דוח ביקורת מס' ?/2017 – תב"רים - עיריית ראשון לציון

להלן דוגמאות: .א. בית ספר מעלה שמעוני. -. מנהל בית הספר מינה רכז שעות תגבור,. המנהל רישום מרוכז של שעות. התגבור לכל המורים ובודק את דיווחי השעות של המורים בסוף כל חודש.

דוח ביקורת מס' ?/2017 – תב"רים - עיריית ראשון לציון - Related Documents

דוח ביקורת מס' ?/2017 – תב"רים - עיריית ראשון לציון

https://www.rishonlezion.muni.il/Activities/CityComptrollerFiles/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%AA%2039%20-%202018/20%20%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D%20%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%

להלן דוגמאות: .א. בית ספר מעלה שמעוני. -. מנהל בית הספר מינה רכז שעות תגבור,. המנהל רישום מרוכז של שעות. התגבור לכל המורים ובודק את דיווחי השעות של המורים בסוף כל חודש.

ראשון לציון במספרים 2017 - עיריית ראשון לציון

https://www.rishonlezion.muni.il/Activities/Statistical/Documents/StatisticalPublications/%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D%202017.pdf

הקמת התזמורת הסימפונית הישראלית, ראשון לציון ... פתיחת קו תחנת רכבת "משה דיין" ... בשנת 1950 הוכרזה ראשון לציון כעיר ומשנת 1995 היא העיר הרביעית בגודלה בישראל. ... אשדוד. חיפה. בדירות בבעלות - 76.1%. 1,894. זוג ללא ילדים. 28%. זוג עם ילדים. 58% ... 282. 485. 2015. 255. 545. תת רובע. 11. נעורים, קדמת ראשון. 12. רמב"ם, רביבים ומרום ראשון.

חוק עזר לראשון לציון (מניעת רעש), תש"ם1980 - עיריית ראשון לציון

https://www.rishonlezion.muni.il/Activities/transparency/Bylaws/%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%A2%D7%96%D7%A8%20%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F%20%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA%20%D7%A8%D7%A2%D7%A

18 דצמבר 2017 ... השר לאיכות הסביבה, מתקינה מועצת עיריית ראשון לציון חוק עזר זה: הגדרות. (. תיקו ... בליל יום העצמאות;. 1( ... איסור הפעלת זיקוקים באזור מגורים. (. תיקו.

החברה העירונית ראשון לציון לבטחון ולסדר ציבורי - עיריית ראשון לציון

http://www.rishonlezion.muni.il/Activities/MunicipalityCompanies/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%98%D7

29 אפריל 2018 ... 03. כתובתנו באינטרנט: www.rlz-bitachon.co.il. נוכחים: יו"ר הדירקטוריון. –. מר דב צור. , מנכ"ל החב' לבטחון ולסד"צ. –. מר. מו. טי נחמני, סמנכ"ל. החברה לבטחון. –.

תמיכות ספורט 2017 - עיריית ראשון לציון

https://www.rishonlezion.muni.il/SiteCollectionDocuments/RLZmuniSupportCommittee/%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%202017%20.pdf

תשלומים שבוצעו. 1. אגודת כדוריד ראשל. צ". ) הפועל. (. 580377059. 1,092,602. 1,092,602. 2. אגודת ספורט ר . אליהו כדורגל מח ... הפועל רמת אליהו. טניס. 580143634. 29,279.

עיריית ראשון לציון - ועדה מקומית ראשון-לציון

https://rishonlezion.complot.co.il/planning/Documents/hanchaut_merchavit.pdf

9 דצמבר 2016 ... במדרכות. צרות. ,. ברחובות. צרים. עם. בניה. נמוכה. ) 1-2. קומות. (,. גנים. ציבוריים . •. מילה. סורית. •. מילה. פנסילבנית. •. אלביציה. ורודה. •. תספזיה. צפצפתית. ) עץ.

2016 אוגוסט, ז "עשת , אלול - עיריית ראשון לציון

https://www.rishonlezion.muni.il/SiteCollectionDocuments/PublicInquiries/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%20

החברה לביטחון וסדר ציבורי. ה. חברה לביטחון וסדר ציבורי. 687. חירום. 1. חניונים עירוניים. 1. יחידת נוער. 2. מנכ. " ל החברה לבטחון. 656. דוחות חנייה. 252. הודעה למנכל החברה. 362.

