של היבטים בינלאומיים מורי מורים - מרכז מידע בין-מכללתי

המומחיות המקצועית של מורי מורים בהשוואה לידע מקצועי של מורים: חקר עמדות מורים ... ההערכה העצמית המשתתפים מצאו כי משוב מאחרים או דיאלוג פרופסיונ. א. לי. עם אחרים הם ...

של היבטים בינלאומיים מורי מורים - מרכז מידע בין-מכללתי - Related Documents

של היבטים בינלאומיים מורי מורים - מרכז מידע בין-מכללתי

http://infocenter.macam.ac.il/content/Queries/A%D7%94%D7%99%D7%91%D7%98%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99%20%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9

המומחיות המקצועית של מורי מורים בהשוואה לידע מקצועי של מורים: חקר עמדות מורים ... ההערכה העצמית המשתתפים מצאו כי משוב מאחרים או דיאלוג פרופסיונ. א. לי. עם אחרים הם ...

מורים ל קהילות למידה מקצועיות - מרכז מידע בין-מכללתי

http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d12129.pdf

קהילת לומדים למורים של תלמידים בעלי לקויות למידה ... והמשוב על ההוראה לציבור המורים באמצעות צפייה הדדית בשיעורי עמיתים. לצורך מתן. משוב. וקבלת ... יש קהילות אונליין במרחב.

יישום מיומנויות מידע כדרך ללמידה משמעותית - מרכז מידע בין-מכללתי

http://infocenter.macam.ac.il/content/Queries/%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%20%D7%9B%D7%93%D7%A8%D7%9A%20%D7%9C%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93

בישראל. –. השוואה. מתודית http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=990. מבחינה. יישומית. אוריינות. מידע. מתייחסת. למספר. יכולות. : ). Competencies, 1998.

תקציר 1 - מרכז מידע בין-מכללתי

http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d13061.pdf

אורנה בירנבך. : גם סבון לא היה לנו. ,. בפלאשוב לא היה לנו ... החליפו מתכונים ביניהן . שמעת. על זה כבר. ,. החליפו מתכונים ... ואלה עשו שם חיים . זאת הייתה המציאות . הבדיחה שהייתה ...

רפלקציה - מרכז מידע בין-מכללתי

http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d12284.pdf

במאה העשרים ואחת ? •. מהי חשיבה ביקורתית והאם היא מרכיב דומיננטי ברפלקציה? •. אילו מדדים קיימים לבחינת רפלקציה בלמידה והוראה? •. אילו שאלות תורמות לפיתוח חשיב.

מתודות בחדשנות - מרכז מידע בין-מכללתי

http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d12207.pdf

שבו אין מקום רב לתכנון או חיזוי ... לפיתוח רב. -. קיימא. ,. העונים למצב מקומי ולאינטרסים והערכים של הקהילה המקומית .58. בו בעת ... העבודה החלוצית של קרן הפיתוח רוברטס.

פרק ב': סקירת ספרות - מרכז מידע בין-מכללתי

http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d12651.pdf

לבחינה ישירה של ביצוע התלמיד לגבי מטלות משמעותיות שהינן רלוונטיות לחייו מחוץ. לכותלי בית. הספר ... צפייה היא כלי הערכה אותנטי המעריך את יכולת ההוראה של הסטודנט בעת ... שנבדקו היו כולם. נמוכים מ ... רפלקסיה, מטלה אותנטית, מטלה קבוצתית, יומן רפלקטיבי, בניי.

אוניברסיטת בר אילן - מרכז מידע בין-מכללתי

http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d11967.pdf

המורה בקשה מכם לחשוב מה עשוי. ות. להיות הסיב. ות. לאי נביטה . שיערתם שאי הנביטה קשורה לזרעים. או לתמ. יסת הסבון. 2 . מה היה חסר בניסוי שערכתם כדי להיות בטוחים שאין בעיה ...

פיתוח מיומנויות חקר - מרכז מידע בין-מכללתי

http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d11967.pdf

למידת חקר וטיפוסי ידע שונים. ... חשיבות הוראת הפרוצדורה ועיסוק במטלות חקר אותנטיות .. ........... 15. 1.1.1 ... ממלא את שתי המילים החסרות נכון. לא נראה סדר הגיוני ... זוהי נקודת מוצא חשובה לעמדות ועניין של התלמידים בנושא, היבט שעולה גם במחקרים מלפני. שלושים שנה ).

