כנס החינוך המדעי - משרד החינוך

תחומיות ובינתחומיות בחינוך המדעי, STEM פאנל שיח: בהנחיית פרופ' רון מילוא, מכון ויצמן למדע, יו"ר ועדת המקצוע מדע וטכנולוגיה. סדר היום. יום ראשון, ט' בניסן תשע"ח, 25 במרץ 2018.

כנס החינוך המדעי - משרד החינוך - Related Documents

כנס החינוך המדעי - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Motav/scientific_education_conference.pdf

תחומיות ובינתחומיות בחינוך המדעי, STEM פאנל שיח: בהנחיית פרופ' רון מילוא, מכון ויצמן למדע, יו"ר ועדת המקצוע מדע וטכנולוגיה. סדר היום. יום ראשון, ט' בניסן תשע"ח, 25 במרץ 2018.

מונחון לתהליך החקר המדעי - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/MadaTechnologya/hatab/heker/munahon_2016.pdf

שאלת חקר. 15 . שגיאות מדידה. 16 . תוצאות החקר. 17 . תצפית. חקר. ב. מונחי. טיפול בנתונים )לפי סדר הא"ב(. : 18 . גרף עוגה. 19 . גרף עמודות. 20 . גרף פיזור. 21 . טווח. הפיזור של.

חשיבות החינוך המדעי בקרב מוסדות חיצוניים למשרד החינוך: בנושא לימודי מ

http://education.academy.ac.il/files/7-%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%A8%20%D7%94%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%90%D7%94%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94%20%D7%90%D7%93%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D.pdf

23 אוגוסט 2016 ... דוד שרת. : מעלה אדומים היא עיר. חדשה ו. קטנה. יחסית. –. בת. 40,000. תושבים . בעיר פועלים. 21. בתי ספר. -ו. 74. גני ילדים. מחזיק תיק החינוך. בעיר. הוא ראש ...

מדינת ישראל משרד החינוך מִ נהל החינוך הדתי העל יסודי על החינוך הפקוח מ

http://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/ivrit_hinuch_leshoni/Chativat-Beynayim/mesimat%20haaracha%20hemed%20israel.pdf

יתכנו גם תשובות נוספות שמבטאות הערכה. מקטע ב': )שורה. 1. ( הוא זכה. לאתרי אינטרנט יותר ... המשפטים ובין החלקים השונים של הטקסט ושימוש נכון. במילות קישור מתאימות. 15. נק' ...

לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו ברפורמות בחי

http://yozma.mpage.co.il/SystemFiles/homraireka.pdf

13 ספטמבר 2016 ... המרכז הארצי למורי. הביולוגיה ולמורי מדעי הסביבה. ,. 2016. (. •. מרכז ארצי למורי הפיזיקה. –. פועל משנת. 1995. במכון ויצמן למדע. ) אתר מורי הפיזיקה. ,. 2016. (.

תובנות ממהלכי עבר לקידום החינוך המדעי בישראל - היזמה למחקר יישומי בחינוך

http://education.academy.ac.il/SystemFiles/22974.pdf

זהבה שרץ, חברת סגל במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע. יום העיון. אני מודה ... קידום הישגים לימודיים במיוחד באמצעות פיתוח של תפקודי לומד המותאמים למאה ה־21. 2. ... בשנים 2013-1999 ניהלה עליזה בלוך את תיכון ברנקו וייס בבית שמש, שהוביל תהליכי. שינוי ואף ...

החינוך שימור מורים חדשים במערכת : לבחינת התרבות ... - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/LishcatMadaan/TeacherAbsorption.pdf

פרק 5: תפיסות מורים חדשים את קליטתם בבית הספר: השוואה בין בתי ספר משימור גבוה לבין בתי ... רשימת ל. וחות. רשימת טבלאות: טבלה מספר. 3.1. : תיאור המדגם הכללי: מורים, מנהלים ... שי. ת. מ. ר. מדד. טיפוח. 5). ה,. גבו. -5. מוך(. נ. מורים. 1. אינה. מורה לפיזיקה. 26. נקבה. 2 ... מה שעובד שם טוב, זה שנותנים הרבה מאד חופש למורה, שזה מצד אחד חיובי ומצד.

