הפולמוס על ירושת הבעל את אשתו בתקופת הגאונים - בית ספר ג'ק, ג'וזף ...

שנושאה הוא מחלוקת על ירושתה של אישה שהתאלמנה, נישאה בשנית ולבסוף נפטרה מן העולם. תחילה. אבקש להראות ... בנימין אלנַ הַ וַ אנדִ י, פוסק קראי קדום בן המאה ה־9, פוסק גם הוא שהבעל יורש את אשתו, והוא. אף סומך את ... אנה בלפר–כהן, פרופ' רינה טלגם, פרופ' אדוין.

הפולמוס על ירושת הבעל את אשתו בתקופת הגאונים - בית ספר ג'ק, ג'וזף ... - Related Documents

הפולמוס על ירושת הבעל את אשתו בתקופת הגאונים - בית ספר ג'ק, ג'וזף ...

https://mandelschool.huji.ac.il/sites/default/files/mandel/files/dnyl_qn_-_hpvlmvs_l_yrvsht_hbl_t_shtv_btqvpt_hgvnym.pdf

שנושאה הוא מחלוקת על ירושתה של אישה שהתאלמנה, נישאה בשנית ולבסוף נפטרה מן העולם. תחילה. אבקש להראות ... בנימין אלנַ הַ וַ אנדִ י, פוסק קראי קדום בן המאה ה־9, פוסק גם הוא שהבעל יורש את אשתו, והוא. אף סומך את ... אנה בלפר–כהן, פרופ' רינה טלגם, פרופ' אדוין.

2.5 - אשתו תובעת נדקר מדג ומת הבעל מיליון - עמיקם חרל"פ

https://www.harlap.co.il/wp-content/uploads/2018/09/02112010.pdf

מעריב מהסלולר. הכי נקרא. הכי. מטוקבק. באתר. דפי. זהב ... עזרה. תנאי. שימוש. מנוי לעיתון מעריב. דרושים. במעריב. פרסמו ב. -nrg. מעריב. RSS. רכב. עבודה בחול. הובלות. רהיטים.

אשתו של רבי עקיבא: בין גילוי לשינוי

https://www.shaanan.ac.il/wp-content/uploads/2019/10/ben-israel-kasuko-4-25.pdf

'רבי. עקיבא. ובתו. של. בן. כלבא. שבוע: על. תפישת. האהבה. הרוחנית. בסיפור. הת. למ. ודי', ... התבן. מהשיער. והבעת. הרצון. של. ר'. עקיבא. להעניק. לאשתו. תכשיט. ירושלים. של. זהב, ... לגיבורת. הסיפור. ראו: ח'. מיטלמן,. 'רחל. אשת. ר'. עקיבא. וברוריה. ואשת. ר'. מאיר. כמודל. לח.

הפולמוס היהודי האנטי-נוצרי לדורותיו - יד בן צבי

https://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Article_75.6%281%29.pdf

תשבץ. של. ביטויים. מקראיים . גם. שימושו. בחומר. מן. האוונגליונים. האפוקריפיים. כבחומר. מן ... התווכח. עם. נוצרים . 28. מלבד. זאת. ,. בידינו. ידיעות. ברורות. על. מגעים. כאלו. בין. יהודים.

יעקב גולומב - על הפולמוס 'הניטשאני' בין אחד–העם למיכה יוסף ברדיצ'

https://in.bgu.ac.il/bgi/iyunim/DocLib2/4.pdf

ברדיצ'בסקי כתב על ניטשה בהתלהבות נעורים באיגרותיו התכופות אל ... על זיקתו של חוזה המדינה אל ניטשה ראו את מאמרי: '"כה אמר הרצל" על ניטשה', בתוך: ... כה אמר זרתוסטרא.

