תורה שבעל פה - משרד החינוך

עם ישראל. את לימוד התורה לערך חשוב ומרכזי בחייו . התורה. שבעל פה. הייתה תחום הלימוד העיקרי בתרבות היהודית באלפיים ה. שנים האחרונות ... הלכות שונות . •. ידעו לפרק ... תלקיט הוא אוסף מכוון של חלק מעבודות הלומדים שנבחרו במהלך השנה בקפידה על. ידי. הלומדים. כדי.

תורה שבעל פה - משרד החינוך - Related Documents

תורה שבעל פה - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/BF36BFE4-A154-4F29-B071-E3262832B7F9/180680/Mavo.pdf

עם ישראל. את לימוד התורה לערך חשוב ומרכזי בחייו . התורה. שבעל פה. הייתה תחום הלימוד העיקרי בתרבות היהודית באלפיים ה. שנים האחרונות ... הלכות שונות . •. ידעו לפרק ... תלקיט הוא אוסף מכוון של חלק מעבודות הלומדים שנבחרו במהלך השנה בקפידה על. ידי. הלומדים. כדי.

תורה שבעל-פה ומשפט עברי - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/mazkirut_pedagogit/toshba/hozer_tashf.pdf

30 יולי 2019 ... חוזר מפמ"ר תורה שבעל-פה ומשפט עברי ה'תש"ף/1. 1. מדינת ישראל. משרד החינוך. המזכירות הפדגוגית. אגף. א'. מורשת. הפיקוח על הוראת תו. רה שבע. -ל. פה.

תורה שבעל פה

http://meyda.education.gov.il/files/hemed/goren6.pdf

כתב: הרב ד”ר יהודה זולדן, מפמ”ר תורה שבעל פה. יחידה 13 | בציפייה ... הרב שלמה גורן הרבה לעסוק בסוגיות תורה ומדינה בהיותו הרב הראשי לצה”ל וכן אחר. כך, בהיותו הרב הראשי ...

ידע או מיומנות בלימוד תורה שבעל פה - ATID

http://www.atid.org/journal/journal08/neria.pdf

טענתי היא כי יש לשנות את המטרות של הלימוד ממטרות אשר עניינן מיומנות אל ... ועוד כמה דפים נוחים ... לא כן. הרשעים. ".. 31. תלמוד בבלי מסכת פסחים דף נ. א /. ועוד מקומות בש. ס" ...

תורה שבכתב ותורה שבעל־פה - צעירי חב"ד

http://chabad.org.il/_Uploads/files/sh1049usa.pdf

9 פברואר 2007 ... אוסף נבחר של מיטב שירי ר' שלמה קרליבך. באוסף שלושה ... התורה שבעל־פה איננה תוספת חיצונית לתורה שבכתב, אלא הפירוש המוסמך של התורה שבכתב,.

ב הרב עובדיה יוסף זצ ל" – שקדנות ומסירות להעברת תורה שבעל פה - כושרות

https://www.kosharot.co.il/loadedFiles/17822197-12152013.PDF

15 דצמבר 2013 ... מקובלת . נלקחו. זרעי. פומלו. שקליפתם. קולפה. ,. נעשה. פצע. בצד. אחד. של. הזרע. ,. בקוטר. של. כמחצית. הסנטימטר ... מיה לכ רובע םלשל. םי,. הז ןיא ןכש. בייחתמ.

החינוך לאהבת תורה

https://orot.ac.il/sites/default/files/shmaatin/139-13.pdf

בבחינת "ונפשו קשורה בנפשו". וכדברי המהרייל*: כי הרב שלומד תורה לתלמיד, יש. לרב צירוף אל התלמיד והתלמיד אל הרב.... ודבר זה בכל רב ותלמיד בעולם אף אם. לא יהיה מיוחד אליו, ...

דתי - הממלכתי החינוך - נאמני תורה ועבודה

https://toravoda.org.il/en/%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%AA%D7%99-%D7%93%D7%AA%D7%99-%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%AA-%D7%9E%D7%A6%D7%91-%D7%9E%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%94%

החינוך. הממלכתי. -. דתי. תמונת. מצב. ,. מגמות. והישגים. חלק. 'ג. אייל ברגר ... חל. ק ג. ('. דבר. י פתיחה. כתנועה ציונית דתית אנו מאמינים בכוחו של החינוך הממלכתי דתי ... גם את השפעתם של שני גורמים על תשובות התלמידים בנוגע לאקלים ... כיתה א. ' ממוצעת ב. תלמודי. ה. תורה. הציוניים. לומדים כ. -. 52.0. תלמידים במסגרות. ש ... סדרת מחקרים ש ... צבי צמרת ואחרים.