תכנית הוראה להטמעת יעדי החינוך הלשוני בכיתות ה'- ו' - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/8BEACADF-BE8A-4D36-B0CB-23D0F9C74862/156408/hayVav.pdf

במהלך שנת הלימודים תשע"ב - תשע"ג ישלחו לבתי הספר גם יחידות הוראה ו-50 ספרים. לקריאה להנאת ... דרך במימוש מטרות השפה ובעמידה בהישגים הנדרשים על-פי תכנית הלימודים. ... מטען הידע הלשוני ואוצר המילים שנבחר להוראה - יילמדו תוך כדי הוראת התכנים שבהם עוסקת היחידה. ... קובץ 'סיפורי מילים' מאת רוביק רוזנטל )קובץ דיגיטלי בהוצאת משרד החינוך, 2010.

החינוך למשרד שמורות הזכויות כל © . החינוך משרד , הפדגוגית המזכירות עבור

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/MadaeySviva/sadnasvivatet2017.pdf

27 פברואר 2017 ... אוויר/קרקע; מד לחות אוויר/קרקע, מד רוח, מד קרינה( וכן ... ועל איכות המים )יחד עם גורמים נוספים המשפיעים על כמות המים בכנרת: הירידה בכמות הגשמים,. ניצול.

קידום אקלים בטוח והתמודדות עם אירועי אלימות במוסדות החינוך - משרד החינוך

https://edu.gov.il/owlHeb/CHativa/RegulationsAndAdministrations/OrganizationandDirector/Documents/%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8%20%D7%9E%D7%A0%D7%9B%D7%9C%20%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%9

וכו'(. פעולות חובה. -. הזמנת הורים. -. בירור פרטי. האירוע עם התלמיד ועם הוריו. -. הטלת מטלה חינוכית הקשורה לאירוע. פעולות לשיקול דעת הצוות החינוכי. -. הרחקה מלימודים ליום אחד.

ארצי תרגיל התגוננות במוסדות החינוך ;quot&ירי טילים בשעת ... - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/DefensePreparednessDrill.pdf

ההפסקה. .ג. מועד התרגיל פורסם בחוזר מנכ"ל ב. 2. לאפריל. 2019. תרגיל התגוננות ארצי במוסדות החינוך בשנת הלימודים התש''פ .ד ... תרגילי פינוי. מחוץ למוסד החינוכי. בעת שריפה מחוזי. משולב עם. כב''ה. ומשטרת ישראל. (1. משרד החינוך ... מיקום ודו"ח תקינות ציוד. החירום.

קנון ושינויים בו במערכת החינוך בישראל מקרה מבחן∫ יצירתו של ... - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/HalachaVemase/MadaeyHaruachVehayahadut/KanonBialik.pdf

בבחינת יוצר שחובה ללמוד אותו בכיתה ח'. מסגרת החובה מתייחסת לשלושה שירים. שייבחרו מקבוצת שירים מוצעת, וסיפור אחד משניים, מתוך ויהי היום: "אגדת שלושה. וארבעה"י נוסח אחד ...

בן גוריון, גבעתיים - החינוך לחשיבה - פרסום ציונים מועד קיץ תש"ע - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/OfekPedagogi/taktzirim2013.pdf

אלון שבות. מחוז: ירושלים. שם מנהל/גננת: כרמלה יהב תמם. שם מפקח/ת: דבורה אבן צור ... יגאל אלון, גבעתיים. -. פיתוח סביבות למידה מקדמות חשיבה. בית. הספר. " יגאל. אלון. " מונה. -כ.

לחוק החינוך המיוחד 11 יישום תיקון - פרסום ציונים מועד קיץ תש"ע - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/mosdot/special_edu_law_amendment.pdf

הוראה, כוח אדם. והתנאים. הפיזיים(. ,. תוך שמירה על היקף. התמיכות שנקבע. לתלמיד. o. עבור תלמידים עם מוגבלות בשמיעה וחרשות יתבצע התהליך באמצעות מנהל. /. ת המרכז הטיפולי ...

ג "עשת 4- חוזר הפיקוח על החינוך הגופני מס - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/93901648-3BBD-44C5-B403-A2E308A3997C/171564/Chozer4.pdf

כלים להשבחת ההוראה. המורים שהעבירו שיעורי צפייה. עד כה. : שם המורה. בית הספר ... קבוצת בית ספר היובל מבשרת ציון ניצחה את קבוצת בית ספר הימלפרב בתוצאה. 80:87.

קריית החינוך ע"ש אהרון קציר - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/54220427-29D7-4254-B39E-5202299AD35B/180688/1.pdf

מבנה אנטומי של הברך: .2. בעל. שטח פנים ... מבנה קצות. ע. צמות השוק או. הירך. ,. או קיצור שרירים מאחורי הברך,. דבר אשר ... ניתוח תנועה יתבסס על מנח אנטומי של הגוף, וסוגי התנועה.