הלכות פסוקות מן הגאונים רע"ו

http://www.daat.ac.il/daat/vl/hilchotpesukot/hilchotpesukot01.pdf

נלי. אתר .[לכ'סי]. י(. לבר. והתותס. ב.נ.הן. ובכך. יהיה. הכל,. תותם. כתוך. תיתם. שהוא ... תגר'7. ס:כ'. ם:1מ !'זג. מרס. '.סו. ס(. ון!: מי,ה. מ6סו'. גמו. מיס. תה!גו'. ע1! מ11:ג1. הג6ון. דיק ... ערום. וליהא. לרר'. ינאי. ראמר. הפילק. צריכוה. גוף. נקי. כאלישע. בעל. כנפים. רא0ר,נ;. שלא.

קובץ חדש-ישן של תשובות הגאונים ותשובות הרי;quot&ף - jstor

https://www.jstor.org/stable/26546882

בהערת שוליים של הרב זאב וולף לייטר, שציין לכתב יד של אוסף תשובות הגאונים,. לייטר אף העתיק תשובה ארוכה ... בהדיה וכחשו על ההוא לוי ולא אשתכח, דינא מאי. הכין איתחזיאת לנא ...

שיטות הגאונים ודיוני הראשונים על תנאי כפול בדיני ממונות

https://asif.co.il/download/kitvey-et/avodod/avodot-tlmod/tnai.pdf

נראה להציע שמצב אימננטי זה של. סיטואציית התנאי ... סוף דבר, מתח אימננטי בין הרצון לאפשר חופש התנאה ובין ה ... תשבץ מן רבנו שמעון בר צמח, חלק ראשון, לעמבערג תרנ"א. תשב"ץ.

שיעורי תורה קבועים בעיר י הרבנים הגאונים שליט ע" "א

https://www.rishonlezion.muni.il/Residents/CommunitySports/Documents/%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%93%D7%99%20%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8%20-%20%D7%A8%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9F%20%D7%93.pdf

ה. 17:30. 18:15. הלכות. הרב אהרון אברג. ' יל שליטא. ביהכ. נ". " אורח החיים. " -. נחמיה. 111. א. -. ה. 17:00. 18:00 ... הרבנית שירן בוטה. מדרשית. " אור רפאל. " רחוב עטרות.

ירושלים בתקופת בית שני - Torah Ohr

http://www.torahohr.net/save_jerusalem/PDF_files/jerusalem-2nd-mikdash-heb.pdf

ירושלים בתקופת בית שני. בשנת. 539. לפנה. " ס כובש. כורש. מלך פרס את בבל וכך למעשה משתלט על. האימפריה הבבלית הרחבה. ,. שבתוכה נכללו גם ארץ ישראל וירושלים בירתה.

יזהר הירשפלד / קומראן בתקופת בית שני - יד בן צבי

https://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Article_109.1%283%29.pdf

םדצ. ילאמשה. םהינפשכ. תונפומ. הכמל. -. אלו. ןופצ. -. םורד. ,. המודב. ירבקל. םירבגה. ןארמוקב .9. דלפשריה. ךמתסמ. לע. ןגרוי. גרבנגנצ. ,. ךירפהש. וירבדל. תא. תונעטה. לש. סאיז.

יהדות לוב ותוניסיה בתקופת השואה

http://www.daat.ac.il/daat/shoah/biton34.pdf

בא אלי. בשער העלייה שם. ,. ואני שאלתי את אחי ואמרתי לו. : איך ?,. הוא אומר. : תראי. ,. איך. –. אני. בצבא ... יל כהן. -. סולל. ,. מייסד תנועת הצופים. היהודים בת. וניס . תפקיד הוועדה היה לדאוג לאספקת ציוד למחנות העובדים . .ה. ועדות כספים. – ... ושכח את תליית המן. התנכר לה.

רמת כורזים בתקופת המקרא - Design Editor

https://files7.design-editor.com/90/9007975/UploadedFiles/F064C2AE-C602-994E-0FC1-236D07A56E9B.pdf

בית צידה, בירת ממלכת גשור הנשכחת – מראה פניה של עיר בירה מקראית . ... בין חצור לכנרת: רמת כורזים בתקופת המקרא . ... בניגוד לדימוי המקובל של רמת כורזים כאזור ספר,.

