דוח חוק חופש המידע - משרד הביטחון

המחנות מחדש, ריכוז עמ"ט מול הגופים. העוסקים בכך. טיפול וניהול מערך ... אחריות לקיום מערך קליטה, שיבוץ, הכשרה וקידום המשאב האנושי באגף. היחידה לכלכלה בקרה ונהלים.

דוח חוק חופש המידע - משרד הביטחון - Related Documents

דוח חוק חופש המידע - משרד הביטחון

https://www.mod.gov.il/Citizen_Service/clalim/public_service/Documents/freedom_report_2018.pdf

המחנות מחדש, ריכוז עמ"ט מול הגופים. העוסקים בכך. טיפול וניהול מערך ... אחריות לקיום מערך קליטה, שיבוץ, הכשרה וקידום המשאב האנושי באגף. היחידה לכלכלה בקרה ונהלים.

018 -18 תשובת חופש המידע - בנושא הפלות בישראל ... - חוק חופש המידע

https://foi.gov.il/sites/default/files/018%20-18%20%20%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%AA%20%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%20%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%20-%20%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90%20%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7

25 מרס 2018 ... איש הקשר ביחידת. המידע אודות בקשתך הנוכחית הוא מר דוד לנדאו, שניתן לפנות אליו ישירות באמצעות. דוא"ל [email protected] . העתק: מר דוד לנדאו, יחידת.

משרד הבינוי והשיכון - חוק חופש המידע

https://foi.gov.il/sites/default/files/%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%20%D7%90%D7%91%D7%98%D7%97%D7%94%20%D7%91%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%20%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%2021-2012.pdf

העיר העתיקה, עיר דוד, רכס הר הזיתים(. 11. (. למציע. מחסן נשק מ. אושר כדין של לפחות. 250. כלי נשק. 12 ... על המעטפה יש לכתוב את שם המכרז ומספרו בלבד. (5. המועד האחרון ...

דוח לפי חוק חופש המידע - בני ציון - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/govHCenters_freedom_of_Information_Reports/govHCenters_2018_Bnei_Zion.pdf

פרופ' עופר נתיב. אף אוזן גרון. –. ד"ר ריאד ח'ניפס. אימונולוגיה. –. פרופ' אהרון קסל. אנדוקרינולוגיה. –. ד"ר כרמלה שכנר ... ד"ר מילאן קרויטרו. ילדים. –. פרופ' יצחק סרוגו. ילודים. –.

דוח חוק חופש המידע משרד הכלכלה והתעשייה - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/freedom_of_information_law/he/ministry-of-economy-freedom-of-information-report-2017.pdf

16 מאי 2018 ... חוק למניעת מפגעים )בטיחות מקררים(, תשכ"ה ... ביצוע פיילוט לשינוי שיטת אחזקת מלאי מזון אסטרטגיים □ ... חדשים )כגון "עלמה", והמותגים החדשים של שופרסל.

משרד התרבות והספורט - חוק חופש המידע

https://foi.gov.il/sites/default/files/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%20%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98.pdf

סגן ראש מינהל הספורט לספורט הישגי. דודו מלכא. מנהל אגף. )ספורט תחרותי(. תרבות הספורט. סגן מנהל מינהל הספורט לתרבות הספורט. עופר בוסתן. מפקחת. ספורט נשים וספורט עממי.

דו;quot&ח חוק חופש המידע - משרד הכלכלה והתעשייה

http://economy.gov.il/publications/publications/doclib/freedom-of-information-report-2015.pdf

2 מאי 2016 ... חוק למניעת מפגעים )בטיחות מקררים(, תשכ"ה-1965 –. כולל חקיקת ... זו של שופרסל מהווה אפליה. ... נבחרו שני אזורי תעשייה אשר ישמשו פיילוט – ספירים )הרחבה(.

