החברה הערבית־הפלסטינית במדינת ישראל - INSS

)2020-2016( שעל פיה 15 מיליארד ש"ח יוקצבו לתוכניות פיתוח ביישובים הערביים. זו הייתה החלטה ללא ... גיוס על בני העדה הדרוזית והצ'רקסית, אבל לא על נוצרים או ערבים מוסלמים. יש. גם תת־קבוצה ... לוח 1: מאפיינים עיקריים של שוק העבודה — יהודים וערבים. סה"כ. יהודים ... החינוך, שבכל שנות הלימוד מדגישה הן בתכנים הנלמדים והן בטקסים ובציון חגים. וימי מועד את ...

החברה הערבית־הפלסטינית במדינת ישראל - INSS - Related Documents

החברה הערבית־הפלסטינית במדינת ישראל - INSS

https://www.inss.org.il/he/wp-content/uploads/sites/2/systemfiles/IsraelandArabSociety072794085.pdf

)2020-2016( שעל פיה 15 מיליארד ש"ח יוקצבו לתוכניות פיתוח ביישובים הערביים. זו הייתה החלטה ללא ... גיוס על בני העדה הדרוזית והצ'רקסית, אבל לא על נוצרים או ערבים מוסלמים. יש. גם תת־קבוצה ... לוח 1: מאפיינים עיקריים של שוק העבודה — יהודים וערבים. סה"כ. יהודים ... החינוך, שבכל שנות הלימוד מדגישה הן בתכנים הנלמדים והן בטקסים ובציון חגים. וימי מועד את ...

החברה הפלסטינית בישראל במצב חירום

https://www.adalah.org/uploads/oldfiles/newsletter/heb/oct07/ataa_report.pdf

6 אוגוסט 2006 ... כל האנשים שסייעו באופן ישיר או עקיף לעריכת הדו”ח שותפים לתוכנו ולמבנהו, אולם,. האחריות המלאה לתוכנו היא של עורך ... מרבית התושבים הערבים )כ-70%( דיווחו כי, רדיו “אלשמס” היה הספק. העיקרי של המידע הדרוש. ... תחנת שידור. רמקולים. ערבית. עברית.

החברה הערבית לאתר - המכון הישראלי לדמוקרטיה

https://www.idi.org.il/media/9578/%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%9B%D7%A0%D7%A1.pdf

כל פרסומי המכון ניתנים להורדה חינם, במלואם או בחלקם, מאתר האינטרנט. הדברים המתפרסמים ... מסמך זה מציג תמונת מצב של החברה הערבית בישראל בתחומי. הכלכלה, הדיור ...

החברה הערבית בישראל – אוגדן מידע المجتمع العربي في إسرائيل – دوسية ...

https://www.qsm.ac.il/Public/files/%D7%90%D7%95%D7%92%D7%93%D7%9F%20%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%99%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C.pdf

רק“ח גם מילאה תפקיד מפתח בטיפוח הקשר בין אש“ף לבין הערבים בישראל. הגישה המתעלמת ... למספר שנות הלימוד של הפרט בחברה המודרנית נודעת השפעה ישירה ... 99.5%. 43.8%. 36.5%. 26.3%. 10.7%. 10.2%. 5.4%. 4.0%. 2.5%. 2.3%. 0.5%. 1. 2. 3 ... קול ישראל בערבית זוכה להאזנה של 24.7% ... בין הישגיהן של עמותות אלה: הפעלת "קו חם" ומרכז סיוע.

אזרחות במדינת ישראל

http://sfile-pull.f-static.com/image/users/195440/ftp/my_files/ezrachut-mada%20hativa%20.pdf?id=13888810

ד"ר דוד שחר ... המטרה היא לחנך לאזרחות במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. אופייה היהודי ... ישנם פירושים שונים להגדרת תוכני זהותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

העקרונות לקביעת האזרחות במדינת ישראל עמ' 39-48

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/ezrachut/citizen2018.pdf

ת ארצה. אשרת עולה. )ויזה(. -. כל יהודי בעולם שירצה לעלות לארץ ישראל יקבל אשרת עולה. יש. 3. מקרים בהם ... חוק האזרחות קובע מי יכול לקבל אזרחות במדינת ישראל. מדינת ישראל ...

