הרבנות הראשית לישראל - Gov.il

המידע מתעדכן. כל העת באמצעות עובדי הרבנות המשמשים כאגרונומים ומבקרים במטעים וכן באמצעות. אגרונומים פרטיים הפועלים ומקבלים מידע שוטף מהחקלאים בשטח. המידע המעודכן.

הרבנות הראשית לישראל - Gov.il - Related Documents

הרבנות הראשית לישראל

https://www.kosharot.co.il/loadedFiles/idkunKashrut885.pdf

2 מאי 2012 ... א עמק חפר. –. כפר הרוא. " ה. ולאחר. קבלת. ממצאי חקירת היחידה הארצית ... מנתונים שהתקבלו מרבנות כפר סבא. ,. עולה ... פלאפל בריבוע. , ". רח ... פיצה דומינו. , ".

הרבנות הראשית לישראל - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/hofesh_hameida/he/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%20%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%202017.pdf

המידע מתעדכן. כל העת באמצעות עובדי הרבנות המשמשים כאגרונומים ומבקרים במטעים וכן באמצעות. אגרונומים פרטיים הפועלים ומקבלים מידע שוטף מהחקלאים בשטח. המידע המעודכן.

הרבנות הראשית לישראל - Kosher Delight

http://www.kosherdelight.com/Rabanut_Rashit_August_30_2012_Update_26.pdf

30 אוגוסט 2012 ... אברמנטו חיים בע. " מ. , ". רח. ' פיג. ' וטו. , 8. ת. " ,א. שם. היצרן. : ". אקמר גידה. , ". איזמיר. –. טורקיה. ,. המוצג כ. " כשר בהשגחת הסטאר. K. בישראל ואישור הרה. ר".

הרבנות הראשית לישראל - צעירי חב"ד

http://www.chabad.org.il/_Uploads/7677006%D7%A9%D7%A2%D7%91.pdf

20 דצמבר 2011 ... בית שאן. -. מסעדת. " שניצל בנדה ... שניצל איילה. , ". בבעלות מר ... עכו. " -. שף חביב אילוז. , ". עכו. –. הוסרה הכשרות ע. " י הרבנות עכו לאחר שהנ. " ל נתפס כשהוא ...

י הרבנות הראשית לישראל " משקים שאושרו ע - gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/pirsum_bm/he/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D.pdf

11 דצמבר 2019 ... חיים. בקר. 29/03/2018. 466/12. 09/04/2017. יהל. מרק כהן. יהל עסקים. -. קיבוץ. מרק. כהן. בקר. 07/04/2020. 349/17. 17/04/2011. יקום. גל בן יוסף. -. קיבוץ. רפת חוף ... אריה. בקר. 18/04/2019. 1393/11. 17/05/2017. תל עדשים. קיבוץ. תל עדשים.

הרבנות הראשית לישראל 05/18 מכרז פומבי יחסי ציבור, הסברה ... - מינהל הרכש

https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/271946.pdf

25 יוני 2018 ... במקרה בו תעודות המקור אינן בעברית או באנגלית יש לצרף תרגום לעברית ... למכרז למתן שירותי ייעוץ אסטרטגי, יחסי ציבור, הסברה וליווי תקשורתי הסכם התקשרות.

החלטות הרבנות הראשית - gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/decision_35/he/%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%AA%20%D7%94%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA%20-%20%D7%A4%D7

באר שבע, לבוא בדברים עם מועצות רבנים נוספות, כדי לארגן עצרת עם גדולה למען קדושת השבת ... לסדר חו"ק לא ישתנו, אולם אין צורך לקבל אישור מהמחלקה, אלא כל רב מורשה נישואין יכול ... הראשית לישראל מאשרת כי הרבנים דלהלן עברו את הבחינות לדיינות חושן משפט חלק ב'.

שנת של החלוקה ותכנית הראשית הרבנות - יד בן צבי

https://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Article_21.13.pdf

שנת. 1937. שולמית. אליאש. דר. " ח. ועדת. פיל. ,. הרועדה. המלכותית. שבדקה. את. בעיית ... תוארה. כמכה. אנושה. ליהדות. כולה. ,. האמונה. על. השבועה. ' אם. אשכחך. ירושלם. תשכח.

החלטת מועצת הרבנות הראשית - gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/decision33/he/%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%AA%20%D7%94%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA%20-%20%D7%A4%D7%A8%D7%

הרהייג רפי פרץ שליט"א, הרב הראשי לצהייל. מר עודד וינר, מנכ"ל ... מר רפי יוחאי, מנהל היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות. רפי צ'סטר ... הרב גמזו שמואל. הרב אוחנונה ...