פרס שר החינוך ושר התחבורה והבטיחות בדרכים לבית-ספר ... - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/0DE9594A-0A0B-4F68-8D4E-65346D053CD0/199347/prass_2014.PDF

בית-הספר "מנשה אלישר" רמת שרת, ירושלים . ... אתם, תלמידי בית-הספר הזוכים היום בפרס, תהיו מחר המנהיגים שיביאו את בשורת השינוי בתרבות. ההתנהגות בדרכים. שינוי בתרבות ...

ג "עשת 5- חוזר הפיקוח על החינוך הגופני מס - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/93901648-3BBD-44C5-B403-A2E308A3997C/171563/Chozer5.pdf

10 יולי 2013 ... היובל. " ב. גבעת משואה . בביקורים אלו השתתפו. גם. הגב' רותי מזרחי. -. סגנית מנהל המחוז,. מר אברהם זוכמן. -. מפמ"ר החנ"ג,. הגב'. יפה דנון. -. מפקחת מר.

מכתב הזמנה לשר החינוך-תשעד.doc.docx - משרד החינוך

http://ecat.education.gov.il/download/sample/18320

שירונט. -. שיר "המסע לארץ ישראל", אתרי מידע, מפת גוגל, תוכנת קומיקס. ספרי הלימוד. "לחיות יחד ... שלמה גרוליך ולהקת שבא, שירונט: ... ואמי מבטיחה לאחי הקטנים . עוד מעט, עוד קצת ...

מדינת ישראל מדינת ישראל משרד החינוך משרד החינוך הפיקוח על החינוך הגופ

http://meyda.education.gov.il/files/Merkaz/Unituniqueness/sportsecurity2019.pdf

14 ינואר 2019 ... מחוז מרכז. הפיקוח על החינוך הגופני. תחום ביטחון, בטיחות ושע"ח. מחוז מרכז ... מפקח. ים. על החינוך הגופני. העתקי. ם: גב' עמליה חיימוביץ. -. מנהלת המחוז. מר.

פרסי החינוך - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Owl/Hebrew/edu-prize-2019.pdf

בית ספרי בטוח לתלמידיכם ולאפשר להם ללמוד יחד בכבוד הדדי, בהבנה ובשיתוף פעולה. ... גן אופל שוכן בשכונת רמת בית שמש, שכונה המאופיינת ... לצוות ולמנהלת הגב' גאולה אביב.

החצר האחורית של החינוך בישראל מערכת החינוך החרדית - קרן ברל כצנלסון

http://www.berl.org.il/wp-content/uploads/2018/02/%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%AA.pdf

חרדיים, מוסדות מוכש”רים כוללים בתי ספר ייחודיים כמו בתי ספר דמוקרטיים בחינוך החילוני, ... )2016-2017( כבר למדו במערכת החינוך החרדית 425,444 תלמידים: 112,938 ילדים בגני ... דומה של חופשות ללא שכר – חלקן עובדות בחופשים מבלי לקבל שכר כפול, וחלקן יוצאות ... 2013 פסק ביהמ"ש העליון כי על משרד החינוך לקבוע מתווה ברור ומדויק, הכולל לוח זמנים.

פעילות אגף החינוך לשנת הלימודים ז"עשת - פורטל החינוך רמת גן

http://www.ramat-gan.info/_Uploads/dbsAttachedFiles/active.mun.pdf

הפנינג קיימות. אשכול קש"ת )הבילויים( –. והטבע . ... החניכים המשתתפים בתנועות הנוער - 44%. בשנת הלימודים ... "עיר הילדים והנוער",. תכנית קיץ לנוער - "נעולים ברמת-גן - אין לאן.

ה פ ד ג ו ג י מ ה מ י נ ה ל - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/MinhalPedagogy/yesodi2015matana.pdf

מסמך מתנ"ה תשע"ו: מודה לכל השותפים שנטלו חלק בגיבוש. נציגי מנהלי מוסדות חינוך, מפקחים ... לבנות תכנית עבודה בית ספרית, הנתמכת על ידי סדירויות אפקטיביות המאפשרות קידום.

חג, שמח! - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/shefi/samim/purim/tichon_hemed1.pdf

ג( שיכור כלוט הוא ששתה כל כך עד שאינו יודע מה קורה איתו, והרי הוא כשוטה הפטור מהמצוות. ועיין בפניני ה ... עיין מקראי קודש פרנק מד, שמביא מקורות לשתות דווקא יין. אולם נראה ...

