לקראת קהילה מתוקשבת של מורי - המחלקה להוראת המדעים

משוב. עיצוב ופיתוח. ✓. מתוכם. 2. מנחים. בפרויקט זה. ✓. 5. מורים לפיזיקה. ▫. אינם משתתפים. בקהילות האזוריות. ▫. נכונות להתנסות. בכלים חדשניים. ▫. רפלקטיביים. ▫. קבוצת חשיב. ה.

לקראת קהילה מתוקשבת של מורי - המחלקה להוראת המדעים - Related Documents

לקראת קהילה מתוקשבת של מורי - המחלקה להוראת המדעים

http://stwww1.weizmann.ac.il/wp-content/uploads/2016/07/communities3.pdf

משוב. עיצוב ופיתוח. ✓. מתוכם. 2. מנחים. בפרויקט זה. ✓. 5. מורים לפיזיקה. ▫. אינם משתתפים. בקהילות האזוריות. ▫. נכונות להתנסות. בכלים חדשניים. ▫. רפלקטיביים. ▫. קבוצת חשיב. ה.

גיאומטריה - המחלקה להוראת המדעים

http://stwww1.weizmann.ac.il/wp-content/uploads/2016/12/%D7%92%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%94.pdf

נקרא יחס הזהב, ומשולש. ABD. נקרא "משולש זהב" .(. פתרונות והערות .א. זווית. ADB. היא זווית הראש של. המשולש. ADB. ולכן. היא. שווה. לזווית הראש של המשולש. CAD. )המשולשים.

דלתון - המחלקה להוראת המדעים

https://stwww1.weizmann.ac.il/math-rehovot/wp-content/uploads/sites/6/2016/08/u15-2.pdf

(AC) אלכסון ראשי האלכסון המחבר את שני הקדקודים הראשיים של דלתון נקרא .(BD) אלכסון משני ... בפעילות תחקרו כיצד בונים שלד של עפיפון בצורת דלתון . בַּצעו את ... במשימות 3 ו- 5 ראינו כי כדי להוכיח שמרובע הוא דלתון, מספיק להראות שמתקיים אחד התנאים האלה:.

סלעים - המחלקה להוראת המדעים

https://stwww1.weizmann.ac.il/geogroup/wp-content/uploads/sites/24/2016/10/part1.pdf

ביחידת לימוד זו נעסוק בעולם זה. נלמד על תכונות הסלעים וכיצד אלו מעידות על הרכב הסלע ועל מבנהו. דרך. נתונים אלו ננסה לברר מהם מנגנוני היווצרותם ומהי סביבת ההיווצרות של ...

מעוין - המחלקה להוראת המדעים

https://stwww1.weizmann.ac.il/math-rehovot/wp-content/uploads/sites/6/2016/08/u30-2.pdf

212. מעוין יחידה 30 -. יחידה 30: מעוין. שיעור 1. תכונות המעוין. הם משולשים שווי-צלעות. ABCDH כל המשולשים במשושה. כמה מעוינים בשִרטוט? רִשמו אותם. נחקור את תכונות המעוין.

מערכת הדם - המחלקה להוראת המדעים

https://stwww1.weizmann.ac.il/geogroup/wp-content/uploads/sites/24/2016/10/t8.pdf

ביותר. לדעתכם. : •. דגל המדינה )ארה"ב(. •. מחשב. •. פטיש. •. בלוני חמצן לשבוע ימים ... מיקום בגוף. עמוד שדרה. מעיים. כליות. כבד. מוח. ריאות. כלי דם. עצמות. לב. נוהגים לתאר את הגוף כמערכת ... נקרא. " מחזור. הדם. הקטן ." ציינו. על גבי האיור. את. מסלול. מחזור. הדם. הקטן.

סלע חרסית - המחלקה להוראת המדעים

https://stwww1.weizmann.ac.il/geogroup/wp-content/uploads/sites/24/2016/10/s7.pdf

שבט דוב המערות. חושב שבתוך המערה שוכן דוב. המערות. זקני השבט החליטו להבריח את הדוב. ולהכשיר את המערה למגורים. הכינו חניתות התאפרו בצבעי קרב באמצעות חרסיות צבעוניו ...

