ז ספרות תשע - Yschool

שאלה מספר. 2. א. הרומאן. " סיפור פשוט. ,". מאת ש. " י עגנון מגולל את סיפורו של. הירשל ... סיפור קצר . שאלה מספר .5. נענה על השאלה באמצעות היצירות. : פרנהיים. או האדונית והרוכל.

ז ספרות תשע - Yschool - Related Documents

ז ספרות תשע - Yschool

https://rsc.yschool.co.il/articles/3922-755430662.pdf

שאלה מספר. 2. א. הרומאן. " סיפור פשוט. ,". מאת ש. " י עגנון מגולל את סיפורו של. הירשל ... סיפור קצר . שאלה מספר .5. נענה על השאלה באמצעות היצירות. : פרנהיים. או האדונית והרוכל.

כף יד רשעה - Yschool

https://rsc.yschool.co.il/articles/002182-436796381.pdf

השיר. " כף יד רשעה. " מתאר רגע אחד מן העבר. שנחקק. בזיכרונה של הדוברת. והשלכותיו ניכרות בה בהווה . האירוע. ,. שנשתמר בזיכרונה של הדוברת. ,. קרה. בילדותה . אביה. הכה על כף ...

תרזה יפה - Yschool

https://rsc.yschool.co.il/articles/002180-1815003756.pdf

מטאפורה. : הדובר משתמש בעונות השנה. ,. כמטאפורה המתארת את. תקופות החיים של התרזה והנערה . האנשה. : הדובר מתאר את העץ באמצעות תכונה אנושית. ,. " כל. היום במים צופה.

ביטויי זמן - Yschool

https://rsc.yschool.co.il/articles/002585--1207143414.pdf

ביטויי זמן .1. ציון ימות השבוע. ,. חודשים. ,. היום בחודש. ,. שנה. ,. סדר הרכיבים של. תאריך . .2. מילות מדידה ליחידות הזמן . .3. הרכבי זמן קבוע . .4. שאלות הקשורות לזמן . .5.

גאווה - Yschool

https://rsc.yschool.co.il/articles/002183-1805378718.pdf

Page 1. גאווה. דליה רביקוביץ. Page 2. גאווה. אֲפִיּלּו. סְלָעִים נִשְבָרִ ים. ,. אֲנִי אֹומֶרֶ ת לְָך. ,. וְֹלא מֵחֲמַת זִקְנָה . שָנִים רַ בֹות הֵם שֹוכְבִים עַל גַבָם בַחֹם ּובַקֹר.

אם לא למעלה מזה - Yschool

https://rsc.yschool.co.il/articles/002211-1663394863.pdf

הרקע לסיפור. : במאה ה. -. 18. צמחו ביהדות החסידות וההשכלה . החסידות. צמחה בעיקר במזרח אירופה והציעה ליהודים קהילה חמה ותומכת. ,. דבקות. ,. אמונה. ,. ומנהיג שניתן להעריץ ...

כי' סרוויס צ - Yschool

https://rsc.yschool.co.il/articles/002221--1109099804.pdf

Page 1. סרוויס צ. כי'. יעקב שבתאי. Page 2. מבנה הסיפור. האקספוזיציה. -. המתח נוצר בעקבות הבלטת המשמעות המיוחדת שהאב מייחס. לסרוויס . גם חרדת האם מגבירה את הציפיות.

הקמצן - Yschool

https://rsc.yschool.co.il/articles/002204-284329154.pdf

ולר. מתנהג. כבובה על חוט ומנסה למצוא חן בעיניי. הרפגון . באופן מגוחך הוא. משתמש. בתכסיסים. ומסכות. ,. מתקשט. בשיגעונותיו. ,. מתנהג. בחנופה. וכטיפש גמור . הרפגון. -. חסר רגישות.

החזרת אור - Yschool

https://rsc.yschool.co.il/articles/003090-640005632.pdf

החזרת אור. •. זווית פגיעה. –. זווית בין הקרן הפוגעת לאנך. •. זווית החזרה. –. זווית בין הקרן המוחזרת לאנך. . . חוק ההחזרה. : .I. זווית הפגיעה שווה לזווית ההחזרה .II.

פסיכולוגיה - Yschool

https://rsc.yschool.co.il/articles/003324-1504532660.pdf

קוהלר. הגישה החברתית. : חקר התנהגות תוך התייחסות להקשר החברתי . לדוגמא. ,. למידה ... הניסוי. של. פבלוב. גירוי. -. שינוי שניתן לחוש בו. ,. לזהות אותו בסביבה פיזיולוגית חיצונית או.

בשל תפוחים - Yschool

https://rsc.yschool.co.il/articles/002216--589751776.pdf

אקספוזיציה. האקספוזיציה. בסיפור נמצאת בהתחלתו. והיא. מציגה את. הדמויות. ,. המקום. הזמן. והרקע . הדמויות. -. יהודה. ,. האב. ,. דליסיה. השכנים. של. " מטה. " והחכמים. -. רבנים.

