מלחמות ישראל

הידועה בפי הערבים כמלחמת אוקטובר הגדולה. או מלחמת הרמאדן . שבה ניסו מצרים וסוריה להחזיר לעצמן חלק מהשטחים שאיבדו. במלחמת ששת הימים. ,. ובסופה מצאו את בירותיהן ...

מלחמות ישראל - Related Documents

מלחמות ישראל

http://www.levladaat.org/data/upl/yesodi/ziyonotmilhamot.pdf

הידועה בפי הערבים כמלחמת אוקטובר הגדולה. או מלחמת הרמאדן . שבה ניסו מצרים וסוריה להחזיר לעצמן חלק מהשטחים שאיבדו. במלחמת ששת הימים. ,. ובסופה מצאו את בירותיהן ...

מלחמות ישראל בראי עיתון הארץ

http://humanities1.tau.ac.il/shalom_rosenfeld/images/hashlamot_30_11/35%D7%91%D7%99%D7%90%D7%A0%D7%95_%D7%95%D7%9B%D7%94%D7%9F-%D7%90%D7%9C%D7%9E%D7%92%D7%95%D7%A8.pdf

לא הפך לנשכני יותר ביחסו הארץ הממצאים מורים כי עיתון. לשלטון. הסיקור היה אוהד וחיובי בכל מלחמות ישראל כולל. במלחמת לבנון הראשונה. ממצאים אלו קוראים תיגר על ההנחה.

מלחמות ה' ספר מלחמות ה' לרבי יחיא קאפח זצ"ל - yahadut.org.il

http://www.yahadut.org.il/ZOHAR/MILHAMOT-HASHEM.PDF

בספר מלחמות ה' מברר הרב המחבר בצורה מקיפה ומלאה את אמונת הייחוד, כפי שהיא ... חזרה למקומה, איך נניח האין סוף עם כל הספירות אשר בעולמות העליונים עם אריך אנפין ואבא ... צועק ונענה מיד, שנאמר: והיה טרם יקראו ואני אענה. ... שנולד לך בן זה, אמר להם לא אכחד מכם בן נולד לי וכבר מת, אמרו לו לא על מת אנו ... כאלו הם שוים באמונת האלהות, ולא בחנו יפה.

מי שבא לשריון מי שמנצח מלחמות בשם מדינת ישראל מורשתם ... - יד לשריון

https://yadlashiryon.com/wp-content/uploads/2017/02/%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-35.pdf

ובאפריל האחרון השתתפתי בחנוכת כיכר המרכבה בעיר רחובות. לכבודו של ... ואתגרים מבצעיים בבט"ש ובאימונים ... בציר הכרונולוגי של חיי המדינה במאבק לתקומתה ובשנות כינונה,.

שם ספר מלחמות ה

http://www.daat.ac.il/daat/mahshevt/ralbag-milhamot.pdf

רבי לוי בן גרשון, הרלב"ג * ספר מלחמות השם * אתר דעת תשע"ז ... שאם היה השער פתוח לחלוק על האמונה במה שיראה לאדם שהעיון חולק עליה, תפסד ... וזה דבר בלתי מצוייר כלל.

רשת החינוך העברי 'תרבות׳ בפולין בין שתי מלחמות העולם

http://meyda.education.gov.il/files/AdultEducation/hed_haulpan/hed_25_100_ido_basuk.pdf

הטבעיים של הילד; קירוב החינוך אל המציאות האקטואלית ואל הסביבה, כשבחינוך העברי והיידי ... עיתוני בית הספר; בתנועות הנוער שהם היו בדרך כלל חברים בהן - בעיתונות התנועה; ...

