מורה ל הכָּ רְעֶ - מוטנ"ט – מרכז מורים ארצי למדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים ...

ניסוי שבו. מקרבים קיסם עומם. לכלי שבתוכו מימן. טיעון. בהקשר ש. ל בחירת. חומרים לבניית מוצרים. הרחבה. : הצפה של גופים. על פני מים. מומלץ שתכונה זו תלמד. לאחר הבנת המושג.

מורה ל הכָּ רְעֶ - מוטנ"ט – מרכז מורים ארצי למדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים ... - Related Documents

מורה ל הכָּ רְעֶ - מוטנ"ט – מרכז מורים ארצי למדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים ...

https://www.motnet.proj.ac.il/wp-content/uploads/2016/08/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA.pdf

ניסוי שבו. מקרבים קיסם עומם. לכלי שבתוכו מימן. טיעון. בהקשר ש. ל בחירת. חומרים לבניית מוצרים. הרחבה. : הצפה של גופים. על פני מים. מומלץ שתכונה זו תלמד. לאחר הבנת המושג.

îãó€äñôøéí - מוטנ"ט – מרכז מורים ארצי למדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים ...

http://www.motnet.proj.ac.il/wp-content/uploads/2017/08/%D7%94%D7%93%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%A4%D7%A9%D7%95%D7%98%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A4%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%94.pdf

... אותו, באמצעות ספרי הלימוד. הנפוצים (פיסיקה תיכונית, מכניקה ניוטונית וכד'), לנושא המתאים. ברצף הלימודי. מחיר הספר 25 ₪ וניתן להשיגו בהוצאה (בתוספת דמי משלוח). "תהודה", כרך 23, חוברת מס' 2. 21 ... לביקורת ברשת א', המוסף לספרות, 9 ביולי). הספר דן ב'סיפורה של ...

עֶרְכָּה למורה - מוטנ"ט – מרכז מורים ארצי למדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים ...

https://www.motnet.proj.ac.il/wp-content/uploads/2016/08/%D7%9B%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA.pdf

על גוף תלוי במרחקו מציר הסיבוב )חוק המנוף( ... חוק המנוף. ": כאשר מפעילים כוחות על המוט משני עברי נקודת המשען )למשל, תולים שני ... זהו למעשה תיאור מילולי של נוסחת העבודה.

עקרונות התורשה - מוטנ"ט – מרכז מורים ארצי למדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים ...

https://www.motnet.proj.ac.il/wp-content/uploads/2017/04/%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%91%D7%A9%D7%A2%D7%94-%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D

תהליך המיוזה כל תא זוויג. מכיל. גורם תורשתי אחד לכל תכונה. וכי. באופן אקראי. לאחר שהתלמידים מבצעים את המשימה. כדאי לדון אתם. על המגוון העצום. של תאי זרע ותאי ביצה ...

רבייה זוויגית - מוטנ"ט – מרכז מורים ארצי למדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים ...

https://www.motnet.proj.ac.il/wp-content/uploads/2017/02/%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%94-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA.pdf

מפשעה. ,. בבתי. השחי ועל הפנים . סימני הזוויג המשניים אצל בנות. מופיעים בסביבות גיל. 9. או. : 10 ... בעונת הקטיף בדק המדען את מתיקות הפרי בחמישה צמחי תות מכל חלקה.

מרכיבי הסביבה - מוטנ"ט – מרכז מורים ארצי למדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים ...

https://www.motnet.proj.ac.il/wp-content/uploads/2017/02/%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA.pdf

מרכיבים ביוטיים. תנאי סביבה. יחסי גומלין. צורכי קיום . 3. התאמת צמחים ובעלי חיים לסביבתם ... שבכל סביבה מתקיים מגוון של יצורים חיים ויש השפעות הדדיות בין מרכיבי הסביבה.

