תוכנית - אוניברסיטת חיפה

30 ספטמבר 2018 ... דקנית הסטודנטים. ד"ר סילביה. א'. ארל. ,. ארה"ב. מעטר. ים: ג'יי רודרמן. , ישראל. /. ארה"ב. פרופ' אדי ברקאי. ,. דיקן הפקולטה למדעי הטבע. פרופ' רפאל. ביאר. , ישראל.

תוכנית - אוניברסיטת חיפה - Related Documents

תוכנית - אוניברסיטת חיפה

http://bogcms.haifa.ac.il/images/bog2019/program_heb.pdf

30 ספטמבר 2018 ... דקנית הסטודנטים. ד"ר סילביה. א'. ארל. ,. ארה"ב. מעטר. ים: ג'יי רודרמן. , ישראל. /. ארה"ב. פרופ' אדי ברקאי. ,. דיקן הפקולטה למדעי הטבע. פרופ' רפאל. ביאר. , ישראל.

עדכון אחרון העת והקבצים במפתח חיפה - רשימת כתבי ... - אוניברסיטת חיפה

http://lib.haifa.ac.il/systems/ihp/images/NEW_site/ihp-may-2017.pdf

עת. [. אב. א". : כתב עת לחקר קהילות ישראל באיראן. ,. בוכארה ואפגאניסטאן. ]- כתב ... דחק. : כתב עת לספרות טובה. ]- כתב. -. עת. [. דיאלוג. : קבצים לתרבות הדיבור וללמודי ההבעה. ]-.

October 2015 - מרכז חיפה למחקרי מדיניות ואסטרטגיה ימית - אוניברסיטת חיפה

http://hms.haifa.ac.il/images/publications/2015.pdf

1 אוקטובר 2015 ... בין אסיה והמפרץ הפרסי לצפון אמריקה ... האמריקאי עם מזרח אסיה עובר דרך תעלת סואץ והים התיכון ... וא מתחבר לאוקיינוס ההודי בדרום דרך מיצר באב אל. -. מנדב.

תוכנית עבודה עירונית לשנת 2019 - עיריית חיפה

https://www.haifa.muni.il/Services/Strategic-Planning-And-Research/Documents/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%202019%20-%D7%9C%D7%93%D7%A4%D7%95%D7%A1%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99_%D7%A0%D7%9

1 ינואר 2019 ... דבר ראש העיר. תושב. ים. יק. ר. ים,. חב. ר. י מ. ועצ. ה. נכב. דים. ,. א. חר. י. מ. ערכת. בח. יר ... בת. קצ. יב. ש. תנ. 2019. נ. תח. לי. ל. רא. תו. ש. וני. יים . הש. וני. יים. ה. לל. ו. א. ינם. עצ ... 2 הנדסה. 3 חת"ר. 4 כספים ועו. 1 תכלול נושא. הקיימות ברמה. העירונית :.

תוכנית מוסמך בבריאות הציבור - אוניברסיטת בן גוריון

https://in.bgu.ac.il/fohs/Documents/shnaton/2013-2014/MPublicHealth.pdf

22 ינואר 2007 ... מחלות טפיליות: סכיסטוסטומה, ליישמניה, טריפנוזומה, פילריה,. מיאזיס )דר' ק. ריזנברג(. מלריה. )דר' ק. ריזנברג(. מחלות לא זיהומיות של המטייל )מחלת הגבהים, בעיות ...

אוניברסיטת חיפה - קרן שלם

http://www.kshalem.org.il/uploads/pdf/article_7373_1494147793.pdf

דקלה. נקבה. 11. 'במעבר'. שיתוק מוחין. ומוגבלות. שכלית. התפתחותית. מילים. מועטות. בלבד, לא. תמיד. ברורות. מחשב. תקשורת. הכולל איות. ומילים. שלמות. נגישות ישירה. אותיות.

בכיר - אוניברסיטת חיפה

http://astaff.haifa.ac.il/images/s2016/Hanachot-Mivtzaim/Mivtzaim/Avivim/2016/2016-07-Avivim-Compedia-etgarey-hashiva.pdf

.2. חושבים בגדול. -. חושבים בגדול. -. הכנה יעילה למבחן הפסיכוטכני הנערך בבתי הספר. וכולל משחקי חשיבה המלווים בתרגילים ודרכים פשוטות המעודדים את התלמיד ללמוד. בצורה.

שנתון תשע״ה - אוניברסיטת חיפה

http://www.haifa.ac.il/images/pdf/AMT/AMT-Publications/Shnatonim/shnaton2014-15.pdf

תווים במפתחות שונים, מרווחים, סולמות, אקורדים, קדנצות ועוד( ולהשמיע קטע נגינה. או זמרה. ... בנוסף לימודי שפה זרה שנייה בהיקף 8 שש”ס )ברמה למתחילים ומתקדמים(. במסלול זה ... ההבחנה בין פרוזה לשירה, וכן בין סוגי הכתיבה השונים: שירה לירית, אפית, דרמה, רומן. ועוד.

