Untitled - ברוכים הבאים לאתר MayaFiles - הבורסה לניירות ערך

25 מרס 2019 ... השתן. הפועל. ות. באמצעות. השמדה. ממוקדת. של תאי. הסרטן. ללא פגיעה ... פולשני של שלפוחית השתן, עם גידול פפילרי מדרגת התמיינות גבוהה בשלב ההתפשטות.

Untitled - ברוכים הבאים לאתר MayaFiles - הבורסה לניירות ערך - Related Documents

Untitled - ברוכים הבאים לאתר MayaFiles - הבורסה לניירות ערך

https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1220001-1221000/P1220161-00.pdf

25 מרס 2019 ... השתן. הפועל. ות. באמצעות. השמדה. ממוקדת. של תאי. הסרטן. ללא פגיעה ... פולשני של שלפוחית השתן, עם גידול פפילרי מדרגת התמיינות גבוהה בשלב ההתפשטות.

תשקיף - ברוכים הבאים לאתר MayaFiles - הבורסה לניירות ערך

https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1157001-1158000/P1157077-00.pdf

15 אפריל 2018 ... )ארונות. אמבטיה, מושבי אסלה, מקלחונים(, אביזרי אמבטיה, ראשי מקלחת. ריהוט "ספץ". ארונות הזזה, ארונות פתיחה, חדרי ארונות, עמדות עבודה, מיטות,. כונניות ...

2017 דוח תקופתי לשנת - ברוכים הבאים לאתר MayaFiles - הבורסה לניירות ...

https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1153001-1154000/P1153476-00.pdf

12 מרס 2018 ... פלוס. , מדד. ת"א. מעלה. לאחריות חברתית. ומדד תל אביב. All-Shares . אג"ח של ... תל אביב )מיסוי וכלכלה( כנגד שני סוכני ביטוח, אשר היו בעלי קשרים עסקיים עם הפניקס ביטוח וכן כנגד ... שש קומות משרדים בבניין הידוע כ"אמות פלטינום" בקרית אריה בפתח.

2017 דוח תקופתי לש ת - ברוכים הבאים לאתר MayaFiles - הבורסה

https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1147001-1148000/P1147754-00.pdf

31 מרס 2018 ... המסחריים כגון: קבוצת עזריאלי בע"מ, גז. ית גלוב ישראל בע"מ, אמות ... יאנגה. , פוט לוקר. Club 365. 5%. המשביר לצרכן. קבוצת. אינדיטק. ס. 3.2%. זארה(. 2%. ) ...

קנביט פארמסוטיקלס בע;quot&מ - ברוכים הבאים לאתר MayaFiles - הבורסה ...

https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1266001-1267000/P1266221-00.pdf

1 דצמבר 2019 ... ישירה ללקוחות בנקודות הפצה )ללקוחות המחזיקים רישיונות מכוח האסדרה הישנה(. או. באמצעות ח. ברות ייצור והפצה ... 3,096. (. 3,808. 2,958. רווח. )הפסד(. כולל. -. פריט. אחר. אשר. לא. יסווג. בעתיד ... נתונים שאינם ניתנים לצפייה עבור הנכס או ההתחייבות.

מ"עב החזקות אפקון - ברוכים הבאים לאתר MayaFiles - הבורסה

https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1024001-1025000/P1024704-00.pdf

17 מרס 2016 ... ו(. ביצוע פרויקטים בתחומי האנרגיה המתחדשת כקבלן ראשי ). EPC. ( )ראו סעיף. ‎5. ל. חלק. ב' של. פרק. 'א ... נורות. ,. כבלים. וחוטי. חשמל. ,. גנראטורים. ,. מובילי. חשמל. מתכתיים. ופלסטיים ... למועד הדוח לא מתקיימים סימני אזהרה כהגדרתם בתקנה. 10. )ב(.

טכנולוגיות ומדיה בע;quot&מ סלטיק - ברוכים הבאים לאתר MayaFiles - הבורסה

https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1159001-1160000/P1159980-00.pdf

6 מאי 2018 ... ג'רוזלם וונצ'ר פרטנרס )ג'יי וי פי(, הינה קרן הון סיכון המחזיקה במניות באמצעות ... משלוח ההתראות מבוסס על תשתית מרכזית של גוגל השולטת על התכיפות והזמינות.

נטו מלינדה סחר בע - ברוכים הבאים לאתר MayaFiles

https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1154001-1155000/P1154575-00.pdf

31 דצמבר 2017 ... בעלת המניות העיקרית של החברה הינה נטו, שהינה חברה ציבורית. אשר ניירות הערך שלה ... מיליוני ש"ח בטענה לאי סימון אחוז דג הטונה במוצר סלט טונה. ביום. 30.