יסודות, תרכובות - מוטנ"ט – מרכז מורים ארצי למדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים ...

https://www.motnet.proj.ac.il/wp-content/uploads/2017/02/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-1.pdf

יכירו סוגים של תהליכים כימיים: הרכבה, פירוק ובעירה ויבחינו בין שינוי פיזיקלי לבין ... חשוב להדגיש שהתהליך הוא תהליך אנדותרמי, דהיינו יש שימוש באנרגיה חשמלית לפרוק התרכובת.

כימיה - מוטנ"ט – מרכז מורים ארצי למדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים – מוטנ"

https://www.motnet.proj.ac.il/wp-content/uploads/2013/10/%D7%90%D7%95%D7%92%D7%93%D7%9F-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D

כל הזכויות שמורות. אוגדן. למורה. ב. נושא. חומרים. ) כימיה. (. לכ. י. תה. 'ט. טיוטה. כתיבה: אמיל ... אוגדן למורה בנושא חומרים )כימיה( לכיתה ט' ... כרות עם שיטות מעבדה בכימיה אורגנית.

חשמל - מוטנ"ט – מרכז מורים ארצי למדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים – מוטנ"

https://www.motnet.proj.ac.il/wp-content/uploads/2016/08/%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA.pdf

חשמליים העוברים. במעגל החשמלי. יבינו כי קיים קשר בין. עוצמת. הזרם ל. חוזק. ה. מקור האנרגיה במעגל חשמלי o. יתארו. זרם חשמלי כזרימה של. מטענים. )אלקטרונים חופשיים או יונים( o.

ביולוגיה תשע"ז - מוטנ"ט – מרכז מורים ארצי למדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים ...

https://www.motnet.proj.ac.il/wp-content/uploads/2019/05/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%93%D7%94-%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%A3-%D7%97%D7%98%D7%91-%D7%97%D7%98%

תכנית הלימודים ורעיונות מרכזיים. •. דרכי הערכה. •. ביוחקר. ) רגיל. ,. ברשת. (. •. מרכז המעבדות. •. קהילות מורים. •. עבודות גמר. •. אולימפיאדה. •. תכניות לעתיד. ביולוגיה חט. ע" ...

ז"עשת - מוטנ"ט – מרכז מורים ארצי למדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים – מוטנ"

https://www.motnet.proj.ac.il/wp-content/uploads/2017/03/%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A-%D7%90%D7%91-%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%97%D7%91-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%AA-%D7%9E%D7%93%D7%A2-%D7%95%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D

פנול אדום או מי סיד. וצפייה בשינוי. צבע. / דרגת העכירות של. התמיסה. ג. מימן ... הכ. נסת קוביות אגר בגדלים שונים המכילות בתוכן פנול. פתלאין לתמיסת בסיס הנתרן והשוואת אחוז השטח.

י"ב סיון, תש"ע - מוטנ"ט – מרכז מורים ארצי למדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים ...

http://www.motnet.proj.ac.il/wp-content/uploads/2017/06/%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A.pdf

התשע". להלן. פירוט ההנחיות. להערכות. להפעלת תוכנית העתודה מדעית טכנולוגית ... ו. טכנולוגיה. ברמה. -. גבוהה. .3. דגשים לתכנית עבודה בית ספרית: .א. למידה התנסותית בחדר מדע ...

מצגת של PowerPoint - מוטנ"ט – מרכז מורים ארצי למדע וטכנולוגיה בחטיבת ...

http://www.motnet.proj.ac.il/wp-content/uploads/2017/04/%D7%99%D7%A2%D7%93%D7%99-%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%95%D7%97%D7%99%D7%96%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7

21 דצמבר 2014 ... כיתה ז. ' נושא. מרכזי. : אנרגיה. ציוני. הדרך. : חום מעבר חום מגוף לגוף ודרכים למעבר. תהליך. התיכון ההנדסי. " דואים למרחקים. " יחידת הוראה לתלמידי כיתה ח.

מערכות אקולוגיות - מוטנ"ט – מרכז מורים ארצי למדע וטכנולוגיה בחטיבת ...

https://www.motnet.proj.ac.il/wp-content/uploads/2017/02/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA.pdf

היצורים לבין סביבתם. ; .5. יחסי הגומלין בין היצורים. מתבטאים. ,. בין השאר. ב,. יחסי טורף ... של צמח ו. זיקית. ,. מרכיבים שרשרת מזון . כתבו בתיבות הריקות את שמות היצורים המרכיבים ...

