מעשי טלאים״ 1דיצי החירום - האוניברסיטה העברית

ההתנאות המפורשות לפיהן תקנות לשעת חירום יופעלו אך ורק אם מצב החירום יחייב ... בוטלה תקנה 111א לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945: בסעיף 4 לחוק הפיקוח על מצרכים. ושירותים ...

מעשי טלאים״ 1דיצי החירום - האוניברסיטה העברית - Related Documents

מעשי טלאים״ 1דיצי החירום - האוניברסיטה העברית

https://lawjournal.huji.ac.il/sites/default/files/2018-03/%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%99%20%D7%98%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%20%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9D.pdf

ההתנאות המפורשות לפיהן תקנות לשעת חירום יופעלו אך ורק אם מצב החירום יחייב ... בוטלה תקנה 111א לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945: בסעיף 4 לחוק הפיקוח על מצרכים. ושירותים ...

הנחיות עבודה חשבות האוניברסיטה תוכן העניינים - האוניברסיטה העברית

https://womeninacademy.huji.ac.il/sites/default/files/gender/files/nytsvl_kspy_qrn_qshry_md_bynlvmyym_lm_mnyqh.pdf

22 פברואר 2016 ... האפיק מאפשר רכש של טובין. ,. ציוד מדעי. ,. שירותי הדפסה. ,. מנויים לכתבי עת. ,. וכל רכש נוסף ... קרביץ. ,. ספקי אב. " ת בתחום עבודות ושירותים. ,. מכונות צילום. ,. מדפסות ... ת סגל או גמלאי יקבלו היורשים מענק בגובה יתרת הכספים מחשבון הקק. " .מ.

בלשון העברית בנושא יפן ביבליוגרפיה - האוניברסיטה העברית

https://scholars.huji.ac.il/sites/default/files/sandbox/files/bibliography_of_japan_in_hebrew_language.pdf

קיימים חוגים ללימודי מזרח אסיה באוניברסיטה העברית בירושלים שהייתה החלוץ בשדה .זה ... בצורת חוברת שתאפשר לקורא הישראלי לדעת מה קיים בלשון העברית ... ניר פרינט מדיה.

ÌÈ Ù ‡˘Â ¯ÒÂÓ - האוניברסיטה העברית

http://pluto.huji.ac.il/~msheyd/files/impartial_heb.pdf

הסקירה שאין בהכרח לזהות אי משוא פנים עם אוניברסליזם מוסרי וכי ניתן ליישב. בין אי משוא ... מוסריים, כפי שמקדואל בצדק טוען, ראוי שהפעלתה תהיה "ללא משוא פנים". במילים אחרות ...

על המצע - האוניברסיטה העברית

https://jewish-music.huji.ac.il/sites/default/files/01%20H%20%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%A2%20%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%9C%D7%99%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%A4%D7%9B%D7%94%20%D7%94%D7

או רב דו השירה הזאת נוכחים מבנים סטרופיים של בשולי שוליה רק בלבד. אחד חרוז. אלא הן המקרים אין וברוב יספרם, ... התגוונויות שבראשן, והתנועות החטופות היתדות, ליתר דיוק: השוואים הנעים מזמינות בשירי האזור 25. הברתידקדוקי לפי משקל ... מעיל תשבץ,. תשנ"ה. ירושלים. ב.

פסיכולוגיה (300) - האוניברסיטה העברית

https://www.huji.ac.il/cgi-bin/mm/ScriptsXpA/mgrqcgi?appname=RISHUM&prgname=GetShnatonText&arguments=-N2009%2C-A%2C-N300%2C-N0

תלמיד חייב בכל לימודי החובה בפסיכולוגיה ובלימודי בחירה למילוי מכסת הנקודות סה. כ". 60 ... דר. וש. לעמוד בכל התנאים כמו מועמדים בעלי תואר בוגר בפסיכולוגיה. למעט. מבחן. מתאם.

שער לסטודנט - האוניברסיטה העברית

https://new.huji.ac.il/files/fcc920070e411ff81e2a1142181ce54b/u133/%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA%206-11.pdf

5 נובמבר 2018 ... בבית הסטודנט ובהתאם לעמידה בדרישות אקדמיות. (. תנאי קבלה ... מהבית במחברות הבחי. נה וכן כניסה חינם לבריכות השחייה במרכזי קוסל ומנוי מוזל ... .6. בנק אקדמי. -. מאגר ענק של סיכומים ... עלות חזרה על קורסים ומסירת עבודות באיחור. חזרה על קורסים ...

