החלטות הוועדה לשנת 2013 - Gov.il

8 ספטמבר 2013 ... (א) מוסדות מעשה חייא. א-. 20130189/2 ... (א) עלה נגב - נחלת ערן. א-. 20131436/2 ... חסות הנוער לקראת שחרורם לקהילה, בסך 100,000 ₪. (עזבון 3297).

החלטות הוועדה לשנת 2013 - Gov.il - Related Documents

החלטות הוועדה לשנת 2013 - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/decisions_estates_committee1/he/2013_1.pdf

8 ספטמבר 2013 ... (א) מוסדות מעשה חייא. א-. 20130189/2 ... (א) עלה נגב - נחלת ערן. א-. 20131436/2 ... חסות הנוער לקראת שחרורם לקהילה, בסך 100,000 ₪. (עזבון 3297).

החלטות הוועדה

https://www.meida.org.il/wp-content/uploads/2007/11/Publications_Permissions.pdf

טנה שפניץ . ורדה לופטהויז. דצמבר 993. פברואר 94 ... 12.3.00. חמש משמרת. יצחק פונדק. ינואר 2000. 12.3.00. דצמבר 999. תקל ופרסין - נמך מהפיכה אליעזר צפריר. ומילוט באיראן.

10 מס' ישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מ החלטות 28.6.2017 ,ז"ע

http://che.org.il/wp-content/uploads/2016/12/%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%94-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96-10.pdf

28 יוני 2017 ... מרכזת בכירה בתחום מאגרי מידע. רו"ח ג'ניה מיטניצקי ... מתווה למיזוג המרכז האקדמי כרמל עם המכללה האקדמית נתניה .11. המרכז האקדמי שלם. 11.1. דו"ח הוועדה ...

חוברת הוועדה בראשות חה"כ דני דנון - החלטות תשובות שרים

https://www.knesset.gov.il/committees/heb/docs/aliya_18-3.pdf

1 אוגוסט 2011 ... גלן בק הדגיש כי. " התקשורת השתנתה. ,. והפוליטיקה כפי שהכרנו אותה נעלמ .ה. המסר. החדש הוא. : תגידו את האמת . אנשים בכל העולם רוצים לשמוע את האמת.

החלטות מישיבת הוועדה לתכנון ולתקצוב מס' (939) 5 ... - המועצה להשכלה גבוהה

http://che.org.il/wp-content/uploads/2016/12/939-5-6.1.10.pdf

6 ינואר 2010 ... ר עמי כרמלי. פרופ' משה מנדלבאום. גב' הילה מגדלי. מר שמואל סלאבין. פרופ' צפורה שקד. U. מנכ"ל מל"ג/ות"ת. U. : רו"ח סטיבן ג' סתיו. U. מינהל מל"ג/ות"ת.

518 פרוטוקול החלטות מישיבת מליאה מספר הוועדה ... - החברה להגנת הטבע

https://www.teva.org.il/GetFile.asp?CategoryID=1409&ArticleID=7461&ID=8362

שרון טל. -. יוע. צת. משפטי. ת. לוועדה המחוזית. גב' רחל דוד. -. ממונה ועדה מחוזית. גב' ענת אלשיך. -. מזכירת הוועדה המחוזית. נעדרו. : גב' הילה לבנה סירוטה. -. נציגת משרד המשפטים.

פרוטוקול החלטות מישיבת מועצת עיר מן המניין מס' 20 לשנת ... - עיריית כפר יונה

https://kfar-yona.muni.il/wp-content/uploads/2018/11/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%AA-%D7%9E%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%9E

5 נובמבר 2019 ... 20 .7. אישור שינוי בבעלות חשבונות בנק גן מנחם בבנק הפועלים. 12. סניף. 675 ... דובר: איינס חוזרת בגדול. ששי מגידו: קדימה מי בעד? אלבר. ט? מי בעד? דובר:.

עיקרי החלטות - דיון הועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2014 מי

http://www.patients-rights.org/uploadimages/Health-Basket-26-11.pdf

4 נובמבר 2015 ... ד"ר עפו אגבאריה, הרב חיים איידלס,. מר יאיר אסרף,. פרופ' רפי ביאר,. ד"ר. יאיר בירנבאום, ד"ר טליה ... מגר' ליאורה. בן. -. ארצי,. ד"ר עינב הורוביץ,. ד"ר אריאל המרמן,.

