ארץ הדרום - רשות העתיקות

זו הוקם ביזמתם של המלכים החשמונאים,. יוחנן הורקנוס ... המוגנים כשטחי יער במסגרת תכנית. מתאר ארצית ליער וייעור ... הקמת שטחי יער וניהולם, ופיקוח על שטחי יער. ופיתוחם לטובת ...

ארץ הדרום - רשות העתיקות - Related Documents

ארץ הדרום - רשות העתיקות

http://www.antiquities.org.il/images/about/DA/dvar20.pdf

זו הוקם ביזמתם של המלכים החשמונאים,. יוחנן הורקנוס ... המוגנים כשטחי יער במסגרת תכנית. מתאר ארצית ליער וייעור ... הקמת שטחי יער וניהולם, ופיקוח על שטחי יער. ופיתוחם לטובת ...

על זהב ומטמונים - רשות העתיקות

http://www.antiquities.org.il/images/about/DA/davar_avar%2013.pdf

כדי ליצור מתכת קשה ועמידה שצבעה. אחר: סגסוגת של ... הזהב בטבע נראה בדרך כלל כגידי מתכת בתוך סלע או כגרגרי סלע מפוררים. ... מציאתו של מטמון בתוך קופה — נדירה. בהרבה.

הצפון - רשות העתיקות

http://www.antiquities.org.il/images/about/DA/dvar18.pdf

בחמישה ככרות לחם ובשני דגים. ואכן מן האבן. שעליה הניח האדון ... מה לאחר מכן הגיעה שיחת טלפון מלונדון. על. , בנו שלRodney ... הם הכינו תלבושות וזרים מעלי דפנה. ביום. החג לבשו ...

שימור::מורשת - רשות העתיקות

http://www.antiquities.org.il/images/about/DA/dvar19.pdf

סוגיית שימור מורשת העבר והצגתה לציבור הרחב מלווה את המרחב הישראלי 65 שנה, מאז ... יעל פורמן־נעמן כנס ארצי לשימור מורשת התרבות בישראל ... בראשותו של פרופ' עמיחי מזר.

נוהל טיפול בעצמות אדם באתר חפירות - רשות העתיקות

http://www.antiquities.org.il/images/proc/nohal3.6.pdf

3 דצמבר 2003 ... ראש מדור אנטרופולוגיה. יערוך רישום מדויק של הממצא, לרבות הנתונים הפיזיים הקשורים אליו, כגון: קביעת מספר הנקברים, גילם, מינם, מחלות ואפיונים גנטיים ...

50 שנה להקמת האגודה לסקר ארכיאולוגי של ישראל - רשות העתיקות

http://www.antiquities.org.il/images/about/DA/dvar21.pdf

21 ספטמבר 2014 ... הסמל משלב את אותיות המילה 'סקר' ... 4. דבר סגן מנהל רשות העתיקות | ד"ר עוזי דהרי. 4. חמישים שנה ועוד מאה - קווים לתולדות הסקר הארכיאולוגי ... הסקר הארכיאולוגי בגליל המערבי | ד"ר רפי פרנקל ונמרוד גצוב. 40 ... התחתון. את הכפרים שנמצאו בהם המבנים. הביזנטיים השמורים ביותר סקרו קלודין דופין ... תולדותיה, הייתה ירושלים יישוב עירוני מוקף.

חוקרים בעלי שם עולמי אנחנו על המפה קשרי עבודה של רשות העתיקות מחוץ לגב

http://www.antiquities.org.il/images/about/DA/dvar-avar16.pdf

אגודת הידידים של הרשות בארה"ב | ... מעשי עם אגודת "מטמוני ארץ", כגון לקיים סיורים ... הקרמיקה. התצוגה מודולרית, והיא מאפשרת להציג. את הפאנל בשלמותו ולהעריך את שימושיו.