מדוקר;lt&ם - האוניברסיטה העברית

https://geography.huji.ac.il/sites/default/files/geography/files/studies_06.pdf

חיי אדם. על נחל של הגשר יסודותיו הבורות העמוקים להצבת את בעת שחפרו. חצץ, וחול סירוגי חלוקים, ... בתי של מיקומם בשל לילה", ו"אוכלוסיית יום" "אוכלוסיית זה באיזור למצוא.

רגע בעברית - האוניברסיטה העברית

https://new.huji.ac.il/files/fcc920070e411ff81e2a1142181ce54b/u83/%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F%2015.pdf

12 פברואר 2015 ... סגן נשיא ומנכ"ל האוניברסיטה, בילי שפירא. לארוחת ערב בה השתתפו נגידת בנק ישראל. קרנית פלוג והגב' עדינה בר שלום. אקיאו היא. אישיות מפורסמת ביפן בשל ...

דב הכהן - האוניברסיטה העברית

https://jstudies.huji.ac.il/sites/default/files/jstudies/files/folklore_-_32_-_2_-_hacohen.pdf

לפני כמה שנים פורסמה באתר של אגודת 'אהלי צדיקים' במרשתת כתבה שכותרתה 'מחקר: 1. התגלה מקום קבורת הבעל הטורים', ושעניינה בירורים שעשו נציגי האגודה בנסותם לאתר את.

הקדמה - האוניברסיטה העברית

https://scholars.huji.ac.il/sites/default/files/ronniekosloff/files/gclabs.pdf

Ka,2=1.02*10. -2. ,. הפירוק של הצורון. HSO4. -. יתחיל כבר באזור הנקודה האקוויוולנטית של הפרוטון הראשון. ,. ונקבל עקומת. טיטרציה עם נקודה אקוויוולנטית אחת בלבד.

Untitled - האוניברסיטה העברית

http://pluto.huji.ac.il/~yaronbn/No.20.pdf

ברכה ריבלין (ארדוש), "פנקס חברת גמ"ח מק"ק בוסיטו שפ"ג-שצ"ג", אסופות. א (תשמ"ז) ... לפי בן-זאב גולפו המצבות בקהיר באופן שהיו להן שלוש פאות גלויות, ועליהן נחקקו הכתובות -.

ישוכ ריש - האוניברסיטה העברית

https://scholars.huji.ac.il/sites/default/files/ercapartheid/files/ma_thesis_ben_sadia_hebrew.pdf

21 אוגוסט 2016 ... ההקשר התנ"כי )מסכת ליל סדר פסח בקיבוצים(. מקרה ... them, I was not Negro, but I was American, and these ancient black voices were in some dim way a part of me too.5 ... בסון והווארד פאסט להוצאת "עם עובד" במרץ. 1951. ל. שם.

תורת ההסתברות (2) - האוניברסיטה העברית

http://math.huji.ac.il/~nachi/Files/Prob2.pdf

חוק המספרים הגדולים . ... הוכחת משפט זה דומה מאוד להוכחת חוק 0 − 1 של קולמוגורוב. , אם היא מזיזה רק קבוצה סופית ... ϕX כאשר b ↓ a (על ידי כלל לופיטל). ואכן כאשר X בעל ...

אהבה גלויה - האוניברסיטה העברית

http://arad.mscc.huji.ac.il/dissertations/W/JMS/001725337.pdf

אהבה גלויה. דימויים רומנטיים בגלויות דואר יהודיות ממזרח אירופה וארצות הברית ... שבוע ולנטיין. ". כרטיסי הברכה הופיעו בחנויות כבר בינואר והצורך להחזיר כרטיס לשולח שמר על מכירות.

חשבון אינפיניטסימלי 2 - האוניברסיטה העברית

http://math.huji.ac.il/~nachi/Files/Infi2.pdf

אינטגרלים מיידיים . ... הקשר בין אינטגרל עליון ותחתון של דארבו לאינטגרל עליון ותחתון 39. 13.4. אינטגרל דארבו . ... אינטגרל לא־אמיתי של פונקציה חסומה בקטע לא־חסום . . . . . . . . . .

תורת הקבוצות - האוניברסיטה העברית

http://math.huji.ac.il/~nachi/Files/Kvutzot.pdf

נגדיר עתה שני מושגים שונים זה מזה של יחס סדר חלקי, האחד במובן של "קטן או. שווה" והשני ... על A, אם הוא יחס סדר קווי על A יחס סדר טוב יחס < על קבוצה A נקרא הגדרה: כך שלכל ...