סומוטו לימיטד - ברוכים הבאים לאתר MayaFiles

https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1218001-1219000/P1218463-00.pdf

17 מרס 2019 ... Banner. , בעברית. -. כרזה(. -. פרסום. גרפי. המופיע. ברשת האינטרנט אשר הקלקה עליו מפנה את הגולש ... הפעילות מתבצעת באמצעות רכישת שטחי פרסום באמצעי מדיה דיגיטלית והצגת פרסומות. וידאו ... 12 . שיווק והפצה. 12.1. דרכי שיווק הפעילות. רכישת המדיה מתבצעת באמצעות ... היתר, באמצעות בדיקת פורטלים להורדה, בדיקת פופולאריות באתר.

חברת החשמל - ברוכים הבאים לאתר MayaFiles

https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/527001-528000/P527353-00.pdf

18 מרס 2010 ... שכתובתו www.pua.gov.il ... דרכי ההודעה לזכאים ואופן העברת המידע בדבר הזכאות אל ספק השירות החיוני ... הנחות העבודה ששימשו אותה בבניית התחזית ומועדי התממשות אותן הנחות ... ןקתל הכמסה תולעב ןניה הרבחה תודבעממ קלח. 17025. IEC /. ISO.

ועדת חייק - ברוכים הבאים לאתר MayaFiles

https://mayafiles.tase.co.il/RPdf/679001-680000/P679872-00.pdf

4 אוקטובר 2011 ... הוועדה רואה. חשיבות. בקידום פעילות חברת התקשורת שצפויה לפעול על גבי התשתית של. חברת החשמל . המלצות הועדה כפופות לאישור שרי התקשורת והאוצר.

ג'רוסלם השקעות - ברוכים הבאים לאתר MayaFiles

http://mayafiles.tase.co.il/RPdf/959001-960000/P959278-01.pdf

31 מרס 2015 ... הערכת השווי זו בוצעה על ידי צוות כלכלנים בראשותו של סלע קולקר. סלע, בעל תואר. שני. MBA. במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב, עם התמחות במימון ות. ואר.

מ"עב פי.אל.טי שירותים פיננסיים 'א חלק - ברוכים הבאים לאתר MayaFiles

https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1231001-1232000/P1231864-00.pdf

28 מאי 2019 ... גלאון. למענק. של. חודש שכר אחד בגין כל. 01%. צמיחה בהכנסות. העולה על. – ... השקעות בהון החברה, ולמיטב ידיעת החברה לא בוצעה כל עסקה מהותית אחרת על ...

2018 דוח תקופתי לשנת - ברוכים הבאים לאתר MayaFiles

https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1222001-1223000/P1222540-00.pdf

30 אוקטובר 2019 ... התחליף העיקרי הקיים להשכרת דירות הינו בעלות ישירה של הדיירים בדירות המגורים. ... 3,096. 92,473. ) 310. (. שווי הוגן,. לר"ר. ) באלפי. דולרים. (. 175. 170. 250 ... כדי למדוד שווי הוגן, תוך מיקסום השימוש בנתונים רלוונטיים שניתנים לצפייה ומיזעור השימוש ...

תיאור עסקי התאגיד - ברוכים הבאים לאתר MayaFiles

https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1150001-1151000/P1150977-00.pdf

12 מרס 2018 ... ישראפייפר בע"מ. ו. ס ו פרופשיו ל. בע"מ. סמ כ. "ל כספים. אר.אס.אל. אלקטרו יקה. בע"מ. חשב החברה. וויליפוד. חשב. וולקן תעשיות. רכב בע"מ. בעל משרד למתן.

קאנומד תעשיות קנאביס רפואי בע;quot&מ - ברוכים הבאים לאתר MayaFiles

https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1275001-1276000/P1275300-00.pdf

19 ינואר 2020 ... ייצור ו/או שיווק ו/או הפצה ו/או מכירה של המוצרים הרלוונטיים ו/או הארכה. או אי הארכה של ... לגישת ו השווי ההוגן של "שלד" בורסאי במקרה זה אמד בכ. 3 -. מיליון.

פטרוליום אנרגיה רציו שותפות מוגבלת - ברוכים הבאים לאתר MayaFiles

https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1282001-1283000/P1282312-00.pdf

23 מרס 2020 ... ווילס(. ,. אופן. פ. תרון הסכסוכים )באמצעות גישור( ועוד. 1.9.2.12 ... אירלנד טרם. הפי. כת השותפות לבעלת המניות של. רציו גיברלטר. : זהות מבצע הפעולה. תקופה ב.

