של מה;quot&ט פתרון מוצע לבחינה בשפת C 2017 פברואר , "ז תשע אביב ...

הקצאה דינמית כדי לשמור // ;((code=(char *)malloc(sizeof(char)*(count 1. את הקוד במתוך מחרוזת ptr=text; ptr ; while(*ptr!=ch){. העתקת הקוד על לתו הבא ששווה בערכו ...

של מה;quot&ט פתרון מוצע לבחינה בשפת C 2017 פברואר , "ז תשע אביב ... - Related Documents

של מה;quot&ט פתרון מוצע לבחינה בשפת C 2017 פברואר , "ז תשע אביב ...

https://c.ort.org.il/wp-content/uploads/2017/03/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F-%D7%9E%D7%94%D7%98-%D7%91%D7%A9%D7%A4%D7%AA-C-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-2017.pdf

הקצאה דינמית כדי לשמור // ;((code=(char *)malloc(sizeof(char)*(count 1. את הקוד במתוך מחרוזת ptr=text; ptr ; while(*ptr!=ch){. העתקת הקוד על לתו הבא ששווה בערכו ...

מיקרוביולוגיה ב פתרון מוצע לבחינה 7112 שנה יולי חודש ,ז "עשת א מועד המכ

https://c.ort.org.il/wp-content/uploads/2017/03/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F-%D7%9E%D7%94%D7%98-%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C

1.1. מבחן ביולוגי כמותי לקביעת ריכוז. הווי. טמי. ן. במצע הגידול: יש להשתמש בחיידקים שלא יודעים לייצר ויטמין. B12. בעצמם וזקוקים לאספקתו מבחוץ. תחילה נכין עקומת כיול על ידי ...

בשפת ט"המ ת רון מוצע לבחינ פת c 2017 יולי "ז, תשע 'א מועד רחובות אורט מ

https://c.ort.org.il/wp-content/uploads/2017/07/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F-%D7%A9%D7%A4%D7%AA-%D7%A1%D7%99.pdf

מערך זה מייצרת התוכנית רשימה מקושרת של איברים אשר כל אחד מהם מכיל ערך מתוך המערך. המקורי אשר מתחלק ב. -3. ללא שארית. בנוסך לכך כל איבר ברשימה המקושרת מצביע ...

פרמקולוגיה ופורמולציה של תרופות ב פתרון מוצע לבחינה 2017 יולי _,

https://c.ort.org.il/wp-content/uploads/2017/08/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%A4%D7%A8%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9C%

חומר המעכב פוטנציאל פעולה ומקבע היפרפולריזציה, עקב הכנסת יון שלילי לתוך התא ). ABA. G. -. עקב קישורו לרצפטור. A. GABA. הוא גורם לפתיחת תעלות כלוריד והכנסת. -. Cl.

תורת הבנייה משה;quot&ח ב פתרון מוצע לבחינת 9102 , ט "עשת אביב מועד ...

https://c.ort.org.il/wp-content/uploads/2010/12/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F-%D7%97%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%94%D7%97-%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%9

תורת הבנייה. מועד. אביב. תשע". ט. ,. 9102. מחבר. : מר ניר צאירי,. מכללת אורט. כפר. -. סבא. שאל. ה. 1. סימול. מיקום. פירוט השכבות. A. גג. מעל יציקת הבטון. -. מדה שיפועים ). 0.1%.

7102 קיץ ביוכימיה ב פתרון מוצע לבחינה

https://c.ort.org.il/wp-content/uploads/2017/07/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F-%D7%9E%D7%94%D7%98-%D7%91%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%94-%D7%A7%D7%9

משלילייים לניטרליים או מניטרליים לחיוביים )למשל: חומצה אספרטית וחומצה גלוטמית שיש ... יש שייר הידרופובי ארוך ורק הקבוצה הקרבוקסילית בקצה שלהן יכולה להגיב עם תמיסה. מימית. ... נימוק: במקרה זה מדובר בהחלפה של חומצה אמינית חומצית, הטעונה שלילית ב. pH.

