ילקוע הפרסומים

4 יוני 1992 ... באייר התשנ״ב, 18-14 במאי 1992, עד שובו של יושב ראש. הכנסת לארץ. י׳ באייר התשנ׳׳ב ... אנט צפוני. זולמן פאול. בליכפלד חיים. מ׳ זסלנסקי. מ׳ זסלנסקי. תדמור אוריאל. גנץ אליהו ... אסתר קפה. 9.1.92 ... 6} ברטה שוצמן, רח׳ ביח אל 4, חיפה - בת יחיאל בן.

ילקוע הפרסומים - Related Documents

ילקוע הפרסומים

https://www.nevo.co.il/law_word/law10/yalkut-4010.pdf

4 יוני 1992 ... באייר התשנ״ב, 18-14 במאי 1992, עד שובו של יושב ראש. הכנסת לארץ. י׳ באייר התשנ׳׳ב ... אנט צפוני. זולמן פאול. בליכפלד חיים. מ׳ זסלנסקי. מ׳ זסלנסקי. תדמור אוריאל. גנץ אליהו ... אסתר קפה. 9.1.92 ... 6} ברטה שוצמן, רח׳ ביח אל 4, חיפה - בת יחיאל בן.

ילקוע

https://www.nevo.co.il/law_word/law10/yalkut-1579.pdf

Prn. נו. גסונ. ,1.נע.י. תי,. ט:.תש11,3,. תיל .,תש!!,. נעיין. ייש,,. יזע". ואב. וורנר(). דויט?לנד,. שחי ... עדות-בב-".אהקמתש;1. ,. -. המ. טהז. ן ש ך. 53". קיזי'. ן':.7י:" .ןיז,. " ,.::י .י.שת. 11.11.ןו,י ...

ילקוע הפרסוכויס - Nevo

https://www.nevo.co.il/law_html/law10/yalkut-3717.pdf

19 נובמבר 1989 ... הי בתשרי תשץ אליח קשביץ. קשביץ פחמה. 1483. י׳׳א בתשרי מ׳׳ט יעיש רביבו ... אסתר כוטרםפלד כיז באב מ״ס. 1433. נתן הדר. י־ח באלול מ״ח. הילדה הדר. 1432.

הפרסומים

https://www.nevo.co.il/law_word/law10/yalkut-2313.pdf

24 אפריל 1977 ... צבי הרר. ט״ז באדר תשל״ז(6 במרס 1977). ראש עירית קדית־אתא. (חמ 76520). 1 ע״ד 1945, תום׳ 1, עמ׳ 115. ... רהפלד היינריך. 1469/77. פופר ריכרד. 17.2.77.

ילקודו הפרסומים

https://www.nevo.co.il/law_word/law10/yalkut-3038.pdf

22 מרס 1984 ... ירחמיאל גלטר. ט״ו בטבת התשמ״ד. (21 ב ד צ מ ב ר 1983). ירוחם. —. אבינועם קיסר ... דני אבימאיר. 2484/84. משרד לשירותי שמירה. שמואל הנגיד 2, ירושלים.

ללהוט הפרסומים

https://www.nevo.co.il/law_word/law10/yalkut-5098.pdf

1 יולי 2002 ... הגורמים התיירותיים באזור, ובכלל זה בתי מלון,. יחידות אירוח כפרי ... דויטשה סאאט ברלין, גרמניה). שם המטפח: אלסנר ... שם המטפה: ג׳ פולמן, הולנד. הגידול והזן: ...

ילסוט הפרסומים

https://www.nevo.co.il/law_word/law10/yalkut-4412.pdf

כפר־סבא. באר־שבע. רמלה. נצרת. בחיים. תל־אביב. נהריה. הרצליה. נתניה. חדרה. י ־ ב ב א י י ר ה ת ש ... תורה, מקווה, גני ילדים ומעונות יום;. תלמודי. שינויים. ד) קביעת. מגורים במקום מוסד קיים: מבנה. הדרכים, שיתנו ... המקומית גולן, מועצה אזורית גולן, קצרין, רמת. הועדה. ה ג ו ל ן ...

i ילקוט הפרסומים - נבו

https://www.nevo.co.il/law_html/law10/yalkut-4869.pdf

איפראימוב פולי נה. 055085153. איצקוביץ שמואל ... 028527042. ישראלי שי. 304078991. י וסיפוב אלברט ... מלול אבי )אלברט(. 054056296. מתנה עמוס. 058904285. מלול רות.

