Untitled - נאמני תורה ועבודה

שחרור מחלט דרך האפשרות ... {ערן), גאולה ומדינה: דברי הכינוס השנתי למחשבון יפןאל, ... אמר ר' חייא לר' יוסי: ברוך הרחמן שתיקן הדרך גברים המסתתרים במערה, אור ירו המאיר אל אל ...

Untitled - נאמני תורה ועבודה - Related Documents

Untitled - נאמני תורה ועבודה

https://toravoda.org.il/wp-content/uploads/2015/10/Deot19.pdf

שחרור מחלט דרך האפשרות ... {ערן), גאולה ומדינה: דברי הכינוס השנתי למחשבון יפןאל, ... אמר ר' חייא לר' יוסי: ברוך הרחמן שתיקן הדרך גברים המסתתרים במערה, אור ירו המאיר אל אל ...

חלק 2 - נאמני תורה ועבודה

https://toravoda.org.il/wp-content/uploads/2018/01/gilyon199404_2.pdf

כלפי הבעל שלא להכות את אשתו מקורה בהשפעת תפיסות שוויון ומוסר. מודרניות, או ... החשובים, דן במעשה הבא: זוג שהסתכסך. לאחר שנתיים ... שלאחר 7 חודשי נישואין הכה את אשתו. החכם מבחין ... פסק דין מן המאה הי"ט, מסיר עו"ד יורם כנר מסווה מפני המלחמה בשם. השמרנות ...

דעות 3 חלק ב - נאמני תורה ועבודה

https://toravoda.org.il/wp-content/uploads/2017/08/Deot03-2.pdf

ערבי אי שם בשומרון ביוזמתו של תושב. המקום - סוחר בחלפים גנובים (בסאם. זועמוט). אל הקרקס מוצמד מטעם הצבא. סמל ראשון שמשון בלייברג - מש"ק. התרבות של הגיזרה (יורם חטב), ...

למה לעבוד? - נאמני תורה ועבודה

https://toravoda.org.il/wp-content/uploads/2015/11/%D7%9C%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93-%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98.pdf

עיצוב: נרית זליגר - קו הרכס ... על-פי נוסח הדפוס ממליץ ר' מאיר לאב ללמד את בנו 'אומנות נקיה וקלה. ... גם הפוסקים שחלקו על הרמב"ם (ראו למשל בית יוסף יורה ... להזמין פיצה עם.

אתה בחרתנו - נאמני תורה ועבודה

https://toravoda.org.il/wp-content/uploads/2015/10/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%90%D7%AA%D7%94-%D7%91%D7%97%D7%A8%D7%AA%D7%A0%D7%95.pdf

'תורת המלך' או 'דרך המלך'. 25. א. התפיסה ההלכתית. 27. ב. התפיסה המחשבתית. 28. "לא תרצח" או "לא תחיה כל נשמה". 29. "איטבח אל יהוד" - "מוות לערבים". 32. אחרית דבר.

דתי - הממלכתי החינוך - נאמני תורה ועבודה

https://toravoda.org.il/en/%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%AA%D7%99-%D7%93%D7%AA%D7%99-%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%AA-%D7%9E%D7%A6%D7%91-%D7%9E%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%94%

החינוך. הממלכתי. -. דתי. תמונת. מצב. ,. מגמות. והישגים. חלק. 'ג. אייל ברגר ... חל. ק ג. ('. דבר. י פתיחה. כתנועה ציונית דתית אנו מאמינים בכוחו של החינוך הממלכתי דתי ... גם את השפעתם של שני גורמים על תשובות התלמידים בנוגע לאקלים ... כיתה א. ' ממוצעת ב. תלמודי. ה. תורה. הציוניים. לומדים כ. -. 52.0. תלמידים במסגרות. ש ... סדרת מחקרים ש ... צבי צמרת ואחרים.

נוסח משולב - נאמני תורה ועבודה

https://toravoda.org.il/wp-content/uploads/2018/06/Tfilot_Web-2018-06-27-1.pdf

27 יוני 2018 ... הפיוט "ונתנה תוקף" נאמר במוסף בשני ימי ראש השנה, גם כאשר ההובלה היא בנוסח. "עדות המזרח"; הפיוט "אל נורא עלילה" נאמר בתפילת נעילה, גם כאשר ההובלה היא.

עוגנים, סטיגמות ונתונים - נאמני תורה ועבודה

https://toravoda.org.il/wp-content/uploads/2018/07/Nieyar-Emda-8-1.pdf

Hagay Oren. ביוזמת תנועת נאמני תורה ועבודה, ובשותפות קרן משפחת רודרמן. כתיבה: חגי אורן. ייעוץ: ד"ר דויד ברק-גורודצקי, לימור רובין, שמואל רוזנר. עיצוב גרפי: סטודיו דוב אברמסון.