מועצת הרבנות הראשית אישרה: סמל כשרות אחיד - Gov

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/idkun_k_2019/he/%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA%202018-1%281%29.pdf

4 נובמבר 2018 ... שנים רבות אינו תחת השגחתם ומדובר בזיוף. משקה מוגז בטעם תפוז ... קרית גת - הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים: גלידריית בלו בר – שד' גת 203. אילת הוסרה ...

ירון הראל / הרבנות הראשית ו'פוקס המאה העשרים' מציגים: אין ... - יד בן צבי

https://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsArticles/yaron.pdf

ירון הראל. תשרי תשע "ו. בן־צבי. ק. ח. צ. ד י. י. 157. הרבנות הראשית. ו'פוקס המאה העשרים'. מציגים: אין ... 39 אוסטרובסקי ואלמאליח מהנהלת הוועד הלאומי אל העיריות, ועדי הקהילות,.

ירון הראל / הרבנות הראשית ו'פוקס המאה העשרים' מציגים: אין סרטים בשבת

https://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsArticles/yaron.pdf

בשבת — פרק במאבק על שמירת השבת בפרהסיה הירושלמית,. 1945‑1930 ... 7תרס"ט )1908( במלון 'אולימפיה' בירושלים, על ידי יהודים שעלו ממצרים, ופעל כחצי שנה. 8ארבע שנים אחר כך נוסד בעיר בית ... בידור מערביים, שהיו פתוחים כמובן גם לקהל הרחב. הבילוי בבתי הראינוע ...

יפו - המועצה הדתית לתל אביב ו הרבנות הראשית - המועצה הדתית תל אביב יפו

https://rabanut.co.il/wp-content/uploads/2018/08/%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA-%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8-02-2017-2.pdf

תא דואר. כתובת. ה. עסק. רחוב. מספר. תא דואר. עיר / ישוב. מספר טלפון. בעסק ... מפעל. ❑. מאפיה. ❑. קונדיטוריה. ❑. קייטרינג. מספר עובדים. ❑. בית מלון. ❑. בית הארחה. ❑.

ההנהלה הראשית ההנהלה הראשית - כללית

https://www.clalit.co.il/he/info/tenders/Documents/modaajerusalm.pdf

CLALIT.ORG.IL. ההנהלה הראשית. חטיבת הכספים. מערך הנכסים. שירותי בריאות כללית - אגודה עותומנית 611/99. בשמה הישן: "קופת חולים כללית" כמצויין בפנקס הבתים המשותפים.

עולם הרבנות - Gov

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/pirsum_olam1/he/OlamHarabanut_01.pdf

צילומים: שלומי כהן,. ארכיון הרה"ר ... נצטווינו - בציווי לדורות - לאכול את קרבן הפסח "צלי אש ומצות" )שם. ח(, כלומר, גם אם ... מועצת הרבנות הראשית וכל העושים במלאכה ונושאים בעול הציבור באורך חיים ... להשתמש ביין כבר בליל הסדר. ... הערבים ולהפוך לספר אדום ואף לספר שחור" וקרע אותו בהפגנה ... 70,000 טונות של בשר בקר מיובאים מידי שנה לארץ ממדינות שונות.

עולם הרבנות - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/pirsum_olam1/he/%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D%20%D7%94%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%AA%20-%20%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%942%20%D7%A2%D7%98-%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.pdf

את הבשורה הזו רוצים החשמונאים ללמדנו, מעין "ספרא. וסייפא כרוכים ירדו לעולם". אין אנו כעשיו עליו נאמר "ועל. חרבך תחיה", וחרבו מושכרת לכל עת. חרבו של יעקב שונה. היא.

וְ הָ יָה קָ דוֹ ש בטאון הרבנות הצבאית - דעת

http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/mahaneha/mahaneha3.pdf

חבר בית המדרש להלכה. "סא. ל הרב בניהו ג. מוס'. רב חיל הים. הרב ברוך אפרתי. ראש המכינה הקדם צבאית בעיר לוד. "סא. ל הרב יצחק בן יוסף. רב יחידות זרוע היבשה. סגן הרב עזרא ברו.

הרבנות והמועצה הדתית

http://www.mod-ramla.org.il/images/images2006/kash_pesa18.pdf

מבצע יונתן 8. 83. מזנון לילנטל. לוי אליהו סלם 12. 15 ... פיצה בועז. ויצמן 9. √. 41. דאבל ביס. בעל שם טוב 1. 110. פיצה האט. אדרת 1. √. 42. דגים סולימנוב. הצנחנים 15. √. 111.