2018 שירותי הבריאות לשנת סל הוועדה הציבורית להרחבת 12 .1 1 .2017 ...

https://www.health.gov.il/Services/Committee/vsal/HBS2018/Documents/P12112017.pdf

12 נובמבר 2017 ... כן, הראה כי ישנו סיכון מוגבר לתרומבואמ. בוליזם ורידי וספסיס עבור חולי. ITP. לאחר כריתת טחול לעומת חולים שלא עברו כריתת טחול. הסיכון ל. -. BTE. היה. 4.3.

2018 אות לשנת שירותי הברי סל שיבת הוועדה הציבורית ... - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/Services/Committee/vsal/HBS2018/Documents/P27112017.pdf

27 נובמבר 2017 ... הפגיעה, חלק מהלוקים בשיתוק מוחין נמצאים בסיכון גבוה. יחסית לפתח עששת ... ALP. ואחר כך. במקרים מתקדמים יותר. בילורובין. במטרה באמת לצמצם את. הסיכון.

2019 רשימת החלטות של ועדת הערר לשנת 1 ערעור תוצאת הערר שם ערר ' מס ...

http://meyda.education.gov.il/files/PortalBaaluyot/POB/licensing/appeals/list-2019.pdf

מגן הלב. ערר. 93/2019. מרגניתא דרבי מאיר. נמחק טרם דיון. ערר. 92/2019. שערי חסד. ערר ... זכרו תורת משה רמת בית שמש ... מוסדות בית מלכה לחינוך בית יעקב חסידי בעלזא.

2018 רשימת החלטות של ועדת הערר לשנת 1 ערעור תוצאת הערר שם מס' ערר ...

http://meyda.education.gov.il/files/MinhalRishuyBakaraAchifa/reshimat_hachlatot_2018.pdf

העמותה למען הילד. נמחק לאחר דיון ... דרכי הלל. נמחק לאחר דיון. ערר. 90/2018. גן אילנות קרית מלאכי. נדחה לאחר דיון. ערר. 89/2018. עמותת ... מוסדות תורת אליהו. –. תורה ומדע.

דוח מבקר העירייה לשנת 2013 - עיריית רחובות

https://www.rehovot.muni.il/uploads/n/1434442856.2406.pdf

מרק. בחורף. מיץ. ממותק. בקיץ. התפריט ניתן לשינוי שבועי בערכים תזונתיים שווים ... פירות וירקות חיים יוגשו כשהם רחוצים ויבשים ומוכנים לאכילה. .2 ... גול/קינואה/קוסקוס/תירס/תפו ... כהן מלזין. קנטרוביץ. 211. 336. 254. ה.לר. שד' חן )ב(. 1151. 3.1. 13. 76. עירייה. הרצל. 51.

דו"ח לתושב לשנת 2013 - עיריית אילת

http://www.eilat.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/2013.pdf

בו פעלה האגודה למען הקשיש, במימון של שירותי בריאות כללית ועיריית אילת. ... שחמון. הפארקים כוללים גדר הסוגרת את הפארק ובכך ניתן לשחרר את הכלב לריצה בחופשיות, מתקני ...

דוח מבקר העירייה לשנת 2013 - עיריית גבעתיים

https://www.givatayim.muni.il/Services/others/DocLib2/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA%202013.pdf

דו"ח ביקורת גני ילדים. דו"ח זכאות גני ילדים לשכר לימוד. -. יוני. 3102. מבוסס על דוח משרד החינוך אוח חודש. 31.8.02. חוסר תלמידים לעומת תקן. מס"ד. סמל גן. שם גן. סה"כ תלמידים.

חוברת הצמיג והטיפול בו- מעודכנת לשנת 2013

http://sfile-pull.f-static.com/image/users/125534/ftp/my_files/tikia-clali/%D7%94%D7%A6%D7%9E%D7%99%D7%92%20%D7%95%D7%94%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%20%D7%91%D7%95%202013-1.pdf?id=12947340

להרכיב. ברכב. צמיג. שזהות יצרנו. אינה ידועה ולא. מוטבע. עליו שם היצרן. קוד היצרן. תאריך יצור הצמיג ותקן המעבדה המאושר של הצמיג . ליד. שם. היצרן. יבוא מימין לתו התקן. E. או. DOT.

דו"ח הפניות לשנת 2013 - המועצה לצרכנות

https://www.consumers.org.il/files/2014/complaints_report_2013.pdf

שליחויות והובלות ודואר. 233. 149. 56%. 0.6%. 116. 143 ... טלפון. 1ל. קווים. ו. 2000. דקות. חינם . התניתי. את. ביצוע. העסקה. בהודעה. שלהם. לניתוק. חברת. הוט ... זיג זג . בשנת. 1023. הוכנו. 1,0. כתבי תביעות. בתחום המוצרים לבית ובפרט ריהוט . להלן המהויות עליהן פונים ...

