חוג שוחרי האמנות והתרבות היהודית - מוזיאון ישראל

עם אוצרות המוזיאון. 19.5 מקום קדוש, קדושת המקום. ביקור בתערוכה "אני ... מהיער לעיירה ובחזרה: על ההתבודדות בחסידות ברסלב. עם פרופ׳ צבי מרק, אוניברסיטת בר־אילן. חוג שוחרי ...

חוג שוחרי האמנות והתרבות היהודית - מוזיאון ישראל - Related Documents

חוג שוחרי האמנות והתרבות היהודית - מוזיאון ישראל

https://www.imj.org.il/sites/default/files/pdf/jewish-art-and-life-friend-he.pdf

עם אוצרות המוזיאון. 19.5 מקום קדוש, קדושת המקום. ביקור בתערוכה "אני ... מהיער לעיירה ובחזרה: על ההתבודדות בחסידות ברסלב. עם פרופ׳ צבי מרק, אוניברסיטת בר־אילן. חוג שוחרי ...

מכאן, כתב־עת לחקר הספרות והתרבות היהודית והישראלית

https://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/99995-files/99995095/99995095-012/99995095-012.pdf

שרף גולד, מיכאל גלוזמן )העורך הראשון(, אברהם הולץ, אבנר הולצמן, מתי הוס, אריאל. הירשפלד, בנימין ... אמו של שאול טשרניחובסקי, או הערבית במקרהו של סמי מיכאל. חשוב להדגיש כי ...

האמנות היהודית במהלך ההיסטוריה

http://art.hemed.org.il/wp-content/uploads/2016/08/576a9a595a762.pdf

כך סמלים יהודיים עתיקים. ,. כמו המנורה המופיעה כסמל יהודי כבר. מתקופת בית שני או הרימון והאריה. ,. המופיעים. על חותמות כבר בתקופת בית ראשון. ,. אינם. יכולים לשמש באותו אופן.

פרקימ בתולדות דואר האוויר של ארצ-ישראל - מוזיאון ארץ ישראל

https://www.eretzmuseum.org.il/h/1/&mod=download&me_id=1186

עשר שנים לאחר טיסתם הראשונה של האחים רייט,. בקיטי הוק ... 1913 המטוס הראשון בירושלים. המטוס הוטס בידי ... מטוס ימי של חברת התעופה אימפריאל איירווייז במעגן. על הכנרת ...

Untitled - מוזיאון ארץ ישראל

http://www.eretzmuseum.org.il/h/1/&mod=download&me_id=2055

שירותים, שבילי נכים מסומנים וכן חנות מתנות. ומזכרות ליד הקופה. מידע נוסף באתר המוזיאון. ביתן. לאתנוגרפיה. ולפולקלור. רהט www.eretzmuseum.org.il. גת. ם כבשן סיד. תל קסילה.

טריפתיכון - מוזיאון ישראל

http://www.imj.org.il/youthwing/triptichon/2010/poster.pdf

ד”ר נעמי יפה, תכנית הלימודים נכתבה על–ידי | יואב דה שליט, מיכל יהודה, בני מאור, רוגע קורן, אסיף שוורץ בסיוע: | שאלתיאל. ליהיא ספיר, אלדד שאלתיאל, ונורית שילה-כהן והיא פרי של ...

כדור שלג מעמק בית שאן - מוזיאון ישראל

http://museum.imj.org.il/pdf/efrat-natan-aya-miron-h.pdf

אמבלמה של אחדות אוטופית, שמאפייניה האלימים כמו. סותרים את הווייתה המוצהרת. רואה בכוכבים. בשלבים מתקדמים של הגניאלוגיה הגופייתית־גופנית. של נתן, נפרם גם קו המִתאר של ...

פרס פרס מוזיאון ישראל מוזיאון ישראל לאיור ספר ילדים לאיור ספר ילדים על

http://museum.imj.org.il/exhibitions/2010/Ben-Yitzhak/museum_prize_heb.pdf

פרס מוזיאון ישראל לאיור ספר ילדים על שם בן-יצחק לשנת תש”ע. אוצרת: נורית ... של הספר פתוח לדמיונו החזותי של הקורא. כלת הפרס. Page 5. הספר מצויר בחופשיות נהדרת, במשיכות.

יולי-ספטמבר 2018 - מוזיאון ישראל

https://museum.imj.org.il/pdf/daf-july-sept-2018-h.pdf

זויה צ׳רקַסקי: ּפְ ַרבְדָה. תורמי קרן התערוכות של ... האופנה בשערי המוזיאון. בגדי אתא, מעיל המדבר של ... תערוכת–היחיד הראשונה של זויה צ'רקסקי במוזיאון ישראל. עוסקת בחוויית ...