למתן שירותי החכרת רכב בשיטת ליסינג תפעולי והשכרה עבור רשות העתיקות

http://www.antiquities.org.il/bid_download.aspx?id=bd6a7a2c-f057-46e6-b275-bab779644310

השכרת. כלי. רכב בהשכרה יומית, שבועית וחודשית. (להלן: ". שירותי. השכרה .") השירותים לעיל. יכללו אספקת כלי ... צעיר. חדשים מתחת לגיל. 21. תוספת תשלום. לפני מע"מ. לחודש. בגין. ביטוח. נהג חדש ... לנהג אישור פיזי על קבלה/החזרת הרכב המפרט את מצב הרכב. (נזקים ...

שיטפונות בנחלי הדרום ב- 07-08/05/2014 - רשות המים

http://www.water.gov.il/Hebrew/ProfessionalInfoAndData/Data-Hidrologeime/DocLib5/shitfonot-may2014.pdf

19 מאי 2014 ... רום. מפלס. בקידוח. 'פ. מפעל. צין. 0. ונפח גאות לאירוע בתחנה. הידרומטרית. צין ... מוקד הגשם באירוע זה היה בחלקו המזרחי של אגן נחל ערבה והספיקות הגבוהות ...

בית האבנים העתיקות, צפת - הנקין שביט

http://www.henkinshavit.co.il/wp-content/uploads/2017/03/Domus-2015.pdf

דלת: חלודה – חנוך. זכוכית –. מקלחונים ומעקות: בית הזכוכית. נגרות: "פרי העץ". גינון: משתלת רגב. 114. 115 מבנים חריגים. מבנים חריגים. 039 ספטמבר 2015. 039 ספטמבר 2015.

על ארכאולוגיה, על היסטוריה ועל חקר הכתובות העתיקות

http://www.herzog.ac.il/vtc/tvunot/al-atar7_misgav.pdf

בשנות השלושים נוספו לקורפוס חרסי לכיש. 5. ובשנות השישים. -. חרסי ערד, כמאה. במספר. 6. על כל אלה נוספו קבוצות חרסים ממצודות הנגב, אוסטרקונים מעיר דוד, .1. מבחר גדול של ...

תאגיד מעיינות הדרום 2015 ח“וד

http://www.mayanot-hadarom.co.il/download/files/dochshnati2015.pdf

שדרוג מט“ש לטיפול שלישוני 2,925,000.00 ... השובר עבר טיוב נתונים במהלך ... של "מעיינות הדרום" בדואר, בפקס או בדואר אלקטרוני, (ניתן להורדה באתר התאגיד) בהתאם לטופס.

תאגיד מעיינות הדרום 2018 ח“וד

http://www.mayanot-hadarom.co.il/download/files/Doch_toshav_a4_2018_3.pdf

שירוול קווי ביוב אונה e. בניית מאגר חירום שידרוג מט"ש ... ירידה זו ניכרת לאור טיוב ... של "מעיינות הדרום" בדואר, בפקס או בדואר אלקטרוני, (ניתן להורדה באתר התאגיד) בהתאם לטופס.

עלון מידע - מעיינות הדרום

http://www.mayanot-hadarom.co.il/download/files/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5%20%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98%20-%20%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%95

3 מאי 2018 ... מים וביוב תשע"א – 2011, בכתובת אתר התאגיד: www.mayanot-hadarom.co.il. בעלון זה נציג בפניכם את תמציתו, בשני היבטים מרכזיים, בדגש על ההיבט הצרכני:.

חמדע ת - מכללת חמדת הדרום

https://www.hemdat.ac.il/wp-content/uploads/2019/09/Hemdaat-5.pdf

בבל. ה יובאו ושמה יהיו עד יום פקדי אתם נאם ד. ' והעליתים והשיבתים אל. המקום הזה. ". 16. אל מול בטחונו ... קובץ לזכרו של יוסף אמוראי. ,. תל. -. אביב. תשל ... החשק והגן מופיעים ברוב המקרים כשהם כרוכים זה. בזה. ,. על כך ראה בהרחבה י. ' לוין. ,. מעיל תשבץ. ,. כרך ב. ,. עמ.