דבר העורכת - אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל

https://www.hebrew-writers.org/images/07-moznaim/moznaim_Dec19_in.pdf

1 דצמבר 2019 ... של מיה טבת דיין; שירים חדשים מאת הדס גלעד, תום הדני־נוה, עומר. ולדמן, תהילה ... עננה על ראשה. והיו יעקב, ששפתו ... "תקשיבי גברת נועה, תשיגו את הכסף ותשלמו לאח בתשלום אחד. תוך 21 יום." ... פתוחים וריקים, שמיים בלי ענן, בלי ציפור. חשבתי לטייל ...

דבר העורך - אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל

https://www.hebrew-writers.org/images/07-moznaim/moznaim_Mars19_in.pdf

הדברים החשובים, שם בונים ונלחמים ומקימים עולם חדש. מעבר לאופק, ... כשאמרו תל אביב, אתה תכף ראית איזה בחור כזה, פועל, עם קסקט,. עשוי ללא חת ... עמוס עוז נולד בארץ וגדל בה, אבל הוא לא בא מן הים ולא הלך בשדות. ילדותו חלפה ... כמו שיר ילדים עם שלושה אקורדים. כמו מבט על ... הציוניות ההרואית והבריאה, כניגוד המושלם לשכונה הזעיר בורגנית שגדל. בה, על ...

הרשות השופטת במדינת ישראל דין וחשבון לשנת 2013 - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/freedom_of_information_report2013/he/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%20%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%202013.pdf

בית המשפט העליון. עבודת בית המשפט העליון. פעילות המדורים בבית המשפט העליון. בתי המשפט המחוזיים. פעילות בתי המשפט המחוזיים 2013-2006. בתי משפט השלום. פעילות בתי ...

דבר העורך היוצא - אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל

https://www.hebrew-writers.org/images/07-moznaim/moznaim%20August19%20in.pdf

פלחי עגבניה מטבעות מלפפון זרועות עבות של בצל ירוק וטבעות של פלפל. ירוק חריף ובצד צלחת ... עורכת: סיגל אשל. דרורים, 70 .2019ספר סבא – אם היה כותב א ירית קדם: עמודים.

תמונת מצב – הגיור הרפורמי במדינת ישראל - התנועה הרפורמית

http://www.reform.org.il/Assets/reformdatumedinah-gyur.pdf

האומר בארץ ישראל גר אני, מקבלין אותו מיד, ובחוצה לארץ אין. מקבלין אותו ... מסלול "זרע ישראל", המיועד לאזרחים ותושבים שאביהם או אחד מן הסבים והסבתות הנו יהודי o. מסלול גיור ...

הרשות השופטת במדינת ישראל דין וחשבון לשנת 2010 - Gov.il

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/freedom_of_information_report2010/he/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%20%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%202010.pdf

נשיאת בית המשפט העליון, או שופט שמונה לשם כך, להורות על קיומו של ... 04-8698093, פקס 04-8698095 )עו"ד רותם אלבר: 054-7740255( ... מרכז מסחרי, קריית שמונה 10200.

זהר שגב - ציוני ארצות–הברית במדינת ישראל בשנות ... - אוניברסיטת בן גוריון

http://in.bgu.ac.il/bgi/iyunim/12/19.pdf

מדינת ישראל מלמדת על מרכזיותו של המאבק בין הנהגת ציוני ארה"ב ובין רובו של. הממסד הציוני בארץ ... ניסים לסילבר, 30.5.1956, ארכיון אבא הלל סילבר 3/270. 41. הרצאה של אבא ...