ילקמו הפרסומים

https://www.nevo.co.il/law_word/law10/yalkut-0326.pdf

ליפשיץ ויירפפ בבית דפוס ״מוזפ׳, הנמצא ברחוב פין 7, תל אביב־יפו•. ד• ב• ישעיה ... ויירפם בבית דפוס -אות־ הנמצא ברחוב הרצל 61, היפה•. ש• ב• ישעיה ... 2- יי; ב־שון תשייר (22 באוקטובר 1953)•. 3• תעשיה ... דניאל טרכוסזון, בעל חנות רהיטים, רחוב רטכ-ם 6 ודריף),. היםח•.

ילקוט הפרסומים - נבו

https://www.nevo.co.il/law_html/law10/yalkut-6135.pdf

16 ספטמבר 2010 ... (חמ 3-4043). ניר ברקת. ראש עיריית ירושלים. ס׳ח התשל׳ו, עמי 14. 1. ילקוט הפרסומים 6135, ח׳ בתשרי התשע״א, 16.9.2010 ... ס גייניוס סאונד סיסטמס בע״מ, ח״פ .51-252901-7 ... חדרה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל. הפירוק ומה ...

ילקוט הפרסומים

https://www.nevo.co.il/law_word/law10/yalkut-4542.pdf

19814. מינהל מקרקעי ישראל,. תל־אביב. 16. 25 ,10-8 ,6-4. ז. קדלוס דרינברג. יושב ראש ועדת התיאום. 19810 ... 58 -002-141 -8. מרכז שיבננדה ליוגה וודנטה. 58 -002-148-3.

ילקוט הפרסומים - gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/authorised_operators_2018/he/authorised_operators_2018.pdf

6 פברואר 2019 ... גן חמניות. עכו. 1. 620. גן שושנת הים. עכו. 1. 621. הנוער העובד והלומד עכו. עכו. 5. 622 ... קופת חולים כללית בית חולים השרון ... שירותי בריאות כללית עכו קוטב. עכו.

ילמוט הפרסומים

https://www.nevo.co.il/law_html/Law10/YALKUT-2658.pdf

18 ספטמבר 1980 ... אתל בם־ךנד. 21.4.79. בן צ״ון טיכיאנוב 4363/80. ע׳ זמיר, רשם. בית המשפט המחוזי בבאר־ שבע. הזמנות בדבר ירושות ומינוי מנהלי עזבון. לחווי ידוע כי הוגשו לבית ...

ילקוטי הפרסומים

https://www.nevo.co.il/law_html/law10/yalkut-3534.pdf

7 מרס 1986 ... יוסף אביבי. יצחק מן . : יצחק אבל. יוסף נחמיאם . יצחק אדלסברג. רב נייגר. ... יוסף שחק .! יעקב ויצר. שרגא שטדנליכס .' ישראל זלאיט. ראובן שיף. משה חקלאי.

ילקוט הפרסומים - נת"ע

https://www.nta.co.il/sites/default/files/ylqvt_hprsvmym-7634.pdf

6 דצמבר 2017 ... מועסק בידי מצפה הכוכבים או שנתן את שירותיו למצפה הכוכבים כמדריך בעשרה אירועים ... שכתובתה בית מס' 88, מעלה אפרים 9063800 ... מטיילי אדומים בע"מ.

ילקוט הפרסומים 6855

http://www.glima.info/publications/6855.pdf

12 אוגוסט 2014 ... מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: בקעת בית הכרם. הודעה בדבר הפקדת תכנית ... מפרקת נהאיה נפעא שנטי,. פרוזקט פרוסס בע"מ ... פיצה בדרכים. )ח"פ 51-393826-6(. ) ...

ילקוט הפרסומים 8353

https://www.nta.co.il/sites/default/files/ylqvt_hprsvmym-8353.pdf

22 יולי 2019 ... חדרה. טל תדמור-זמיר, סגנית נשיא של בית משפט שלום מחוז חיפה. השרון )נתניה( ... טמפו משקאות בע"מ. סומיץ אחזקות בע"מ. ייצור, ייבוא, שיווק והפצה של משקאות.