איטום - אוניברסיטת חיפה

http://tender.haifa.ac.il/images/mismahim_nispah_g2_2_rabin_2017.pdf

3 אוגוסט 2017 ... אוניברסיטת חיפה. –. בניין רבין. מסמך ג. -2. מפרט טכני מיוחד )משלים( ואופני מדידה מיוחדים. הערה כללית: בכל מקום בו רשום להלן שיש לקבל את אישור/הנחיית ...

שי רוזן - אוניברסיטת חיפה

http://gulfc.haifa.ac.il/images/shay%20rozen%20jamaa%20article.pdf

שרכשו הבהאים בסביבות העיר עכו היה אחוזת בהג'י. האחוזה נרכשה ... פעולות אלו כללו רכישת קרקעות, הקמת גן זיכרון לבהאיה חאנום, אחותו של עבד אל־בהא,. העברת קבריהם של בני ...

שנתון תש״פ - אוניברסיטת חיפה

https://www.haifa.ac.il/images/pdf/AMT/AMT-Publications/Shnatonim/shnaton2019-20.pdf

14 ספטמבר 2019 ... לוח חופשות של העדות הלא־יהודיות 1423 ... פילוסופיה, גאוגרפיה ולימודי סביבה, בית־הספר לעבודה סוציאלית, לימודי ישראל, לשון ... ד״ר עמנואל נאנטה ראש המעבדה: ... )אבטחת מידע(, תשע”ז-2017 וכן נהלי האוניברסיטה קובעים את כללי העבודה במחשבי.

שנתון תשע״ט - אוניברסיטת חיפה

https://www.haifa.ac.il/images/pdf/AMT/AMT-Publications/Shnatonim/shnaton2018-19.pdf

14 ספטמבר 2018 ... מידע כללי. אוניברסיטת חיפה הוקמה בשנת תשכ״ג בחסות משותפת של ... המרכז למשפט וטכנולוגיה ... בין אם מחשב מרכזי/תחנת עבודה ובין אם מחשב אישי )על כל מדיה שהיא(. ... המוזיאון משמש כמרכז לימוד ומחקר לסטודנטים ולסגל האקדמי ומהווה מוקד חינוכי ... והעכשווית והן בתחומים מעשיים כגון כלכלה ועסקים, פוליטיקה, ביטחון, מדיניות חוץ,.

יצחק בנימיני - אוניברסיטת חיפה

http://film.haifa.ac.il/images/cv-.pdf

רחל בלס, רות גינזבורג וצבי כרמלי )עורכים(,. מורשת פרויד: בין מדע לאמנות. )מאמרים המבוססים על הרצאות שניתנו בכנס יום. -. הולדתו. -ה. 150. של זיגמונד פרויד שהתקיים במרכז ...

יום שני- 11 - החוג למוסיקה - אוניברסיטת חיפה

http://music.haifa.ac.il/images/pdf/20150216-19_program.pdf

16 פברואר 2015 ... האחת מאת מרק לברי, הישראלי שכתב ברוח החלוצית. ,. וה. אחרת ... רים על שיר תימני .3 ... בגיל חמש התחיל ללמוד נגינה בכינור אצל אביו, כנר חובב ... גיל אלדמע ).

לצפייה הקש כאן - מכרזים - אוניברסיטת חיפה

http://tender.haifa.ac.il/images/stories/mismachim_mizug_avir.pdf

על המציע למלא ב. טופס. ההצעה. למכרז. ,. מסמך. ב. ' למכרז,. את. כל. הפרטים. הדרושים. ובכלל זאת. לציין ... בשעה. 00: 12. לגב'. חדוה גוזלן . פניות תעשנה. בכתב בלבד. בדוא"ל aifa.ac.il [email protected] ... גגון עליון להגנה על מיכלי התפשטות למניעת קרית שמש ישירה, משופע. מאיסכורית לבנה או מ ... טמפרטורת אוויר אספקה וטמפרטורת החלל מול ערך. Set Point.

דויד גרוסמן - אוניברסיטת חיפה

http://bogcms.haifa.ac.il/images/bog2018/Grossman_heb.pdf

במקביל לכתיבתו למבוגרים כתב גרוסמן עשרות ספרים לילדים ולנוער, כאשר הבולטות שבין ... הספרותית העברית הן, סדרת ספרי איתמר )1990-1987(, 'יש ילדים זיגזג׳ )1994( ו׳מישהו ...

