חוזר המנהל הכללי

8 ספטמבר 2016 ... בנוסף לתיעוד (א. ו הצהרה כנ"ל) על קבלת שלוש מנות חיסון נגד דלקת כבד נגיפית ... סיבוכי המחלה הם דלקת ריאות ודלקת מוח, זיהום קשה בעור, ולעתים נדירות דימום,.

חוזר המנהל הכללי - Related Documents

חוזר המנהל הכללי

http://hw.haifa.ac.il/images/stories/files/physical/b.a/chisunim2017.pdf

8 ספטמבר 2016 ... בנוסף לתיעוד (א. ו הצהרה כנ"ל) על קבלת שלוש מנות חיסון נגד דלקת כבד נגיפית ... סיבוכי המחלה הם דלקת ריאות ודלקת מוח, זיהום קשה בעור, ולעתים נדירות דימום,.

חוזר המנהל הכללי - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/general_manager_28_03_2018/he/%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8%20%D7%9E%D7%A0%D7%9B%D7%9C%20%D7%A2%D7%97.pdf

27 מרס 2018 ... ללא כל דיחוי לידיעת חברי המועצה ועובדיה. 2. הנחיות הנוגעות לאיסור שימוש במשאבי מועצה דתית לצורכי בחירות: 2.1. עקרון שוויון הבחירות ואמון הציבור במינהל ...

חוזר המנהל הכללי - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/hozer/mk26_2011.pdf

7 נובמבר 2011 ... אינה מעידה על פרפוזיה מוחית . בשלב הסטטי ובמיפוי הספקט. -. העדר קליטה במוח הגדול ובמוחון . מקובלת ההגדרה של. " גולגולת ריקה. " Empty Skull . מוות מוחי ...

חוזר המנהל הכללי - נתיב מערכות ניהול

https://www.nativ.systems/loadedFiles/%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8-%D7%9E%D7%A0%D7%9B%D7%9C-%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8-2019.pdf

6 ינואר 2019 ... בחוברת מוטלת האחריות לבדוק באתר משרד החינוך אם ... בעת המעבר מהגן לכיתה א' מתרחש שינוי באיזון בין התחומים, ... הכנה מתמשכת במהלך שנת הלימודים.

המנהל הכללי - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/news/safety_2018/he/safety_2018.pdf

24 אוקטובר 2018 ... המוגדרים ב'נוהל אירוע חריג', יש לעדכן גם את מנכ"ל הרשות. 4 . מידע על ... ממלאים ערוצי נחלים ובדגש על מעוקים, כולל חציית זרימות החוסמות צירי תנועה. ברד, שלג.

משרד התקשורת המנהל הכללי - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/hearin27062017/he/%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A2%20%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%99%20%D7%9E%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9D%20-%20%D7%A2%D7%95%D7%AA%D7%A7%20%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D

27 יוני 2017 ... גם בחלופה זו. מוצע שלא לבטל את התקנה. ולקבוע את התעריפים בתקנות כתעריפים מירביים. .2. שיחה באמצעות כרטיס בזקכרט. , לכל דקת שיחה: (א) לרשת בזק. –.

דבר המנהל הכללי - האגודה לתרבות הדיור

http://www.tarbut-hadiur.gov.il/files/b2bdb925a5971c377a6500acab943a86/yedion%202014.pdf

חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה. 4 ... אם לא נוכח מניין חוקי בשעה שנקבעה לפתיחת האסיפה , ... חוק המקרקעין קבע בסימן ג ' הוראות לעניין התקנון והכל על פי מה שיפורט להלן :.

לוח זמנים של המנהל הכללי במשרד האנרגיה - אוגוסט 2017

https://foi.gov.il/sites/default/files/%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8%20%D7%90%D7%95%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%98%202017.pdf

1 אוגוסט 2017 ... 4. הצעת מחליטים. ל, מנכל. שאול מרידור. ישיבת אסטרטגיה - חזי ליפשיץ. ל. מנכ"ל. שאול מרידור. אורי אדלסבורג- בנושא גז ותהליך הסמכות. ל. מנכ"ל. שאול מרידור ...

חוזר המנהל הרפואי

https://fs.knesset.gov.il/20/Committees/20_cs_bg_525608.pdf

5 דצמבר 2016 ... ה. יש‏להשתמש‏בכללי‏חוזר‏. זה‏. גם‏בעת‏הערכת‏. הזכאות‏במקרי‏. מחלות‏לב‏נרכשות‏בילדים‏. ובעיקר‏מיוקרדיטיס‏ואי‏ספיקת‏לב.