ילקוס הפרסומים - Nevo

https://www.nevo.co.il/law_word/law10/yalkut-1042.pdf

שפירא ש׳ יעקב. שפס זאב. דיר שפילמן(אוגן) יעקב. שפאר ארנולד. דיר שרויאר אולגה. דיר שרון(שוירמן) עמנואל. שרביט אליהו. שרש אליהו י ־ . . ששון סיליס ב׳. דיר קפקה חנוך. דיר קרן מקם.

ילקוט הפרסומים 7433

https://www.nevo.co.il/law_word/law10/yalkut-7433.pdf

26 ינואר 2017 ... לתכנון ולבנייה בת ים, סטרומה 1 בת ים טלפון: 03-5556030 ... מחוז הצפון, מעלה יצחק 29 נצרת עילית 1753005 טלפון: -04 ... טי גי אל קולמקס ניהול תיקים בע"מ.

ילקוט הפרסומים - Nevo

https://www.nevo.co.il/law_word/law10/yalkut-7863.pdf

2 יולי 2018 ... 11/02/2018 מלר ישראל אהרון. 1166190/1 מלר ירחמיאל. שם המבקש. תאריך ... 21/04/2018. פטיט חדד. שלמה אדוארד. 1176233/1. 06/02/2018 בולי אלכסנדר.

ילקוט הפרסומים - הכנסת

http://m.knesset.gov.il/About/Departments/Documents/DanHighSchool.pdf

29 אוגוסט 1996 ... מטיל. אני. המדינה,. התעשיה והמסחר, את מילוי תפקיר המנהל הכללי. במשרד. ב א ב ה ת ש נ ... 12235, חלקות 23 ,20 ,19 ,18 ,15 ,5: גוש 8800, חלקה ו: גוש 12233 ... התכנית: מטרות. עיקרי. שירות: 2). ומבני. דרך. מיתקני. ברזל,. מסילות. מחלפים,. ל ס ג ו ר.

ילקוט הפרסומים 8082 - gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/sanctionsfee/he/legalinformation_%D7%99%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%98%20%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D%208082-%20%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%9D%20%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%

16 ינואר 2019 ... מינוי עובדת סוציאלית לעניין סדרי דין. לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים). התשט"ו-1955. בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הסעד (סדרי דין בענייני.

ילקמו הפרסומים - Nevo

https://www.nevo.co.il/law_word/law10/yalkut-0326.pdf

ליפשיץ ויירפפ בבית דפוס ״מוזפ׳, הנמצא ברחוב פין 7, תל אביב־יפו•. ד• ב• ישעיה ... ויירפם בבית דפוס -אות־ הנמצא ברחוב הרצל 61, היפה•. ש• ב• ישעיה ... 2- יי; ב־שון תשייר (22 באוקטובר 1953)•. 3• תעשיה ... דניאל טרכוסזון, בעל חנות רהיטים, רחוב רטכ-ם 6 ודריף),. היםח•.

ילקוט הפרסומים - משרד המשפטים

http://www.justice.gov.il/SitePages/OpenDocument.aspx?d=btfoGU%2FzRz98U4QZbe1n0qDls4At0zTF1Uy7Q6RTgPA%3D

22 ינואר 2009 ... 59270603. עוזרי עופר. 52771680. עזר אפרים. 27197961. עטיה עמוס. 59150748. עמיאל נעמי. 52405677. עמיאל רפי. 22771026. עמר שמואל. 55597710.

ילקוט הפרסומים - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/YeledNoarBesikun/yalkutnew.pdf

14 אוגוסט 2014 ... אמין מונהאל. מנסור. 28/09/2013. מנהל מנסור. 674/14. פואד מנסור ... חמוד מחמוד דגש. 02/09/2013. פריאל חמוד דגש. 753/14. גזאלה סלים דגש. 06/06/2013.