חשמל ואלקטרוניקה ט' ב ח"השמ ת פתרון מוצע לבחינ 2019 שנה מרץ חודש , "ט

https://c.ort.org.il/wp-content/uploads/2018/01/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F-%D7%92%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%9F-%D7%99%D7%92-%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C-%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A

חשמל ואלקטרוניקה ט'. מועד. א. תשע. ט". ,. חודש. מרץ. שנה. 2019. מחבר. : מר. איל זוהר וגיל שמלו. ,. מכללת. אורט. הרמלין. חלק ראשון. –. מערכות חשמל. שאלה. 1 .א. חישוב. המתח.

תרמודינמיקה טכנית ב ח"השמ/ט"המ ת פתרון מוצע לבחינ 7102 שנה יולי חודש

https://c.ort.org.il/wp-content/uploads/2017/08/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%AA%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93-%D7%90-%D7%A7%D7%9

מבחן. מה"ט/משה"ח. תרמודינמיקה טכנית. –. מועד. א. תשע. "ז. 7102. עמוד. 0. פתרון שאלה מס'. 2. סעיף א. מסת אויר במחזור m*R*T1=P1*V1 m*0287*270=75*0.2 m=0.1935Kg.

בחישוב סטטי ט"המ ת פתרון מוצע לבחינ 782/ , "ח תשע ... - מכללת אורט ירושלים

https://joc.ort.org.il/wp-content/uploads/2018/03/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%9C%D7%93-%D7%97%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91-%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99-%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7

פתרון ל. מבחן מה"ט. בחישוב סטטי. מועד. א'. תשע. "ח. ,. /78102. עמוד. 1 .ב. ג. חישוב מהלכי כוחות גזירה. [KN]. ד. חישוב מהלכי מומנטים. [KN∙m].

27.1.2020 ;quot&הנדסת בניין;quot& מנחה לבחינה פתרון - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/handasa2712020/he/land_assessor_shameim_handasa_p_27.1.20.pdf

27 ינואר 2020 ... תפקידה של צלע מחלקת בתקרת צלעות הוא לחלק עומס נקודתי בין מספר. צלעות ראשיות. כל שאר התשובות אינן ... לאור נתונים אלה יהיה נפח הקורה לצורך חישוב עלותה, כדלקמן: ... משתרעת מהקו החיצוני של התקרה ועד קו המפגש עם תקרה בעובי. 30. ס"מ.

מערכות הפעלה ב ט"המ ת רון מוצע לבחינ פת 2017 יולי "ז, תשע א' מועד רחוב

https://c.ort.org.il/wp-content/uploads/2017/07/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%A2%D7%9C%D7%94.pdf

מערכת המבוססת על מחשב מרכזי אחד היא בעלת יכולת שרידו. ת ואמינות נתונים. נמוכה כי כל קריסה שלה משביתה את כל הארגון. ניהול מערך מחשוב מבוזר. יתרונות. : .1. זמן תגובה מהיר.

711003 אלקטרוניקה ומחשבים ה' ב ת משה;quot&ח פתרון מוצע לבחינ 2018 ...

https://c.ort.org.il/wp-content/uploads/2018/01/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%94%D7%97-%D7%91%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A0

פתרון ל. מבחן. משה"ח. באלקטרוניקה ומחשבים ה'. 711003. ,. מועד אביב תשע"ח, מרץ. 2018. עמוד. 1. פתרון מוצע לבחינ. ת משה"ח. ב. אלקטרוניקה ומחשבים ה'. 711003. מועד. אביב.

התנהגות צרכנים וחקר שווקים ב ט"המ ת פתרון מוצע לבחינ - מכללות אורט

https://c.ort.org.il/wp-content/uploads/2017/07/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F-%D7%9E%D7%94%D7%98-%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%94%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%A6%D7%A8%D7%9

מודל. של איגור. אנסוף. –. רשת הרחבה / גידול ,. מציג אסטרטגיות צמיחה מוגברת. ובהגוונה. לפירמה באמצעות פיתוח. שווקים ומוצרים . המודל כולל. 4. אסטרטגיות צמיחה שונות.

quot&ש האזרחי המנהל 2017 פברואר מודים ע 43 ליכמ ק" הקפ מרחב התפר ...

http://www.hamoked.org.il/files/2017/1162030.pdf

-2-. המנהל. האזרחי. באיו"ש. תחום. מעברים. ו. תפר. קפ"ק. מרחב התפר. פברואר. 2017. הקפ. "ק מכיל. 43. ע. מודים. תוכן עניינים. פרק א'. -. הנחיות כלליות. 3. לו"ז לטיפול בבקשות ...