שער ותוכן עניינים בעברית - מרכז מידע בין-מכללתי

http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d11961.pdf

מה שבד. רך כלל הם. מרגישים בנוח לעשות בעולם. האמיתי . כאשר. בני אדם. מפרידים את פעול. ת ... הוא מתאפיין בהגעה לבשלות פיזית מלאה. – ... על רמות גבוהות יותר של פסיכופת.

Technion - Israel Institute of Technology - מרכז מידע בין-מכללתי

http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d11976.pdf

מעשית )ביוחקר( )כ. -. 90. שעות. לימוד( . נושאי. הלימוד ... את תחומי העניין של התלמידים בהוראה בתיכון, אבקש מכם לסמן ליד כל סיבה, עד כמה היא נכללת. במערך השיקולים שלכם.

בעיית המחקר, מטרותיו וחשיבותו - מרכז מידע בין-מכללתי

http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d12979.pdf

הדרישות העיקריות של רפורמת. "אופק חדש". וממצאי פיילוט שנערך על. -. ידי ה. רשות הארצית. למדידה והערכה ). ראמ"ה ... וההורים תולים בנו המון תקווה שאנחנו המקום שיכול. להושיע ... בוגרת של ד"ר קובי גוטרמן אז אני תמיד מתחילה באני תמיד שואלת אותו. -. מה הצליח לך? מה.

עתידיים בחינוך ואתגרים מגמות - מרכז מידע בין-מכללתי

http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d12194.pdf

כגון עבודת צוות, פתרון בעיות, איסוף מחקר, ניהול זמן, ניתוח מידע ושימוש בכלים טכנולוגיים. 40 ... הכלים שמשתמשים בהם הם פתרונות מבוססי. -. ענן ניידים ו. כן ... המורה יבצע, ילמ. ד וילמ.

אינטראקציות ושיח בסביבת למידה חדשנית - מרכז מידע בין-מכללתי

http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d12314.pdf

המערכת העצבית לצורך למידת שפה )Hinton & Fisher, 2010(. תורשה וגנטיקה ... תל אביב: מכון מופ"ת. חינוכיים ... למידה דיגיטלית מבוססת פדגוגיה חדשנית היא מכלול האמצעים הפדגוגיים המיושמים ... Retrieved from http://www.library.ttu.edu/about/facility/face/2010/.

רפלקציה: חשיבה מהרהרת ומערערת בחינוך - מרכז מידע בין-מכללתי

http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d12284.pdf

מודל לחשיבה רפלקטיבית ביקורתית בק. רב סטודנטים אסייתיים בארצות הברית ). 2015. ( ......... 24. 3.5.2. מודל יזמה חינוכית לטיפוח חשיבה רפלקטיבית בקרב סטודנטיות ערביות ...

רקע תרבותי, מאפיינים אישיים והישגים אקדמיים - מרכז מידע בין-מכללתי

http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d12900.pdf

להבינו, יש הסכמה באשר למהות ליבתו. אפשר להגדיר תרבות כמערך של הנחות, נורמות וערכים. המעצבים תפיסת עולם, ציפיות וכללי התנהגות בקבוצה חברתית נתונה )Hofstede, 2003(.

מכון מופ"ת בשיתוף משרד החינוך - מרכז מידע בין-מכללתי

http://infocenter.macam.ac.il/content/Queries/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%20%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%94%20%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9DA.pdf

1 אוקטובר 2011 ... אווטאר. המשתתפים. מאפשרת. מתן. משוב. בזמן. אמת . חברת מטאוורסנס הקימה. עבור ... מכון מופ. " ת בשיתוף משרד החינוך. עמוד. 36. ל. ה. ערכת. ו של ד. " ר חנן גזית. ,. מנכ ... לאפשר את הלימוד היעיל ביותר של מיומנויות הקריאה והכתיבה . כל פרק. אורכו.

שילובם של מחשבים מערכת החינוך ב ניידים - מרכז מידע בין-מכללתי

http://infocenter.macam.ac.il/content/Queries/%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9D%20%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA%20%D7

אפשר היה לציין לטובה את השינוי שחל בכיתה בעקבות הכנסת המחשב . קבלת התואר ... של המחשב הנייד בפרויקט על הממדים האנושיים של הכיתה ... ביותר מאז המצאת. השפה . לכן.

