דין וחשבון 2010 שנתי - בנק דיסקונט

Israel Discount Bank"דיסקונט" ,"דיסקונט לוקחים אותך אישית" ו-” ... ידבועל בהי קנבב ,)2006-2004( מ"עב למשח ירצומו תונוכמ לטסירקב ,)2007-2002( מ"עב רובמטב רוטקרידכ ...

דין וחשבון 2010 שנתי - בנק דיסקונט - Related Documents

דין וחשבון 2010 שנתי - בנק דיסקונט

https://www.discountbank.co.il/DB/sites/marketing.discountbank.co.il/files/CMS%20media/Private/financial_statements/110011024.pdf

Israel Discount Bank"דיסקונט" ,"דיסקונט לוקחים אותך אישית" ו-” ... ידבועל בהי קנבב ,)2006-2004( מ"עב למשח ירצומו תונוכמ לטסירקב ,)2007-2002( מ"עב רובמטב רוטקרידכ ...

דין וחשבון שנתי של עיריית עכו נשלת 2010

http://www.akko.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/2010%287%29.pdf

זכוכית המאפשרת לאור טבעי לחדור לספריה . היא בנויה ממספר מפלסים שאליהם מובילות. רמפות על מנת לתת גישה לכל מקום גם לאנשים נכים . ספרית קנדה. -. עכו היא ספרי.

טופס 1301 דין וחשבון שנתי 2010

http://erez-madmoni.co.il/wp-content/uploads/2012/11/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-1301-%D7%93%D7%99%D7%9F-%D7%95%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99-2010.pdf

... זה עפ"י סעיף 224 לפקודת מס הכנסה. עיים, החטיבה לארגון ומערכות מידע (מעודכן ל- 12 . 2010). לידיעתך, כתובת אתר האינטרנט של רשות המסים בישראל www.mof.gov.il/taxes.

דין-וחשבון שנתי תשע“א 2011/2010 - האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

https://www.academy.ac.il/SystemFiles/Doh_Academy2011.pdf

לאחר פגישת הכנה של פרופ' אהרן קציר עם רקטור האוניברסיטה העברית ונשיא הטכניון, ... עיסוקן העיקרי הוא בעיות בטיחות הקשורות להאטת מירוץ החימוש ולפירוק הנשק הגרעיני.

דין וחשבון שנתי - gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/hofes_meyda_report2014/he/HofesMeyda_HofesMeydaReport2014.pdf

הקריה, ירושלים 91008. .02 - 6663226 פקס: 02– ... הקריה, ירושלים אגף הרישוי הנהלה: טל: 02– 6663050 , פקס: ... הפקת ידיעון מקוון חודשי לעובדי המשרד. •. קידום הפקת סרטונים ...

שנתי וחשבון דין - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/freedom_of_information_report_2016/he/HofesMeydaReport2017_0.pdf

אילת. בע. מ" . חזון. החברה. במטרה. להתאים. את. החברה. לתפקידיה. שיפורטו. בהמשך. ,. הוגדר. בשנת. 2006. ועודכן. בשנת ... מוסך חדש,. תלונות ופיקוח על מוסכים. ומכוני רישוי. -04. 8818863. ת.ד. 20001. משרד. הרישוי. שעות: -13:00. 16:00 ... אשכול אלעד. ₪22,340,353.

דין וחשבון שנתי - עיריית אור יהודה

https://www.oryehuda.muni.il/uploads/n/1539156494.1899.pdf

1 ינואר 2014 ... הזכות לקבל מידע על פעילותן של רשויות ציבוריות, הינה מאבני היסוד של חברה חופשית. ומתוקנת. חוק ... עיריית אור יהודה חרתה על דגלה את התפיסה המשפטית, לפיה חבה רשות מקומית ... תחנת. משטרת. מסובים. זהב. בגן. : תכנית. להתנדבות. גמלאים. בגני. הילדים ... -430. סטודנטים. בסך של. 1,500. ₪. לסטודנט. תקציב. – 2014. 72,227,000. ₪. 34 ...

שנתי וחשבון דין 2017 לשנת - Gov

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/freedom_information_law_report_2017/he/freedom_of_information_law_report_2017.pdf

)באתרים כיכר השבת וחדרי חרדים(. בפורים. – ... יציאה למכרז עבור התקשרות עם יועץ לפיתוח ובניית קונספט למרכז מבקרים ארצי ... תפקידה ב. חודש. ספטמבר. 2017. (. ניר וינברום,. מ"מ מנהל תחום הסברה. חן שלי. -. בירן, ... והנפגעים בקרב האוכלוסיות בהן נמצא מספר הנפגעים הרב ... עמיר ילוז,. מנהל בטיחות אזורי. -. גולן וגל. יל עליון. דרור בן חור. , מ"מ מנהל בטיחות אזורי.

