה מתפיסת. המציאות של הסובבים ...

ערב יום הכיפורים בספרות העברית החדשה

https://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/02004-files/02004219.pdf

ו למות, כפי שראינו אצל רב רחומי. הספרות העברית בדור התחייה לא התעלמה מיום הכיפורים, ו. בעבודה זו נראה כיצד מתפקד ערב יום. הכיפורים ברטוריקה של .ה. לאחר שנעסוק מעט ברקע ...

פתרון בגרות בספרות 8282

https://www.kidum.com/bagrut/public/uploads/ckfinder/files/%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%A3%202018%20%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1

8 פברואר 2018 ... דרמה. שימו לב, בפרק זה יש לענות על שאלה. אחת. בלבד. אם עניתם בשאלון זה על המחזה "ביקור הגברת. הזקנה", לא תוכלו לענות על המחזה הזה בשאלון הבא. 7.

פתרון בגרות בספרות - קידום

https://www.kidum.com/bagrut/public/uploads/ckfinder/files/%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA/%D7%A7%D7%99%D7%A5%202017/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%

בגרות ב: ספרות. •. מספר יחידות הבגרות: 2. •. מחברת. פתרון הבחינה: דקל שי. שחורי. וערן לוי. •. מועד הבחינה: 5 ... ועם בעל הבית בחלקים השני והשלישי. יש לכלול התייחסויות לחזרה ...

שאלון בגרות בספרות 904441

https://www.kidum.com/bagrut/public/uploads/ckfinder/files/%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA/904441%20%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F%20%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%A3%202018-min.pdf

שוֹקֵט הָעֵץ. בְּאֹדֶם עֲגִילִים. לָעַד לא תֵּעָקֵר מִמֶנִי, אֱלֹהֵינוּ,. תּוּגַת צַעֲצוּעֶיךָ הַגְדוֹלִים. בשיר זה המשורר רואה את המציאות באופן ראשוני, מלא תימהון והפתעות.

פתרון בגרות בספרות 904441

https://www.kidum.com/bagrut/public/uploads/ckfinder/files/%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%A3%202018%20%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D

8 פברואר 2018 ... הפריחה כל כך משמחת שכולם חייבים. להשתתף במשתה. .2. ראה שמש/ אבן. -. גבירול. הטבע. בשיר מתואר באמצעות האנשה. הסבירי. והדגימ. י קביעה זו. בתשובתך.

ילדים בספרות מחקרים – ילדות עת

https://www.shaanan.ac.il/wp-content/uploads/2019/07/3-6gabian.pdf

גה לכנות אותה 'שוורצע" (. שם. , עמ'. 83. ). ... העברית שפה חיה: קובץ מחקרים על הלשון ... חיה. (כרך ז, עמ'. 239-203. -). תל. אביב: אוניברסיטת תל. -. אביב והקיבוץ המאוחד. כהן, ד"ב ...

פתרון בגרות בספרות 8281

https://www.kidum.com/bagrut/public/uploads/ckfinder/files/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F%208281.pdf

סיפור קצר. פרק זה הוא חובה. יש לענות ע. ל שתי שאלות בפרק זה. לכל שאלה. 16. נקודות. 1 . תאר ... בחרתי לענות על השאלה לפי הסיפור קצר "המפתח" מאת יצחק בשביס זינגר.

בספרות פתרון בחינת הבגרות - יואל גבע

https://files.geva.co.il/geva_website/uploads/2016/12/safrut_2_a_winter2015.pdf

זית בסיפור "פראדל" מאת דבורה בארון היא: נישואי פראדל לאברהם נוח. אירוע. זה. מופיע בראשית הסיפור והוא. מניע את העלילה, משפיע על. פראדל, גיבורת הסיפור ותורם. למשמעות ...

בחינת בקיאות בספרות הילדים - תשע"ח

https://www.kaye.ac.il/wp-content/uploads/2019/06/%D7%93%D7%A3-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D-%D

הכינה נחמה. )איורים: יוסי אבולעפיה( . תל אביב: עם עובד .. ✓. ש. נהב, חיה. ) 1970. (. מיץ פטל. )איורים: תמרה ריקמן( . תל אביב: עם עובד.. ✓. שנהב, חיה ). 1989. (. "גברת עם ...

טיפים לקראת בחינת הבגרות בספרות

http://hd.amalnet.k12.il/wp-content/uploads/sites/32/2017/09/%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%AA-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%9

טיפים לקראת בחינת הבגרות בספרות .1 ... קרא את ניתוח היצירה שאותה אתה לומד. ג. רצוי לסמן בטוש את משפטי המפתח בני. תוח. לאחר סיום נושא מסוים ... https://files.geva.co.il/bagrut/2017/safrut8281_q_winter2017.pdf. מבנה מבחן ... הוא ישובץ בפרק הסיפור הקצר.

