תורה שבכתב ותורה שבעל־פה - צעירי חב"ד

9 פברואר 2007 ... אוסף נבחר של מיטב שירי ר' שלמה קרליבך. באוסף שלושה ... התורה שבעל־פה איננה תוספת חיצונית לתורה שבכתב, אלא הפירוש המוסמך של התורה שבכתב,.

תורה שבכתב ותורה שבעל־פה - צעירי חב"ד - Related Documents

תורה שבכתב ותורה שבעל־פה - צעירי חב"ד

http://chabad.org.il/_Uploads/files/sh1049usa.pdf

9 פברואר 2007 ... אוסף נבחר של מיטב שירי ר' שלמה קרליבך. באוסף שלושה ... התורה שבעל־פה איננה תוספת חיצונית לתורה שבכתב, אלא הפירוש המוסמך של התורה שבכתב,.

ב הרב עובדיה יוסף זצ ל" – שקדנות ומסירות להעברת תורה שבעל פה - כושרות

https://www.kosharot.co.il/loadedFiles/17822197-12152013.PDF

15 דצמבר 2013 ... מקובלת . נלקחו. זרעי. פומלו. שקליפתם. קולפה. ,. נעשה. פצע. בצד. אחד. של. הזרע. ,. בקוטר. של. כמחצית. הסנטימטר ... מיה לכ רובע םלשל. םי,. הז ןיא ןכש. בייחתמ.

תורה שבעל פה

http://meyda.education.gov.il/files/hemed/goren6.pdf

כתב: הרב ד”ר יהודה זולדן, מפמ”ר תורה שבעל פה. יחידה 13 | בציפייה ... הרב שלמה גורן הרבה לעסוק בסוגיות תורה ומדינה בהיותו הרב הראשי לצה”ל וכן אחר. כך, בהיותו הרב הראשי ...

תורה שבעל פה - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/BF36BFE4-A154-4F29-B071-E3262832B7F9/180680/Mavo.pdf

עם ישראל. את לימוד התורה לערך חשוב ומרכזי בחייו . התורה. שבעל פה. הייתה תחום הלימוד העיקרי בתרבות היהודית באלפיים ה. שנים האחרונות ... הלכות שונות . •. ידעו לפרק ... תלקיט הוא אוסף מכוון של חלק מעבודות הלומדים שנבחרו במהלך השנה בקפידה על. ידי. הלומדים. כדי.

ידע או מיומנות בלימוד תורה שבעל פה - ATID

http://www.atid.org/journal/journal08/neria.pdf

טענתי היא כי יש לשנות את המטרות של הלימוד ממטרות אשר עניינן מיומנות אל ... ועוד כמה דפים נוחים ... לא כן. הרשעים. ".. 31. תלמוד בבלי מסכת פסחים דף נ. א /. ועוד מקומות בש. ס" ...

תורה שבעל-פה ומשפט עברי - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/mazkirut_pedagogit/toshba/hozer_tashf.pdf

30 יולי 2019 ... חוזר מפמ"ר תורה שבעל-פה ומשפט עברי ה'תש"ף/1. 1. מדינת ישראל. משרד החינוך. המזכירות הפדגוגית. אגף. א'. מורשת. הפיקוח על הוראת תו. רה שבע. -ל. פה.

א'יא - צעירי חב"ד

http://www.chabad.org.il/_Uploads/1803hit1011.pdf

43( אף שפסק אדה"ז )סי' תרכ"ג ס"ח( שנושאים כפיים עד צאת. הכוכבים )וראה פסקי תשובות ... הזריחה. ו',. ג'. בטבת. 2.44. 0..5. 0.55. 5.50. 8.08. 54... 4.54. 2.50.8. 0.54. ש"ק,. ד'. בטבת. 2.45 ...0. 0.52 ... )ליקוטי לוי־יצחק כרך א, עמ' קצה־קצו(. עשרה חמורים נשאים מטוב ...

א'צב - צעירי חב"ד

http://www.chabad.org.il/_Uploads/1966hit1092.pdf

בשמחת־תורה ביקשו התמימים את ברכתו של הרבי הרש"ב נ"ע, אך לא. נענו. והנה, באחד ... ממכתביו ליום זה: “לא אותי בלבד גאל הקב"ה בי"ב תמוז, כי אם ... )ב( למעלה מזה — שהרצון הוא )לא10ואקיימנו". בעניין המסירת ... פירוש המצוות ופרטי הלכותיהן, מכניסה חיות בקיום המצוות.