נשמח לראותכם בכנס! - מוטנ"ט – מרכז מורים ארצי למדע וטכנולוגיה בחטיבת ...

https://www.motnet.proj.ac.il/wp-content/uploads/2017/04/%D7%9C%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%9C%D7%97%D7%A6%D7%95-%D7%9B%D7%90%D7%9F.pdf

מרכז דוד לופאטי, מכון ויצמן למדע, רחובות. אנרגיה וטכנולוגיה: ... פרופ' דוד כאהן, מכון ויצמן למדע. 16:00 – 15:30 ... רוקדים רובוטיקה. גב' מיטל מנשה, בית ספר רון ורדי, ראשון לציון.

אינטראקציה, כוחות ותנועה - מוטנ"ט – מרכז מורים ארצי למדע וטכנולוגיה ...

http://www.motnet.proj.ac.il/wp-content/uploads/2017/04/%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%91%D7%A9%D7%A2%D7%94-%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7

הסברים ותחזיות לאירועים יום ... הסבירו. 2 . באיור שלפניכם מתוארים שני מגנטים זהים הנמצאים במצב מנוחה. )ללא תנועה(. ... והאוניברסיטה העברית בירושלים, הוצאת מעלות. חומרי לימוד ...

המודל החלקיקי של החומר - מוטנ"ט – מרכז מורים ארצי למדע וטכנולוגיה ...

https://www.motnet.proj.ac.il/wp-content/uploads/2017/02/%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-1.pdf

טמפרטורת. היתוך. או. טמפרטורת רתיחה. ) שבה משנה הח. ומר מצב צבירה. והטמפרטורה נשארת קבועה ... האם התלמידים יוכלו למדוד את טמפרטורת הרתיחה של שמן באמצעות מד.

לימוד אבולוציה - למה, מדוע ואיך? - מוטנ"ט – מרכז מורים ארצי למדע וטכנולוגיה ...

https://www.motnet.proj.ac.il/wp-content/uploads/2016/08/%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%90%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%94-%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%A2-%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9A.pdf

בימים אלו ללמוד את תורת האבולוציה, עליהם לפתוח במסלול. חתחתים: ... הקוראים מוזמנים לעיין בדו"ח המלא שניתן להוריד בחינם באתר ... ראיות גדול יותר מזה של כל תאוריה. אחרת.

פריטי הערכה בנושא אנרגיה - מוטנ"ט – מרכז מורים ארצי למדע וטכנולוגיה ...

https://www.motnet.proj.ac.il/wp-content/uploads/2017/02/%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA.pdf

סוגי האנרגיה אליהם נתייחס בערכה זו כוללים: אנרגיית תנועה, אנרגיית גובה, אנרגיה. אלסטית, אנרגיית קרינה )כגון אור(, אנרגיית קול, אנרגיית חום, אנרגיה כימית, אנרגיה. גרעינית. .4.

הדרך למצוינות מתחילה בטכנודע - מוטנ"ט – מרכז מורים ארצי למדע וטכנולוגיה ...

http://www.motnet.proj.ac.il/wp-content/uploads/2011/05/%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9A-%D7%9C%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%91%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%93%D7%A2.pdf

סביבת אינטראקציה לילדים המגיעים מרקע שונה: עולים ותיקים, ... במישור הקהילתי: מתן מסגרת לילדים מרקע סוציו-אקונומי ... לתלמידים מחוננים בתחומים כגון:אסטרונומיה,אלקטרוניקה,.

לכנס הארצי למורי חטיבות הביניים במדע וטכנולוגיה - מוטנ"ט – מרכז מורים ארצי ...

https://www.motnet.proj.ac.il/wp-content/uploads/2018/11/%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%9E%D7%95%D7%98-%D7%97%D7%98%D7%91-1.pdf

9 דצמבר 2018 ... לביולוגיה בחט"ב יאסא התיכון הישראלי למדעים ואומנויות, ירושלים. *פרויקט Open School for Open Societies( OSOS( - חינוך מדעי וטכנולוגי מבוסס קהילה. 5.

