בספרות עברית כללית בחינת הבגרות – פתרון הצעת - לחמן

)לכל שאלה. –. 14. נקודות(. שאלה מספר. 0. סיפורים מאת עגנון / האדונית והרוכל. היצירה שלפנינו מספרת על רוכל יהודי נודד ואדונית נוכריה, אשר נוהגת לאכול את בעליה. לאורך היצירה.

בספרות עברית כללית בחינת הבגרות – פתרון הצעת - לחמן - Related Documents

בספרות עברית כללית בחינת הבגרות – פתרון הצעת - לחמן

http://www.lachman.co.il/public/uploads/ckfinder/files/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA.pdf

)לכל שאלה. –. 14. נקודות(. שאלה מספר. 0. סיפורים מאת עגנון / האדונית והרוכל. היצירה שלפנינו מספרת על רוכל יהודי נודד ואדונית נוכריה, אשר נוהגת לאכול את בעליה. לאורך היצירה.

בספרות בחינת הבגרות – פתרון הצעת - לחמן

http://www.lachman.co.il/public/uploads/ckfinder/files/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA%202%20%D7%99%D7%97%D7%9C%20-%20%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%A3%202013%20%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA%20%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%9C%D7

הוא רוצה להדחיק את עברו הטרגי ולהתחיל חיים חדשים עם אישה צעירה. ... יש באהבתם מאפיינים של יחסי אב ובת. ... באופן סמלי הגיבור הטראגי "עיוור" למציאות סביבו בשל קיצוניות.

הצעת פתרון – בחינת הבגרות בלשון (עברית) - לחמן

http://www.lachman.co.il/public/uploads/ckfinder/files/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9F%20-%20%D7%A7%D7%99%D7%A5%202013%20%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%A7%D7%9F.pdf

דונה גרציה שלא הכרתם". והקטע הנלווה אליו "החרם על אנקונה". מתאר. ים. את פעילותה של דונה גרציה. למען בני עמה היהודים. על פי המאמר,. דונה גרציה פעלה בחשאי להצלת יהודים ...

באנגלית בחינת הבגרות – פתרון הצעת - לחמן

http://www.lachman.co.il/public/uploads/ckfinder/files/%D7%90%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%20%D7%91%27%20%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F%20c.pdf

What do we learn from lines 1-5? (two answers). - Why people ... According to lines 13-19, children's things are popular items to swap because children grow up.

בהיסטוריה א' בחינת הבגרות – פתרון הצעת - לחמן

http://www.lachman.co.il/public/uploads/ckfinder/files/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94%20%D7%90%27%20-%20%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%9F.pdf

התנועות הלאומיות האחרות באירופה לא היו צריכים לשקוד בריכוז בני העם במולדת. כמו מנ. היגי התנועה. הציונית. שני קשיים. ייחודיים. נוספים : .א. התנגדות לתנועה הציונית. מקרב גורמים ...

ל"חי 2 ספרות ) ב בחינת הבגרות – פתרון הצעת - לחמן

http://www.lachman.co.il/public/uploads/ckfinder/files/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA%202%20%D7%99%D7%97%20%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A7%D7%99%D7%A5%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D

רק במהלך הסיפור מתגלה ששמו של הרוכל הוא יוסף, ושם האדונית הוא הלני. השם יוסף. – ... היצירה "שפרה" מאת דבורה בארון מספרת על שפרה, צעירה, עניה ויפה התאלמנת מבעלה ונאלצת להפוך מניקה בבית. אדונים, אשר ... אלכס, היא מוצאת את ביתה מלא באבלים. מסתבר כי בן ...

מועד קיץ פתרון בחינת הבגרות בספרות 08 – שירה פרק א - לחמן

http://www.lachman.co.il/public/uploads/ckfinder/files/%D7%A7%D7%99%D7%A52008.pdf

א. " . ליבי במזרח ואנכי בסוף מערב. –". אמירה זו מכילה למעשה שני ניגודים . הראשון. הוא הניגוד בין המזרח. –. ארץ. -. ישראל. ,. אליה שואף הדובר להגיע. ,. לבין המערב. -. ספרד.

אזרחות ב בחינת הבגרות – פתרון הצעת 33223 - שאלון אינטרני - 'א ... - לחמן

http://www.lachman.co.il/public/uploads/ckfinder/files/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%AA.pdf

לכל מדינה ריבונית יש טריטוריה המוגדרת בגבולות . ישנם מספר סוגי גבולות. : גבול ימי. ,. גבול יבשתי. ,. גבול. אווירי. ,. גבול מלאכותי וגבול טבעי . בתחום זה מוגדרת ריבונותה של המדינה.