ספרי לימוד דיגיטליים בארץ ובעולם - מרכז מידע בין-מכללתי

http://infocenter.macam.ac.il/content/Queries/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%20%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%20%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9DA.pdf

אבל ... מאות ספרים על מכשיר אחד. ,. נגישים כל הזמן. : ספריה. בתוך הכיס של. ה. מעיל. ממשק פשוט. ,. הפעלה קלה ... פ. עם למידה מקוראי ספרים דיגיטליים. ותיערך היכרות עם מכשירים לקריאה. דיגיטלית . בסיום המפגש יתקיים דיון ... בן שטרית נ. ,. סלנט ע . מחשבי טאבלט וסמארטפונים בחינוך . מרכז המידע. ,. מכון מופ. ת" . אוקטובר. 010 ... מקור הנתונים. : ישראל פישר.

המשפחה כסוכן של שינוי חברתי: הון משפחתי במבט ... - מרכז מידע בין-מכללתי

http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d12644.pdf

טליה, ש. ) 2014. (. חצי חצי: על ישראלים ממוצא עדתי מעורב . תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד. יא. יר, ג. ) 2006. (. מחווית מפתח לנקודת מפנה: על עוצמתה של החוויה החינוכית.

כתיבה אקדמית משמעותה ומקומה בלמידה במכללה ... - מרכז מידע בין-מכללתי

http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d10533.pdf

הכתיבה. למשתתפים. תחושת. מסוגלות. בינונית. ברוב. המיומנויות. הנדרשות. בכתיבה. אקדמית. המסוגלות. הנמוכה. ביותר. הינה. "ב. הכרת. מבנים. רטוריים. של. סוגות. כתיבה ." המיומנות.

הלומדים החדשים: בכיתה ומעבר לכותלי בית הספר -Z ... - מרכז מידע בין-מכללתי

http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d13056.pdf

ויו. קיפדיה אינם מכירים את דף ההיסטוריה בקשר לעריכ. ת ערך. מסוים . אף אחד לא. הכשיר עד כה את התלמידים. לחשוב על ויקיפדיה כמסמך בהתפתחות החושף איך אנשים. מיצרים ידע.

מקום, אזרחות, מעמד: 91' סיפורי חיים של מחזור - מרכז מידע בין-מכללתי

http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d12650.pdf

אזרחות. ,. מעמד. : סיפורי. חיים. של. מחזור. 19. ' / נטע ארנון שושני. תקציר. מטרת ע. בודה. זו היא לבחון יחידה דורית ... מסגרת של מקום וזמן משמעותיים לראשית הסיפור. משסיימו, נשאלו ...

על בטלותו של חינוך פטריוטי-קוסמופוליטי במדינת היהודים - מרכז מידע בין-מכללתי

http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d12496.pdf

תחליף לחינוך הלאומי-פטריוטי-מקומי במדינת ישראל העכשווית, חינוך לאומי המנסה לחבר ... המשָׂ גה, והיא נוצרת בטרם ה'אחֵ ר' נתפס כמישהו מסוים – יהודי, ישראלי או פטריוט של מדינה.

עבודת סיכום בקורס "פרדיגמות בהוראת המדעים" - מרכז מידע בין-מכללתי

http://library.macam.ac.il/study/pdf_files/d11909.pdf

המחקר של המעבדות הם מגוונים וכללו נושאים כמו. תנועה בעולם חי )לדוגמא: הפצת זרעים(, מבנה רקמת אפיטל וטרנספורט תאי, תאי גזע ועוד. כל. ראש. מעבדה בחר סטודנט אחד מקבוצתו.

יום חמישי, י"ב כסלו תשס"ה - מרכז מידע בין-מכללתי

http://infocenter.macam.ac.il/content/Queries/%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94.pdf

כותר: רק בגלל הרוח? : השפעת האקלים הבית ספרי על איכות ההוראה. בקרב מורים בו. גרי תכנית ... ממצאי המחקר. רלוונטיים במיוחד כיום, כאשר משרד החינוך מוביל את רפורמות "אופק חדש" ו"עוז ... היסודי להפרדה בין לימוד תוכן ופיתוח מיומנויות, מובילה להפחתה בידע התוכן.

מורים תיכוניים, מורי סמינרים ל קרנות השתלמות חברה מנהלת בע;quot&מ ...

https://www.kranoth.org.il/wp-content/uploads/13013.pdf

31 אוגוסט 2017 ... קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים. –. חברה מנהלת בע" ... דרך. החישוב. האמור . בהתאם. לתקנונה,. משלמת. הקרן. עבור. העמית. המשתלם. את ... 2017. ,. לאחר מועד אישור הדוחות הכספיים, למשרדי הממונה, בקשה לתיקון תקנונ. י הקרנות ...