פונקציות מרוכבות - האוניברסיטה העברית

http://math.huji.ac.il/~nachi/Files/Merukavot.pdf

25 ינואר 2016 ... 26 נגזרת לוגריתמית . ... סכום ומכפלה של פונקציות גזירות, הוא פונקציה גזירה, ומתקיים ... גזירה במובן הממשי וכי מתקיימות משוואות קושי־רימן. f = u iv נניח כי.

אלגברה לינארית 1 - האוניברסיטה העברית

http://math.huji.ac.il/~nachi/Files/Linearit1.pdf

הסיכום נכתב במתכונת הקורס אלגברה לינארית. 1. למתמטיקאים. ) קורס. 43108. ,(. האוניברסיטה העברית. ,. 2312-2310. ה. סיכום. לא עבר את. אישור פרופ. ' סטרחוב והוא לא מוגה.

מבנים אלגבריים 1 - האוניברסיטה העברית

http://math.huji.ac.il/~nachi/Files/Mivnim1.pdf

הסדר של החבורה תהי G חבורה, נאמר כי הגודל של G שמסומן |G| הוא הגדרה: אם G היא סופית ... ולכן אבלית. D מטא־אבלית כי תת־חבורת הסיבובים שבהn - למשל החבורה הדיהדרלית.

בין ייצוג להצגה - האוניברסיטה העברית

http://pluto.huji.ac.il/~msheyd/files/Rousseau-Hebrew.pdf

של המסורת האנטי־תיאטרונית הארוכה בהגות המערב שז'אן ז'אק רוסו הוא הדובר. 1המובהק ... יותר מכל חוקר אחר של רוסו, ז'אן סטרובינסקי חקר לעומק את האובססיה. המתמדת של רוסו ...

חֲפֵצִים בַּחֲפָצִים - האוניברסיטה העברית

http://arad.mscc.huji.ac.il/dissertations/W/JMS/001732964.pdf

הקים וולטר גרופיוס את הבאוהאוס שמטרתו לאחד. וליצור סינתזה בין שני קצוות ... וולטר גרופיוס. (Gropius, 2003a). ,. מקים ... דואליות פונקציונאלית זו מיטי. בה. לתאר את מערכת ...

בין מנטובה לפלרמו - האוניברסיטה העברית

http://old.hum.huji.ac.il/upload/_FILE_1321863823.pdf

תולדות יהודי סיציליה בין פטיש ההיסטוריון וסדן המקורות ד“ר מיכה פרי )האוניברסיטה העברית בירושלים(:. תהליכי שימור של ארון הקודש ממנטובה אליצ'ה דיאס ומיכל בלנקט גנור )סטודיו ...

בספרות עברית - האוניברסיטה העברית

http://pluto.huji.ac.il/~msheyd/files/Agnon-Theatre.pdf

לחנוך )החניך(, דמות של איש תמים שאינו 'מהרהר בדברים', מהו דמיון: אומר אני לחנוך, יודע אתה ... חולה המדומה(. מעדיף הוא בניה מיזנטרופ,ה קמצן,האו פרוטוטיפיות מן הסוג של מולייר ).

מקורפוס לקורפוס - האוניברסיטה העברית

http://arad.mscc.huji.ac.il/dissertations/W/JMS/001748302.pdf

ציט. ' פ. רק. טו. = 10. ציט. ' מדרשי הלכה. /. אגדה. 23. (. ראה. הערה. בעמוד. הבא. ) ... סמ הלבטב םג הארו םירחאה לש הזל האוושהב רתוי טעומ אוה וללה םימכחה ןמ רמתשנש יתורפסה ...

Acrobat PDFMaker 5.0 - האוניברסיטה העברית

https://www.huji.ac.il/cgi-bin/mm/ScriptsXpA/mgrqcgi?appname=RISHUM&prgname=GetShnatonText&arguments=-N2013%2C-A%2C-N300%2C-N0

תלמידים לעבודה מחקרית בתחום . השעורים עוסקים במערכת הקוגניטיבית על תחומיה השונים. ,. בארגון המוחי של המערכת הקוגניטיבית. ,. בשיטות המחקר המגוונות בתחום. ) פסיכופיזיקה.

213 ( לאומיים - בין יחסים - האוניברסיטה העברית

https://www.huji.ac.il/cgi-bin/mm/ScriptsXpA/mgrqcgi?appname=RISHUM&prgname=GetShnatonText&arguments=-N2013%2C-A%2C-N312%2C-N0

"ד. ר יעל קרישפין. "ד. ר חנן שי. ) שורץ. (. פרופ. ' אן טיקנר. פרופ. ' לורקה אלחנדרו. פרופ. ' רון קרבס. פרופ. 'ג'. ניס שטיין ... אוריה ושיטות במחקר במשפט הבין. -. לאומי. נ4. ז". אינטגרציה ...