חמדע חמדעת - מכללת חמדת הדרום

https://www.hemdat.ac.il/wp-content/uploads/2019/09/Hemdaat-7.pdf

להציג את כל המאמרים בחטיבה אחת, לפי סדר א"ב של שמות הכותבים, ... והראיה לכך היא ששורותיו חוזרות ופותחות לאורך כל השיר באנאפורה ... הכבוד למסורת העולה מהשיר, משום.

ספרי לימוד תשע"ט קרא עוד - ישיבת הדרום

https://www.ybahadarom.co.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99_%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%AA%D7%A9%D7%A4

מדעים כיתה ז' מדעי החיים מטייח כיתה ז' מדעי החומר מטיים ... גיאוגרפיה: ספר דיגיטלי ... ה ייייייייייים. - א - - י. -יייייייייייי. יייייי . . רשימת ספרי לימוד לשנה"ל תשים לכיתות ח' . . י. י .איי.

ספרי לימוד תש"פ - ישיבת הדרום

https://www.ybahadarom.co.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99_%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%AA%D7%A9%D7%A4

מדעים כיתה ז' מדעי החיים מטייח כיתה ז' מדעי החומר מטיים. מתמטיקה: ... גיאוגרפיה: ספר דיגיטלי. היסטוריה: מדור ... Sky High Alternative : Book Workbook, E.C.B Books. 2.

תוכן העניינים - מכללת חמדת הדרום

https://www.hemdat.ac.il/wp-content/uploads/2019/09/%D7%97%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%AA-%D7%93.pdf

ד"ר יהושפט נבו. עריכה לשונית והגהות. נעמה ביטון. הוצאת מכללת חמדת הדרום. נתיבות ת"ד. 412. מיקוד. 80200 ... עונש בצדו, וישנה השגחה אלוקית הצופה על כל פרט ופרט ומשלמת לכל. אחד כגמולו. ... "אין אליהו בא. ... הכנסת ראשון, בין שהיה תלמיד חכמים או עם הארץ, בין שהי. ה שם ... דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום )משלי ג. 17. (. .14 ... לשאול סיסמה ולהכניס את.

שירתו של ר' יעקב אבוחצירא - מכללת חמדת הדרום

https://www.hemdat.ac.il/wp-content/uploads/2019/09/%D7%97%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%AA-%D7%91.pdf

בירושלים בשנת תשכ"ב, זכה למהדורות חדשות, מהן מנוקד. ות. 18 ... פיוטי רי"א על מתן תורה מבליטים את ייחודו של עם ישראל כעם עליון על ... "גמד יושב על כתפי ענק". מהגדרה זו עולה ...

הנזיר מן הדרום-קריאה פסיכו-פדגוגית רפי ועקנין

https://www.michlala.edu/Productions/magazines/files/michlol_70_12.pdf

8הוא ארוך ולשונו כבדה, משום כך בחרתי להביא כאן נוסח מקוצר ופשוט. 7ב"מטמורפוזות",. נרקיסוס היה שמו של עלם יפה תואר שזכה לאהבתן של עלמות רבות בשל יופיו הרב. אך הוא בז.

אחריות המאמרים על כותביהם בלבד - מכללת חמדת הדרום

https://www.hemdat.ac.il/wp-content/uploads/2019/09/Hemdaat-6.pdf

ר טוהר ורד. מכללת קיי. "ד. ר לביא תמר. מכ. ללת חמדת הדרום. ,. מכללת אשקלון. פרופ. ' לנדאו דב ... האוסִ ף עוד לצאת למלחמה עם בני בנימין אחי אם אחדל. : ויאמר ד ... פתח שער. (. העיר. ) שֹמרון. (. מקום המשפט או הדיון הציבורי. –). וכל הנביאים מתנבאים לפניהם. (. כא.