תרעט - צעירי חב"ד

http://www.chabad.org.il/_Uploads/1000hit679.pdf

ואילך, מברכים איש את רעהו בברכת 'כתיבה. וחתימה (וגמר חתימה) טובה', וכמרומז במזלו של. לול,א. ... שבחודש מנחם־אב נרמז גמר ושלימות החתימה ... מתי יבוא לידי ואקיימנו" – היה זה.

תשפא - צעירי חב"ד

http://chabad.org.il/_Uploads/files/hit781r.pdf

ISSN 0793-7474 אינטרנט: www.chabad.org.il דואר אלקטרוני: [email protected] ›‚• –† ‚• ‰‰†›‚€ †‚›† ~•›~. "Š. „"† ƒ‚‹—~. ' Ž–— …" "ˆ– ƒ‚‹—~. ' Ž–— …" §Ÿ£.

תתיא - צעירי חב"ד

http://chabad.org.il/_Uploads/files/hit811r.pdf

ISSN 0793-7474 אינטרנט: www.chabad.org.il דואר אלקטרוני: [email protected] ... §£›¥Ÿ¥ž. Ÿ ,'¥". ¢›³› š. 4.31. 5.18. 5.40. 6.38. 9.11. 11.55. 12.25. 5.17.9. 5.43.

תתקעד - צעירי חב"ד

http://chabad.org.il/_Uploads/files/hit974r.pdf

פסח. 6105. 51:0. ::61. ::51. 6126. ::51. 61:5. 51:5. שבת חוה. " מ. 5120. 21:5. 51:5. 21:5. 5125. 21:5 ... המשיח )שזהו חיוב הנכלל ב"אני מאמין"(. ... עשר חתיכות של חמץ קשה, כל אחת מהן פחותה ... 31( שם, עמ' קלא, וראה בהגדה הנ"ל. ... )בפיוט 'אדם בקום' בסליחות.

זה אנחנו, לא העולם - צעירי חב"ד

http://www.chabad.org.il/_Uploads/2127sh1565LQ.pdf

30 דצמבר 2016 ... חזון למועד. מאת הרב יחזקאל סופר. בהוצאת חזק. מאמרי הגות על מועדי ישראל, שאובים. ממקורות החסידות, בסגנונו המיוחד של. המחבר. 240 עמ'. טל' 8502771־08.

איך להצית את הניצוץ - צעירי חב"ד

http://chabad.org.il/_Uploads/files/sh1601usaLQ.pdf

8 ספטמבר 2017 ... רבי זאב־וולף קיציס, תלמיד הבעל. שם טוב, שחי בעיר מז'יבוז', סבל. מעוני כבד. כשהגיעה בתו לפרקה. נעשתה המצוקה דוחקת במיוחד, אך. לא היה לו שום פתרון.

לא להחמיץ את הפסח - צעירי חב"ד

http://www.chabad.org.il/_Uploads/1144sh1109.pdf

4 אפריל 2008 ... יש חדש. שיחת השבוע. 1109 גיליון מס'. • גיליון מס' הגיליון השבועי לכל יהודי ... לפרטים יש לפנות לבית־חב"ד ... מוצאי שבת, 9 בערב, 34 דקות ו־7 חלקים המולד:.

כשמדליקים אור החושך נעלם - צעירי חב"ד

http://www.chabad.org.il/_Uploads/414sh886.pdf

26 דצמבר 2003 ... עניין הנס של חנוכה, שפך שמן שלא. והיה בו להדליק אלא ... להספיק ליום אחד, דלקה בפועל שמונה. ימים. ... החנוכייה, בשיעור הדרוש לזמן הבעירה המינימלי. (חצי שעה) ...

אחרי הבחירות זמן לסליחות יש חדש - צעירי חב"ד

http://chabad.org.il/_Uploads/2428sh1707hq.pdf

20 ספטמבר 2019 ... בדרך כלל השבתות נקראות. על שם הפרשה או ... השנה באמצע החורף ולתקוע בשופר. מדי יום ביומו? ... הבינו הכול את סוד תקיעות השופר. של הרבי ... בתקיעות קצרות, כמנהג חודש אלול,. הרי הצדיק עמד ותקע ... כשהגיעו לסעודת השבת כבר הייתה השעה שלוש.

הרבנות הראשית לישראל - צעירי חב"ד

http://www.chabad.org.il/_Uploads/7677006%D7%A9%D7%A2%D7%91.pdf

20 דצמבר 2011 ... בית שאן. -. מסעדת. " שניצל בנדה ... שניצל איילה. , ". בבעלות מר ... עכו. " -. שף חביב אילוז. , ". עכו. –. הוסרה הכשרות ע. " י הרבנות עכו לאחר שהנ. " ל נתפס כשהוא ...