נות מורים י מצו , מדדים , הגדרות תכניות ו היבטים בארץ ובעולם - מכון מופ"ת

http://www.mofet.macam.ac.il/infocenter/reviews/Documents/%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%94%D7%92%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA,%20%D7%9E%D7%93%D7%93%D7%99%D7%9D,%20%D7%94%D7%

תכנית אינטל לפיתוח יצירתיות בהכשרת מורים ... הפרקטיקה שבהם הם נוהגים וגישה המאפשרת להם לקבל משוב אחד ... אונליין לבניית פרויקטים המבוססים על מודלים לתכניות הלימודים.

דפי מידע על כעס ותוקפנות - מרפאת היבטים

https://www.hebetim.co.il/wp-content/uploads/2012/02/anger.pdf

שעוררות רגשית כללית מעלה את הסיכוי לתגובות כעס ותוקפנות. ,. בעיקר כאשר עוררות זאת מורגשת או נתפשת על ידי האדם כסימן של כעס . ניהול העוררות הרגשית הינו אחד. המרכיבים ...

מידע במאגרי הפרטיות על בהגנה היבטים - מבקר המדינה

https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/69b/2019-69b-101-Hagana.pdf

של נושאי המידע כמו זכותו של אדם לעיין במידע המוחזק עליו במאגר. המידע או לדרוש תיקון ... רגיש. שפגיעה בחשאיותם,. באמינותם, בשלמותם ובזמינותם עלולה לגרום נזק רב מאוד. לציבור.

מורים יקרים, קורונה - מרחוק ללמידה היערכות - הפיזיקה ... - אתר מורי הפיזיקה

https://ptc.weizmann.ac.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Coprona_1.pdf

למתן סיוע למורים באמצעות "כיתות למידה מרחוק בפיזיקה" ו"חדר מורי. ם ... GOOL. קורס. מלא בפיזיקה, כולל את כל החומר לבגרות, תיאוריה ותרגילים, וכולל גם פתרונות של בגרויות.

היבטים כלכליים ומשפטיים בתכנון עירוני - מרכז השלטון המקומי

http://www.masham.org.il/html5/web/11357/30212ImageFile3.pdf

של עמותת. מרחב, התנועה לעירוניות בישראל. ובשיתוף. מחלקת ההדרכה של מרכז השלטון המקומי. מבוא. כיצד. תראה ותתפקד. העיר הישראלית. בעוד עשור ? כיצד יראה. ויתפקד.

גופים - מרכז מורים ארצי

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/geo_grades/geo5heb4-6.pdf

כיתה ד. :' תיבות. : קודקודיה. ,. צלעותיה ופאותיה של התיבה . פריסת התיבה . האלכסונים בתיבה . נפח תיבה . שטח פנים . כיתה ו. : '. גופים. : בניית גופים מפריסותיהם או ממצולעים ...

סימטריה סיבובית - מרכז מורים ארצי

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/geo_grades/geo4heb3-6.pdf

haifa .6k- mathcenter. //: http. סימטריה. סיבובית. הנושא בתוכנית הלימודים. : כיתה ג. ('. עמ. ' 72 - 73 (. סיבוב. ,. תכונות הסיבוב. ,. הסיבוב השלם וחלקיו. ,. סימטריה סיבובית . כיתה ד.

המספר מהו - מרכז מורים ארצי למתמטיקה

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part4/archive/opening_activities/opening99heb.pdf

ספרת האלפים במספר ארבע ספרתי. כדי שהוא יהיה המספר ה. גדול. ביותר. (?. כמובן. ) . 9. •. האם. ,. על פי התנאים של השאלה. ,. יתכן ש. ב. מספר שאנחנו מחפשים. ,. ספרת האלפים היא.

מנסרות ופירמידות - מרכז מורים ארצי

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article65.pdf

פירמידה. ,. אבל. הם קישרו מונחים אלה עם מקרים פרטיים של הצורות במקום עם משפחה שלמה של צורות. (. ראה. 1איור. - ו. איור. 3. ). ... למחרת. ,. הראיתי ל. תלמידים שלי דגם של מנסרה מלבנית שבניתי על ידי חיבור קשיות שתייה בעזרת. מחברים ... בעזרת שאלות. מכוונות אחדות.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.