הישגי בוגרי החינוך הממלכתי-דתי בבחינה הפסיכומטרית ... - נאמני תורה ועבודה

https://toravoda.org.il/wp-content/uploads/2016/03/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%99-1.pdf

אייר התשע"ה ׀ אפריל 2015 ... 2013, רק כ-5 6% מהנבחנים צברו 701 נקודות או יותר, ורק 8 נבחנים ... 11 המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, דו"ח סטטיסטי לשנים 2013-1999, עמ' 5 ...

לימוד תורה לנשים :מבוא : מניין שאישה פטורה מלימוד תורה

http://asif.co.il/download/kitvey-et/binot/ranna1/1%20%2819%29.pdf

ורן. מפני מה מצינו שלוש מיתות שונות. , סיף[. מגפה וחולי מעיים המכונה הידרוקן. ] ולא נגזרה. מיתה. שווה על כל עובדי העגל ? אמר לה. ' ר[. אליעזר לאותה אישה חכמה. : "]. אין חכמה לאישה.

מדינת ישראל משרד החינוך מִ נהל החינוך הדתי העל יסודי על החינוך הפקוח מ

http://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/ivrit_hinuch_leshoni/Chativat-Beynayim/mesimat%20haaracha%20hemed%20israel.pdf

יתכנו גם תשובות נוספות שמבטאות הערכה. מקטע ב': )שורה. 1. ( הוא זכה. לאתרי אינטרנט יותר ... המשפטים ובין החלקים השונים של הטקסט ושימוש נכון. במילות קישור מתאימות. 15. נק' ...

אור תורה סטון חטיבה ומדרשה תורנית לבנות - מדרשה תיכונית לבנות אור תורה

https://ortorabanot.org.il/wp-content/uploads/2019/06/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%AA%D7%A9%D7%A4-%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%97%D7%93%D7%AA.pdf

אפשר גם אחרת מתמטיקה לחט"ב לכיתה ז' חלק א'. )עד החלוקה להקבצות( ... חלקים ב ג. )לא לקנות עד החלוקה להקבצות(. הקבצה. -ג. קפ. יצה לגובה קפ"ל לכיתה ז חלקים ב. ג . ) ...

לכנס הארצי השני לתורה שבעל פה

https://cp.responder.co.il/link.php?lid=13517725&t=1

ישיבת מרכז הרב הרב יהושע מאגנס, ראש ישיבת ההסדר בשדרות | הרב דוד פנדל, ראש ישיבת אמי״ת ירוחם | הרב יאיר יעקובי, מפמ״ר תושב״ע | הרב ד״ר יהודה זולדן,. עורך עיתון בשבע.

מדינת ישראל מדינת ישראל משרד החינוך משרד החינוך הפיקוח על החינוך הגופ

http://meyda.education.gov.il/files/Merkaz/Unituniqueness/sportsecurity2019.pdf

14 ינואר 2019 ... מחוז מרכז. הפיקוח על החינוך הגופני. תחום ביטחון, בטיחות ושע"ח. מחוז מרכז ... מפקח. ים. על החינוך הגופני. העתקי. ם: גב' עמליה חיימוביץ. -. מנהלת המחוז. מר.

החינוך למשרד שמורות הזכויות כל © . החינוך משרד , הפדגוגית המזכירות עבור

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/MadaeySviva/sadnasvivatet2017.pdf

27 פברואר 2017 ... אוויר/קרקע; מד לחות אוויר/קרקע, מד רוח, מד קרינה( וכן ... ועל איכות המים )יחד עם גורמים נוספים המשפיעים על כמות המים בכנרת: הירידה בכמות הגשמים,. ניצול.

החינוך שימור מורים חדשים במערכת : לבחינת התרבות ... - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/LishcatMadaan/TeacherAbsorption.pdf

פרק 5: תפיסות מורים חדשים את קליטתם בבית הספר: השוואה בין בתי ספר משימור גבוה לבין בתי ... רשימת ל. וחות. רשימת טבלאות: טבלה מספר. 3.1. : תיאור המדגם הכללי: מורים, מנהלים ... שי. ת. מ. ר. מדד. טיפוח. 5). ה,. גבו. -5. מוך(. נ. מורים. 1. אינה. מורה לפיזיקה. 26. נקבה. 2 ... מה שעובד שם טוב, זה שנותנים הרבה מאד חופש למורה, שזה מצד אחד חיובי ומצד.

תכנית הוראה להטמעת יעדי החינוך הלשוני בכיתות ה'- ו' - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/8BEACADF-BE8A-4D36-B0CB-23D0F9C74862/156408/hayVav.pdf

במהלך שנת הלימודים תשע"ב - תשע"ג ישלחו לבתי הספר גם יחידות הוראה ו-50 ספרים. לקריאה להנאת ... דרך במימוש מטרות השפה ובעמידה בהישגים הנדרשים על-פי תכנית הלימודים. ... מטען הידע הלשוני ואוצר המילים שנבחר להוראה - יילמדו תוך כדי הוראת התכנים שבהם עוסקת היחידה. ... קובץ 'סיפורי מילים' מאת רוביק רוזנטל )קובץ דיגיטלי בהוצאת משרד החינוך, 2010.