דו;quot&ח חוק חופש המידע - gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/freedom_of_information_law/he/foi-report-2011.pdf

1 יולי 2012 ... משרד התעשייה המסחר והתעסוקה. ומשאבימנהל. אנוש. משפטיתלשכה. תקציבים. וחשבונותכספים ... הפסטיבל )סרט ישראלי: שליחותו של הממונה על משאבי. אנוש(, נאום הבימאי ... מענה ממוחשב של אתר המשרד ובפניה ישירה למה"ט, באשר. להכשרת הנדסאים ... פיקוח והנחייה פדגוגיים מקצועיים בביה"ס, כולל צפייה במהלך השיעורים. והנחייה למרכזי מגמות ...

יוני - חוק חופש המידע

https://foi.gov.il/sites/default/files/%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8-%20%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99.pdf

23 ינואר 2016 ... 00 הילולת הרב ינון חורי (אולמי תמר רח עזרה בני. 20. : 30 - 21. : 00 ניחום אבלים איש קשר אבי אמסלם. ברק ). 21. : 00 - 21. : 30 אירוסין לבת של נתי פרץ ...

מכרז - חוק חופש המידע

https://foi.gov.il/sites/default/files/%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%207.16%20-%20%D7%9C%D7%94%D7%A7%D7%9E%D7%94%20%D7%95%D7%AA%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9A%20%D7%94%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%A

1 פברואר 2017 ... במקרה שבו הצעותיו של מציע אחד יזכו לציון המשוקלל הגבוה ביותר ב. שני. האזורים הגיאוגרפיים ... מבחן מעשי ראשון שמבצע נבחן לאחר שעמד בכל הדרישות הרפואיות המפורטות ברש"ל. 18. , סיים בהצלחה מבחן עיוני )תיאוריה( וסיים בהצ. לחה מבחן נהיגה פנימי ...

חוזה - חוק חופש המידע

https://foi.gov.il/sites/default/files/%D7%97%D7%95%D7%96%D7%94%20%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%92%D7%9D.pdf

25 דצמבר 2017 ... מצד אחד;. לבין. מילגם בעיימ חיים 510982325. מרחוב הסיבים 49 פתח תקווה ... נבחנים ,מורי נהיגה ומפקחים כולל רכושם ,לרבות כלי רכב ,ייחשבו צד. שלישי;. 13.

יומן שר הפנים - חופש המידע.pdf

https://foi.gov.il/sites/default/files/%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%9F%20%D7%A9%D7%A8%20%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D%20-%20%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%20%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2.pdf

31 דצמבר 2015 ... חתונה בן של מאיר מחלוף דהן-בית שאן. (אולמי. "הסיינדה" רחוב העמל בית שאן) ... (צמח. צדק 10 לוד ). 20:30 - 19:30. חתונת בתו של רחמים ארבל - אחות של משה ... שמש. (שדרות יגאל אלון בית שמש ). 21:30 - 21:00. שמואל בו עטר - בר מצווה לבן אשר ...

Scanned Document - חוק חופש המידע

https://foi.gov.il/sites/default/files/%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%20-%20%D7%91%D7%99%D7%A1%D7%90%D7%9F%20%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94%20%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%97%D7%94.pdf

אגף רכש, מכרזים והתקשרויות. א [email protected] | www.molsa goy.! www.gov.il - Tor SVOD U. רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה, ירושלים | טלפון: 02. -. 5085505 | פקס:.

יומן מנכלית - חוק חופש המידע

https://foi.gov.il/sites/default/files/%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%9F%20%D7%9E%D7%A0%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%AA-%20%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%91%D7%A8%20%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8%20%D7%93%D7%A6%D7%9E%D7%91%D7%A8

00 מוטי ווטרו גל סומך נמל. לשכת מנכ"לית תחבורה, רחוב. קרן טרנר. 11. : 00 סמכויות ליווי ... לשכת מנכלית משרד התחבורה, רו. 9. : 30 פ"ע אמיר אסרף. לשכה תל אביב. קרן טרנר.

