9. ישראל - עם ישראל, לארשי תודע - משרד החינוך

סרט המבוסס על תצלומים היסטוריים ומתאר מנקודת מבטו של ילד את הקהילה היהודית בסלוניקי. יוון, בתקופה ... יד-ושם: סבא רוצה שייתנו לתינוק שם של נכדו שנהרג בשואה. הורי התינוק ...

9. ישראל - עם ישראל, לארשי תודע - משרד החינוך - Related Documents

9. ישראל - עם ישראל, לארשי תודע - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/62E26EBA-821B-4298-A00E-20BA55B69F4B/13937/KATALOG99999999994.pdf

סרט המבוסס על תצלומים היסטוריים ומתאר מנקודת מבטו של ילד את הקהילה היהודית בסלוניקי. יוון, בתקופה ... יד-ושם: סבא רוצה שייתנו לתינוק שם של נכדו שנהרג בשואה. הורי התינוק ...

מדינת ישראל מדינת ישראל משרד החינוך משרד החינוך הפיקוח על החינוך הגופ

http://meyda.education.gov.il/files/Merkaz/Unituniqueness/sportsecurity2019.pdf

14 ינואר 2019 ... מחוז מרכז. הפיקוח על החינוך הגופני. תחום ביטחון, בטיחות ושע"ח. מחוז מרכז ... מפקח. ים. על החינוך הגופני. העתקי. ם: גב' עמליה חיימוביץ. -. מנהלת המחוז. מר.

מדינת ישראל משרד החינוך מִ נהל החינוך הדתי העל יסודי על החינוך הפקוח מ

http://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/ivrit_hinuch_leshoni/Chativat-Beynayim/mesimat%20haaracha%20hemed%20israel.pdf

יתכנו גם תשובות נוספות שמבטאות הערכה. מקטע ב': )שורה. 1. ( הוא זכה. לאתרי אינטרנט יותר ... המשפטים ובין החלקים השונים של הטקסט ושימוש נכון. במילות קישור מתאימות. 15. נק' ...

עם ישראל חי - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/noar/amisraelhay.pdf

הסובלנות תצמיח אדם איתן יותר, זה שכוחו לשאת קשיים,. ויחד עם זאת לדבוק ... ר' חייא רובה (הגדול) ור"ש בן חלפתא הוו מהלכין (היו הולכים) בהדא בקעת ארבל בקריצתא. (סמוך לעולת ...

מדינת ישראל משרד החינוך

http://www.orianit.edu-negev.gov.il/zahavd/cp/homepage/regFiles/%D7%94%D7%A7%D7%A6%D7%90%D7%AA%20%D7%A9%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%AA%20%D7%99%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%97%20%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7

1 יוני 2017 ... משרד החינוך. מחוז הדרום ... 25. מאי. 2017. לכבוד. מנהלי. בתי הספר העל יסודיים. מחוז דרום. שלום רב,. הנדון: הקצאת שעות. חינ ... גב' חנה הקסטר, מפקחת כוללת.

מדינת ישראל או - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/gifted/academy-tau-2017.pdf

ההמרה למדעי המחשב ניתנת לביצוע רק לאחר סיום ההמרה ל. -5. יחידות במתמטיקה. .1. דרישת קדם ... הציון. לחישוב. הציון הסופי. מס'. קורסים. פיזיקה. 5. 036381. פיזיקה קלאסית · 1.

מדינת ישראל - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/7BE2F46E-38D5-419D-823C-7462F2FBD1A1/193721/resource_1994832267.pdf

הסרט מבוסס על מחזהו היידי "שני קונילמל" של אברהם גולדפדן" kunileme ... בקר ביים יותר מעשר הצגות בישראל ובארצות הברית. בנוסף, ביים את ... של הגיבור, תאורה ישירה ללא רקע.

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל - משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/Services/Tenders/Documents/m53_2019.pdf

21 נובמבר 2019 ... ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל ... תקינה, הכל בהתאם להוראות מכרז זה להלן. ... תעשה. בארבעה. שלבים. בשלב ראשון תיבדק עמידת המציעים בתנאי הסף, מציעים.

שישים שנה למדינת ישראל - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/nr/rdonlyres/0aa3ae86-bcc5-4637-ad46-0d1e6f2646a9/79194/277.pdf

באותו זמן, ׳צ׳ייס. מנהטן בנק׳, שהיה בשליטת משפחת רוקפלר, קיבל ... המשפט העברי, הוצאת מגנס, פרק ארבעים וארבעה, עמ׳ 1541. המשפט העברי, הוצאת מגנס, פרק ארבעים וארבעה, ...