ישעיהו גפני / ארץ-ישראל בתקופת המשנה והתלמוד - יד בן צבי

https://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Article_100.4.pdf

בספרות. חז. ל". כמקור. ' היסטורי. ' מחייב. הגדרה. מתוחכמת. יותר. של. המושג. ' היסטוריה. ;'. חיי. 95. ראו. : 'ד. אדן. -. ביוביץ. ',. מחקרים. בארכיאולוגיה. תלמודית. -. קרוזין. ',. סידרא.

פרק 2: העיצוב בתקופת המהפכה התעשייתית - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/omanot-shimushit/chativa-elyona/perek2-itzuv-maapeha.pdf

)פרק 2.2(, מציג את תגובת הנגד למהפכה ארטס אנד קראפטס )Arts and Crafts( תת-הפרק השני,. התעשייתית, כפי שהתגבשה החל מאמצע המאה התשע-עשרה ועד לסופה. תגובת הנגד ...

מדריך לרישוי ופעילות עסקים בתקופת הקורונה - gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/rishuy-asakim-doc/he/news_2020_corona_rishuy-asakim_madrich_rishuy_asakim_01_4_2020.pdf.pdf

לפני 4 ימים ... בימים אלה פרסם משרד הפנים. סדרת הנחיות. באשר להתנהלות מול עסקים. בתקופת מגפת הקורונה . ההנחיות. מקורן. בתקנות לשעת חירום . חומרת המשבר עלולה ...

מדריכי התיירים הציוניים בתקופת המנדט הבריטי - יד בן צבי

http://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Article_97.5.pdf

יוסי. כץ. הציונות. ושירקה. שן. ארץ. -. ישראל. : ,. ,,. ,,. מדריכי. התיירים. הציוניים. ,. " ,.,,,,. י. ,,,,1. ,,. ,1 ... את. מכלול. הסיבות. והמטרות. שהביאו. את. הממסד. הציוני. לחבר .להפיק. מדריכי. תיירים ... פז. ',. בושר. הנשיאה. ~. קצב. הקליטה. של. ארץ. ישראל. מדאיית. ההת .ישב .ת. היה .ד.ת ... טיול. בן. עשרה. ימים. בארץ . המחברים. ממליצים. לבקר. ביישובים. יהודיים. ) כמו. ירושלים.

התפילה בתקופת התנאים והאמוראים - Beurei Hatefila

https://www.beureihatefila.com/files/Ha_Tefila_B_Tekufas_Ha_Tananim_V_Ha_Amoraim.pdf

השונות, של ברכות קריאת שמע, של ברכת המזון ושאר ברכות הנהנין ועוד. מסגרות אלו ... ברם בהרבה. מקרים משמשת הנוסחה המקוצרת ״כן יהי רצון״, שאין בה לא לשון גוכח ולא שם הוויה;.

בתקופת בית שני המשנה והתלמוד - המחלקה ללימודי ארץ ישראל

http://lisa.biu.ac.il/files/lisa/shared/_______.pdf

ימי אלכסנדר מוקדון ועד חורבן בית שני, אגב הדגשת ימי בית חשמונאי ותקופת בית. הורדוס. ... חלק ראשון - תולדות ארץ־ישראל. ארץ ישראל עד ... הרהורי סיכום — המאבק הבין כיתתי.

נזקי עישון בתקופת ההיריון - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/HealthEducation/Documents/6th/800_6Edition.pdf

Smoking, Smoking cessation, Pregnancy Tobacco use, Secondhand smoke הפסקת עישון, גמילה מעישון,. נסקרו מאמרים מעשר השנים האחרונות, החל מ־2005 ועד אפריל ...

משתפי הפעולה בשטחים בתקופת האינתיפאדה - B'Tselem

https://www.btselem.org/sites/default/files/publications/199401_collaboration_suspects_heb_0.pdf

3 ינואר 1994 ... בטחונית בשירותם של גורמים עוינים, והועמד לדין בבית־המשפט הצבאי בלוד. במהלך משפטו ... ב-20 באוקטובר 1989 נתגלו בשתי דירות בתל-אביב גופותיהם של שבעה אנשים ... על דיסקרטיות: ״הזרועות הדוגמות הן המתאימות לפעול בנושא זה באופן פרטני ולפי.