דוח חופש המידע לשנת 2016 - gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/tax-freedominformation/he/hofeshmeda2018_acc.pdf

נכללת סקירה אודות רשות המסים בישראל, כינונה, ... רשות המסים. עמוד. 3 ... שימוש יעיל ואפקטיבי במערכת ההגבלות, לאכיפת תשלום חובות מס ... [email protected]

חוות דעת בנושא - חוק חופש המידע

https://foi.gov.il/sites/default/files/023-18%20%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%AA%20%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%20%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%20-%20%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90%20%D7%A9%D7%9B%D7%91%D7%AA%20%D7%99%D7%91%20

23 אפריל 2018 ... דוד לנדאו האחראי על עיבודים מיוחדים. (. .3. לידיעתך, ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה יחידת מידע שכל תפקידה. הינו. לספק נתונים. סטטיסטיים לציבור, ב. מסגרת.

מדינת ישראל - חוק חופש המידע

https://foi.gov.il/sites/default/files/2015-19-0019%20%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%94%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D_0.pdf

7 ינואר 2019 ... מניעת מפגש של עצור עם עו"ד, איתור עצור )הביאס קורפוס( והחזרת גופות מחבלים לידי. משפחותיהם. נציין כי בתחום של יציאה מעזה. ויציאה מאיו"ש, טופלו במסגרת ...

דוח חופש המידע לשנת 2016

http://www.capitax.co.il/Attachments/ofeshmeda2017.pdf

15 אפריל 2018 ... חטיבת השומה והביקורת אחראית על ביצוע ויישום מדיניות הרשות בתחום. הליכי השומה ... ניתן לפנות דרך אתר האינטרנט של רשות המסים להורדת הנחיות מנהליות ... כפר. -. סבא. 44281. 09-7613108. 076-8090588. נצרת. משה ניסן ... שדרות שז"ר. 31.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - חוק חופש המידע

https://foi.gov.il/sites/default/files/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%20%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%20--%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA%202014.pdf

חשבונות לאומיים. (. 6592627. 02 [email protected] 6592652. 02. גב' מירי בן טולילה ... 02 6592375 [email protected] 6592303. 02. גב'. שיינברג גלינה. ראש תחום.

דוח חופש המידע 2011 - עיריית גבעתיים

https://www.givatayim.muni.il/Services/others/Documents/meidareport2016.pdf

על גבי הטופס הרשמי )אותו ניתן להוריד באתר העירייה או באתר משרד. המשפטים( לנציב תלונות הציבור. ולממונה על ביצוע חוק חופש המידע . מספר. הבקשות למידע שהוגשו במהלך. שנת.

יומן השר 2016 עמודים 271-300.pdf - חוק חופש המידע

https://foi.gov.il/sites/default/files/%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%9F%20%D7%94%D7%A9%D7%A8%202016%20%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D%20271-300.pdf

26 ספטמבר 2017 ... אלי דפס - ירמיהו. 15:30 - 16:30 ... פ"ע מנכל" לעשר דקות בנושא קפיטציה אלי דפס שביתה ניסים לוי ... פתיחת מוקד רפואה דחופה ביקור רופא - אשקלון - ויקי וקסלר.

מכרז מיקור חוץ - 18 בינואר 2017 - חוק חופש המידע

https://foi.gov.il/sites/default/files/%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%207.16%20-%20%D7%9C%D7%94%D7%A7%D7%9E%D7%94%20%D7%95%D7%AA%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9A%20%D7%94%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%A

1 פברואר 2017 ... סיים בהצלחה מבחן עיוני )תיאוריה( וסיים בהצ. לחה מבחן נהיגה פנימי ... אופנועים". מגרשי בחינה ותמרון לאופנועים כפי שיוקמו בחלק מנקודות היציאה. "מחיר למבח. ן".

דו"ח חוק חופש המידע לשנת 2014/2015 ( 1.12 Mb ) - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/hofes_meyda_report2015/he/HofesMeyda_HofesMeydaReport2015.pdf

1. מדינת. ישראל. משרד. התחבורה. והבטיחות. בדרכים. דין. וחשבון. שנתי. על. פי. חוק. חופש. המידע ... אני מ. אמינה כי כש. פעולות הרשות גלויות לעין ה. ציבור. ,. כפי שקובע. חוק חופש המידע ... נהיגה . ✓. דרישות. חובה. לכלי. רכב. המותאמות. לטכנולוגיה . ✓. רישוי. כלי. רכב. ונהיגה ... רשת. עמל. והאוניברסיטה. הפתוחה . .ב. מערך. מבחני. הנהיגה. •. השתלמויות. מקצועיות.