גמילות חסדים בלי ריבית - צעירי חב"ד

http://chabad.org.il/_Uploads/files/sh1271usa.pdf

13 מאי 2011 ... )32( מבית־שמש אתר אינטרנט אורי בריליאנט. ייחודי ושמו 'איבוד' )" .)ebood.co.ilהאתר. הוא בבחינת 'אבן הטוען' מודרנית, שבו אפשר. לפרסם ללא תשלום מציאות ...

כי מלאה הארץ חמאס - צעירי חב"ד

http://www.chabad.org.il/_Uploads/1068sh1084.pdf

12 אוקטובר 2007 ... האחרונה, זו המכונה 'עקבתא דמשיחא'. שמה של התקופה נושא בתוכו את שני. הפנים הקוטביים שבה: מצד אחד, 'עקבתא' מלשון עקב, החלק התחתון והנחות. ביותר בגוף ...

quot&, שד' העצמאות ;quot&צעירי ה

https://www.gcity.co.il/wp-content/uploads/2018/05/modaa.pdf

פתי מאמין לכל דבר"? - "אמונת חכמים - דר' דורון ויינשטיין - 01:10-01:50. דר' אורן שיינברג - "המתת חסד" - 02:00-02:40. אבישי לניאדו - עיון במצוות בניית בית הבחירה. - 02:45-03:25.

לימוד תורה לנשים :מבוא : מניין שאישה פטורה מלימוד תורה

http://asif.co.il/download/kitvey-et/binot/ranna1/1%20%2819%29.pdf

ורן. מפני מה מצינו שלוש מיתות שונות. , סיף[. מגפה וחולי מעיים המכונה הידרוקן. ] ולא נגזרה. מיתה. שווה על כל עובדי העגל ? אמר לה. ' ר[. אליעזר לאותה אישה חכמה. : "]. אין חכמה לאישה.

שיעורי תורה קבועים בעיר י הרבנים הגאונים שליט ע" "א

https://www.rishonlezion.muni.il/Residents/CommunitySports/Documents/%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%93%D7%99%20%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8%20-%20%D7%A8%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9F%20%D7%93.pdf

ה. 17:30. 18:15. הלכות. הרב אהרון אברג. ' יל שליטא. ביהכ. נ". " אורח החיים. " -. נחמיה. 111. א. -. ה. 17:00. 18:00 ... הרבנית שירן בוטה. מדרשית. " אור רפאל. " רחוב עטרות.

תורה ." ועל גמילות חסדים , ועל העבודה , על התורה " : הוא היה ... - TuTorah.tv

https://tutorahtv.com/docsmekorot/Sefirot/%D7%94%D7%95%D7%90%D7%94%D7%99%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%A9%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%9C%D7%A9%D7%9C%D7%95.pdf

הוא היה אומר שהעולם עומד על שלושה דברים. : ". על התורה. ,. ועל העבודה ... הוא אב המון גויים. ,. ולכן הוא צריך ללמד את העולם מהרמה הכי ישרה וראשונית שהעולם יכול להבין. ,. כלומר.

"תורה ומלאכה". - דוד ילין

https://www.dyellin.ac.il/sites/default/files/sustainability/publications_4/crafts_article_torah_and_crafts_gidon_efrat_zmanim_paper.pdf

זה כשני ירחים הוספו על לימוד המלאכותחרושת נחושת. השונות גם את מלאכת הנחושת. ולבעל המלאכה אין עלינו ... עשינו תריסר כיסאות. בעץ, עבודה יפה מאד, כל מיני, לקשט סלון גדול.

אור תורה סטון חטיבה ומדרשה תורנית לבנות - מדרשה תיכונית לבנות אור תורה

https://ortorabanot.org.il/wp-content/uploads/2019/06/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%AA%D7%A9%D7%A4-%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%97%D7%93%D7%AA.pdf

אפשר גם אחרת מתמטיקה לחט"ב לכיתה ז' חלק א'. )עד החלוקה להקבצות( ... חלקים ב ג. )לא לקנות עד החלוקה להקבצות(. הקבצה. -ג. קפ. יצה לגובה קפ"ל לכיתה ז חלקים ב. ג . ) ...

ם מרוטנברג " התיאוריה הפוליטית של המהר - דין תורה

https://dintora.org/assets/files/47531520863785.pdf

שאלות מסוג זה אינן נדירות ... מטלטלין קונים את המטבע והמטבע אינו קונה את המטלטלין ... גולות. קורפורטיביות . 414. Fritz Schulz, Classical Roman Law, Oxford, 1951, pp.