מ"עב בוקס נדל;quot&ן - וויי - ברוכים הבאים לאתר MayaFiles

https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1246001-1247000/P1246862-00.pdf

8 אוגוסט 2019 ... בעקבות הפניה כאמור, התווה מנכ"ל החברה את. המתווה העקרוני של ... משרדים, הנהלת חשבונות וכו'(, וזאת עד למועד מכירת. החברה. או הבניין, ... פלקס בינוי הידוע.

מ בנק לאומי לישראל בע דוח תקופתי 2013 לשנת - ברוכים הבאים לאתר ...

http://mayafiles.tase.co.il/RPdf/888001-889000/P888791-00.pdf

10 מרס 2014 ... קבוצת לאומי והתפתחותם. עסקי. תיאור. בנק לאומי לישראל בע. " מ וחברות מוח ... ביום. 31. באוקטובר. , 2013. הפיץ הפיקוח על הבנקים לחברי ועדת בנק. -. לקוח.

בזק;quot& החברה הישראלית לתקשורת בע;quot&מ - ברוכים הבאים לאתר ...

https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1220001-1221000/P1220581-00.pdf

28 מרס 2019 ... גישה לעסק מרחוק. החברה מצ ... פריצה, הפרעה, נזק או קריסה במערכות עלולים ... כמו כן, אריקסון הינה ספק מהותי של פלאפון בתחום תמסורת המיקרוגל. לפלאפון.

2015 הבורסה בשנת - הבורסה לניירות ערך

https://info.tase.co.il/Heb/Lists/gen_res/0133_annual_review/2015_annualreview_heb.pdf

15 דצמבר 2015 ... -כ. 54. מיליארד שקל גו. סי. בהנפקות והקצאות. של אג"ח חברות. לציבור. ;. גיוס. י. ענק ... מרץ. 2015. , לצד התחזקות הדולר. ועלייתו לשער של. 4.049. במרץ . הורדת.

הבורסה למתחילים - הבורסה לניירות ערך בתל אביב

https://info.tase.co.il/NRes/Publications/TASE4Begginers/TASE4Beginners_Presentation.pdf

מגמות בשוק ובקבלת החלטות השקעה . הבורסה מחשבת את המדדים ... מדדי שווי שוק. מדדים ענפיים. מדדים נוספים. מדדי. אג ... הפיקוח על שוק ההון · בחזרה לאזור הבורסה למתחילים · >.

2018 הבורסה בשנת - הבורסה לניירות ערך

https://info.tase.co.il/Heb/Lists/gen_res/0133_annual_review/2018_annualreview_heb_accessible.pdf

31 דצמבר 2018 ... אביב היו: •. ריבית בנק ישראל שנמצאת ברמת. שפל. היסטורי. של. 0.1%. החל. ממרץ ... רמת שפל היסטורי; o ... "קבוצת הודיס", בתמורה למלוא החזקותיהם בקבוצה.

2017 הבורסה בשנת - הבורסה לניירות ערך

https://info.tase.co.il/Heb/Lists/gen_res/0133_annual_review/2017_annualreview_heb_accessible.pdf

7 דצמבר 2017 ... הולמס פלייס. שהזרימו. -כ. 0.8. מיליארד שקל. לבעלי. עניין . להלן רשימת החברות החדשות. –. עיסוקן, הסכום שגויס, ושווין לאחר ההנפקה: החברה. תחום עיסוק. סכום.

סטודנטים יקרים, ברוכים הבאים לטכניון וברוכים הבאים לאס;quot&ט ... - הטכניון

https://ugportal.net.technion.ac.il/files/2017/08/%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA-%D7%90%D7%A1%D7%98-%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%99%D7%9D.pdf

ברוכים הבאים לטכניון וברוכים הבאים לאס"ט – אגודת הסטודנטים בטכניון. אס"ט קמה במטרה להגן על זכויותיכם ולייצג אתכם מול גורמי הטכניון השונים. עם השנים לקחנו על עצמנו עוד ועוד ...

תשקיף - הבורסה לניירות ערך

https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1213001-1214000/P1213137-00.pdf

12 פברואר 2019 ... )חלקם כמוצרים מוגמרים וחלקם כחומר גלם אשר מעובד. על ידם(. מתחריה העיקריים של. הקבוצה. בתחום הפעילות כוללים את פוליקרט, תלתון, גלובוס,. TGM.

מדדי מניות - הבורסה לניירות ערך

https://info.tase.co.il/Heb/TASERulesandRegulations/Lists/RegulationRes/830_MAOF_Clearing/274768.pdf

19 דצמבר 2019 ... נדל"ן. -ו. 12. מדד ת"א. -. נפט וגז. -ו. 13. מדד ת"א. -. תקשורת וטכנולוגיות מידע. -ו. 15. מדד ת. -ל. דיב. -ו. 16. מדד ת"א. -. מעלה. -ו. 17. מדד ת"א. -. 35. נטו דולר. -ו.

