המלחמה על קרב המגע - דין ומידע

ותפיסות במז”י. ההיסטוריה של צה”ל מוכיחה שבמלחמות ... לבסס מחדש את ההרתעה. המאמר הזה. אינו בוחן את מידת ... של קצין מטה מוכשר ופעם בגלל שיבוץ. לא מתאים של קצין למפקד ...

המלחמה על קרב המגע - דין ומידע - Related Documents

המלחמה על קרב המגע - דין ומידע

http://din-online.info/pdf/mr446.pdf

ותפיסות במז”י. ההיסטוריה של צה”ל מוכיחה שבמלחמות ... לבסס מחדש את ההרתעה. המאמר הזה. אינו בוחן את מידת ... של קצין מטה מוכשר ופעם בגלל שיבוץ. לא מתאים של קצין למפקד ...

בגיליון הזה: תמונת הניצחון עמ' 56 עוד בגיליון: המלחמה שאחרי המלחמה הבאה

http://din-online.info/pdf/mr440.pdf

)תא"ל אברהם ארנן, מקים סיירת השורר במלחמה". מטכ"ל( ... ששת הימים הייתה מהירה ותזזיתית יותר מחייליו של יאירי ]מפקד סיירת ... זה אין לך ביטחון לקדם ולעשות )ת', מח"ט תותחנים(.

;quot&אני את המלחמה כבר הבאתי מהבית;1:" המלחמה שם בחוץ והמלחמה ...

https://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/99995-files/99995095/99995095-016/99995095-016-401-434.pdf

באחת החצרות מבחינה המספרת בוורד יפהפה. "ממעמקי לבי רציתי את ... שיכרון. לא מורשה שהתיר לדעת בגבולות שאינם בצו חובה. כאילו אמרו חזית, ובאותה השראה. 133סהרורית אמרו ...

הֶ סיוֹדוֹס המלחמה נגד הטיטאנים

https://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/99995-files/99995073/99995073013/99995073013-010-014.pdf

15 נובמבר 2016 ... הֶסיוֹדוֹס. המלחמה נגד הטיטאנים. תֶאוֹגוֹניה, שורות 719. -. 617. מיוונית עתיקה: שמעון בוזגלו. הסיוֹדוֹס חי כנראה במחצית השנייה של המאה השמינית לפנה"ס, ...

על ההתשה ועל המלחמה להפסקתה - אתר צה"ל

https://www.idf.il/media/48711/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%A1%D7%A7%D7%AA%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%

מס' עמודים: 686(. בקיץ 2018, חמישים שנים לאחר פרוץ מלחמת ההתשה, התעורר מחדש העניין באותה. מלחמה שכוחה. סא"ל )מיל'( ד"ר שמעון גולן וסא"ל )מיל'( פרופסור יואב גלבר, חייבים.

חדר המלחמה בסרטן - אוניברסיטת תל אביב

https://m.tau.ac.il/sites/default/files/media_server/General/main/TAU%20Review%202015-Hebrew.pdf

נדיר ארבר, ראש המרכז לחקר הביולוגיה ... הכרוכים בצמיחתו", מסביר ארבר, פרופסור ... פרופ׳ נדיר. ארבר. ד״ר נטע ארז. והסטודנט יוראי. שרון. בסרטן. שכונתה "ברוס ויליס" על ידי חבריה ...

הפצצה האטומית וכניעת יפן על רקע פתיחתה של המלחמה הקרה - HUJI ...

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/hayohaya/files/7-5-shiloni.pdf

למרות זאת הורה טרומן, זמן קצר לאחר כניעת גרמניה, לחדש את משלוחי7הבינלאומיות. ( לרוסיה ... ובריטניה על כניעה ללא תנאי, לא תהיה ליפן ברירה אלא להילחם עד הסוף המר, כדי. 15לשמור ... שדרש להזהיר את יפן על קיומו שלRalph A. Bard לדעתו של חבר הוועדה סגן שר הצי.

המלחמה במתן תרופות בלתי הולם בקשישים medicine נוירולוגיה

http://www.drugstop.co.il/articles/drugs/%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94MEDICINE%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%95%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA%D7%91%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%9D.pd

בהם הופסקו ניטרטים, פנטוקסיפילין ותכשירי אשלגן - לא נצפו תסמיני. מחלה, הרעה באק"ג. או בבדיקות המעבדה. בחלק מהמטופלים נצפה. שיפור תפקודי וקוגניטיבי. העיקר, לאחר שנה ...