שרה יפת / ירושלים בתקופת שיבת ציון: תחת כנפי האימפריה הפרסית - יד בן צבי

https://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Sara_Japhet_LR.pdf

ירושלים בתקופת שיבת ציון: תחת כנפי האימפריה הפרסית. א. שאלת תולדותיה של ירושלים בתקופת שלטון פרס אינה יורדת מסדר היום של מחקר ירושלים. ותולדות ישראל. רק בעת ...

גילויים גיאוגרפיים בתקופת הרנסנס – עידן התגליות בה תקופה ש , 51 - ועד תח

http://www.amalnet.k12.il/NR/rdonlyres/4593661B-FCAA-411D-922D-D57C32E92CA3/0/geography.pdf

גילויים גיאוגרפיים בתקופת הרנסנס. עידן התגליות. הי. א. התקופה שמתחילת המאה ה. -. 51. ועד תחילת המאה ה. -. 51. ,. תקופה ש. בה. חוקרים ומגלי ארצות אירופאים חיפשו דרכי מסחר ...

יוסף גוברין, יתומים יהודים בטרנסניסטריה בתקופת השואה ... - Yad Vashem

https://www.yadvashem.org/yv/pdf-drupal/he/education/romania/gourvrin_lecture.pdf

יאנוש קורצ'אק-TANUSZ KORCZEK. : THE SIXTH INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE IN ISRAEL. אאאא. פר. האי-* .. אר. ***. ה אשראי. *. י. : *. יייי. / אייר. אז.

האשמות החרדים בארץ בשנות ה-80 כלפי הציונות בתקופת השואה

https://humanities.tau.ac.il/sites/humanities.tau.ac.il/files/media_server/humanities/zionism/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA/%D7%99%D7%98/13.pdf

אהרון ישעיהו רוטר, ספר שערי אהרון, בני ברק תשמ"ב (1982), קובץ מאמרים. א ורעיונות על בעיות ... הטוב הוא הרב חיים מיכאל דב בר וייסמנדל, חתנו של מנהיג האורתודוקסית. בסלובקיה ...

חסידי אומות העולם בתקופת השואה מרדכי פלדיאל - Yad Vashem

https://www.yadvashem.org/odot_pdf/Microsoft%20Word%20-%202332.pdf

מרכז המידע אודות השואה. ,. יד ושם ביה. " ס המרכזי להוראת השואה. 9/1. חסידי אומות העולם בתקופת השואה. מרדכי פלדיאל. הגדרה ועקרונות. חוק זיכרון השואה והגבורה. יד(. -. ושם. ).

דימויים הדדיים של מורים ואיכרים במושבות הגליל בתקופת היישוב - יד בן צבי

https://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Seltenreich_Low_Res.pdf

מהוויי עירוני ומתרבות ספר. יחסם למורים נע ... יום בואו של וילקומיץ לראש־פינה, כאשר הוא עצמו היה עדיין צעיר לימים: 'גבר תמיר, שחור שער. ועבות שפם, רחב כתפיים, בעל פנים מביעות ...

הישיבה וההסבה בסעודה בתקופת המשנה והתלמוד - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Toranit/MekorotNose/AmIsrael/HayeshivaVeharihut.htm

בתקופת המשנה והתלמוד יש להבחין בין סעודה חגיגית או רשמית לבין סעודת חול. פשוטה . הסעודה הרשמית נערכה בצורה מכובדת ביותר תוך הקפדה על כללים מסודרים. ושימוש ברהיטים ...

העיצוב בתקופת המהפכה התעשייתית : 2 פרק שאלות לדוגמא - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/omanot-shimushit/chativa-elyona/abetim-beizov.pdf

תנועת הארט אנד קרפט. על התפתחות העיצוב. עד ימינו. שאלה. 8. ארטס אנד. קרפטס .1. הסבר. שלושה. מרעיונות התנועה. .2. הסבר מה הייתה הביקורת של תנועת "הארטס אנד קרפטס" ...