בחינת הבגרות בספרות – הצעת פתרון

https://www.kidum.com/bagrut/public/uploads/ckfinder/files/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%A3%202018%20%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%208281.pdf

8 פברואר 2018 ... כידוע, בספרות (ובחיים) הדרך היא החשובה, לכן יתקבלו גם תשובות. נוספות מעבר ... שני. הסיפור הקצר. אם. בחרת בפרק זה, עלייך לענות על. שתי. שאלות. ב. שאלות. אין 6-ו 5 ... ז. ו אענה על פי דמותו של ק. ראון. •. קריאון. הוא דמות טרגית ששוגה משגה גורלי.

בחינת הבגרות בספרות – הצעת פתרון - קידום

https://www.kidum.com/bagrut/public/uploads/ckfinder/files/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F%208282.pdf

התשובות כאן כתובות בנקודות בלבד. תשובות. מלאות יכללו פסקאות פתיחה וסיכו. ,ם. דוגמאות מהיצירות ועוד ... העבר ורוצים ממנו להכיר בתרבותו האותנטית ויש גם ייצוגים סטריאוטיפים של. דמות האשכנזי שרוצים ... והויקטוראינית שבה היא חיה, כמו לכל הנשים שאותן היא מי. י. צגת. הלמר מכנה את נורה. בכינויים מקטינים של חיות ... ודמותו משתנה מהקצה אל הקצה. הוא חוז.

בספרות בחינת הבגרות – פתרון הצעת - קידום

https://www.kidum.com/bagrut/public/uploads/ckfinder/files/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%A3%202013.pdf

ביאליק. "לבדי" הוא משירי "בית המדרש", אחד מן הנושאים החשובים בשירת ביאליק. ביאליק בן המאה ה. -. 61. , שחי. בתקופת ההשכלה )עידן הנאורות( מתעד בשיר זה את האמביוולנטיות.

בספרות בחינת הבגרות - הצעת פתרון ל"חי 2 - קידום

https://www.kidum.com/bagrut/public/uploads/ckfinder/files/%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA/%D7%A7%D7%99%D7%A5%202016/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA%2

בבית ג' עובד המשורר לדבר על הצעירים באופן ישיר, "הטובים בבנינו", צעירים ... שאלות . תשובה לשאלה. 19. -. האדונית והרוכל/ ש"י עגנון. הסיפור "האדונית והרוכל" המציג דמות הכבולה ... הסבל חייב להיות העז ביותר, שאדם מסוגל לחוות בתנאים הנתונים ... שמוציא צו שלא להביא לקבורה את גופת פולינקס ואנטיגונה שמפרה את צו המלך. ובכך מפרה את הסדר בממלכה. מעשה.

ל"חי 2 בחינת הבגרות בספרות - הצעת פתרון - קידום

https://www.kidum.com/bagrut/public/uploads/ckfinder/files/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA-%20%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%A3%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96%201740%281%29.pdf

האדונית והרוכל. מתאימים מאוד לשאלה הזו. פרנהיים. הדמות המרכזית בס. יפור "פרנהיים" היא כמובן פרנהיים עצמו. פרנהיים הוא. דמות מורכבת ורבת. פנים. שהקוראים נחשפים אליה ...

ל"חי (2 בחינת הבגרות בספרות - הצעת פתרון - קידום

https://www.kidum.com/bagrut/public/uploads/ckfinder/files/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA.pdf

שאלה. :0. הים ביני ובינך/ שמואל הנגיד. המשורר מבטא בשיר את כאבו על מות אחיו, אך גם את השלמתו עם אובדן זה. הסבר. קביעה זו. בתשובתך הדגם שני אמצעים רטוריים המדגישים ...

הצעת פתרון – בחינת הבגרות בלשון (עברית) - קידום

https://www.kidum.com/bagrut/public/uploads/ckfinder/files/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA%20%D7%90%27,%20%D7%A7%D7%99%D7%A5%202013.pdf

.3. הרובד הלשוני הוא לשון חז"ל. .ב. הגדרה מספר .3 .ג. הגדרה מספר .1 .ד. שני פרטים דקדוקיים. : הראשון, צורת הנטייה. של הפועל. השני, מילות יחס מוצרכות )את, ב, עם( של שם. הפועל.

מותאם 'ב עברית ב בחינת הבגרות - הצעת פתרון - קידום

https://www.kidum.com/bagrut/public/uploads/ckfinder/files/%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9F/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9F%20%D7%

ב. עברית. 'ב. מותאם. הבנה והבעה .1. א. מאמר ראשון: זכות: בעתיד אנשים יחשבו פעמיים לפני ... "אני סבורה ששיימינג הוא תופעה אלימה כמו בריונות רשת, כמו לשון הרע, כמו מכות פיזיות".