קנון ושינויים בו במערכת החינוך בישראל מקרה מבחן∫ יצירתו של ... - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/HalachaVemase/MadaeyHaruachVehayahadut/KanonBialik.pdf

בבחינת יוצר שחובה ללמוד אותו בכיתה ח'. מסגרת החובה מתייחסת לשלושה שירים. שייבחרו מקבוצת שירים מוצעת, וסיפור אחד משניים, מתוך ויהי היום: "אגדת שלושה. וארבעה"י נוסח אחד ...

בן גוריון, גבעתיים - החינוך לחשיבה - פרסום ציונים מועד קיץ תש"ע - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/OfekPedagogi/taktzirim2013.pdf

אלון שבות. מחוז: ירושלים. שם מנהל/גננת: כרמלה יהב תמם. שם מפקח/ת: דבורה אבן צור ... יגאל אלון, גבעתיים. -. פיתוח סביבות למידה מקדמות חשיבה. בית. הספר. " יגאל. אלון. " מונה. -כ.

קידום אקלים בטוח והתמודדות עם אירועי אלימות במוסדות החינוך - משרד החינוך

https://edu.gov.il/owlHeb/CHativa/RegulationsAndAdministrations/OrganizationandDirector/Documents/%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8%20%D7%9E%D7%A0%D7%9B%D7%9C%20%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%9

וכו'(. פעולות חובה. -. הזמנת הורים. -. בירור פרטי. האירוע עם התלמיד ועם הוריו. -. הטלת מטלה חינוכית הקשורה לאירוע. פעולות לשיקול דעת הצוות החינוכי. -. הרחקה מלימודים ליום אחד.

ארצי תרגיל התגוננות במוסדות החינוך ;quot&ירי טילים בשעת ... - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/DefensePreparednessDrill.pdf

ההפסקה. .ג. מועד התרגיל פורסם בחוזר מנכ"ל ב. 2. לאפריל. 2019. תרגיל התגוננות ארצי במוסדות החינוך בשנת הלימודים התש''פ .ד ... תרגילי פינוי. מחוץ למוסד החינוכי. בעת שריפה מחוזי. משולב עם. כב''ה. ומשטרת ישראל. (1. משרד החינוך ... מיקום ודו"ח תקינות ציוד. החירום.

לחוק החינוך המיוחד 11 יישום תיקון - פרסום ציונים מועד קיץ תש"ע - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/mosdot/special_edu_law_amendment.pdf

הוראה, כוח אדם. והתנאים. הפיזיים(. ,. תוך שמירה על היקף. התמיכות שנקבע. לתלמיד. o. עבור תלמידים עם מוגבלות בשמיעה וחרשות יתבצע התהליך באמצעות מנהל. /. ת המרכז הטיפולי ...

קריית החינוך ע"ש אהרון קציר - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/54220427-29D7-4254-B39E-5202299AD35B/180688/1.pdf

מבנה אנטומי של הברך: .2. בעל. שטח פנים ... מבנה קצות. ע. צמות השוק או. הירך. ,. או קיצור שרירים מאחורי הברך,. דבר אשר ... ניתוח תנועה יתבסס על מנח אנטומי של הגוף, וסוגי התנועה.

פרס שר החינוך ושר התחבורה והבטיחות בדרכים לבית-ספר ... - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/0DE9594A-0A0B-4F68-8D4E-65346D053CD0/199347/prass_2014.PDF

בית-הספר "מנשה אלישר" רמת שרת, ירושלים . ... אתם, תלמידי בית-הספר הזוכים היום בפרס, תהיו מחר המנהיגים שיביאו את בשורת השינוי בתרבות. ההתנהגות בדרכים. שינוי בתרבות ...

מכתב הזמנה לשר החינוך-תשעד.doc.docx - משרד החינוך

http://ecat.education.gov.il/download/sample/18320

שירונט. -. שיר "המסע לארץ ישראל", אתרי מידע, מפת גוגל, תוכנת קומיקס. ספרי הלימוד. "לחיות יחד ... שלמה גרוליך ולהקת שבא, שירונט: ... ואמי מבטיחה לאחי הקטנים . עוד מעט, עוד קצת ...