לילי שמיר ותקווה מרוז - מכללת חמדת הדרום

https://www.hemdat.ac.il/wp-content/uploads/2019/01/%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99-%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%A8-%D7%95%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94-%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%96-%D7%90%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%90%D7%9E%

ראו בסיפור "שברירים" שהתייחסות אליו תובא להלן וכן בסיפור "זיווה" הפורש את סיפור חייה ... גם לאה גולדברג במאמרה "פרשיות דבורה בארון" מציינת כי השקאת השוקולדה "בספל מיוחד".

דוח בקרה לאומית מחוז הדרום 2018 מרץ 22 - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Leumit_south_22032018.pdf

22 מרס 2018 ... שום מרפאה לא נמצא: כל דוח על בקרות שעושה הקופה על ספקיה או מידע לציבור. לגבי זכאות ... קיימת שגרה של הדרכת רוקחים בנושאים שונים במסגרת "פלא". –.

ייצוגה של בת רב חסדא בתלמוד הבבלי - מכללת חמדת הדרום

https://www.hemdat.ac.il/wp-content/uploads/2019/06/%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%92%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%91%D7%AA-%D7%A8%D7%91-%D7%97%D7%A1%D7%93%D7%90-%D7%91%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%91%D7%91%D7%9C%D7%99

ל' סובולב־מנדלבאום, '. " עשתה לו חלון ... מנדלבאום. תקציר. בתלמוד הבבלי נזכרת בת רב חסדא בעשרה מקומות. ,. ובעקבותיהם ... המיטה[ עמי לא בתחלת הלילה ולא בסוף הלילה אלא.

אחזקת חשמל במתקני הדרום כתב כמויות - תשתיות נפט ואנרגיה

http://www.pei.co.il/db/content/%D7%9B%D7%AA%D7%91%20%D7%9B%D7%9E%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%9F%2019100.pdf

אספקת צינור מרירון 3/4" עד 1". מטר. 40. 01.06 ... התקנת צינור מרירון 2". מטר. 32. 01.09 ... התקנת צינור PVC תקן ח"ח בקוטר 6" ובעובי 4" דופן 3.6 מ"מ. מטר. 40. 01.16.

2019 במאי, 5 כבוד ל מחלקת תאגידים - רשות יירות ערך ... - רשות ניירות ערך

http://www.isa.gov.il/%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A7%D7%97%D7%99%D7%9D/Corporations/Legal%20areas/Controlling%20shareholders%20and%20stakeholders/Personal%20interest%20of%20a%20shareholder/Docu

5 מאי 2019 ... דניאל פסרמן. (רו"ח). גיל גריידי ... דניאל סקאלד (רו"ח). רעות אושעיה ... עמית קפון. אביגיל לבטון. מורן בן דיין (רו"ח). תומר בסון. עמית רון. ענבל רונאל. שרון שטראוס.

4 102 5 עיקרי דברים מישיבת רשות מספר ירושלים במשרדי ... - רשות ניירות ערך

http://www.isa.gov.il/%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/135/2015/Documents/04062015.pdf

מניות בבורסה המקומית; לא תידרש הסכמת החברה הזרה לרישום מניותיה למסחר. בבורסה ... פסיקה בעניין וריפון )בישראל( לפיה על תאגיד חוץ שניירות הערך שלו רש. ו. מים למסחר.

המסים בישראל רשות 15/2016 פומבי מס' מכרז עבור רשות טובין של ושינוע שירותי

https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/220388.pdf

18 ספטמבר 2016 ... בפיקוח בית המכס אילת. –. אזור. דרום נכון ליום פרסום המכרז. –. יתכנו שינויים. בפריסה הארצית ) כולל דואר חבילות אילת ( ... פי חוק שעות עבודה ומנוחה, דמי מחלה, דמי חופשה שנתית, שכר מינימום, קרנות ... זיהוי פתיחה ובעל מספר ייחודי( על כלי הרכב )שימוש בסגר אלקטרוני ... באג. מולטי סיסטיים בע"מ. בית. הנתיבות טרמינל. 3. מחסן. מכירה ליוצאים.

