גיליון 2 | דצמבר Ä 2016 טבת תשע;quot&ז - המכון הישראלי לדמוקרטיה

2 דצמבר 2016 ... הערכית והמוסדית של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, שיפור התפקוד של מבני. הממשל והמשק ... השקיה, תשבץ חלקות, דרכים וסמטאות. המטע כולו נתון ... 'למך ]לדל[ ולזקן', חברה בריאה וראויה לא תקום בלעדיהם, ואולם אלה — בעיקרם —. 1חיים הם מחוץ ...

גיליון 2 | דצמבר Ä 2016 טבת תשע;quot&ז - המכון הישראלי לדמוקרטיה - Related Documents

גיליון 2 | דצמבר Ä 2016 טבת תשע;quot&ז - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/8008/bifrat_uviklal_web-2.pdf

2 דצמבר 2016 ... הערכית והמוסדית של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, שיפור התפקוד של מבני. הממשל והמשק ... השקיה, תשבץ חלקות, דרכים וסמטאות. המטע כולו נתון ... 'למך ]לדל[ ולזקן', חברה בריאה וראויה לא תקום בלעדיהם, ואולם אלה — בעיקרם —. 1חיים הם מחוץ ...

גיליון 1 | דצמבר 2015 • טבת תשע;quot&ו - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/4147/judaism_sovereignty_and_human_rights_1.pdf

כל פרסומי המכון ניתנים להורדה חינם, במלואם או בחלקם, מאתר האינטרנט. Judaism ... עדיאל זימרן. בניגוד להומניזם המודרני, המכוון למכנה המשותף הרחב ביותר של כל בני האדם,. ההומניזם ... להצגת חז"ל את עצמם כמומחים רפואיים ראו AJS Review 38 (2) (2014): 303–320. הערה 6(. ... עם זאת, ייתכן שלפסוק מובן חזק יותר בתוך ההקשר הספציפי של יום הכיפורים,.

בפרט ובכלל גיליון 3 - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/10005/bifrat_uviklal_3.pdf

3 דצמבר 2017 ... מעוניינים במפגש האמור הן ברמת הפרט, שהוא נושא זכויות האדם, הן ברמת הכלל,. מדינת הלאום ... 2009( 1(, עמ' 116-91. עיינו גם ראשית ישי רוזן־צבי, "אבד תאבדון את כל המקומות", ... Hoodies in Public,” ABA Journal, January 8, 2015 ...

"חרדיות מודרנית"? - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/10062/tarbut-democtit-lee.pdf

שחרית. דו"ח מחקר אפיון כללי החברה החרדית. (תל. אביב,. TRI. מחקרים אסטרטגים,. 2014. , פורמט. PTT. ; ) ... Israel Affairs 364 (2011); H. Campbell & O. Golan "Creating digital enclaves: Negotiation of the Internet Among ... עיתון משפחה. 23.2. 22.3. 22.4.

גיליון דצמבר 2009 - אש"י - איגוד השיננות הישראלי

http://www.idha.org.il/files/pdf/December2009.pdf

האסתטיקה בפנים: סמפיזיס מנדיבולרי, זווית. הלסת, עצמות הזיגומה, אף ... שונים, בהם תאי עצב, תאי שריר, רקמות קולגן, כדוריות דם, תאי מערכת החיסון. ועוד. במחקרים אחרים הוכח כי ...

מבקשי צדק - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/4041/pursuing_justice_book.pdf

תנועה לאמית מאוחדת, בין–לאמית חיה וכבירת כח, כי אם תנועת מעמד אחד. מאוחד מקרב כל העמים, ... בשביל מושבות יהודיות על אם הדרך העתידה להוליך להודו. ולסין לא נהיה חסרים לא ...

הדתה - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/13425/mamlachtiut-religionization-and-religious-soldiers-in-the-idf.pdf

64. ראו זלבה, דמוגרפיה של הדתיות. 65. לדברי זלבה, שיעור החילונים בציבור היהודי הבוגר בישראל ... תרגולת של פלוגת הסדר לקראת תפיסת קו בלבנון; תרגולת שנמשכה גם בשבת.