לקריאת המאמר כפי שהופיע ב”דעות” - נאמני תורה ועבודה

https://toravoda.org.il/wp-content/uploads/2008/10/%D7%93%D7%AA-%D7%91%D7%9C%D7%AA%D7%99.pdf

על האתגר הרוחני-דתי שהשאיר לנו פרופ' אליעזר גולדמן ז"ל. בין גולדמן לליבוביץ. פרופ' אליעזר גולדמן ז"ל, חבר קיבוץ שדה אליהו,. היה חוקר בעל שיעור קומה בין לאומי, ועם זאת,. איש צנוע ...

דת מגדר צבא - זהויות נשיות: בין דת וצבא בישראל - נאמני תורה ועבודה

https://toravoda.org.il/wp-content/uploads/2017/03/%D7%93%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%98-%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%94-%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA-%D7%93%D7%AA-%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%A8-%D7%A6%D7%91%D7%90-%D7%96%D7%94%

עולה אפוא מתוך שלושה תחומים: דת, מגדר וצבא. ... כיום, קו החדשנות. ה ... גברים בתוך נגמ"ש. ... יכו ,תחתופמ תיטסינימפה ןתעדות. רקיע. תורישל היצביטומה. יאבצ. םייתד םיעינממ תעבונ.

הישגי בוגרי החינוך הממלכתי-דתי בבחינה הפסיכומטרית ... - נאמני תורה ועבודה

https://toravoda.org.il/wp-content/uploads/2016/03/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%99-1.pdf

אייר התשע"ה ׀ אפריל 2015 ... 2013, רק כ-5 6% מהנבחנים צברו 701 נקודות או יותר, ורק 8 נבחנים ... 11 המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, דו"ח סטטיסטי לשנים 2013-1999, עמ' 5 ...

היחס ללימודי חול ולהשכלה כללית במציאות זמננו - נאמני תורה ועבודה

https://toravoda.org.il/wp-content/uploads/2015/11/%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%9F-%D7%AA%D7%A9%D7%9B%D7%99%D7%9C-2.pdf

אסיה ע"ש גרמן זכרייב; המרכז לפיזיקה יישומית ע"ש משפחת. שלזינגר; המרכז לחקר הסרטן ע"ש פרופסור ישעיהו לנג ז"ל;. המרכז למשפט ולתקשורת; המרכז לחקר רעידות אדמה; המרכז.

יהדות ארה"ב נייר עמדה מס' 1: לקריאה לחצו כאן מה חלקם ... - נאמני תורה ועבודה

https://toravoda.org.il/wp-content/uploads/2017/11/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8-%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94.pdf

ייעוץ: פרופ' גור אלרואי, לימור רובין, שמואל רוזנר. תחקיר: אליאב גולדברג. עיצוב גרפי: סטודיו דוב אברמסון. עריכה לשונית והגהה: משה גרוס. כל הזכויות שמורות ©. חשוון ה'תשע"ח ...

בדרך תורה ועבודה - בני עקיבא

http://bneiakiva.org.il/wp-content/uploads/2017/10/zraim.pdf

אמון ואמונה. מטרות. 1. חברי התנועה יפתחו נקודת מבט לאומית ויקבלו אחריות לכל הסביבה – לסניף, ... סמל, סיסמה, המנון. 3 למידה על אישים בתנועה: הרב קוק, הרב נריה, יחיאל אליאש.

לימוד תורה לנשים :מבוא : מניין שאישה פטורה מלימוד תורה

http://asif.co.il/download/kitvey-et/binot/ranna1/1%20%2819%29.pdf

ורן. מפני מה מצינו שלוש מיתות שונות. , סיף[. מגפה וחולי מעיים המכונה הידרוקן. ] ולא נגזרה. מיתה. שווה על כל עובדי העגל ? אמר לה. ' ר[. אליעזר לאותה אישה חכמה. : "]. אין חכמה לאישה.

אור תורה סטון חטיבה ומדרשה תורנית לבנות - מדרשה תיכונית לבנות אור תורה

https://ortorabanot.org.il/wp-content/uploads/2019/06/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%AA%D7%A9%D7%A4-%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%97%D7%93%D7%AA.pdf

אפשר גם אחרת מתמטיקה לחט"ב לכיתה ז' חלק א'. )עד החלוקה להקבצות( ... חלקים ב ג. )לא לקנות עד החלוקה להקבצות(. הקבצה. -ג. קפ. יצה לגובה קפ"ל לכיתה ז חלקים ב. ג . ) ...