המסע לארץ ישראל - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Hemed/hl/masa.pdf

הופך הירח עד למותה ומתקשר בקשר ישיר אל זכרה ... המסע לסודן היה מסע רגלי ... מסע. " ותשאל את הכיתה. : מה משמעות המילה. " מסע ?" המורה. תצייר על הלוח שמש אסוציאציות ...

ארץ ישראל כמכלול נופאדם - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/noar/israel_as_meeting_place.pdf

האל שוכן במרומים – שכן משם בא הגשם, ובלילה שם נראה לעין הסדר הקוסמי. ... כולל: סלעי יסוד וולקניים ופלוטוניים, סלעי משקע ימיים ויבשתיים, סלעים מותמרים. 3.1.3. אוויר ... ומגוון בעלי החיים הגדול ביותר בארץ, ולמעשה אין כמעט יונק, עוף או זוחל מבין דרי החבל הים תיכוני.

ילדי ישראל כותבים על התנ״ך - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/noar/toranevimkotvim2018.pdf

האמת, חשבתי שהשם דבורה יהיה שם נפוץ. יותר. משו ... כותבים. אני: כן,. דבורה הוא שם נפוץ מא ... עקיצות של פנינה כלפיי, בכל בוקר מחדש היא מלבישה את ילדיה כבובות ראווה.

מדינת ישראל יסודי - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/special/pedagogy/elementary.pdf

ולשתף את חבריהם. יסודי. בטיחות. זהירות. בדרכים. חציית כביש. טרום חופשה. -. התלמ ... חיפזון. וזהירון. –. זוהי. סכנה . -. שיחה בקבוצת השווים באמצעות מעגל. ההפנמה )ל"ב. 21.

לתפארת מדינת ישראל - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/Chinuch_Leshoni/teferet.pdf

ביום העצמאות - הדלקת המשואות בהר הרצל במעבר מיום הזיכרון ליום ... הטקס מצַיין את סיום אֵירועי יום הזיכרון לחַלְלֵי. מערכות ישראל ואת פתיחת חגיגות יום העצמאות. לטקס.

מדינת ישראל משרד החינוך - מינהל הרכש

https://www.mr.gov.il/Files_Michrazim/300137.pdf

משרד. החינוך. מינהל. תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע. -. 10.06.2019. -. מכרז. פומבי. 90/01.19. – ... משתמשים. ומערכות. מידע. משיקות. 49. 53. 2.4 . תהליכים. (S. (. 52. 57. 2.5 . ממשק. משתמש. ) M. (. 56. 61. 2.6 ... למערך הזדהות הפנימית של המשרד המבוססת על.

מדינת ישראל 2010 - א"עשת - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/0362645E-41F1-4FCF-9548-3F122E67EF37/121906/585_Doch2009_internet.pdf

פקודת הצופים )נוסח חדש(, התשל"ח - 1978. החוק מסדיר את פעילות תנועת הנוער "הצופים" בחקיקה. 20. ... פורטל ההורים מציג מידע במגוון נושאים, מכל אתרי משרד החינוך,.

מדינת ישראל הזאב והחסידה - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/248558A4-5630-4958-97B6-CB153A72F00B/157520/__2012.pdf

הזאב והחסידה. הזאב מוכר כחיה זללנית מאוד. כשהוא אוכל א. ת בשר הטרף, הוא אוכל את הכל ואינו. משאיר דבר. לעולם אינו בודק אם בתוך הבשר יש עצמות. ואומנם, זאב אחד לא נזהר ...

מדינת ישראל המזכירות הפדגוגית ה"מאר - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Rama/114-EVR-016-5A-SOF-p-pnimi-net.pdf

חלק ראשון: סיפור — כוכבים בגבול. 1. ר"ב. הבנת. המשמעות. הגלויה. התשובה הנכונה: )2( מי עזר ליהודים לעלות לארץ ישראל? 2 = כל תשובה אחרת 0 = 2 ,0. 2. פתוח. הבנת. המשמעות.