אלגברה לינארית 2 - האוניברסיטה העברית

http://math.huji.ac.il/~nachi/Files/Linearit2.pdf

אלגוריתם ללכסון מטריצה סימטרית על־ידי חפיפה (מהתרגול) . ... דוגמה 2. יהי V מרחב הפולינומים מעל השדה . נשים לב כי V אינו מממד סופי. ∋ c סקלר כלשהו, ונגדיר טרנספורמציה לינארית λ על פולינום (p ... מההרמיטיות נובע כי המכפלה הפנימית היא אנטי־הומוגנית במשתנה השני:.

יסודות ההסתברות - האוניברסיטה העברית

http://math.huji.ac.il/~nachi/Files/Prob.pdf

מבוסס על קורס "יסודות הסתברות נתונים ומחשבים52220) ") ... ניתן לראות תכונה זו בכך שמדובר בשונות משותפת של ציוני תקן, שכפי שראינו הם. נייטרלים ליחידות המדידה. 2. Corr (X ...

תיאורית ההתקשרות - האוניברסיטה העברית

http://shemer.mslib.huji.ac.il/dissertations/W/JMS/001460250.pdf

מחקר זה יתייחס לשאלות אלה תוך שימוש בשתי תיאוריות ע. יקריות. : תיאורית ההתקשרות. (. Bowlby, 1969. Attachment Theory. ) שתשמש לאפיון סגנון ההתקשרות של העובד והמנהל.

רשת תחבורה ירושלים - האוניברסיטה העברית

https://binuy.huji.ac.il/sites/default/files/abat/files/booklet-givatram-web.pdf

הר-הצופים. גילה. מלחה. הר נוף. התחנה. המרכזית. נווה יעקב. קמפוס. עין-כרם. קמפוס. א.י. ספרא. בגבעת רם. J-Net רשת. הרשת החדשה של הרכבות הקלות בירושלים. הנבנית בימים אלה ...

interuniversity calendar 19-20 - האוניברסיטה העברית

https://iui-eilat.huji.ac.il/uploaded/homepage/interuniversity_calendar_19-20.pdf

בכפר -- 21 ביולוגיה ואקולוגיה של עשבי ים במפרץ אילת ... תהליכים בים סוף ומפרץ אילת ... תמונות: גילהם בנק-פרנדי-ארכיון ועיצוב גרפי: מיכאל אליגולשוילי | דפוס אלדן אילתן.

מחקרים בלשון - האוניברסיטה העברית

http://pluto.huji.ac.il/~laufer/50_Kamats.pdf

אשר לאופר. 361 ?(תָֽעָ בְ דֵ ם או נָעֳ מִ י. טיבן של רשימות מילים מקובצות במחברת. חוזה מרטינז דלגאדו. 387. מנחם בן סרוק. נוסח מחברת מנחם על פי מהדורת א' סאנץ־בדייוס 407.

מצגת של PowerPoint - האוניברסיטה העברית

https://scholars.huji.ac.il/sites/default/files/razyirmiya/files/4._neuropharmacology.pdf

קצב ההתכווצות של שריר הלב. (. •. אצטילכולין ... שרירים חלקים באברים. הפנימיים וכמו כן ... אגוניסטים. (Agonists) . •. חמרים אחרים מתקשרים לרצפטור ולא מפעילים. אותו. ) כלומר לא ...

מבוא לטופולוגיה - האוניברסיטה העברית

http://math.huji.ac.il/~nachi/Files/Topology.pdf

29 אוקטובר 2015 ... תחת מטריקה זו, זוג נקודות בקבוצת המכפלה יהיו יותר קרובות ככל שיהיו להן ... שלהם נחתכת עם A באופן לא ריק, וקל לראות כי כל נקודת הצטברות מקיימת את.

סדר וכאוס ומה שביניהם - האוניברסיטה העברית

http://old.hum.huji.ac.il/upload/_FILE_1336895965.pdf

פסנתרנית בין לאומית, מלחינה דר' אורית וולף. ומרצה לפיתוח חדשנות בארגונים. כאוס וסדר- מבאך עד סטיב רייך. - המחלקה לארכיטקטורה, בצלאל, גב' נילי חר"ג. אקדמיה לאמנות ועיצוב.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.