ד"סב 2017 פברואר 16 כ' שבט תשע;quot&ז 28.0 3 .2016 מיום 1 מס' פגישה ...

https://www.sng.org.il/uploads/n/1515061211.7074.pdf

16 פברואר 2017 ... DOAR NA CHOF. ASHKELON 78100 e.mail: [email protected] : [email protected] מחלקת ביטחון. : www.sng.org.il. בס"ד. 16. פברואר.

ד"סב 2017 פברואר 16 כ' שבט תשע;quot&ז 28. 06 .2016 מיום מס' פגישה ...

https://www.sng.org.il/uploads/n/1515061242.8675.pdf

16 פברואר 2017 ... DOAR NA CHOF. ASHKELON 78100 e.mail: [email protected] : [email protected] מחלקת ביטחון. : www.sng.org.il. בס"ד. 16. פברואר.

פתרון הבגרות בלשון ;quot&עולם חדש;70%) ") קיץ 2017 חצב ברק ... - לשונימי

https://www.lashonimi.co.il/images/bagruiot/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93-%D7%A7%D7%99%D7%A5-2017-%D7%97%D7%A6%D7%91-%D7

היא נימה שלילית כלפי תופעת דור ה-Y, ואף מעבירה ביקורת(עפרת)ג. הנימה העולה מטקסט ​2. (חיה = מילה עם מטען שלילי,​ אחרת״.​חיהכלפיהם. לראיה מהטקסט: ״הם יצאו מתוכנו, ...

עיתון חיילי צה;quot&ל # גיליון 3417( 12( - במבחן הזמן # פברואר ... - אתר צה"ל

https://www.idf.il/media/48761/%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A4%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%A8-19-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94.pdf

3 פברואר 2019 ... אחת גדולה - מה יהיה ניתן לעשות עם המבנים לשימור שמהם כמעט. ולא נותר דבר. ... חברה: ההורית לא מתחילה רק בצבא. עוד מחוצה לו - בבתי הספר ואף. בגני הילדים ...

"ד התשע א,' באדר י"ז 2014 פברואר 11 5/14 מס' חוזר ... - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/hozer/bz05_2014.pdf

11 פברואר 2014 ... מחלות שאינן מלוות בחום. והכוללות את הסימפטומים הקלים ה. באים. : נזלת, כאב ג. רון, שיעול. או. דלקת אוזניים. Page 2 .ב. דלקת. קלה לא מוגלתית ב. לחמית העין.

1025 פברואר מרץ - אשדוד " גינה בגן " תוכנית - מידעון

https://www.ashdod.muni.il/media/7539927/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A8%D7%A5-2015.pdf

מרים בורבא. גן מורן. ,. חיה בוץ. ) שימו לב להפניית ההשקיה מצי. נור המזגן לאדנית. (. גן טורקיז. ,. נאוה. מורד. גן רחפת. ,. חני גלעד. גן בדולח. ,. יא. לנית מנשה. גן שחף. ,. מרינה פילמינוב.

לצפייה בעיתון מעו"ף פלוס – גיליון מס' 44 פברואר 2018 - הסתדרות המעו"ף

http://hmaof.org.il/wp-content/uploads/2018/02/MAOF_FEB_2018-%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.pdf

1 פברואר 2018 ... מזכיר חטיבתגיורא ואלה, מרכז תחום האכיפה באגף הכלכלהשי בירן ... ביולי 2016, כאשר חתמו אורנה ביטון ... ומניחים בתנור למשך 30' דקות. ... חצי כוס ציר ירקות.

מ"עב אייסקיור מדיקל )"הרבחה"( 2017 דו;quot&ח ... - הבורסה לניירות ערך

https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1154001-1155000/P1154342-00.pdf

28 מרס 2018 ... נכון. למועד פרסום הדו"ח התקופי, החברה קיבלה הזמנת רכש לשלוש. מערכות למקסיקו. אשר טרם סופקו . 12.2.4 . חברת. SciMed(Asia) Pte Ltd. ביום. 28. באוגוסט.