אוניברסיטת חיפה נוהלי האוניברסיטה

http://nehalim.haifa.ac.il/pdf/tipul-bhinot-faculty.pdf

יוודא שבחינה משותפת של מספר חוגים תתקיים באותו מועד . 4.1.3. העוזר המנהלי יעביר לוח בחינות מוצע ומעודכן למדור בחינות . 4.1.4. מדור בחינות. יבדוק. אפשרות לקיום הבח. ינות ע.

הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

http://www.publiclaw.org.il/wp-content/uploads/2016/09/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98-%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99_%D7%93%D7%A8-%D7%A1%D7%91%D7%9F_%D7%91.pdf

אוניברסיטת. חיפה. משפט. ציבורי. שנה. 'א. תש. ע"ה. –. סמסטר. 'ב. הקורס הוא קורס שנתי ... חומר. הלימוד. לאורך השנה . מועדי הבחינה: מועד א'. –. 25.0.26.5. ; מועד ב'. –. 0.8.26.5 ... ג. נוכחות. בשיעורים. והתכוננות. לקראתם. , וקיומו של ציון מיטיב. מכיוון שהמתרגלת רינה יצאה ...

תקצירים חוברת - אוניברסיטת חיפה

http://arch.haifa.ac.il/images/Conferences/CongressAbstract45Haifa.pdf

11 אפריל 2019 ... עכו בידי הממלוכים והתמוטטות הממלכה. הצלבנית ... שני תרמילים שהתגלו במקרה, בחפירתו של יוסי אלישע ). A7863 ... פרחים גדולים ובהירים יחסית, ובמיוחד ממצא.

נהפוך הוא - מועדון ה-5 - אוניברסיטת חיפה

http://moadon5math.haifa.ac.il/images/pfd_files/reverse_function.pdf

ת פונקציה הפוכה. : פונקציה g. נקראת הפוכה לפונקציה f. אם ורק אם התחום של הפונקציה g. הוא הטווח ... מפגש מונחה : נגזרת הפונקציה ההפוכה כהחלפת תפקידי ה x. וה y. : קישור.

ייעוץ ארגוני - אוניברסיטת חיפה

http://hw.haifa.ac.il/images/stories/files/human/ba/2018/sylabus_mivchar/Organizational_Consulting-_nashim.pdf

שם הקורס: ייעוץ ארגוני. שם קורס באנגלית: Organizational Consulting. שם המרצה: ד"ר אורית שמאי. שעת קבלה: בתאום מראש. חדר: 1206. טלפון: 04-8240189. דואר אלקטרוני:.

דבורה א' ליפשטדט - אוניברסיטת חיפה

http://bogcms.haifa.ac.il/images/Deborah_heb.pdf

פרופסור דבורה א' ליפשטדט. דבורה ליפשטדט נולדה בניו יורק בשנת 1947 וגדלה בבית אורתודוקסי מודרני. בשנת 1966 החלה ללמוד באוניברסיטה העברית בירושלים. כשפרצה מלחמת ...

מידע לסטודנטים - אוניברסיטת חיפה

http://graduate.haifa.ac.il/images/stories/tfasim/hodaot/negishut.pdf

מרכז למידה לעיוור - עמותת על”ה. שי רוזין רכז: מרכז הלמידה לעיוור באוניברסיטת חיפה - בניין ראשי, קומת הכניסה כתובת: בספרייה הכללית. מרכז הלמידה לעיוור במעונות הסטודנטים ...

קריאת כבוד - אוניברסיטת חיפה

http://law.haifa.ac.il/images/documents/77.pdf

כדבריו של ת"ס אליוט: "ביצירתו של כל משורר יש בלא ספק הרבה. שיכול לדבר רק אל מי, שכמוהו, גרים באותו אזור או מדברים באותה שפה. אף על. פי כן ]...[ אני סבור כי דרך השירה זוכים ...

תאריך - מכרזים - אוניברסיטת חיפה

http://tender.haifa.ac.il/images/stories/mismachim_binyan_2015.pdf

14 דצמבר 2015 ... PT. " בעובי. 0.5. ס"מ ו"שליכט באגר" בעובי כ. -. 0.1. ס"מ ... מחפר הידראולי זחלי כף. 2-2.5. ירד"ק פטיש חציבה,. 190-220. כ"ס. -. דגם קטרפילר. 330. ש"ע. 500.00.

בה והרחבתו ' משפט צ - אוניברסיטת חיפה

http://highmath.haifa.ac.il/data/alim27_38/ale38-pdf/ale38-7.pdf

המחברות בעזרת שימוש בלומדה של גיאומטריה דינאמית . מילו ... למשפט קיימות הוכחות רבות ... הוכחות הנשענות על ידע בסיסי בגיאומטריה. ,. ולכן. מתאימות להצגה בבית הספר . הוכחה.