רשימת צהרוני גני ילדים בראשון לציון - עיריית ראשון לציון

https://www.rishonlezion.muni.il/SiteCollectionDocuments/Education/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA%20%D7%A1%D7%9E%D7%9C%D7%99%20%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%A8%D7%AA%20%D7%A6%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%285%29.pdf

ילד שלי מוצלח. 30593. ההתיישבות. 90. ראשון לציון ... 33. ראשון לציון. קשת בענן. 7766. משעול אנגל. 3. ראשון לציון. רוץ בן סוסי. 31384. דרובין. 37. ראשון לציון. רימון זהב. 7297. גיסין.

מפגש תושבים של שכונת נווה הילל ורמז בראשון לציון 10.6.19 - עיריית ראשון לציון

https://www.rishonlezion.muni.il/Documents/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D%20%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9%D7%99%20%D7%AA%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9D/%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%95%D7%A

6 אוקטובר 2019 ... האם ניתן להוסיף מתקני כושר חדשים בשכונת רמז ... בשכונת רמז מספר רב של מתקני משחק . מצ ... שטח בית הספר גדול ושטחו הרבה מעבר לתקן שטח לתלמיד. ,. גם.

מופיעים במידעון הרישום לכיתה א' תשפ"א - עיריית ראשון לציון

https://www.rishonlezion.muni.il/Residents/Education/registrationJuniorHigh/Documents/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D%20%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%90%20%D7%AA%D7%A9%D

17 ינואר 2020 ... כיתה א'. רישום תלמידים לכיתות א'. במרחבי הבחירה המבוקרת. חוברת מידע להורים ... מידע להורים בדבר רישום תלמידים לכיתות א' בבחירה מבוקרת לקראת שנת הלימודים התשפ"א. ... תלמידים/ות, הורים ומורות/ים רואים בבית הספר בית ומשפחה. ... שאינם נכללים בהכרח בת”ל הרגילה ומהווים אתגר אינטלקטואלי והזדמנות ליצירתיות אשר יגבירו את.

18 מ- 6.6.18 - עיריית ראשון לציון

http://www.rishonlezion.muni.il/Activities/CityCouncilCommittees/CityCouncilCommitteesFiles/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5%20%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA%20119%2018%20%D7%9E-%206.6.18%20-%2000714618.pdf

6 יוני 2018 ... לשאלות ליאל וסורין ולהביאן לישיבת המועצה הבאה. .2. של חברת המועצה גב' ליאל אבן זהר בן דוד מתאריך. 02.4.18. בנושא: דגלול העיר לקראת יום העצמאות.

שי חמי - עיריית ראשון לציון

http://www.rishonlezion.muni.il/Activities/CityCouncilCommittees/CityCouncilCommitteesFiles/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5%20%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94%20110%2012%20%D7%9E-%2013%2012%

13 דצמבר 2012 ... ה ליאל אבן זוהר בן דוד ושלמה כוכבי. ) נמנע. -. /. מחליטים. : מאשרים. (. ברוב קולות. ) .2. מכירת זכויות העירייה במגרש. ,. גוש. 3945. חלקה. , 343. רח. ' כצנלסון. 43.

מפת העיר - עיריית ראשון לציון

https://www.rishonlezion.muni.il/SiteCollectionDocuments/CityMap/Rishon_Map2018.pdf

נחלת יהודה. מעבר. להולכי רגל. מעבר. להולכי רגל. בית העלמין. הישן. בית העלמין. (גורדון) החדש. כללית ... קאנטרי קלאב/מתקני ספורט... אצטדיון כדורגל ... ז/12,11אלקלעי יהודה )הרב(.

רביעי - עיריית ראשון לציון

http://www.rishonlezion.muni.il/Activities/CityCouncilCommittees/CityCouncilCommitteesFiles/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5%20%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA%202419%20%D7%9E-%207.8.19.pdf

7 אוגוסט 2019 ... עקב מחלה ממושכה של עובדת. עירייה לקראת ... בחופשת מחלה לקראת פרישה. לקראת הישיבה הופצו לעיון ... גב' חיה שוירמן עקב מחסור באחיות. ב. אינג' יצחק קינד.