2017 רבמצד 31 2018 ראוני 06 - חוק חופש המידע

https://foi.gov.il/sites/default/files/%D7%9E%D7%A0%D7%9B%D7%9CMicrosoft%20Outlook%20-%20%D7%A1%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%A1%D7%93%D7%A8%20%D7%99%D7%95%D7%9D%20%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%99.pdf

18 ינואר 2019 ... (הר. יונה ג', נצרת עילית). - שר הבינוי והשיכון. 20:30 - 19:15. טקס הענקת אות אזרחות כבוד לשר הבינוי. והשיכון מעיריית ... צילומים בסטודיו. (רח' נח מוזס 1 ראשל"צ) ... שבי רפפורט 058-7111667 - איחוד הצלה. 16:00 - 15:00 ... הר חומה בני. - חגי רזניק.

תקנות חופש המידע - רשות הטבע והגנים

https://static.parks.org.il/wp-content/uploads/2017/08/report-2005.pdf

אילת. היחידה לפיקוח בשטחים הפתוחים .6. סקירת עיקרי הפעולות המתוכ. ננות לשנה הנוכחית ... אורי פרגמן. ,. מיכאל אבישי. ,. עופר הוכברג. ,. אביבה רבינוביץ. ,. דידי קפלן. ,. עמוס סבח. , ) ... פון. אקולוג המחוז. נושא מרכזי. פירוט . 1. סקרים ומחקרים. סקר קינון נשרים. בשנת. 2005.

עיריית יבנה דו;quot&ח חוק חופש המידע 2017 שנת ל

https://www.yavne.muni.il/html5/Web/1231/hofes2017.pdf

16 אוגוסט 2017 ... החלפת עמודי תאורת רחוב בהיקף של. 7. מיליון. ₪,. ביצוע הצללות בגני ילדים,. 70,000. מ"ר של ריבוד כבישים ברחבי העיר, הקמת גינת כלבים ברחוב. האקליפטוס ועוד.

רשימת פעולות ושינויים בעמותה - חוק חופש המידע

https://foi.gov.il/sites/default/files/%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%20%D7%A9%D7%9D-%20%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%AA%20-%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D.pdf

12 אוגוסט 2018 ... שינוי שם. אושר. עמותת נאמני בית לזרוס -. ענב"ל ,. ענבלים לחינוך ותרבות )ע"ר(. 17/11/2009. 580003440. "נתיבות חיים" - מרכז ע"ש. החיד"א לזכרם ולעילוי נשמתם.

דין וחשבון לשנת 2018. מוגש לפי חוק חופש המידע, תשנ”ח 1998 - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/molsa_freedom_of_information/he/FreeInfo_freedom_of_information-report-2018-accesable-july19.pdf

וניתן להורדה. ... עבודה ישירה עם משפחות מועמדות לאימוץ, כולל אבחון והכנה להורות מאמצת. ... 3,096. 45,916. 23,446. מוגש לפי חוק חופש המידע, תשנ״ח 1998 | דין וחשבון לשנת ...

המלצות הוועדה לבחינת מצב הרפואה המשפטית בישראל - חוק חופש המידע

https://foi.gov.il/sites/default/files/%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%94%20%D7%9C%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%AA%20%D7%9E%D7%A6%D7%91%20%D7%94%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94%20%D7%

בהקשר זה יצוין כי משרד הבריאות לא קפא על שמריו ועוד בטרם פרסום המלצות הוועדה הוא. החל במלאכת יישום ההמלצות הוועדה ובכלל זה הגדלת מספר תקני הרופאים במכון לרפואה.