מלחמות ללא גיבורים: ההיסטוריה החברתית של הסכסוך ... - תיאוריה וביקורת

https://theory-and-criticism.vanleer.org.il/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2016/09/Teoria-46_Masa_-Etkin.pdf

תיאוריה וביקורת | 46 | קיץ 2016. מלחמות ללא גיבורים: ההיסטוריה החברתית. של הסכסוך היהודי-ערבי. אליה אתקין. בית הספר להיסטוריה, אוניברסיטת תל אביב. הלל כהן, 2013.

רלב"ג - לוי בן גרשום / מלחמות השם - מהדורת יהודה איזנברג - פורמט pdf

http://www.daat.ac.il/daat/mahshevt/ralbag-milhamot.pdf

הכוכבים. הקיימים. כלם. בגלגל. אחד. ,. במה. שלמטה. ממנו. לא. נמצא. בגלגל. יותר. מכוכב. אחד ....... 198 ... זולתה, או בהקדימנו בשאלה אחת בעצמה בטול ענין מה לבטול ענין אחר. ,. או אמות ענין ... מן המעיין בדברינו שזה הספר לא נפלו בו הדברים מזולת עיון, אבל נפל בו מה שנפל. אחר ... לאלו הרבים חלק מוגבל יתכן שתשפט עליו זולת האיש הוא מבואר בגזרות שנושאם הוא.

'מלחמות הנייר' של העיתונות הישראלית בשנות המדינה ... - אוניברסיטת בן גוריון

https://in.bgu.ac.il/bgi/iyunim/28/ln.pdf

'מלחמות הנייר' של העיתונות הישראלית. בשנות המדינה הראשונות. יחיאל לימור, עמוס בלובשטיין־נבו. מבוא. פרק מרתק בתולדות העיתונות במדינת ישראל, שטרם זכה לעיון ולמחקר הולמים, ...

נתן שור / הכרך השני של ספרו של ג'יובני מריטי על מלחמות דאהר אל-עמר בשנים

https://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Article_78.8.pdf

מאנית. המוקדמת . נשתמרו. אמנם. כרכי. הארכיון. של. בית. -. הדין. המוסלמי. השרעי. ) סג. ל' ... ספר. העליה. לרגל. לארץ. ישראל. ,. ירושלים. 1994 . 6. ושר. -]. ע. ,4/ ! נ dalle Armi. ,. 1771 ... לאחר. שכבש. אותה. בשנת. 1771 .5י. כן. רב. החומר. על. ערי. ארץ. -. ישראל. ,. כגון. : עכו ... נוגע. לירושלים. ,. שמילאה. תפקיד. שולי. במלחמות. אלה .58. גם. על. היהודים. התומר. הוא.

אלרואי נגה בעולם שלום יהיה שתמיד :גל ליאל מלחמות ב ננצח ... - דגניה א אנו

http://www.degania.co.il/videoGallery/clips/2015/2/13311/29918.pdf

נגה. אלרואי. : שתמיד. יהיה. שלום. בעולם. ושתמיד. ננצח. ב. מלחמות. ליאל. :גל. שיהיו. בך. הרבה. פרחים ... והחשיבה הירוקה נתנה לי כלים נוספים לחשיבה התכנונית שלי. אנחנו גרים באזור ...

ארץ ישראל, מדינת ישראל, עם ישראל - Kedem Auction House

https://www.kedem-auctions.com/wp-content/uploads/2018/08/catalog1.pdf

( נשלחה, עם חותמת 65 צייר יוסף בודקו )רימר. הקונגרס. ... של 80פיורילו, צלם איטלקי בעל סטודיו באסואן, שצילם בארץ בשנות ה- ... במשך כל שנות 1978 "כד ופסל" שהיה פעיל עד.

מארץ ישראל לעם ישראל? - מכללת אורות ישראל

https://orot.ac.il/sites/default/files/amadot/7-3.pdf

29 נובמבר 2005 ... הארץ. יש הרואים בגרעינים התורניים חזרה לציונות הדתית ה"ישנה", זו של טרום. תקופת שלמות הארץ, אשר ראתה. את. עצמה כחלק בלתי נפרד מהתנועה הלאומית. 1.