äÈé ÈäÀå ùÉåã È÷ בטאון הרבנות הצבאית

http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/mahaneha/mahaneha.pdf

הרב דוד נאור. 133. חילול שבת לצורך. ' פיקוח נשמה. ' הרב זאב רונס. 135. בישולי עכו ... הוא שומע א ת הדברים דרך ה טלפון ויוכל לענות ולקיים את המצווה. "וא. ... דיל ן ס"מש מ יית י ... גמה" א). ו אלש םש. (בתכ ,. טלו ךישמהל רתומש. ודיב אוה דוע לכ קר ן יכסה תא לטל . גמה".

המישרה ונושאי הספרדית הרבנות על המאבקים - יד בן צבי

https://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Article_37.4.pdf

פסל. הרב. משה. לוי. את. הבחירות. ,. משום. שלדעתו. לא. נערכו. כדת. ,. כיוון. שהורחקו ... המינוי. ,. עולים. ממודעות. ומכרוזים. שפורסמו. בחוצות. ירושלים . במודעת. -. ענק. שכותרתה. ' קול. צעקת ... ברודוס. ובאזמיר. ( . בשנים. תרע. " ה. -. תרע. ז". כיהן. כחכם. באשי. בירושלים . בחשוון.

הכפילות העדתית בתפקידי הרבנות בישראל

http://www.izs.org.il/papers/rav1.pdf

החריג המרכזי לכך במדינת. ישראל הוא בתפקידי הרבנות. ו. הדבר יוצר. לא פעם. חיכוכים ומאבקים רבים בין שני הרבנים . 40. פרוטוקול מס. ' 275. מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה יום ...

הנחיות התביעה הצבאית הראשית 2.02 מס' הנחיה עבירות אלימות והתעללות

https://www.idf.il/media/30829/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%94-202-%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%9C%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8-2016.pdf

חבלה. של ממש. ,. חבלה חמורה, פציעה או בהתקיים נסיבות מחמירות. אח. רות, כגון שימוש ... חבלה. - 334 ;. פציעה. -335 ;. חבלה ופציעה בנסיבות. מחמירות. -380 ;. תקיפה הגורמת ...

'- הציונית אשהה' בתקופת הראשית של תנועת העבודה הבנית הנשיות 1903-1923

https://humanities.tau.ac.il/sites/humanities.tau.ac.il/files/media_server/all-units/%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%20%D7%94%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%9

נשוי" ..."הוא. 14. על פי אותה תפישה. ,. ביקשו שכניהן של נשות קואופרטיב התפירה ... ובראשם קלוד לוי שטראוס ... או במקרים מסוימים של בת זוג ... שכן תחליף אם ותחליף בת זוג היה ... :דדיה ! הינויצ ! השדחה הצולחה יחת ...! הינויצ. "...!. 284. המאל הרש תא הדילה תברקמ ...

¹¹² Ŭò ¸Ã - קרן קימת לישראל

https://www.kkl.org.il/files/HEBREW_FILES/yearot_veparkim/yaar_yerushalym/mizpe_kerem.pdf

“הרבינו לשוטט בסביבת בית הכרם בזמן הלימודים ובעיקר בשעות הפנאי. לאן? ... ספר שני. )תשל”ה(. ירושלים: הוצאת ארגון חברי ההגנה ההגנה בירושלים - עדויות וזיכרונות מפי חברים. 6.

יער בן שמן - קרן קימת לישראל

https://www.kkl.org.il/files/HEBREW_FILES/yearot_veparkim/TZLN_BenShemen_Forest.pdf

יער בן שמן, המשתרע על פני כ-30,000 דונם, הוא אחד היערות. הוותיקים והגדולים בישראל - הריאה הירוקה של גוש דן. היער נמצא. בין מחלף בן שמן למודיעין, משני צדי כביש 443. קרן קימת ...

חברת החשמל לישראל

https://www.iec.co.il/FreedomOfInformationAct/Documents/freedomOfInformation13.pdf

29 דצמבר 2013 ... החלפת לקוחות ונושאי צרכנות אחרים . פקס: ... עלון הסבר בדבר הצטרפות לתשלום חשבון חשמל בהוראת קבע. 28. עלון הסבר בדבר ... שינוי שם לקוח מעבר דירה ...