תכנית חוגים למבוגרים - מוזיאון ישראל

http://museum.imj.org.il/PDF/hoogim-adults.pdf

והחינוך לאמנות ע"ש רות, מוזיאון ישראל, אלא אם העבודות נמסרו. לתלמידים. הפסקת לימודים ... שישי... במוזיאון ישראל. מפגשי תרבות ואמנות למבוגרים ... במוזיאון תל-אביב לאמנות ובגלריות ומוזיאונים שונים ברחבי הארץ. )בעיקר באזור המרכז(. ... קורסים מעשיים. ציור בצבעי מים.

פרויקט התחדשות מוזיאון ישראל - אפרת-קובלסקי אדריכלים

http://efrat-kowalsky.co.il/files/israel-museum_v2.pdf

מוזיאון ישראל, בתכנון אל מנספלד ודורה גד, נפתח ב–1965 ומאז נמצא בתהליך מתמיד של צמיחה. והשתנות. התהליכיות המתמדת הזאת בוודאי חיובית ומעניינת ויכולה להזין תיאוריות פוסט ...

הרטוריקה הלאומית של מוזיאון ישראל: בין ציונות לישראליות - אוניברסיטת בן גוריון

https://in.bgu.ac.il/bgi/iyunim/27/HN-27.pdf

כרך 2017( 27(, עמ' 173-138עיונים בתקומת ישראל. הרטוריקה הלאומית של מוזיאון ... 23 למשל בכרזה השנתית של פסטיבל ישראל 1988 )אוחנה 2008 א: 139 ,116-98 ,23-21(. 22מפת האגף ... 'The Rainbow Nation: Identity and Transformation',. Oxford Art Journal ...

במשך עשר שנים התחקתה ד;quot&ר דבי הרשמן אחר המסכות ... - מוזיאון ישראל

http://www.imj.org.il/exhibitions/2014/face-to-face/pdf/1.pdf

משקלן, העומד בממוצע על 2-1 ק"ג, קל יחסית לעומת. המסכות שנושא כמעט כל ... ישראל הקדומה. אוצרי התערוכה הכינו קטלוג ומיליק ... ג'נטלמן אחד, ד"ר תומאס צ'פלין, רופא המיסיון בעיר.

מעגל הדורות ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל - מוזיאון הפלמ"ח

http://www.palmach.org.il/media/1237/dorhapalmachfeb2015.pdf

6 פברואר 2015 ... פברואר 2015. שבט תשע"ה ... מעגל הדורות ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ... את סיפורי הגבורה ליוו קטעי קריאה וזמר מפי צוותים ממדריכי הבית ומתנועת הנוער.

1924-1881 ההגירה היהודית לארצות הברית ולארץ ישראל, פרופסור גור ...

http://ajs.haifa.ac.il/images/Syl-Alroey.pdf

טרטקובר, האדם הנודד: על הה. גירה ועל העליה בעבר ... סרט: The Golden Door. שיעור. :5. ההחלטה להגר )לארצות הברית ולארץ ישראל( ... הודי ארצות הברית, ירושלים תשנ"ב, עמ'.

מדיניות ממשלות ישראל כלפי ההתיישבות היהודית בחבל עזה בשנים 1967–2005

https://www.ariel.ac.il/wp/judea-and-samaria-research-studies/wp-content/uploads/sites/144/2019/12/06_BiligHuberman_JSRS28-2.pdf

23 יולי 1997 ... השיח על המניעים להחלטתו של אריאל שרון לפנות את חבל עזה מעלה את הצורך. להשוות אותו למקרים אחרים של פינוי יישובים בישראל, למשל פינוי סיני וימית בשנת.

מוזיאון ארץ ישראל תל אביב - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/mevaker/DocLib14/2011/%D7%9E%D7%AA%D7%9F%20%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%20%D7%91%D7%9E%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D%2

הינה מכללה המלמדת אנימציות במחשב . הפעילות של המכללה משתנה ... נחתם חוזה לשימוש חד פעמי באולם ספורט לצורך יום הולדת כיתתי . בחוזה נקבע כי דמי. שימוש בסך של. 300. ₪.

משרד החינוך והתרבות קורות טקסטים מן המ : פרק ראשון בראשית ( שני הסברים

http://www1.amalnet.k12.il/taybe/profession/heblang/heb5/Documents/%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%95%D7%9F%20%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F%20%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99%20014205.pdf

נהג האוטובוס שרצה להיות אלוהים. /. אתגר קרת .א. להסבר מדוע שינה נהג האוטובוס את השקפת עולמו. 100%. מצב הקשה של אדי. ,. וכריעתו על הכביש מול הדלת של האוט. ובוס הזכירו ...