ניצני עיצוב רשויות, ומדיניות הקרקע הממלכתית במדינת ישראל(הלק א ,) - קק"ל

http://www.kkl.org.il/files/HEBREW_FILES/machon-mediniut-karkait/karka-36/karka-36-1993-6.pdf

הממלכתית במדינת ישראל(הלק א. רות קרק. מ ב ו א. מאמר זה יציג ממצאים ראשונים של מחקר על ניצני עיצוב רשויות ומדיניות הקרקע הממלכתית. במדינת ישראל בשנים הראשונות לייסודה.

שאול עימָנו״ - דבר העורך האורח - אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל

https://www.hebrew-writers.org/images/07-moznaim/moznaim10_2018.pdf

הסיס, כשהוא יוצא מן הקן, אינו חוזר אליו עוד והוא מעופף כל חייו בלי לנוח!( ... התעקש סוס – ועמדנו כולנו; ... מתגלמת כידוע במיתולוגיה היוונית והמזרחית בסיפורי אדוניס והתמוז, אך כאן.

השפעת מסמך ההנמקה על השוק הפנסיוני במדינת ישראל - פרופ' זיו רייך

http://xn----9hccmcah3i.com/images/%D7%96%D7%99%D7%95%20%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%9A-%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A6%D7%98%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.pdf

1 ינואר 2011 ... דר' זיו רייך, רו"ח, דיקן בית הספר לביטוח, המכללה האקדמית נתניה. מגישים: גיא טוביה ת.ז. 305570657. אביתר לביא ת.ז. 300489408. מירי חן ת.ז. 301471629.

יחסי ישראל—סין: הזדמנויות ואתגרים - INSS

https://www.inss.org.il/he/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/memo185_China.pdf

5 דצמבר 2018 ... ביצעה מספר השקעות בארץ. CIC תשתיות. גם קרן ההשקעות הסינית הממשלתית. הערכות שונות נשמעות באשר להיקף ההשקעות הסיניות )מסין ומהונג־קונג( בישראל,.

יחסי ישראל-צ'כיה: מרגש לפרגמטיזם? - INSS

https://strategicassessment.inss.org.il/wp-content/uploads/antq/f-2666962871.pdf

ואצלב האבל, מנהיג 'מהפכת הקטיפה' והנשיא הראשון של צ'כוסלובקיה בעידן. הפוסט־קומוניסטי, הפך לדמות פופולרית בישראל לאחר 1989. גם במהלך התקופה הקומוניסטית, כשאימצה ...

שנה לחתימת הסכם השלום בין ישראל למצרים 40 יום עיון במלאת ... - INSS

http://www.inss.org.il/he/wp-content/uploads/sites/2/2019/03/%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%A8-%D7%9C%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D.pdf

משרת את האינטרסים של שני הצדדים ונראה שעבר את "נקודת האל. -. חזור. ". •. השלום נשען במידה רבה על שיתוף פעולה ביטחוני, אך הגיע העת לקידום שיתופי פעולה. גם בתחומים אחרים ...

תיאור עסקי החברה - אפריקה ישראל

http://www.africa-israel.co.il/userfiles/File/Finance%20Docs/Annual2010ChapA.pdf

1 אפריל 2011 ... תלפיות. ניהול ואחזקה בע. מ". 40%. פיתוח מקרקעין. בישראל. - אפ. שר בע. מ". 100% ... בתחום פעילות זה עוסקת הקבוצה בעיקר באמצעות חברת הבת נגב קרמיקה.

החברה הלאומית לדרכים – מעצ 63/11 ' מכרז מס ( ) ביצוע ... - נתיבי ישראל

https://www.iroads.co.il/media/6031/63-11_%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94-%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA.pdf

8 יוני 2019 ... 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. תנועה. כללי. רמזורים. שילוט. ושלטים עיליים. תכנון. מעקות בטיחות. תכנון תנועה מפורט ע. " י הקבלן. שלבי ביצוע והסדרי. תנועה זמניים. הולכי רגל. 9.