שם המספר - Yschool

https://rsc.yschool.co.il/articles/002623--1849422601.pdf

בלונים . שיש. ה. סכינים . שמו. נה. צועדים . •. בנסמך. : חמש. ת. -ה. בלונים . שש. ת. -ה. סכינים . שמונ. ת. -ה. צועדים . •. הכלל. : אם שם העצם בזכר והוא מיודע. ,. -ה. 'ה. של המספר הופכת ל.

מבנה הגרעין - Yschool

https://rsc.yschool.co.il/articles/003411--110551219.pdf

מבנה הגרעין. מספר. אטומי. ,. מספר מסה. ,. איזוטופים. ,. מספר אבוגדרו ומול ... אותיות מהשם. •. . –. מספר אטומי. = מס. ' הפרוטונים בגרעין . •. סוג היסוד. ) ומכאן שמו. (. נקבע לפי.

איזומרים של גלוקוז - Yschool

https://rsc.yschool.co.il/articles/001096-2751816.pdf

איזומרים של גלוקוז. נתונות נוסחאת פישר ונוסחת היוורת של גלוקוז: החד סוכר גלקטוז הוא איזומר של גלוקוז על פחמן מספר 4. ציירו נוסחת. פישר והיוורת של גלקטוז.

דרכי שלום - Yschool

https://rsc.yschool.co.il/articles/003473--1103383519.pdf

דרכי שלום. תלמוד ירושלמי. ,. מכת גיטין פרק ה הלכה ט ... סדר זרעים. ועל. מסכת שקלים. שאין עליהם. כמעט. תלמוד בבלי . הנימוק המקובל לכך הוא שסדר זרעים עוסק. מצוות התלויות.

מסיבת התה של בוסטון - Yschool

https://rsc.yschool.co.il/articles/002287--791551265.pdf

של המהפכה. מהקונגרס. היבשתי הראשון ואילך. •. בחיבורו. " זכויותיה של אמריקה. הבריטית. -". המסמך הראשון. המסביר כי יש זכויות טבעיות שלא. ניתן. להפקיען. ,. ניסח. את הקונפליקט.

לשבור את החזיר - Yschool

https://rsc.yschool.co.il/articles/002215-1531751689.pdf

מבנה הסיפור. אקספוזיציה. : הסיפור פותח בהצגת הדמויות והנושא המרכזי. -. הילד מקבל. מהוריו חזיר מחרסינה וקורא לו. " פסחזון. ". סיבוך. : הילד יואב מתחיל להתאהב בחזיר . הוא נקשר.

לא ביום ולא בלילה - Yschool

https://rsc.yschool.co.il/articles/002178--865372303.pdf

לא ביום ולא בלילה. חיים נחמן ביאליק ... לה ניסיון חיים רב. ,. יש לה. ידע רב . דיבור אל עץ מראה על מצוקה נפשית גדולה של. הנערה . היא יכולה לדבר רק עם העץ . כנראה היא יתומה מאם או ...

Yschool - פורטל החינוך רמת גן

http://www.ramat-gan.info/_Uploads/dbsAttachedFiles/yschool.pdf

אזרחות. ✓. פיזיקה ). 3. יח. “ ל(. ✓. כמיה ). 3. יח. “ ל(. ✓. גאוגרפיה ). 3. יח. “ ל(. ✓. סוציולוגיה. ✓. תנ. “ ך ממ. ד“. ✓. סינית. ✓. קורס תאוריה. -. חינם. קורסים לבגרות מעל. 5311. שיעורים.

סימני פיסוק - Yschool

https://rsc.yschool.co.il/articles/002624--1618137270.pdf

סימני פיסוק. Page 2. נקודה. •. סימן הפיסוק הבסיסי . נקודה באה בסוף המשפט. ,. מטרתה להדגיש את סופו. של הרעיון שהועבר במשפט . •. כאשר קוראים. ,. בנקודה צריך לעצור לפני ...

בעיות זהות - Yschool

https://rsc.yschool.co.il/articles/002176-409114964.pdf

בעיות זהות. יונה וולך ... הציפור היא בן אדם בעל בעיית זהות. ,. שמדבר ומתנהג כאדם ... בעיות זהות. " הינו שיר מודרני מהסיבות הבאות. : מבנה. השיר. : אורך הטורים בשיר משתנה . סימני.

פעיל וסביל - Yschool

https://rsc.yschool.co.il/articles/002613-1964944046.pdf

משמעות פעילה. •. מאות נוסעים. תיעדו. את העומס ואת התורים באוטובוסים וברכבות . •. התמונות והעדויות. מלמדות. על מצב בלתי נסבל . פעיל. = פועֵל. ,. עושה. ,. עובד.

רבן יוחנן בן זכאי - Yschool

https://rsc.yschool.co.il/articles/003506--1661068281.pdf

מסכת אבות. ,. פרק ב. ' משנה ט. ' אָמַ ר לָהֶ ם. : צְאּו ּורְ אּו אֵיזֹוהִ י דֶ רֶ ְך יְשָ רָ ה. שֶ יִדְ בַק בָּה הָ אָדָ ם . רַ בִ י אֱלִ יעֶזֶר אֹומֵ ר. : עַיִן טֹובָה . רַ בִ י יְהֹושֻׁ עַ ...