מסע אל האחווה - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/4567/fraternity.pdf

הקדמה: מסע אל האחווה: אחווה וסולידריות בישראל. 7. ידידיה צ' שטרן ובנימין פורת. שער ראשון. אחווה: שקיעי עומק. אדם לאדם — אח ורע: על המטפורה החברתית במקרא. 13. בנימין פורת.

חוקי שבת - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/11469/shabbat-mekomit.pdf

רח' פינסקר 4, ת"ד 4702, ירושלים 9104602 ... עסקית בשבת ("חוק המרכולים"), אלא אם כן שוכנע שפתיחתם של עסקים ... הוא כזה שאנשים רוצים שבתי מסחר יהיו פתוחים גם בשבת.

חוק הלאום - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/11056/%D7%97%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%A2%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%91-%D7%9C%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9

חברי‏הוועדה. ‏. חברי‏הכנסת‏. ‏. הנדון: גרסת חוק הלאום העומדת להצבעה בפני חברי הכנסת ... נוסח‏החוק‏העומד‏בפניכם‏אינו‏מצליח‏לגבש‏סביבו‏הסכמה‏כזו,‏ומשכך,‏עליו‏להדליק‏נורה‏.

אזרחות שכונתית - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/5055/neighbourhood-citizenship.pdf

ודרש מהם לפעול על פי לוח הזמנים שקבעה העירייה. החברה הירושלמית לא ... לקראת סוף הדיון, שארך כמה. שעות, ניתנה זכות הדיבור ליזם, מורד זמיר, אשר אמר בעברית של עולה:.

המכין הצוות - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/4571/education.pdf

הצוות. המכין. ראש. הצוות. פרופ' דן ענבר. ,. ראש תחום חינוך, מכון ון ליר בירושלים. ח. בר. י. הצוותים. ד"ר אמנון כרמון. ,. עמית מחקר, תחום חינוך, מכון ון ליר בירושלים. –. מחבר נייר. העמדה.

חרדיות מודרנית - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/4911/00886012.pdf

במידה רבה. הם משלמים מחיר חברתי יום–יומי על השתייכותם לזרם החרדי בגלל הזרּות ... למחקר זה. ,מעריב NRG 58 ראו, למשל, יצחק טסלר, "מספר האברכים גדל ב–5,000 מדי שנה", ... תלהעוני בישראל: תמונת מצב והשפעות דמוגרפיות גוטליב וניצה )קלינר( קסיר,. אביב: המכון ...

אמנת גביזון-מדן - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/4448/%D7%92%D7%91%D7%99%D7%96%D7%95%D7%9F%D7%9E%D7%93%D7%9F.pdf

משמש רב-מחנך בישיבת הר-עציון ומורה במכללת יעקב הרצוג יעקב מדן ... עקרונות מרכזיים של יעקב מדן באמנה ... ההסדרים המוצעים עשתה בעיקר פרופ' גביזון; הרב מדן התרכז בעיקר.

מיהו חילוני? - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/4797/00182812.pdf

זהותם היהודית הדגישו את הלאום, את החברה ואת התרבות, אך לא ייחסו. חשיבות לרכיב ... של ישראל שלא נימול )ערל( ובניגוד לשחיטתם של ישראל שעובד עבודה זרה. לפי מבחן כשרות ...

בישראל הגיור - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/10606/conversion-in-israel.pdf

16 אוגוסט 2017 ... עובדה זו הציבה פתח לפס. יקות ולפרשנויות של. חכמי ישראל מתקופת התלמוד ואילך ... הרב גרגורי קוטלר. -. התנועה. ליהדות. מתקדמת. ) התנועה הרפורמית. (. 47.

הפיקוח על שוק ההון - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/4766/book_7079.pdf

פיקוח:הפיקוח על הבנקים,הממונה על שוק ההון והחיסכון,המפקח על. הביטוח,הרשות לניירות ערך ... Trends and Implications, BIS Working Paper No. 43. Briault, C., 1999.