הקניה או העברה של זכויות במקרקעי ישראל לזרים - רשות מקרקעי ישראל

https://land.gov.il/doclib2/05.02m/05.02m.pdf

11 אפריל 2019 ... תדפיס מקורי ממרשם משרד הפנים של "תעודת בירור פרטים על נוסע" המעיד. על שייכות שני הדרכונים לא. ותו אדם. )להלן: תדפיס( . 11.3.2.1. אם אין תדפיס כנ"ל או ...

מוטי סבז ברקת שערי תקוה ישראל ,ישראל 1988 ... - JAR2 Biz

http://www.jar2.biz/Files/MOSSAD/MOSSAD_PAGES_20-100.pdf

אירית. בורד [email protected] ראובן. ק.ביאליק. ישראל ,ישראל. 5.42E 08. 2392 ... גלמור [email protected] ההדרים 1. ראשון לציון. 75205. ישראל ,ישראל. 03-9667170.

בנק ישראל ת בנק ישראל עמד – בישראל ATM -ה שירותי ועלות זמינות הנדון:

https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Documents/%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%AA%20ATM.pdf

לקוח(. 1. 26.11.2017. הנדון: זמינות. ועלות. שירותי. -ה. ATM. בישראל. –. עמד. ת בנק ישראל ... הצבת. המכשיר. ,. תחזוקה. שוטפת. של. המכשיר. ) פיזית. וטכנולוגית. (. לרבות. חידוש.

פרקימ בתולדות דואר האוויר של ארצ-ישראל - מוזיאון ארץ ישראל

https://www.eretzmuseum.org.il/h/1/&mod=download&me_id=1186

עשר שנים לאחר טיסתם הראשונה של האחים רייט,. בקיטי הוק ... 1913 המטוס הראשון בירושלים. המטוס הוטס בידי ... מטוס ימי של חברת התעופה אימפריאל איירווייז במעגן. על הכנרת ...

9. ישראל - עם ישראל, לארשי תודע - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/62E26EBA-821B-4298-A00E-20BA55B69F4B/13937/KATALOG99999999994.pdf

סרט המבוסס על תצלומים היסטוריים ומתאר מנקודת מבטו של ילד את הקהילה היהודית בסלוניקי. יוון, בתקופה ... יד-ושם: סבא רוצה שייתנו לתינוק שם של נכדו שנהרג בשואה. הורי התינוק ...

גבולות ארץ ישראל ומדינת ישראל - אוניברסיטת תל אביב

https://exact-sciences.tau.ac.il/sites/exactsci.tau.ac.il/files/media_server/mathematics/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98%20%D7%9B%D7%93%D7%90%D7%99%20%D7%9C%D7%93%D7%A2%D7%AA/%D7%92%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%

6.4 סיכום ביניים: קביעת גבולותיה של ארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי. 41. 7. ... תשובות לשאלות. 56. 10. ... שני מושגים, קשורים אך לא חופפים, הם "ארץ ישראל" ו"מדינת ישראל".

רוזנסון ישראל - משואות - מכללת אורות ישראל

https://orot.ac.il/sites/default/files/tallelei-orot/15-07.pdf

זו המספרת על העבר צד עמוק של אגדה. ו,. לכן הניתוח ... וארים בפרק הראשון של ספר מלכים א לגבי אדוניה ושלמה . הם התרחשו ... הזית לשמנו ועץ שמן שמכונה כך בגין. ה. שרף דמוי ... והביאו עלי עץ זית ועלי עץ שמן ועלי הדס ועלי תמרים ועלי עץ עבת. , )טו, ח" ( ... משאת המלך. " (.

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/Services/Tenders/Documents/m53_2019.pdf

21 נובמבר 2019 ... ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל ... תקינה, הכל בהתאם להוראות מכרז זה להלן. ... תעשה. בארבעה. שלבים. בשלב ראשון תיבדק עמידת המציעים בתנאי הסף, מציעים.