- בחינוך הבלתי פורמלי פעילויות הנוער מערכת החינוך והתרבות רקע ע;quot&י מע

http://www.auditors.org.il/prdFiles/revReport/2063_123375_revReport_file.pdf

... תקציב "מרכז לצעירים" תשלומי שכר בעבור רכזים/ יועצים אשר. הועסקו ע"י המתנסים כדלקמן: ת. פקיד. עלות שכר ששולמה ע"י. העירייה. בש"ח. מתנ"ס מעסיק. 1. רכז לקהילת נהדר בהדר.

מ ש ר ד החימר והתרבות המכון לאמצע 1 הוראה מערכת החיבור הםכנולוג המחלקה

https://employment.molsa.gov.il/Employment/ManpowerTraining/MeaCatalogue/bookspdf/853176.pdf

איזה אפיצות מרווח תבחר בשיטת הקדח האחיד, עבור מידות מסבים ראשיים. במכונות עיבוד? ציר הכרםומת? איזה אפיצות מגע עדיפה תבחר בטיסת הקדה האחיד ובשיסת הגל האחיד עבור.

. תולדות האמנות וכ

https://www.huji.ac.il/cgi-bin/mm/ScriptsXpA/mgrqcgi?appname=RISHUM&prgname=GetShnatonText&arguments=-N2018%2C-A%2C-N197%2C-N0

.1. באחד מסמינריוני ההתמחות יש לכתוב עבודה סמינריונית באורך מלא. ובשני כתיבת רפראט. ... התלמידים יגישו שני רפראטים. : אחד. בחוג בתקופת או בנושא ההתמחות. ;. השני. בסמינריון.

תולדות האמנות המודרנית

http://www.amalnet.k12.il/NR/rdonlyres/0C95FFD4-6A1D-4A4D-9C6E-D434F1655081/0/19th.pdf

הר סנט ויקטואר. ". בהדפס היפני הקדים הירושיגה את המרחב הנופי שלפני ההר והציג אותו בחלל הקדמי של. היצירה. ,. ורק אחר כך תיאר את ההר עצמו . בקדמת ההדפס מתואר אגם מים.

יסודות שפת האמנות החזותית

https://www.openu.ac.il/lists/mediaserver_documents/academic/arts/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%A4%D7%AA%20%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%97%D7%96%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA.pdf

הקורס. יסודות שפת האמנות החזותית. מלמד. את. עקרונות השפה החזותית. ו. מציג. את. מרכיביו הבסיסיים של. ה. דימוי. ה. חזותי. באשר הוא. , זאת. באמצעות התבוננות מודרכת.

שפת האמנות - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/Megamat_Omanuiot_haitzuv/tohniot_limudim_bhinot/toh_limud/toh_limudim_havanat_haomanut.pdf

לימוד מרכיביה של שפת האמנות. הוא מפתח להבנת יצירות אמנות ולהנאה מהן. בכל יצירת אמנות ניתן לזהות את מרכיבי שפת האמנות: מרכיביה ה"פנימיים" של היצירה, הם מרכיבים.

תולדות האמנות המודרנית - רשת עמל

http://www.amalnet.k12.il/NR/rdonlyres/AF826C2E-F3F6-4F59-B574-A8E4A2512B29/0/20th.pdf

ע שנים את ה. " קוביזם. , ". סגנון שנודעה לו השפעה מכרעת על אמנות המאה ה . 20 -. הקוביזם הוא סגנונו המקורי ביותר. של פיקאסו. ,. והוא יצר מהפכה בעולם האמנות . התקופה הכחולה.

תולדות האמנות א - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/Megamat_Omanuiot_haitzuv/tohniot_limudim/bet/816213.pdf

פול סזאן, הר סנט ויקטואר,. 1121. -2. , שמן על בד. 111 . הירושיגה ). 1313. –. 1818. (, הר פוג'י, הדפס עץ יפני. חלק ב'. –. המאה ה. -. 62. ) 21. יצירות(. פרק ראשון. –. מאטיס והפוביזם.

תולדות האמנות - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/5CADFEA7-5D49-40AE-97B5-35A4AC7E85A0/192743/816214.pdf

ארנסט לודוויג קירשנר, כיכר פוטסדאם,. 1111. -. 11. , שמן על בד. 188 . צילום, כיכר פוטסדאם בתחילת המאה. 821 . ארנסט לודוויג קירשנר, דיוקן עצמי כחייל,. 8181. , שמן על בד. 888.