ועבודה אנרגיה או וסוף התחלה

http://www.oranim.ac.il/sites/heb/SiteCollectionImages/pictures/med/science-high%20school/%D7%90%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%AA-%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%D7%9D.pdf

בעבודה זו אנו משתמשים במושגים האוניברסליים 'התחלה' 'תהליך' ו'סוף'. הסבר קצר על. המושגים מוצג בקצרה בסעיף זה. להמחשת מושגים אלו מחוץ לגבולות הפיזיקה, אנו מצרפים.

דפי מידע נאמני כאב

http://ismm.org.il/wp-content/uploads/2018/06/%D7%93%D7%A4%D7%99-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%A0%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%99-%D7%9B%D7%90%D7%91-%D7%90-2019-2018.pdf

פרמקולוגיה של הכאב: ▫. מבוא לפרמקולוגיה ברפואת כאב. ▫. תרופות לכאב נוירופתי. ▫. תרופות לכאב נוסיספטיבי. ▫. תרופות ממשפחת האופיאטים. ▫. PBL. ) Problem-Based Learning.

נאמני קואופ מפספסים - ויקטורי

https://ir.victory.co.il/wp-content/uploads/2019/10/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A7%D7%95%D7%90%D7%95%D7%A4-%D7%93%D7%94-%D7%9E%D7%A8%D7%A7%D7%A8-%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%

בתיק בדיב 2015 * 25, נזר עונש. של 7 שנות הישנוייה על גבי גילה נפתלין, נושאת רישיון מס !4275, מענה קדושת אהרון 6, ירושלים 5447808. חוקרי ההיעליה ביום 1 . 1 . 10 ועד יום 31.

דוח כספי 2013 - נאמני מרכז שניידר

https://www.friendsofschneider.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/kaspi2013.pdf

6 אוגוסט 2014 ... מתן - משקיעים בקהילה (עייר). נובו נורדיסק בעיימ. סבתי שלמה מנהל עיזבון סודאי ויולט. ערייד ארי אליעז, מנהל עזבון המנות חיים מרכס. פרולוגייק בעיימ. קלקשטיין גל.

תחרות נאמני פיסיקה על שם ערן כוכבי ז;quot&ל

https://ptc.weizmann.ac.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/63-69.pdf

... התאוצה הזוויתית של המערכת כשהמיקום של המנוע משתנה." תחרות נאמני פיסיקה. על שם ערן כוכבי ז"ל. ד"ר איליה מזין, בית הספר התיכון מכבים-רעות, תכנית רוטשילד-ויצמן למצוינות.

נאמנים לשניידר - נאמני מרכז שניידר

https://www.friendsofschneider.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/magazine5.pdf

5 נובמבר 2012 ... עמותת ידידי מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל )ע"ר( מגזין נאמני מרכז שניידר. גליון מס' 5 נובמבר ... עינב מקוב-חסון, נכדתו של ישראל מקוב, נשיא עמותת נאמני.

תוכנית עידוד קריאה לבני נוער נאמני ספריה - מרכז הספר והספריות

https://www.icl.org.il/wp-content/uploads/2015/04/mobile-libraries-2015-r.pdf

פעילות מובנית. לעידוד קריאה. ספרן. : השאלת. ספרים. מתנדב. : קריאה חופשית לילדי. האימהות במתנ. ס". **. מפגשי עידוד קריאה לאימהות לא עובדות מתקיימות גם בשעות הבוקר ...

26.1.19 סיכום ישיבת נאמני החורש - כפר החורש

http://www.k-h.org.il/cgi-webaxy/item?1150

26 ינואר 2019 ... להיות חלק מאירוע חלב. ודבש או פסטיבל אחר(. } שמירה על מאזן נעים בין. פרסום השביל החו. צה. ושמירה עלי. ו אינטימי של. חברי הקיבוץ{. לרענן. . לשקם את ערוגת.

תורה אלקטרומגנטית

http://www.underwar.co.il/download.asp?ID=417

28 ספטמבר 2009 ... L. (12.16). הזרם בחוט יוצר שדה מגנטי H, עם רכיב ϕ בלבד. על המעטפת,. 2πa · Hϕ (r = a) = I. (12.17). ולכן,. Hϕ = I. 2πa. (12.18). נחשב את וקטור פוינטינג,.

הכנסת ספר תורה

https://rgl.org.il/rgl.org.il/originals/1498985602%D7%90%D7%92%D7%93%D7%94%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94.pdf

יערות דבש, ח"א, ד': "חכמת אדם תאיר פניו, ולכך הראשונים שהיו למעלה מהמזל היו בעלי ... להשתמש בהם, וכיצד, שתחליש כחותיו תחלה, זהו ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים כל הזמן הזה ... פיליפינים,. רומנים. וסינים, נודדים מבתיהם ובאים אלינו לתקופות ארוכ. ות. "ולא תהא כהנת ...