קבוצת דלק בע;quot&מ - הבורסה לניירות ערך

https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1283001-1284000/P1283272-00.pdf

15 מרס 2020 ... עליון. ". לטענת דלק אנרגיה. ,. הדרישה למימוש היחידות בעת הזו אינה. סביר. ה. ואינ. ה. עומד. ת. בדרישות תום הלב, להם כפוף. הבנק. הזר . בית. המשפט. המחוזי. בתל.

מתאר נגזרים - הבורסה לניירות ערך

https://info.tase.co.il/Heb/TASERulesandRegulations/Lists/RegulationRes/830_MAOF_Clearing/274766.pdf

26 ספטמבר 2017 ... על פי החלטות דירקטוריון הבורסה ודירקטוריון מסלקת מעו"ף, לפי הענין. שינויים כאמור ... סדרת אופציות תכלול אופציות רכישה ואופציות מכירה במחירי מימוש. כמפורט בסעיף. 3.5. להלן. ... כמות מניות השווה למכפיל נכס הבסיס של האופציה על המניה ובלבד שכמות.

סקירה שנתית 2008 - הבורסה לניירות ערך

https://info.tase.co.il/Heb/Lists/gen_res/0133_annual_review/2008_annualreview_heb.pdf

15 דצמבר 2008 ... אין בידינו פתרונות קסם שיחזירו בן לילה ... במניות הכלולות בענפים שנפגעו בשל ההתפתחויות בחו”ל - נדל”ן, בנקאות ... מדד נדל”ן-15 ירד בשנת 2008 בשיעור.

מ"עב אייסקיור מדיקל - הבורסה לניירות ערך

https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1214001-1215000/P1214442-00.pdf

20 פברואר 2019 ... אמנון זיסמן. ,. מנהל. מחל. ק. ת אורולוגיה. מהמרכז הרפואי אסף הרופא בבאר יעקב,. למיטב ידיעת החברה,. נכון. ליום. 31. בדצמבר. 2018. ,. בוצעו באמצעות מערכת ה.

סקירה שנתית 2018 - הבורסה לניירות ערך

https://info.tase.co.il/Heb/Lists/gen_res/0133_annual_review/2018_annualreview_heb.pdf

1 ינואר 2019 ... בתל-אביב היו: • ריבית בנק ישראל שנמצאת ברמת שפל היסטורי של 0.1% החל ... משפחתיים בפקולטה לניהול ע"ש קולר באוניברסיטת תל אביב, בשיתוף. הבורסה לניירות ערך. כיום 27 ... מיליון שקל, למייסדי "קבוצת הודיס", בתמורה למלוא. החזקותיהם בקבוצה.

סקירה שנתית 2010 - הבורסה לניירות ערך

https://info.tase.co.il/Heb/Lists/gen_res/0133_annual_review/2010_annualreview_heb.pdf

בשנת 2010 החלה הבורסה לפרסם מדד מניות ביוטכנולוגיה ושני מדדי. טכנולוגיה חדשים ... מדד ת"א-100 עלה. ב-15% והגיע בסוף השנה לרמת השיא של אוקטובר 2010, מדד נדל"ן-15.

מ"עב ) 1988 מ. יוחננוף ובניו - הבורסה לניירות ערך

https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1259001-1260000/P1259157-00.pdf

ומחיר כל יחידה. ה. ינם כדל. קמן. : הרכב היחיד. ה. מחיר. ] ___. [. מניות רגילות במחיר של. _]. ___. [_. ש"ח. למניה. ] ... מנה על שם החברה לרישומים. במרשם בעלי המניות ... השנתיים. שלאחר מכן נפתחו חנויות. המכר הללו בהדרגה )בערים. נס ציונה. ,. אור יהודה. ,. טבריה ... כה בצמה לע חודב. סיסבה יסכנ םיגצומ ויה ובש ףיעסב וגצוי ,דרפנב םיגצומ םניא םא ,שומיש תוכז יסכנ יפס.

מ"עב עמוס לוזון יזמות ואנרגיה קבוצת - הבורסה לניירות ערך

https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1133001-1134000/P1133482-00.pdf

27 נובמבר 2017 ... היו הדעות שקולות, תחשב הצעת החלטה שעליה הצביעו חברי הדירקטוריון כנדחית ... ITR 2012. B.V.. , תאגיד הולנדי בשליטת קבוצת תיאטראות ישראל לרונסון עצמה, ...

ברוכים הבאים!

http://meyda.education.gov.il/files/olim/parents-rus.pdf

(олим). • Отдел выделяет школе специальные учебные часы и утверждает учебные планы для ... аттестат зрелости (теудат багрут). Экзамены на ...

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.