Mr. Know All By Somerset Maugham - Yschool

https://rsc.yschool.co.il/articles/4128-1897533323.pdf

Lesson Topic: Mr. Know All By Somerset Maugham: Basic Understanding, Analysis and. Interpretation. Name of Teacher: Susan Strikovsky. Target Class: 10th ...

הסיפור הקצר - Yschool

https://rsc.yschool.co.il/articles/002223--465331726.pdf

סיום פואנטה. הפואנטה מציינת מפנה פתאומי מאד ולעתים גם משעשע. למשל. : דמות. שנתגלתה עד כה בצורה מסוימת חושפת עצמה באורח שונה ולעתים מגוחך. ;. מאורע בלתי צפוי משנה ...

האדונית והרוכל - Yschool

https://rsc.yschool.co.il/articles/003199-2030097340.pdf

האדונית והרוכל. "ש. י עגנון. Page 2. תוכן העלילה. העלילה מרוכזת. ומתמקדת סביב הנושא המרכזי. : רצון. הרוכל להתקרב ולהיות חלק מחיי האדונית. ,. מול רצון האדונית לשוחטו.

הכרזת כורש - Yschool

https://rsc.yschool.co.il/articles/3894-1292395318.pdf

קיבל את האלים של העמים תחת שלטונו כחלק מהאלים של האימפריה הפרסית . 4. לרוב. ,. כורש לא פגע במנהיגים המקומיים בתנאי שישמרו אמונים לשלטון הפרסי. ,. הוא מינה פקידים ...

ומעלה 11 שם המספר - Yschool

https://rsc.yschool.co.il/articles/002617--803014068.pdf

שלושת אלפים. ,. ארבעת אלפים וכו .' יש לשים לב. במיוחד. להגיית המספר. שִׁבְעַת אלפים. ) ולא שְבַעַת אלפים. ,(. ותִׁ שְעַת אלפים. ) ולא תְ שַ. עַת אלפים. (. •. מאחד עשר אלף ...

סיכום ממזג - Yschool

https://rsc.yschool.co.il/articles/002662-496182109.pdf

סיכום ממזג. –. שלב שני. : מיזוג לפסקה אחת. חלק ג ... סיכום המאמר השני ... •. כותב. המאמר. " צריך. גני. חיות. ,. ולא. –. הם. ייעלמו. " תומך. בקיומם. של. גני. החיות . הוא. מסכים. עם.

יופיו של רועה - Yschool

https://rsc.yschool.co.il/articles/003238-1269103557.pdf

ירבו. נוזרי. נזירות. -. באופן חריג נזירותך חיובית. •. נסמך על פסוק במדבר. •. מדוע נזירות באופן טבעי שלילית ? סערת נפש מובילה לנזירות. מיד עמדתי ונישקתיו על ראשו. ,. אמרתי לו. : בני.

אמצעים אומנותיים - Yschool

https://rsc.yschool.co.il/articles/002173--1390780167.pdf

דבר העומד במקום דבר אחר ומייצג רעיון. ,. תכונה. ,. רגש או שאיפה . לדוגמה. : הנמלה. מסמלת חריצות ומעשיות . הוורד האדום. הוא סמל לאהבה . " צר עולמי כעולם. נמלה. ") רק על עצמי.

פרטים דקדוקיים - Yschool

https://rsc.yschool.co.il/articles/002672-85428122.pdf

פרטים דקדוקיים. Page 2. מהו המידע ה. דקדוקי. שניתן ללמוד מהמילון ? •. מין. –. זכר. ,. נקבה. או). שניהם ! בשמות. -דו. מיניים. כמו. סכין. ,. מטבע. ועוד. ] לא. צומת ![( •נ. טיות. –. •. בפועל.

שירת ימי הביניים - Yschool

https://rsc.yschool.co.il/articles/002717-1648631569.pdf

שירת ימי הביניים. שאלה. 1. Page 2. כָּתְנֹות. פַּסִּים. /. משה אבן. עזרא. כָּתְ נֹות פַּסִּים. /. לָּבַּש הַּגָּן. /. ּוכְסּות רִּ קְמָּה ... כתנות פסים שכתב משה אבן עזרא.

סיפור עממי - Yschool

https://rsc.yschool.co.il/articles/002212--92698693.pdf

סיפור עממי. הוא. סיפור אנונימי. ,. פשוט בצורתו וקריא בלשונו. ,. הוא צמח. כאמצעי של בילוי ... ב. על הסיפור לעבור מדור לדור. ) החומר צריך להיות קיים לפחות שני דורות. (. .ג. על הסיפור ...

פתרון בחינת הבגרות - Yschool

https://rsc.yschool.co.il/articles/002737--1972461388.pdf

Module F. The Road not Taken. 21. “In the space between yes and no, there's a lifetime. It's the difference between the path you walk and one you leave behind.

The Treasure of Lemon Brown - Yschool

https://rsc.yschool.co.il/articles/003363-614470379.pdf

smiling if you have one. Why doesn't ... You OK for a youngster.” Why does ... the story “Thank You Mam” he writes about Mrs. Jones that helps a boy who tries to ...

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.