) 2020 ( ף" תש מועד אביב -ד "יו ג הסמכה לתלמידי כיתות י;quot& בחינות : הנדו

http://meyda.education.gov.il/files/Exams/GuidelinesMoedAviv2020.pdf

15 מרס 2020 ... על בית הספר להימנע מהזמנה עודפת של. טופסי בחינה. גם השנה ... לוד. 073-3938872-5. תל אביב. בית יואל. רח' חומה ומגדל. 16. , קומה ג', ת"א. 6820345. -. 03.

פתרון הבחינה בלשון ;quot&עולם חדש;70%) ") קיץ תשע״ט פייק ניוז ... - לשונימי

https://www.lashonimi.co.il/images/bagruiot/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%9E%D7%93-%D7%A7%D7%99%D7%A5-2019-%D7%A9%D7%91%D7%

פתרון בחינת הבגרות בלשון במועד קיץ 2019 - מאתר לשונימי. פתרון הבחינה בלשון "עולם חדש70%) ") קיץ תשע״ט. פייק ניוז - חדשות כזב https://www.lashonimi.co.il/all-quizes בואו ...

31.12.2017 םוימ הרקב ח"וד במוסד: ;quot&בית אבות מלון עדן נהריה;quot& ...

https://www.health.gov.il/BGT/237D9_20171231.PDF

31 דצמבר 2017 ... בית אבות מלון עדן נהריה (קוד מוסד 237D9). ז'בוטינסקי 17. נהריה. ד"ר לבוב נכבד/ה,. הנדון: סיכום בקרת פתע להבטחת טיפול ראוי בבית החולים "בית אבות מלון עדן ...

מיזם גד;quot&ש 2017 דו;quot&חות סיכום החוקר הניסוי המחקר - מו"פ צפון

http://www.mop-zafon.org.il/sites/default/files/uploads/pdf-files/articles/%D7%93%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D%20%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%92%D7%93%D7%A9%20%D7%A2%

31 דצמבר 2017 ... מיזם גד"ש. המחקר. . הניסוי. החוקר. 1. בחינת זני תפ"א אביבי לשוק המקומי ... חייבים לבדוק את זנים אלה ועוד זנים בעונה הקרובה. אוונגליין. אורליאנס. מורס. בורגארד. קו ... מספר פירות בכל חלקה ). 10. מטר( עפ"י חלוקה להאבקה או חוסר האבקה. חוות גד"ש.

2017 מרץ 15 ז"עשת אדר ז"י רביעי יום ד"סב הוגן ולסחר הצרכן להגנת ... - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/cpfta_about_world_consumer_rights_day/he/docs_cpfta_Convention2017.pdf

הרצל. שושן,. שגם. האחראי. על. איזור. חיפה. והצפון,. ולא. פעם. אני. נפגש. איתו. ואומר. לו. אתם. הולכים ... כל החברות משקיעות תקציבי ענק בפרסומים, אשר עד היום היו. ברוב השני במדיה ... לא יודע כמה מכם מכירים, אך השעונים החדשים והחכמים והמוצרים של נייקים, סנפצ'ט.

כ;quot&ב באדר, התשע;quot&ז 2017 מרץ 20 4/2017 מס ... - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/hozer/bz04_2017.pdf

20 מרס 2017 ... פריחה מקולופפולרית. •. שיעול,. נזלת או דלקת הלחמית. 10.1.1.2. קריטריונים מעבדתיים לאימות מקרה חשוד: •. תוצאה חיובית בבדיקה מולקולרית לזיהוי. RNA.

יסודות מדעי המחשב בשפת סי שארפ 2 - פרסום ציונים מועד קיץ תש"ע - משרד ...

http://meyda.education.gov.il/files/free%20books/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%20%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%202.pdf

פעולה. -. בונה. ועוד . הפרק. הרביעי. מרחיב. בכיוון. של. ח. שיבה. אלגוריתמית. ,. הוא מציג. מבנה. נתונים. של. מערך. -דו. ממדי ותבניות. לחיפוש. ,. למיון ולמיזוג. ומציג שילוב. של תבניות.