גירושין - דין תורה

http://dintora.org/assets/files/54881519743457.pdf

מםג, עוד וזאת. ד. לשונו. בפרטו, י'לאגח פ"גר הל ש. הסוף בק רן ככתב ש. תשובה. סתברמ,. כיתה הלא שאדמ. כברים דומר לוונתו. פשוטם. ל. אכה בפייהכ התיר. י גוונא. יבר דודם קוא ההריש,.

לשון הרע - דין תורה

https://www.dintora.org/assets/files/35191454321286.pdf

אלגזאלי. בעניין. שמירת. הלשון. בפירושו. של. 'ר. ישראל. ישראלי. מטולדו. 'ל. אבות. '",. בתוך. : האסלאם. ועולמות. השזורים. בו ... תשובות האפשריות. השונות. לשאלה ... )1. א. 2(). (. שלב. הלגליזציה. הראשון. -. התייחסות. הרמב. ם". לאיסור. לשון. הרע. בחיבורו. " משנה. תורה ... והטקסט שם. (. חידוש. זה. של. ה. " חפץ. חיים. " נשען. בחלקו. על. דיוקים. ממקורות. הלכתיים. ובחלקו.

תורה שבעל פה

http://meyda.education.gov.il/files/hemed/goren6.pdf

כתב: הרב ד”ר יהודה זולדן, מפמ”ר תורה שבעל פה. יחידה 13 | בציפייה ... הרב שלמה גורן הרבה לעסוק בסוגיות תורה ומדינה בהיותו הרב הראשי לצה”ל וכן אחר. כך, בהיותו הרב הראשי ...

רינה של תורה

https://blackdigital.co.il/wp-content/uploads/2020/03/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA.pdf

2 מרס 2020 ... קטונתי מחשבונות שמים, אולם את אשר ראינו בעינינו. עליי להודיע בהגיע עת רצון זו בה הרגשנו שנושענו, ואף. זכינו לראות כך תוך זמן קצר. )י.ו. רמת אלחנן, פורסם במדור ...

סדר הכנסת ספר תורה

http://ott.co.il/he/wp-content/uploads/2016/11/%D7%A1%D7%93%D7%A8-%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94.pdf

תֵּצֵא תוֹרָה, וּדְבַר-יְהוָה מִירוּשָׁלָם: בָּרוּךְ שֶׁנָּתַן תּוֹרָה לְעַמּו יִשרָאֵל בִּקְדֵשָׁתו: ספר התורה החדש מגיע מהבית לבית הכנסת. כל ספרי התורה יוצאים לקראת ...

דברי תורה ט

http://www.munkatcherseforim.org/pdf/mincheaelazer/divre%20torah9.pdf

טרבד. ןיעמשנ. ךתדובעל. מ"מ. ל"י. ש. המ. תוטרשב. יפכ. עודמו. ט"ט,ןנהמ. שודקה. ע"יז. שמתשהש. םהב. םימעפל. םחלוצו. םיצלהל. ליצהל. ינב. לארשי. שו. רוצעל. דעב. םיעשופה. םידריגד.

אלו שבעה ספרי תורה

https://orot.ac.il/sites/default/files/shmaatin/126-5.pdf

דבר שהוא מן המפורסמות והמוסכמות, שיש לנו חמישה חומשי תורה, ומעתה לפי קביעה. זו יש לנו שבעה ספרי תורה. וכך אנו מוצאים בחזייל: חכמות בנתה ביתה, חצבה עמודיה שבעה' (משלי ...

משפט - תורה ומדינה

https://www.toramedina.org.il/media/1693/%D7%91%D7%99-%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%9B%D7%95-08.pdf

סמכויות המלך לסוברים שאין דינא דמלכותא דינא בארץ ישראל ... ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות ואח"כ ליהודים היתה ... הוריק את חניכיו בהלכה עמוקה עד שהיה קשה להם להבין.

דברי תורה ראה - Israel 613

http://www.israel613.com/books/DIVRE_TORAH_HEBREW_REE.pdf

אמתלאי בת כרנבו (כרים, מצאן טהורין הן, ואברהם טהור,. רשייר), אמיי דהמן אמתלאי בת עורבתי (עורב טמא הוא,. והמן נמי טמא היי, רש"י), וסימניך טמא טמא טהור טהור. ופריך בגמרא שם ...

החינוך לאהבת תורה

https://orot.ac.il/sites/default/files/shmaatin/139-13.pdf

בבחינת "ונפשו קשורה בנפשו". וכדברי המהרייל*: כי הרב שלומד תורה לתלמיד, יש. לרב צירוף אל התלמיד והתלמיד אל הרב.... ודבר זה בכל רב ותלמיד בעולם אף אם. לא יהיה מיוחד אליו, ...

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.