דין וחשבון שנתי לשנת 2017 - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/freedom_of_information_report2017/he/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%20%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%202017.pdf

נתניה. שלום. פתח תקווה. שלום רמלה. מחוזי. ירושלים. שלום. ירושלים. שלום. בית שמש. שלום ... משפט השלום או המחוזי בכל רחבי הארץ הם המכוננים את בית המשפט לנוער. בראש.

דין וחשבון שנתי 2018 – 2017

https://kanweb.blob.core.windows.net/download/files/%D7%93%D7%99%D7%9F%20%D7%95%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%9F%20%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99%202017%20-%202018_4.pdf

אפליקציית כאן OD. האפליקציה שמרכזת את כל תוכן האודיו שלנו ומנגישה אותו. בגרסה ראשונית שעלתה במרץ 2017 )טרם עליית התאגיד לאוויר( היא כללה ערוצי רדיו. דיגיטליים ורצועות ...

2014 שנתי וחשבון דין - מגן דוד אדום

https://www.mdais.org/media/1223/%D7%93%D7%95%D7%97_2014.pdf

http://school.mdaisrael.org.il/Books/sikum2014 · /. מידע על דרכי התקשרות ניתן ... https://www.mdais.org/%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA.

בנק הפועלים, דין וחשבון שנתי לשנת 2018

https://www.bankhapoalim.co.il/sites/default/files/media/DohotKaspiem/q4%202018/120011824_access.pdf

1 ינואר 2020 ... דוח הדירקטוריון וההנהלה. ליום 31 בדצמבר 2018. 23. בנק הפועלים בע"מ והחברות המאוחדות שלו. )1(טבלה 2-4: נתונים עיקריים בדבר הכנסות והוצאות ריבית.

טופס 1301 דין וחשבון שנתי 2007

http://erez-madmoni.co.il/wp-content/uploads/2012/11/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-1301-%D7%93%D7%99%D7%9F-%D7%95%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99-2007.pdf

... זה עפ"י סעיף 224 לפקודת מס הכנסה. עיין, החטיבה לארגון ומערכות מידע (מעודכן ל - 12 . 2007 ). לידיעתך, כתובת אתר האינטרנט של רשות המסים בישראל www.mof.gov.il/taxes.

דין וחשבון שנתי 8 - מועצה מקומית אליכין

https://www.elyakhin.muni.il/info/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%AA%20%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%

אבי דגן. -. ממונה רשויות וחירום. אל"מ אמיר אולו. -. מפקד מחוז דן. אל"מ )מיל'(. -. גידי בן אור. -. מפקד הנפה. סנ"צ. -. אמיר ונשטיין. -. מפקד תחנת חדרה. עמית קידר. -. מזכיר/ גזבר המועצה.

דין וחשבון שנתי של עיריית עכו נשלת 2009

http://www.akko.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/2009%289%29.pdf

הספרייה העירונית. –. ספריית קנדה. יהספר. יה ניצבת במרכז העיר עכו. ,. סמוך לרחוב הראשי. ,. ובכניסה לעיר העתיקה . המבנה מוקף כולו. זכוכית המאפשרת לאור טבעי לחדור לספריה.

שנתי וחשבון דין - עיריית קריית אונו

https://www.kiryatono.muni.il/images/pdf/Accountability-of-the-municipality-for-the-year-2016.pdf

קריית אונו. טלפון: 03-5311159. פקס: 03-7956660. דיווח הממונה על הפעלת חוק חופש המידע ... עירוני. 106. מנהל המוקד העירוני. : מר. אלי. שטרן. כתובת. : רח. ' יצחק רבין. 41. טלפון.

משטרת-ישראל דין וחשבון שנתי 2009 - News1

http://www.news1.co.il/uploadFiles/364513576030732.pdf

מהמכס, ומנהלת את קטלוג משטרת-ישראל. ... ניהול קטלוג הפריטים של משטרת-ישראל. ... סיגנט • .פיתוח נהלי עבודה עם המשרד לבטחון הפנים •. • פיתוח נהלי שיתוף פעולה עם דובר משרד.

דין וחשבון שנתי מספר 7 של אגף המשמעת בנציבות שירות המדינה לשנת ... - Gov

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/report_skira2012/he/ReportSkira2012.pdf

31 דצמבר 2012 ... אילה הוניגמן. –. ליפץ לתפקיד סגנית. ראש אגף המשמעת. להלן יובאו בקצרה ובראשי פרקים מספר עדכונים ושינויים שחלו בתחום המשמעת במהלך. השנה החולפת.