יסודות מדעי המחשב 1 בשפת Java - אוניברסיטת תל אביב

https://www.tau.ac.il/~csedu/yesodotoop/java_files/opening_pages_java.pdf

יסודות מדעי המחשב. 1. בשפת. Java. תמר בניה וד. " ר מיכל ארמוני. –. ראשי. צוות. הכתיבה. יעל. בילצ. ' יק. נעה. גרדוביץ. עדי. גרין. אתי. מנשה. (. סעיפי התבניות. ) הילה. קדמן. נ(. ספח. ).

פתרון מבחן פסיכומטרי פברואר 2010

http://www.lachman.co.il/public/uploads/ckfinder/files/Psy_02_2010_Solution.pdf

היגיון. 20. שאלת הגיון בריא מסוג משמעות משל. המשל: א יילסופר המשליך רומן שכתב עקב שגיאת כתיב שהתגלתה בויי. בגלל. מחליט לוותר על. משהו באופן כללי. פגם פעוט. שניתן לתקנו.

" יש פתרון לכל מתיישב "

http://primage.tau.ac.il/libraries/brender/booksf/2347763.pdf

פלינט. Flint and Luloff 2005:407). ) ערכה מחקר השוואתי בין שש קהילות. שנחשפו לסכנת ... משך הזמן הנדרש למוסדות החברתיים לחזור ולתפקד לאחר הפגיעה. המונח חוסן ... בלש. י. ו תודרשיהב ונייפאתה תוששואתההו תודדומתהה. ב. שדחה בצמל תולגתסה . בלשב. םוקישה.

הצעה לפתרון מבחן גרעין י"ד 733003 – אביב תשע"ח – 2018

https://c.ort.org.il/wp-content/uploads/2018/01/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F-%D7%92%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%9F-%D7%99%D7%93-733003-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%AA%D7

פתרון ל. מבחן. משה"ח. ח. שמל ואלקטרוניקה ט'. 733001. –. מועד. אביב. תשע". ,ח. מרץ. 2018. עמוד. 3. שאלה מספר. 3 .א. משוואת המתח על הקבל תחושב לפי משוואת הדפקים: 6. 6.

הצעה לפתרון למבחן מה"ט בתורת הבניה- אביב תשע"

https://c.ort.org.il/wp-content/uploads/2018/04/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%94%D7%98-%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-2018.pdf

שאלה מספר 5-חובה 18 נקודות: לפניך רשימת עבודות הנמשות בבניין. הסבר בכל אחת מהעבודות הרשומות למטה אילו 2 שלבים נעשה לפני הפעולה הרשומה ואילו 2 שלבים. לאחריה.

quot&ט בחשון, התש;quot&פ 17 בנובמבר, 2019 סימוכין - עיריית תל-אביב-יפו

https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/HealthAndSocial/Pharmacies/%D7%91%D7%AA%D7%99%20%D7%9E%D7%A8%D7%A7%D7%97%D7%AA%20%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%A0%D7%99%D7%9D%20-%20%20%D7%93%D7%A6%D7%9E%D7%91%D7%A8%202019.pdf

17 נובמבר 2019 ... רחוב בלפור 14, תל–אביב-יפו 65211 | טלפון: 03-5643403 | פקס: 03-6203174 ... עד השעה 23:00 או 24:00, ישמשו החל משעה זו כבתי מרקחת כוננים עד השעה. 08:00 בבוקר. ניתן להזעיק את הרוקח הכונן מביתו, במספר הטלפון הנייד, המפורסם בפתח בית.

פרוטוקול 92 .4. 201 9 מישיבה שהתקיימה ביום ט "עשת ה ניסן ב ד" כ בתל אביב

https://www.odata.org.il/file_uploader_ui/download/efi_protocols/4b8f3da9-0d4a-4430-b870-eb7984fd80e7.pdf

29 אפריל 2019 ... אשר אקסלרד, אהוד בר עם, ... התפטרותו של עו"ד אפי נוה מחברותו בועדה לבחירת שופטים ... במועצה, כמו יצחק נטוביץ וכמו יחיאל כץ, שהובטח לו פעם אחר פעם.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.