עמלה של תורה בהגותו של הנצי"ב מוולאזין

https://orot.ac.il/sites/default/files/shmaatin/152-153-17.pdf

אברם הוריק את חניכיו בהלכה עמוקה..." ג. ב' ל"ב, ג: כשעירים עלי דשא. ... כך היה למשל בתקופת המלך יאשיהו שדרש מהלויים, הם חכמי הפלפול. שלא יתנהגו עוד כמו עד כה שהיו פרושים ...

ספרי לימוד תש"פ - מדרשה תיכונית לבנות אור תורה

https://ortorabanot.org.il/wp-content/uploads/2019/06/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%AA%D7%A9%D7%A4-%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%97%D7%93%D7%AA.pdf

חלקים ב ג. )לא לקנות עד החלוקה להקבצות(. הקבצה. -ג. קפ. יצה לגובה קפ"ל לכיתה ז ... בפרוייקט השאלת ספרים. אין צורך לקנות ספר זה(. גיאוגרפיה. אדם וסביבה בעידן הגלובלי.

במה להגות תורה, מדע והתיישבות פרשת וארא - מועצת יש"ע

http://myesha.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/16%281%29.pdf

25 ינואר 2020 ... אנרכיסטים נגד הגדר' מאוחר יותר אימצו האנרכיסטים את השם. בשנים האחרונות פועלים האנרכיסטים בארבעה. מוקדים קבועים, כשלכל מוקד ישנו פעיל אחראי, המרכז.

לנעילה תשע;quot&ו ' דבר תורה ' מעשה באחד שהייתה אבן בליבו, והייתה ...

http://www.bat-kol.org/wp-content/uploads/2015/09/dvar-tora-neila-2015.pdf

וכל מאמינים שהוא חי וקיים, הטוב ומטיב לרעים ולטובים. - ". רבי שמחה בונם מפשיסחא. היה אומר: הקב. " ה טוב ומיטיב לאלו שפע. מים הם רעים ופעמים טובים. רבי לוי יצחק היה אומר הוידוי ...

ד"סב ... שני בתים וגעגוע פתח דבר תורה 'תלמוד : בקביעה האידיאלית ההגשמה

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/SifrutMmd/hilelmalka.pdf

ייתכן. כי הימצאותו של השומר וגביית ה. ת. ש. לום בכניסה נועדה לצורך אחזקת בית המדרש. אבל, הסכום הגבוה. והעדר הגמישות של השומר לפעם האחת יכולים להעיד כי יש. ביקורת על.

לכנס הארצי השני לתורה שבעל פה

https://cp.responder.co.il/link.php?lid=13517725&t=1

ישיבת מרכז הרב הרב יהושע מאגנס, ראש ישיבת ההסדר בשדרות | הרב דוד פנדל, ראש ישיבת אמי״ת ירוחם | הרב יאיר יעקובי, מפמ״ר תושב״ע | הרב ד״ר יהודה זולדן,. עורך עיתון בשבע.

הרמב;quot&ם התאסלם? ניפוץ המיתוס הוותיק - מפעל משנה תורה

https://www.mishnetorah.co.il/wp-content/uploads/documents/articles/NRG_RAMBAM_NIPUTZ_MYTHOS.pdf

13 מאי 2016 ... ולהראות שבחינה אמיתית של הדברים מוציאה את האוויר מן הבלון הפורח הזה. נבחן את הדברים. בקצרה משלושה היבטים: מקור המסורת, חייו של הרמב"ם והגותו.

יהדות ארה"ב נייר עמדה מס' 1: לקריאה לחצו כאן מה חלקם ... - נאמני תורה ועבודה

https://toravoda.org.il/wp-content/uploads/2017/11/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8-%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94.pdf

ייעוץ: פרופ' גור אלרואי, לימור רובין, שמואל רוזנר. תחקיר: אליאב גולדברג. עיצוב גרפי: סטודיו דוב אברמסון. עריכה לשונית והגהה: משה גרוס. כל הזכויות שמורות ©. חשוון ה'תשע"ח ...

יחידת לימוד בתורה שבעל-פה,וחברה לתלמידי החטיבה העליונה בבית ... - AWS

https://shi-webfiles.s3.amazonaws.com/Beeri_2009_IndividualAndSociety_TeachersGuide.pdf

1 מאי 2007 ... מאחר והמשנה מצטטת דרשה היא כוללת אגב כך פירוש נוסף הנובע בעקיפין מגוף העניין. ב. ... לדעת רבי דוסא ערעור סמכותו של רבן גמליאל מהווה פתח לתיבת פנדורה.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.