דין וחשבון שנתי לשנת 2016 יוני 2017 ׀ סיון תשע;quot&ז - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/tourism_freedom_of_information1/ar/report_2016.pdf

תקציב המשרד בשנת 2017________________________________________ עמ' 29. 14. עלונים וחוברות ... שדה תעופה בן-גוריון ... לוח שנה אקומני לשנת 2017. ◇. מניפה עם ...

של דין וחשבון שנתי משטרת ישראל 2018 לשנת על פי חוק חופש תקנות ... - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/police_annual_report_under_the_freedom_of_information_law_2018/he/annual_report_under_the_freedom_of_information_law_2018.pdf

10 יוני 2019 ... שכונה ט', באר שבע. טלפון: 08-6464581. פקס: 08-9781450. ידואר אלקטרונ. [email protected] קצין תלונות ציבור של מרחב אילת. : משטרת ישראל.

הרשות השופטת במדינת ישראל דין וחשבון לשנת 2010 - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/freedom_of_information_report2010/he/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%20%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%202010.pdf

נשיאת בית המשפט העליון, או שופט שמונה לשם כך, להורות על קיומו של ... 04-8698093, פקס 04-8698095 )עו"ד רותם אלבר: 054-7740255( ... מרכז מסחרי, קריית שמונה 10200.

דין וחשבון שנתי 2019 - פרסום ציונים מועד קיץ תש"ע - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Hofesh/doch_2019.pdf

החוק מסמיך את שר החינוך להורות למוסדות חינוך על מתן דין וחשבון, למרכז הקרנות. שבמשרד ... עמותת חתני נובל למצוינות בחינוך )ע"ר( ... ישיבת ישמח לב ותורת משה yismah lev.

2015 דין וחשבון שנתי לשנת המרכז הרפואי בני ציון - חוק חופש המידע

https://foi.gov.il/sites/default/files/%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%20%D7%94%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99%20%D7%91%D7%A0%D7%99%20%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F%20-%20%D7%93%D7%99%D7%9F%20%D7%95%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%9F

פרופ' עופר נתיב. פרופ' מיכל לונץ. אימונולוגיה. אנדוקרינולוגיה. פרופ' אליאס טובי. ד"ר כרמלה שכנר. אורתופדיה. אשפוז יום ילדים ... פרופ' רון גונן. ד"ר דן שטיינברג. טיפול נמרץ בילוד.

דין וחשבון שנתי 2017 - פרסום ציונים מועד קיץ תש"ע - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Hofesh/report_2017.pdf

ביום 1.1.2017 הוגשה תגובה מקדמית מטעם משרד החינוך וביום 17.1.2017 הגישה ... שונות כגון מפה, לוח חופשות, חוזר תשלומים ונתונים ... בית מדרש גבוה טללי אורות עמנואל )ע".

דין וחשבון שנתי, חופש מידע לשנת - 2014 - המרכז הרפואי לגליל

http://www.gmc.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/dinvchshbonshnat2014.pdf

המרכז הרפואי לגליל,. בנהריי. ה. הינו. מרכז רפואי. ממש. לתי כללי, היחיד באזור המשרת כ. -. 644,44. תושבים. ממגזרים שונים: יהודים, נוצרים, דרוזים ומוסלמים ה. מתגוררים בערים, כפרים ...

דין וחשבון שנתי עיריית קריית אונו ט "עשתה – 2018 לשנת

https://www.kiryatono.muni.il/images/pdf/r2018.pdf

תיכון בן צבי. פעילות המחלקה בשנת. -. 2018. חינוך. -. •. מדריכי מוגנות . •. מנחה חינוכית ... פורום אכיפה מתכנס אחת לחודשים באופן קבוע וכולל את כל הנציגים. העירוניים ... שני נתיבי נס.

דין וחשבון שנתי על-פי חוק חופש המידע לשנת 2012 - המוסד לביטוח לאומי

https://www.btl.gov.il/Publications/freedom_of_information/Documents/hok%20hofesh%20meida_2012.pdf

צילה אלבז, מנהלת אגף משכורות. נדב מילר, מנהל אגף בקרה כספית כוללת. מינהל לוגיסטיקה וחקירות ... הובלות והסעות. 1,600. 1,400. 1116003. הובלות והסעות. 1,600. 1,400. 235.