לשנת הלימודים תש“ף - אוניברסיטת חיפה

https://www.haifa.ac.il/images/pdf/AMT/AMT-Publications/free-listeners-special-program/free-listeners-special-program.pdf

10 נובמבר 2019 ... Mount Carmel, Haifa 31-905-01, Israel. Phone: 04-8288126 ... אוניברסיטת חיפה שמחה להגיש. לכם בזה ... כשהיסטוריה פוגשת קולנוע. -. מתקדם כללי. 4. 4.

פרק א: ווו - הפקולטה למשפטים - אוניברסיטת חיפה

http://law.haifa.ac.il/images/techLawPubs/rc2006.pdf

ראובני הגיע להמצאה בעקבות אמצעים שסיפקה. לו חברת פוטקס. ,. במסגרת זמן עבודתו אצלה. ,. או. בשל נסיבות אחר. ות מהן עולה שההמצאה צמחה. עקב שירותו של הבן בחברה זו.

Curriculum Vitae - אוניברסיטת חיפה

http://catrc.haifa.ac.il/images/Alon_Raz_20.8.14.pdf

בית קשת. 15247. מס' טל' )פרטי(:. 6894557. 04. . 0547809211 [email protected] : e-mail ... "פסיכולוגיה מזרחית", הרצאה בכנס על מרפא פילוסופי, בית אריאלה, תל אביב, נובמבר.

מצגת של PowerPoint - אוניברסיטת חיפה

http://www.cs.haifa.ac.il/~orrd/CompSecSeminar/2014/GalitBalmas-Chapter21.pdf

במחשבים אחרים במשרד ע. " י חיפוש סיסמאות שמסתובבות ... הזדונית מחבר ותיק. שבחר סיסמא נפוצה לחשבון המייל שלו ... הייתה כתבה בכלכליסט שאכן פורצים הצליחו. לפרוץ לשרתי ה.

החוג לסיעוד - אוניברסיטת חיפה

http://hw.haifa.ac.il/images/stories/files/nursing/applicants/BA_applicants_info.pdf

30 ינואר 2020 ... החוג לסיעוד ע״ש צ׳ריל ספנסר מתמקד בפיתוח ובהקניית ידע אקדמי ומקצועי ... אפיקי. מעבר. ל. תואר ראשון בחוג לסיע. וד. אפיק. סיעוד באוניברסיטה הפתוחה )או"פ(.

בנימין דה-רוטשילד - אוניברסיטת חיפה

http://bogcms.haifa.ac.il/images/00baron%20benjamin%20de%20rothschild.pdf

פריס; החברה לפיתוח קיסריה אדמונד בנג'מין דה רוטשילד בע"מ, שהיא הזרוע הביצועית של. קרן קיסריה ומופקדת על משימות הפיתוח והניהול של אדמות הקרן. בין היתר, היא מפתחת.

הזזת הפרבולה - אוניברסיטת חיפה

http://highmath.haifa.ac.il/data/worksheets/two_circles.pdf

מיתר משותף לשני מעגלים. מרכז ארצי ... מעגלים משיקים. ). ג . מעגלים שיש להם שתי נקודות חיתוך ... בדקו בשני מעגלים נחתכים באיזה יחס מחלק קטע המרכזים את המיתר. המשותף.

פרופסור ג'וליה קריסטבה - אוניברסיטת חיפה

http://bogcms.haifa.ac.il/images/stories/honor_2014/JULIA_KRISTEVA_heb.pdf

בפרס ואצלב האבל. היא נבחרה לכהן כחברת חוץ של האקדמיה האמריקאית לאמנויות ולמדעים ושל האקדמיה הבריטית. בשנת 2008 ייסדה את. הפרס הבינלאומי ע"ש סימון דה בובואר ...

פרופסור דניאל כהנמן - אוניברסיטת חיפה

http://bogcms.haifa.ac.il/images/bog2016/honory/cahanman_heb.pdf

ספרו "לחשוב מהר לחשוב לאט" זכה לשבחי הביקורת ובפרסים רבים, בהם פרס הספר הטוב ביותר מטעם האקדמיה הלאומית למדעים )בשנת. 2011(, ופרס ה"לוס אנג'לס טיימס" )בשנת ...

איגרת 2014.indd - אוניברסיטת חיפה

https://www.haifa.ac.il/images/pdf/LetterToTheStudent.pdf

26 יולי 2017 ... היחידה למעונות ודיור. 49. פר"ח. 50 ... מלגת סיוע כלכלי. יוכלו להגיש בקשה למלגה סטודנטים חדשים וותיקים הלומדים ◇ ... סטודנטים חדשים(, מצב כלכלי, מרחק מגורים מן האוניברסיטה. יובאו בחשבון ... סטודנטים אשר הוריהם נמנים עם סגל עובדי הטכניון ◇.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.