תורת המנהל

http://din-online.info/pdf/or15.pdf

30 אפריל 2012 ... עמ' 50 • בראיון סיכום מיוחד לעורכי הדין רחל שיבר וברוך כצמן. המשנה. פרישת ... סמנכ"ל התמחות: רחל אופיר ... דאז אוהד מראני, פרסמה שורה של המלצות לגבי.

משולחן המנהל...

https://brancoweiss.org.il/wp-content/uploads/2016/02/%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%9F-5-%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8.pdf

7 ינואר 2016 ... "חוק הדוגמניות. " מאת גאיה ניר ונגה אפלבוים. בשנים האחרונות מתפתחות יותר ויותר בעיות. אכילה בקרב נשים, בני נוער ואפילו גברים . אנשים נוטים להאשים בכך ...

שמיטה - ילקוט המנהל

http://www.yalkut.com/subject/sabat.pdf

יש מחלוקת בעניין זמנה המדוייק של שנת השמיטה בגלל שנת היובל שהיא. כרוכה וקשורה בשמיטה. יש להבחין בין שיטת הגאונים, רבנו תם ואחיו הרשב"ם. שהשמיטה היא בתשס"ח. יש שיטת ...

מאגר הערכות לתעודה. - ילקוט המנהל

http://www.yalkut.com/tipmanof/maagartip36.pdf

כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוקיך. ( . מיכה ו. )'ח',. הדריכני בנתיב מצותיך כי בו חפצתי . (. תהלים קי. )ה"ל, ט". הדרך הארוכה היא הדרך הקצרה . (. על פי עירוביך נ. )ג".

הראל המנהל ביקור גומלין אחיםגדולים - תל אביב

http://ta.sisma.org.il/school/ud/udhigh/SiteAssets/news1.pdf?Mobile=1&Source=%2Fschool%2Fud%2Fudhigh%2F_layouts%2Fmobile%2Fview.aspx%3FList%3Df4dd7d95%252D72e7%252D45c1%252Dbf58%252D6f94522622de%26View%3Df3050ef4%252Dc56

30 ינואר 2012 ... במרכז תל אביב, הוקמה שדרת אוהלים, ... פצע לא איבד תקווה. סיפורו הוא נס, המ. נ. תקשר לחג החנוכה, לפיו אנחנו לא צריכים. לאבד תקווה גם בבעיות האישיות שלנו ... לדעתנו, המשחק פתח את ההורים וגם את הת ... את הממתקים תרמנו לבית הספר און, למסיבת.

להקת מחול חדשה בנס ציונה: ראיון עם המנהל האמנותי אלי לזר

https://www.israeldance-diaries.co.il/wp-content/uploads/2018/12/%D7%9E%D7%A228_%D7%9C%D7%94%D7%A7%D7%94_%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94_%D7%A0%D7%A1%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%94.pdf

בלנשיין. לזר ניהל את הלהקה הרשמית של בית הספר בניו יורק בלט ... והיה מנהל Lazar Ballet NYC דרומית של בלט ג'ופרי, ייסד את להקת ... שודד היםו היפהפייה הנרדמת עושה רק.

הכללי מלגות האפוטרופוס

http://www.washington.ac.il/michlala/files/2012/07/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%A4%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%A1-3.pdf

23 מרס 2014 ... בכתובת: http://www.hachvana.mod.gov.il/hacvana/education/scholarship/Pages/Aforoftros.aspx. תחת. הכותרת: השכלה אקדמית. מלגות לימודים.

לוח התעריפים הכללי - Partner

https://www.partner.co.il/globalassets/documents/partnerdoc/general-rates-table.pdf

לפי תכנית התעריפים של המנוי. תא קולי. יחול תעריף שיחה ברשת פרטנר בתוספת תשלום עבור שירות 144. בסך 2.12 ... רישום/ביטול לחבילות באמצעות ערוצי שירות עצמי. ללא תשלום.

חברתי של הפקידים עובדי המנהל והשירותים העמותה לקידום מקצועי

https://www.amitnet.co.il/wp-content/uploads/2019/02/%D7%94%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%94-%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D-%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99-%D7%97%D7%95%D7%91%D7%94-

ייפוי כוח. –. טופס הצטרפות. אני הח"מ מצהיר/ה כי אני חבר. /ה העמותה לקידום מקצועי של. הפקידים עובדי המנהל והשירותים. בהתאם להסכם הקיבוצי בין המעסיקים הציבוריים לבין.