דיווח הממונה על הפעלת חוק חופש המידע במשרד - בשנת 2002

http://meyda.education.gov.il/files/Hofesh/report2015-print.pdf

תקנות לימוד חובה )כללים להרחקת תלמיד לצמיתות ממוסד חינוך בשל הישגיו הלימודיים(. ,. התשס"ה ... אחריות לפתיחת בית ספר וקיומו, העסקת עובדים בבית הספר, רישוי וכשירות לבית ספר ... אינטראקטיבית, המתוקשרת לכל מערכות המידע של משרד החינוך ... ישיבת לומזה ע"ש הגרי"מ גורדון ... קרית אתא. 10,800.00. 580281988. ישיבת מעלה אפרים. -. מעלה יוסף ורבקה.

דוח שנתי לפי חוק חופש המידע לשנת 2016 - עיריית מגדל העמק

http://www.migdal-haemeq.muni.il/Info/Documents/%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%20%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99%20%D7%9C%D7%A4%D7%99%20%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9

"פרויקט הטייסת" ,"בית ספר ניסויי" ,"שולחנות עגולים עם הורים" ו"קוד אתי". תוכניות להעצמת הצוותים ... "סיסמא לכל תלמיד", ... שיפור תנאי שהייה תאורה ותקרות ומזגנים עליזה בגין. 150.

המרכז הרפואי בני ציון-דו'ח שנתי לשנת 2016.pdf - חוק חופש המידע

https://foi.gov.il/sites/default/files/%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%20%D7%94%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99%20%D7%91%D7%A0%D7%99%20%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%93%D7%95%27%D7%97%20%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99%20%D7%9C%D7%A9

המרכז הרפואי בני ציון, המהווה דוגמא לדו קיום המאפיין את חיפה, מצוי. בתנופה של. בינוי ... רשימת מחלקות. ויחידות עיקריות. ומנהליהן: אולטרה סאונד. –. ד"ר טובי. אורורה. אורולוגיה. –.

32.02B פדיון קרקע חקלאית 14.02.2019 תאריך פרסום ... - חוק חופש המידע

https://foi.gov.il/sites/default/files/%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C%20%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%A7%D7%A8%D7%A7%D7%A2%20%D7%97%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%AA.pdf

14 פברואר 2019 ... 13.07.2016. הפסקת חכירה בקרקע חקלאית ... כפי שנקבע בהסכם ההשבה. 3.2.13. ייפוי כח למייצג ... יום )ניתן לאשר אורכה בת. 10. ימים באישור מנהל המרחב( ...

דוח שנתי לפי חוק חופש המידע לשנת 2015 - עיריית מגדל העמק

http://www.migdal-haemeq.muni.il/Info/Documents/%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%20%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99%20%D7%9C%D7%A4%D7%99%20%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9

סיסמא לכל תלמיד ותכנית מחשבים היברידים ... תכנית תוספתית והעשרתית לילדי גיורא יוספטל מתן סדנאות בשני. תחומים ... ספורט לקשישים, תגבור עברית לכל העדות, מפגשים.

הסכם התקשרות להפעלת תשלומים מכללת גורדון - חוק חופש המידע

https://foi.gov.il/sites/default/files/%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%95%D7%9F.pdf

11 יולי 2018 ... טלפון: פקס: כתובת: אתר: 02. -. 6214587. 02. -. 6214637. הלל 15 , ירושלים 9458115 www ... באתר האינטרנט של מה שכתובתו. שמואל כהן. פקיד השומה. עכו. WWW.MOF.GOV.IL/TAXES ... או בפני בית המשפט ואין הוא קובע עמדה ביחס לתקינותם של הדו"חות, מועדי הגשתם או נכונות הסכומים ששולמו. על פיהם. 3. ... *29 בעל בעמותה הספר".

דוח שנתי לפי חוק חופש המידע לשנת 2017 - עיריית מגדל העמק

http://www.migdal-haemeq.muni.il/MunicipalUnits/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99%20%D7%9C%D7%A4%D7%99%20%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%20%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%202017.pdf

3 דצמבר 2018 ... סיסמא לכל תלמיד ותכנית מחשבים היברידים ... תכנית תוספתית והעשרתית לילדי גיורא יוספטל מתן סדנאות בשני ... ייעוץ והכוונה הניתן לכל תושבי מגדל העמק.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.