תיאור עסקי החברה פרק – עניינים ה תוכן - אפריקה ישראל

http://www.africa-israel.co.il/userfiles/e280fb8f-842c-46c3-84de-cf588d2d69c9.pdf

31 מרס 2009 ... 50%. גוטקס. מודלס. בע. " מ. 100%. Christina. America Inc. 100%. גוטקס מותגים ... שיעור. השלמה של. הפרויקט. מועד. תחילת. הפרויקט. מועד. סיום. מכירות. צפ. וי. מועד ... נצרת. עתודת. קרקע. 1993. חכירה. מהוונת. ארמון. ההגמון. (. קסר. אל מוטראן. ) בע ... ד בחלקו הצפוני של המתחם . חלק. אפריקה. מגור. ים. בזכויות כאמור אקוויוולנ. טי. 35 - לכ.

משטר הגלים בחופי ישראל נחק - החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים ...

http://www.mccp.co.il/productImages2/217/2018/02/28/image1519809157.pdf

28 פברואר 2018 ... בשל השתנות אזימוט קו החוף. מדרום עד צפון הארץ, כמות ... סרט. ווידאו. רציף. ,. וצולמו. תמונות. סטילס. במצלמה. נוספת . בנוסף. לתיעוד. הממצאים. באמצעים. שצוינו.

מ"עב להשקעות ישראל אפריקה חלק א' תיאור עסקי החברה 2017 לשנת

http://www.africa-israel.co.il/userfiles/File/Finance%20Docs/Annual2017ChapA.pdf

29 מרס 2018 ... פרסמה החברה הצעה מטעם חברת אלון ריבוע כחול ישראל בע"מ לרכישת ... הצעת רבוע כחול מותנית בקיומם של תנאים וקבלת אישור. םי ... ירוגמל היינבל םירת. 1ם.

קול קורא להצטרפות למאגר יועצים של החברה - החברה הכלכלית לראש העין

http://www.rosh-haayin.com/WEB/8888/NSF/Web/5455/kol%20kore%202018.pdf

13 דצמבר 2018 ... המכרזים, ומודגש כי ע. ל "קול קורא" זה לא חלים דיני המכרזים. בכבוד רב, ... האם את/ה, קרובייך או מישהו משותפיך העסקיים, אם ישנם, חייב כספים או ערב לחובות או.

מע"צ (1921-2003) החברה הלאומית לדרכים (2004-2012) חברת "נתיבי ישראל"

https://www.iroads.co.il/media/1528/23-18_%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98-%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99-4-%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%AA.pdf

קווי התקשורת, מכשירי הטלפון, מערך הטלפוניה )מרכזיה,. IVR. וכד'( יסופקו ע"י ... מייל. . פקס . טלפון. מעריב. 01-1611110. , או. 1111. ,. ירושלים. -. -01. 6111111. -01. 1610611.

האמנה הפלסטינית 1968

https://www.palwatch.org.il/storage/PLO%20Charter%20-%201968.pdf

האמנה הפלסטינית. 1968. שם האמנה. אמנה זו תיקרא. " האמנה הלאומית הפלסטינית. " (. אלמית. ' אק אלווטני אלפלסטיני .) סעיף ראשון. : פלסטין היא מולדת העם הערבי הפלסטיני והיא ...

משבר המנהיגות הפלסטינית - אוניברסיטת בן גוריון

https://in.bgu.ac.il/bgi/iyunim/14/shemesh.pdf

הפלסטינים, שקדמו למלחמת 1948, ומכך נהנתה התנועה הלאומית הפלסטינית. לתמיכה ... עמ' 816. בנספח פלסטין של האמנה נקבעת בלשון זהירה ביותר ובהסתמך על חוזה לוזאן ...