אגף החשב הכללי - משרד האוצר

https://mof.gov.il/AG/FinancingAndCredit/DocLib/tender_SavingForEachchild-Answers-Mess1.pdf

27 אוקטובר 2016 ... המיוחדת לניהול התקשרויות לתכנית חסכון לכל ילד ... מהתוספת מס במקור בהתאם לפקודת מס הכנסה ... טופס הבקשה למשיכת כספים מחשבון חיסכון בבנק נעדר.

משרד המשפטים האפוטרופוס הכללי - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/apotroposklali_giloi_publications/he/020718.pdf

סאול פאולינה. עקשותי מרים. פופר יולס. פישלין ראובן. פלדמן שרה מיטאור. פלקסר יעקב. פרידמן גיטה. פרנקל אליעזר. צומיק אסתר פייגה. קולר מקס מנדל. קורנרייך שושנה. רגוליס אברהם.

בניה להיתר מפת מדידה ת הכנ הנחיית המנהל ל - הוועדה המקומית לתכנון ובניה ...

http://mizpe.bartech-net.co.il/media/14563/guide_map_new.pdf

מפה. מדידה. להיתר. בניה. )מפה(. מפה טופוגרפית. ש. בנוסף לפרוט המופיע בתקנות כאמור, מוצגים בה נתונים נוספים. הנדרשים לצורך ... מקרא של סימנים מוסכמים שמופיעים במפה. ) 10.

בניה להיתר מפת מדידה הכנת הנחיית המנהל ל - המרכז למיפוי ישראל

https://www.mapi.gov.il/ProfessionalInfo/hanchayot/DG-Directive-9-2014.pdf

1 אוגוסט 2017 ... מפה מדידה להיתר. בניה )מפה(. מפה טופוגרפית שבנוסף לפרוט המופיע בתקנות כאמור, מוצגים בה נתונים ... מקרא של סימנים מוסכמים שמופיעים במפה. ) 10.

לכבוד המ הל/ת הכללי/ת כבדי/תי בברכה, רובי גי ל

https://www.industry.org.il/files/Harel/Mankal/2020/22020.pdf

27 ינואר 2020 ... המ הל/ת הכללי/ת. כבדי/תי .1. בבחירות לתפקיד שיא התאחדות התעשיי ים. לא יהיה אפשר להצביע ללא אישור. השתתפות חתום על ידי החברה . .2. מי שלא שלח ...

לעתירה שהוגשה בעניין גור אל נ' האפוטרופוס הכללי

http://www.psakdin.co.il/kAnnex/art_ccpg_2.pdf

of. העותרת: עו'ד רו''ח ענת גור-אל מייז 056689011. מרחוב קלאוזנר 2 רעננה 4336701. על ידי דייר הנריק רוסטוביץ עוייד. יגאל אלון 92 תל אביב 67891. טלפון 03. -. 6954111 פקס 03.

מערכת האשפוז הכללי בישראל: תמונת מצב

http://din-online.info/pdf/tb34.pdf

תקציר. מערכת האשפוז בישראל פועלת רובה ככולה במסגרת ״שוק פנימי״ שנוצר עם החלתו של ... שוודיה. אירלנד. פינלנד. סלובניה. נורווגיה. איטליה. דנמרק. אוסטרליה. שווייץ. בלגיה. יפן.

הדימוי הכללי של המורים בקולנוע האמריקני

https://www.gordon.ac.il/sites/gordon/UserContent/files/borovsky.pdf

Peter Weir, 1989 ... אחד הסרטים המבטאים במיוחד את ז'אנר "המורה הטוב" של התקופה הוא הסרט ... ובסצנת הסיום של הסרט שרה בעיניים לחות הזמרת לולו, המשחקת כתלמידה ... משנת. 2991. , אולם אלה זכו בהצלחה ממוצעת, וחלקם נעלמו מהשוק. 3. במונח "הוליווד הקלאסית ...

לוח התעריפים הכללי - שירותים סלולריים - Partner

https://www.partner.co.il/globalassets/documents/partnerdoc/general-rates-table.pdf

לפי תכנית התעריפים של המנוי. תא קולי. יחול תעריף שיחה ברשת פרטנר בתוספת תשלום עבור שירות 144. בסך 2.12 ... רישום/ביטול לחבילות באמצעות ערוצי שירות עצמי. ללא תשלום.

תשובה, שכבה צעירה קובץ מרוכז מפתח הלב מתוך אמונה, המנהל לחינוך דתי 1 ...

http://meyda.education.gov.il/files/hemed/yesodi/tszc.pdf

וחזק וגם מי שנראה רחוק ביותר יכול, אם ירצה בכל כוחותיו, לעשות תשובה ולהפוך להיות רב. גדול וצדיק. ב ... אפשר להתקדם, עם הנתונים העומדים לרשותו, ולא לזרוק אחריות ולהאשים את המציאות או את מי. שלא מתנהג כמצופה. ... שמשעמם להם לשחק לבד. יום אחד הכין להם. המלך.