יציבות ממשלות - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/6267/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%AA.pdf

משך כהונת ראשי הרשות המבצעת ... מדידת יציבות ממשלות על פי משך כהונת ראש הרשות המבצעת או משך כהונת ממשלות מצביעה על ... אשי רשות מבצעת או במדד משך כהונת ממשלות.

בוררות מוניטין - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/8297/meeting2_2662016.pdf

26 יוני 2016 ... פוליארכיה במובן הקלאסי, של. קבוצות שנאבקות על האינטרסים ויש להם אחד, היום אחד, זה לא, זה,. זה לא עובד. אז אני מסכים, אני חושב שזה אתגר מאוד מאוד מאוד ...

חרדים מ”שלטון העם” - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/4906/%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A2%D7%9D.pdf

אתר האינטרנט: www.idi.org.il. המכון הישראלי לדמוקרטיה, ת“ד ... www.bhol.co.il/forum/topic.asp?topic_id=2892890&forum_ "מדינת הלכה" www.bhol.co.il/forum/topic.

הבחירות בישראל - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/8314/%D7%94%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2015.pdf

תקשורת פוליטית. פרסונליזציה פוליטית במרשתת: מפלגות ופוליטיקאים בבחירות 2015 ... את עודפי המושבים מעבירים לרמה גבוהה יותר של מושבים על–אזוריים ולבסוף לרמה הארצית.

צעירים חרדים - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/4783/%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D.pdf

ארוכות בכוללים תמורת מלגת מחיה המורכבת מקצבה של משרד הדתות ומתרומות פרטיות שכל ... אברך. חרדי. בתחילת. שנות. -ה. 20. לחייו. עומד. ים. כיום. כמה. מסלולים. אפשריים. נוסף.

בנימין זאב הרצל - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/8634/herzel.pdf

בנימין זאב הרצל הוא חוזה מדינת היהודים, אבי הציונות המדינית ומייסדה של. ההסתדרות הציונית העולמית. הוא נולד ב–1860 בבודפשט שבהונגריה. ב–1878. עבר עם משפחתו לווינה, ושם ...

מילים מטרידות - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/4793/milim-matridot.pdf

... ביותר שיש לאישה. עוד מבקרת קזין את חוסר היכולת של החוק למנוע תוצאות קשות למוטרדת, ... מחקרים מרחבי העולם מראים כי ממצאים דומים — גברים מוטרדים מינית, אך. באחוז נמוך ... אתה באותו אחר צהריים ושרק כך הם יוכלו לקיים יחסי עבודה'. ,Ann Crittenden. 'Women ...

עיתונות†דוטÆקום - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/4725/itonut_for_web.pdf

ראש המסלול לתקשורת דיגיטלית. ומרצה בבית הספר ... מהדורה מקוונת של עיתון מודפס. ) 2(; ... משפחה. ,. כתב עת לציבור החרדי http://mishpacha.com/heb/index. נשים ברשת. –.

הדוח המלא - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/4632/kriat_kavod.pdf

Printed in Israel. כל פרסומי המכון ניתנים להורדה חינם, במלואם או בחלקם, מאתר האינטרנט. ... בחלומותיה בלילות נוגס אדם בציפור יפת־נוצות, דמה מטפטף על צווארונו הלבן. גבוה מעליה ... גניה תספר על המבט המבוהל בעיני בתה כשבימים קרים במיוחד תופס אותה. חתנה רוחצת ... "אני וחבר שלי התערבנו על 500 ש"ח, החבר שלי אמר שתשכבי איתו/איתי ואני. אמרתי שלא".

חוק יסודות המשפט - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/7836/seder11.pdf

11 נובמבר 2016 ... נדפס בישראל, 2016. אין לשכפל ... תקנות חוק יסודות המשפט, התשע"ו-2016: ... הדבר בא לידי ביטוי בדיני הראיות 21הפלילי להגן על החברה מפני פורעי חוק.