ג "עשת 5- חוזר הפיקוח על החינוך הגופני מס - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/93901648-3BBD-44C5-B403-A2E308A3997C/171563/Chozer5.pdf

10 יולי 2013 ... היובל. " ב. גבעת משואה . בביקורים אלו השתתפו. גם. הגב' רותי מזרחי. -. סגנית מנהל המחוז,. מר אברהם זוכמן. -. מפמ"ר החנ"ג,. הגב'. יפה דנון. -. מפקחת מר.

ג "עשת 4- חוזר הפיקוח על החינוך הגופני מס - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/93901648-3BBD-44C5-B403-A2E308A3997C/171564/Chozer4.pdf

כלים להשבחת ההוראה. המורים שהעבירו שיעורי צפייה. עד כה. : שם המורה. בית הספר ... קבוצת בית ספר היובל מבשרת ציון ניצחה את קבוצת בית ספר הימלפרב בתוצאה. 80:87.

יחידת לימוד בתורה שבעל-פה,וחברה לתלמידי החטיבה העליונה בבית ... - AWS

https://shi-webfiles.s3.amazonaws.com/Beeri_2009_IndividualAndSociety_TeachersGuide.pdf

1 מאי 2007 ... מאחר והמשנה מצטטת דרשה היא כוללת אגב כך פירוש נוסף הנובע בעקיפין מגוף העניין. ב. ... לדעת רבי דוסא ערעור סמכותו של רבן גמליאל מהווה פתח לתיבת פנדורה.

כנס החינוך המדעי - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Motav/scientific_education_conference.pdf

תחומיות ובינתחומיות בחינוך המדעי, STEM פאנל שיח: בהנחיית פרופ' רון מילוא, מכון ויצמן למדע, יו"ר ועדת המקצוע מדע וטכנולוגיה. סדר היום. יום ראשון, ט' בניסן תשע"ח, 25 במרץ 2018.

פרסי החינוך - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Owl/Hebrew/edu-prize-2019.pdf

בית ספרי בטוח לתלמידיכם ולאפשר להם ללמוד יחד בכבוד הדדי, בהבנה ובשיתוף פעולה. ... גן אופל שוכן בשכונת רמת בית שמש, שכונה המאופיינת ... לצוות ולמנהלת הגב' גאולה אביב.

מסע - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Tiyulim/morim/pod_manager.pdf

5. מסעות מעצבי זהות. •. מסע•"בשבילי•המקורות"•–בעקבות•התנ"ך ... המסע 'בשבילי ירושלים' מתקיים במהלך החודשים סיון אייר בהובלת מורי של"ח וידיעת. הארץ, בתנאי שדה ששיאו ...

ערך חיי אדם - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Tarbutisraelmoreshet/Teit_LihyotAdam02_Valueoflife.pdf

עורכת: הילית ישורון,ּתַ ת הַ ּכָ רָ ה נִפְ ּתַ חַ ת ּכְ מֹו מְ נִיפָ ה מתוך: יונה וולך,. הוצאת הקיבוץ המאוחד, ת"א, 1992. לפי השיר, מה מעניק משמעות לחיים, על הטוב והרע שבהם? •.

ה פ ד ג ו ג י מ ה מ י נ ה ל - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/MinhalPedagogy/yesodi2015matana.pdf

מסמך מתנ"ה תשע"ו: מודה לכל השותפים שנטלו חלק בגיבוש. נציגי מנהלי מוסדות חינוך, מפקחים ... לבנות תכנית עבודה בית ספרית, הנתמכת על ידי סדירויות אפקטיביות המאפשרות קידום.

עכו - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/noar/aconaman.pdf

5. מפות היש. מ". מתוך: עמוד ענן. 9. -. עיריית עכו. שפך נחל. הנעמן. חזור ... עיריית עכו ). (0. –. רחוב ו. יצמן. 34. העיר. עכו. היא עיר בעלת מורשת תרבותית וה ... ג'דידה, מזרע, כפר.

סטף - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/noar/sataf.pdf

היש · מ". מותאם לסדנת. "ההר ערש. האומה". מאת: רחל יוד. עריכה. : רונית בין. עריכה לשונית: אפרת חבה. עיבוד. : אלי שיש. תשע". ד. -. 1024. ---------------------------------------------------------------------------- ... מעיינות שכבה. –. עין סטף ועין ביכורה. – ... ו. את. תעלות המים המעבירות. מים. מהמעיינות אל מדרגות. השלחין . נשוב בעין ביכורה. אל. שביל ישראל ונרד במדרגות עד.

סבא - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/noar/kfarsaba.pdf

אגף של"ח וידיעת הארץ. טנגו. כפר. -. סבא. כפר. -. סבא. אז. והיום. "בלב לבו של הקושי. ,. שוכנת הזדמנות". )אלברט. אינשטיין. (. הח. ' אן. ,. כיום בית העירייה. ,. מתוך: פורום תפוז · היש.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.