המלחמות בתוך המלחמה: המאבק על הנייר להדפסת עיתונים בימי ... - יד בן צבי

https://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsArticles/LimorNevo.pdf

יחיאל לימור. ועמוס בלובשטיין־נבו. טבת תשע" ט. בן־צבי. ק. ח. צ. ד י. י. 170. המלחמות בתוך המלחמה: המאבק על הנייר. להדפסת עיתונים בימי. מלחמת העולם השנייה ...

31-1-13 אסתר משה נולדתי ברומניה, ביאסי כמה שנים לפני המלחמה. להורים ...

https://1xjgg525ujnd3dq5xo121tnw-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2014/01/%D7%92%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%90%D7%A1%D7%AA%D7%A8-%D7%9E%D7%A9%D7%94.pdf

31 ינואר 2013 ... נתקלנו באפליות בגלל שהיינו יהודים, אנחנו היינו גרים באזור שבו התגוררו רומנים,. לא גרנו באזור של יהודים. גרנו יותר ... ממליגה זה אוכל רומני שעשוי. מקמח תירס ומים.

חורבות עזה, 1917: המלחמה הגדולה בשערי ארץ הקודש - תיאוריה וביקורת

https://theory-and-criticism.vanleer.org.il/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2018/01/%D7%93%D7%95%D7%AA%D7%9F-%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%99.pdf

אוסטרליץ לפניהם את צל הריסתם הצפויה )וינפריד ג' זבאלד, ... לשדה קרב של מלחמת העולם הראשונה, ההרס היה גם תוצאת ההתקפה וגם תוצאת הניסיון. להתמגן מפניה.אם כן, ימי ...

תורת המלחמה: עיון בסיפור מלחמת ישראל ומדין )במ' לא - HUJI OpenScholar

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/jstudies/files/_file_1409475100.pdf

לפיכך, במדבר לא, המתאר מלחמה כוללת על כל היבטיה, עשוי לסייע בהבנת תפישת. המלחמה ... רבים ממפרשי הפרק טענו שחוקים אלה הם עיבוד ואולי אף מדרש של חוקי ונוהגי מלחמה.

היערכות גני הילדים בעקבות המלחמה הכנה לפתיחת שנת הלימודים - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/0850A8EB-1BF8-4CCA-BC04-5A987A7EAD10/87009/HearchutLptihatShana.pdf

הכנה לפתיחת שנת הלימודים ... וכן לנהל ככל האפשר סדר יום קבוע אך גם גמיש במידת ... מבחינת מר. אה חיצוני ומבחינת התכונות. ) מה מצחיק בשיר. (?. מהו היסוד ההומוריסטי בשיר. )?.

על החיילים המצרים ששעתיים לפני המלחמה ישבו בלי נשק על גדות התעלה ודגו

https://www.gvura.org/common/attachment.php?d=gvura&a=345153

הסמ"פ, מירון אלתגר, וה'גור'. שלו, יוסי פלד, נעו מול המעוז הצפוני מאחרי. קנטרה. הם הצליחו לעשות עבודה נהדרת. ירו. על החי"ר המצרי ואז יצאו לסייע למ"פ. בדרך. הגור נדפק. הוא והתותחן ...

פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה : בלועזית שם משפחה לפני המלחמה איזו: ש

http://www.ledorot.gov.il/new_pdf/713865.pdf

לקחו את אבא בשביל לעבוד כחייט במחנה עבודה רומני . בגלל שאבי עזב לא היה מי שיפרנס אותנו ובמשך שלוש שנים היה מעט מאוד אוכל. ,. כל יום הייתי הולך לאכול. אצל דוד שלי אברהם ...

cvr-h 1..1 - דין ומידע

http://din-online.info/pdf/dorot22-3-4.pdf

בפקודת אחד ממפקדי הגטו בריגה, יוהן זיברט. ב. אחד המפעלים החשובים שערכה חברת ... ושלום/סאם ב־1906, שניהם בקופישוק, אם כי היו שישה. אחים מבוגרים יותר, מדוע היו רשומים רק ...

ÌÈχ¯˘È - דין ומידע

http://din-online.info/pdf/is6.pdf

תרנגול כפרות. 11 כינוין של ארבע ... מבט המחקר ממוקד בהורה השכול ובתפקיד המשקם שממלא סרט הזיכרון ... ה'ביוגרפיה של הנופל', שהיא מטרתו הישירה של סרט הזיכרון ו'נרטיב.