האדם גוף - המחלקה להוראת המדעים

https://stwww1.weizmann.ac.il/geogroup/wp-content/uploads/sites/24/2016/10/t1-1.pdf

של. איברים. בגוף. האדם. נסו. לזהות. אותם . היעזרו. בבנק. השמות. למטה . מוח. ,. עצמות. ,. לב. ,. כלי דם. ,. עמוד שדרה. ,. ריאות. ,. קיבה. מה המשותף לכל האברים שסימנתם. בפעילות זו.

דפי עבודה - המחלקה להוראת המדעים

https://stwww1.weizmann.ac.il/geogroup/wp-content/uploads/sites/24/2016/10/05_homer.pdf

ג. נחושת. 31. פרק. : ד. בדיל. 41. פרק. : ה. מהנחושת. והבדיל א. הל. ברונזה. : גילוי המסג. 48. : ופרק. הברזל. 54. פרק ... מוליכות ח. שמל. *. הולכת חו. : תכונה המאפשרת לחומר להתחמ.

מדדים סטטיסטיים - המחלקה להוראת המדעים

https://stwww1.weizmann.ac.il/math-rehovot/wp-content/uploads/sites/6/2016/08/u17-2.pdf

ג. כמה ספרים בכל כיתה בסוף השנה? של קבוצת נתונים מספריים הוא הערך המתקבל אם ... דני ג. במדעים יתקיים מבחן נוסף. התקיימו שלושה מבחנים במתמטיקה. עמית בכיתה של 6.

בעיות מילוליות - המחלקה להוראת המדעים

https://stwww1.weizmann.ac.il/math-rehovot/wp-content/uploads/sites/6/2016/12/8B_Blue_31.pdf

מתמטיקה משולבת. תזכורת ... ב. הַגדירו שני משתנים ורִשמו מערכת משוואות מתאימה. רשמה משוואה עם משתנה אחד, וטענה גליה ג. ... ליעד אחר, וחוזרת לביתה בהליכה באותו מסלול. ... חלק משיאי ישראל שהיא השיגה נשברו רק בשנת 2000. ... בפרס ישראל בספורט ותרבות הגוף לשנת תשנ"ט )1999(, והייתה בין מדליקי ... כמה תלמידים היו בכל כיתה בתחילת השנה?

יחידה 31: כל המרובעים - המחלקה להוראת המדעים

https://stwww1.weizmann.ac.il/math-rehovot/wp-content/uploads/sites/6/2016/08/u31.pdf

נעסוק בקשרים בין קבוצות המרובעים ובתכונות משותפות וייחודיות שיש לקבוצות האלה. תזכורת ... תכונות שעוברות ממרובע למרובע. א. ... ע"ש משפחת דוד ופלה שאפל, במכון ויצמן למדע.

משחקים קומבינטוריים - המחלקה להוראת המדעים

http://stwww1.weizmann.ac.il/wp-content/uploads/2016/08/10_1.pdf

במשחק זה מוצבות n ערימות של איברים, למשל גפרורים, על שולחן. כל שחקן בתורו. צריך לבחור ערימה אחת ולקחת ממנה מספר גפרורים כרצונו (החל מגפרור אחד ועד. לכל הערימה).

זוגות של פונקציות - המחלקה להוראת המדעים

https://stwww1.weizmann.ac.il/math-rehovot/wp-content/uploads/sites/6/2016/08/u4-1.pdf

זוגות של פונקציות יחידה 4 -. 87. מתמטיקה משולבת. יחידה 4. זוגות של פונקציות. שיעור 1. מציאת נקודת חיתוך בין ישרים בדרך גרפית. רצה לקנות כמות גדולה של ממתקים לערב שכבתי.

תכנון לינארי - המחלקה להוראת המדעים

https://stwww1.weizmann.ac.il/wp-content/uploads/2016/07/Linear_programming.pdf

אין להפיץ, לשכפל, להעתיק, למכור, לשדר, לפרסם, או לאפשר לאחרים לעשות כן בכל דרך אחרת בתכנים. נשוא תקליטור/אתר זה לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרונים, ...