ילקוט הפרסומים 2114 - משרד המשפטים

https://www.justice.gov.il/SitePages/OpenDocument.aspx?d=btfoGU%2FzRz98U4QZbe1n0trUZkMG1GMI1pqEZ91Etbk%3D

29 מאי 1975 ... צו הרחבה בענף מתכת ומוצרי חשמל (נוער), לפי חוק .. הסכמים קיבוציים . ... תשי"ט-11959, אני מטיל בזה על צבי טרלו, המנהל הכללי של משרד ... מזרח - גוש 10742.

רשימת הפרסומים גל ההוראה ס של - סמינר הקיבוצים

https://www.smkb.ac.il/filehandler.ashx?fileid=595892

317-326. (. ירושלים: מגנס. יוגב, א'. ) 2103 ... ספר כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה. 9247. : האדם ... פוסטר בכנס השמיני לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס,. האוניברסיטה ...

ילקוט הפרסומים - ועדת הבחירות לכנסת

https://bechirot23.bechirot.gov.il/election/about/Documents/yalkut_6524.pdf

2 ינואר 2013 ... דלמן. לואיס. 98. זילברברג. מיכל. 99. בוקאעי. מחמוד. 100. דהמן. מרדכי. 101. כהן ... נועה. 95. מנסור. מוחמד. 96. זיאד. נאילה. 97. דוידי. אפרים. 98. תומא. -. סלימאן. עאידה ... אלה. 56. שמיר. גדעון. 57. ליטבק. מאשה. 58. איזנר. יעל. 59. חאג' יחיא. ג'מיל. 60.

ילקוט הפרסומים - ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

https://bechirot22.bechirot.gov.il/election/about/Documents/yalkut_7010.pdf

25 מרס 2015 ... להטיל על עו"ד גילה נפתלין, רישיון מס' 42752, עונש של. השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של ארבעים. וחמישה ימים. תוקף ההשעיה מיום י' באדר התשע"ה )1 ...

קטלוג הפרסומים - האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

https://www.academy.ac.il/SystemFiles2015/ac-publication%20H-web.pdf

ל. הפרסומים שאזלו. לב. מפתח שמות המחברים והעורכים לפרסומים בעברית. לה. להזמנת פרסומי האקדמיה. 1. הפרסומים בשפות לועזיות. קטלוג הפרסומים תשע״ח | 2018. תוכן העניינים ...

ילקוט הפרסומים - מועצה מקומית קדימה צורן

http://www.kadima-zoran.muni.il/SystemFiles/activita1212.pdf

15 יוני 2017 ... אשדוד. משרד לחקירות פרטיות. בתוך 15 ימים מיום פרסום הודעה זו רשאי כל אדם להגיש התנגדות מנומקת בכתב למתן רישיון למבקש מסוים, ... הודיס בע"מ.

קטלוג הפרסומים 2019 - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/12912/katalog-2019.pdf

ההתמודדות המשפטית בישראל. עם תופעת מימון הטרור. מחקר מדיניות 79. גיל־עד נועם. 2009 ... החוזה בין צה״ל לחברה הישראלית: שירות החובה. פרויקט צבא־חברה. ברוך נבו. יעל שור.

לחיפוש במקצועות הרפואה בילקוט הפרסומים הממשלתי לחץ על הקישור

http://misham.org.il/uploads/Amnon/Medic/MedicAllPages.pdf

א־יזנברנהיימ־וואן. 3378. חיפה, קרית־חיים׳ ... פרק ש מנו(עמנואל). 1601 ... 743. 3798. 391. 1721. 2912. 378. 3618. רמות השבים. בת־יט, רה׳ בלפור 93. יפו. ענ׳מ׳׳ רח׳ 1 פט׳ ... 1.ע'1הש,ח,עמ5,יע,א,השי.ט,עמ'רט;י.פו1. - . -. -. DIP~'. הסוס.פיס. שד, .1נ. נארר. תש-ו,. נן5.1.א.

Page 1 388 נקי.י' * avi * . * אי עיני יל רשומות ילקוט הפרסומים כ"ג באלול ...

https://www.nevo.co.il/law_word/law10/yalkut-1396.pdf

רוזב מאיר 15; בלשכת קצין המחוז עכו, ובמועצה המקומית עראבה. ב' באלול תשכ"ז (7 ... המבקשות: מזל סופר ופרחה קור. ... לרכוש מניות, סטוק, אגרות חוב, התחייבויות, בטחונות. 4. 00.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.