הנשיא התשיעי של מדינת ישראל – שמעון פרס - משרד החינוך

http://edu.gov.il/owlHeb/Documents/peres.pdf

להיות. נשיא . חלומי. כנער. היה. להיות. רועה. צאן. או. משורר. של. כוכבים". –. תחנות בחייו ... הכוללת תחנות מוצעות ... הממשלה יצחק רבין נרצח בעצרת השלום שבראשה עמדו רבין ופרס.

מדינת ישראל משרד החינוך מינהל חברה ונוער

http://meyda.education.gov.il/files/noar/camps_procedure_2018.pdf

4 יוני 2018 ... כל הגופים המפעילים קייטנות ציבוריות ו/או קייטנות פרטיות, מחויבים בהוצאת. היתר. פדגוגי. ממנהל. חברה ונוער במשרד החינוך. , על פי חוק הקייטנות. .ד. על מנת שנוכל ...

ישראל חוגגת 70 - פרסום ציונים מועד קיץ תש"ע - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/70year.pdf

שבהם מורידים אותו לחצי התורן. דגל ישראל הוא דגל כחול ... 'נניפה הדגל'- חשוב לאתר מקום בגן שבו נקים תורן, נתלה עליו את דגל ישראל ונערוך 'טקס הנפת דגל' במועדים ... אירוס הוא צמח בר הצומח בעיקר באזורים ממוזגים-קרירים עד ממוזגים-יבשים בחצי הכדור הצפוני. בישראל.

מדינת ישראל - פרסום ציונים מועד קיץ תש"ע - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Exams/TakanonExterni102019.pdf

בשל אופייה המיוחד של מערכת הבחינות האקסטרניות הנבחן נדרש לעקוב אחר הפרסומים. באתר האינטרנט של אגף ... קרית אריה,. פתח. -. תקווה,. מיקוד. 4917001. טל':. 03-6164022. , פקס: 03-5785508. דוא"ל: ... השלוחה בה הנבחן מנהל את תיקו האקסטרני. הערה: בכל שנה ...

מדינת ישראל ה"עשת – היערכות לפתיחת שנת הלימודים - משרד החינוך

https://edu.gov.il/owlHeb/AboutUs/ChiefExecutive/Documents/1.pdf

פגישת היערכות העוסקת בהכנות השונות הדרושות לפתיחת השנה0 ... מש"צים ומד"צים, יום מוסיקלי, יום תרבות, הפנינג בית ספרי, בימות דיון, פעילות יוצרת, הפקות סרטונים, בזאר,.

אחים רחוקים: מדינת ישראל ויהדות התפוצות - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/noar/distant_brothers.pdf

עכשיו מודיעה לך אמך כי בנו, בן ה-15 מגיע לארץ במסגרת פרויקט 'תגלית', והוריו. החליטו שכדאי שהוא יישאר שבוע נוסף ... לוותר על חופשה עם חברים לטובת בילוי עם בן דוד? מה יהיו טיעוניו של הבן? ... הנתונים באדיבותו של פרופ' סרג'יו דלה פרגולה,. מפת פיזור היהודים בעולם.

מדינת ישראל משרד החינוך אגף בכיר כח אדם בהוראה המזכירות הפדגוגית אגף

http://meyda.education.gov.il/files/druze_circassian/2019/submission-candidacy-2020/submission-candidacy-2020.pdf

5 פברואר 2019 ... העברות שיבוצים והשלמות משרה בבתי הספר במגזר הדרוזי. שנה"ל תש"פ 2020 - 2019. לתשומת לבכם ! 1. כחלק משיפור וייעול תהליך העברות עו"ה, השלמת משרתם ושיבוצם במגזר הערבי תוגשנה הבקשות. באמצעות טופס בקשה מקוון (באמצעות האינטרנט) אשר יפתח לשימוש לקראת ... -פורטל עובדיwww.education.gov.il לאתר של משרד החינוך 2.

מדינת ישראל משרד החינוך המינהל הפדגוגי ך על יסודי חינו א' אגף

https://meyda.education.gov.il/files/HighSchool/zochim_tashav.pdf

אורט שרת נצרת עילית. נצרת עילית. 3. 240465. מקיף אורט מעלות. מעלות. -. תרשיחא. 3. 240572. מקיף ולדורף הרדוף. הרדוף. 3. 242073. יגאל אלון. נצרת עילית. 3. 244103.