' ניתוח מרחבי של אתרים עירוניים בתקופת הברזל ב נטלי מסיקה

http://primage.tau.ac.il/libraries/theses/humart/free/002150204.pdf

הכרוא לכל תוגסנו תומדקה תמוח יאוות ירחא תבקוע הקלקלחה. ברעמבו חרזמב. ,. םילדגמה לש ינוציחה םדצ תא תמחות איה םורדבו ןופצבו . הרוגחמ הנבנ לולכמה. םיעפושמ ןבא תוריקו רפע ...

התקשורת בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי - העמותה להנצחת חללי חיל ...

http://www.amutakesher.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/mandat.pdf

19 אפריל 2019 ... דואר, מברקה, טלפוניה ושידורי רדיו לציבור – בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי,. מכיבוש הארץ ... ארץ ישראל התחלקה בין ווילאייט )פלך( ביירות, אליו השתייכו סנג׳ק )מחוז( עכו ... הוצאת יד יצחק בן־השלטון הבריטי על ארץ־ישראל 1930-1917, בחינה גיאוגרפית־היסטורית ... עמי. תוך כדי הטיפול, התפוצץ המוקש בידו־ידי רחל אוהבת־המוקש שנישא על.

סגירת מוסדות חינוך ביהודה, בשומרון וברצועת עזה בתקופת האינתיפאדה - jstor

https://www.jstor.org/stable/politika.21.68

רחוב. ,. גם כשזו. גלשה לתוך בתי הספר . חלק מהילדים התקשו להפריד בין הרחוב לבין בתי ... כוח אדם אקדמי בגדה המערבית ובחבל עזה. ,. תל אביב. : קרן ארמנד. המר לשיתוף פעול.

עליית כוחה של האורתודוקסיה ההונגרית בהנהגת היישוב הישן בתקופת המנדט

https://www.ariel.ac.il/wp/moreshet-israel-jurnal/wp-content/uploads/sites/209/2019/08/05_MoreshetIsrael_Keren-Kertz_Final.pdf

עליית כוחה של האורתודוקסיה ההונגרית בהנהגת היישוב הישן בתקופת המנדט. ואכן, בתקופה הקצרה שבין הקונגרס הציוני הראשון למלחמת העולם הראשונה גדל מספר. היהודים בארץ ...

בראשית ראשית בגימטרייה: מקורות חדשים לחקר תורת הסוד היהודית בתקופת הת

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/jstudies/files/_file_1457253647.pdf

יגל פזק שקוצית'(, שם שנדון בהרחבה כבר בתשובתו הידועה של האיי גאון בענייני. כאן נקרע העמוד, ואין לדעת אילו יחידות טקסטואליות הופיעו בחלק החסר 5שמות ושימושיהם. או בעמודים ...

'- הציונית אשהה' בתקופת הראשית של תנועת העבודה הבנית הנשיות 1903-1923

https://humanities.tau.ac.il/sites/humanities.tau.ac.il/files/media_server/all-units/%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%20%D7%94%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%9

נשוי" ..."הוא. 14. על פי אותה תפישה. ,. ביקשו שכניהן של נשות קואופרטיב התפירה ... ובראשם קלוד לוי שטראוס ... או במקרים מסוימים של בת זוג ... שכן תחליף אם ותחליף בת זוג היה ... :דדיה ! הינויצ ! השדחה הצולחה יחת ...! הינויצ. "...!. 284. המאל הרש תא הדילה תברקמ ...

נושא קהילת קרקוב בתקופת השואה – נושא בחירה בהיסטוריה לחטיבה העליונה

http://img2.tapuz.co.il/forums/1_141667306.pdf

קיצור תולדות הקהילה היהודית בקרקוב עד מלחה"ע השנייה (בספר עמ'. -7. 14. ) ... תחושה חדשה, אופיינית אך ורק להם, שהם נותקו מכל האנושות ושהעולם כולו שכח אותם. לאחר גירוש יוני,.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.