תכנית עבודה לשנת 2013 - עיריית נתניה

https://www.netanya.muni.il/?pg=getfile&CategoryId=2231&ArticleID=3486&fileid=2629

הדבר מעיד יותר מכל כי עיריית נתניה מובילה ... אחזקת. מוסדות חינוך. ,. משק ואינוונטר. חינוך בלתי. פורמלי. פסגה. כח. אדם. לוגיסטיקה. חשבות ... השתלמויות וישיבות הטמעה בנושא ניצול.

לפי נתרם דיווח תרומות לשנת 2013 - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/Subjects/Finance/Documents/T5_2013.pdf

מדוגר מכשור רפואי. 3,637. מדוק בע. מ". 5,820. מדטרוניק. 12,000. מדיסון פארמה בע. מ". 25,989. מדיספק. 3,288. מעבדות רפא. 10,500. מרק סרונו. 7,031. מרק שארפ ודוהם ישראל.

להורדה יקירי העיר לשנת 2013 - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Forms/%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%99%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA%202013.pdf

הים, משמש חבר של כבוד בהנהלת דגם הגלשנים. האולימפיים והעניק לגל פרידמן את מדליית הזהב. באולימפיאדת אתונה. אהרון בוצר מכהן בתור חבר בהנהלת עמותת חיל הים.

דוח לשנת 2013 - מרכז מידע כנרת - חקר ימים ואגמים

http://kinneret.ocean.org.il/text/ann_report/ann_Report_2013.pdf

7 יוני 2014 ... צדפות משני המינים המוכרים בכנרת (אוניו וקורביקולה) נעדרו לגמרי מהמים הרדודים: בכל ה. תחנות ... phytoplankton communities and food-web dynamics.

הרשות השופטת במדינת ישראל דין וחשבון לשנת 2013 - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/freedom_of_information_report2013/he/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%20%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%202013.pdf

בית המשפט העליון. עבודת בית המשפט העליון. פעילות המדורים בבית המשפט העליון. בתי המשפט המחוזיים. פעילות בתי המשפט המחוזיים 2013-2006. בתי משפט השלום. פעילות בתי ...

2018 הוועדה הציבורית להרחבת שירותי סל הבריאות לשנת ... - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/Services/Committee/vsal/HBS2018/Documents/P19112017.pdf

19 נובמבר 2017 ... ביחד עם לטרוזול, או לטרוזול עם פלצבו. חציון ההישרדות. ללא התקדמות המחלה, אתם זוכרים. שהיה לנו הפרש של. 10. חודשים בפאזה. 2. , אז גם פה ההפרש הוא של.

8102 הבריאות לשנת שירותי ישיבת הוועדה הציבורית ... - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/Services/Committee/vsal/HBS2018/Documents/P18102017.pdf

PRP. לא. כלול בסל. הסטרואידים כן. שני מחקרים שהשוו בין השפעת ההזרקה של. חומצה היאלרונית. להשפעת ניתוח ... ה זריקות צריך לתת, אחת עד שלוש, ואי. אפשר להג. דיר מה כמות ... השמיעה הפער הכלכלי הלך וגדל בין עלות של מכשירי שמיעה שהגיע. לאלפי שקלים לבין היכולת ...

2018 הבריאות לשנת שירותי סל הוועדה הציבורית להרחבת ... - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/Services/Committee/vsal/HBS2018/Documents/P24122017.pdf

24 דצמבר 2017 ... גידוליות של עמוד השדרה, מחלות רקמת חיבור, ומחלת שוירמן. ההערכה ... בהיפרפאראתירואידיזם משני בחולים עם מחלת כליה כרונית, שמטופלים. בדיאליזה אך אינם ...

2019 הבריאות לשנת שירותי סל הוועדה הציבורית להרחבת ... - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/Services/Committee/vsal/HBS2019/Documents/p22112018.pdf

22 נובמבר 2018 ... אחוז, זה מראה לכם בערך על איזה קבוצה אנחנו. מדברים. ... תת קבוצה של גידולים שאינם, אה לא, זה עדיין אשור סליחה. שאינם ... פרוסטטית וטופל בטיפול הורמונלי.

משרד הבריאות ישיבת הוועדה הציבורית 2019 הבריאות לשנת שירותי סל ...

https://www.health.gov.il/Services/Committee/vsal/HBS2019/Documents/p01012019.pdf

1 ינואר 2019 ... מאוחרים שמראים תוצאות אפילו יותר ארוכות טווח. ואני אנסה לפענח ... PSA. והעלייה בעלויות שלכם ב. -6. השנים שהבאתם, תואמת לחלוטין את ... בשתן מעל הנורמה.