רציונל הפרק - המחלקה להוראת המדעים

https://stwww1.weizmann.ac.il/materials/wp-content/uploads/sites/29/2017/01/madrich_1.pdf

מערך אלקטרוני זה. דומה למערך האלקטרוני של אטומי הגזים האצילים . המודל הקוונטי. : יצירת קישור כימי משמעה יצירת חפיפה בין אורביטלים של שני אטומים ויצירת. אורביטל מולקולר. –י.

דפי עבודה - גוף האדם - המחלקה להוראת המדעים

https://stwww1.weizmann.ac.il/geogroup/wp-content/uploads/sites/24/2016/10/07_guff.pdf

קר קיסריה. אדמונד בנימי. דה רוטשילד. חושבים מדע. -. מבינים סביבה. אני וגופי. גוף האדם. : -. דפי עבודה ... מפרק. המרפק. זרוע. אמה. השלד שלנו. השלד שלנו בנוי מעצמות רבות המחוברות זו לזו . מקו החיבור ... פי הכתוב. : ת http://www.innerbody.com/htm/body.html.

מבינים סביבה - חושבים מדע - המחלקה להוראת המדעים

https://stwww1.weizmann.ac.il/geogroup/wp-content/uploads/sites/24/2016/10/m1.pdf

תחנות רוח . את האנרגיה שנוצרת. מתחנת הרוח. ניתן להמיר. (. לשנות. ) ל. אנרגיה חשמלית . סדרו את סוגי ... __. ______. הא. ם לחומר. שבחרתם יש. חסרונות ? הסבירו. : ______. __ ... תחנת כוח. במחזור משולב. " ,". מקורות אנרגיה חלופיים להפקת חשמל. ". השנה. 2020.

יחידה 26: מערכת משוואות - המחלקה להוראת המדעים

https://stwww1.weizmann.ac.il/math-rehovot/wp-content/uploads/sites/6/2016/09/H8B26.pdf

12 היא קנתה חבילת הזמנות וחבילת בלונים ושילמה. מה מחיר חבילת ... (0 ≤ y ≤ 12) מחיר בשקלים של חבילת בלונים y נסמן ב- ... אפשר למצוא אותם על-ידי הצבת מספרים במשוואה.

מדריך למורה - מודל - המחלקה להוראת המדעים

https://st-moodle.weizmann.ac.il/mod/resource/view.php?id=4107

לארית ובין מאמר מדעי מעובד בנושא פתרון לעמידות תאים סרטניים לתרופות. כימותרפיות ... והגרפים בוצעו. באקסל, לאחר העברת הטבלה לגיליון ... מיזוג מקורות מידע. הנושא: גורמים ...

יחידה 28: מזהים מקבילית - המחלקה להוראת המדעים

https://stwww1.weizmann.ac.il/math-rehovot/wp-content/uploads/sites/6/2016/08/u28-2.pdf

מקבילית מרובע בעל שני זוגות של צלעות נגדיות מקבילות, נקרא הגדרה: בעבר ראינו ... המרובע הוא מקבילית. צ"ל. ב. הוכחה ?∆ADC ≅ ∆CBA - לפי איזה משפט חפיפה . נַמקו.AB || DC.

בעלי חיים בסביבתי - המחלקה להוראת המדעים

https://stwww1.weizmann.ac.il/geogroup/wp-content/uploads/sites/24/2016/10/04_animals.pdf

אדמונד בנימי. דה רוטשילד. חושבים מדע. -. מבינים סביבה. בעלי חיים בסביבתי. דפי עבודה ... 32. פרק ג. : מעגל החיי . פעילות. : 1. הביצה והתרנגולת. 36. פעילות. : 2. מאפייני חיי. 39 ...