דוח מעקב - עיריית ראשון לציון

https://www.rishonlezion.muni.il/Activities/Statistical/StatisticalData/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%AA%20%D7%9E%D7%A1%2035/30%20%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%9C%20%D7%93%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%9

12 אוקטובר 2015 ... לבטל דוח חנייה שנמסר בשל עבֵרה של ברירת משפט, אם נתקיימה אחת העילות. הקבועות. בחוק ובהתאם לתנאים הקבועים בו: "תובע רשאי לבטל הודעת תשלום קנס ...

י רביע - עיריית ראשון לציון

http://www.rishonlezion.muni.il/Activities/CityCouncilCommittees/CityCouncilCommitteesFiles/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5%20%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA%20117%2013%20%D7%9E-%201%205%2013%20-%2001002413.pdf

1 מאי 2013 ... דוד ביטן. –. סגן ראה. ,ע". אבי דנינו. –. משנה לראה. ע". ,. רז. קי. נסטליך. –. משנה. לראה. ,ע". א. ייל מושיוב. ס,. ורין. גנ. ות. ,. אלי יבלון. ,. שלמה גרינברג. ,. דוד. ר. אובן. ,. מי. כאל רייף. ל ,. יאל. אבן זוהר בן דוד. ,. יפעת מאירוביץ יפת ... המקור התקציבי. לתוספת.

הרב אריה לוין - עיריית ראשון לציון

http://www.rishonlezion.muni.il/Activities/Statistical/Documents/StatisticalPublications/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA%20%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%202009.pdf

אליהו ושרה גידלו טבק ולימים הקימו משתלה. לגידולי חושחש. עם סגירת המאפיה בשנות ה-60 התפנה אליהו. לכתיבה. קריית גנים שרונה. מושב בגליל התחתון. מושב עובדים בגליל התחתון.

דוח ציורי קיר הכרמל - עיריית ראשון לציון

https://www.rishonlezion.muni.il/Activities/Tenders/Documents/%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9D%20%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%99%20%D7%A7%D7%99%D7%A8%20%

מקלעת מסולסלת של צמחים שצוירת בטכניקת סטנסיל רב. שכבתי ... בשכבת הצבע הראשונה מצאנו ציור קיר פס בורדר. שצויר בטכניקת סטנסיל רב שכבתי. ,. בציור מוטיבים. של פרחים.

בחירות 2018 - עיריית ראשון לציון

http://www.rishonlezion.muni.il/Activities/CityCouncilCommittees/CityCouncilCommitteesFiles/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5%20%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA%20123%2018.pdf

26 אוגוסט 2018 ... באולם המליאה/קומה. 5. , בנין העירייה. משתתפים. דב צור. -. ראה"ע. , מוטי עג'מי. -. מ"מ ראה"ע, ... עו"ד אינסה גולדנברג לוי. – ... סיעת ראשון אחת בראשות מוטי עג'מי.

גני הילדים העירוניים - עיריית ראשון לציון

https://www.rishonlezion.muni.il/SiteCollectionDocuments/Education/Information_2020.pdf

27 ינואר 2020 ... פזמון ליקינטון. אלחריזי 1. ממלכתי. 3-4. לאה ויצמן. עדה בן משה. 270. 124560 ... מזמור לדוד. סמילנסקי 32. חמ"ד*. איריס שהרי. נחמה בן לולו. 319. 577601.

שלום כיתה א - עיריית ראשון לציון

https://www.rishonlezion.muni.il/Residents/Education/registrationJuniorHigh/Documents/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D%20%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%90%20%D7%AA%D7%A9%D

17 ינואר 2020 ... עשייה רבת שנים כמנהלת בית ספר בעיר, אני רואה בתפקידי החדש זכות, ... הורה יבצע רישום במוסד הבעלות ולאחר מכן יבצע רישום באמצעות אתר הרישום ... בשיתוף מלא בין כל באי ביה”ס ולכן כל קהילת “ניצנים” - צוות ההוראה, התלמידים וההורים פועלים יחד ...