הנחיות המנהל להגשת תכנית, לתפעול וניטור מתקן טיפול במי ... - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/hozer/BSV_Guidelines_submission_plan_drinking_water_facility.pdf

הצעה לפעולות תחזוקה תקופתיות במתקן. הכלרה. 33. נספח. 7.5. : הנחיות להגשת תכנית לתפעול ובקרה של מתקני. חיטוי ב. –. UV ... אינדקס לנג'לייה *. התפלה. יחידה. 0>. 0<. 0.2. <-.

מדינת ישראל משרד המשפטים האפוטרופוס הכללי - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/apotroposklali_giloi_publications/he/270619.pdf

ה. ברנובסקי בלהה. גבאי מנוג'הר. גבאי נריה. גולדשטיין דוד. גורא פרל. גינסבורג איסר. גלזר רבקה. גרינברג הרשקו. גרינברג סאול. דויטש סנדור. דימנד לייב פישל. הופמן רבקה. הורוביץ רחל.

מדינת ישראל משרד המשפטים האפוטרופוס הכללי - Gov

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/apotroposklali_giloi_publications/he/March18.pdf

נכסים כספיים על שם האנשים ששמותיהם רשומים להלן, מנוהלים על יד. י. ו משך למעלה מ. -. 15. שנים ובהתאם להוראות ... אפשטיין גיטל. אקסלורד זליט. אקסלורד רנטו. ארונוב יוסף.

מדינת ישראל אגף החשב הכללי - מינהל הרכש

https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/299568.pdf

6 יוני 2019 ... משרד האוצר. מכרז ... פונקציונליות כללית שיקים הספק באתרי תלוש מקוון ו. -. 101. מקוון ... משרד האוצר, אגף החשב הכללי. )להלן: ... מנהלת. תחום. שכר ותנאי שירות באגף החשב. הכללי,. ב. אמצעות. כתובת. ה. מייל ... המתקיימת במנהלת הגמלאות ובמשטרת ישראל. .2 ... .2. התלוש המקוון ישמש כ"תלוש. חכם. " שי. אפשר לעובד יכולת תחקור התלוש ע.

המפרט הכללי לעבודות ניקוז ומניעת סחף - רכבת

https://www.rail.co.il/Development/technical1/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%2057.1-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%96%20%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA%20%D7%A1%D7%97%D7%A3.pdf

רכבת ישראל. מפרט כללי. ל. ביצוע. עבודות. בנייה ותשתיות. לש. רכבת ישראל. פרק. 10.75. : עבודות ניקוז ומניעת סחף. הנחיות כלליות. למנהל פרויקט ולמתכנן. ינואר. 8752 ...

הכללי אשפוז ה מחלקות 2005-2014 - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/publicationsfiles/acutecarehospitalizationdept2005_2014.pdf

כולל כירורגיה ילדים, אורתופדיה ילדים, כירורגיה פלסטית ילדים, אורולוגיה ילדים,. נוירוכירורגיה ... סורוקה. אסותא תל אביב. סה. כ". רמב. ם". נהריה. בני ציון. שיבא. שערי צדק. האיטלקי חיפה.

2006- סיכום שנת ומגמות בטרור נתונים הפלסטיני - שירות הביטחון הכללי

https://www.shabak.gov.il/SiteCollectionDocuments/Monthly%20Summary%20HE/%D7%93%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D/summary-2006.pdf

17 דצמבר 2006 ... סיני. /. מצרים. <. ישראל. ): חוסר השליטה בציר פילדלפי. ,. נוצל על ידי ארגוני הטרור לצורך ניסיונות להוצאת ... יסה לחדור לישראל דרך סיני ... בלו היתר שהיה בישראל ות.

סדר הדין האזרחי בין מהות לפרוצדורה במשפט העברי ובמשפט הכללי - דין תורה

https://www.dintora.org/assets/files/41621454574842.pdf

עַל ַאחַ ת מֵ ָאלֶף, אֶ לֶף ַאלְׁפֵי אֲלָּפִ ים וְׁרִ בֵי רְׁ בָּבוֹת, פְׁעָּמִ ים הַ ... מחיקת כתבי בי. -. דין ... אייץ אנד או אופנה בע"מ נ' ועדת המשנה לעררים המועצ ... 2662. (. 50. עא. 499349. ,. אברהם בן דיין נ' אי.די.אס. אינטרנשיונל בע"מ. , פ''ד לח). (,2 ... רבס אסיע ד'גמא.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.