בחינת הבגרות בספרות. – הצעת פתרון ! שימו לב • , התשובות כאן כתובות בנקו

http://www.kidum.com/campains/google/kidum/Collaboration/pdf/Sifrut2020ans.pdf

6 ינואר 2020 ... קטניס. אוורדין,. מתמודדת עם נסיבות חייה. בנחישות, גבורה ובאומ .ץ. היא גרה. עם משפחתה ... ג את קטניס ופיטה, היא נאבקת בפציעה של פיטה ובאבדן רגלו. כשקטניס ...

2 ל"חי - הצעת פתרון בחי ת הבגרות בספרות - קידום

https://www.kidum.com/bagrut/public/uploads/ckfinder/files/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A7%D7%99%D7%A5%202014%20%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D.pdf

סיפור קצר. שימו לב, בפרק זה יש לע ות על שתי שאלות. שאלות. 2-ו 1. לא מגבילות אתכם בבחירת הסיפורים. שאלה. 1 ... דגים פה תשובה מלאה לפי 'יגון' מאת צ'כוב. "יגון"/ א טון צ'כוב.

בספרות פתרון בחינת הבגרות

http://www1.amalnet.k12.il/berseva/bible/DocLib6/%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%A7%D7%99%D7%A5%202014/safrut2_a_summer_2014.pdf

המפתח. " /. יצחק בשביס זינגר. •. "המפתח" הוא סיפור התפכחות. •. בסיפור "המפתח" לבשביס זינגר תפיסת המציאות של בסי, הדמות הראשי. ת, שונה מתפיסת. המציאות של הסובבים ...

הצעת פתרון- בחינת הבגרות באנגלית

https://www.kidum.com/bagrut/public/uploads/ckfinder/files/%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%90%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%AA%20E.pdf

Trouble At The Top Of The World. Question 1 ... TWO answers from lines 19-24. COMPLETE THE ... 2. City children have a higher chance of getting myopia.

בספרות פתרון בחינת הבגרות - יואל גבע

https://files.geva.co.il/geva_website/uploads/2016/12/safrut_2_a_winter2015.pdf

זית בסיפור "פראדל" מאת דבורה בארון היא: נישואי פראדל לאברהם נוח. אירוע. זה. מופיע בראשית הסיפור והוא. מניע את העלילה, משפיע על. פראדל, גיבורת הסיפור ותורם. למשמעות ...

היסטוריה א' בחינת הבגרות ב - הצעת פתרון - קידום

https://www.kidum.com/bagrut/public/uploads/ckfinder/files/%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%98%20%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%

שאלה מספר. 1. – .א. שני הגורמים ל. צמיחת התנועה הלאומיות היהודית שבאו לידי ביטוי בקטע הנם. : גורמים משותפים המופיעים בקטע: רעיונות ההשכלה ותהליך החילון. –. תנועת ההשכלה ...

ב בהסטוריה בחינת הבגרות - הצעת פתרון - קידום

https://www.kidum.com/bagrut/public/uploads/ckfinder/files/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94%20%D7%91%20%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%A3%2015.pdf

על פי עיקרון זה נחשבו היהודים במסגרת תורת הגזע. כאנטי גזע. תכונותיהם השטניות. של היהודים. הן מולדות ולא ניתנות לשינוי. -. מבחינה פיזית. -. מדעית , המראה החיצוני שלהם הינו דוחה: ...

בגיאוגרפיה בחינת הבגרות - הצעת פתרון - קידום

https://www.kidum.com/bagrut/public/uploads/ckfinder/files/%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%92%D7%90%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%94/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%98%20%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%9C%

גלעין מול שוליים. )גאוגרפיה חברתית( . בצפון איטליה יש ... גדל בעקבות פעולות האדם . הנזק שעלול להיגרם מעליה בשיעור גזי החממה נזק לאטמוספירה של כדור הארץ התחממות. גלובל.

א בלשון בחינת הבגרות - הצעת פתרון - קידום

https://www.kidum.com/bagrut/public/uploads/ckfinder/files/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9F%20%D7%90.pdf

הגירה. 4. -. נישואי תערובת .ב. כל תשובה תתקבל. ,. ובלבד שתהיה מנומקת . .ג. בשל חשש מהיעלמות המורשת התרבותית שלהן. /. איבוד ידע שאין לו תחליף. ,. היסטוריה. ,. הבנת המחשבה.