יחידה 28: מנסרות ופירמידות - המחלקה להוראת המדעים

https://stwww1.weizmann.ac.il/math-rehovot/wp-content/uploads/sites/6/2016/09/u28-1.pdf

חופפים שהם מצולעים שני בסיסים למִנסרה ישרה. למישורי הבסיס, מאונכות במִנסרה ישרה הצלעות הצדדיות .גבהים ולכן הן נקראות גם ... פירמידה משולשת. פירמידה מלבנית. פירמידה ...

מגוון מיני ם בטבע - המחלקה להוראת המדעים

https://stwww1.weizmann.ac.il/geogroup/wp-content/uploads/sites/24/2016/11/student.pdf

דקות אחר התנהגות בעל החיים שלכם . -. כמה זמן הוא ... חלקם מעופפים ובעלי כנפיים . חרקים ... מפרישי ריר. ,. בעלי מקור. ,. בעלי זימים. אחר. : יוצרים מלכודת. כרטיס זיהויי ל. חרק. 2: שם.

מערכת השמש למורה - המחלקה להוראת המדעים

https://stwww1.weizmann.ac.il/geogroup/wp-content/uploads/sites/24/2016/10/t2.pdf

בתכונות המאפיינות סלעים רבים,. ולאו דווקא בתכונה הבולטת ביותר!( בפרק זה נאפיין. סלעים וקרקעות. אלו הם חומרים דוממים. הבונים את. כדור הארץ. )עולם הסלע(. פרק ב. אפיון חומרים.

מערכת השלד והשרירים - המחלקה להוראת המדעים

https://stwww1.weizmann.ac.il/geogroup/wp-content/uploads/sites/24/2016/10/07_guff.pdf

יפרק. מערכת הנשימה. 80 ... מבנה. אחד הוא תאי. מסימני. החיי . תא ציירו. ונסו אחד. להבחי .בנוי הוא ממה. ביחידה. " בעלי חיי בסביבתי. , " ... אנו קולטי מידע על מבנה. הגו ופעולות שונות שאנו עושי ... ותפקוד . את המזו נהוג לחלק ל. שש. קבוצות הנקראות אבות המזו . חלבוני. : ה. חלבו.

תוכן – בונים בניינים - המחלקה להוראת המדעים

https://stwww1.weizmann.ac.il/geogroup/wp-content/uploads/sites/24/2016/10/5t-1.pdf

כל הזכויות שמורות. טיוטא. 14 .ב. ניסוי. נגיפה. מטרת הניסוי. : בדיקת ההתנגדות של הבלוק לזעזועים ולחבטות פתאומיות . ההתנגדות תלויה בחוזק. החומר . חוזק זה מושפע מגורמים שונים.

פעילות דרך הצגת התוצאות.pdf - מודל - המחלקה להוראת המדעים

https://st-moodle.weizmann.ac.il/pluginfile.php/18458/mod_resource/content/3/%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%93%D7%A8%D7%9A%20%D7%94%D7%A6%D7%92%D7%AA%20%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA.pdf

איזה סוג גרף מתאים להצגת התוצאו. ת? א. גרף פיזור. XY . ב. גרף קווי. ג. גרף עמודות. ד. ... חסרה כותרת לגרף. חסרות יחידות. בצירים. ציר x. אינו מתאים. הגרף. גרף א. גרף ב. גרף ג.

יחידה 5: הרחבת עולם המספרים - המחלקה להוראת המדעים

https://stwww1.weizmann.ac.il/math-rehovot/wp-content/uploads/sites/6/2016/08/unit5-7.pdf

מה מספר הקומה שבה נמצא המרתף שלו? מה מספר הקומה שבה נמצאת הדירה שלו? ט. דייר צריך לרדת x קומות מדירתו אל המרתף שלו )x מספר טבעי(. מה מספר הקומה שבה נמצא ...

יחידה 27: בעיות מילוליות מסוגים שונים - המחלקה להוראת המדעים

https://stwww1.weizmann.ac.il/math-rehovot/wp-content/uploads/sites/6/2016/08/u27-1.pdf

תלמידי כיתה ט תכננו לאסוף סכום כולל של 2,800 שקלים לטיול שנתי. 2. 8 תלמידים לא יצאו לטיול, ולכן ... מחיר חולצה לאחר הנחה וכולל מע"מ הוא 94.40 שקלים. שַערו: איזה מהמספרים ...