2018 הוועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות לשנת ... - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/Services/Committee/vsal/HBS2018/Documents/p28122017.pdf

28 דצמבר 2017 ... המחירים האלה מול חברת התרופה, השתמשו במושג "מחירים שניתנו בצורה. חזירית", זה היה המושג. ... על דברים ישנים ודברים חדשים. אני זוכרת את האולטרסאונד על שם אריק ... אני כבר מרגישה כמו איזה תקליט שבור, כי אני כל פעם. חוזרת על. אותם דברים שזה ...

משרד הבריאות ישיבת הוועדה הציבורית 2019 שירותי הבריאות לשנת סל ...

https://www.health.gov.il/Services/Committee/vsal/HBS2019/Documents/p13112018.pdf

13 נובמבר 2018 ... מם היה נמוך מהשיעור שנצפה בחולים שעברו טיפול בתרכיזים. חד, בתרכיזים ... of total bilirubin, alkaline phosphatase, aminotransferase, albumin, normal ... programs have an impact in the direct targeted populations there is yet not ...

משרד הבריאות ישיבת הוועדה הציבורית 2019 הבריאות לשנת סל שירותי ...

https://www.health.gov.il/Services/Committee/vsal/HBS2019/Documents/p04122018.pdf

4 דצמבר 2018 ... בתחומים שלא נגענו בהם עדיין ואנחנו ניגע, כמו עיניים וכולי. ... תוצאות מעודדות מאוד, והן כן, כנראה זה כן טכנולוגיה שנותנת. פתרון ... OCT. ו/או בדיקת שדות ראייה. כרבע עד שליש משטח. הרשתית הכולל יועד להזרקה ונבחר בקפידה על מנת להבטיח ככל האפשר.

2018 הבריאות לשנת שירותי סל ישיבת הוועדה הציבורית ... - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/Services/Committee/vsal/HBS2018/Documents/P13112017.pdf

13 נובמבר 2017 ... הבירור כולל לפחות בדיקת ... בדיקות דם למעקב, אפשרות לטיטרציה מהירה ועוד. ... Luc. על מחלות. אלו, הכוללות חסימה של וריד הרשתית המרכזי או הסעיפים שלו.

4102 לשנת סל הבריאות להרחבת שירותי הציבורית הוועדה ... - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/Services/Committee/vsal/HBS2014/Documents/p10122013.pdf

1 אפריל 2001 ... בדצמבר. דובר. : בתמורה להורדת מחיר. ... יש סימבלטה, יש ליר. יקה. דובר ... פרייס, לעומת מחירים שהם תלויי מינון, ויתרון נוסף, אם כי אנחנו ביטלנו אותו למעשה בשנה.

משרד הבריאות ישיבת הוועדה הציבורית 2019 הבריאות לשנת להרחבת סל ...

https://www.health.gov.il/Services/Committee/vsal/HBS2019/Documents/p25112018.pdf

25 נובמבר 2018 ... זה ניתוח, ואנשים הרבה יותר acute renal failure. והרבה יותר מדממים, לעומת זה, לעומת זה, אנשים שעושים להם. TAVI. יש בעיות עם המסתם אחרי, מה הפרוצדורה, ...

מ בנק לאומי לישראל בע דוח תקופתי 2013 לשנת - ברוכים הבאים לאתר ...

http://mayafiles.tase.co.il/RPdf/888001-889000/P888791-00.pdf

10 מרס 2014 ... קבוצת לאומי והתפתחותם. עסקי. תיאור. בנק לאומי לישראל בע. " מ וחברות מוח ... ביום. 31. באוקטובר. , 2013. הפיץ הפיקוח על הבנקים לחברי ועדת בנק. -. לקוח.

דוח סיכום פעילות השקיה בקולחים לשנת 2013 - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/BSV_Ratag-2013.pdf

31 דצמבר 2013 ... גד"ש שקמה. –. השקיה ללא היתר של אבטיח מללי, נעשה שימוע במשרד. חורשים. –. הקיבוץ משקה ללא היתר בשל בעיית רדיוסי מגן. בשטחי ההשקיה בקולחים.

דין וחשבון שנתי, חופש מידע לשנת - 2013 - המרכז הרפואי לגליל

http://www.gmc.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/dinvchshbonshnat2013.pdf

המרכז הרפואי לגליל,. בנהריי. ה. הינו. מרכז רפואי. ממש. לתי כללי, היחיד באזור המשרת כ. -. 622,22. תושבים. ממגזרים שונים: יהודים, נוצרים, דרוזים ומוסלמים. המתגוררים בערים, כפרים ...

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.