קובץ החלטות 8/19 מ- 13.2.19 - עיריית ראשון לציון

http://www.rishonlezion.muni.il/Activities/CityCouncilCommittees/CityCouncilCommitteesFiles/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5%20%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA%20%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94%208.19.pdf

17 פברואר 2019 ... עירוניים: חדרי כושר, קאנטרי. וכו'. המטרה. -. הכנת תכנית מסודרת ... פינת שדרות היובל, שכונת נחלת יהודה, בבעלות קרן קיימת לישראל. וביעוד תחנת דלק עפ"י תכנית ...

צו ארנונה 2019 - עיריית ראשון לציון

https://www.rishonlezion.muni.il/Residents/arnona/ArnonaOrders/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA%20-%20%D7%A6%D7%95%20%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%94%202019-%20%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%20%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%

25 פברואר 2019 ... שיכון המזרח לרבות. כפר אריה. שיכון גורדון ... שיכון סלע ישן (נוה זאב). 4241. 316. (הנכסים ברח' ירושלים ... שטח בריכת שחיה לא מקורה. -. הפחתה בשי. עור. 67%.

עירוניים צהרונים - עיריית ראשון לציון

https://www.rishonlezion.muni.il/Activities/Statistical/StatisticalData/%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%9D%20%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%AA%2034-2013/22%20%D7%A6%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D

4 נובמבר 2014 ... תמ"ת. מפקח על הצהרונים באמצעות מערך מפקחים של האגף לפיקוח על. מעונות יום, משפחתונים ... למרות שלא צוין במכרז באופן ברור חלוקה ו/או תוס' זכיין ... דרגה. רמת הכנסה לנפש בש"ח. )לפי חודש פברואר. 2.13. (. השתתפות הממשלה. לחודש בש"ח. 1. חד.

חוגגים ספרים - עיריית ראשון לציון

https://www.rishonlezion.muni.il/DocLib/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%99%20%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%20%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%9F

8 יוני 2019 ... 18:30. הצגה. תיאטרון. " חברים על. הגשר. " של תיאטרון אורנה פורת. על. סיפור. חברות. משעשע. ומרגש ... אחרי הסיפור "מיץ פטל". ... סיפור אגדה מופלא . 20:00.

דברי הסבר חלק 1 - עיריית ראשון לציון

https://www.rishonlezion.muni.il/Documents/%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%20%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%A8%20%D7%97%D7%9C%D7%A7%201%207.8.pdf

1 אוגוסט 2019 ... ההגדלה נדרשת בשל הגדלת שטח הניקיון ב- 350 מ"ר עקב מחלה ממושכה של עובדת עירייה ... הגיעה ממנהלת בית הספר – גב' חיה שוירמן עקב מחסור באחיות. ב.

מידעון לבוגרי ט - עיריית ראשון לציון

https://www.rishonlezion.muni.il/Residents/Education/HighSchool/Documents/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%9F%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%90.pdf

9 פברואר 2020 ... תיכון ומכללה טכנולוגית נעמת ראשון לציון-רחוב אלפסי 13 ... תינתן עדיפות לתלמידי המתחם בקבלה למגמה על אזורית הנמצאת במתחמם )בכפוף למידת ההתאמה(. 3. ... הלימודים העיוניים כוללים את תולדות וספרות המוזיקה, תיאוריה, הרמוניה, סולפז' ופתוח.

צו ארנונה 2008טיוטה.24 - עיריית ראשון לציון

https://www.rishonlezion.muni.il/Residents/arnona/ArnonaOrders/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA%20-%20%D7%A6%D7%95%20%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%94%202019-%20%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%20%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%

25 פברואר 2019 ... צו ארנונה עיריית ראשון לציון לשנת. 2019. *מותנה באישור שרי ... שיכון המזרח לרבות. כפר אריה. שיכון גורדון ... שטח בריכת שחיה לא מקורה. -. הפחתה בשי. עור.

גליון מחירים - עיריית ראשון לציון

https://www.rishonlezion.muni.il/Activities/Tenders/Documents/%28139%29%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%97%20%D7%901%20%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D29.19%20.pdf

26 פברואר 2019 ... סה''כ לבידוד צנורות להספקת מים חמים. 07.007. ברזים מסוגים שונים, הכנות למדי מים, תא לשסתום. 07.007.0010. שסתום (ברז) פנימי בקוטר 1/2" תוצרת "חמת" או ...