ס פ רי ם - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/DE4989C0-A3AF-42BF-AB72-40E0B6FED97F/194231/salat_mkul_tuv.pdf

'פוליסמיות. של כמתים בצרפתית' פרק במבוא דקדוקי ללומד הצרפתית(, נראה לנו שהמורים קוראינו. עשויים למצוא עניין מיוחד במאמרים על נושאים במורפול. וגיה של העברית החדשה,.

םרי שי שר ש ו ו םי - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/day_song/2019/80mus_att.pdf

הפיקוח הארצי על החינוך המוסיקלי והפיקוח הארצי על מורשת קהילות ישראל. ... משה זעפרני - מפמ"ר על מורשת קהילות ישראל ו. יוסי צדוק ... כינוי לעם ישראל עַ ם בֶּן הַ גְּ בִ ירָה -.

הרי געש - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/OryanutMada/Gaash.pdf

מכון ויצמן למדע . 107. הרי געש. " בשעה. 08.30. בבוקר. ,. ה. -18. במאי. 1980. ,. הרעישה התפרצות עצומה. את מדינת וושינגטון . הר הגעש סנט הלן. (Mt. St. Hellen). ,. השוכן בלבה של ...

צבי לם - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Yesodi/lemidaMshmatutit.pdf

צבי. לם. אמר כי הוראה היא חינוך באמצעות. הדעת. 1. חוו. דעתכם על אמירה זו . להלן קישור ... צבי. לם. ,. לחץ והתנגדות בחינוך. ,. מאמרים ושיחות. ,. עורך. : יורם הרפז . ספריית. פועלים.

ק לי ט ת ה ע ליי ה - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/AdultEducation/hed_haulpan/hed_2_87_elazar_leshem.pdf

עולי ברית המועצות לשעבר בישראל. 9111 ... אוכלוסיית העולים מברית המועצות לשעבר בישראל. מנתה ... במשקי בית קטנים, יחסית לאוכלוסייה היהודית )למעט עולי קווקז ובוכרה(, משקי.

š ³±š - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/110163D2-3B1F-41D6-B3FE-1D6AC5CBD5E8/168057/ModuleD0161150113.pdf

סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על־יסודיים. מדינת ישראל ... Answer the questions for either (A) The Road Not Taken OR (B) Count That Day Lost. A. THE ROAD NOT ...

בגן - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/MilatHayomBaGan.pdf

לכל מילה יש סיפור - פירוש המילה, מילים נרדפות, ניבים וביטויים. מה בסרטון? ... לי לבקש סליחה, דילמות מתוך הספרים המוכרים או מתוך הסרטונים. ... יש לי חברים / שלומית כהן-אסיף.

סטף - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/noar/sataf.pdf

היש · מ". מותאם לסדנת. "ההר ערש. האומה". מאת: רחל יוד. עריכה. : רונית בין. עריכה לשונית: אפרת חבה. עיבוד. : אלי שיש. תשע". ד. -. 1024. ---------------------------------------------------------------------------- ... מעיינות שכבה. –. עין סטף ועין ביכורה. – ... ו. את. תעלות המים המעבירות. מים. מהמעיינות אל מדרגות. השלחין . נשוב בעין ביכורה. אל. שביל ישראל ונרד במדרגות עד.

שבט - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/666C370C-33C2-4BA2-8442-296B88A3E17B/161156/206.pdf

נוהגים להתחיל בפיוט "שמע קולי אשר ישמע בקולות" וקוראים מנחה. "למנצח על הגיתית" )יש הנוהגים לקרוא גם פיטום הקטורת(, ו"אשרי". החזן והקהל אומרים "אל ארך אפים", מוציאים ס"ת, ...

עכו - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/noar/aconaman.pdf

5. מפות היש. מ". מתוך: עמוד ענן. 9. -. עיריית עכו. שפך נחל. הנעמן. חזור ... עיריית עכו ). (0. –. רחוב ו. יצמן. 34. העיר. עכו. היא עיר בעלת מורשת תרבותית וה ... ג'דידה, מזרע, כפר.

מטח - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Tarbutisraelmoreshet/RabinSeventhGradeMath.pdf

24 יולי 2017 ... מתוך ספר הלימוד שבילי תרבות – תרבות יהודית-ישראלית לכיתה ז | יום הזיכרון ליצחק רבין. יום הזיכרון ליצחק רבין ... בית שמאי ובית הלל. בחירה וגילוי מנהיגות פרק 2 ... שנתן יונתן צדק? בעקבות הרצח כתב המשורר נתן יונתן: ... האם קיום קבוצות דיון. תשלבו בין ...

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.