חברה לישראל בע;quot&מ ה

http://ir.israelcorp.com/static-files/54462fff-1203-47b6-92eb-910972c03c80

13 מרס 2020 ... בכוונת החברה, להימנע מביצוע השקעות בחברות חדשות. ... כימיקלים לישראל בע"מ ... פתחה מועצת העובדים של תרכובות ברום בע"מ )"תרב"ם"( ממגזר כיל מוצרים ...

עופות מזדמנים לישראל

http://www.yardbirdsil.info/company/haim/vagrant_birds.pdf

השבר הסורי-אפריקאי. מסתבר כי, אחד מתוך ארבע מיני עופות. בישראל הוא בחזקת מין מזדמן, דהיינו. יותר מ-130 מינים, אשר מגיעים אלינו. בחלק גדול מהמקרים רק לעתים נדירות.

הגנה ה צבא לישראל - אתר צה"ל

https://www.idf.il/media/38549/idf-report-2017.pdf

18 אוגוסט 2018 ... בשנה האחרונה הורחב העיסוק בנושא גיוס בני המיעוטים, והחלה הטמעתו של. מודל הגיוס ... אישור תכניות מטבחים חדשים בהביט מענה כשרותי וכתיבת מפרטי כשרות לפרויקטים. ... דרום/ז"י. בית. -. הדין הצבאי. צפון/ח"י. נשיא בית המשפט. הצבאי לערעורים באזור.

?* תב אותה ו היש לישראל חוקה ומי כ

http://portal.idc.ac.il/he/lawreview/volumes/volume14/documents/friedmann.pdf

שבמסגרתו הועבר השרביט. מהדור הקודם. ששלט באקדמיה ... 12. במ. י. לים אחרות. ,. העקרונות. שמדובר בהם לא נועדו בשיטתנו לבטל חוק או להתגבר עליו. ,. אלא הם אמצעי. אשר.

החברה לישראל בע;quot&מ

http://ir.israelcorp.com/static-files/3137dd63-40f9-4177-b85a-eee8b0e9d03e

22 מרס 2018 ... דוח זה נערך, בין היתר, בשים לב לעמדה משפטית שפרסמה ביום. 12. בדצמבר. 2012 ... משלוחים שיוצאים מנמ. ל. אילת הינם למזרח הרחוק, והמכירות לאירופה ואמריקה יוצאות מנמל אשדוד. ... אסיה (קזחס. ר תרכובות ז. POCl3. ) ... ת נקייה מיצר. חברות השיוו.

משחורלירוק - המועצה לישראל יפה

http://www.israel-yafa.org.il/upload/annual-report-2016-final-web.pdf

פסטה ריקו. 112. מוסכים. מיתב. פרי מוטורס בע"מ. 113. מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח. בת ים. ציפוי חן. 114. מוסכים. מיתב. קבוצת כלמוביל - מוסך. 115. קוסמטיקה ותמרוקים. אזור.

"מ החברה לישראל בע

http://ir.israelcorp.com/static-files/fbf4c68f-0c0e-4819-9e0d-7006ba974bca

12 ספטמבר 2017 ... דשנים מעבדת את האשלג לסוגיו ומשווקת אותו ברחבי העולם . כמו כן. משתמשת כיל דשנים. בחלק מהאשלג לייצור דשנים מורכבים . בשנת. 2008. היווה האשלג כ.

מכו טכנולוגי לישראל – הטכניו

http://www.hapetek.co.il/download.php?id=33

נוסחאות עבור השגיאה של הגדלי הנמדדי ................................ . ... תנועה הרמונית ע אפנו ... הנוסחאות שתשמשנה לצור חקר הנתוני שיתקבלו ה נוסחאות סטטיסטיות לממוצע חשבוני.

מפרט - המועצה לישראל יפה

http://www.israel-yafa.org.il/upload/adelis%20halls%20index.pdf

לרכב ליום שלם, לתושבי ת"א 5 ₪- 20 חניון אחוזות חוף - ישראל יפה חניה: האוניברסיטה מרכז הירידים, יציאת מרכז הירידים תחנת רכבת: .220 ,247 ,389 ,570 ,12 ,47 ,48 ,127 ,279 ...

כתב כמויות - קרן קימת לישראל

https://www.kkl.org.il/files/HEBREW_FILES/michrazim/2017/bid-16-17-ktav-kamuyot.pdf

13 פברואר 2017 ... משתנות שפורקו) בקוטר "4 דוגמאת 8-SN. של חוליות או ש"ע עבודה בשלמות כולל. חציבה בקיר, תליה בקיר, חפירה בקרקע. בעומק עד 80 ס"מ,עטיפת חול כיסוי,.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.