האמנות שבפנים - TZACHI OSTROVSKY

http://www.tzachiostrovsky.com/images/upimg/356946.pdf

דב כרמי. טקסט. דנה משיח–גורדון. צילום. צחי אוסטרובסקי. עיר, שדרה ובית. החזית הצפונית של שדרות בן גוריון בתל אביב, בסמוך. להתרוממותה לעבר כיכר אתרים, בנויה במקצב אחיד.

היבטים בהבנת האמנות על רקע העולם המודרני

http://www.amalnet.k12.il/NR/rdonlyres/43726DF6-AE94-4F2A-BCBE-2CC2879FCE95/0/%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%99.pdf

כאילו שכבת האוויר. ,. ה. הולכת וגדלה ככל שגדל המרחק. ,. יוצרת טשטוש . דוגמאות. : א . קלוד מונה · , · ערמ. ות שחת בשלהי הקיץ. ,. 1891. ,. שמן על בד. ב . פול סז. ,אן. הר סנט. ויקטואר.

תולדות האמנות לאור היהדות - ATID

http://www.atid.org/journal/my/docs/cohen5768.pdf

מאוריציו אופנהיים אשר צייר בסביבות. 1840. -. 1885 ... אופנהיים צייר את חיי היהודים באלבומו ... הוא הפנים את ציוריו של גויה וצייר את החיים היהודים אשר בשטעייטעל בעיקר את אלו.

816201 - תולדות האמנות א - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/5CADFEA7-5D49-40AE-97B5-35A4AC7E85A0/192744/816201.pdf

מרכיבים תיאורטיים ויישומם בציור. 81.6. קבוצת האימפרסיוניסטים: 81.6.8. אדוארד מנה ). 8136. -. 8113. (. 81.6.6. קמיל פיסארו ). 8131-8213. (. 81.6.3. קלוד מונה ). 8141-8262.

תולדות האמנות והבנתה - משרד החינוך

https://edu.gov.il/mazhap/visual-art/corriculum/high-school/Documents/934631.pdf

בחר ביצירת אמנות מתקופת הרנסנס. ציין את שם האמן ושם היצירה, ותאר את היצירה ב. בקצרה. הסבר כיצד אחד מן המאפיינים שציינת בסעיף א בא לידי ביטוי ביצירה שבחרת. )10 נקודות(.

816112 - תולדות האמנות ב - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/5CADFEA7-5D49-40AE-97B5-35A4AC7E85A0/192741/816112.pdf

קונסטנטין ברנקוזי, המוזה הישנה,. 12-1626. , שיש לבן,. 82. X. 82. X. 12. ס"מ. 92 . הנרי מור, דמות מסובה,. 75-1919. , ברונזה ). (.2. 93 . יצחק דנציגר, נמרוד,. 9-1931.

בביקורת האמנות בעיתון הארץ - אוניברסיטת תל אביב

http://humanities1.tau.ac.il/zionism/templates/ol_similu/files/israel10/Israel10_Guilat.pdf

רותי רבין. -. דירקטור. –. חדשות. ;. סיגל רשף. –. העיר. ). לעומת אלה התאפיין. עיתון. הארץ. בכתיבתם. של מבקרים גברים. ,. אנשי רוח שהרבו לפרסם במוסף לתרבות וספרות . רק בראשית.

816213 - תולדות האמנות א' - פרק א' אמנות יהודית - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/5CADFEA7-5D49-40AE-97B5-35A4AC7E85A0/192742/816213.pdf

תבליט ארון קודש/ארון הברית )מקדש על גלגלים. –(. כפר נחום. , אבן גיר,. המאה ה. -4. 5– ... נחום גוטמן, מנוחת צהריים, שמן על בד,. 1921. 72 . נחום גוט. מן,. נושאת האלומה, שמן על ...

ביצירת האמנות מרכיבים חזותיים ) קומפוזיציה מיחבר ) 1. תפיסת חלל 2. צבע 3. מ

http://www.amalnet.k12.il/NR/rdonlyres/D097BA13-C4E2-4A62-8933-B81198A93300/29918/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%91%D7%99%D7%9D%D7%97%D7%96%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%A7%D7%9F.pdf

קומפוזיציה עגולה. (. –. הדימויים מאורגנים במעגל . במיחבר. מסוג זה מחושב. מיקום האובייקטים. ב. יחס ל. מרכז ה. מעגל . .5. מיחבר דינמי/ סטטי ). קומפוזיציה. דינמית/סטטית.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.