מדינת ישראל - המרכז למיפוי ישראל

https://www.mapi.gov.il/gisforum/tzevet_misne/5%282%29.pdf

עיריית בת ים. אלכס רבין. –. ע. יריית. גבעתיים ... בית שמש. -. סקירת פעילות אגף ההנדסה ומערכות. המחשוב וה. -. GIS. בעיריית בית שמש . יעל בירכה ... אגף הנדסה, עיריית בית שמש.

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל - עיריית בת ים

http://www.bat-yam.muni.il/prdFiles/auctions/6756_132043_auc_files_1.pdf

10 פברואר 2020 ... בת. -. ים מבקשת בזאת קבלת הצעות לקבלת שירותי. ניהול. צוות. חדשנות. במסגרת. מיזם. "הזירה ... שעות שבועיות. לטובת. עבודת צוות החדשנות. בנוסף לתחום אחריות. ם ברשות. ;. בתחום. אחריותו של ... יכולת הצגה, התבטאות ועמידה מול קהל. 12 . ניסיון מחקרי ... דרישה מדרישות מכרז זה וכן כל מס או היטל נוסף לפי חוק לרבות מע״מ. 9.5. מובהר בזאת.

רכבת ישראל מפרט כללי בנייה ותשתיות עבודות ביצוע ל של רכבת ישראל ריצוף

https://www.rail.co.il/Development/technical2/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%2010-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%A8%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A3%20%D7%95%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%99.pdf

לפרסם את המידע, כולו או חלקו, להשכירו או לסחור בו בכל דרך ללא הסכמה, מראש ובכתב, מאת ... הדבקה. לקירות. חוץ. -. תערובת. מוגמרת . מפמ"כ. 6. –. אריחי רצפה מטראצו. מפמ"כ ... ריצוף. PVC. יבוצע רק בחדרי תקשורת . 10. 1. .0. 10.04. הכנה. לריצוף. בפי. -. -וי. סי. על.

אשריכם ישראל - ברסלב ישראל

https://www.breslev.co.il/parshas_week/Sukkot5775.pdf

שבדרך כלל מהמרים בהם כגון קלפים, שש-בש וכד'(. )שזהו איסור מוחלט כשאינו מהמר על כסף ... שה"ה שאמירת תהילים חייבת )עמוד רמ"ז([. להיות בסוכה דווקא מכיון שאינו לימוד. ] ...

ספר אור ישראל לר' ישראל יפה משקלוב - jstor

https://www.jstor.org/stable/90006109

וראו שם: 'להסיר לזות שפתיים ועקשות פה מספרו אור ישראל... וכבר. נתנו עדיהן ויצדקו ... 9 ]תשס"ג[, עמ' 238-237 ]להלן ליבס, 'צדקת הצדיק[( מציע פירוש ציני קבלהוחוגו כלפי השבתאות',.

עציר( מדינת ישראל נ' פקיה 22413-06-13 פ"ת מדינת ישראל ... - קובי סודרי

https://sudri.co.il/wp-content/uploads/2016/07/%D7%96%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%99-%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%94.pdf

ככל שמדובר בטביעת כף היד, יש לקבוע, כי דין טביעת כף יד כדין טביעת אצבע. כמו כן, יש להוסיף ... שהעתיק את הטביעות על נייר מן השיש שבצד דלת הכניסה לדירה(,. ועד לכותבת חוות ...

רכבת ישראל מפרט כללי ותשתיות בנייה עבודות ביצוע ל רכבת ישראל לש הי עבו

https://www.rail.co.il/Development/technical2/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%204-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94.pdf

ותכולת. המחירים . פרק זה אינו מת. י. יחס לעבודות הבאות: -. עבודות בנייה באבן. -. מתוארות ב. מפרט הכללי ל. ביצוע עבודות בנייה ותשתיות. של רכבת ישראל. )להלן: ה. מפרט הכללי ר"י.