דין וחשבון שנתי, חופש מידע לשנת - 2013 - המרכז הרפואי לגליל

http://www.gmc.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/dinvchshbonshnat2013.pdf

המרכז הרפואי לגליל,. בנהריי. ה. הינו. מרכז רפואי. ממש. לתי כללי, היחיד באזור המשרת כ. -. 622,22. תושבים. ממגזרים שונים: יהודים, נוצרים, דרוזים ומוסלמים. המתגוררים בערים, כפרים ...

החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע;quot&מ דין וחשבון שנתי ... - דירה להשכיר

https://www.aprent.co.il/download/files/%D7%93%D7%99%D7%9F%20%D7%95%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%9F%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA%202018%20-%20%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%20%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2.pdf

רו"ח יאיר טל (ממלא את מקומו של המנכ"ל היוצא – מר עוזי לוי) מנכ"ל בפועל. רו"ח יאיר טל סמנכ"ל כספים –. – מר אייל יחיאל סמנכ"ל פיתוח עסקי. – אדר' אריאל וכסלר סמנכ"ל תכנון.

1021 דין וחשבון שנתי לשנת נהריה - בית החולים לגליל המערבי : בעלי תפקידים ב

http://www.gmc.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/dinvchshbonshnat2012.pdf

נהריה. 11222. 1. דין וחשבון שנתי לשנת. 1021. בית החולים לגליל המערבי. -. נהריה. בעלי תפקידים בכירים בבית החולים. : מנהל בית החולים. -. ד"ר מסעד ברהום . ס. מנהל בית החולים.

מגזר משקי הבית בבנק מרכנתיל דיסקונט - בנק דיסקונט

https://www.discountbank.co.il/DB/sites/default/files/CMS%20media/Private/PDF%20files/social_report_2013_full.pdf

הנפרד מהמוקד הטלפוני של הבנק ושל בנק מרכנתיל דיסקונט, בהתאמה. הסוכנויות ... אום אל. -. פחם, אור עקיבא, בני ברק, אריאל, רמלה, לוד, יפו, תל. -. אביב, ירושלים, דימונה, שדרות,.

ניר דוח שנתי 2010 - המשרד להגנת הסביבה

http://www.sviva.gov.il/AboutOffice/Documents/reports2014/Agroecology-Report2014.pdf

ש. אנשי המדור הם. עובדי רשות הטבע והגנים. פקחי המדור. בשנת. 4112. : יוסי. בן ארי. –. פקח. אזור המרכז ומנהל המדור ... אליעז, הרצליה, בארי, קדמה. ו. שדה תימן. כמו כן. ,. קיימים. 2.

דו"ח שנתי 2010 איגוד מרכזי הסיוע

https://www.1202.org.il/index.php?option=com_k2&Itemid=136&id=97_01f0a01498ffe0e1644b8bc88ee61689&lang=he&task=download&view=item

במצוקה, למשל על ידי שינויים בדפוסי השינה והאכילה,. הסתגרות )אם הם היו ... שואלת הילדה הדחויה. והלא מוגנת ... ידי “הקרן למען תסמונת הזיכרון השגוי“ שהקימו בארצות. הברית עברייני ...

המועצה המקומית מונד תל - דין וחשבון שנתי - מועצה מקומית תל מונד

https://tel-mond.muni.il/wp-content/uploads/2017/10/%D7%93%D7%99%D7%9F-%D7%95%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99-2014.pdf

ברחבי המועצה מספר שעוני נוכחות אלקטרוניים, כדלקמן: ▫. בניין המועצה ... בית ספר רבין. -. שעון נוכחות מקומי. המחובר לתוכנת נוכחות. "לומן". ▫. בספריה בתחום כותלי בית ספר שלנו.

המועצה המקומית מונד - תל דין וחשבון שנתי - מועצה מקומית תל מונד

https://tel-mond.muni.il/wp-content/uploads/2017/10/%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA-2016.pdf

מתנ"ס תל. -. מונד התקשר עם ספק המזון "קייטרינג התעשיינים. בע"מ" בתאריך. 1.1.14. -. ללא. ביצוע מכרז, ללא הליך של קבלת. הצעות מחיר ממספר ספקי מזון או הליך תחרותי אחר.

1021 דין וחשבון שנתי לשנת נהריה - בית החולים לגליל ... - המרכז הרפואי לגליל

http://www.gmc.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/dinvchshbonshnat2012.pdf

נהריה. ת.ד. 12. , נהריה. 11222. 2. כירורגית ילדים. -. 32. אורטופדיה ילדים. -6. הריון בסיכון גבוה. -. 33. נשים. -. 33. יולדות. -. 14. הדרכת הילד. -. 31. סה"כ = 660. פעילות לשנת. 1021.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.