בהיסטוריה א' בחינת הבגרות – פתרון הצעת - קידום

https://www.kidum.com/bagrut/public/uploads/ckfinder/files/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94%20%D7%90%20%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%A3%2020

התרבות ההלניסטית התאפיינה בהקמת ערים בסגנון פוליס היוונית )עיר מדינה( על מוסדותיה. הקלאסיים. כמו. התיאטרון ... תרבות זו היתה מוקד משיכה לרבים בשל הסיבות הבאות:.

בהסטוריה א' בחינת הבגרות - הצעת פתרון - קידום

https://www.kidum.com/bagrut/public/uploads/ckfinder/files/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94%20%D7%90%20%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%A3%2015.pdf

התעוררות לאומית יהודית. בהשראת התנועות הלאומיות באירופה. –. בסוף המאה ה. -. 19. החלה להתגבש. תנועה לאומית ... להלן הגורמים לצמיחת התנועות הלאומיות. תנועת ההשכלה.

"ל יח בחינת הבגרות באנגלית - הצעת פתרון 5

https://www.kidum.com/bagrut/public/uploads/ckfinder/files/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C%20f%20%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%A3%2015%282%29.pdf

THE SPLIT CHERRY TREE. 6. After David told Pa why he was late getting home from school, Pa decided to (-). (iii) go with Dave to school the next morning. 7.

הצעת פתרון- בחינת הבגרות באנגלית - קידום

https://www.kidum.com/bagrut/public/uploads/ckfinder/files/%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%90%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%AA%20C.pdf

What do we learn about Carter's watch in lines 1-4? 4. What Carter's watch ... How do we know that using Kickstarter was a good idea for Carter? (lines 5-9). 4.

ב היסטוריה בחינת הבגרות ב - הצעת פתרון - קידום

https://www.kidum.com/bagrut/public/uploads/ckfinder/files/%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%98%20%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%

הסיסמא "סכין בגב האומה" כהאשמה גורמת נגד הממשלה ובמיוחד נגד היהודים שהיו ... והחלפתה במדיניות הרב תרבותיות. ... מסד הוותיק ומטרותיו, לכן רעיון כור ההיתוך איבד מחינו. 4.

ל"חי 2 ספרות ) ב בחינת הבגרות – פתרון הצעת - קידום

https://www.kidum.com/bagrut/public/uploads/ckfinder/files/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A7%D7%99%D7%A5%202013.pdf

גולדפרב מצוות מורי הספרות בבתי הספר של קידום. הפתרונות ... והחורף כבר בפתח. השיר בנוי משלושה בתים, כאשר כל בית מתאר את התקופה מזווית אחרת. עם זאת ... הברורה בין האדם לבין בעל החיים. -. הפרדה שעליה ... אלכס, היא מוצאת את ביתה מלא באבלים. מסתבר כי בן ...

שאלון א ( בהיסטוריה בחינת הבגרות - הצעת פתרון - קידום

https://www.kidum.com/bagrut/public/uploads/ckfinder/files/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94%20%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F%20%D7%9

אם היהודים יקבלו את הצעת אוגנדה לא תהיה להם זכות לבקש צ'רטר לאחר מכן על. ארץ. -. ישראל. ... העולם לטובתה. לכן פירסמה בריטניה את הצהרה פרו ציונית )בעד התנועה הציונית( על.

בחינת הבגרות פתרון שתי יחידות לימוד – בספרות - יואל גבע

https://files.geva.co.il/geva_website/uploads/2016/12/safrut2_a_summer2015.pdf

שירת המחצית ה. שנייה. של המאה ה. -20. זהויות. שאלה מספר. 11. שיר פטריוטי/ רוני סומק. •. "שיר פטריוטי" מתבונן במבט אירוני בחברה הישראלית, על עדותיה, ערכיה ויעדיה. החברתיים.

מועד קיץ פתרון בחינת הבגרות בספרות 08 – שירה פרק א - קידום

https://www.kidum.com/bagrut/public/uploads/ckfinder/files/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A7%D7%99%D7%A5%202008.pdf

שכן השמים הזרים והמבוצרים מושווים. כאן לעיר זרה ומבוצרת. ,. אולי בעת מלחמה . החידוש וההזרה כ. אן הם בעצם תיאורם. של השמיים כעיר מבוצרת . . 11. זכרונות חמים. /. דליה רביקוביץ.

בחינת הבגרות פתרון שתי יחידות לימוד בספרות - יואל גבע

https://files.geva.co.il/geva_website/uploads/2016/12/safrut2_8281_a1_summer2016.pdf

התשובות. המוצגות. כאן. הן. בגדר. הצעה. לפתרון. השאלון . . 2. תיתכנה. תשובות. נוספות. ,. שאינן. מוזכרות. כאן ... מהשאלות. 3-1 . שאלה מספר. 1 ... השיר "הים ביני ובי. נך" הוא שיר קינה ...

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.