הנכבה הפלסטינית בקולנוע ובספרות בישראל ا ا ا وا دب ا ا - Zochrot

https://zochrot.org/uploads/uploads/164d96151d3400eaef42cc99277e0c9f.pdf

היינו ציורים לשוניים ... עַ ד שֶׁ יַּעֲלֶ ה עַ מּוּד הַ שָּׁ חַ ר . מַ עֲשֶׂ ה שֶׁ בָּ אוּ בָ ... לואיס הרמן. 1994, ודית'ג,. טראומה והחלמה. ,. ספרית אופקים. ,. עם עובד. ,. תל אביב. זנדבנק.

מקובניה עד אל־בוארה: גנאלוגיה של ההמשגה הפלסטינית ... - תיאוריה וביקורת

https://theory-and-criticism.vanleer.org.il/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2017/02/Teoria-47_Ghanim.pdf

הונידה ע'אנם | מקובניה עד אל־בוארה: ההמשגה הפלסטינית להתיישבות היהודית ... הנוסח המקורי של האמנה הלאומית הפלסטינית, שהוכרז בירושלים במאי 1964, קובע את זכותם ...

ספרי הלימוד של הרשות הפלסטינית (רש"פ) - Israel Behind the News

http://israelbehindthenews.com/wp-content/uploads/2017/09/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA-2

28 ספטמבר 2017 ... "נזכר הנער באביו מאחורי סורגי הכל ... מה עושה הכיבוש לבתיה"ס אשר נבנים באזור מגוריהם של פארס ואימאן? •. מדוע הולכים פארס ואימאן מרחק רב ברגל?

התחייה הלאומית הפלסטינית בצל משבר מנהיגות - האוניברסיטה הפתוחה

https://www.openu.ac.il/new-east/vol52/review-3.pdf

גישתו של יהושע פורת, המציג ניתוח מנקודת מבט ציונית. הפרק השני עוסק בסוגיה הסבוכה של מאבקים פנים־פלסטיניים ערב הנכבה. הפרק מסייע לקורא לרדת לעומקם של המאבקים ...

יהודים וערבים בפק"פ: סוגיה בהיסטוריוגרפיה הפלסטינית-ערבית בת זמננו

http://humanities1.tau.ac.il/zionism/templates/ol_similu/images/zionism_journals/zionism_15/10.pdf

1 מאמריו של יהושע פורת שפכו אור על עמדות הפלג. הערבי במפלגה ועל הליגה לשחרור לאומי.2 יעקב חן־טוב בחן את התפתחות. הקומוניזם בארץ־ישראל בשנות העשרים. ואילו גרילסאמר ...

מפת הדרכים ועתיד המדינה הפלסטינית בגבולות זמניים - המרכז הבינתחומי ...

https://www.idc.ac.il/he/research/ips/Documents/2006/2166maproad_heb2006.pdf

אמנת מונטווידאו על חובות וזכויות של מדינות מ. 1933 - . 58. לניתוח ההבדל בין הגישות ר. ' Crawford James, The Creation of States in International Law, Oxford 1979, ...

ספרי הלימוד של הרשות הפלסטינית: ההתייחסות ליהודים, לישראל ולשלום

https://www.terrorism-info.org.il/app/uploads/2017/12/H_259_17.pdf

26 דצמבר 2017 ... ה להתייחסות. המקבילה. של ספרי הלימוד הישראליים. מבחינות אלה. לכל הארץ כאל "ארץ ישראל",. גאווה על המורשת התרב. ותית הפלסטינית. , פולמיקה. דתית.

התמודדות נשים ערביות עם סרטן השד בישראל וברשות הפלסטינית: מדיניות ל וה

http://hw.haifa.ac.il/images/stories/files/faculty/news/One_day_conference_22.10.18_program.pdf

פרופ' מיכאל זילברמן,. The executive director, Middle East Cancer. Consortium (MECC). -. פרופ' זיאד עבדין,. ראש. עמותת אלקודס לבריאות הציבור. , ירושלים המזרחית.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.