שיעור 1. סדר פעולות חשבון וחוק הקיבוץ - המחלקה להוראת המדעים

https://stwww1.weizmann.ac.il/math-rehovot/wp-content/uploads/sites/6/2016/09/unit2-Haredim.pdf

2. צַיינו שני זוגות תרגילים השווים לפי חוק החילוף של הכפל. צַיינו שני זוגות תרגילים השווים לפי חוק החילוף של החיבור. אמרה: בכל תרגיל שבו רק פעולות חיבור או רק פעולות כפל ורד ב.

לקט עבודות ביוחקר של תלמידי ביולוגיה - מודל - המחלקה להוראת המדעים

https://st-moodle.weizmann.ac.il/pluginfile.php/13668/course/section/2198/%D7%9C%D7%A7%D7%98%20%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%99%D7%95%D7%97%D7%A7%D7%A8.pdf

biology students when reading primary literature, International Journal of. Science Education, 26(4), ... Rozenszayn, R., & Assaraf, O.B.Z. (2011) When Collaborative Learning meets ... إنّ اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻟﯽ اﻟﺣل اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻣﻧﻊ اﺳﻣرار ﻋﺻﯾر اﻟﺗﻔﺎح ھو ﻣﺎ دﻓﻌﻧﻲ ﻟﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭذه اﻟﺗﺟرﺑﺔ. ﺣﺳب اﻟﻣﻌﻟوﻣﺎت ... أوراق اﻟطﯾون ﻗد أﺧذت ﻣن اﻣﺗﺣﺎن ﺑﺟروت ﻣﺧﺗﺑر ﻋﺎم. 2007. -. اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ.

ניתוח מערך ניסוי מתואר בצילום.pdf - מודל - המחלקה להוראת המדעים

https://st-moodle.weizmann.ac.il/pluginfile.php/5300/mod_resource/content/3/%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9A%20%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99%20%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%90%D7%A8%20%D7%91%D7%A6%D7%99

מהו המשתנה הבלתי תלוי בניסוי ? •. הזמן שלוקח. לפנול להפוך מצהוב לאדום. •. ריכוזים שונים של דטרגנט. •. ריכוזים שונים של שמרים. •. קצב נשימת השמרים .3. מהו המשתנה התלוי בניסוי.

מדריך למורה מכ"ם לביוחקר קובץ - מודל - המחלקה להוראת המדעים

https://st-moodle.weizmann.ac.il/mod/resource/view.php?id=4107

"מכ"ם לביוחקר". )מכ"ם = מיומנויות כתיבה מדעית( הוא סביבת למידה מתוקשבת שפותחה במטרה. לתת מענה לקשיי. ם של. תלמידי תיכון בביולוגיה בכתיבת עבודת חקר וקשיי המורים ...

להוראת המדעים והטכנולוגיה תכנית ה – )תזות( לתואר שני עבודות גמר טבלת מ

https://in.bgu.ac.il/humsos/SciTecEdu/DocLib/Pages/%D7%98%D7%91%D7%9C%D7%AA%20%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%99%20%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%92%D7%9E%D7%A8%20%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8%20%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%

לורנה גבאי. 110001223. פרופ' אורית בן צבי אסרף. אפיון תפיסותיהם של מורי מגמת הביולוגיה בנושא הפוטוסינתזה והתייחסותם. לקשיי הלמידה ... דר' עפרה פז טל. הנגשת מושגים ...

נייר עמדה בנושא קידום הוראת המתמטיקה בחטיבת הביניים - המחלקה להוראת ...

https://stwww1.weizmann.ac.il/wp-content/uploads/2017/03/position.pdf

ריכוז סמכויות נרחב כזה אינו מתאים לגישות המקובלות כיום,. הקוראות ליותר אוטונומיה ... ישוריות בין נושאים שונים בתוך המתמטיקה וכן בין מתמטיקה ושטחים אחרים. -. שימוש נכון בכלים ...

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.