מדינת ישראל א"יתמ ל מידע אבטחת הנחיות - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/PortalShaar/information_security_instructions.pdf

אין לבחור סיסמאות זהות לסיסמאות בהן נעשה שימוש בחשבונות אישיים. אחרים. 1.1. שימוש. במ ... תוכנה להגנה מפני נוזקות. )כגון אנטי וירוס(. מות. קנת על כל המחשבים. והשרתים. במתי"א . על תוכנות אלה להתעדכן באופן שוטף ולבצע סריקה יומית. לגילוי. וניקוי. נוזקות. ... Wi-Fi. יש. לה. ג. דיר את הגישה אליה. בסיסמה . את. הסיסמא יש לשנות אחת לשנה. 1.1. שימוש בטוח ב.

מדינת ישראל משרד החינוך אגף בכיר כוח-אדם בהוראה מינהל עובדי הוראה

http://meyda.education.gov.il/files/PortalOvdeyHoraa/POH/New_Teacher/sciences-scholarship.pdf

5 מאי 2019 ... כימיה, ביולוגיה, או בתחומי דעת קרובים העומדים בתנאי קבלת רישיון הוראה עד י"ב. מתמטיקה https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=20 ...

בראי מחשבת ישראל - פרסום ציונים מועד קיץ תש"ע - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/noar/hemed_vision.pdf

ועשרות ספרים של ראשוני ספרד, בעל השפעה רבה על קהילות יהודי תימן בארץ ישראל. זוכה פרס ישראל ... "משנה תורה". מצוה על כל אדם לאהוב את כל אחד ואחד מישראל כגופו שנאמר ואהבת ... הטוב והמטיב לנו, וכי עיניו פקוחות על כל דרכינו, ובכל עת ובכל רגע ישמע. צעקתינו אליו ...

מדינת ישראל המזכירות הפדגוגית ה"מאר מחוון למבחן 21 ... - משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/21459E03-DCBF-4AE1-AD36-39583C8B3C70/206795/21EVR0155ASOFpnet.pdf

חלק שני: סיפור — טום נפגש עם הנסיך. 18. פתוח. הבנת. המשמעות. המשתמעת. ביטויים או מילים המתארים את הגודל והפאר שלושה תשובה שיש בה 2 = של הארמון. לדוגמה:.

מדריך למורה עמדות לגבי דמותה רצויה של ישראל - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/ezrachut/madal2019amadot.pdf

מוצגים היבטים. שונים באופן משולב, המבטאים את מורכבות התפיסות השונות לגבי זהותה של המדינה. בספר של דוד שחר,. "ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית. " ההיבט הלאומי מוצג בחלק ב'.

הכרת דמותו ופעלו של הרב שאול ישראלי ארץ ישראל והשמיטה - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/hemed/gan/shmita1.pdf

"פרקים במחשבת ישראל" מתוך הרב ישראלי,. הרב ישראלי | שנת ... רוצים חיים מלאים של תורה ועבודה. ... "שר תורה ומלכות" הספידוהו ועל מצבתו חרותות המילים 'גאון בתורה ובמידות'.

מדינת ישראל משרד החינוך שיעור לחטיבה העליונה - לקראת פורים

http://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alcohol/Purim_2020/Hemed_Tichon_Shiur.pdf

26 פברואר 2020 ... ונראה שזה שייך למדרגת השיכור שהזכרתי )ב'(, אבל מי שהוא שיכור כלוט כבר אינו ... עיין מקראי קודש פרנק מד, שמביא מקורות לשתות דווקא יין. אולם נראה להלכה ...

מדינת ישראל חופשת הקיץ טרום פעילות עם ההורים - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Shefi/Peulot/peyloy.pdf

בשבע בערב נשאל אותו. –. מה. התוכניות שלך להיום ? בחצות. ,. הוא רוצה ארוחה בשרית ... לאפשר להורים אתנחתא נעימה. לקראת. הורות משמעותית בזמן חופשת הקיץ . אילו מסרים ...

ה לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגי לבתי הספר היסודיים: בין העבר ... - משרד החינוך

http://meyda.education.gov.il/files/Jerusalem_edu/Archeology_jerusalem_yesodi.pdf

מהי תכונה? האם ניתן למיין תכונות ומידות. -. האם קיים מדרג. -. תכונות טובות יותר'. פחות? אילו. ערכים מרכזיים. אני בוחר ליישמן בחיי? הערה מתודית: ניתן ל. יצור ת.ז ערכית לתלמיד.

אתר זה משתמש בעוגיות כדי להבטיח שתקבלו את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.