רשות מקרקעי ישראל - רשות הפיתוח דכה ואח' נ' 66144-11-11 א"ת

https://spokmanship.court.gov.il/CONTAINER/%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99/%D7%91%D7%99%D7%94%D7%9E%D7%A9%20%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%96%D7%99%20%D7%91%D7%A9,%20%D7%A9%27%20%D7%92%D7%93%20%D7%92%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%9F%

עליא דכה. 15 . הווידה אבו נאר. 14 . מרווט דכה. 17 . מנאל אבו שחאדה. נגד. נתבעים. רשות הפיתוח. -. רשות מקרקעי ישראל. *פרוטוקול הדיון הושמט*. פסק דין. 1. הנתבעת ביקשה לדחות ...

רשות הדיבור רעידת אדמה במוזיאון חצור אורנה שובי הביתה! - רשות הטבע והגנים

https://static.parks.org.il/wp-content/uploads/2017/08/reshutHadibur-1.pdf

נסדק ונפלו ממנו שלושה שברי זכוכית. קטנים, ואז, באופן סמלי, ... רשות הטבע והגנים בשמורת טבע גמלא. גילו כי אורנה שבה אל כלוב ... אומר אילן שטרן, מנהל שמורת טבע. גמלא. “מושבת ...

עיצוב הסובייקט הנשי בשירתה של זלדה - מכללת חמדת הדרום

https://www.hemdat.ac.il/wp-content/uploads/2019/07/1%D7%A2%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%91-%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91-%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%91%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98-%D7%94%D7%A0%D7%A9%D7%99.pdf

המתבססת על דברי פוקו מעמידה את האובייקט והסובייקט ללא סימון גבולות ... לפיכך, רק ציטוטים מגוף השירים יופיעו מ ... נה פמיניסטית שהודגשה בכתביה של סימון דה־בובואר ביחס.

מבט חברתי על־פי תעודות ממצודות הדרום צבא יהודה בשלהי ימי ממלכת ... - jstor

https://www.jstor.org/stable/26732479

4 ינואר 2020 ... להטעות, שכן חרסי שומרון לבדם, כמאה במספר, מטים את. הכף הסטטיסטית לעבר ... ברמה של מי שכתב את רוב מכתבי ערד או לכיש, בני אותו. הזמן. תעודה אחרת ...

מחוז מסלול מפעיל קו ' מס ט קו " מק הדרום אילת - תל אביב יפו אגד ... - Ynet

https://pic-upload.ynet.co.il/news/buslines.pdf

חדרה. מטרופולין חיפה. 15281. 281. אפיקים. אשדוד. -. תל אביב יפו. מרכז. 18151. 151 ... ראשון לציון. הדרום. 10378. 378. מטרופולין. אופקים. -. תל אביב. הדרום. 10388. 388. מטרופולין ... 282. נתיב אקספרס. אבו סנאן. -. חיפה. גולן גליל ועמקים. 17285. 285. נתיב אקספרס.

דוח בקרה הדרום מחוז מאוחדת 2017 דצמבר ב 7 - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/mehuchedet_darom_07122017.pdf

7 דצמבר 2017 ... אשקלון . בקרת. פתע. גריאטריה וטיפולי בית. •. מרפאה ליעוץ גריאטרי בבאר שבע. •. גישה גריאטרית בקרב ... פון אחד למענה של מטופלים וצוותים ,כוננות של. 7. 24.

פיקוד הדרום נמצא בלב העשייה המבצעית, והוא בעל תפקיד מכריע ... - אתר צה"ל

https://www.idf.il/media/54886/%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99-2019.pdf

17 יולי 2019 ... מהר מאוד היא. הבינה שמאחורי ... זאת, קשה להפסיק לחשוב על האובדן ולהתעסק. רק בחיים שהיו - גם ... הזה, ליזו R&B״. בשיר ה-Jeromeמצית ולהניף אותה לאט מצד לצד לצלילי ״ ... כדי ליצור סימניה למילה קיימת בשפה המדוברת, לוקחים צליל של סימניה.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.