עֶרְכָּה לתכנון הַעֲרָכָה-למידה-הוראה (ה - מוטנ"ט – מרכז מורים ארצי למדע ...

https://www.motnet.proj.ac.il/wp-content/uploads/2016/08/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-5-3-2017.pdf

... עם חמצן( קטן ממשקל הברזל שנשרף. משום שנוצרת אבקה. האבקה נתפסת כשוקלת פחות מ. חתיכת ... כתוצאה משריפת פחם ודלק אחר, ומגיבות עם מולקולות המים ליצירת חומצה גופרתית ... נר בוער. -. בעירת סוכר. -. פירוק סוכר. "חומר בשינוי" עמ'. 107. "חומר בשינוי" עמ'. 124.

מורה ל הכָּ רְעֶ ( ה .ל. ה( הַ עֲרָכָה - למידה - הוראה תכנון ל " ושימושים

http://www.motnet.proj.ac.il/wp-content/uploads/2017/02/%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA.pdf

כיתה ז. ' נושא. : חומרים. -. תכונות ושימושים. למורה. : המב. דק. המצורף מתייחס לתכני. ם ... מתכות. ,. שימוש בשעם. ,. השוואה בין מתכות. שונות . להרחבה ולביסוס המושג ניתן לתרגל ...

מיזם משותף למרכזי המורים מדע וטכנולוגיה יסודי וחט"ב - מוטנ"ט – מרכז מורים ...

https://www.motnet.proj.ac.il/wp-content/uploads/2012/09/%D7%90%D7%95%D7%92%D7%93%D7%9F-%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94-%D7%9C%D7%9B%D7%AA%D7%94-%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%AA-2012-2013.pdf

לומדים בלימודי. מדע. וטכנולוגיה. בחטיבת ביניים. 2. כתיבת דגמי הוראה. "ד. ר. ליאורה ביאלר. קראו והעירו. פיתוח רציונל. ,. פרק המבוא. ומבואות לאסטרטגיות המודגמות. בדגמי ההוראה. "ד.

ללמוד – לשם מה? הדגשת מטרות הלמידה בכיתה - מוטנ"ט – מרכז מורים ארצי ...

http://www.motnet.proj.ac.il/wp-content/uploads/2017/12/%D7%9C%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93-%E2%80%93-%D7%9C%D7%A9%D7%9D-%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%93%D7%92%D7%A9%D7%AA-%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9

אך. כיצד עושים זאת? מתברר שהסביבה יכולה להשפיע במידה רבה על המטרות. (. ... המורות שנתפסו כמדגישות מטרות אלה במידה מועטה. תוצאות ... תשבצים, תשחצים". התלמידים ...

המלצ"ה - מדריך למורה - מרכז מורים ארצי - אוניברסיטת חיפה

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/hamlaza/hamlaza-guide-heb.pdf

עם צבי ו. שניים. עם פנינה. פנינה השתתפה ב. ארבעה. ריקודים נוספים. )יח. ד. עם זיו. , לפי. הנתון בשאלה. 1. (. חשוב לזכור ... כל אחד מ. -. 22. ה. משתתפים שיחק. 20. משחקים ). הוא שיחק. עם כולם. למעט עם. עצמו ו. עם. חברו לקבוצה(. ... קרוסלת צבי הנינג'ה. 5. 11. קרוסלת חיות ...

( ב " בארה ) על פי תוכנית הלימודים œ אומדן - מרכז מורים ארצי למתמטיקה

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article47.pdf

אומדן œ. על פי תוכנית הלימודים. (. בארה. " ב. ) Estimation œ Direction from the Standards. מאת. : Rowan T.E., Reys B.J. & Reys R.E.. הופיע ב. : Arithmetic Teacher, Vol.

הצעה לפריסת תכנית הלימודים במתמטיקה בכיתה ו' תשע"ג - מרכז מורים ארצי ...