מס ר ת מ י - דין ומידע

http://din-online.info/pdf/mfr16.pdf

העוסקים. בחקר. התקשורת. ובמיוחד. בחקר. התקשורת. הישראלית . לצד. המאמרים. מתפרסמים ... ענף ו. תו. סס של בולים, הנתפסים גם כהשקעה כלכלית כדאית. בולים בישראל ... ובסך הכל. 2,378. בולים. סקירת הבולים התבססה על קטלוג בולי ישראל. ) 2012. ( ועל ... השיחות עם המאזינים מעל גלי האתר מפגישות שתי זוויות ראייה ת ... מסגור משברי תדמית ותחקיר הצלילות.

השדה - דין ומידע

http://din-online.info/pdf/eth17.pdf

במה גם למאמרים מתורגמים לעברית במרחב מקוון או בכתבי עת בחוץ לארץ. וטרם קיבלו חשיפה ... מעניקה ההתנדבות המשפחתית הזדמנות לחברים/ות חדשים/ות בקהילה או ... שעועית, אפונה, סויה וכו'(, שהן מזון עשיר ברכיבי תזונה רבים )חלבון, ויטמינים, ... משמרים ועוד )בורקס, ופלים, קורנפלקס, ממרח שוקולד וכו'(. ... מתוקה )2 ליטר(, מג'דרה )אורז עם עדשים להכנה מהירה(.

ישן מול חדש בירושלים - דין ומידע

http://din-online.info/pdf/m-i4.pdf

כניסות מכיוון הרחוב דרך גן פרטי ועם גגות רעפים או שטוחים הרחובות השכונתיים. יועדו בעיקר ... לפעולות שימור, שיקום או תיקון של מבנים שנועדו לשימור על פי החוק, בעלי מבנים-.

אתרוג - דין ומידע

http://din-online.info/pdf/etr79.pdf

3 ינואר 2018 ... אסיפת הורים ללא הורים. פעמיים בשנה ... מלמדת קטע מסוים בשיעור, או מוציאה. תלמידים בקבוצות קטנות ... אוהב לצלם את הדברים הלא יפים, ואולי. בגלל זה אני כל ...

פני הלשכה - לאן? - דין ומידע

http://din-online.info/pdf/bd47.pdf

24 יוני 2013 ... פלונטר פוליטי זה, שבמסגרתו ראש הלשכה אינו מתפקד. ונעדר רוב בכל ... טובה והדבר נובע, בין היתר, מהצפת המקצוע. זוהי אינה שעתו ... ריבוי עוה"ד דווקא הוריד את איכות השירות, את רמתו. בתעריפי שכר ... בשום מדינה אין מעורבות פוליטית- מפלגתית ישירה ורבה. כמו בניסיונות ... המשטרה התוודה בפני מדובב ואף הפליל את נאשם מס' 2. לימים חזר בו ...

עומר טנא - דין ומידע

http://din-online.info/pdf/mht8-11.pdf

1. הבחנה בין תוכן לבין נתוני תקשורת. (. הדין הישר לי. ההבחנה בין הגנת הפרטיות החלה על תוכן שיחה לבין פרטיות נתוני התקשורת באה לידי. לבין הוראות חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות ...

באה לבקר - דין ומידע

http://din-online.info/pdf/or27.pdf

אין תשלום בגין רכישת התוכנה. ת. ח איכותי נוסף מבית התוכנה ריווחי. פיתו. להזמנות ולפרטים נוספים: 03-7466300 www.rivhit.co.il. חדש! הפקה ושליחת מסמכים ממוחשבים חתומים.

לא הפנימו - דין ומידע

http://din-online.info/pdf/bnk9.pdf

יישום חודק. 20. האם בהנפקות אג"ח קונצרניות שבוצעו לאחר יישום המלצות ועדת ... "בצד הביקוש פעלה ועדת חודק, שטיפלה בחיסכון ארוך ... לא ניתנה התחייבות מוקדמת אמיליה פיתוח.

אפי נוה, עו"ד - דין ומידע

http://din-online.info/pdf/hp46.pdf

5 ספטמבר 2014 ... עו"ד עמית גורביץ', עו"ד ניר בר, עו"ד רון לוינטל,. עו"ד אדי ... מתמחים | יו"ר המחוז, עו"ד אפי נוה: "עניי עירך קודמים. יש הרבה ... התחבורה, ישראל כץ, אשר התייחס בדבריו.