בחינת הבגרות בספרות – הצעת פתרון

https://www.kidum.com/bagrut/public/uploads/ckfinder/files/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%A3%202018%20%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%208281.pdf

8 פברואר 2018 ... כידוע, בספרות (ובחיים) הדרך היא החשובה, לכן יתקבלו גם תשובות. נוספות מעבר ... שני. הסיפור הקצר. אם. בחרת בפרק זה, עלייך לענות על. שתי. שאלות. ב. שאלות. אין 6-ו 5 ... ז. ו אענה על פי דמותו של ק. ראון. •. קריאון. הוא דמות טרגית ששוגה משגה גורלי.

שאלון בגרות בספרות, קיץ 2011 2 יח"ל

http://www.lachman.co.il/public/uploads/ckfinder/files/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A7%D7%99%D7%A5%202011%202%20%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA.pdf

18. לפניך שני שירים מאת שמואל הנגיד: "יהים ביני ובינךיי וייבכור אמרי! ואחריהם שאלה. קרא את השיר שלמדת, וענה על השאלה. הַיָּם בֵּינִי וּבֵינֶף ושמואל הנגיד. הִים בֵּינִי וּבֵינֶךְ ...

מאגר שאלות לבחינת הבגרות בספרות

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/MikzootAzmaeem/shelot.pdf

אקרוסטיכון. ,. מיטונימיה, שיבוץ. י. שני הבתים האחרונים מדגישים את ההבדל המהותי בין האדם לבין הבורא ... בשיר עמדה דיכוטומית ]חצויה,שני קטבים מנוגדים[ הוכח על פי שתי דוגמאות.

ייצוגי גזע, גזענות ושחורוּת בספרות הילדים

http://www.shaanan.ac.il/wp-content/uploads/2019/01/3-5rodin.pdf

מאפיינות. בהרחבה. הן. את. דמותו. של. הילד. השחור,. על. מגוון. תכונותיה. והבעיות. הניצבות. לפניה,. והן. את. גילומיה. של. הגזענות. שהיא. פוגשת. בישראל. קליטה. טרגית. הרומן. קלקידן.

בגרות בספרות 2 יח"ל, חורף 2008

https://www.lachman.co.il/public/uploads/ckfinder/files/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA%202008%20%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%A3.pdf

... וענה על השאלה שאחריו. רק עַל נַגְמל / רחל. רַק עַל עַצְמִי לְסַפֵּר יָדַעְתִּי. עַד עוֹלָמִי בָּעוֹלָם גְמֶלֶה. גַם מַשְׂאֵי עָמַסְתִּי כָּמוֹהָ. רַב וְגָמֵד מִכְּתֵפִי הַדְלָה.

תחנות בספרות העברית - סמינר הקיבוצים

https://www.smkb.ac.il/Data/Uploads/T-YesodA3-15_2.pdf

מאת משה הוא הלך בשדות – 8.12 פרופ' חגית הלפרין. שמיר: פוליטיקה, ביוגרפיה, ספרות ... "הקוד הכפול: ממשות ובדיון 13.4 ד"ר רינה דודאי -. בייצוג זיכרון השואה בדור השני".

פתרון בגרות בספרות, חורף 2012

http://www.lachman.co.il/public/uploads/ckfinder/files/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%A3%202012.pdf

"כתנות פסים"/ משה אבן עזרא .א. הצג את שינויים ... הגן מתלבש בבגדים מפוארים )"כתנות פסים לבש הגן"(. ... בבית השני הדוברת מדמיינת כי שירת הזמיר, לה היא מאזינה מחלונה, מגיעה אל אוזנו של ... לא חושב להודות לנורה על מעשיה ולשאול כיצד עברה את שלושת ימי הסחיטה.

פתרון בגרות בספרות, חורף 2010

http://www.lachman.co.il/public/uploads/ckfinder/files/%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%A32010.pdf

האדונית והרוכל. " מבנה התשובה. : ] א. יש להראות את המורכבות . החלק הראשון צריך להביא דוגמאות לכך שהרוכל שולט. בגורלו ואחראי למעשיו ולתוצאותיהם. (. אירועים שקורים לו. ). ] ב.

בספרות בחינת הבגרות – פתרון הצעת - לחמן

http://www.lachman.co.il/public/uploads/ckfinder/files/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA%202%20%D7%99%D7%97%D7%9C%20-%20%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%A3%202013%20%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA%20%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%9C%D7

הוא רוצה להדחיק את עברו הטרגי ולהתחיל חיים חדשים עם אישה צעירה. ... יש באהבתם מאפיינים של יחסי אב ובת. ... באופן סמלי הגיבור הטראגי "עיוור" למציאות סביבו בשל קיצוניות.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.