בין אידאל למציאות - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/6749/%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%90%D7%99%D7%93%D7%99%D7%90%D7%9C-%D7%9C%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA.pdf

המשמעות העיקריות שעברו כחוט השני בטקסטים של כותבי הנאומים. חלקו הראשון של המאמר — "החלום ושברו" — פורש לפני הקורא את הקטגוריות. העיקריות שבאמצעותן כותבי הנאומים ...

הורדה חינם - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/4793/milim-matridot.pdf

כל מחקרי המדיניות וכן פרק נבחר מכל ספר ניתנים להורדה חינם מאתר האינטרנט. ... קרה משהו בפוארטו ריקו, ... Henry specifically remarked ‛All that bitch needs is a good.

אברהם יהושע השל - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/8782/heshel.pdf

זמן מועט לפני שנרצח באפריל 1968 ביטא מרטין לותר קינג את הערכתו הרבה. כלפי חברו ... אובמה, למשל, חתם את נאומו בביקורו בישראל במרץ 2013 בציטוט מדבריו של. השל, הוכחה ...

מערכי שיעור יסודי - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/10487/declaration-of-independence-and-its-values-elementary-school.pdf

מדינת "עצמאות" ומדינת "דמוקרטיה". נציג לתלמידות/ים את ההגדרות המילוניות למושגים "עצמאות" ו"דמוקרטיה". ונסביר אותם. נגדיר בכיתה שני אזורים – "אזור עצמאות" ו"אזור דמוקרטיה".

מולדת יחפה מלא.indd - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/4835/moledet-yehefa.pdf

... מועד שסופו מפח נפש והחמצה. "בְּ אֵ ין חָ זוֹן — יִפָּ רַ ע עָ ם". ... בעשורים האחרונים, יוצאי חבר המדינות, אתיופים או יאפים, באו לארץ בטוחה. בעצמה. אליק בן דורנו לא נולד ... היהודי ג'ורג' סטיינר, שאימץ את רעיון הקוסמופוליטיות היהודית ואת מיתוס. היהודי הנודד, חסר הבית.

יהודים ישראלים - דיוקן - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/5032/%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%97%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%90.pdf

יהודים ישראלים רבים מתעניינים גם בשאלה מיהו יהודי ומקבלים את העמדה הרשמית של מדינת ישראל,. התומכת בגיור אורתודוקסי. עם זאת כמחצית מהמשיבים לסקר תומכים בהכשרת ...

קטלוג הפרסומים 2019 - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/12912/katalog-2019.pdf

ההתמודדות המשפטית בישראל. עם תופעת מימון הטרור. מחקר מדיניות 79. גיל־עד נועם. 2009 ... החוזה בין צה״ל לחברה הישראלית: שירות החובה. פרויקט צבא־חברה. ברוך נבו. יעל שור.

מעמד האישה בישראל - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/6259/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A2%D7%9E%D7%93-%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-23-10-06.pdf

חנה הרצוג. "ד. ר רות הלפרין. -. קדרי. "ד. ר צביה ולדן. פרופ. ' טובה כהן. "ד. ר אריק כרמון. "ד. ר עליזה ל. ביא. "ד. ר אורלי לובין. "ד. ר חנה ספרן. גב. ' מלי פולישוק. -. בלוך. גב. ' מיכל קונן. "ד.

ש נ ת ו ן החברה החרדית בישראל - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/7882/haredi_shnaton.pdf

אנו מודים לכל מי שהשתתפו בהכנתו: ד"ר מאיה חושן, ד"ר גלעד. מלאך, ד"ר לי כהנר, דפנה שמר, יאיר ... אולם ניתן לראות שינוי בחלוקה. הפנימית בין גברים חרדים ... באר שבע. 13. 91,458. 74. 1,232. 1.8. 4,321. 6.5. 5,553. 8.3. 16. 139,246. 61. 787. 0.9. -48. 9,502. 11.5.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.