רכבת ישראל מפרט כללי תו ותשתי יה י לביצוע עבודות בנ רכבת ישראל של מוקדמ

https://www.rail.co.il/Development/technical2/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%200-%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%AA.pdf

המפרט הכללי ר"י מהווה מפרט טכני החל על כלל פעילות הרכבת ואינו ייחודי למיזם או פרויקט. זה או אחר של רכבת ישראל. השימוש במפרט הכללי ר"י ייעשה על אחריותו הבלעדית. של.

הצומח בירושלים וחומותיה - צמחית ישראל ברשת - צמחיית ישראל ברשת

http://flora.org.il/wp-content/themes/flora/includes/dl.php?id=1918294&type=article

נדון להלן בכל אחת מיחידות הצומח הללו. כפי שהן באות על ייחודן בירושלים ובסביבותיה. עוזרר קוצני מעצי החורש של הרי יהודה. חורש האלון המצוי והאלה הא"י. זהו צומח, הקלימקס של ...

נ' מדינת ישראל פלונית ואח' 0953-30-11 א"ת 1. התובעים 0. נגד מדינת ישראל ...

https://www.aradlaw.co.il/wp-content/themes/atlanta-child/pdf/baby.pdf

ICP. מציבה את העובר בסיכון יתר למצוקה. עוברית ולמוות תוך רחמי, הטיפול המומלץ מרגע אבחון ... כמו כן, הנתבעת לא סתרה את טענות התובעים בדבר גורמי הסיכון הספציפיים בהריון.

משטרת-ישראל דין וחשבון שנתי 2008 - בית מורשת משטרת ישראל

https://www.policemuseum.org.il/wp-content/uploads/2019/10/%D7%93%D7%99%D7%9F-%D7%95%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99-2008.pdf

אפיון מדים לסייר. • עבודת מטה - "הסיור לאן"? ... שודרגו 16 בתי-כנסת, הוקמו 10 פינות קודש, ונופקו 19. ספרי תורה חדשים. ניתנו 8,869 ... )H&O( הזכיין. פותחו פריטי מדים חדשים:.

דין וחשבון על פעולות מינהל מקרקעי ישראל - רשות מקרקעי ישראל

https://land.gov.il/doclib5/dochshnati_2007.pdf

30 דצמבר 2007 ... עיכובים בפיתוח מערך התחבורה הציבורית והרכבת הקלה, בריחה של תעסוקה ומסחר. אל אזורי התעשייה תלפיות וגבעת שאול, פיתוח עסקי מתחרה במלחה וכן מחסור ... הקיבולת שתוכננה למתחם הייתה כ-4,600 יחידות דיור, 2,200 חדרי מלון. ו-32,000 מ"ר ...

משטרת ישראל ;lt& דין וחשבון שנתי 2005 - בית מורשת משטרת ישראל

https://www.policemuseum.org.il/wp-content/uploads/2019/10/%D7%93%D7%99%D7%9F-%D7%95%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99-2005.pdf

פינות קודש. ניתנו 2,362 שירותים פרטניים לשוטרים, ביניהם •. עריכת חופות, בריתות ... מצלמות,(H&O) מדים וציוד, ביגוד אישי וציוד ספורט ... אחסנה מכרז מדים, צמצום מחסנים, חלופות.

ביצוע עבודות גישור של כביש חוצה ישראל /212 בקטע - חברת כביש חוצה ישראל

http://www.hozeisrael.co.il/download/files/%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%9D_%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%9C_%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98.pdf

30 אוגוסט 2011 ... המועצה הארצית לתכנון ולבניה. המבקר את עבודות הביצוע . " קו כחול. - ". תחום השטח הנכלל ... ת החשבון החלקי ידאג הקבלן להגיש לוח זמנים מעודכן ל. אותו. החודש.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.