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/prisot/prisa_tashad_f.pdf

לכיתה ו' ועל טיפוח הכישורים והמיומנויות המפורטים בפרק המבוא לאותה תכנית. לכן לנוחיותכם, צרפנו בכל ... בטבעיים כולל שאלות. מילוליות. ) ת"ל עמ'. 600. ( ). 5. 'ש ... עמודים בספר. הלימוד. חקר נתונים. צורות גופים ומושגים. הנדסיים. גופים. -. הכרות, תכונות,. פריסות,. 6). 'ש.

גופים - מרכז מורים ארצי

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/geo_grades/geo5heb4-6.pdf

כיתה ד. :' תיבות. : קודקודיה. ,. צלעותיה ופאותיה של התיבה . פריסת התיבה . האלכסונים בתיבה . נפח תיבה . שטח פנים . כיתה ו. : '. גופים. : בניית גופים מפריסותיהם או ממצולעים ...

מנסרות ופירמידות - מרכז מורים ארצי

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article65.pdf

פירמידה. ,. אבל. הם קישרו מונחים אלה עם מקרים פרטיים של הצורות במקום עם משפחה שלמה של צורות. (. ראה. 1איור. - ו. איור. 3. ). ... למחרת. ,. הראיתי ל. תלמידים שלי דגם של מנסרה מלבנית שבניתי על ידי חיבור קשיות שתייה בעזרת. מחברים ... בעזרת שאלות. מכוונות אחדות.

סימטריה סיבובית - מרכז מורים ארצי

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/geo_grades/geo4heb3-6.pdf

haifa .6k- mathcenter. //: http. סימטריה. סיבובית. הנושא בתוכנית הלימודים. : כיתה ג. ('. עמ. ' 72 - 73 (. סיבוב. ,. תכונות הסיבוב. ,. הסיבוב השלם וחלקיו. ,. סימטריה סיבובית . כיתה ד.

מדידת נפח - מרכז מורים ארצי למתמטיקה

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/geo_grades/geo16heb_volume3-6.pdf

קשר בין משקל לנפ. ח . כיתה ו. : '. חישובי נפחים . נפח תיבה. ,. גליל. ,. חרוט. ,. מנסרה ופירמידה . מקור לפעילויות. 1 ,2 ,. ו. :7 - htm. activities. / dalest. /cy.ac.ucy. www. //: http. מקור.

מסלולי כפל - מרכז מורים ארצי למתמטיקה

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/games/game57heb.pdf

מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך היסודי http://mathcenter-k6.haifa.ac.il. מסלולי כפל. לוח משחק א. ' (. לכיתות ב. –. ) ג. 6. 16. 10. 25. 100. 5. 2. 50. 10. 15. 3. 20. 8. 40. 9.

המספר מהו - מרכז מורים ארצי למתמטיקה

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/opening_activities/opening99heb.pdf

ספרת האלפים במספר ארבע ספרתי. כדי שהוא יהיה המספר ה. גדול. ביותר. (?. כמובן. ) . 9. •. האם. ,. על פי התנאים של השאלה. ,. יתכן ש. ב. מספר שאנחנו מחפשים. ,. ספרת האלפים היא.

מדידות אורך - מרכז מורים ארצי למתמטיקה

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/geo_grades/geo8heb3-6.pdf

mathcenter. //: http. מדידות אורך. פעילויות לכיתות ג. –. ו. הנושאים בתוכנית הלימודים. : שימוש בסרגל. ,. מדידת היקף של מצולע. –. כיתה ג. ' עמ. 70'. מקורות. : Battista M.T. (2006).

בניית מספרים - מרכז מורים ארצי למתמטיקה

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/games/game59heb.pdf

מספר המשתתפים. : כל הכיתה או קבוצת ... מטרת המשחק היא לבנות מספר ארבע ספרתי ע ... כרטיסים שבהם. 5. ספרות שונות. : מ. 4 -. מהן הוא ב. ו. נה את המספר ובספרה אחת הוא ב.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.