התקשרות ם סכ ה ] 5030 ]מגרש - עיריית ראשון לציון

https://www.rishonlezion.muni.il/Activities/Tenders/Documents/%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9D%20%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%2046.19-%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D%20%D7%9E%D7%9B%D7%

26 אוגוסט 2019 ... ה. סכ. ם. התקשרות. לביצוע עבודות בינוי. ולרכישת. הממכר. -. עם אופציה ל"מכר חוזר ... המהוות את המתחם הידוע בכינויו. "מתחם ה. -. 1000. " בראשון לציון. " התכנית.

מידעון לבוגרי כיתות ו - עיריית ראשון לציון

https://www.rishonlezion.muni.il/Residents/Education/HighSchool/Documents/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%9F_%D7%96_%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%90.pdf

11 מרס 2020 ... יורם טהר לב ... ספורט - כדור יד : בחטיבה כיתת ספורט המתמחה בכדור יד מיועדת לספורטאים ... משחקים לשלום: שיתוף פעולה בין תלמידי חטיבת הביניים לתלמידים בני גילם ... אולפנת נתיב האולפנה בראשון לציון מאופיינת ביחס אישי לבבי וחם, באיכות ובמצוינות.

שיפוץ חזיתות בתים - עיריית ראשון לציון

https://www.rishonlezion.muni.il/Activities/CityComptrollerFiles/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%AA%2039%20-%202018/14%20%D7%A9%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A5%20%D7%97%D7%96%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%

ממונה על שיפוצי בתים, מנהלת חשבונות במחלקת התאמות בנקים. במינהל כספים ... פרויקט. שיפוץ. בניינים. במסגרת. פעילות. המחלקה. להתחדשות. עירונית. במינהל. הנדסה . נכון. -ל. 26.

הוראות תכנית המתאר - עיריית ראשון לציון

https://www.rishonlezion.muni.il/Residents/Construction/Documents/%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%A8%D7%A62030.pdf

21 מרס 2017 ... תכנית מס' רצ/ 2030. שם תכנית: תכנית מתאר מקומית ראשון-לציון. עיריית ראשון-לציון. מחוז: מרכז. אגף תכנון בניין עיר. מרחב תכנון מקומי: ראשון-לציון. סוג תכנית: ...

מרכז עירוני למצוינות - עיריית ראשון לציון

https://www.rishonlezion.muni.il/Residents/Education/Documents/JuniorHigh_Gifted/mezoyanot_20187.pdf

1 מאי 2019 ... אנו מתכבדים לפתוח את שנת הפעילות של מרכז רון ורדי המרכז העירוני. למצוינות ומזמינים אתכם לצמוח איתנו. תפקידו של מרכז המצויינות הוא להיות מרכז מעשיר, ...

ועדת התקשרויות 9/2018 - עיריית ראשון לציון

http://www.rishonlezion.muni.il/Activities/CityCouncilCommittees/DocLib1/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%209_2018%2022.05.2018%20%281%29.pdf

4 מאי 2019 ... מסטר גל אדריכלים בע"מ. - מאושר. יניב פרדו אדריכלים בע"מ. - מאושר. ישי עדנה. - מאושר. - מאושר. אורית מילבאור-אייל אדר'. שירלי חובב אדריכלות. אלון אדריכלים.

החלטה אופטיקה הלפרין - עיריית ראשון לציון

http://www.rishonlezion.muni.il/Activities/CityCouncilCommittees/DocLib/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%A2%D7%A8%D7%A8%20%D7%92%D7%95%D7%93%D7%9C%D7%99%20%D7%9E%D7%A9%D7%94%20%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%A8.pdf

עיתון צפון נ' עיריית נהריה. (. לפיכך, אין מדובר בפעילות של ייצור אלא ב. מתן שירות צילום והכנת סרט אירוע . סרט ש. הנהנה ממנו הוא. מזמין הארוע ולא ציבור בלתי מסוים. מכאן, שעל פי.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.