השילוח - דין ומידע

http://din-online.info/pdf/hsh1.pdf

10 נובמבר 2015 ... אני זוכר כיצד לפני שנה אמר לי חבר ותיק של טראמפ כי "דונלד לא באמת ... בדיוק ובדקדוק כל הצעת חוק, ומנסים לשער את השלכותיה על הפרט ועל הכלל. כל מי ... הסכר ההידרו־חשמלי של פינחס רוטנברג, תחנת רדינג או מפעלי ים המלח של משה ... המועברות ב'מכרז' לביצוע בידי מתכנתים זולים במדינות אחרות, ועד למשימות עיצוב, ... ועתה, האין זה שלט.

יצחק שמיר - דין ומידע

http://din-online.info/pdf/ah12c.pdf

שבגלל תרגיל אווירי נסגר השדה לשעה. שוב. חזרנו לבית הנתיבות, וישבנו שוב לשיחה עם. ד"ר גאלי. ... נקבעה שעת השין: ביום שישי ה-9. באפריל 1948 עם אור ראשון. נקבע תוואי.

מעשי משפט - דין ומידע

http://din-online.info/pdf/maa9-20.pdf

ליהי יונה, אורן תמיר, חדווה אייל, שירי אור, הלנה אלוויאר, רג'ינה לררה, שרה דייבלר, עדי מורנו, ... לאשה" משנת 2010, שכתבו החוקרות אתי סממה ונופר ליפקין, הן מביעות את התנגדותן ...

שנתיים של עשייה - דין ומידע

http://din-online.info/pdf/or09.pdf

פרקליטות המדינה, המשטרה, שירות בתי הסוהר, הסנגוריה הציבו. ־. רית, הרשות לניירות ערך, ... האמון המקצועי שנותנים לקוחות בעורכי דין, בין בכספים, ... כמו כן נמכרו מוצרים של חברת האלקטרוניקה ניופאן בה. ־. נחות. ... ההסמכה בבנייני האומה בירושלים, ולא כבעבר באיצטדיון טדי.

Benavidez Denis - דין ומידע

http://din-online.info/pdf/dorot27-5.pdf

רשמיים ועריכת בדיקות דנ"א לאיתור שושלות יוחסין. סוקר את ... כלים המסייעים לבנות את עץ המשפחה המסודר של המשפחה בפרט, ושל הקהילה בכלל. למרות זאת ... את דתם לבין הגזע העיקרי של המשפחה וגילוי שורשים יהודיים-ספרדיים על גבי שושלת מוצא ישירה של. Y-DNA לפי ...

המכללות הטכנולוגיות - דין ומידע

http://din-online.info/pdf/kn99.pdf

נציגי פורום המכללות הטכנולוגיות, מספר. הסטודנטים המתוקצבים במכללות הטכנולוגיות. הוא. -כ. 18,000. –. נתון. נמוך במידה ניכרת. ממספר. הסטודנטים הלומדים במכללות בפועל. 28.

נקודת מפגש - דין ומידע

http://din-online.info/pdf/nk3.pdf

קידום שיתוף הפעולה והתיאום בין שירותים בתחום הגנת הילד. 42 ... הרוצח, וכך נאלצים הילדים להיפרד גם ... מלאכים בחדר הילדים: העברה בין דורית של השפעות הוריות מיטיבות. Alicia f.

שומר חוקה - דין ומידע

http://din-online.info/pdf/or20.pdf

13 יוני 2013 ... בנאומו במושב הפתיחה של הכנס השנתי קרא ראש הלשכה לקדם תיקונים. בשלושה נושאים ... שאמרו חז"ל, אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין. ויס: אז אתה ... חנות עודפים · ישראל פולק ... אלדו בולגרלי, סגן שיא CCBE ובהם סגן שיא הארגון הבי לאומי.

משלמים מחיר - דין ומידע

http://din-online.info/pdf/bnk10.pdf

הסיכון של הבנקים בתחום המשכנתאות לא קשורה למשקי. הבית. ושכר הבכירים? ... נים טובים, אבל הסביבה העולמית עדיין מעוררת לא מעט. דאגות. ... לא רציונלי אבל לא נורא. דן אריאלי.

הגנאלוגיה של גליציה - דין ומידע

http://din-online.info/pdf/dorot26-2.pdf

2( על הישוב היהודי במערב גליציה - "התיישבותם של יהודים במערב גליציה חלה כנראה ... שב JRI )מפתוח מסמכי יהודים Jewish Records Index( של פולין, הנמצא תחת גג האתר של.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.